Publicité

Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi

Digital Marketing Specialist at Danone Dairy & Waters à Danone
13 Jun 2013
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Publicité
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Publicité
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Publicité
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Publicité
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi
Prochain SlideShare
cnc machiningcnc machining
Chargement dans ... 3
1 sur 22
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi(20)

Publicité

Vakıf Üniversitelerinin Reklam Kanalı Tercihlerinin Adayların Tercihleri Üzerine Etkisi

 1. T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN REKLAMLARININ TERCİHLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DOĞA TUNAL DANIŞMANNURTEN BAYRAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TASARIM I ÖDEVİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. FAHRETTİN ELDEMİR İSTANBUL, 2011DANIŞMAN DOÇ. DR. SALİM YÜCE
 2. ÖNSÖZ Pazarlama, benim gibi pek çok endüstri mühendisliği öğrencisi için cezbedici bir alan. Hali hazırda sektörde pazarlama üzerine çalışan pek çok endüstri mühendisi bulunmakta ve pek çok yeni mezun da pazarlama alanına yönelmektedir. Üniversitemizde de aynı şekilde pazarlamaya doğru bir eğilim bulunmaktadır. Ancak maalesef üniversitemizdeki endüstri mühendisliği adayları pazarlama alanına mühendislik bakış açısıyla yaklaşmamaktadır. Pazarlama alanını çokça reklamcılık ile karıştırdıkları da gözlemlediğim durumlardandır. Hatta sektörde de aynı şekilde pek çok endüstri mühendisi mühendislik bakış açısını kullanmadan çalışmaktadır. Bu araştırmadaki ilk amacım pazarlamanın mantıksal, sayılsal, verilere ve istatistiklere dayalı mühendislik bakış açısı ile analiz edilebilecek yanını öne çıkararak etkin bir şekilde kullanmaktır. İkinci amacım ise her yıl sayıları artmakta olan vakıf üniversitelerinin, her yıl büyüyen tanıtım bütçelerinin verimliliğini ölçmek ve bu bütçelerin gelecekte daha verimli kullanılabilmeleri için öneriler geliştirmektir. Araştırmam süresince bana destek veren danışmanım Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR’e teşekkürlerimi sunarım. Ocak, 2013 Doğa Tunal
 3. 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ............................................................................................................................... ii İÇİNDEKİLER ...................................................................................................................... 1 ŞEKİL LİSTESİ...................................................................................................................... 2 ÖZET.................................................................................................................................. 3 BÖLÜM 1........................................................................................................................... 4 GİRİŞ..................................................................................................................................4 1.1 Literatür Özeti.............................................................................................4 1.2 Projenin Amacı............................................................................................4 1.3 Hipotez........................................................................................................4 PROJE KAPSAMI ................................................................................................................5 2.1 Üniversiteler................................................................................................5 2.2 Yıllar ............................................................................................................5 2.3 Tanıtım Kanalları.........................................................................................5 2.3.1 Tanıtım Kanallarına Üniversiteler Tarafından Verilen Ağırlıklar..........7 BÖLÜM 3.........................................................................................................................12 BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJAN ANALİZİ............................................................12 3.1 Neden Başarı Sıralamaları Analizi? ...........................................................12 3.2 Neden Kontenjan Analizi?.........................................................................13 3.3 Analiz Metodu...........................................................................................13 3.4 Analiz Sonuçları.........................................................................................13 BÖLÜM 4......................................................................................................................... 18 SONUÇ VE ÖNERİLER ......................................................................................................18 KAYNAKLAR.....................................................................................................................20
 4. 2 ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil 2. 1 Tanıtım kanalları tercih edilme grafiği............ Error! Bookmark not defined. Şekil 2. 2 Tanıtım Kanallarının Ağırlıkları ....................... Error! Bookmark not defined. Şekil 2. 3 1. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları......... Error! Bookmark not defined. Şekil 2. 4 2. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları......... Error! Bookmark not defined. Şekil 2. 5 3. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları......... Error! Bookmark not defined. Şekil 2. 6 Beşiktaş Kampüsü orta bahçe......................... Error! Bookmark not defined. Şekil 2. 7 Çukursaray binası............................................ Error! Bookmark not defined.
 5. 3 ÖZET VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN REKLAMLARININ TERCİHLER ÜZERİDEKİ ETKİSİ DoğaTunal EndüstriMühendisliği Tasarım I Ödevi Danışman: Yrd. Doç. Dr.Fahrettin ELDEMİR Türkiye’de 103 devlet üniversitesi, 65 vakıf üniversitesi ve 7 vakıf meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Toplam devlet üniversitesi sayısına oranla vakıf üniversitesi sayısı oldukça hızlı bir artış göstermektedir. Bu hızlı artış sonucunda yığılmaların olduğu sıralama derecelerinde kalan öğrencilerin önünde pek çok farklı üniversite ve lisans programı seçenekleri kalmaktadır. Dolayısı ile bu öğrencilerin en iyi sıralamaya sahip ve en kaliteli olanlarını seçmek için üniversiteler arasında bir rekabet ortaya çıkmaktadır. Vakıf üniversitelerin hızlı artışı ile paralel olarak aralarındaki rekabette artış göstermektedir. Rekabet etmek için, kurumsal imaj, reklamlar, burslar, kayıt hediyeleri, kampüs avantajları ve tanıtım günleri gibi çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise vakıf üniversiteleri tarafından kullanılan tanıtım kanallarının seçiminin ve o kanallara ayrılan bütçelerin verimliliğini araştırmaktır. Araştırma kapsamında İstanbul içerisindeki hem büyük ve köklü hem de küçük ve yeni toplam 7 üniversitenin bulunduğu bir focus grup incelenmiştir. İnceleme esnasında üniversitelerin 2010, 2011 ve 2012 taban yerleşme dereceleri, bu derecelerdeki değişimler, kontenjan doluluk oranları ve hangi tanıtım kanalına ne kadar ağırlıkta bütçe ayrıldığı analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar üniversite tercih etmenin herhangi bir alışverişten çok daha farklı bir karar olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda üniversite reklamlarının ve kullanılan tanıtım yöntemlerinin sıradan ürün ve hizmet reklam ve yöntemlerinden farklı olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler:Vakıf üniversiteleri, reklam, tanıtım kanalları
 6. 4 BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 Literatür Özeti Ülkemizde 2012 itibarı ile 65 adet vakıf üniversitesi ve 7 vakıf meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Toplam devlet üniversitesi sayısına oranı %70’ten fazla olan vakıf üniversiteleri arasında en iyi sıralamalara sahip adayları kendi öğrencileri yapmak adına bir rekabet bulunmaktadır. Bu rekabette her üniversite tarafından birbirinden farklı pek çok taktik ve strateji yürütülmektedir. Ancak, en etkin ve verimli stratejinin ya da yöntemlerin ne olduğu hakkında bir araştırma bulunmamaktadır. 1.2 Projenin Amacı Proje kapsamında tercih dönemlerinde her yerde her tanıtım kanalında rastladığımız onlarca farklı saydaki üniversitelerin reklamlarının verimliliği ve etkinliği incelenerek, hangi tanıtım kanallarının kullanılması ve hangi ağırlıklarda bütçelendirilmesi gerektiğine dair öneriler getirmek amaçlanmaktadır. 1.3 Hipotez Üniversite tercihi standart bir alışveriş tercihinden oldukça farklı olduğundan, üniversitelerin tanıtım stratejilerinin de standart alışveriş için uygulanan tanıtım stratejilerinden farklı olmalıdır.
 7. 5 BÖLÜM 2 PROJE KAPSAMI Bu bölüm proje dahilinde incelenen üniversiteler, tanıtım kanalları ve verilerin hangi yıllara ait olduğuna dair bilgiler içerir. 2.1 Üniversiteler Günümüzde yoğun rekabet halindeki vakıf üniversiteleri, tanıtım stratejilerini rakiplerine sızdırmamak adına bu gibi araştırmalar için veri paylaşırken maalesef isimlerinin kullanılmasını istememekteler. Bu yüzden araştırma süresince üniversitelerden 1’den 7’ye kadar numaralar kullanarak bahsediyor olacağım. Belirli ortak şartları oluşturabilmek adına focus gruba seçtiğim tüm üniversiteler İstanbul’da bulunmaktadır. Kuruluş yılları, içerdikleri fakülte, eğitim programı sayısı, akademisyen ve kontenjan sayıları ise değişiklik göstermektedir. 2.2 Yıllar Analiz edilebilirlik ve geçerlilik açısından araştırma kapsamında 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Daha uzun dönemli bir veri grubu seçimi halinde pek çok farklı değişken faktör yıllar içerisinde üniversitelere ve adayların tercihlerine doğrudan ya da dolaylı etki ediyor olacağından tanıtım ve reklam performansları ile tercihler arasındaki ilişki bulanıklaşacaktır. 2.3 Tanıtım Kanalları Araştırma çerçevesinde incelenen tanıtım kanalları aşağıdaki gibidir. Gazete ve Dergiler Açıkhava Reklamları Dijital Medya Televizyon Doğrudan Pazarlama Radyo Kampüs Ziyaretleri
 8. 6 Araştırmamız kapsamındaki üniversitelerin, bu tanıtım kanallarını kullanımlarına ilişkin grafik ise aşağıdaki gibidir. Şekil 2.1: Tanıtım kanalları tercih edilme grafiği Grafikde de görüldüğü gibi gazete ve dergi olarak nitelendirdiğimiz yazılı geleneksel basın tüm üniversiteler tarafından tercih edilmektedir. Aynı şekilde dijital medya’ya dahil olan sosyal medya da tüm üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. Ancak, focus grubumuza dahil üniversitelerden bir tanesi dijital medya üzerinde reklam vermeyi tercih etmemektedir.
 9. 7 2.3.1 Tanıtım Kanallarına Üniversiteler Tarafından Verilen Ağırlıklar Her üniversite yıllık tanıtım faaliyetleri için yıllık bir bütçe belirlemektedir. Bu bütçeler YÖK tarafından denetlenmekte olduğundan birbirinden çok farklı değerler olmamaktadır. Bu bağlamda bizim için yüzdelik değerler yeterli olabilmektedir. Ayrıca bu bütçeler toplam üniversite bütçesinin %3-%6’sı oranında değişen değerlerde belirlenmektedir. Ek olarak her üniversite kullanmaya karar verdiği her tanıtım kanalı için toplam tanıtım bütçesinden bir yüzde belirleyerek ayırmaktadır. Bu yüzdeler aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Yatay eksen üniversiteleri dikey eksen yüzdelik dilimleri temsil eder. Şekil 2.2: Tanıtım Kanallarının Ağırlıkları
 10. 8 Bu noktada her üniversitenin hangi tanıtım kanalına ne kadar ağırlık verdiğini daha ayrıntılı olarak incelememiz gerekiyor. Şekil 2.3: 1. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları Şekil 2.4: 2. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları
 11. 9 Şekil 2.5: 3. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları Şekil 2.6: 4. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları
 12. 10 Şekil 2.7: 5. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları Şekil 2.8: 6. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları Gazete ve Dergi 15% Dijital Medya 60% Açıkhava Reklamları 25%
 13. 11 Şekil 2.9: 7. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları Ağırlıkları incelediğimizde gördüğümüz gibi her üniversite kendisi farklı tanıtım stratejileri ve farklı ağırlıklar belirlemektedir. Bu ağırlıklar ve stratejilerin sonuçlarını Bölüm 3’de karşılaştırıyor olacağız. Gazete ve Dergi 35% Dijital Medya 0% Açıkhava Reklamları 15% Televizyon 30% Doğrudan Pazarlama 20%
 14. 12 BÖLÜM 3 BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJAN ANALİZİ Bu bölümdeüniversitelerinbölümlerinehangibaşarısıralamalarıaralığındaöğrencilerialdığını yanidiğerbirdeyişlehangikalitedeöğrencilerialdığınıvekontenjanlarınınhangiorandadold uğunuinceleyeceğiz. 3.1 Neden Başarı Sıralamaları Analizi? Başarısıralaması; biröğrencininsınavlarsonucundaeldeettiğipuaniletümsınavagirenöğrencilerarasındakaçı ncısırayıaldığınıifadeetmektedir.Üniversiteleriçinbaşarısıralamasısözcüköbeğiniiseünive rsiteninherhangibirbölümünesonuncuolarakgirenöğrencininsınavdaaldığıbaşarısıralama sıolarakkullanacağız.Elbettepuantürleriarasıgeçişleryapmadan.Örneğin: YTU EndüstriMühendisliği 2. Öğretimbaşarısıralaması MF-422.400 olduğunuvarsayalım. Bu durumdabizimiçin YTU EndüstriMühendisliği 2.Öğretimbaşarısıralaması 22.400 olacaktır. Başarısıralamasıöğrencinindirektolarakbaşarısınıvekalitesiniifadeeder. Bu bağlamda en iyibaşarısıralamasınasahipöğrencileresahipolanüniversite en kalitelive en iyiüniversiteolarakgörülecektir. Adaylarıntercihleri de başarısıralamalarına gore şekillenmektedir. Adaytercihyapmayabaşlamadanönceeldeettiğibaşarısıralamasıilegirebileceğimuhtemel bölümleriveüniversiteleribelirleyerekaralarındanelemeleryapacaktır.Elbetteadayınbaşa rısıralamasıiyileştikçeistediğiyerikazanmaşansıartacakdolayısıiletercihyapmakdahakolay birhalalacaktır. Bu bağlamdaüniversiteleriçin hem kaliteleriniarttırmak hem de uzunvadedeiyiöğrencilerikendilerineçekebilmekadınabaşarısıralamalarıiyiolanöğrencile rialmak, başarıgöstergesiolacaktır. Yapılantanıtımçalışmalarının da hizmetettiğianahedefbuolmaktadır.
 15. 13 3.2 Neden Kontenjan Analizi? En nihayetinde vakıf üniversiteleri kar amacı güden kuruluşlardır. Zarar eden bir vakıf üniversitesinin uzun süre var olması olası değildir. Bu bağlamda vakıf üniversiteleri kontenjanlarını karlılığı ve tanıtım çalışmalarının kendilerine geri döndüreceği talebi düşünerek belirlemektedirler. Yaptığım incelemelerde bütün üniversiteler her yıl kontenjanlarında değişiklikler yapmakta, talep olmayan bölümleri kapatmakta, talep olan yeni bölümler açmakta ya da talep olan bölümlerin kontenjanını arttırmaktadır. Her üniversite belirledikleri kontenjan sayısı kadar öğrenci almayı hatta belirledikleri kontenjandan daha fazla tercih edilmeyi hedeflemektedir. Boş kalan kontenjanlar üniversite için hem başarı sıralaması açısından hem de kar açısından zarar demektir. Bu bağlamda tanıtım çalışmalarının bir diğer hedefi de kontenjanların %100 dolmasıdır. Tanıtım çalışmasının etkinliğini ve verimliliğini denetlemek için üniversitelerin kontenjan doluluk oranlarını da inceliyor olacağız. 3.3 AnalizMetodu Dolulukoranları: İlgiliyılüniversiteyikazananöğrencisayısı/ ilgiliyıltoplamkontenjan Sıralamaortalamaları: İlgiliyıl her bölümünbaşarısıralamasınıntoplamı / ilgiliyıltoplambölümmiktarları Ortalamasıralamadeğişimyüzdeleri: ((Biröncekiyılortalamasıralamadeğeri – ilgiliyılortalamasıralamadeğeri)/ biröncekiyılortalamasıralamadeğeri)*100 Başarısıralamasınındeğeriarttıkçaöğrencinindiğeröğrencilerarasındaaldığıyersonlaradoğ ruilerlediğindenbaşarıdüşmektedir.Aynışekildesıralamaortalamasınındeğeriarttıkçabaşa rıdüşerkenazaldıkçabaşarıartmaktadır.Bu bağlamdayukarıdakiformülegöreortalamasıralamadeğişimyüzdesipozitifolanüniversitei yiyöndegelişmekaydetmişdemektir. 3.4 AnalizSonuçları Tümanalizler MS Excel üzerinde her üniversitenin 2010, 2011 ve 2012 yıllarınaait ÖSYM kılavuzlarındanalınanbilgilerin her üniversiteiçinayrıbirsayfadaiçyılyanyanaolacakşekilde organize edilmesiyoluileyapılmışolupsonuçlargrafikselolarakaşağıdakigibidir. İlk üçgrafikiçinseri 1 o yılvarolantoplamkontenjanıseri 2 iseüniversiteyi o yılkazananöğrencisayısını, yatayeksenüniversiteleri, dikeyeksenisekontenjansayılarınıifadeeder.
 16. 14 Şekil3.1: 2010 Kontenjandurumları Şekil3.1: 2011Kontenjandurumları 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1 2 3 4 5 6 7 Kontenjan Durumları 2010 Series1 Series2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1 2 3 4 5 6 7 Kontenjan Durumları 2011 Series1 Series2
 17. 15 Şekil 3.2: 2012Kontenjandurumları Şekil 3.3: Kontenjan doluluk oranları seri 1,2,3 için 2010,2011,2012 olmak üzere Kontenjan sayısı ve doluluk oranı açısından bakıldığında 3 numaralı üniversite en istikrarlı ve en başarılı olarak belirlenebilmektedir. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1 2 3 4 5 6 7 Kontenjan Durumları 2012 Series1 Series2 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 1 2 3 4 5 6 7 Doluluk Oranları Series1 Series2 Series3
 18. 16 Diğer bir başarı faktörümüz olan sıralama ortalamalarına geçelim. Aşağıdaki grafikte seri 1,2,3 için 2010,2011 ve 2012 olmak üzere yukarıda verdiğimiz formülasyon ile hesaplanan sıralama ortalamaları verilmiştir. Yatay eksen üniversiteleri, dikey eksen ortalamaların sayısal değerlerini gösterir. Şekil 3.4: Sıralama ortalamaları Bu grafik incelendiğinde 3 numaralı üniversitenin sıralama ortalamalarının diğerlerine büyük bir farkla daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Düşük ortalama değeri yüksek başarıyı ifade ettiğinden bu faktörde de en başarılı üniversite 3 numaralı üniversite olmaktadır. Diğer yandan 1 numaralı üniversitenin de hızlı ve istikrarlı bir iyileşme gösterdiğini de söyleyebiliriz. .0 50000.0 100000.0 150000.0 200000.0 250000.0 300000.0 1 2 3 4 5 6 7 Sıralama ortalamaları Series1 Series2 Series3
 19. 17 Son olarak bu ortalamalarının hangi yönde nasıl bir hız ile değiştiğini analiz etmiş bulunmaktayız. Aşağıdaki grafikte mavi seri 2010-2011 yılları arasındaki yukarıdaki formülasyon ile hesaplanan sıralama değişim yüzdesini ve kırmızı seri de aynı şekilde 2011-2012 yılları arasındaki değişim yüzdesini ifade eder. Yatay eksen üniversiteleri, dikey eksen ise yüzdeleri gösterir. Şekil 3.5: Sıralama değişim yüzdeleri Bu grafikincelendiğindeyine 3 numaralıüniversitenintoplamda en iyideğeresahipolduğugörülebilir. 2010-2011 yılında en iyideğişimyüzdesinesahipolan 3 numaralıüniversite, 2011-2012’de azbirfarklaiyibirivmeyakalayan 1 numaralıüniversitedensonraikinci en iyideğişimyüzdesiniyakalamıştır. -10% -05% 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 2 3 4 5 6 7 Sıralama değişim yüzdeleri 2010-2011 2011-2012
 20. 18 BÖLÜM 4 SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılan analiz sonucunda hem doluluk oranı faktöründe hem de başarı sıralaması faktöründe 3 numaralı üniversite farklı bir şekilde öne çıkmıştır. Diğer üniversitelerden farklı olan tanıtım stratejisini tekrardan aşağıdaki grafikten inceleyelim. Şekil 4.1: 3. Üniversite tanıtım kanalları ağırlıkları
 21. 19 İnceleme sonucunda 3 numaralı üniversitenin diğer üniversiteler arasında kampüs ziyaretlerine direkt olarak bütçe ayıran tek üniversite olduğunu gözlemlemekteyiz. Aynı zamanda ağırlık olarak da diğer hiçbir üniversitenin bir kanala ayırmadığı oranda bütçeyi bu kanala ayırmaktadır. Hipoteze geri dönecek olursak, üniversite tercih sürecinin sıradan alışveriş tercihlerinden farklı bir süreç olduğunu ve tanıtım çalışmalarının da bu farklılık dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini savunmuş bulunmaktaydım. Diğer üniversitelerin sıradan alışveriş süreçlerine benzer şekilde yürüttüğü tanıtım çalışmalarından farklı olarak 3 numaralı üniversitenin birebir etkileşim ve gerçek yaşam deneyimine dayalı tanıtım stratejisinin adayların kararlarını daha etkin bir şekilde yönlendirdiğini bu analiz sonuçlarına dayanarak söyleyebiliriz. Bu bağlamda adaylar üzerinde birebir etkileşim ve gerçek yaşam deneyimine dayalı çalışmaların, standart ürün ve hizmet tanıtımlarına uygulanan billboard vb. çalışmalardan daha etkin olduğunu söyleyebiliriz. Maddi verimlilik açısından incelediğinizde de kampüs içerisinde yürüteceğiniz bir faaliyetin diğer reklam ve tanıtım faaliyetlerinden daha düşük maliyetli olacağı görülmektedir. Bu bağlamda düşük maliyetli bir çalışmaya ayrılan büyük bir yüzde bize toplam maliyetin de düşük olduğunu göstermektedir. Alınan geri dönüşün de diğer üniversitelere göre daha iyi olduğu göz önünde bulundurulduğunda çıktı/girdi oranı diğer üniversitelere göre en büyükleneceğinden en verimli strateji olarak da bireysel etkileşim ve gerçek yaşam deneyimlerine dayalı tanıtımların doğru seçim olacağını belirleyebilir ve üniversitelere tanıtım stratejilerinin temelini oluşturmak üzere önerebiliriz.
 22. 20 KAYNAKLAR Bu araştırma, üniversiteler ile görüşmelerden ve ÖSYM’nin her yıl yayınladığı tercih kılavuzlarından alınan veriler doğrultusunda endüstri mühendisliği eğitiminde kazanılan bilgi ve beceriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Publicité