Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Glogfilm!

386 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Glogfilm!

 1. 1. 1. TITOL GLOGFILM 2. DESTINATARISSegoncicle, 4t de Primària.
 2. 2. 3. OBJECTIUS- Aprendre a utilitzar el Glogster:introduïrimatges, text, vídeos iaudio.- Desenvoluparl’autonomia personal i lacreativitat.- Aprendre a treballar en grup.
 3. 3. 4. CONTINGUTS- Glogsteri les sevespossibilitats.- El respecte a la diversitatd’opinions.
 4. 4. 5. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITATComençaremamb una petitaexplicaciósobre lesaplicacions de Glogster (video, imatge, audio itext).Aprofitant que és un programasenzillse’lsdeixaràalsalumnes la llibertat decreacióperellsmateixos.Elsalumness’agruparanambgrups de quatre persones.Seguidament cada grup haurà de triar la pel·lícula queméselshiagradi de Disney.
 5. 5. L’activitatconsisteix en fer un Glog sobreaquestapel·lícula de la qualhauran depenjar: el trailer,imatgesdelspersonatgesprincipals, la bandasonora, i explicar el motiupelquall’hantriat.Una vegadahaginfet totes les recerquesicreatel seuGlogl’haurand’introduircom anova entrada al seu Blog.
 6. 6. 6. METODOLOGIA EMPRADALa metodologiautilitzadadurant la sessióseràla següent:-Breuclasse magistral.-Treball en grup.-Participació activa.
 7. 7. 7. RECURSOSMaterial no fungible: Ordinadors.
 8. 8. 8. AVALUACIÓ:L’avaluació de l’activitat esrealitzaràmitjançantl’observació, durant el transcursde l’activitat. Per això, emprarem unagraellad’observació, prèviamentdissenyada, amb lafinalitat de veure si s’hancomplit o noelsobjectiusplantejatsperaquestaactivitat. Els ítemsque es veuranmitjançantaquestasón:a. Bona organització del grup: 20%b. Creativitatiautonomia: 30%
 9. 9. Es farà una avaluació final, a travésd’unagraellaprèviament creadaambla finalitatde saber el grau de cumplimentdelsobjectiusisis’hanassolitelscontingutsplanificatsperaquestaactivitat. Es realitzenduesgraelles:c. Qualitat de la informació: 30%d. Utilització del Glogster: 20%
 10. 10. Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4Bonaorganització delgrupCreativitatiautonomia Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4Qualitat de lainformacióUtilització deGlogster
 11. 11. 9. TEMPORALITZACIÓUna sessió de 50 minuts.

×