Publicité

Paghahambing

Teacher at DepEd à West Visayas State University
15 Sep 2019
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Paghahambing

  1. PAGHAHAMBING
  2. Paghahambing • Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay- linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing.
  3. • Hindi natin namamalayan, ngunit kung papansinin, ang paghahambing ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagpili ng mga bagay na ating gagamitin, sa pagkain na ating kakainin, sa sasakyang ating sasakyan, o sa lugar na ating pupuntahan, kadalasan ang mga ito ay naisasagawa natin kung mayroon tayong paghahambingan.
  4. • Isang mahalagang sangkap sa uri ng paglalahad na ito ay ang hambingan ng pang-uri. Ito ay paglalarawan ng tao, bagay, lugar, pook o pangyayaring nakatuon sa dalawa o higit pa.
  5. DALAWANG URI NG PAGHAHAMBING
  6. Dalawang Uri ng Paghahambing 1. Pahambing na Magkatulad - sa magkatulad na katangian ay ginagamit ang mga panlaping gaya ng magka-, sing-, sim-, sin-, magsing-, magsim-, magsin-, ga-, pareho, kapwa.
  7. Dalawang Uri ng Paghahambing 1. Pahambing na Di-Magkatulad a. Palamang- Nakahihigit sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamit ang higit, lalo, mas, di-hamak. b. Pasahol- Kulang sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamit ang di gaano, di gasino, di masyado.
  8. Gawain: • Sagutan ang Madali Lang ‘Yan (1-5) sa pahina 23 ng aklat. Isulat ang sagot sa sangkapat na papel.
Publicité