Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

долгорсүрэн тест

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
нүүр 
            Цахим нүүр
Сургууль             79-р сургууль
Анги,бүлэг          ...
нүүр 
       Хичээлийн нэр   Монгол хэл
       Хичээлийн сэдэв
       Огноо         04/...
нүүр 
Хуудас 3
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tsahim test
Tsahim test
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

долгорсүрэн тест

 1. 1. нүүр  Цахим нүүр Сургууль 79-р сургууль Анги,бүлэг 2ж Сурагчийн нэр Билгүүн Бичиж дуусаад Ctrl+S дарна уу                    Хувилбар 1                     Хувилбар 2 Хуудас 1
 2. 2. нүүр  Хичээлийн нэр Монгол хэл Хичээлийн сэдэв Огноо 04/05/11                  Хувилбар 2 Хуудас 2
 3. 3. нүүр  Хуудас 3
 4. 4. Тест1 Хичээл: Монгол хэл Асуулт 1 2 Хариулт г г 1 Эм үгийг сонгоорой. а. Ардын б. Засаг 2 3-н үетэй үгийг нь сонгоорой а. хур б. хуруу 3 Эх юунаас бүтдэг вэ? а. Үсэгнээс б. Үгнээс 4 Монгол хэлэнд хэдэн эгшигт , хэдэн зарим а. 6.9 б. 8.9 5 Ялгах эгшигтэй үгийг сонго а. Сонин, сэтгүүл б. Сандал, авдар 6 Хүнийг нэрлэсэн үгийг олоорой а. Сувд, Бат, Алдар б. Аав. Ах, Эгч 7 Үеэр зөв таслан бичээрэй. а. Мэнд+чил+гээ+ний б. Мэндчил+гээний 8 Утгын ялгаатай үгийг олоорой а. Үзэгний б. Дэвтрийн 9 Эр эм үгийн ий, ыг зөв залгасан үгийг тэмд а. хар+ыг б. харь+ийг 10 а. ногоон б. нохой Хуудас 4
 5. 5. Тест1 Хуудас 5
 6. 6. Тест1 Тест 1 Хариултын хуудас 3 4 5 6 7 8 9 в в в а а в г в. талаар г. ээжтэй ийг нь сонгоорой в. хуруувч г. хуруувчийг в. Өгүүлбэрээс г. Утгатай хэсгээс нд хэдэн эгшигт , хэдэн заримдаг гийгүүлэгч байдаг вэ? в. 7.9 г. 9.9 тэй үгийг сонго Сонин, сэтгүүл в хаалга, торго , саатна Сандал, авдар эсэн үгийг олоорой Сувд, Бат, Алдар в. Гар, цариа, бие Аав. Ах, Эгч г. Ном, дэвтэр, бал слан бичээрэй. Мэнд+чил+гээ+ний в. Мэн+д+чил+гээ+ний Мэндчил+гээний г. Мэн+д+чи+л+гээ+ний тай үгийг олоорой в. Монголчууд г. Номны ий, ыг зөв залгасан үгийг тэмдэглээрэй в. соль +ийг г. төмөр+ыг в. цэнхэр г. улаан Хуудас 6
 7. 7. Тест1 Хуудас 7
 8. 8. Тест1 10 б Хуудас 8
 9. 9. Тест1 Хуудас 9
 10. 10. тест2 Тест 2 Хичээл: Монгол хэл Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 Хариулт б в в 1 ГЭГЭГГ- загварт тохирох үгийг сонгоно уу ? а. гэрэл б. сурагч 2 Балархай эгшигтэй үгийг сонгоно уу ? а. гэрэл б. сурагч 3 Доорх үгсээс задгай үетэй үгийг олоорой а. сандал б. харандаа 4 Балархай эгшиг нь гээгдсэн үгийг олоорой. а. Газар + ын в. орох +ыг б. Тохирох + ыг Г . хэрэглэх +ийг 5 хоолойн Г хэлний урдуур хэлэгдэнэ а. тийм в б. үгүй 6 зөв бичсэн үгийн дугаарыг дугуйлна уу? а. арвижсоор в. б. арвижисаар г. 7 Цэгийн оронд бичигдэх үгийн дугаарыг дугуйл а. таравганы в. тарбаганы б. тарваганы 8 зөв бичсэн үгийн дугаарыг дугуйлна уу? а. Туулын шугуун сүүдэр б. Уулийн нугын шүүдэр 9 Дараах үгийн аль нь урт эгшигтэй үг болохыг дугуйлна уу? а. явах б. дөлгөөн 10 “ Газар ” -ын эсрэг утгатай үгийг нь олоорой а. шороо б. ус Хуудас 10
 11. 11. тест2 Хуудас 11
 12. 12. тест2 Хуудас 12
 13. 13. тест2 4 5 6 7 8 9 10 а б г б г б в в. хуудас г. харвав в. хуудас г. харвав в. өндөг г. нуруу . орох +ыг Г . хэрэглэх +ийг мэдэхгүй арвижсээр арвижсаар рыг дугуйл Ах......... арьсаар малгай хийдэг. . тарбаганы в. Туулын шугуйн сүүдэр г. Уулын нугын шүүдэр г болохыг дугуйлна уу? в. ганга г. чимэг в. тэнгэр г. нутаг Хуудас 13
 14. 14. тест2 хичээл: Монгол хэл Асуулт 1 Хариулт 1 Харьяалахын тийн ялгалтай үгийг сонго а. Ардын б. Засаг Хуудас 14
 15. 15. тест2 2 “Хуруувчийг” үгийн язгуур аль нь вэ? а. хур б. хуруу 3 Нэр үгэнд хэдэн тийн ялгал байдаг вэ? а. 5 б. 6 4 үйл үгийн “х” -ийн өмнө орсон балархай эг а. гээгдэхгүй б. гээгдэнэ 5 Ялгах эгшигтэй үгийг сонго а. Сонин, сэтгүүл б. Сандал, авдар 6 Хүнийг нэрлэсэн зүйлчлэлийг олоорой а. Сувд, Бат, Алдар б. Аав. Ах, Эгч 7 Үеэр зөв таслан бичээрэй. а. Мэнд+чил+гээ+ний б. Мэндчил+гээний 8 Язгуур + дагавар + олон тоо + тийн ялгал а. Тоглоомуудыг б. Талбаруудаас 9 Өгөх оршихын “т” нөхцөлийг зөв залгаарай а. нар+т хүн+т б. алдар+т дарга+т 10 Заахийн тийн ялгалын -ийг нөхцөлийг аль а. дарга б. ах Хуудас 15
 16. 16. тест2 Хуудас 16
 17. 17. тест2 Тест 2 Хариултын хуудас 2 3 4 5 6 7 8 н тийн ялгалтай үгийг сонго в. талаар г. надтай Хуудас 17
 18. 18. тест2 ” үгийн язгуур аль нь вэ? в. хуруувч г. хуруувчийг дэн тийн ялгал байдаг вэ? в. 7 г. 8 ” -ийн өмнө орсон балархай эгшиг …............. тэй үгийг сонго Сонин, сэтгүүл в хаалга, торго , саатна Сандал, авдар эсэн зүйлчлэлийг олоорой Сувд, Бат, Алдар в. Гар, цариа, бие Аав. Ах, Эгч г. Ном, дэвтэр, бал слан бичээрэй. Мэнд+чил+гээ+ний в. Мэн+д+чил+гээ+ний Мэндчил+гээний г. Мэн+д+чи+л+гээ+ний авар + олон тоо + тийн ялгал загварт тохирох үгийг бичээрэй. Тоглоомуудыг в. Монголчууд Талбаруудаас г. Номны ын “т” нөхцөлийг зөв залгаарай. нар+т хүн+т в. хүмүүс+т, алдар+т алдар+т дарга+т г. олон+т, нэр+т н ялгалын -ийг нөхцөлийг аль үгэнд бичих вэ? в. тоглоом г. нутаг Хуудас 18
 19. 19. тест2 Хуудас 19
 20. 20. тест2 9 10 Хуудас 20
 21. 21. тест2 Хуудас 21
 22. 22. дүн Цахим нүүр Сургууль 79-р сургууль Анги,бүлэг 2ж Сурагчийн нэр Билгүүн Бичиж дуусаад Ctrl+S дарна уу Үнэлгээ харах хэсэг                    Хувилбар 1                     Хувилбар 2 Асуулт Оноо Хариулт Асуулт 1 1 зөв 1 2 0 буруу 2 3 0 буруу 3 4 0 буруу 4 5 1 зөв 5 6 0 буруу 6 7 1 зөв 7 8 0 буруу 8 9 0 буруу 9 10 0 буруу 10 авах оноо 10 авах оноо авсан оноо 3 авсан оноо зөв хариулт 3 зөв хариулт буруу хариулт 7 буруу хариулт хувь 30 хувь Үсгэн үнэлгээ F Үсгэн үнэлгээ Хуудас 22
 23. 23. дүн Хуудас 23
 24. 24. дүн Хичээлийн нэр Монгол хэл Хичээлийн сэдэв Нэр үг Огноо 03/10/11                     Хувилбар 2 Оноо Хариулт 1 зөв 0 буруу 1 зөв 1 зөв 0 буруу 0 буруу 0 буруу 0 буруу 0 буруу 0 буруу авах оноо 10 авсан оноо 3 зөв хариулт 3 буруу хариулт 7 хувь 30 Үсгэн үнэлгээ F Хуудас 24
 25. 25. дүн Хуудас 25

×