Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Yabanci dilim-turkce-1

1 502 vues

Publié le

Turkish Language Course

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Yabanci dilim-turkce-1

 1. 1. YABANCI • • DILIM • • TÜRKÇE 1 Hakan YILMAZ Zeki SOZER Dilmer Yayınları
 2. 2. ®Tüm haklan saklıdır. Metin, alıştırma ve resimlerin bir bölümü veya tamamın alınamaz, kopya edilemez. Yayın hakkı; ®Dİ!mer ve yazarlara aittir. Karikatürler; Sebastien GalSand, Yavuz Utgıın Film ve Sayfa Düzeni: Behliil Demirkaya 5. Baskı: Nisan 2007, İstanbul Erdem Matbaacılık Reklamcılık San. veTic. Ltd. Şti. Tel: (0212) 284 94 07 Fax: (0212) 324 25 05 1000 adet basılmıştır. ISBN 975-6479-04-3 DILMER© İnönü Cad. Tarık Zafer Tunaya Sk. No: 18 Taksim - İSTANB UL - TÜRKİYE Tel : +90.212.292 96 96 Pbx Fax : +90.212.292 96 93 www.dilmer.com e-mail: dilmer@dilmer.com
 3. 3. İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İ -Tanışma , ,,,,.5 2 - Selamlaşma ve Dilekler 6 3 -Alfabe ........................................................................................7 4 - Çokluk Eki: 4er, -1ar 9 5 -Bu ne? 10 6 -Bu kim? 11 7 - Bunlar ne? Bunlar kim? 12 8 - "mi" Soru Eki 13 9 - Burası neresi? ..15 10-Burası ne? '.... 17 11 - "Var", "Yok" 19 12- Lokatif Eki (-da, -de, -ta, -te) 20 13 - Markette Alışveriş 23 14-"Nerede?" ,. .24 15-Sıfatlar.. ...26 16- Sayılar 30 ÜNİTE 2 17 - Mastar Eki (-mak, -mek) ve Fiiller.... .........32 18 - Şimdiki Zaman 38 19-Sevgi'nin Bir Günü 48 20- "Nerede?, Nereden?, Nereye?" Soruları 51 21 -Ad Durum Ekleri: Datif, abiatif, lokatif 52 22 - Bir Öğrenci 61 23 - İstanbul'da Bîr Tanışma. ...................62 24-Ahmet Bey 66 25 - "-den sonra", "-den önce" 67 26-Saatler.. , 68 27 - "Çünkü", "Ama" ..69 28 - "-mak istemek" .......70 29 - "Niçin?", "Niye?", "Neden?" Sorulan 72 30-Turizm Acentası...... 76 31 - Emir Kipi (Sen) 79 32 - Fatma Hanım 80
 4. 4. ÜNİTE 3 33 - İyelik Ekleri 81 34- İyelik Ekinin Sahiplik Fonksiyonu....................... 88 35 - Genetif Eki 89 36- Emir Kipi (Sen ve Siz)..... ...........................................................................93 37 -Alışverişe Gidiyoruz... 94 ÜNİTE 4 38- Geçmiş Zaman.... ............99 39-Pazar ...........105 40-Sinema 105 41-Saatler 109 ÜNİTE 5 42-"ile" Bağlacı.................................................................. .......115 43 - İmek Eylemi 120 44 - Genel Tekrar 125 ÜNİTE 6 45 - İmek Eylemi (Geçmiş Zaman) 127 46-İş İlanı 130 47- Bir Telefon Konuşması 130 48-Zeynep'in Tatili 131 49-Yusuf Bey 132 50- Genel Tekrar 134 51 -Arkadaşlarım 136 ÜNİTE 7 52 - Akuzatif Eki 137 53- Belirtili Ad Tamlaması... 142 54-Apartmanımızda Kimler Oturuyor?.. .............................................................153 55-Dört Arkadaş , 156 56 - Belirtisiz Ad Tamlaması 167 57 - Ahmet ve Ailesi 172 58-Mektup................................................................................ 174 ÜNİTE 8 59-Gelecek Zaman 175 60 - Genel Tekrar 183 61-Michaela 187 62-Orhan 188 63 - Genel Tekrar , 189
 5. 5. ÜNİTE 1 TANIŞMA Judy Marianne «İL Judy ljar-3 Marianne Tv Judy m Marianne W Judy Marianne / Judy Marianne Judy Marianne Judy - Merhaba. - Merhaba. - Adım Judy. - Benim adım Marianne. - Memnun oldum. - Ben de memnun oldum - Nereden geliyorsunuz? - İspanya'dan geliyorum. - Ne iş yapıyorsunuz? - Doktorum. - Çok iyi. - Siz ne iş yapıyorsunuz? - Ben öğretmenim. KARŞILAŞMA Bob Akihito Bob Akihito Bob Akihito - Merhaba. - Merhaba. - Nasılsın? - Teşekkür ederim. İyiyim. ( Sen nasılsın? - Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sonra görüşürüz. - Görüşürüz.
 6. 6. SELAMLAŞMA VE DİLEKLER İyi günler! İyi günler! Günaydın! yz-v-v, | Günaydın! n Nasılsın! »yi akşaınlar iyi akşamlar
 7. 7. ALFABE * $ P B. Ç. E. II. 1 , : K M
 8. 8. N. O. O M A A R ^r^- Ü. 0. V.. /
 9. 9. ÇOKLUK EKİ: -LAR, -LER VOKAL UYUMU a l 1 0 u-J = > -lar araba lar -lar kapı lar -lar yol lar -lar kutu lar i ö ü-1 = > -ler ev ler -ler peynir ler -ler göz ler -ler gül ler Lütfen çokluk eki ( -larl-ler ) yazınız. çaylar 1- defter......... 2-ayakkabı 3- lamba 4- kalem 5- çiçek 6- okul 7- adam 8- otobüs 9- resim 10-diş 11- şeker 12-halı 13- öğrenci 14- kedi 15-koltuk 16- sandalye 17- ceket 18-tablo 19- masa 20-takvim 21- deniz 2- 5- 8- 9- 10- 11- 12-
 10. 10. Lütfen cevap veriniz 1-Bune? 2- Bu ne? Bu. O. 3- O ne? O. 4- Şu ne? O. 5- Bu ne? Bu. 6- Bu ne? <ar t "is O. 7- O ne? 8- Şu ne? O. O. 10
 11. 11. Lütfen cevap veriniz. 1- Bu kim? 2- O kim? 3- Bu kim? 4- Bu kim? 5- O kim? Bu Bu O Bu 0 8 10 6- Bu kim? 7-O kim? 8- Bu kim? 9- Bu kim? 0- O kim? Bu Bu O Bu 0 M
 12. 12. Lütfen cevap veriniz- 1- Bunlar ne? 2- Onlar ne? 3- Bunlar ne? 4- Onlar ne? 5- Bunlar ne? Bunlar Bunlar. Onlar. Onlar Bunlar 8 10 6- Bunlar kim? 7- Onlar kim? 8- Bunlar kim? 9-Onlar kim? 0- Bunlar kim? Bunlar. Bunlar. Onlar Onlar. Bunlar. 12
 13. 13. SORU EKİ (MI?, Mİ?, MU?, MÜ? ) ÜNLÜ UYUMU a - ı _ => mı? Bu araba mı? Bu kapı mı? e 1 => mi? Bu ev mi? Bu peynir mi? O-ı => mu? u J Bu limon mu? Bu kutu mu? ö-ı => mu? ü J Bu göz mü? Bu gül mü? Lütfen cevap veriniz. * & p A- Bu araba mı? • B- Evet, o araba. 5- Bu gemi mi? 1- Bu bisiklet mi? 6- O otobüs mü? 2- O çiçek mi? 3- Bu demlik mi? 4- O elma mı? 7- Bu bisiklet mi? 8- Bu fırça mı? 9- O keman mı? 13
 14. 14. Lütfen cevap veriniz. O çaycı mı? Evet, o çaycı. I - Onlar futbolcu mu? 6- O çaycı mı? 7- O hemşire mi? 2- Onlar şarkıcı mı? 3- O kaptan mı? 4- O doktor mu? 5- O kuaför mü? 8- O şoför mü? 9- O postacı mı? 10- O işçi mi? I- O ressam mı? 14
 15. 15. £~û ra de n /z A fcde n /z 1- Burası neresi? Burası İstanbul. 6- Burası neresi? 2- Orasj neresi? 7- Orası neresi? 3~ Burası neresi? 8- Orası neresi? 4- Burası neresi? 9- Burası neresi? 5- Orası neresi? 10- Burası neresi? 15
 16. 16. Lütfen cevap veriniz. i- Burası Türkiye mi? 2- Burası Japonya mı? 3- Orası İspanya mı? 4- Burası Almanya mı? 5- Buras! Arabistan mı? 6- Burası Rusya mı? 7- Orası Çin mi? 8- Burası Amerika mı? 9- Burası Tunus mu? 10- Orası Meksika mı? Evet,.. Evet, .. Hayır, Hayır, Hayır, Evet, .. Hayır, Hayır, Hayır, Evet,., 16
 17. 17. BURASI NE? 1- Burası hastane. /O % Immm, I B^y.^iaisı ru-ır.nı 10. 11. 12. 13 14. 15. 17
 18. 18. A- İstanbul, F- kuaför, J- market, B- kitapçı, G-Madrid, K- Almanya, C- Londra, G- park, L- Fas, Ç- Japonya, H- konsolosluk, M- TEKA.Ş. D- lokanta, E- okul, I- İzmir, İ- Türkiye, N- İstanbul Üniversitesi Lütfen soru sorunuz ve cevap veriniz. 1- Burası neresi? 2- Burası ne? A- Burası İstanbul B- Burası kitapçı. 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- C- Ç- D- F- G- Ğ- H- I- İ- J- K- L- M- N- 18
 19. 19. Lütfen cevap veriniz. I - Masada ne var? Masada çiçek var. 2- Bahçede ne var? 3- Okulda kimler var? 4- Odada kimler var? 5- Caddede neler var? 6- Masada ne yok? 19
 20. 20. LOKATIF EKİ VOKAL UYUMU a -• 1 0 u-' => -da / -ta araba da e -, kapı da i yol da ö okul da ü J => -de / -te ev de İzmir'de göl de Gaziantep'te KONSONANT UYUMU f, s, t, k, ç, ş, h, p ] => -ta / -te sınıf-ta, Sivas'ta, Tokat'ta, sokak-ta, maç-ta, Beşiktaş'ta, Ürgüp'te Lütfen boşlukları bulunma ekiyle (-da,-de,-ta,-te) kullanınız. Tabakta makarna var. Caddede araba yok. 1- Masa kitap var. 2- Çanta kalem var. 3- Ankara' deniz yok. 4- Tabak yemek yok. 5- Mutfak masa var. 6- İstanbul' parklar var. 7- Duvar resim var. 8- Dolap pantolon yok. 9- Dolap ceket var. 10- Paket ayakkabı var. 11- Yer çanta var. 12- Oda telefon yok, 13- Park çiçek yok. 14- Gömlek cep yok. 15- Gömlek leke var. 16- Çocuk kitap var. 17- Adam şemsiye var. 18- Ali' bir bilet var. 19- Salon televizyon var. 20- Ev çok tablo var. 20
 21. 21. Odada ne var? 2 . 10- 11-. 5-. 12-. 13- 14-. 2!
 22. 22. Lütfen cevap veriniz. 1- Masada kitap var mı? Hayır, masada kitap yok. Um 2- Bahçede inek var mı? £jfifc , 3- Okulda öğrenci var mı 4- Caddede araba var mı? 5- Odada doktor var mı? 6- Masada bardak var mı? 22
 23. 23. MARKETTE ALIŞVERİŞ Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı Ayla Satıcı - Merhaba! - Merhaba, hoş geldiniz! - Süt var mı? - Evet, var. - Bir litre süt kaç lira? - Lütfen bir litre süt. - Başka bir şey? -Yumurta var mı? - Evet, var. -Taze mi? - Çok taze. - Bir yumurta ne kadar? - Lütfen on yumurta. - Başka bir şey? -Tamam, hepsi ne kadar? - Buyurun! -Teşekkürler! - İyi günler! -İyi günler! A- B- A- B- A- B- A- B- A- B- A- B- A- B- A- Iİ- A- B- A- B- A- B- 23
 24. 24. Lütfen cevap veriniz. 1- Ankara nerede? 2- Paris nerede? 3- Frankfurt nerede? 4- Madrid nerede? 5- Tunus nerede? 6- Moskova nerede? 7- Fas nerede? 8- Pekin nerede? 9- New York nerede? 10- Meksiko City nerede? Ankara Türkiye'de. 24
 25. 25. Lütfen cevap veriniz. A - Taksim'de otel var mı? Evet. B - Nerede? A - Dilmer'de kantin var mı? Evet. B-Nerede? A-Sınıfta masa var mı? Evet. B-Nerede? A - Fransa'da kule var mı? Evet. B-Nerede? A - İtalya'da güzel plaj var mı? Evet. B- Nerede? A - İstanbul'da müze var mı? Evet. B - Nerede? A -Türkiye'de güzel plaj var mı? Evet. B-Nerede? A - Evde televizyon var mı? Evet. B-Nerede? A - Amerika'da film stüdyosu var mı? Evet. B-Nerede? A - İstanbul'da bar var mı? Evet. B-Nerede? 25
 26. 26. Lütfen sıfatlar yazınız. 6 Lütfen zıddını yazınız. 1- yaşlj x 2- yorgun x 3- yavaş x 4- sıcak x 5- iyi x 6- güzel x 7- temiz x 8- sert x 9- hasta x 10- uzun x 11- yüksek 12-hafif 13- açık 14- gürültülü 15-akıllı 16- sağlam 17-az 18- uzak 19- yalan 20- doğru X X X X X X X X X 26
 27. 27. Lütfen cevap veriniz* 1- İstanbul güzel mi? Evet, 2- Bu araba yeni mi? Hayır,. 3- Bu masa küçük mü? Evet,.. 4- Okul yakın mı? Evet,.. 5- Yemek iyi mi? Evet,.. 6- Ahmet yorgun mu? Hayır,. 7- Film kötü mü? Evet,.. 8- Kapı kapalı mı? Hayır,. 9- Yol açık mı? Evet,.. 10- Asansör dolu mu? Evet,.. 11- İstanbul kalabalık mı? Evet,.. 12- Bu kalem kötü mü? Evet,.. 13- Bu çanta ağır mı? Hayır,. 14- Bu pantolon mavi mi? Evet,.. 15- Bu ev büyük mü? Evet, ... 27
 28. 28. Lütfen cevap veriniz. 1- İstanbul'da antik tiyatro var mı? 2- Hindistan'da kanguru var mı? 3- Fransa'da deve var mı? 4- Londra'da trafik problemi var mı? 5- Afrika'da aslan var mı? 6- Kahvede kafein var mı? 7- Limonda C vitamini var mı? 8- Kolada C vitamini var mı? 9- Sınıfta televizyon var mı? 10- Sinemalarda iyi bir film var mı? Lütfen cevap veriniz. 1- Bu kitap iyi mi? 2- Pencere açık mı? 3- Yollar bozuk mu? 4- Antalya uzak mı? 5- İstanbul güzel mi? 6- Aktörler ünlü mü? 7- Bu yemek tuzlu mu? 8- Mozart müzisyen mi? 9- Çay tatlı mı? 10- Hava sıcak mı? 28
 29. 29. Lütfen soru sorunuz. 1- ? Hayır, bu bir kitap değil, 2- ? Hayır, sınıfta kedi yok. 3- ...............? Evet, kitapta fotoğraf var. 4- ? Evet, İstanbul kalabalık. 5- ? Hayır, David Türk değil. 6- ? Evet, İstanbul'da üniversite var. 7- .............................................................? Hayır, Türkiye'de petrol yok. 8- ? Hayır, hava soğuk değil 9- ? Evet, televizyon bozuk. 10- ......? Evet, okulda kantin var. 11- ? Hayır, bu bir dergi değil. 12- ? Evet, Ortaköy'de güzel barlar var. 13- ? Evet, Türkiye Avrupa'da. 14- ? Hayır, Antalya kuzeyde değil. 15- ? Evet, dolapta su var. 16- .....? Evet, sınıfta TV var. 17- .......................................? Hayır, kapı açık değil. 18- :..... .? Hayır, Metin okulda değil. 19- ? Evet, o bir çocuk. 20- ..............................................? Hayır, evde radyo yok. 29
 30. 30. ütfen saı 1 bir 8 sekiz 15 on beş 30 otuz nlan yazınız. 2 iki 9 dokuz 16 on altı 31 3 üç 10 on 17 on yedi 32 4 dört 11 on bir 18 on sekiz 40 kırk 5 beş 12 on iki 19 on dokuz 41 6 altı 13 on üç 20 yirmi 42 7 yedi 14 on dört 21 43 otuz 50 elli 62 73 83 51 63 74 8 4 52 64 75 85 kırk 53 65 76 86 54 6 0 61 altmış 7 0 71 72 yetmiş 8 0 81 82 seksen 87 9 0 91 doksan 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1000 1000 000 10000000 yüz bin bir milyon on milyon 100 000 000 1 000 000 000 yüz milyon bir milyar 30
 31. 31. Lütfen cevap veriniz. 1- Senin adın ne? , 2- Nasılsın? 3- Nerelisin? , 4- Nereden geliyorsun? 5- Ahmet nerede? 6- Ne iş yapıyorsun? 7- Bu yemek güzel mi? Evet, 8- Ali İtalyan mı? Hayır, 9- toan sempatik mi? Evet, 10- Muhammed İranlı mı? Evet, ., 11- Sondos doktor mu? Hayır, 12- Topkapı Sarayı nerede? 13- İstanbul'da Çin lokantası var mı? Evet, 14- Sınıfta klima var mı? Evet, 15- Eyfel Kulesi nerede? ......................................................... Lütfen soru sorunuz. 16- ...........? Evet, Türkiye'de enflasyon var. 17- , ..? Hayır, sınıfta kedi yok. 18- ....................................................................? Moskova Rusya'da. 19- ? Türküm. 20- ? Almanya'dan geliyorum. 21- ? Bu bir elma. 22- ..? Bu Ahmet. 23- .......? Evet, İoan Romen. 24- ? Hayır, bu bir defter değil. 25- ? Evet, bu bir çanta. 31
 32. 32. ÜNİTE 2 MAK/-MEK a -| 0 u -1 => -mak al-mak kız-mak koş-mak otur-mak e- i ö İH => -mek gel-mek git-mek gör-mek gül-mek Lütfen mastar eklerini ( -mak, -mek) yazınız. 4- uç. 7- uyan. S* 5- araba kullan. 8- kalk. 3- koş. 6- uyu. 10- konuş. 11-iç. 12-düş. 32
 33. 33. 15- düşün m i 8- kork 21- dans et. 24- it. 27- ver. al.... 33
 34. 34. 28- yıka. 29- gül. 30- ağla. 31- resim yap 33- telefon et. 34- makyaj yap. 37- üşü 35- basketbol oyna 36-sil. 38- terle. 39- taşı. 40- yorul. 41-boya. 42- süpür., 34
 35. 35. 43- öp. 44- tara 46- söndür.. 49- göster., 45- yak. 47- dök. 48- kes. 52- çık. 53- in. 54- bin. 55- tv seyret. 56- banyo yap. 57- kavga et. 35
 36. 36. WL/ 58-ye. 59- geç. 60- kaza yap. ^ S F 61- ütü yap. 62- kazan. 63- tamir et. 64- alışveriş yap. A 67- bekle. 70- koy. 65- bulaşık yıka. 68- kayak yap. 71-dön. 66- yemek pişir.. 69- evlen. 72- yaz. 36
 37. 37. 73- spor yap. 79- eğlen 82- yakala. 11- hapşır.. 80- gitar çal 83- piknik yap. • o 0 o • <• ° A " Çj Q 0 0 , o ° c O a ra 0 ' û ^ 75-çalış. 78- piş. 81- şarkı söyle. 84^ giy 85- yağmur yağ. 86- kar yağ. 87- resim as. 37
 38. 38. ŞİMDİKİ ZAMAN Ben gel I yor um Sen gel i yor sun O gel i yor Biz gel i yor uz Siz gel i yor sunuz Onlar gel i yor 1ar Ben gel mi yor um Sen gel mi yor sun O gel mi yor Biz gel mi yor uz Siz gel mi yor sunuz Onlar gel mi yor lar Ben Sen 0 Biz Siz gel i yor muyum? gel i yor musun? gel î yor mu? gel i yor muyuz? gel i yor musunuz? Onlar gel i yor lar mı? UNLU UYUMU => ı anlat ı yorum kız i yorum ] - ' gel i yorum bil i yorum o J koş u yorum otur u yorum ö -i gör ü yorum =>ü ü J gül ü yorum SON ÜNLÜNÜN UYUM DEĞİŞİMİ a ] => i a J =>u e ] => i e ]=>ü anla mak oyna mak dinle mek özle mek => => => => anlı yorum oynu yorum dinli yorum özlü yorum SON UNLUSU UYUMLU FULLER o ]=>u u ]=> u ü ]=>ü oku mak uyu mak üşü mek => => => oku yorum uyu yorum üşü yorum 38
 39. 39. Lütfen yardımcı ünlü yazınız Ben al yorum Sen al ....yorsun O al..... yor Biz al yor uz Siz al yor sunuz Onlar al ....yor lar Ben sor yorum Sen sor yorsun O sor........yor Biz sor yor uz Siz sor yor sunuz Onlar sor........yor lar Ben anla yorum Sen anla yorsun O anla......yor Biz anla yor uz Siz anla yor sunuz Onlar anla yor lar Ben uyu yorum Sen uyu yorsun O uyu ......yor Biz uyu yor uz Siz uyu yor sunuz Onlar uyu ......yor lar Ben ara yor um Sen ara yorsun O ara........yor Biz ara yor uz Siz ara yor sunuz Onlar ara yor lar Ben sev yorum Sen sev yorsun O sev yor Biz sev yor uz Siz sev.......yor sunuz Onlar sev.......yor lar Ben kız yorum Sen kız........yor sun O kız yor Biz kız yor uz Siz kız yor sunuz Onlar kız...,....yor lar Ben gel... yor um Sen gel yorsun O gel........yor Biz gel yor uz Siz gel........yor sunuz Onlar gel .yor lar Ben dinle ....yor um Sen dinle ....yor sun O dinle ....yor Biz dinle ....yor uz Siz dinle ....yor sunuz Onlar dinle ....yor lar Ben üşü yorum Sen üşü yorsun O üşü.......yor Biz üşü yor uz Siz üşü yor sunuz Onlar üşü .yor lar Ben yaz yorum Sen yaz yorsun O yaz.. yor Biz yaz yor uz Siz yaz ..yor sunuz Onlar yaz .yor lar Ben gör yorum Sen gör yorsun O gör.......yor Biz gör yor uz Siz gör.......yor sunuz Onlar gör .......yor lar Ben otur......yor um Sen otur yorsun O otur yor Biz otur yor uz Siz otur......yor sunuz Onlar otur yor lar Ben bil... yorum Sen bil yorsun O bil yor Biz bil yor uz Siz bil yor sunuz Onlar bil ........yor lar Ben özle yorum Sen özle yorsun O özle......yor Biz özle yor uz Siz özle yor sunuz Onlar özle......yor lar Ben oku yor um Sen oku yor sun O oku ......yor Biz oku yor uz Siz oku yor sunuz Onlar oku ......yor lar Ben oyna.....yor um Sen oyna.....yor sun O oyna yor Biz oyna yor uz Siz oyna yor sunuz Onlar oyna.....yor lar Ben yüz yorum Sen yüz ..yorsun O yüz.......yor Biz yüz yor uz Siz yüz yor sunuz Onlar yüz.......yor lar 39
 40. 40. Lütfen olumsuzluk eki yazınız Ben al yorum Sen al yorsun O al yor BİZ al yor uz Siz al yor sunuz Onlar al yor lar Ben sor yor um Sen sor yorsun O sor yor Biz sor yor uz Siz sor yor sunuz Onlar sor yor lar Ben anla yorum Sen anla yorsun O anla yor Biz anla yor uz Siz anla yor sunuz Onlar anla yor lar Ben uyu yor um Sen uyu yorsun O uyu yor Biz uyu yor uz Siz uyu ..yor sunuz Onlar uyu yor lar Ben ara yorum Sen ara yorsun O ara yor Biz ara yor uz Siz ara yor sunuz Onlar ara yor lar Ben sev yorum Sen sev yorsun O sev yor Biz sev yor uz Siz sev yor sunuz Onlar sev yor lar Ben kız yor um Sen kız yorsun O kız yor Biz kız yor uz Siz kız yor sunuz Onlar kız yor lar Ben gel yorum Sen gel yorsun O gel yor Biz gel yor uz Siz gel yor sunuz Onlar gel yor lar Ben dinle ....yor um Sen dinle ....yor sun O dinle ....yor Biz dinle ....yor uz Siz dinle ....yor sunuz Onlar dinle ....yor lar Ben üşü .yorum Sen üşü yorsun O üşü yor Biz üşü ..yor uz Siz üşü yorsunuz Onlar üşü yor lar Ben yaz yorum Sen yaz yorsun O yaz yor Biz yaz yor uz Siz yaz yorsunuz Onlar yaz yor lar Ben gör yorum Sen gör yorsun O gör yor Biz gör yor uz Siz gör yorsunuz Onlar gör yor lar Ben otur yorum Sen otur yorsun O otur yor Biz otur yor uz Siz otur yorsunuz Onlar otur yor lar Ben bil yor um Sen bil yorsun O bil yor Biz bil yor uz Siz bil yorsunuz Onlar bil yor lar Ben özle yor um Sen özle yorsun O özle yor Biz özle yor uz Siz özle yorsunuz Onlar özle yor lar Ben oku yor um Sen oku yorsun O oku yor Biz oku yor uz Siz oku yor sunuz Onlar oku yor lar Ben oyna yorum Sen oyna yorsun O oyna yor Biz oyna yor uz Siz oyna yorsunuz Onlar oyna yor lar Ben yüz yor um Sen yüz yorsun O yüz yor Biz yüz yor uz Siz yüz yorsunuz Onlar yüz yor lar 40
 41. 41. Lütfen tamamlayınız. Ben ara Sen ara O ara Biz ara Siz ara Onlar ara Ben beğen Sen beğen O beğen Biz beğen Siz beğen Onlar beğen Ben başla.. Sen başla.. O başla.. Biz başla.. Siz başla.. Onlar başla.. Ben çık Sen çık O çık Biz çık Siz çık Onlar çık Ben düşün Sen düşün O düşün Biz düşün Siz düşün Onlar düşün Ben gör Sen gör O gör Biz gör Siz gör Onlar gör Ben ara Sen ara O ara Biz ara — Siz ara Onlar ara Ben beğen Sen beğen O beğen Biz beğen Siz beğen Onlar beğen Ben başla.. Sen başla.. O başla.. Biz başla.. Siz başla.. Onlar başla.. Ben çık Sen çık O çık Biz çık Siz çık Onlar çık Ben düşün Sen düşün, O düşün. Biz düşün Siz düşün Onlar düşün. Ben gör Sen gör O gör Biz gör Siz gör Onlar gör Ben ara ? Sen ara ? O ara ? Biz ara ? Siz ara ? Onlar ara ? Ben beğen ? Sen beğen ? O beğen ? Biz beğen ? Siz beğen ? Onlar beğen ? Ben başla ? Sen başla ? O başla ? Biz başla ? Siz başla ? Onlar başla ? Ben çık ? Sen çık ? O çık ? Biz çık ? Siz çık ? Onlar çık ? Ben düşün ? Sen düşün ? O düşün ? Biz düşün ? Siz düşün ? Onlar düşün ? Ben gör. ? Sen gör. ? O gör. ? Biz gör. ? Siz gör. ? Onlar gör. ? 41
 42. 42. Lütfen yazınız. ONLAR NE YAPIYORLAR? 1- O yürüyor. 2- Ali. 3-Veli. 6- Ayşe. 9- Mine. 12- Şahin.
 43. 43. 13-Ahmet 16- O 19- 14- Metin 20- *l„ / A •Sfe 15-Turgut ^^.&r 18-O 22- 21- ^ - — î ^ •••-.} fejSffe^3 24- « »•' j JjfflL "*-î? ^ Jfip*$mll^V" 25- 26- 27- 43
 44. 44. 28- 29- 30- 32- 33- 35- 36- 39- 40- 41- 42- 44
 45. 45. Lütfen tamamlayınız şIMDIKI ZAMAN OLUMLU şIMDIKI ZAMAN OLUMSUZ 1- Adamlar sokakta konuş 2- Bir genç kız gül 3- Biz gazete oku 4- Onlar Almanca konuş ... 5- Yolcular uçak bekle 6- Ahmet Bey uyu 7- Sen telefon et 8- O yemek ye 9- Ayşe araba yıka 10- Ben bir soru sor , 1 - Adamlar sokakta konuş . 2- Genç kız gül 3- Biz gazete oku 4- Onlar Almanca konuş... 5- Yolcular bekle 6- Ahmet Bey uyu 7- Sen telefon et 8- O yemek ye 9- Ayşe araba yıka 10- Ben soru sor Lütfen şimdiki zaman eki ile tamamlayınız. 1- Ben şimdi otur 2- Sen şimdi yüz .. 3- O şimdi uyu 10- O yarın ceket al 11- Sen yarın yemek pişir. 13- Biz yarın evi temizle .. 4- Biz her gün koş 5- Sen her gün çay iç. 6- O her gün balık ye. 14- Onlar genellikle kahve iç. 15- Onlar genellikle spor yap. 16- Siz genellikle TV seyret.. 7- Ben her ay tatile git.... 8- Biz her ay sınav yap.... 9- Siz her ay mektup yaz 17- Sen bazen yalan söyle 18- Ben hiç yalan söyle.... 19- O sık sık sinemaya git. 45
 46. 46. Lütfen şimdiki zaman eki ile tamamlayınız. 1- Ben şimdi dinlen 2- Sen şimdi gazete oku 3- O şimdi mektup yaz 4- Biz şimdi ders çalış 5- Siz şimdi havuzda yüz 6- Onlar şimdi tenis oyna 7- Ben her gün televizyon seyret 8- Sen her sabah kahvaltıda çay iç 9- O her yıl tatilde bu oteide kal 10- Biz her ay tiyatroya git 11- Siz her kış kayak yap 12- Onlar her sabah spor yap 13- Ben genellikle her sabah kahve iç 14- Sen sık sık sinemaya git 15- O sık sık yalan söyle 16- Biz genellikle hafta sonunda evde kal 17- Siz sık sık bu lokantada öğle yemeği ye 18- Onlar genellikle burada piknik yap 19- Ben yarın tatile çık 20- O gelecek ay evlen 21- Biz yarın gel 22- Siz her gün gazete oku 46
 47. 47. Lütfen cevap veriniz* 1- Ben Fransi7.ca biliyor muyum? Evet,.. 2- Ben şimdi uyuyor muyum? Hayır,. 3- Ben güzel konuşuyor muyum? Evet,.. 4- Sence ben iyi futbol oynuyor muyum? Evet,.. 5- Sen her gün alışveriş yapıyor musun? Hayır,. 6- Sen iyi dans ediyor musun? Evet,.. 7- Sen iyi yemek pişiriyor musun? Hayır,. 8- Sen her sabah spor yapıyor musun? Hayır,. 9- O çikolata yiyor mu? Evet,.. 10- O çok çay içiyor mu? Evet,.. 11- Ahmet hafta sonu ormanda koşuyor mu? Hayır,. 12- Ayşe her ay mektup yazıyor mu? Evet,.. 13- Biz ödev yapıyor muyuz? Hayır,. 14- Biz çok sohbet ediyor muyuz? Evet,.. 15- Yarın sinemaya gidiyor muyuz? Hayır,. 16- Biz çok gülüyor muyuz? Hayır,. 17- Siz rahat oturuyor musunuz? Evet,... 18- Siz TV'de maç seyrediyor musunuz? Evet,.., 19- Siz balık yiyor musunuz? Hayır,.. 20- Siz beni dinliyor musunuz? Evet,... 21- Onlar her gün telefon ediyor mu? Hayır,.. 22- Metin ve Murat gitar çalıyor mu? Evet,... 47
 48. 48. SEVGİ'NİN BİR GÜNÜ 48
 49. 49. Lütfen soru sorunuz ve cevap veriniz. 1- Ben güzel Türkçe konuş ? Evet,.., 2- Sen her gün gazete al ? Hayır,. 3- O çok uyu ? Evet,... 4- Biz beraber yemek ye ? Evet,... 5- Siz araba kullan ? Hayır,. 6- Onlar iyi yemek pişir ? Evet,... 7- Ben iyi dans et ? Hayır,. 8- O balık sev ? Evet,... 9- SizArapçabil ? Evet,... 10- Biz sınıfta şarkı söyle ? Hayır,. 11- Sen her sabah duş al ? Evet,... 12- Onlar çok ders çalış ? Hayır,. 13- Ben güzel resim yap ? Evet,... 14- Ayşe sigara iç ? Hayır,. 15- Çocuklar TV seyret ? Evet,... 49
 50. 50. şimdi, şu a n d a , her gün, genellikle, sık sık, her akşam, her sabah, her yıl, her ay, yarın, gelecek hafta, gelecek ay, iki gün sonra, bir ay sonra, bir hafta sonra Lütfen uygun belirteç ve şimdiki zaman kullanınız. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- Ben Ben O Biz O Sen O O Onlar Sen Onlar Biz Siz Siz Onlar Onlar Siz kitap oku Antalya'ya git yemek pişir tenis oyna klasik müzik dinle tatile git televizyon seyret.... beni ziyaret et çok uyu çalış sinemaya git şaka yap kahve iç otur yüz pasta ye kitap oku Türkçe konuşBiz Sen ödev yap... O yalan söyle 50
 51. 51. Lütfen tamamlayınız. NEREDE OTURUYORSUN? 1-Taksim'.... 2-Bakırköy'. 3-Etiler' 4-Üsküdar'., 5- Sarıyer'.... 6- Sandalye.. 7- Merdiven. 8~ Koltuk .... 9- Kafe. 10- Yer NEREDEN GELİYORSUN? 1- İspanya' .. 2- Fas' 3- Almanya' 4- Rusya' 5~ Nijerya'... 6- Tokyo'... 7- İstanbul' 8-Roma'.... 9- Varşova' 10-Ev NEREYE GİDİYORSUN? 1- Norveç' 2- Bulgaristan' 3-Arabistan' ... 4-Gana' 5-Çin' 6- Antalya' 7-Tahran'....... 8- Ankara'....... 9-Atina'.......... 10- Washington' 51
 52. 52. Lütfen ad durum ekleri ( -a,-e, -ya,-ye) kullanınız. 1-Ev..,,.......,.....,,...., gidiyorum. 7- Ahmet' kitap veriyorum. 2- Sinema. gidiyorum. 8-Emine' kitap veriyorum. 3-Market................. gidiyorum, 9-Mehmet'.... kitap veriyorum. A- Deniz bakıyorum. 5- Resim. bakıyorum. 6- Cadde.................. bakıyorum. 10- Dolap İD Çanta. 12- Masa.. Lütfen ad durum ekleri (-dan,-den, -tan,-ten) kullanınız. D İzmir' geliyorum. 7-Büro 2-Ofis geliyorum. 8-Sinema 3-Lokanta geliyorum. 9-Ev. su koyuyorum, kalem koyuyorum, bardak koyuyorum. çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. 4- Bakkal süt alıyorum. 5- Kitapçı kitap alıyorum, 6- Gazeteci gazete alıyorum. 10-Trafik korkuyorum. n-Köpek korkuyorum. 12-Uçak korkuyorum. Lütfen ad durum ekleri ( -da,-de, -ta,-te ) yazınız. D Sandalye oturuyor. 7-Ev müzik dinliyor. 2- Araba oturuyor. 8-Konser müzik dinliyor. 3-Koltuk... oturuyor. 9-Araba. müzik dinliyor. 4- Balkon yemek yiyor. 5- Salon yemek yiyor. 6- Mutfak ................ yemek yiyor. 10-Cadde dans ediyor. 11-Otobüs... dans ediyor. 12-Bar dans ediyor. 52
 53. 53. Lütfen cevap veriniz. 1- Nerede oturuyorsun? 2- Nerede çalışıyorsun? 3- Nerede yemek yiyorsun? 4- Nerede Türkçe öğreniyorsun? 5- Nerede buluşuyorsunuz? 6- Nerede alışveriş yapıyorsunuz? 7- Nerede çay içiyorsunuz? 8- Nerede film seyrediyorsunuz? 9- Nereden geliyorsun? 10- Nereden ekmek alıyorlar? 11 - Nereden bilet alıyor? 12- Nereden geçiyorsunuz? 13- Nereden gidiyorsun? 14- Nereden çıkıyorlar? 15- Nereden gazete alıyorsun? 16- Nereden atlıyorlar? 17- Nereye gidiyorsun? 18- Nereye bakıyorlar? 19- Nereye dönüyor? 20- Nereye geliyorsun? 21 - Nereye çöp atıyorsun? 22- Nereye bardak koyuyor? 23- Nereye koşuyorlar? 24- Nereye para ödüyoruz? 53
 54. 54. Lütfen lokatifeki (-da, -de, -ta, -te) kullanınız ve cümle yazınız. 4- 5- 7- 54
 55. 55. Lütfen ablatifeki ( -dan, -den, -tan, -ten ) kullanınız ve cümle yazınız. ^h^, 1- 3- 4- , -K. l ^ j H/MySlâtSE'i? | & / a / Y ^M ^ 8- 55
 56. 56. Lütfen datif eki (-a, -e, -ya, -ye) kullanınız ve cümle yazınız. 2- 3- 4 5- 7- 8- 56
 57. 57. Lütfen uygun durum eklerini yazınız. A) 1-Biz Samsun' geliyoruz. 2- Ben Şebnem' kitap istiyorum. 3- Sen market su alıyorsun. 4- O okul çıkıyor. 5- Biz bu elmalar alıyoruz. 6- Onlar banka telefon ediyorlar. 7- Ben müzik ve spor hoşlanıyorum. B) 1- Ben her hafta deniz gidiyorum. 2- Biz şu resim bakıyoruz. 3- Siz masa çiçek koyuyorsunuz. 4- Onlar yaşlılar. yardım ediyorlar. 5- Sen çay şeker koymuyorsun. 6-Ahmet, Ayşe' şarkı söylüyor. 7- Biz Ayla' Iıediye alıyoruz. C) 1-Türkiye' Türkçe öğreniyorum. 2- Lokanta yemek yiyorum. 3- Salon televizyon var. 4- En güzel kumsallar Akdeniz' 5- Sinema film seyrediyorum. 6- Yatak uyuyorum. 7- Ben Beşiktaş' oturuyorum. 57
 58. 58. Lütfen cevap veriniz. 1- Nerede oturuyorsunuz? 2- Nereden geliyorsunuz? 3- Nereye gidiyorsunuz? 4- Kitap okuyor musun? 5- Çocuklar okula gidiyorlar mı?. 6- Sinemaya gidiyor musun? 7- Sigara içiyor musun? 8- Kahvaltı yapıyor musun? 9- Türkçe biliyor musun? 10- Yemek pişiriyor musun? 11- Spor yapıyor musun? 12- Gazete okuyor musun? 13- İstanbul'da geziyor musunuz?. 14- Tatile gidiyor musunuz? 15- Çocuklar ödev yapıyorlar mı? . 58
 59. 59. uyanmak, okumak, yapmak, gitmek, gelmek, dönmek, kullanmak, uyumak, içmek, yemek, oturmak, yürümek, dinlemek, öğrenmek Lütfen uygunfiilleri seçiniz ve yazınız. [- Her sabah çok erken 2- Her hafta sinemaya 3- Kadıköy'den 4- Biz Bebek'te 5- Ahmet çok iyi araba 6- Akşam saal allıda eve 7- Her sabah kahvaltı 8- Her gün iki gazete 9- Biz her akşam beraber yemek 10- Her gün yarım saat spor 11- Her akşam erken 12- Her akşam biraz şarap 13- Her gün müzik 14- Her sabah sahilde 20 dakika 15- Her hafta dört saat Türkçe 59
 60. 60. Lütfen soru sorunuz. 1- ? Evet, güzel resim yapıyorum. 2- ? Hayır, Fince konuşmuyorum. 3- ? Hayır, Japonca bilmiyorum. 4- ? Evet, tiyatroya gidiyorum. 5- ? Evet, ütii yapıyorum. 6- ? Evet, araba kullanıyorum. 7- ? Hayır, rakı içmiyorum. 8- ? Evet, spor yapıyorum. 9- ? Hayır, piyano çalmıyorum. 10- ? Evet, onlar çok çalışıyor. 11- ? Evet, Türk yemekleri pişiriyorum. 12- ? Hayır.Türkçe anlamıyorum. 13- ? Evet, tatile gidiyoruz. 14- ? Hayır, bulaşık yıkamıyorum. 15- ? Hayır, makyaj yapmıyorum. 60
 61. 61. BIR ö ğ R E N C I r-ı Ül* Benim adım Sabri. Ben bir öğrenciyim. Her sabah okula gidiyorum. Okulda çok şey öğreniyorum. Teneffüste ben ve arkadaşlar geziyoruz, konuşuyoruz, şaka yapıyoruz. Saat birde eve dönüyorum. Evde yemek yiyorum. Sonra tekrar okula gidiyorum ve bahçede basketbol oynuyoruz. Akşam eve gidiyorum, duş yapıyorum ve yemek yiyorum, sonra ödev yapıyorum. Ben ve arkadaşlar her hafta sonu futbol oynuyoruz. Bazen sinemaya gidiyoruz. Bazen de tavla oynuyoruz. Yarın on arkadaş pikniğe gidiyoruz. Lütfen cevap veriniz. I- Sabri ne iş yapıyor? 2- O her gün nereye gidiyor? 3- Onlar teneffüste ne yapıyorlar? 4- Sabri akşam ne yapıyor? 5- Onlar hafta sonu ne yapıyorlar? 6- Onlar yarın nereye gidiyorlar? 61
 62. 62. İSTANBUL'DA BİR TANIŞMA Süha : Merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Loredana : Evet, biraz biliyorum. Süha : Benim adım Süha. Sizin adınız ne? Loredana : Loredana. Memnun oldum. Süha : Memnun oldum. Nereden geliyorsunuz? Loredana : İtalya'dan geliyorum. Süha : Kursa gidiyor musunuz? Loredana : Evet, gidiyorum. Süha : Kurs nerede? Loredana : Taksim'de. Süha : Orada İngilizce kursu var mı? Loredana : Evet, var. Başka diller de öğretiyorlar. Süha : Şimdi nereye gidiyorsunuz? Loredana : Kursa gidiyorum. Saat birde ders var. Süha : Aaa... Çok iyi. Ben de geliyorum. Broşür almak istiyorum. Loredana : Tabii, buyurun. Loredana Süha Loredana Süha Loredana Süha OTOBÜSTE İstanbul'da güzel bar var mı? Evet, Ortaköy'de ve Taksim'de çok güzel barlar var. Gitmek istiyor musun? Evet, istiyorum, ama Ortaköy nerede? Ortaköy çok yakın. Bu akşam beraber gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Saat sekizde Taksim'de buluşuyoruz. 62
 63. 63. BARDA Süha : Bar güzel mi? Loredana : Güzel. Bu şarkıcı kim? Çok güzel söylüyor. Süha : Atilla. Dans etmek istiyor musun? Loredana : Evet, tabii. Lütfen cevap veriniz* 1- Loredana Türkçe biliyor mu? 2- Loredana nereden geliyor? 3- Loredana kursa gidiyor mu? 4- Süha kurstan ne almak istiyor? 5- Nerede güzel barlar var? 6- Onlar nerede buluşuyorlar? Doğru mu, yanlış mı? 7- Loredana çok iyi Türkçe biliyor. 8- Loredana şimdi İtalya'da Türkçe öğreniyor. 9- Loredana ve Süha beraber bara gidiyorlar. 10- Onlar saat sekizde buluşuyorlar. 11- Onlar barda dans ediyorlar. M
 64. 64. Lütfen cümle kurunuz. 1- o - yarın - gitmek - tatile 2- John - gelmek-Amerika'dan 3- Mehmet - alışveriş yapmak - pazarda 4- biz - oynamak - her hafta sonu - futbol 5- Mine - tatil yapmak - şimdi - Bodrum'da 6- bir - Ali - almak - okumak - ve - kitap 7- her-Ayşe- sabah - durakta - bu - ve - binmek - gitmek - işe - otobüse 8- mutfağa - Ahmet - kalkmak - ve - sabah - gitmek 9- her gün - gitmek - sonra - ofise - kahve - bir - içmek 10- bakmak - ve - adam - sormak - sonra -Ayşe'ye - bir - soru 64
 65. 65. Lütfen soru sorunuz ve cevap veriniz. 1- Ben yemek ye ? 2- O nerede maç seyret ? 3 Onlar nereden çiçek al ? 4- Onlar nerede kal ? 5- Ben çay iç ? 6- Siz şimdi ne yap ? 7- Onlar ispanyolca konuş ? 8- Çocuklar nereden çık ? 9- O resimlere bak ? 10- Onlar ne zaman parti yap ? 11- O gül ? 12- O nereye yürü ? 13- Biz poker oyna ? 14- Kedi nerede uyu ? 65
 66. 66. AHMET BEY Ahmet Bey Beşiktaş'ta oturuyor. O her sabah çok erken uyanıyor. Önce banyo yapıyor, sonra kahvaltı yapıyor. O kahvaltıda çay içiyor, reçel, peynir, tereyağı ve zeytin yiyor. Kahvaltıdan sonra gazete okuyor. Ahmet Bey daha sonra evden çıkıyor ve otobüse biniyor. Taksim'de otobüsten iniyor. O Taksim'de bir hastanede çalışıyor. Ahmet Bey doktordur. Öğleden sonra işten çıkıyor, eve gidiyor ve yemek yiyor. Yemekten sonra biraz dinleniyor. Ahmet Bey bazen bara gidiyor. Taksim'de güzel barlar var. Barda genellikle ayran içiyor ve dans ediyor. O her zaman eve erken dönüyor. Ahmet Bey pazar günü çalışmıyor. Pazar günü genellikle evde oturuyor, kitap okuyor, müzik dinliyor, televizyon seyrediyor. Fakat bazen tenis oynuyor. Ahmet Bey çok iyi bir tenisçidir. Lütfen cevap veriniz. 1- Ahmet Bey ne iş yapıyor? 2- Ahmet Bey ne zaman işten çıkıyor? 3- Ahmet Bey kahvaltıdan sonra ne yapıyor? 4- Ahmet Bey nerede çalışıyor? 5- Ahmet Bey hangi gün çalışmıyor? 6- Ahmet Bey nerede oturuyor? Doğru mu, yanlış mı? 7- Ahmet Bey her sabah çok erken uyanıyor. ( ) 8- Ahmet Bey kahvaltıda kahve içiyor. ( ) 9- Ahmet Bey bazen bara gidiyor. ( ) 10- O her zaman eve geç dönüyor. ( ) 66
 67. 67. Lütfen tamamlayınız. Ayşe yemekten sonra bir kahve içiyor. eve gidiyorum, kafeye gidiyorum, arkadaşa gidiyorum. İzmir'e gidiyoruz bir kola içiyorum, uyuyorum, reklamlar var. gömlek yıkıyorum. Ayşe gidiyor, konuşuyor Ali kahvaltıdan önce spor yapjyor Lütfen tamamlayınız. 1- Öğrenciler ders 2- Büroya Ahmet' 3- Ayşe ev 4- Sinema 5- Öğrenciler sınav 6- Kızlar parti çay içiyorlar, sekreter geliyor, markete gidiyor, restorana gidiyoruz, ders çalışıyorlar, makyaj yapıyorlar. 67
 68. 68. Lütfen cevap veriniz. 1- Saat kaçta kalkıyorsunuz? 2- Saat kaçta kahvaltı yapıyorsunuz? 3- Saat kaçta işe gidiyorsunuz? 4- Saat kaçta yemek yiyorsunuz? 5- Saat kaçta işten çıkıyorsunuz? 6- Saat kaçta eve gidiyorsunuz? 7- Saat kaçta yatıyorsunuz? 8-Saat kaçta uyuyorsunuz? 68
 69. 69. Lütfen cümleleri tamamlayınız. Ben sormuyorum, çünkü biliyorum 1- Ben tatil yapmıyorum, çünkü çalış 2- Ben futbol oynamıyorum, çünkü sev 3- O Türkçe konuşuyor, çünkü bil 4- Onlar taksiye biniyor, çünkü otobüs gel 5- Sen kilo almıyorsun, çünkü çok az yemek ye 6- Biz çok çalışmıyoruz, çünkü çok para iste 7- Siz anlamıyorsunuz, çünkü İspanyolca bil 8- Sen çok yemek pişiriyorsun, çünkü onlar çok ye. 9- O çok film seyrediyor, çünkü sev 10- Onlar çok şey bilmiyorlar, çünkü oku Lütfen cümleleri tamamlayınız- O iyi yemek pişirmiyor, ama İyi pasta yapıyor. 1 - Sen Almanca konuşmuyorsun, ama Türkçe konuş 2- O tenis oynamıyor, ama voleybol oyna 3- Ben sinemada film seyretmiyorum, ama TV'de seyret. 4- Ben et yemiyorum, ama salata ye 5- O bilmiyor, ama çok konuş 6- Onlar bekliyorlar, ama kız 7- Biz konuşmuyoruz, ama bil 8- O koşmuyor, ama yürü 9- Onlar yüzmüyorlar, ama güneşlen 10- Biz okumuyoruz, ama televizyon seyret 69
 70. 70. Lütfen cümleleri tamamlayınız. Ben Türkçe konuşmak istiyorum. 1- Osinemaya git 2- Biz telefon et 3- Onlar yemek ye 4- Sen yüz 5- O bil 6- Siz gör 7- Ben yaz 8- Onlar oku 9- Sen uyu 10- Ben sual Lütfen cevap veriniz. 1- Sen kahve içmek istiyor musun? Evet... 2- O su almak istiyor mu? Hayır,. 3- Siz spor yapmak istiyor musunuz? Evet,.. 4- Onlar dinlenmek istiyor mu? Evet,.. 5- Sen sinemaya gitmek istiyor musun? Evet,.. 6- O yürümek istiyor mu? Evet,.. 7- Siz pasta yemek istiyor musunuz? Evet,.. 8- O sigara içmek istiyor mu? Hayır,. 9- Onlar öğrenmek istiyor mu? Evet,.. 10- Sen soru sormak istiyor musun? Evet,.. 70
 71. 71. Demir Bey bir kahve içmek istiyor. Lütfen cevap veriniz. 1- Ne almak istiyorsun? 2- Nereye gitmek istiyorsun? 3- Nerede kalmak istiyorsun? 4- Ne içmek istiyorsunuz? 5- O hangi şehre gitmek istiyor? 6- Ne yemek istiyorlar? 7- Nerede tatil yapmak istiyorsun? 8- Ne sormak istiyorsun? 9- Nereye telefon etmek istiyorsun? 10- Nerede yüzmek istiyorsun? 11- Saat kaçta uyumak istiyorlar? 12- Saat kaçta yemek istiyor? 13- Ne zaman tatile gitmek istiyorsunuz? 14- Ne zaman çay içmek istiyorsun? 15- Ne vermek istiyorsun? 16- Nerede oturmak istiyorsun? 17- Hangi otelde kalmak istiyorsun? 18- Ne seyretmek istiyorsun? 19- Kim konuşmak istiyor? 20- Ne yapmak istiyorlar? 71
 72. 72. A- Niçin kızıyorsun? B- Çünkü sen çalışmıyorsun. A- Niçin bu ceketi almıyorsun? B- Çünkü güzel değil. Lütfen cevap veriniz. 1- Niçin İspanya'ya gidiyorsun? Çünkü 2- Niçin markete gidiyorsun? 3- Niye araba kullanmıyorsun? 4- Niçin palto giyiyorsun? 5- Neden spor yapıyorsun? 6- Niçin tatile gidiyorsun? 7- Niçin kafeye gidiyorsun? 8- Neden kitap okuyorsun? 9- Niçin yemek pişiriyorsun? 10- Niye otobüse biniyorsun? 11- Niçin taksiye biniyorsun? 12- Niçin plaja gidiyorsun? 13- Niçin okula gidiyorlar? 14- Niçin sinemaya gidiyorsun? 15- Niçin oturuyor? 16- Niye bu restorana gitmiyorsun? 17- Niçin bugün çalışmıyorsun? 18- Neden balkonda oturmuyorsun? 72
 73. 73. Lütfen ad durum eklerini yazınız. 1- Öğretmen her gün öğrenciler ödev veriyor. 2- Saat on yatıyorum. 3- Sabah saat yedide ev çıkıyorum. 4 Ahmet Kadıköy' oturuyor. 5- David her cuma bar. gidiyor. 6- Kitapları çanta koyuyorum. 7- Julia her hafta Taksim' alışveriş yapıyor. 8- Her hafta sonu salon spor yapıyorum. 9- Yalancı insanlar nefret ediyorum. 10- Anna Rusya' geliyor. 11- Mehmet her akşam Ebru' telefon ediyor. 12- George her hafta İngiltere' mektup yazıyor. 13- Köpek balkon bakıyor. 14- Her akşam ev müzik dinliyorum. 15- Biz her yaz Arjantin' tatil yapıyoruz. 16- Onlar mağaza ceket deniyor. 17- Otobüs Taksim' geçiyor. 18- Mııhammed Suriye' geliyor. 19- Ayşe otobüs biniyor. 20- Ahmet otobüs koşuyor. 73
 74. 74. Lütfen uygun hal eklerini yazınız. 1- Yiğit tekneden deniz atlıyor. 2- Adam pencere bağırıyor. 3- Ali eve pencere giriyor. 4- Ayşe otobüs biniyor. 5- Mehmet tren iniyor. 6- Ata plaj kitap okuyor. 1- Ahmet, Ayşe' hoşlanıyor. 8- Ben her akşam lokanta yemek yiyorum. 9- Mustafa koltuk uyuyor. 10- Biz ceket bakıyoruz. 11- Asansör birinci kat iniyor. 12- Ben üçüncü kat çıkıyorum. 13- Veli sinema çalışıyor. 14- Taksi sağ dönüyor. 15- Onlar İstanbul' gidiyorlar. 16- Ayşe market su alıyor. 17- Kedi balkon atlıyor. 18- Cadde çok otobüs var. 19- Park çiçek yok. 20- Biz Taksim' oturuyoruz. 74
 75. 75. Lütfen tamamlayınız. Ben ara Sen ara O ara Biz ara Siz ara Onlar ara Ben beğen Sen beğen O beğen Biz beğen Siz beğen Onlar beğen Ben başla.. Sen başla.. O başla.. Biz başla.. Siz başla.. Onlar başla.. Ben çık Sen çık O çık Biz çık Siz çık Onlar çık Ben düşün Sen düşün O düşün Biz düşün Siz düşün Onlar düşün Ben gör Sen gör O gör Biz gör Siz gör Onlar gör Ben ara Sen ara O ara Biz ara — Siz ara Onlar ara Ben beğen Sen beğen O beğen Biz beğen Siz beğen Onlar beğen Ben başla.. Sen başla.. O başla.. Biz başla.. Siz başla.. Onlar başla.. Ben çık Sen çık O çık Biz çık Siz çık Onlar çık Ben düşün Sen düşün, O düşün. Biz düşün Siz düşün Onlar düşün. Ben gör Sen gör O gör Biz gör Siz gör Onlar gör Ben ara ? Sen ara ? O ara ? Biz ara ? Siz ara ? Onlar ara ? Ben beğen ? Sen beğen ? O beğen ? Biz beğen ? Siz beğen ? Onlar beğen ? Ben başla ? Sen başla ? O başla ? Biz başla ? Siz başla ? Onlar başla ? Ben çık ? Sen çık ? O çık ? Biz çık ? Siz çık ? Onlar çık ? Ben düşün ? Sen düşün ? O düşün ? Biz düşün ? Siz düşün ? Onlar düşün ? Ben gör. ? Sen gör. ? O gör. ? Biz gör. ? Siz gör. ? Onlar gör. ? 41
 76. 76. TURIZM ACENTâSI Jill -Merhaba! Mehmet - Merhaba, buyurun. Jill - Biz Ege'de tatil yapmak istiyoruz. Mehmet - Ege'de çok güzel yerler var, nereye gitmek istiyorsunuz? Sole - Biz güzel kumsal, rahat ve güzel otel, güzel yemekler istiyoruz. Mehmet - Tamam, Kuşadası'nda, Bodrum'da güzel plaj, güzel otel ve restoranlar var. Martin - Bodrum çok güzel. Claudia - Kuşadası da güzel. Mehmet - Müzik ve dans istiyor musunuz? Jill Evet, tabii. Mehmet -Tamam, Bodrum iyi. Jill - Otobüs saat kaçta gidiyor? Mehmet - Akşam saat sekizde. Judy - İstanbul - Bodrum kaç saat? Mehmet - Aşağı yukarı on - oniki saat. Claudia - Uçak var mı? Mehmet - Evet, var. Sole - Zaman var, otobüs iyi. Ege'de manzara çok güzel. Judy - Tamam, Bodrum'a gidiyoruz. Claudia - Evet, Bodrum'a gidiyoruz. 76
 77. 77. TURIZM ACENTASI Lütfen cevap veriniz. Onlar nerede tatil yapmak istiyor? 2- Onlar tatilde ne istiyor? 3- Nerede güzel kumsal var? 4- Onlar tatilde dans etmek istiyorlar mı? 5- Otobüs saat kaçta? 6- İstanbul - Bodrum kaç saat? 7- Bodrum' a uçak var mı? 8- Onlar nereye gidiyorlar? 9- Niçin otobüs ile gitmek istiyorlar? 77
 78. 78. NE YAPIYORLAR? 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 78
 79. 79. EMIR KIPI Olumlu Sen git! Sen gel! Sen yürü! Sen gör! Olumsuz git me! gel me! yürü me! gör me! Olumlu Sen al! Sen çık! Sen koş! Sen uyu! Olumsuz al ma! çık ma! koş ma! uyu ma! Ayla: Ali, bak! Bir yıldız kayıyor. Lütfen emir kipiyle tamamlayınız. Metin: Koş kızım, koş! Olumlu Olumsuz 1- Sen uyu uyu.... 2- Sen bak bak.... 3- Sen ver ver 4- Sen sor sor 5- Sen yaz yaz 6- Sen ye ye 7- Sen seyret seyret. 8- Sen yürü yürü... 9- Sen aç aç 10- Sen gül. Olumlu 11- Sen bekle. 12- Sen düşün 13- Sen sus 14- Sen oku 15- Sen söyle., 16- Sen iste 17- Sen at 18- Sen sil 19- Sen tut 20- Sen iç Olumsuz bekle düşün sus oku söyle iste at sil tut İÇ 79
 80. 80. FATMA HANIM Fatma Hanım bir şirkette sekreterdir. İşe her sabah saat dokuzda gidiyor. Şirket eve çok yakın. Şirkette öğle yemeği yiyor. Akşam işten sonra alışveriş yapıyor ve eve saat yedide dönüyor. Mutfağa gidiyor ve yemek pişiriyor. Ali Bey bazen Fatma Hanım'a mutfakta yardım ediyor. Yemekten sonra bazen TV seyrediyorlar, bazen kitap okuyorlar. Fatma Hanım bazen hafta sonu temizlik yapıyor, çamaşır yıkıyor. Lütfen cevap veriniz. J- Fatma Hanım ne iş yapıyor? 2- Saat dokuzda nereye gidiyor? 3- Şirket eve uzak mı? 4- Fatma Hanım nerede öğle yemeği yiyor? 5- Ali Bey, Fatma Hanım'a mutfakta yardım ediyor mu? 6- Onlar yemekten sonra neler yapıyorlar? 7- Fatma Hanım hafta sonu neler yapıyor? 80
 81. 81. ÜNİTE 3 İYELİK EKLERİ;-im, -in -i, -İmiz, -iniz, -leri KONSONANTTAN SONRA > -im -in -1 -imiz -mız -lan > -im -in -i -imiz -iniz -leri -um -un -u -umuz -unuz -lan ö l =>ü ü J -üm -ün -ü -ümüz -ünüz -leri Benim Senin Onun Bizim Sizin Onların sınıfım sınıfın sınıfı sınıfımız sınıfınız sınıfları evim evin evi evimiz eviniz evleri okulum okulun okulu okulumuz okulunuz okulları gülüm gülün gülü gülümüz gülünüz gülleri VOKALDEN SOıNRA > -m -n -sı -mız -nız -lan > -m -n -si -miz -niz -leri > u-1 -m -n -su -muz -nuz -lan L>ü -m -n -sü -müz -nüz -leri silgi-im sügi-in silgi-i silgi-imiz silgi-iniz silgi-leri = > => = > = > => = > silgim silgin silgisi silgimiz silginiz silgileri çanta-ım çanta-ın çanta-ı çantacımız çanta-ınız çanta-ları = > = > = > = > = > = > çantam çantan çantası çantamız çantanız çantaları iki ünlü arasındaki k ve p sert ünsüzleri yumuşayarak ğ ve gözlük-üm => gözliik-ün => gözlü k-ü => gözlük-ürnüz => gözlük-ünüz => gözlük-leri => gözlüğüm gözlüğün gözlüğü gözlüğümüz gözlüğünüz gözlükleri kitap-ım => kitap-ın => kitap-ı => kitap-ımız => kitaplınız => kitap-lan => b olur; kitabım kitabın kitabı kitabımız kitabınız kitapları Not; Bazen "ç" ünsüzü "c' "t" ünsüzü "d" olur. 81
 82. 82. Lütfen üyelik ekleriyle tamamlayınız. 1) Benim el Senin el Onun el Bizim el Sizin el Onların el 4) Benim çiçek. Senin çiçek. Onun çiçek. Bizim çiçek. Sizin çiçek. Onların çiçek. 7) Benim çanta. Senin çanta. Onun çanta. Bizim çanta. Sizin çanta. Onların çanta. 10)Benim yol.... Senin yol .... Onun yoi.... Bizim yol.... Sizin yol.... Onların yol .... 13) Beni m gül.... Senin gül .... Onun gül .... Bizim gül .... Sizin gül.... Onların gül .... 16) Benim ceket. Senin ceket. Onun ceket. Bizim ceket. Sizin ceket. Onların ceket. 2) Benim kardeş.. Senin kardeş.. Onun kardeş.. Bizim kardeş.. Sizin kardeş.. Onların kardeş.. 5) Benim ayak Senin ayak Onun ayak Bizim ayak Sizin ayak Onların ayak 8) Benim araba.... Senin araba.... Onun araba.... Bizim araba.... Sizin araba.... Onların araba.... 11) Benim iş Senin iş Onun iş Bizim iş Sizin iş Onların iş 14) Benim elma Senin elma Onun elma Bizim elma Sizin elma Onların elma 17) Benim bisiklet. Senin bisiklet. Onun bisiklet. Bizim bisiklet. Sizin bisiklet. Onların bisiklet. 3) Benim defter Senin defter Onun defter Bizim defter Sizin defter Onların defter 6) Benim bebek Senin bebek Onun bebek Bizim bebek Sizin bebek Onların bebek 9) Benim kahve Senin kahve Onun kahve Bizim kahve Sizin kahve Onların kahve 12) Benim okul.. Senin okul .. Onun okul .. Bizim okul.. Sizin okul .. Onların okul .. 15) Benim göz.... Senin göz.... Onun göz.... Bizim göz.... Sizin göz.... Onların göz.... 18) Benim at Senin at Onun at Bizim at Sizin at Onların at 82
 83. 83. Lütfen iyelik ekleriyle tamamlayınız. 1- Benim arkadaş her zaman çok konuşuyor. 2- Senin anne çok güzel yemek pişiriyor. 3- Onun kardeş her akşam kitap okuyor. 4- Bizim öğretmen her gün ödev veriyor. 5- Sizin arkadaş eve gidiyor. 6- Onların baba çok uyuyor. 7- Benim öğrenciler çok çalışıyorlar. 8- Senin çocuk bahçede oynuyor. 9- Onun sevgili bugün randevuya geliyor. 10- Bizim kafa çok çalışıyor. 11- Sizin patron çok çalışıyor. 12- Onun hasta çabuk iyileşiyor. 13- Benim televizyon iyi göstermiyor. 14- Senin gözler.. iyi görmüyor. 15- Onun baş çok ağrıyor. 16- Bizim saat çok iyi çalışıyor. 17- Sizin otobüs geliyor. 18- Onların uçak saat sekizde. 19- Benim telefon bozuk. 20- Bizim ders bitiyor. 83
 84. 84. A) Benim evim güzel mi? B) Evet, senin evin çok güzel Lütfen cevap veriniz 1- Benim arkadaşım nerede? 2- Benim kardeşim nereye gidiyor? 3- Benim babam geliyor mu? 4- Benim abim nerede çalışıyor? 5- Senin araban nerede? 6- Senin arkadaşın tatile gidiyor mu? 7- Senin ablan Türkçe konuşuyor mu? 8- Senin abin kitap okuyor mu? 9- Onun annesi iyi yemek pişiriyor mu? 10- Onun evi nerede? 11- Onun ceketi mavi mi? 12- Onun arkadaşı ne yiyor? 13- Bizim çocuğumuz konuşuyor mu? 14- Bizim öğretmenimiz kim? 15- Bizim evimiz küçük mü? 16- Bizim annemiz nereye gidiyor? 17- Sizin okulunuz nerede? 18- Sizin eşiniz ne iş yapıyor? 19- Sizin bahçeniz büyük mü? 20- Sizin bahçeniz güzel mi? 21- Onların oğlu okula gidiyor mu? 22- Onların amcası çok çalışıyor mu? 23- Onların burnu büyük mü? 24- Onların evi nerede? 84
 85. 85. ÇOKLUK EKİ VE İYELİK EKİ Benim Senin Onun Bizim Sizin Onların arkadaş 1ar im arkadaş 1ar m arkadaş îar i arkadaş 1ar imiz arkadaş 1ar iniz arkadaş 1ar ı Benim Senin Onun Bizim Sizin Onların ceket 1er im ceket 1er in ceket 1er i ceket îer imiz ceket 1er iniz ceket 1er i Lütfen çokluk eki ve iyelik eklerini yazınız. 1- Benim arkadaş... yarın Edirne'ye gidiyor. 2- Sizin çocuk. okula gidiyor mu? 3- Onların fikir çok enteresan. 4- Bizim yemek... çok güzel. 5- Senin saç çok uzun. 6- Bizim problem.................. bitiyor. Çok şükür! 7- Benim kuzen yarın İstanbul'a geliyor. 8- Sizin el çok büyük. 9- Onların ayakkabı..................... yeni. .10- Senin kitap nerede? 11- Bizim ödev , iyi. 12- Onun amca. çok zengin. 13- Sizin diş.. beyaz. 14- Benim kulak çok iyi duyuyor. 15- Sizin göz..... iyi görüyor mu? 85
 86. 86. Lütfen tamamlayınız- 1- Senin baba spor yapıyor mu? 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- l*i- Onun kardeş Bizim öğretmen Sizin arkadaş Benim öğretmen Sizin Öğretmen Onun anne Senin araba Sizin sekreter Onların kuzen Onun öğrenci Senin arkadaş , Bizim çaycı Senin saçlar Senin kalem Türkçe biliyor mu? çok konuşuyor mu? şaka yapıyor mu? çok gülüyor mu? çok ödev veriyor mu? güzel yemek pişiriyor mu? hızlı gidiyor mu? çabuk yazıyor mu? tatile gidiyor mu? ödev yapıyor mu? mektup yazıyor mu? güzel çay yapıyor mu? dökülüyor mu? yazıyor mu? 86
 87. 87. Lütfen tamamlayınız. 1- Onun ev büyük mü? 2- Senin çanta........,.,,. 3- Bizim yemekler 4- Sizin okul.. 5- Senin kardeş ........... 6- Senin kitap... 7- Sizin parklar 8- Onun ofis siyah mı? güzel mi? iyi mi? akıllı mı? mavi mi? büyük mü? lüks mü? 9- Benim saçlar 10- Onun eller siyah mı? ... küçük mü? 11- Benim gözler 12- Bizim araba 13- Onların baba 14- Senin çay 15- Sizin şehir siyah mı? küçük mü? pilot mu? şekerli mi? temiz mi? 87
 88. 88. İYELİK EKİNİN SAHİPLİK FONKSİYONU Benim evim var. 1- Senin güzel bir ev var. 2- Onun araba var. 3- Onların para var. 4- Benim güzel bir ceket var. 5- Sizin kedi var. 6- Bizim para yok. 7- Onların ayakkabı yok. 8- Senin şapka yok. 9- Bizim bir plan yok. 10- Onların gözlük yok. 11- Benim havlu var. 12- Onun kitap var. 13- Bizim üç çocuk var. 14- Onun iki kardeş var. 15- Benim bisiklet var. 16- Onun güzel bir kız var. 17- Bizim zaman yok. 18- Benim yarın iş yok. 19- Benim kalem yok. 20- Onun kravat yok. A- Senin şapkan var mı? B- Evet, benim şapkam var. 1- Senin köpek var mı? 2- Onun kravat var mı? 3- Benim kaşkol var mı? 4- Sizin çay var mı? 5- Onun problem var mı? 6- Onların kazak var mı? 7- 8- 9 10- Senin fazla kalem Sizin fazla ekmek Senin bilgisayar Onun telefon var mı? var mı? yok mu? ... yok mu? 88
 89. 89. GENETİF EKİ KONSONANTTAN SONRA -in, -in, -un, -ön VOKALDEN SONRA -em, -nîn, -nun, -nün Yiğit'in gitarı Tuba'nın bisikleti Nazlı'nın vazosu Ahmet'in bilgisayarı Lütfen genetif ve iyelik eklerini yazınız. 1- Ahmet' ... 2- Çiğdem'.. 3- Ceket...... 4- Sandalye. 5- Çocuk 6- Yemek...,. 7- Filiz"....... 8- Şebnem' . 9- Mehmet'. 10- Recai'..... 11- Ev, 12- Elif........ 13- Emine'.... 14- Pencere... 15- Okul........ 16- Kitap ev ayakkabı, düğme.... ayak pantalon. tuz çanta saç.......... gömlek... e § ön........... çiçek abla cam asansör... resimler.. 89
 90. 90. Ali'nin köpeği çok sevimli. Lütfen genetif ve iyelik eklerini yazınız. Ahmet'in atı çok güzel. 1- Ahmet' araba hızlı gidiyor. 2- Murat' ev Taksim'de. 3- İbrahim' bisiklet çok güzel. 4- Özge' baba mühendis. 5- Orkun' bilgisayar yeni. 6- Uğur' teyze resim yapıyor. 7- Aykut' anne güzel dans ediyor. 8- Aytek' kardeş futbol oynuyor. 9- Handan' anne güzel yemek yapıyor. 10- Mustafa' çocuklar okula gidiyor. 11- Yusuf çiçekler büyüyor. 12- Sebahattin' palto yeni. 13- Selahattin' kız telefon ediyor. 14- Yunus' oğul Amerika'da. 15- Halime' eş Antalya'da. 16- Osman' çay çok iyi. 17- Emine' saçlar siyah. 18- Julia' Türkçe çok güzel. 19- Sadettin' kız okula gidiyor. 20- Müjgan' kedi çok yiyor. 90
 91. 91. Lütfen genetif ve iyelik eklerini kullanınız ve cümle yazınız. " Caferi 3- çok büyük. 4- 46 numara. 5- Tuba kısa. 6- çok güzel 1 7- dolu. 8- çiçekli.
 92. 92. Lütfen iyelik ekleriyle tamamlayınız. 1- Benim ad Turan. 2- Senin ad ne? 3- O ad İsmail. 4- Bizim öğretmen Türk. 5- Sizin öğretmen nereli? 6- Onlar. öğretmen İngiliz. 7- Benim fotoğraf yok. 8- Senin çay var mı? 9- Çocuk şapka var mı? 10- Benim eş Alman. 11- Senin eş nereli? 12- Angela' eş Türk. 13- Benim şemsiye var mı? 14- Senin şemsiye var mı? 15- Yusuf şemsiye çok büyük. 16- O ev çok küçük. 17- Bizim kitap bu. 18- Senin ayakkabı 40 numara. 19- Onun saçlar sarı. 20- Benim telefon çalışmıyor. 92
 93. 93. EMIR KIPI Sen Siz Sen Siz gel! gelin! bekle! bekleyin! Sen Siz Sen Siz gelme! gelmeyin! bekleme! beklemeyin! Sen Siz Sen Siz yaz! yazın! uyu! uyuyun! Sen Siz Sen Siz yazma! yazmayın! uyuma! uyumayın! Lütfen emir kipiyle tamamlayınız. 1- Sen at............... Sen at.......... 2- Siz at Siz at 3- Sen yürü Sen yürü.. 4- Siz yürü Siz yürü., 5- Sen anlat.......... Sen anlat. 6- Siz anlat Siz anlat.. 7- Sen bekle Sen bekle. 8- Siz bekle Siz bekle. 9- Sen uyu Sen uyu.... 10- Siz uyu Siz uyu.... 11- Sen bin Sen bin. 12- Siz bin Siz bin. 13- Sen ye Sen ye... 14- Siz ye............. Siz ye.. 15- Sen yüz... Sen yüz. 16- Siz yüz Siz yüz. 17- Sen sor Sen sor.. 18- Siz sor. Siz sor.. 19- Sen dinle Sen dînle.. 20- Siz dinle Siz dinle.. 21- Sen iç Sen iç 22- Siz iç............. Siz iç 23- Sen söyle Sen söyle. 24- Siz söyle Siz söyle. 25- Sen ver Sen ver 26- Siz ver. Siz ver..... 27- Sen al Sen al. 28- Siz al............ Siz al. 93
 94. 94. ALIŞVERİŞE GİDİYORUZ Murat - Merhaba, iyi akşamlar! Satıcı - Merhaba, hoş geldiniz! Murat - Meyve var mı? Satıcı - Evet, var. Ne almak istiyorsunuz? Murat - İki kilo muz, bir kilo portakal ve üç kilo elma lütfen! Satıcı - Maalesef portakal yok. Murat - Tamam, muz ve elma verin! Satıcı - Başka bir şey istiyor musunuz? Murat - Evet, kola, su ve bira almak istiyorum. Satıcı - Onlar dolapta, siz alın lütfen! Murat - Tamam, yumurta var mı? Satıcı - Var, ama taze değil, bugün yumurta almayın! Ekmek almak istiyor musunuz? Murat - Evet, lütfen iki ekmek verin! Satıcı - Buyurun! Başka bir şey istiyor musunuz? Murat - Hayır, teşekkür ederim. Hepsi toplam kaç lira? Satıcı - Hepsi Murat - Buyurun, iyi akşamlar! Satıcı -Teşekkürler, iyi akşamlar! Lütfen üç soru sorunuz. 94
 95. 95. Lütfen emir kipi kullanınız. 1- Sen yarın gel.,......, çünkü çok iş var. 2- Sen çok pratik yap......... çünkü az konuşuyorsun. 3- Siz az ye , çünkü diyet iyi bir şey. 4- Sen spor yap , çünkü sağlık için iyi bir şey. 5- SizTV seyret............ çünkü Türkçe öğrenmek istiyorsunuz. 6- Siz yarın kursa gel , çünkü ders yok. 7- Sen sigara iç .., çünkü ben sevmiyorum. 8- Sen bu hafta sinemaya git.............. çünkü bu hafta iyi film yok. 9- Sen İstanbul'da otur. , çünkü çok kalabalık. 10- Siz Antalya'ya git , çünkü şimdi Antalya sıcak. 1- (Sen) Saat ikide okula gel ! 2- (Sen) Saat bir buçukta gel , 14:00 de gel! 3- (Siz) Akşam saat on birde uyu................... .....! 4- (Siz) Kışın denizde yüz ! 5- (Siz) Asla gece yemek ye ! 6- (Sen) Saat onda telefon et.................... .....! 7- (Siz) Çok uyu ! 8- (Sen) Biraz çalış ! 9- (Siz) Bazen dinlen... ...............................,........! 10- (Siz) Müzik dinle ! 11- (Siz) Spor yap ...,...,..! 12- (Siz) Asla sigara iç......... ! 13- (Sen) Asla yalan söyle ..........! 14- (Siz) Sık sık Türkçe konuş.................................,.! 95
 96. 96. Lütfen şoföre yolu tarif ediniz 2-, 3-, 4-. 5-. 96
 97. 97. 2-, 3-, B LÜTFEN YERLERE ÇÖP ATMAYINIZ! ÇİÇEKLERİ KOPARMAYINIZ! YÜKSEK SESLE KONUŞMAYINIZ! D LÜTFEN SİGARA İÇMEYİNİZ! E LÜTFEN KORNA ÇALMAYINIZ! 97
 98. 98. Lütfen emir kipiyle tamamlayınız. 1- Sen yarın Ahmet'e telefon et..... ., çünkü Ahmet hasta ve evde yatıyor. 2- Sen sakın sigara iç... , çünkü sen çok hastasın. 3- Sen ekmek a! ., çünkü ben aldım. 4- Sen eve git , çünkü çok yorgunsun. 5- Siz Türkçe konuş............... çünkü şimdi Türkçe öğreniyorsunuz. 6- Sen sakın soğuk su iç................. çünkü doktor söyledi, 7- Sen çok yemek ye ., çünkü çok zayıfsın. 8- Siz yarın bana gel ...., çünkü evimde bir parti var, 9- Siz buraya gel., , çünkü burada boş yer yok, 10- Siz her sabah kahvaltı yap , çünkü kahvaltı sağlık için çok faydalı. 11- Siz çok uyu.... , çünkü çok uyumak iyi değil. 12- Sen çok konuş , çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. 13- Sen maçı kazanmak için çok koş 14- Siz üşümemek için ince elbiseler giy. 15- Siz bugün niçin alışveriş yapmadınız? Lütfen yarın yap 16- Sen hiç yemedin. Lütfen ye 17- Sen yanlış yaptın, tekrar yap 18- Lütfen siz burada sigara iç , çünkü yasak. 19- Garaj kapısı, lütfen araba park et, 20- Lütfen çiçekleri kopar 98
 99. 99. ÜNİTE 4 GEÇMİŞ ZAMAN a-ı = > -di/-ti al di m kız di m '1 => -di/-ti ge! di m sil di m 11J :> -dU / -tU bul du m oku du m a*> -dü/-tü gör dü m gül dü m OLUMSUZ GEÇMİŞ ZAMAN a-ı 1 0 u- => -ma al ma di m kız ma di m bul ma di m oku ma di m e -i i ö üJ gel me di m sil me di m gor me di m gül me di m KONSONANT UYUMU bas ti m, f, s, t, k, ç, ş, h, p ] * -ti,-ti,-tu,-tü at ti m, bak ti m, aç ti m, koş tu m Lütfen geçmiş zaman eki ile tamamlayınız. Ben Sen O Biz Siz Onlar al di m al d i n aldı a l d ı k al di raz al di 1ar Ben Sen O Biz Siz Onlar al ma di m al ma di n al ma di al ma di k al ma di nız al ma di 1ar Ben Sen O Biz Siz Onlar al di m mı? al di n mı? al di mı? al di k mı? al di nız mı? al di 1ar mı? Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar konuş tu m konuş konuş konuş konuş konuş dinlen di m dinlen dinlen. dinlen dinlen dinlen........... yürü dü m yürü............ yürü yürü yürü yürü.. Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar konuş ma di m konuş konuş konuş................. konuş.. konuş dinlen me di m dinlen dinlen................. dinlen dinlen dinlen................. yürü me di m yürü................. yürü... yürü yürü. yürü Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar konuş tu m mu? konuş konuş.. konuş.................. konuş konuş... dinlen di m mi? dinlen... , dinlen.... dinlen dinlen.... dinlen................. yürü dü m mü? yürü.................... yürü yürü yürü.................... yürü 99
 100. 100. ONLAR NE YAPTILAR? vO i mâtek İM ?/? 1 f f ^ J* 1- Kedi balık yedi. 3- Mine bulaşık yıka. 7- Çocuk sütü iç. 100 2- Ayşe pencereyi sil. 4- Çocuk anahtarı at. 6- Barış köprüden atla. 8- Polis arabayı durdur.
 101. 101. Lütfen cevap veriniz. 1- Ben yemek yedim mi? 2- Ben konuştum mu? 3- Ben beklemedim mi? 4- Ben size sordum mu? 5- Sen Ayşe'ye anlattın mı? 6- Sen dün geldin mi? 7- Sen çok dans ettin mi? 8- Sen çantaya baktın mı? 9- O telefon etti mi? 10- O Türkiye'de tatil yaptı mı? 11-0 film seyretti mi? 12- O bizi davet etti mi? 13- Biz düşündük mü? 14- Biz yorulduk mu? 15- Biz onu gördük mü? 16- Biz pasta aldık mı? 17- Siz rahat uyudunuz mu? 18- Siz her şeyi anladınız mı? 19- Siz bilet aldınız mı? 20- Siz yemek pişirdiniz mi? 21- Onlar para istediler mi? 22- Onlar kart oynadılar mı? 23- Onlar uçtular mı? 24- Onlar yürüdüler mi? Evet, , , Evet, Hayır, Evet, Hayır, Hayır, Evet, Evet, , , Evet, Hayır, , Evet.......................................................... Hayır.................................................................... Evet,.... Evet, Hayır, Evet, Hayır,.... Hayır, Evet,. , Hayır, Evet, Evet, Hayır, Evet, 101
 102. 102. 1- Ali - Dün ne yaptın? Veli - Bütün gün çalış Ali -Alışveriş yapmadın mı? Veli - Hayır, yap,,.......,...., zamanım yoktu. 6- Doktor - Niçin önce gel ? Atilla - Çünkü tatile git Doktor- İlaç al ? Atilla - Bir ilaç kullan 2- Dilek - Dün doktora git,.. ? Ali - Ben git , ama Veli git.. Dilek - Veli niçin git ? Ali - Çünkü doktordan korkuyor. 7- Murat - Kediler nerede? Leyla - Bahçede. Murat »Yemek ye ? Leyla - Evet, yemek ver......... 3- Dilek - Çocuklar otobüse bin ? 8- Ali Tuncay - Evet, bin Veli Dilek - Otobüs zamanında gel ? Ali Tuncay - Biraz geç kal • Pardon, gazeteyi oku ? • Oku , buyurun! • Ben de oku ..., ama bir habere tekrar bakmak istiyorum. 4- Ahmet - Biz dün akşam restoranda yemek ye.... Suzan - Başka ne yap........,.....? Ahmet - Müzik dinle Suzan - Dans et.. ? Ahmet - Hayır, dans et 9- Dilek -Alo, Tuncay. Annemler gel... ...? Tuncay - Yok, hâlâ gel.......... Dilek -Ara........... ..........? Tuncay - Telefon et , iki saat sonra geliyorlar. 5- Metin - Bu filmi seyret. ? Ayla - Hayır, seyret. . Sen? Metin - Biz Leyla ile seyret 10-Suzan -Aaa! Ben ne yap ......? Ahmet - Ne yap ? Suzan - Yemeğe şeker koy. 102
 103. 103. Lütfen tamamlayınız. 1- Ben dün iki saat kitap oku , ..,,,., 2- O eskiden Türkçe öğren....... 3- Biz dün akşam Antalya'dan trenle gel 4- Çocuklar dün akşam çok geç yat 5- Siz dün sabah niçin kahvaltı yapma .,.? 6- Ben şimdi gel 7- Ahmet bir gün İzmir'e git 8- Siz geçen yıl nerede tati! yap.................................. ....? 9- Biz geçen hafta şu lokantada balık ye 10-Sen geçen ay maaş al..............................................................................? 11- Ben geçen yaz hiç çalışma........................................................................ 12- Biz geçen kış Uludağ'da kayak kay 13- Siz geçen ders bu dilbilgisini öğren ? 14- Ben geçen sabah yolda arkadaşımı gör 15- Biz geçen akşam Taksim'de Ayten ile karşılaş 16- Sen bir saat önce nereden telefon et ? 17- Leman Hanım iki gün önce git 18- Kurs bir ay önce bit 19- Onlar üniversiteyi beş yi! önce bitir 20- Patron işe sekreterden önce git 21- Öğrenciler dersten önce sohbet et 22- Ben yemekten önce gazete oku 23- O tatilden önce çok alışveriş yap 24- Biz beş dakika önce gemiye bin v. 25- Ben geçen hafta arkadaşıma git 103
 104. 104. Lütfen cevap veriniz- 1 Yemekten sonra spor yapıyor musunuz? 2- İspanyolca konuşuyor musun? 3- Dün akşam nereye gittiniz? 4- Emine size yardım etti mi? 5- Çocuklar her gün yüzüyorlar mı? 6- Ekmek aldılar mı? 7- Öğretmen çok soru soruyor mu? 8- Siz güzel pasta yapıyor musunuz? 9- Ödevi ne zaman bitirdin? 10- Tatilde nerede kaldınız? 11- Geçen hafta sonu tenis oynadm mı? 12- Sigara içiyor musun? 13- O iyi fıkra anlatıyor mu? 14- Dün tiyatroda çok güldünüz mü? 15- Ahmet sinemada uyudu mu? 16- Genellikle nerede alışveriş yapıyorsun? 17- Öğrenciler gülüyorlar mı? 18- Onlar dansı seviyorlar mı? 19- Kim konuştu? 20- Almanya'da nerede kaldın? 104
 105. 105. PAZAR Geçen hafta sonu sabah saat 11.00'de ben, Hülya ve Ayşe pazara gittik. Pazarda çok insan vardı. Pazarda çok yeni ve ucuz elbiseler, ayakkabılar, çok güzel bardaklar, tabaklar gördük. Hülya bir elbise aldı. Ben üç tane bardak aldım. Sonra Ayşe bizi eve davet etti. Biz saat 14.00'te Ayşe'ye gittik. Orada çay içtik, kek yedik. Biraz konuştuk ve fotoğraflara baktık. Ben saat 17.00'de eve döndüm. Önce duş aldım, sonra ders çalıştım. Akşam saat 23.00'te uyudum. Lütfen iki soru sorunuz 1- SİNEMA Dün akşam saat 18.00'de ben ve Emel sinemaya gittik. Filmin adı "Joe Black". Filmde ünlü bir aktör oynuyor. Emel bu aktörü çok seviyor. Film saat 21:00'de bitti. Emel 'e baktım, o ağl iyordu. Emel çok romantik bir kız. Ben Emel'e çok güldüm. O filmi çok beğendi. Aynı filme yine gitmek istiyor. Saat 21.30'da Emel ve ben ayrıldık. gSİNEMA* Lütfen iki soru sorunuz. 1- 105
 106. 106. Lütfen tamamlayınız. 1- Geçen hafta Çin lokantasına git 2- Ayşe her perşembe Ulus Pazarı'nda alışveriş yap 3- Thomas dün yeni yıl için hediye al 4- Sen sabahları spor yap ? 5- İrina dün okula gel ? 6- Lütfen televizyonu kapat, çocuk uyu 7- Lütfen biraz bekleyin. Müdür Bey şu anda çalış 8- George geçen ay bir hafta İsrail'de kal 9- Biz her salı akşamı futbol oyna 10- Sen şarkı söyle ? 11- En son ne zaman tatile git ? 12- Bugün Mustafa'yı gör ? 13- Bugün beni kimse ara ? 14- Kazablanka filmini seyret ? 15- İngilizce bil ? 16- Sen dün akşam kitap oku 17- Siz dün sabah ne yap ? 18- Onlar gelecek hafta buluş , ? 19- O her sabah yürüyüş yap ? 20- Siz çok gül 106
 107. 107. Lütfen tamamlayınız. 1- Ahmet',,....,,., para yok mu? 2- Ev ekmek var mı? 3- Bu bir masa ? 4- Ağaç kuş var mı? 5- Nereden gel ? 6- Her sabah okula git ? 7- Ne zaman ödev yap ? 8- Siz ne seyret iste ? 9- Her gün ayran iç ? 10- Ayşe geçen hafta Ankara'ya git ..., çünkü orada çalışıyor. 11- Çocuklar şimdi oyun oyna 12- Bebek saat kaçta uyan.... .....? 13- Onlar saat kaçta tenis oyna ....„...? 14- Şimdi saat kaç?. , 15- Siz dün saat kaçta sinemaya git .,? 16- Dün tiyatroya git ? 17- Sen geçen ay elbise al ..............? 18- Ayşe ile Ahmet dün İspanya'dan gel.................. 19- Siz dün akşam yemek yap ? 20- Marry geçen gün ağla ? 21- Ben bugün gazete okumadım, çünkü al 22- Sen dün akşam rahat uyu ? 23- Siz geçen yaz Anadolu'ya git... ? 24- Onlar geçen hafta maç seyret , ? 25- Ben yalan söyle ? 107
 108. 108. Lütfen boşlukları doldurunuz. 1- İoan'............... ev Maltepe' 2- Fernanda' koca Türk. 3- Sondos' çok kardeş var. 4- Vladislav' baba.. elektrikçi. 6- Mania' saç kısa. 7- Sonia' köpek yok. 8- Natalie'............... kedi var. 9- Senin araba var mı? 10- Sizin ev..... nerede? Lütfen cümleleri tamamlayınız. 11- (Ben) Geçen hafta sinemaya git 12- (Biz) Her gün salata ye 13- (Siz) Matrİx*i seyret ? 14- Ali köpeklerden çok kork 15- (Siz) Daha önce Türkiye'ye gel ? Lütfen cevap veriniz. 16- Senin evin nerede? 17- Senin baban ne iş yapıyor? 18- Sizin arabanız nerede? 19- Senin gözlerin mavi mi? 20- Senin ayakkabıların ne renk? Lütfen soru sorunuz. 21- ? Evet, Ahmet bana yardım etti. 22- ? Hayır, o adamı tanımıyorum. 23- ? Çay içmek istiyorum. 24.............. ? Simit yemek istiyorum. 108
 109. 109. SAAT KAÇ? I Saat kaç'.' ^ B B k 9-Saat kaç? 2-Saat kaç? MEM^ I (»Saat kaç':' /N 3-Saat kaç? & A 11-Saat kaç? 4 Saai kaç'.' M I H A I2-Saatkaç? 5-Saat kaç? H E < S H 13-Saatkaç? 6 Saat kaç? B | ^ H 14-Saat kaç? 7 Saaı kaç'.' W | | « 15-Saatkaç?" < < 8- Saat kaç'' ^ H WŞ? I 6-Saat kaç'.' 109
 110. 110. SAAT KAÇTA? 1- Saat kaçta yemek yiyorsun? 2- Saat kaçta otobüse biniyorsun? 3- Saat kaçta eve dönüyorsun? 4- Saat kaçta işten çıkıyorsunuz? 5- Saat kaçta buluşuyorsunuz? 6- Saat kaçta çay içiyorsunuz? 7- Saat kaçta öğle yemeği yiyorsunuz? 8- Saat kaçta geliyorsun? 9- Saat kaçta telefon ediyorsun? 10- Saat kaçta sinemaya gidiyorsun? 110
 111. 111. 1- Saat kaçta uyanıyorsun? (07:20) 2- Saat kaçta duş alıyorsun? (07:25) 3- Saat kaçta kahvaltı yapıyorsun? (07:45) 4- Saat kaçta evden çıkıyorsun? (08:10) 5- Saat kaçta otobüse biniyorsun? (08:30) 6- Saat kaçta okulda oluyorsun? (08:55) 7- Okulda ders saat kaçta başlıyor? (09:00) 8- Birinci teneffüs saat kaçta? (09:50) 9- Şirkette iş saat kaçta bitiyor? (12:50) 10-Saat kaçta bürodan çıkıyorsun? (13:05) 11-Saat kaçta öğle yemeği yiyorsun? (13:15) 12-Saat kaçta sinemaya gidiyorsun? (14:20) 13-Saat kaçta eve dönüyorsun? (17:30) 14-Saat kaçta ödev yapıyorsun? (18:00) 15-Günde kaç saat Türkçe çalışıyorsun? 16-Günde kaç saat kitap okuyorsun? 17-Günde kaç saat müzik dinliyorsun?
 112. 112. 1- Saat kaçta kahvaltı yapıyorsun? (07.10) 2- İstanbul'dan Ankara'ya hangi saatlerde uçak var? (17.35 ve 23.30) 3- Yarın saat 13.30'da ne yapıyorsun? 4- İkinci teneffüs saat kaçta? (10.45) 5- Film saat kaçta başlıyor? (14.15) 6- Vapur ne zaman kalkıyor? (18.50) 7- Saat kaçta buluşuyoruz? (21.00) 8- Uçak alana saat kaçta İniyor? (11.00) 9- Günde kaç saat Türkçe çalışıyorsun? 10- Evden Dilmer'e yürüyerek kaç dakikada geliyorsun? SAAT KAÇ? 1- (13.05) 2-(13.15) . 3- (15.30) . 4- (16.20) . 5-(17.25) . 6- (18.00) . 7- (19.45) . 8- (20.35) . 9- (21.40) . I0-(22.50) 112
 113. 113. Lütfen tamamlayınız- 1- Ev süt var mı? 2- Bahçe köpek var mı? Hayır, 3- İstanbul' müze yok mu? 4- Garson bahşiş veriyor musun? 5- Her gün spor yapıyor musun? 6- Zehra ders çalışıyor mu? 7- Murat nerede çalışıyor? 8- Sen Fransızca biliyor musun? 9- Saat kaçta kahvaltı yapıyorsun? 10- Saat kaç? (03.25) 11- Lütfen sınıfta Türkçe (konuşmak) 12- Lütfen yere çöp (atmak) 13- Yemekten önce çikolata (yemek) 14- Hafta sonu futbol oynadınız mı? 15- Kaç dakika otobüs bekledin? 16- Dün akşam TV seyrettin mi? 17- Ne zaman Paris'e gittin? 18- Sen dün rüya gör. ? 113
 114. 114. Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz. 1- Dün saat onda otobüs bindim. A) e B)ü C)te D) ten 2- Taksim'de otobüs indim. A) te B) ten C) ü D) e 3- Biz dün alışveriş yap A) iyorum B) ıyoruz B) tık D) iyor 4- Onlar yarın gel A) iyorum B) meyin C) iyoruz D) iyor 5- Ev çiçek var. A) de B)in C) den D) im 6- Kitapları masa koydum. A) yi B)ya C) da D) dan 7- Dün Ali biz çok kızdı. A) i B)e C)de D) den 8- Ali, Ayşe' çok hoşlanıyor. A) yi B)ye C) de D) den 9- Git, yatak uyu! A) in B)ta C)dan D) da 10- Şu kalemler. bir tane al. A) den B) e C) de D) im 11- Mehmet, Anna' çiçek verdi. A) yi B)ya C) da D) dan 12- Dün annem mektup yazdım. A)le B)e C) de D) den 114 13- Yusuf Beşiktaş' oturuyor. A) a B)ı C)ta D) tan 14-Akşam saat sekizde ev dönüyorum. A) e B) i C)de D) den 15-Siz dün çalış ? A) ti mı? B) iyor musunuz? C) tınız? D) tınız mı? 16- Her gün ders sonra eve gidiyorum. A) e B)i C)te D) ten 17- Saat yediyi çeyrek uyandım. A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 18- Saat sekizi on A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 19- Saat ona yirmi diskoya gittik. A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 20- Saat on ikiye yirmi beş A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 21- Saat sekize çeyrek A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 22- Saat dokuzu yirmi beş A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 23- Saat dörde on telefon ettim. A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 24-Nasılsın? A) Eh işte B) Şöyle böyle C) Fena değil D) Hepsi
 115. 115. ÜNİTE 5 "İLE" BAĞLACI Konsonanttan sonra: -la, -le, Vokalden sonra: -yla, -yle (fP ^ V rJ Q*JSdmLS^,)) W)l: ijjfr 1- Ahmet'le Ayla evlendi. 2- Metin, Leyla' dans ediyor. 3- Onlar taksi gidiyorlar. Lütfen tamamlayınız. 1- Araba tatile gidiyoruz. 2- Uçak Brezilya'ya gidiyoruz. 3- Taksi eve gittik. 4- Bisiklet parkta gezdik. 5- Sekreter. konuştum. 6- Murat' konuştum. 7- Cindy' dans ettiler. 8- Arkadaşlar. tatile gidiyoruz. 9- Çocuklar futbol oynadık. 10- Öğrenciler piknik yaptık. 11- Bıçak domates kesiyoruz. 12- Çatal makarna yiyoruz. 4- Murat çakmak kâğıdı yakjyor. 13- Kaşık çorba içiyoruz. 14- Fırça diş fırçalıyoruz. 15- Kalem yazıyoruz. 16- Ayla, Ahmet' operaya gitti. 17-Arkadaşların diskoya git! 18- Ben maça geliyor musun? 19- Sen dans etmek istiyorum. 20- O yemek yedik. 21- Biz geliyor musunuz? 22- Siz ders çalışmak istiyorum. 23-Onlar. voleybol oynuyoruz. 24- Siz alıştırma yapıyoruz. 115
 116. 116. Lütfen uygun şekilde tamamlayın. v y © 1 1- futbol oynuyoruz, 2- su içiyoruz. 3- kapı açıyoruz. 4- bir şeyler yapıştırıyoruz. 5- kurulanıyoruz. 6- internete giriyoruz. 7- yazıyoruz. 8- diş fırçalıyoruz. 9- kesiyoruz. 10- bir şeyler satın alıyoruz. 11- saç tarıyoruz. 12- fotoğraf çekiyoruz. 13- telefon ediyoruz. 14- parkta geziyoruz. 15- Asya'ya gidiyoruz. 116 <s»
 117. 117. Lütfen cevap veriniz. 1- Kimle konuşuyorsun? 2- Kimle dans ediyorsun? 3- Kimle tenis oynuyorsun? 4- Kimle alışveriş yapıyorsun? 5- Kimle yemek yiyorsun? 6- Kimle kavga ediyorsunuz? 7- Kimle ödev yapıyorsunuz? 8- Kimle yemek pişiriyorsunuz? 1- Neyle çay içiyorsun? 2- Neyle yazıyorsun? 3- Neyle bulaşık yıkıyorsun? 4- Neyle yemek pişiriyorsun? 5- Neyle evi süpürüyorsun? 6- Neyle çorba içiyorsun? 7- Neyle tıraş oluyorsun? 8- Neyle diş fırçalıyorsun? 1- Neyle eve gidiyorsun? 2- Neyle Avustralya'ya gidiyorsun? 3- Pikniğe neyle gidiyorsun? 4- 8. kata neyle çıkıyorsun? 5- İşe neyle gidiyorsun? 6- Fransa'ya neyle gidiyorsun? 7- Markete neyle gidiyorsun? 8- Bodrum'a neyle gidiyorsun? 117
 118. 118. Lütfen tamamlayınız. 1- Bizdeniz bakıyoruz. 2- Ben yaşlı insanlar. yardım ediyorum. 3- Çocuklar sokak futbol oynuyor. 4- Biz yazın teras uyuyoruz. 5- Kedi ağaç düştü. 6- Bu adam her gün bu sokak geçiyor. 7- Romeo' Valentine dans ediyorlar. 8- Ben arkadaşım tavla oynadım. 9- Sen kim çay istedin? 10- Ben sen hoşlanıyorum. 11- O öğretmen soru soruyor. 12- Biz çiçekçi teşekkür ettik. 13- Onlar tatilde her gün havuz yüzdüler. 14- Her sabah pastane kahvaltı yapıyorum. 15- Ben kardeşim sohbet ediyorum. 16- Bu cadde eski eşya satıyorlar. 17- Ben ev sahibi anlaştım. 18- Ben yarın eski arkadaşlarım buluşuyorum. 19- Bu kolyeyi Taksim' aldım. 20- İskele denize atladık. 118
 119. 119. Lütfen cevap veriniz. 1- Ahmet nereye gitti? 2- Mehmet ne zaman gitti? 3- Seri kimle dans ettin? 4- Niçin Avusturya'ya gittin? 5- Ne zaman tatil yaptın? 6- Uçak saat kaçta kalkıyor? 7- Kimle Fethiye'ye gittin? 8- Niçin yoruldunuz? 9- Tatilde nereye gittiniz? 10- Nerede kahve içtiler? 11- Kimle satranç oynadı? 12- Nereden su aldın? 13- Niçin okula gelmedin? 14- Nereden telefon kartı aldm? 15- Kimle konuştun? 16- Çocuk ne istiyor? 17- Leyla niçin gidiyor? 18- Onlar nerede çalışıyor? 19- Kitabı nereye koydun? 20- Sevgi neden hoşlanıyor? 119
 120. 120. IMEK EYLEMİ Ben Sen 0 Biz Siz Onlar öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen im sin iz siniz 1er Ben Sen 0 Biz Siz Onlar öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen değil im değil sin değil değil iz değil siniz değil 1er Ben Sen 0 Biz Siz Onlar öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen öğretmenler miyim? misin? mi? miyiz? misiniz? mi? Ben Sen O Biz Siz Ben Sen O Biz Siz Ben Sen O Biz Siz Ben Sen O Biz Siz Ben Sen O Biz Siz sekreter, sekreter, sekreter, sekreter, sekreter. Onlar sekreter. •yi iyi iyi •yi iyi Onlar iyi aktör. aktör. aktör. aktör. aktör. Onlar aktör futbolcu. futbolcu. futbolcu. futbolcu. futbolcu. Onlar futbolcu yorgun yorgun yorgun, yorgun. yorgun. Onlar yorgun Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen 0 Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar Ben Sen O Biz Siz Onlar sekreter sekreter sekreter sekreter sekreter sekreter iyi iyi iyi iyi iyi iyi aktör aktör aktör aktör aktör aktör futbolcu futbolcu futbolcu futbolcu futbolcu futbolcu yorgun yorgun yorgun yorgun yorgun yorgun Ben sekreter ? Sen sekreter ? O sekreter ? Biz sekreter ? Siz sekreter ? Onlar sekreter ? Ben iyi ? Sen iyi ? O iyi ? Biz iyi ? Siz iyi ? Onlar iyi ? Ben aktör ? Sen aktör ? O aktör ? Biz aktör ? Siz aktör ? Onlar aktör ? Ben futbolcu ? Sen futbolcu ? O futbolcu ? Biz futbolcu ? Siz futbolcu ? Onlar futbolcu ? Ben yorgun ? Sen yorgun ? O yorgun ? Biz yorgun ? Siz yorgun ? Onlar yorgun ? 120
 121. 121. Lütfen cevap veriniz- 1- Ben Türk müyüm? 2- Ben akıllı mıyım? 3- Sen yorgun musun? 4- Sen İtalyan mısın? 5- Sen mutlu musun? 6- Sen güçlü müsün? 7 O öğrenci mi? 8- O yalnız mı? 9- Biz çalışkan mıyız? 10- Siz zayıf mısınız? 11- Siz gazeteci misiniz? 12- Siz rahat mısınız? 13- Siz müzisyen misiniz? 14- Onlar güzel mi? 15- Onlar şoför mü? 16- Yazın İstanbul sıcak mı? 17- Kışın Antalya soğuk mu? 18- Sen kıskanç mısın? 19- Siz kaba mısınız? 20- Türkler yardımsever mî? 21- Siz kibar mısınız? 22- Ahmet eli açık mı? 23- Trafik sıkışık mı? 24- Ayşe İstanbul'da mı? 25- Sen şimdi İstanbul'da mısın? Hayır Evet Hayır Hayır, Evet, Evet, Hayır, Hayır Evet, Hayır Hayır, Evet, Hayır Evet, Evet, 121
 122. 122. Lütfen cümle yazınız. 1- Kızlar, siz çok 3- Tamam, tamam! Sen çok 4- Onlar çok 5-Ahmet çok |**?| ™f «il!» (ııuı.ı* .? 1 >? 4 | |»ı | 1 1 [ ' 7U«4 lîlOJir r ı 7- Biz çok 8-Ben 122
 123. 123. Lütfen soru sorunuz ve cevap veriniz. 1- Onlar heyecanlı ? Hayır, 2- Şoför sinirli ? Evet, 3- Bu lokanta pahalı ? Hayır, 4- Siz cömert ? Evet, biz 5- Öğrenciler stresli ? Hayır, 6- Bu otel ucuz ? Evet, 7- Çocuklar yaramaz ? Evet, 8- Bu ev küçük ? Hayır, 9- Biz araştırmacı ? Evet, 10- Onlar hemşire ? Evet, 11- Siz emekli ? Hayır, 12- Sen şanslı ? Evet, 13- Onlar hoşgörülü ? Evet, 14- Sence ben zayıf ? Hayır, 15- Sence ben çirkin ? Hayır, 16- Sence o yakışıklı ? Evet, 17- Sizce Türkler sıcakkanlı ? Evet, 18- Şimdi neredesin? 19- Nasılsın? 20- Öğrenciler sınıfta ? Evet, 123
 124. 124. Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz. 1- Saat dokuzu beş ..,,, A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 2- Saat sekizi yirmi kalktım. A) geçe B) geçiyor C) var D) kaia 3- Saat altıya yirmi Ahmet'le buluştum. A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 4- Saat yediye yirmi beş A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 5- Saat beşe çeyrek lokantaya gittik. A) geçe B) geçiyor C) var D) kaia 6- Saat dörde yirmi A) geçe B) geçiyor C) var D) kala 7- Ali üç yıl Ankara' çalıştı. A) ya B)yı C) dan D) da 8- Hafta sonu istanbul* gezdin mi? A) ya B) yi C) dan D) da 9- Kahvaltı ne yedin? A) ya B)yı C) dan D) da 10- Banka para yatırdın mı? A) ya B)yı C) dan D) da 11- Beşiktaş'ta araba indim. A) ya B)yı C) dan D) da 12- Saat sekizde araba........ bindim. A) ya B)yı C) dan D) da 13- Saat dokuz kahvaltı yaptım. A) ta B)da C) te D) de 14- Ahmet el pizza yiyor. A)le B)e C) den D) de 124 15- Uçak Berlin'e gittim. A) la B)a C) ta D) dan 16- Ali, Ayşe' evlendi. A) ye B)den C) yie D) yi 17- Ahmet' Hasan kavga ettiler. A) e B) le C) ten D) te 18- Dün ilginç bir kız tanıştım. A) la B)a C) dan D) da 19- Geçen hafta Yusuf' Taksim'de buluştum. A)ia B)ta C) tan D) a 20-Sen italyan ? A) mıyım B) mısın C) mı D) mısınız 21-Siz kıskanç ? A) mıyım B) mısın C) mı D) mısınız 22-Ben aptal ? A) mıyım B) mısın C) mı D) mısınız 23- Ben çok yorgun A) um B) im C) im D) üm 24-Ben Türk..... A) um B) im C) im D) üm 25- Sen çok kıskanç. A) sın B) sin C) sun D) sün 26- Sen çok bonkör. A) sın B) sin C) sun D) sün 27- Sen çok duygusal....... A) sın B) sin C) sun D) sün 28- Siz Alman ? A) misiniz B) mısınız C) musunuz D) müsünüz.
 125. 125. GENEL TEKRAR Lütfen cevap veriniz- 1- Nerede kitap okuyorsunuz? 2- Nerede yemek yiyorsunuz? 3- Onlar nereden ekmek alıyorlar? 4- O nereye bakıyor? , 5- O kimle dans ediyor? 6- Siz bilardo biliyor musunuz? 7- Sen Efes'i gördün mü? 8- Onlar iyi yüzüyorlar mı? 9- Sen kahve içtin mi? 10- Türkçe konuşuyor musunuz? 11- O kız İspanyol mu? 12- Onlar niçin yorgun? 13- Siz bugün üzgün müsünüz? Lütfen uygun ekleri yazınız. 14- Ben baba pilot. 15- O kardeş üniversiteye gidiyor. 16- Biz sınıf ikinci katta. 17-Onlar. ev çok büyük. 18-Onlar anne İstanbullu. 19- Ben tren Edirne'ye gittim. 20- Onlar balon voleybol oynuyorlar. 21- Kim ders çalıştılar? 22- Ne çorba içiyor? Lütfen cümle kurunuz- 23- tatil yaptık - geçen yıl - ablamla -Alanya'da - beraber 24- her ay - bizim -bir defa - ailemize - yazıyoruz - mektup 125
 126. 126. Lütfen cevap veriniz. A - Taksim'de otel var mı? B - Nerede? Evet A - Dilmer'de kantin var mı? B - Nerede? Evet A - Sınıfta masa var mı? B - Nerede? Evet A - Fransa'da kule var mı? B - Nerede? Evet A - İtalya'da güzel plaj var mı? B - Nerede? Evet A - İstanbul'da müze var mı? B - Nerede? Evet A -Türkiye'de güzel plaj var mı? B - Nerede? Evet A - Evde televizyon var mı? B - Nerede? Evet A - Amerika'da film stüdyosu var mı? B - Nerede? Evet A - İstanbul'da bar var mı? B - Nerede? Evet 25
 127. 127. Lütfen sıfatlar yazınız. 6 Lütfen zıddını yazınız. 1- yaşlı x 2- yorgun 3- 4- 5- 6- 7- yavaş sıcak iyi güzel temiz 8- sert 9- hasta 10- uzun 11- yüksek 12-hafif 13- açık 14- gürültülü 15-akıllı 16- sağlam 17-az 18-uzak 19- yalan 20- doğru X X X X X X X X X X 26
 128. 128. Lütfen tamamlayınız. 1- Ben dün çok mutlu çünkü doğum günümdü. 2- Ben geçen hafta İstanbul'da değil , çünkü İzmir'de işim vardı. 3- Sen dün çok yorgun , çünkü çok az uyudun. 4- O geçen hafta hasta , çünkü kötü yemek yedi. 5- Onlar geçen yıl işsiz , çünkü iş yoktu. 6- Onlar on yıl önce çok fakir çünkü hiç çalışmadılar. 7- Siz cuma günü çok mutlu , çünkü iyi not aldınız. 8- Sen geçen pazartesi niçin çok güleryüzlü ? 9- Dün hava çok güzel 10- Bu yaz deniz çok soğuk Lütfen cevap veriniz. 1- Dün yorgun muydun? 2- Erol hafta sonu hasta mıydı? 3- Çocuklar mutlu muydu? 4- O elma güze) miydi? 5- Ekmek bayat mıydı? 6- Sınavda heyecanlı mıydınız? 7- Çorbanız soğuk muydu? 8- Ülkenizde mutlu muydunuz? 9- Dün akşam evde miydin? 10- Sen zengin miydin? 11- Dün Ayşe Ankara'da mıydı? 12- On yıl önce öğrenci miydiniz? 13- Yemeğiniz güzel miydi? 14- Pazar günü hava güzel miydi? 15- Onlar geçen yıl evli miydi? 128 Evet, .. Hayır, Evet, .. Evet, .. Evet, .. Hayır, Evet,.. Evet, .. Evet,.. Hayır, Hayır, Hayır, Evet, .. Hayır, Hayır, v.
 129. 129. 1- Çünkü 3- Siz çocukken çok 2- Siz öğrenciyken çok 4- Onlar gençken çok iyi 5- Biz öğrenciyken çok , değil mi 6- Ben bir yıl önce 129
 130. 130. İŞ İLANI Elif - İyi günler, ben gazetede iş ilanınızı gördüm. Sekreter - Tabii, buyurun, müdürümüz içeride sizi bekliyor Elif - Teşekkür ederim. Müdür - Buyurun, oturun! Adınız? Elif - Elif Mutlu. Müdür - Kaç yıl sekreterlik yaptınız? Elif - Üç yıl, ama geçen yıl çalışmadım. Müdür - Niçin? Elif - Annem hasta ve babam iş için Paris'teydi. Annem uzun süre hastanede kaldı, ona baktım. Müdür - Nerede çalıştınız? Elif - Bir avukatlık bürosunda çalıştım, orada sekreter. Üç yıl bu büroda çalıştım. Müdür - Evli ? Elif - Hayır, nişanlı Müdür - Nerede Fransızca öğrendiniz? Elif - Beş yıl önce Fransa'da , orada bir kursa gittim. Kurs çok iyi Çok pratik yaptım. Müdür - Lütfen sekretere telefon ve adres bırakın, sizi arayacağız. BİR TELEFON KONUŞMASI Ayten - İyi akşamlar, Burak ev ? Burak - Evet, benim. Ayten - Burak, ben Ayten. Burak - Nasıl , Ayten? Ayten - Sağol, iyi , sen nasıl ? Burak - Ben de iyi , ama biraz yorgun Dün bütün gece ofiste , çok iş var. Ayten - Ailen nasıl? Burak - Onlar da iyi , şimdi İstanbul'da değil , Almanya'da Ben de geçen ay orada , bir hafta Berlin'de kaldım. Ayten -Tatilin nasıl ? Burak - İyi , ama hava iyi değil , dört gün yağmurlu , iki gün güneşli Ayten - Bu günlerde neler yapıyorsun? Burak - Sadece çalışıyorum. Sen neler yapıyorsun? Ayten - Ben de seni bunun için aradım. Gelecek cuma evimde parti var. Sen de gel! Burak - Tamam. Saat kaçta? Ayten - Dokuzda, Burak - Partide görüşürüz. 130
 131. 131. ZEYNEP'İN TATİLİ Zeynep ve üç arkadaşı geçen sene, yaz tatilinde Alanya'ya gittiler. Alanya'da bir otelde kaldılar, Otel çok güzeldi. Otelde 3 tane havuz, spor merkezi, restoran ve 2 tane bar vardı. Ayrıca orada bir animasyon ekibi vardı. Onlar çok komikti. Zeynep ve arkadaşları ilk dört gün otelde yüzdüler, çok güzel yemekler yediler, dinlendiler ve tabii ki eğlendiler. Sonra Alanya'yı gezdiler. Zeynep, Damlataş Mağarası'na gitmek istedi. Arkadaşı Arzu da Alanya Kalesi'ni görmek istedi. Böylece hep birlikte çok iyi vakit geçirdiler. Alanya'da toplam bir hafta kaldılar. Onlar şimdi çalışıyor ve tatili özlüyor. Lütfen soru sorunuz. 1- ? 2- ? 3- ? 131
 132. 132. YUSUF BEY Benim adım Yusuf. 45 yaşında Evli Beş çocuğum var. 1 metre 72 cm boyunda ve 98 kilo Ben oldukça sakin ve çalışkan bir kişi Kısa ve beyaz saçlı Fakat 25 yıl önce çok zayıf , tam 65 kilo , siyah saçlarım var. O zaman evli değil , tabii çocuklarım da yok Ama Hülya'ya o zaman da aşık Karımı şimdi de çok seviyorum. O zamanlar çok sportif bir kişi , şimdi ise maalesef hiç spor yapmıyorum. Eskiden spor yapmak için çok zamanım var. Şimdi hiç boş zamanım yok. Gençken çok asabi Şimdi bir karım ve beş çocuğum var. Evet, şu anda şişman ve genç değil , ama çok mutlu Gençken bu kadar mutlu değil Kısacası şu anda hayatımdan çok memnun Lütfen cevap veriniz. 1- Yusuf gençken kaç kiloydu? 2- Yusuf şimdi niçin spor yapmıyor? 3- Yusuf 25 yıl önce bekar mıydı? 4- Yusuf gençken karısına aşık mıydı? 5- Yusuf 25 yıl önce mi, şimdi mi daha mutlu? 132
 133. 133. Lütfen cevap veriniz 1- Sınıfta kim çok neşeli? 2- Sınıfta kim misafirperver? 3- Sınıfta kim evli? 4- Sınıfta kim bekar? 5- Sınıfta kim nişanlı? 6- Sınıfta kim eli açık? 7- Sınıfta kim sarı saçlı? 8- Sınıfta kim öğretmen? 9- Sınıfta kim İspanyol? 10- Sınıfta kim centilmen? Lütfen tamamlayınız, i- Ben baba on yıl önce memur. , ama şimdi emekli. 2- Sen oda eskiden çok pis , şimdi çok temiz. Temizledin mi? 3- O arkadaşlar. geçen hafta burada Dün Ankara'ya gittiler. 4- Şu kadın. koca.. eskiden Galatasaray'da futbolcu..... 5- Biz kitaplar eskiden turuncu , rengi değişti. Şimdi mavi. 6- Siz... araba dün bozuk...... Bugün bozuk değil. 7- Onlar. işler geçen yıl çok kötü , bu yıl daha iyi. 8- Ayla' saç çok uzun , dün kestirdi. Şimdi kısa. 9- Geçen sınavda sorular çok zor. , bu sınavda çok zor değil. 10- Ben anne gençken çok zayıf............. şimdi biraz şişman 11- Ben üniversitede öğrenciyken çok sorumsuz 12- Sen geçen ay Türkiye'.. 13- O telefon dün kapalı Bugün aradım, kapalı değil. 14- Biz elli yıl önce çok fakir. şimdi biraz daha iyi 15- Sen. kulaklar....... eskiden çok büyük... ,. Şimdi küçük, ne yaptın? 133
 134. 134. GENEL TEKRAR Lütfen tamamlayınız. 1- En son ne zaman operaya git ,.........,,.. .? 2- Dün yağmur yağ 3- Sen dün ıstakoz ye ? 4- Dün nerede ? 5- Her gün bir saat spor yap.. 6- Ali haftada bir defa ödev yap 7- O günden sonra o lokantaya hiç git... 8- Ben dün resim yap 9- Muhammed dün sınıfta...........,........,......,....? 10- Her gün en az iki litre su iç Lütfen cevap veriniz. 11- Geçen hafta sonu evde ? Evet,.... 12- Her gün kahvaltı yap ? Hayır,... 13- Partide rakı iç ? Evet,.... 14- O günden sonra tekrar futbol oyna.............,? Hayır,.,. 15- Biraz önce sınıftan kim çık.... ? 16-Az önce bir şey mi de ? Hayır,... 17- Biraz önce bir ses duy ? Hayır,.,. 18- Beni sev........ ? Evet,.... 19-Az önce nerede ? 20- Saat kaçta işe git ? Lütfen soru sorunuz. 21- ? Dün bütün gün evdeydim. 22- , ? Akşamlan geç yatıyorum. 23- ? Evet, birkaç defa yalan söyledim. 24- .? Büroya 10 dakikada geliyorum. 25- ? Hayır, dün okula gelmediler. 26- .? Bugün saat altıya beş kala geldik. 134
 135. 135. GENELTEKRAR Lütfen tamamlayınız. 1- İstanbul' deniz var mı? 2- Fransa' metro yok mu? 3- Mutfak meyve var mı? 4- Ayşe bakkal ne alıyor? 5- Sen günde kaç saat Türkçe çalışıyorsun? 6- İşçiler fabrika çıkıyorlar. 7- İstanbul' nerede oturuyorsun? 8- Saat kaçta lokanta gidiyorsun;? 9- Lütfen market ekmek (almak) 10- Lütfen yarın okul erken (gelmek) 11- Volkan ile Cengiz kavga et 12- Dün anneme mektup yaz ı 13- Zeynep iki yıl önce üniversiteden mezun ol 14- Onlar ne zaman tatile çıktılar? 15- Ben şimdi hasta , ama iki gün önce çok hasta değildim. 16- Ali bıyıklı mı? Hayır, 17- Ne oldu? Sen biraz kızgın ? 18- Dün gece geç uyudum. Şu anda yorgun 19- Geçen sene saçlarım kısa 20- İki yıl önce öğrenci , şimdi mühendis 21- Sen geçen yıl tatilde nerede ( ? 135
 136. 136. ARKADAŞLARIM Benim çok arkadaşım var. Liseden beş - altı arkadaşımla hâlâ görüşüyoruz. Liseden sonra bazı arkadaşlarım üniversiteye gittiler, ama bazı arkadaşlarım üniversiteye gitmediler. Benim adım Ayla. Ben üniversiteye gittim ve öğretmen oldum. Şimdi Türkçe öğretiyorum. Liseden arkadaşım Murat babasıyla çalıştı. Melek evlendi ve şimdi üç çocuğu var, Ayhan İngiltere'ye gitti, şimdi dedesiyle yaşıyor. Ayhan bir müzik grubunda gitar çalıyor. Ayhan lisede romantik bir çocuktu. Ben ve arkadaşlarım lisede çok yaramazdık, çok mutluyduk. Üniversitede çok kişiyle tanıştım. Üniversite arkadaşlarım şimdi çalışıyorlar. Çetin ve Canan evlendi ve şimdi beraber çalışıyorlar. Onların bir turizm firması var. Onlar işini çok seviyor. Çetin ve Canan üniversitede çok neşeli ve sosyal insanlardı. Turizm onlar için iyi bir iş. Sadık ve Tarık üniversiteden sonra sporcu oldular. Sadık şimdi basketbol oynuyor, Tarık da futbol oynuyor. Tarık çok ünlü ve her hafta televizyonda görüyoruz. Serpil çok güzel bir kız, şimdi fotomodel. Bazen reklamlarda görüyoruz. Lise ve üniversite arkadaşlarım tanışıyorlar. Gelecek ay bir grup arkadaşımla tatil için Akdeniz'e gidiyoruz. Bu tip tatilleri her yıl yapıyoruz. Bu tatiller her zaman neşeli geçiyor. Geçen yıl Ege'ye gittik. _^ Lütfen cevap veriniz. 1- Murat liseden sonra ne yaptı? 2- Ayhan şimdi nerede? 3- Onlar lisede nasıl öğrencilerdi? 4- Şimdi kim ünlü ve ne iş yapıyor? Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz. 5-Melek'in var. a) çok arabası b) üç çocuğu c) çok kitabı d) bazı problemleri 6- Çetin ve Canan üniversitede .... a) sıkıcı b) çalışkan insanlardı. c) sosyal ve neşeli d) sinirli 7- Sadık üniversiteden sonra ... a) televizyoncu b) doktor oldu. c) kaptan d) basketbolcu Doğru mu, yanlış mı? 8- Serpil bazen reklamlarda oynuyor. ( ) 9- Ayla'nın liseden ve üniversiteden arkadaşları tanışıyor. ( ) 10- Onların tatilleri neşeli geçiyor. ( ) 11 - Geçen ay Akdeniz'de tatil yaptılar. ( ) 136
 137. 137. ÜNİTE 7 AKUZATİF EKİ Konsonanttan sonra: -ı, -i, -ıı, -ü Vokalden sonra: -yi, -yi, -yu, -yü Lütfen akuzatif eki kullanınız. 1- Bu kitap........ dün aldım. 2- Şu ceket almak istiyorum. 3- O araba................................ istiyor musun? 4- Bu masa sil, lütfen! 5- Şebnem' „ tanıyorum. 6-Türkiye' gördük. 7- İzmir' gezdik. 8-Tiyatro arıyorum. 9- Hangi müzik seviyorsun? 10-Hangi gazete okuyorsun? 11- Hangi film.. seyrettiniz? 12- Hangi dil konuşuyorsun? 13-Melda benim kitap okuyor. 14- Necip bizim kek..,. yedi. 15- Filiz senin resim................... gördü. 16- Mehmet sizin adres bilmiyor. 17- Çocuklar seviyorum. 18- Futbolcular herkes tanıyor. 19- Hayvanlar koruyoruz. 20-Bütün işler bitirdiler. 137
 138. 138. Lütfen akuzatif eki kullanınız. 1- Lütfen pencere aç. 2- Öğretmen,... dinlemiyor musun? 3- İstanbul'............. çok seviyorum. 4- Lütfen radyo. kapat. 5- Bu kitap okuyor musun? 6- Şu adam......... tanıyor musun? 7- Murat' her gün görüyor musun? 8- Partiye Ahmet' davet ediyor musun? 9- Ayda kaç defa ev temizliyorsun? 10- Hangi gazete............. okuyorsun? 11- Hangi ev............. kiralıyorsun, büyük ev......... mi? 12- Kim..... arıyorsunuz? 13- Hangi aktör beğeniyorsunuz? 14- Yarın araba tamirciye götürüyorum. 15- Şu adres biliyor musunuz? 16- Hangi kitap aldınız? 17- Hangi oda temizlediniz? 18- Salon temizledik. 19- Hangi kalem...... istiyorsun? 20- Şu mavi kalem istiyorum. 138
 139. 139. Lütfen akuzatif ekiyle cümleler yazınız. 1. 2. 4. 8. 139
 140. 140. 9. 11. 13. 15. 140 ^ ^ 10. 12. 14. 16.
 141. 141. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 141
 142. 142. • * BELİK XI AD TAMLAMASI Lütfen tamamlayınız. A)l- 2- 3- 4~ 5~ 6- B ) l - 2- 3~ 4.. 5- 6- C ) l - 2 3^ 4- 5- Ahmet Ahmet Ahmet Ahmet Ahmet Ahmet Onlar Onlar Onlar Onlar Onlar Onlar Ayşe Ayşe Ayşe Ayşe Ayşe benim senin onun bizim sizin onların benim senin onun bizim sizin onların benim senin onun bizim sizin 6- Ayşe onların 1- 2^ 3- 4- 5- 6- Siz Siz Siz Siz Siz Siz benim senin onun bizim sizin _ onların kitap yazıyor, kitap yazıyor, kitap ,, yazıyor. kitap yazıyor. kitap yazıyor. kitap...., yazıyor. araba biniyorlar. araba. biniyorlar. araba biniyorlar. araba biniyorlar. araba... biniyorlar. araba.... biniyorlar. dolap kitap alıyor. dolap kitap alıyor. dolap kitap alıyor. dolap. kitap alıyor. dolap.... kitap alıyor. dolap kitap alıyor. oda... çıktınız. oda çıktınız. oda çıktınız. oda çıktınız. oda.......,,...,., çıktınız. oda çıktınız. 142
 143. 143. Lütfen tamamlayınız. E) l - O 2-O 3-O 4 - 0 5-0 6-0 F) 1-Sen 2- Sen 3- Sen 4- Sen 5- Sen 6- Sen G) I- Kitap 2- Kitap 3- Kitap 4- Kitap 5- Kitap 6- Kitap H) 1-John 2-John 3-John 4-John 5-John 6-John benim senin onun bizim sizin onların benim senin onun bizim sizin onların benim senin onun bizim sizin onların benim senin onun bizim sizin onların kardeş, kardeş, kardeş, kardeş, kardeş, kardeş. kola kola kola kola kola kola çanta... çanta... çanta... çanta... çanta... çanta... sınıf sınıf sınıf.... sınıf sınıf sınıf tanıyor, tanıyor, tanıyor, tanıyor, tanıyor, tanıyor. alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. 143
 144. 144. Lütfen iyelik ve ad durum ekleriyle tamamlayınız. A) 1- Ben ev radyo yok. 2- Sen.......... ağabey......... çok kitap var mı? 3- O araba iki koltuk var. 4- Kitap biz dolap ............... 5- Ahmet siz büro bekliyor. 6- Köpek onlar....... bahçe. 7- Sen ben sandalye oturuyorsun. 8- Ben sen masa çalışıyorum. 9» Onlar biz lokanta yemek yiyor. 10- Ben dün akşam İstanbul' sokaklar gezdim. B) 1- Sen ben... dolap. ne aldın? 2- Onlar sen......... köpek........... korkuyorlar. 3~ Biz o filmler hoşlanmıyoruz. 4- Sakın biz mahalle......... geçmeyin. 5- Siz kardeş bir şey istemedim. 6- Onlar banka kredi aldık. 7-Adam ev balkon bahçeye atladı. 8- Bu yemek koku nefret ediyorum. 9- Sen ben pasta yedin mi? 10- Siz ben öğretmen ne istiyorsunuz? 144
 145. 145. C) 1- Ben ,,,.. saçlar. mı bakıyorsun? 2- Sen tabak yemek koyuyorum, 3- O defter. bir şey yazdık. 4- Biz........... doktor........ gidelim. 5- Siz arkadaş bir soru sormak istiyorum. 6- Ben pencere. bir kuş kondu. 7- Onlar. araba bindik. 8- Pantolonum paça-- çamur sıçradı. 9- Siz.......... kardeş........... bir şey söylemedim. 10- O yüz baktım. D) 1- O ben araba almak istiyor. 2- Sen ceket....... çok beğendim. 3- O yeni kitap.... gördüm. 4- Biz ev.... temizledi. 5- Siz... ayakkabı. boyadı mı? 6- O saçlar kestirdi. 7- Ben ev biliyor musunuz? 8- Lütfen, sen telefon numara söyle. 9- Peyami Safa'..,... hikaye....... okudum. 10- Ahmet sigara söndürdü. 145
 146. 146. Lütfen tamamlayınız. A) 1- Leyla araba biniyor. 2- Leyla (onun) araba biniyor. 3- Leyla (senin) araba biniyor. B) 1- Marie fotoğraf baktı. 2- Marie (bizim) fotoğraf baktı. 3- Marie (sizin) fotoğraf baktı. C) 1-Masa kitap var. 2- (Benim) masa kitap var. 3- (Onun) masa kitap var. D) 1- Kardeşim köpek korkuyor. 2- Kardeşim (onun) köpek korkuyor. 3- Kardeşim (senin) köpek korkuyor. E) 1- Duvar resim var. 2- (Benim) duvar resim var. 3- (Bizim) duvar resim var. F) 1- Metin kedi nefret ediyor. 2- Metin (benim) kedi nefret ediyor. 3- Metin (sizin) kedi nefret ediyor. G) 1-Ayşe bebek süt verdi. 2- Ayşe (senin) bebek süt verdi. 3-Ayşe (bizim) bebek süt verdi. H) 1- Ben sekreter sordum. 2- Ben (senin) sekreter sordum. 3- Ben (sizin) sekreter sordum. 146
 147. 147. Lütfen tamamlayınız. A) 1- Ayşe bugün ofis gidiyor. 2- Ayşe bugün (senin) ofis gidiyor. 3- Ayşe bugün (onun) ofis gidiyor. B) 1- Ben okul seviyorum. 2- Ben (benim) okul seviyorum. 3- Ben (sizin) okul seviyorum. C) 1- Biz balkon oturuyoruz. 2- Biz (senin) balkon oturuyoruz. 3- Biz (onun) balkon oturuyoruz. D) 1- Bu kitabı dolap aldım. 2- Bu kitabı (sizin) dolap aldım. 3- Bu kitabı (onların) dolap aldım. E) 1- Sınıf yeni bir profesör geliyor. 2- (Bizim) Sınıf yeni bir profesör geliyor. 3- (Sizin) Sınıf yeni bir profesör geliyor. F) 1- Ayşe gözlük istiyor. 2- Ayşe (benim) gözlük istiyor. 3- Ayşe (senin) gözlük istiyor. G) 1- Ben ev uyuyorum. 2- Ben (onun) ev uyuyorum. 3- Ben (benim) ev uyuyorum. H) 1- Paketleri masa koyuyorum. 2- Paketleri (sizin) masa koyuyorum. 3- Paketleri (onların) masa koyuyorum. 147
 148. 148. SEVGİ'NİN BİR GÜNÜ 48
 149. 149. Lütfen soru sorunuz ve cevap veriniz. 1- Ben güzel Türkçe konuş ? Evet,... 2- Sen her gün gazete al ? Hayır,. 3- O çok uyu ? Evet,... 4- Biz beraber yemek ye ? Evet,... 5- Siz araba kullan ? Hayır,. 6- Onlar iyi yemek pişir. ? Evet,... 7- Ben iyi dans et ? Hayır,. 8- O balık sev ? Evet,... 9- SizArapçabil ? Evet,... 10- Biz sınıfta şarkı söyle ? Hayır,. 11- Sen her sabah duş al ? Evet,... 12- Onlar çok ders çalış ? Hayır, 13- Ben güzel resim yap ? Evet,.. 14- Ayşe sigara iç ? Hayır,. 15- Çocuklar TV seyret ? Evet,... 49
 150. 150. Lütfen durum eklerini yazınız. 1- Ahmet'in arabası hiç kimse binmiyor. 2- Ben kendi evim kalıyorum. 3- Siz onun bütün resimleri gördünüz mü? 4- O bizim evimiz geldi. 5- Herkesin eli bir kitap var. 6- Sizin bahçeniz biraz çiçek almak istiyoruz. 7- Benim arkadaşım tanımıyorsunuz. 8- Sizin elbiseniz kuru temizleyiciye verdiler. 9- Onların daveti kabul ettiniz mi? 10- Kimin evi arıyorsunuz? 11- Niçin arkadaşının evi kalıyorsun? 12- Kİmin evi televizyon yok? 13- Senin çantan tenis raketini aldım. 14- Paketi sizin odanız koydum. 15- Bizim ofisimiz bir adam çıktı. 16- Filmde kız annesinin çantası bir silah buldu. 17- Genç kız, sevgilisinin gözleri baktı ve "Seni seviyorum" dedi. 18- Senin gözlerin herkes beğeniyor. 19- Onların ayakkabıları herkes bakıyor ve gülüyor. 20- Senin gözlerin mutluluk var. 150

×