Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bakat, Kemahiran & Kreativiti Guru

 • Soyez le premier à commenter

Bakat, Kemahiran & Kreativiti Guru

 1. 1. ERNIE YUSNANI BINTI HJ MD NOOR 07P0225 MARDIANA BINTI MOHAMMAD 07O0212 JULIANA BINTI AMAN 07P0227
 2. 2. Said Bin Jubair meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata: “Orang yang mengajar orang lain akan kebaikan, seluruh makhluk Allah termasuk ikan di laut memohon keampunan Allah untuknya.”
 3. 3. Kreativiti Bakat Kemahiran
 4. 4. Sejauhmanakah Bakat dapat memperkasa Prestasi Pengajaran & Pembelajaran?
 5. 5. 1) Bakat Dalam Pengajaran Merupakan satu daripada prinsip profession perguruan. Satu bonus bagi seorang guru. Bakat harus seiring dengan minat. Namun ketiadaan bakat bukanlah penentu kepada keberkesanan dalam sesuatu pengajaran. Terdapat dua jenis bakat dalam pengajaran: Bakat dalam cara pengajaran/ penyampaian. Bakat dalam sesuatu kemahiran yang berkaitan dengan pelajaran. Jika seorang guru tidak berbakat dalam mengajar ianya boleh digantikan dengan latihan yang akan membuahkan kemahiran.
 6. 6. BAKAT PENTING NAMUN BUKAN BERMAKNA GURU YANG TIDAK BERBAKAT AKAN GAGAL DALAM MEWUJUDKAN PENGAJARAN YANG BERKESAN.
 7. 7. 1) Bakat Dalam Pembelajaran. • Bakat diperlukan dalam menentukan hala tuju seseorang dalam hidup. • Dalam konteks pembelajaran guru bertanggungjawab untuk meneroka dan mengasah bakat murid dengan mempamerkan bakat guru itu sendiri pada mereka. • Dengan adanya bakat semulajadi dalam diri penuntut maka akan dapat membantu diri penuntut dalam proses pembelajarannya. • Namun bakat dalam konteks pembelajaran dapat digantikan oleh minat yang mendalam.
 8. 8. Ini juga bermakna bakat bukan segala- galanya,tanpa bakat kita masih boleh melakukan sesuatu. TAPI APA YANG PASTI BAKAT MEMANG DAPAT MEMBANTU DALAM MEMPERKASA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN APABILA DIGABUNGKAN DENGAN KEMAHIRAN DAN KREATIVITI.
 9. 9. Definisi kemahiran Kepintaran, kepandaian, kecekapan ( melakukan sesuatu)
 10. 10. Kemahiran Guru Kemahiran-kemahiran Bahagian Pertama profesional yg perlu ada pada seorang guru Bahagian Kedua Kemahiran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 11. 11. Kemahiran-kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru ialah: 1) Kemahiran 4) Kemahiran Kemahiran Belajar Belajar Pemudahcara 2) Kemahiran 5) Kemahiran berfikir Berkomunikasi 3) Kemahiran 6) Kemahiran merancang Mengurus
 12. 12. Kemahiran belajar 1/ membaca, memerhati, menulis, menghafal, mengingati, berfikir, menganalisis, mensintesis dan menilai 2/ menerima dan memahami isyarat serta merancang strategi- strategi belajar 3/ Kemahiran belajar yang penting yg perlu dimiliki oleh seorang guru terdiri daripada: a) cara-cara bagaimana guru menganalisis pelbagai maklumat daripada sumber-sumber P&P b) cara –cara bagaimana guru membuat penilaian terhadap pelbagai sumber P&P c) cara-cara guru mengoptimumkan sumber-sumber P&P
 13. 13. Kemahiran berfikir Proses berfikir terdiri daripada interaksi atau hubungan yang berlaku di antara 3 elemen iaitu: a) pengetahuan b) Kemahiran kognitif c) Sikap dan nilai Kemahiran berfikir terdiri daripada empat cabang utama iaitu:- 1) Berfikir secara kritis 2) Berfikir secara kreatif 3) Berfikir secara menaakul 4) Strategi berfikir
 14. 14. Membuat penelitian dan penafsiran sukatan pelajaran dgn membuat rancangan kerja ( tahunan, semester, mingguan dan harian Kemahiran merancang persediaan mengajar terdiri daripada Isi kandungan , objektif pembelajaran dan pandai merancang cara-cara untuk mencapai objektif P & P.
 15. 15. Kemahiran yang terkandung di dalam Kemahiran yang terkandung di dalam merancang persediaan mengajar merancang persediaan mengajar a) Memilih isi pelajaran b) Memilih strategi dan kaedah c) Merancang aktiviti P&P d) Menyediakan bahan pengajaran e) Set induksi f) Pemeringkatan isi g) Penggunaan ABM dan papan tulis
 16. 16. Kemahiran Pemudahcara Peranan guru dalam kemahiran pemudahcara ialah: a) Membimbing pelajar b) Memotivasi pelajar c) Mengawal disiplin kelas supaya P&P berjalan dengan lancar d) Memastikan aktiviti dalam pembelajaran berjalan dgn sistematik dan terurus
 17. 17. Kemahiran Mengurus Perkara-perkara yang terkandung di dalam kemahiran mengurus ialah: a) Rutin bilik darjah termasuk kebersihan kelas b) Mengurus keadaan fizikal bilik darjah c) Mengurus disiplin bilik darjah d) Mengurus aktiviti-aktiviti pembelajaran dan pengajaran e) Menguruskan masalah peribadi dan akademik pelajar
 18. 18. Kemahiran Berkomunikasi Dalam kemahiran ini guru harus dapat menyampaikan isi pelajaran dengan sistematik dan lancar serta teratur dan menulis dengan jelas dan murid dapat memahami isi pelajaran dengan baik. Ciri-ciri kemahiran berkomunikasi yang perlu dikuasai oleh guru Ciri-ciri kemahiran berkomunikasi yang perlu dikuasai oleh guru 1) Bertutur dengan pelbagai nada, suara yang lancar dan tatabahasa yang betul. 2) Mempunyai pengurusan papan tulis yang baik
 19. 19. Ada 3 peringkat:- Sebelum pengajaran Perancangan Semasa Penyampaian Pengajaran Selepas Pengajaran Penilaian
 20. 20. Perancangan Menentukan pendekatan, kaedah dan menetapkan teknik-teknik yang bersesuaian dengan kebolehan dan perkembangan pelajar Menentukan aktiviti-aktiviti yang boleh mempengaruhi intelek, emosi, dan minat pelajar secara berkesan di samping mempunyai urutan yang baik ( selaras dengan isi kemahiran dan objektif pengajaran)
 21. 21. Penyampaian Kemahiran memulakan pengajaran / induksi set Kemahiran mempelbagaikan / variasi rangsangan Kemahiran menerang Kemahiran menyoal Kemahiran pengukuhan Kemahiran menggunakan papan tulis Kemahiran menggunakan ABM
 22. 22. Penilaian Penilaian Kemahiran menutup: sekurang- kurangnya membuat rumusan atau ringkasan berkenaan isi-isi utama yang disampaikan sebagai peneguhan kepada murid.
 23. 23. KREATIVITI GURU MEMPERKASA PRESTASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N GURU YANG KREATIF
 24. 24. Mempunyai kebolehan menciptakan,menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea yang baru dan asli. • Creativity is often defined as the attribute of being able to produce 'original' work.
 25. 25. menentukan tahap pencapaian dalam sesuatu penilaian. • Seseorang yang kreatif mampu melihat sesuatu itu sama seperti orang lain tetapi memikirkan sesuatu yang berbeza. • Kreativiti mula menjadi elemen penting dalam usaha membina sebuah negara dan masyarakat yang kreatif atau dikenali sebagai kreativogenik. • Kreativiti juga adalah pendorong kepada inovasi iaitu penciptaan baru dalam memberi kemudahan dalam kehidupan. Menggunakan pemikiran dalam sesuatu penghasilan untuk mewujudkan keasliannya
 26. 26. Guru yang kreatif sentiasa mencuba pelbagai kaedah tanpa jemu dalam mengajar penuntut-penuntut yang berbeza kecerdasannya demi untuk memperbaiki mutu pembelajaran mereka. Guru sebagai penyampai harus lebih kreatif dalam menyampaikan ilmu itu agar penuntut tidak bosan dalam pembelajaran...cth : menerangkan pelajaran hanya dengan membaca teks.. Disamping kreatif menggunakan kemahiran/teknik yang telah dipelajari, seorang guru juga perlu kreatif dalam menggunakan alternatif lain seperti ABM/BBM agar pengajarannya lebih efektif. ( penggunaan komputer, alam semualajadi, minda dan eksperimen ) Mempunyai pemikiran yang kreatif untuk membolehkannya melihat sesuatu perkara daripada pelbagai sudut. Seorang guru yang kreatif akan bertindak sebagai pemberi motivasi dalam pembelajaran bagi pelajar ( Yong & Biraimah 1996 ) Guru umpama Cahaya....
 27. 27. FASILITATOR Guru kreatif PENCERITA PEMBIMBING DRAMATIK MOTIVATOR
 28. 28. • Dari pihak Kementerian, pelbagai perancangan telah disediakan dan dijalankan untuk menambahkan kemahiran dan keyakinan para guru-guru dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. • Kursus-kursus seperti RELA, penggunaan IT dalam mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam dan lain-lain adalah merupakan usaha dari pihak kerajaan untuk memastikan para guru-guru lebih kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran mereka
 29. 29. • Guru yang kreatif akan menjana minda penuntut lebih berfikiran kreatif dalam pembelajaran serta meningkatkan daya intelek mereka..(matang) • Penuntut tidak hanya bergantung kepada nota edaran untuk mengulangkaji, mereka akan lebih kreatif jika para guru menggunakan kreativitinya dalam merangsang proses pembelajaran.
 30. 30. KESIMPULAN •Bakat boleh dikukuhkan dengan kemahiran. Kreativiti pula wujud dari kemahiran. •Bakat wujud secara semulajadi dalam diri individu tapi bukan bermakna tanpa bakat kita tidak boleh memiliki kemahiran dan juga kreativiti. •Bakat yang disertai dengan minat akan melahirkan kemahiran dan kreativiti. • Kemahiran wujud apabila kita seringkali melakukannya. •Kreativiti melengkapkan bakat yang telah dipenuhi dengan kemahiran. • Gabungan bakat, kemahiran dan
 31. 31. SEMAIAN ( pokok bonzai ) = BAKAT PENJAGAAN ( BAJA & AIR ) = KEMAHIRA MEMANGKAS = KREATIVITI $$$$$$$$ = KECEMERLANGAN

×