Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Az endokannabinoid rendszer hullámtermészetű leírása

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Az endokannabinoid rendszer hullámtermészetű leírása

Hullámtermészetű nézőpontból kiindulva az endokannabinoid rendszer egy molekuláris hálózatnak tekinthető, ami matematikailag leírható. A matematikában használatos a mintázat fogalma is. A belső egyensúly fenntartása nagyon sok mintázati modellt takar, amiket már ismerünk.
A biokémiai kutatásokból kiderült, hogy a CBD molekula erős csillapító hatású számos receptor aktiválása révén. Eddig már több, mint 65-féle ilyen jelenséget ismerünk. Hullámtermészetű szempontból mindez az csillapító mező fenoménnel válik követhetővé. Ez magában foglalja mindazt a biokémiailag észlelhető folyamatot, amit mostanáig megismertünk, de ennél többet jelent, hiszen ezzel a teljes rendszer csillapított állapotát is felismerhetjük.
Így válik jobban érthetővé, hogy különféle gyulladásos probléma kapcsán miért jó minden esetben, diagnózisok sokaságától függetlenül alkalmaznunk a CBD olajat, és miért tapasztaljuk meg rendszeresen, hogy a gyulladások lelohadnak és éppen emiatt a panaszok mérséklődnek.
Az is érthetővé válik, hogyha nem egy molekula, hanem a teljes spektrumú kendervirágzat kivonatát használjuk, akkor ez a csillapító mező lényegesen erősebb. Mára több, mint 1430 összetevőjét ismerjük a teljes spektrumú CBD olajnak, ami éppen az összetettsége révén hatványozottan erősebb csillapító mezőt generál.
Ugyanakkor a regenerációnak is törvényszerű mintázatai vannak, amiket a több ezer éves hagyományos orvoslás megbízhatóan leírt. Ezek ismeretében követhetővé válik, hogy mi fog történni. De az is felismerhető, ha elakadások lépnek fel a várt folyamatokban.
Az elakadások sokasága azért jelenik meg, mert az endokannabinoid rendszer, mint molekuláris hálózat akkor működik magas hatásfokon, ha nem akadályozzák szennyező molekulák. Ha ezeket eltávolítjuk, akkor a rendszer növelni képes a hatásfokát, és a várt mintázatok mentén a teljes regeneráció végbemegy. A tapasztalat is ezt erősíti. A méregtelenítő módszerek sokasága önmagában is elegendő lehet a gyógyuláshoz, ha egyéb feltételek nem sérültek és van elég energiája a szervezetnek.
Növeljük a rendszer tisztaságát méregtelenítő módszerekkel, és hozzunk létre maximális csillapító mezőt a teljes spektrumú CBD olaj rendszeres használatával. A további akadályok elhárítása ezen bázisterápiára építve gyorsabban és biztonságosabban vezethet eredményhez.

Hullámtermészetű nézőpontból kiindulva az endokannabinoid rendszer egy molekuláris hálózatnak tekinthető, ami matematikailag leírható. A matematikában használatos a mintázat fogalma is. A belső egyensúly fenntartása nagyon sok mintázati modellt takar, amiket már ismerünk.
A biokémiai kutatásokból kiderült, hogy a CBD molekula erős csillapító hatású számos receptor aktiválása révén. Eddig már több, mint 65-féle ilyen jelenséget ismerünk. Hullámtermészetű szempontból mindez az csillapító mező fenoménnel válik követhetővé. Ez magában foglalja mindazt a biokémiailag észlelhető folyamatot, amit mostanáig megismertünk, de ennél többet jelent, hiszen ezzel a teljes rendszer csillapított állapotát is felismerhetjük.
Így válik jobban érthetővé, hogy különféle gyulladásos probléma kapcsán miért jó minden esetben, diagnózisok sokaságától függetlenül alkalmaznunk a CBD olajat, és miért tapasztaljuk meg rendszeresen, hogy a gyulladások lelohadnak és éppen emiatt a panaszok mérséklődnek.
Az is érthetővé válik, hogyha nem egy molekula, hanem a teljes spektrumú kendervirágzat kivonatát használjuk, akkor ez a csillapító mező lényegesen erősebb. Mára több, mint 1430 összetevőjét ismerjük a teljes spektrumú CBD olajnak, ami éppen az összetettsége révén hatványozottan erősebb csillapító mezőt generál.
Ugyanakkor a regenerációnak is törvényszerű mintázatai vannak, amiket a több ezer éves hagyományos orvoslás megbízhatóan leírt. Ezek ismeretében követhetővé válik, hogy mi fog történni. De az is felismerhető, ha elakadások lépnek fel a várt folyamatokban.
Az elakadások sokasága azért jelenik meg, mert az endokannabinoid rendszer, mint molekuláris hálózat akkor működik magas hatásfokon, ha nem akadályozzák szennyező molekulák. Ha ezeket eltávolítjuk, akkor a rendszer növelni képes a hatásfokát, és a várt mintázatok mentén a teljes regeneráció végbemegy. A tapasztalat is ezt erősíti. A méregtelenítő módszerek sokasága önmagában is elegendő lehet a gyógyuláshoz, ha egyéb feltételek nem sérültek és van elég energiája a szervezetnek.
Növeljük a rendszer tisztaságát méregtelenítő módszerekkel, és hozzunk létre maximális csillapító mezőt a teljes spektrumú CBD olaj rendszeres használatával. A további akadályok elhárítása ezen bázisterápiára építve gyorsabban és biztonságosabban vezethet eredményhez.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Az endokannabinoid rendszer hullámtermészetű leírása (16)

Publicité

Az endokannabinoid rendszer hullámtermészetű leírása

 1. 1. Az endokannabinoid rendszer hullámtermészetű leírása MIMSZ Konferencia 2022. október 16. © Dr Karácsony Ferenc Kannabinoid Medicina Alapítvány
 2. 2. Az új paradigma A részecskefizikai szemlélet a kvantumot tekinti mérési alapnak. A legkisebb mérhető releváns részecske, ami jellemzi magát a felépítményt, azt tekintik anyagnak. Mára azonban kiderült, hogy mérhetőek a hullámtermészetű releváns “kvantumok” is, de ennek mások a törvényei, mint az eddig alkalmazott mérési eljárásoké. Tehát kiterjed az anyagi világ a mérhető, és matematikailag elemezhető hullámtermészetű kvantumokra is. Az is kiderült, hogy ezek formálják a mérhető, newtoni mechanika szerint is jellemezhető, már korábban ismert anyagot. Egész egyszerűen a hullámtermészetű energiakvantumok nélkül nincsenek elemi részecskék, nem létezhet a számunkra látható és vizsgálható anyag sem. Az új paradigma ennek a definíciónak az elfogadása: A hullámtermészetű energiáké az elsőbbség, azok formálják az anyagi világot és nem fordítva. Hogy ez új paradigma lenne, azt erősen kétlem. De egy újszülöttnek minden vicc új… Mi mindannyian újszülöttek vagyunk, ha meg szeretnénk érteni a világunkat. Ezért lehet új paradigma az az elv, hogy a hullámtermészetű energia formálja a látható és a könnyen, de nem pontosan mérhető anyagot is. Ez viszont új modellalkotást kíván, ugyanis a korábbiak nem felelnek meg ennek a definíciónak.
 3. 3. Modell alkotás 1. A hullámtermészetű rendszerek matematikai leírásához ugyanúgy modellre van szükség, mint az anyagelvű rendszereknél, azonban a modellek a kvantummechanikai törvényeket is számításba veszik. (Schrödinger posztulátumok, kvantumelhajlás, stb.) Az emberi testről alkotott modell jelenleg alá van rendelve az anyagelvű ideológiának. Van anatómiai-élettani leírás, mindez megjelenik makroszkopikusan és mikroszkopikusan is. Ahogy mikroszkopikus tartományba érünk, az élő ember egésze is elvész a tudományos kutatásokból. Állatkísérletekre és in vitro sejttenyészeti modellekre hivatkoznak, melyek élő sejtről beszélnek ugyan, de ezek meg vannak fosztva attól a beágyazott környezettől, amit az emberi szervezet egésze képvisel. Ezzel helyettesítették az élő ember egésze és az emberben élő sejt modelljét. Az in vitro élő sejt nem rendelkezik a legfontosabb adottságával, amivel csak az élő emberi szervezetbe beágyazott sejtek a szervi környezetükben rendelkeznek!
 4. 4. Modell alkotás 2. A szervezetünkbe ágyazott élő sejtek egymással szoros kapcsolatban állnak. A kapcsolatot fizikailag a citoszkeleton, membránszkeleton, sejtek közötti junkciók biztosítják, melyek az ontogenezis során, sejtről sejtre osztódva épülnek fel. A felépülésüket, és a funkcióikat a csíralemezek határozzák meg, amik a szerveinket is létrehozzák. A sejtek ezt követően nemcsak azzal az adottsággal rendelkeznek, amik alapján tenyészetben is megkülönböztethetőek, hanem érzékenyítve vannak hálózatelvű szabályozásokra is. Erre in vitro nem létezik modell, mert az élő emberi szervezet milliőjébe ágyazott sejtek teremtik meg a szabályozhatósági alapfeltételeket. Az élő emberi szervezet komplex szabályozása biztosítja a belső egyensúlyt, azt az integritást, amivel az élőre jellemző, a környezettől eltérő, magas energiaszintű stabilitás az egész élet során fenntartható. Bármilyen noxa próbálja kibillenteni a szervezetünket az egyensúlyából, a szervezet egésze állítja helyre a belső egyensúlyt. Ennek a folyamatnak sok szempontból ismert koreográfiája van. Ezen koreográfiákat az integratív medicina bármelyik nézőpontja a maga szabályai szerint fogalmazza meg. Ezzel, és csak ezzel a megközelítéssel válik értelmezhetővé az az ismert jelenség, hogy a szervezetünk, és a rendszerbe szervezett sejtjeink regenerálódásra képesek, ha helyreállítjuk az optimális milliőt. Olyan regenerálódásra, ami nemcsak a saját mikrokörnyezetüket stabilizálja, hanem az egész szervezetét is.
 5. 5. Analógiás gondolkodás ⊆ matematikai analógia A matematika több ága definitíve a választás axiómájából indul ki (Thomas J. Lech 1973.). Erre alapozva az analógiákat, már sokkal korábban a halmazelméleti Felix Hausdorff paradoxonban fogalmazta meg. Ez jó kiindulópont az orvosi gyakorlatban ismert halmazok és jelenségek analóg rendszerként való elemzéséhez. Kulturális, filozófiai, ismeretelméleti és tudományos oldalról egyaránt találkozhatunk ezzel az alapelvvel, amit Hermész Triszmegisztosz írt le, de már akkor 17 ezer éves kiforrott múltra tekintett vissza: “Az, ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn van. Így érted meg az egyetlen csodát.” Az “egyetlen csoda” maga az életerő, chi, prána…, ami minden dimenzióban a maga szabályai szerint nyilvánul meg. A folytatás: ami bent van, ugyanaz, ami kint van. Az eredeti tanítás ezt is tartalmazta. Ez alapozza meg többek között az analógiás gondolkodás tudományos leírását.
 6. 6. Az emberben élő sejt ⊆ élő szervezet citoszkeleton aktinváz
 7. 7. Az ember “finomtestének” modellje A “léleknek” vélhetően van súlya, ha nem is az ismert 21 gramm, de maga a súly nem is releváns jellemző. Ha valaha kiszámítható lenne, akkor az az energiatest összsúlyaként is felfogható, azaz ez is anyagszerű volna. A kimutatása azonban részleteiben kvantum méréssel nem lehetséges, csak számításokkal. Amint vizsgálni kezdjük, megváltozik a viselkedése a kvantummechanika törvényei szerint. Ezért van szükség a matematikai modellezésre. Az energiatest megnyilvánulásainak leírása évezredek óta rendszerbe van foglalva: csakrák, nadik, meridiánok, reflexzónák. Ezek az energiatest úgynevezett holografikus kivetülései, amiket makroszkopikusan a bőr felszínéhez és az íriszhez kapcsoltak. Vajon a sejtmembránhoz milyen struktúrák kapcsolhatóak össze egy analógiás modellben? Ilyen lehet az endokannabinoid rendszer? A finomtestnek is van anatómiája, élettana, de mindez nem a kvantált anyagelvű szemléletből érthető meg és vezethető le, hanem a hullámtermészetű paradigma szerint.
 8. 8. Analógiás testfelépítés A sejtmembránok a határmezsgyék a mikrovilágban. Ezzel analógiásan a bőr a határmezsgye a makrovilágban. A sejtmembrán domináns molekuláris hálózata az endokannabinoid rendszer. A sejtmembrán egy sokszorosan összetett gráf - matematikai értelemben. Működése gráfelméleti nézőpontból, és az Einstein-Kartan torziós elmélettel is leírható - többek között. Analógiás matematikai modellben a bőr energetikai “anatómiá”-jának leírásával is megközelíthetjük. Az analógiás rendszerek működése úgy is megérthető, ha az egyiket ismerve - mutatis mutandis - (változtatva a változtatandókat) a másikban is megkeressük a hasonlóságokat. Avagy mérve az egyiket, a másikról is releváns információkat kapunk. Ezek az információk azonban kizárólag a közös mivoltukra vonatkoznak, így el kell térnünk a megszokott mérési definícióktól. Ami közös: energiaszint, stabilitás, mozgató energiák hierarchiája. Absztrakt értelemben az életenergia a közös, ennek a kivetülései jelennek meg a mikro-, és makrorendszerekben a maguk belső törvényei szerint.
 9. 9. Az élő anyag A sejtek az anyagszerű élő létforma legkisebb szervezett egységei. Nem spontán keletkeznek az alkotórészekből, hanem a mai felfogás szerint is csak élő sejtből keletkezhet az élő sejt. Az élő és halott sejt súlykülönbsége nem mérhető meg. Feltételezhető, hogy a sejt energiatestének is van súlya, és az nagyon kicsi. Analógiásan az élő ember sem rakható össze az alkotóelemekből. Az emberi test kizárólag az ontogenezis során, a megtermékenyített petesejtből, sejtről sejtre kapcsolódva épül fel kilenc holdhónap alatt az anyaméhben. Az emberi szervezet energiatestének súlyát vitatják, ahogy magát az energiatest fogalmát sem konszenzus definiálja. Egyszerűbb volna tudományos szinten kijelenteni, hogy nem tudjuk, és minden állításunk hipotetikus. A modellnek kizárólag az fogadható el, ami él és önazonos, tehát nem lombik-tenyészet, nem állatmodell, hanem az emberi szervezeten belüli élő sejt és maga az élő ember. G.Ling az asszociációs indukciós hipotézisében már 1965-ben megfogalmazta és matematikailag be is bizonyította azokat a kritériumokat, ami a sejtek élő mivoltát jellemzik. Nyilvánvalóan lényegi különbség van az in vitro élő és a szervezeten belüli élő sejtek között. Az endokannabinoid rendszer sem az alkotóelem receptorokból, enzimekből és endokannabinoidokból áll, hanem az emberi testen belül, mindezen alkotóelemeknek az élő sejt membránjába ágyazott hálózati rendszereként írható le. A vezérlés összetettségét felismerve egy molekuláris biológiai szempontból megalkotott új nevet találtak ki az endokannabinoid rendszerre: endokannabinoid-om (ld mikrobi-om). Ebben a megközelítésben egyre több az önkényes, filozofikus talány, aminek nincs tudományosan védhető modellje.
 10. 10. Az endokannabinoidom 1.
 11. 11. Az endokannabinoidom 2. A rendszer molekuláris leírása eljutott a dimenzióhatárig, ahol már kizárólag a kvantummechanika törvényei érvényesülnek. Mégis a newtoni fizika szerint gondolkodnak, és a tudományos nyilakat sejtelmes spirálokra cserélik.
 12. 12. Az endokannabinoidom hullámtermészetű értelmezése Az endokannabinoid rendszer egy szabályozó rendszernek tűnik biokémiailag. Egynek a sok közül. Lokális, sejtfelszíni működése azonban az egész test aktuális összállapotától függ, ami elképzelhetetlen hálózati elrendeződés nélkül. A matematikai analóg rendszerben a sejt és az egész szervezet analóg egymással, így mindaz, amit az elmúlt évezredek során megértettünk az emberi test működéséből, azt felhasználhatjuk az emberi szervezetben élő sejt működésének analóg matematikai tanulmányozásához. A bőr hullámtermészetű leírásához az akupunktúra térképet használhatjuk - többek között. Analógiásan ehhez a sejtmembrán működése kapcsolható, beleértve a membrán domináns endokannabinoid rendszer receptor-, és enzimhálózatát. A sejtmembránba integrált energiakivetítő hálózat legalább olyan összetett, mint a bőré, csak ott nem meridánoknak fogjuk hívni a koherens mezőket. Mégcsak nem is endokannabinoid hálózatnak, hanem egy olyan gráfnak például, ami magában foglalja az endokannabinoid rendszert is. Az analóg rendszerek alapelvét tekintve ami a bőrön történik, az zajlik a sejtmembránon is. Mások az összetevő molekulák, szerkezetek, de az energiahullámok viselkedése azonos. Szinkronitásban vannak. “Mutatis mutandis” az endokannabinoid hiány hozzávetőlegesen mérhető a bőrön a meridiándiagnosztikai eszközökkel.
 13. 13. Az endokannabinoidom megértése Shakti lépcső-modellben A meridiánegyensúly egy jól definiált minőségi fogalom. A stabilitásból, a meridánok eredőjéből és az ötelemtan hierarchikus sorrendjéből pontosan meghatározható az adott pillanat egyensúlyának minősége. Shakti lépcső rendszerében egy hatos skálán szerepeltethető az élő rendszer minden megnyilvánulása: a terminális állapottól, a klinikai endokannabinoid hiányon, majd a relatív endokannabinoid hiányon át a teljesen egészséges állapotig, és ami ezen túl van, amikor az emberi szuperképességek aktiválódnak. Mindez a stabilitás és az ötelem hierarchia alapján megállapítható, ha elvégezzük a Voll-szerinti meridiándiagnosztikát. (forrás: A Kannabinoid Medicina világa) A sejtés arra épül, hogy az élő emberi szervezetben lévő minden sejtmembrán analóg az élő emberi szervezet testfelszíni szervével, a bőrrel. Ez azt is jelenti, hogy mindenféle bőrön végzett diagnosztika és állapotfelmérés segít tájékozódni az endokannabinoidom állapotáról.
 14. 14. Gyakorlati haszon A meridiánegyensúly mérésével és elemzésével az energiaegyensúlyt definiáljuk. A használt fogalmak energetikailag megegyeznek a sejtfelszíni energetikánkat minősítő fogalmakkal, amire még nincsenek általánosan elfogadott fogalmak. Ha azonban hajlandóak vagyunk az energetikai összképet állapotjellemzőnek elfogadni, akkor meg tudjuk határozni egy adott személy pillanatnyi állapotát attól függetlenül, hogy milyen diagnózisokat aggattunk rá. Az ismételt mérésekkel pedig azt is meghatározhatjuk, hogy azok összeredménye elősegítette-e az egyensúly stabilizálását vagy sem. A stabilabb egyensúly az egészség magasabb fokát definiálja, tehát ez az adathalmaz sokkal relevánsabb a most használatos labor és képalkotói adatok halmazánál. Ezek alapján megváltozhat a kezelési tervünk, olyan módszereket lehet választanunk, amik segítik kibontakozni az egyensúly stabilizálását.
 15. 15. Kell-e gyógyszer, ha az endokannabinoid rendszer jól működik? Itt az a fő kérdés, hogy mit tesznek az izolált vegyi anyagok a szervezetünkkel? A válasz egyszerű, de roppant kínos: megmérgezik az endokannabinoid rendszert, így az nem tud teljes hatásfokkal működni. Nincs is ma olyan elfogadott vizsgálómódszer, amiben azt nézik, hogy az endokannabinoid rendszer méregtelenítésével és tonizálásával érhetnek-e el jobb eredményt, vagy akkor ha izolátumokat, gyógy(vegy)szereket adagolnak? A placebo definiálása is eltorzult. A hullámtermészetű definíció az lehet, hogy a placebo a koherens gondolati és érzelmi hozzáállás révén megnyilvánuló teremtő folyamat, ami helyreállítja a belső egyensúlyt. A placebo-kontrollált kettős vak kísérlet helyett a valós bizonyítékot egy olyan “kísérlet” jelenthetné, amikor az egyik csoportot individuális endokannabinoid konform kezelésekben részesítik, a betegcsoport másik fele pedig vegyszert kap. Ez sem etikus, de legalább pontos. Vélhetően a betegek meggyógyulnának, ha endokannabinoid konform kezelést kapnának, míg a vegyszerektől a már ismert sokféle elhúzódó krónikus betegség alakulna ki.
 16. 16. Melyik stratégiát válasszuk? gyógyszer, méreg, bűnbak Pharmakológia biorobot protézis, ortézis, vegyszer, biokibernetika krónikus progrediáló betegségek beszűkült tudomány, propaganda minimális matematika részélmények ૿felette áll 㑴támad ䷢halad ⟷ellentét ䷒közelít 亹fejlődés 念tanulás 俻rendbe hoz gyógyszer, zene, boldogság Holisztikus medicina, endokannabinológia tudatos individuum ép endokannabinoidom és mikrobiom egészség építése expanzív tudomány fejlett matematika egységélmény
 17. 17. A mozaik összerakása: anyagelvű avagy hullámtermészetű
 18. 18. Köszönöm a figyelmet! Hullámtermészetű paradigma posztulátumok: Az emberi szervezetben élő sejt nem azonos a tenyésztett élő sejttel. Az emberi szervezetben élő sejt egésze analóg az emberi szervezet egészével. Az emberi szervezeten belüli sejt membránja analóg az emberi bőrszövettel. A finomtestnek (energiatest) egyidejűleg van korpuszkuláris és hullámtermészetű megnyilvánulása. A finomtest konvertálja a hullámtermészetű energiák megnyilvánulásait a korpuszkuláris rendszer számára (teremtés ~ holografikus kivetülés)

×