Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kordsa Design Pattern Eğitimi

446 vues

Publié le

Kordsa için hazırlanan Object Oriented ABAP & Design Pattern eğitim sunumu

Publié dans : Logiciels
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kordsa Design Pattern Eğitimi

 1. 1. Object Oriented ABAP Eğitimi Dr. Kerem Köseoğlu
 2. 2. Object Oriented ABAP
 3. 3. Geliştirme Platformu • SE24 • Form Based View • Source Code Based View • Eclipse
 4. 4. Class • Sınıfın yapısı • Public / Protected / Private • Kodlama • Program içerisinden çağırılması
 5. 5. Superclass • Kavram • Inheritence • REDEFINITION komutu • SUPER komutu • Programdan erişim
 6. 6. Abstract Class • Kavram • Superclass’ten farkı • Polymorphism • FINAL / ABSTRACT Method • Casting
 7. 7. Interface • Kavram • Abstract Class’ten farkı • Tanımlanması • Sınıfa uygulanması • Programdan erişim
 8. 8. Mimari Tercih • Basit: Program  Class • Orta: Program  Interface  Class • Gelişmiş: Program  Interface  Abstract Class  Class
 9. 9. UML • Class • Attributes • Methods • Encapsulation • Inheritance • Composition • Usage
 10. 10. Subclass Bulmak • Hard Coded • Convention • Z’li tablo • SEOMETAREL
 11. 11. Object Oriented Prensipler • Abstraction • Composition • Inheritance • Encapsulation • Polymorphism • Decoupling
 12. 12. Soru & Cevap Dr. Kerem Köseoğlu kerem@keremkoseoglu.com http://www.keremkoseoglu.com
 13. 13. Design Patterns
 14. 14. MVC • En temel Pattern • Görsellikle işlev izole edilir • İşlev, tekrar kullanılabilir • Örnek: Rapor
 15. 15. Strategy • Aynı sonucu üreten farklı algoritmalar • Örnek: Malzeme ana verisi gönderimi
 16. 16. Decorator • Aynı veriyi farklı amaçlarla değiştirmek • Örnek: User Exit
 17. 17. Chain of Responsibility • Kural zinciri • Örnek: Onay stratejisi
 18. 18. Visitor • Sınıfı değiştirmeden yeni özellikler eklemek • Örnek: Gelen fatura yönetimi
 19. 19. Observer • Programlar arası iletişim • Örnek: Satıcı hedef değişimi
 20. 20. Servant • Web Servis mantığı • Örnek: Adres oluşturma
 21. 21. Performans • Singleton • Multiton • Flyweight • Lazy Initialization • Prototype • Property Container • Façade • Template Method Yardımcı
 22. 22. Design Prensipleri • Single Responsibility • Open-closed • Liskov Substitution • Interface Segregation • Dependency Inversion
 23. 23. Anti-Pattern • Blob • Copy paste programming • Functional decomposition • Golden hammer • Grand old duke of York • Input kludge • Jumble • Lava flow • Object orgy • Poltergeist • Reinventing the wheel • Spaghetti code • Swiss army knife • Vendor lock in
 24. 24. Soru & Cevap Dr. Kerem Köseoğlu kerem@keremkoseoglu.com http://www.keremkoseoglu.com

×