Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Elektrik Perakendeciligi Sektoru ile Alakali Proje Onerilerimiz

1 379 vues

Publié le

12.02.2016 tarihinde EPDK ve diger kamu kurumlari ile paylastigimiz, elektrik perakendeciligi sektoru ile alakali proje onerilerimiz

 • Login to see the comments

Elektrik Perakendeciligi Sektoru ile Alakali Proje Onerilerimiz

 1. 1. Elektrik Perakendeciliği Sektörü ile alakalı Proje Önerilerimiz Yönetim Toplantısı Ankara, 12.02.2016
 2. 2. Elektrik perakendeciliği sektöründe liberalleşme ile hedeflenen adil «rekabet ortamı» tam olarak tesis edilememiştir. 1 • İlk defa 20.02.2001 tarihinde yayınlanan ve 14.03.2013 tarihinde güncellenen Elektrik Piyasası Kanunu’nun amacı «elektriğin (...) düşük maliyetli (...) bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre (...) faaliyet gösteren (...) bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması»dır*. * 20.02.2001 tarih 4628 sayılı ve güncellenen hali ile 14.03.2013 tarih 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Madde 1 Kaynak: Enerji Ticareti Derneği Hedef Mevcut Durum • 15 sene sonra gelinen noktada elektrik enerjisi piyasasının «üretim faaliyetleri» kısmında yoğun bir rekabetin yaşandığı ve bunun tüketici fiyatları üzerinde olumlu etkisinin olduğu gözlemlenirken, piyasanın rekabete açık ikinci bacağı olan «perakende satış faaliyetleri»nde rekabetin benzer yoğunlukta yaşanmadığı ve dolayısıyla rekabetin tüketici fiyatları üzerindeki olumlu etkisinin yeterince oluşmadığı görülmektedir.
 3. 3. Hızla artan serbest tüketici sayısına rağmen, bağımsız elektrik tedarikçilerin pazar payı %5,5 seviyesinde kalmıştır. 2Kaynak: EPİAŞ, EPDK, Enerji Ticareti Derneği Görevli Perakande Şirketleri (21 adet) Bağımsız Tedarik Şirketleri (189 adet)
 4. 4. Rekabet ortamının fiyatlar üzerindeki olumlu etkisi üretim faaliyetlerinde görülürken, perakende faaliyetlerinde benzer ölçüde görülmemiştir. 3 172.9 247.2 2010 2015 Enflasyon %42,9 121.4 138.2 2010 2015 Üretim %13,8 178.2 253.7 2010 2015 Perakende %42,4 * 2010 ve 2015 yılları ortalama aylık yurt içi üretici fiyat endeksi, günöncesi piyasası saatlik piyasa takas fiyatları ve ulusal tarife Kaynak: TUİK, EPDK, EPİAŞ, Enerji Ticareti Derneği
 5. 5. Sağlıklı bir rekabet ortamının tesis edilememiş olması, en çok tüketici ve kamu kurumlarını etkilemektedir. 4Kaynak: Enerji Ticareti Derneği Görevli Perakende Şirketleri Bağımsız Tedarik Şirketleri Tüketici • Müşteri kaybetme kaygısı • Kar marjı arttırmak için azami sayıda müşteriyi K1’den K2’ye geçirme çabası • Agresif ikna («churn») çalışmaları • İstem dışı tedarikçi değişimleri (habersiz sözleşmeler, cayma bedeli, vb.) • Faturalarının eline geç veya hiç ulaşmaması, fatura hataları • Özellikle tüketim, endeks şikayetlerinde muhatap bulamama • Bilgi kirliliği, güvensizlik, korku EPDK, EPİAŞ, Rekabet Kurumu • Düşük/yetersiz rekabet ortamı • Aşırı sayıda gelen müşteri şikayetleri • Son tüketiciye marjinal fayda • Usulsüz müşteri edinimleri • Müşterilerin yanlış bilgilendirilmesi ve korkutulması • Endeks/Tüketim bilgisi eksiklikleri • Fatura ulaştıramama sorunları • Haksız kesme/açma uygulamaları
 6. 6. Kendi müşterilerimiz arasında yaptırdığımız «churn» araştırmasına göre, tüketici şikayetlerinin iki temel kaynağı vardır. 5Kaynak: Enerji Ticareti Derneği Yürütülen Araştırma Sonuçlar • Bağımsız tedarik şirketleri ile sözleşme imzalayan müşterilerin %35’i kendisine cayma bedeli yansıtılacağı endişesi ile tedarikçi değiştirmekten vazgeçmekte veya değişimin ilk ayında ayrılmaktadır. • Bağımsız tedarik şirketlerinden ayrılan müşterilerin %73’ünün ayrılma sebebi fatura ile alakalı şikayetlerdir (endeks bilgisi ve okuma tarihi eksikliği, tüketim miktarı yanlışlığı veya faturanın eline zamanında ulaşmamış olması). • Bağımsız tedarik şirketlerinden ayrılan veya tedarikçi değiştirmekten vazgeçen müşterilerin %97’si bölgesindeki görevli perakende şirketine geri dönmektedir. • Bağımsız bir araştırma şirketi vasıtası ile, Temmuz-Eylül.2015 tedarik dönemleri boyunca Cerean Enerji’ye başvurmuş ancak daha sonra başvurusunu geri çekmiş veya aboneliğini iptal ettirmiş müşterilerden 277 tanesine 22.10.2015 ile 9.12.2015 tarihleri arasında telefon ve yüz yüze görüşmeler ile ulaşılmış ve cayma/ayrılma nedenleri derinlemesine irdelenmiştir.
 7. 7. Tüketici şikayetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının oluşturulması için yedi adımın atılması gerektiğini düşünüyoruz. 6Kaynak: Enerji Ticareti Derneği Tedarikçi Değişikliği Öncesi Tedarikçi Değişikliği Sırasında Tedarikçi Değişikliği Sonrası Kamu Spotu • Kamu Spotu vasıtası ile, müşterilerin liberal piyasa kuralları çerçevesinde tedarikçi değişim süreci ve bu süreçteki hakları konusunda bilinçlendirilmelidir. Müşteri Bilgilendirme Portalı • tuketici.btk.gov.tr benzeri bir müşteri portalı oluşturularak, müşteriler tüketici mevzuatı ve sık sorulan sorular hakkında bilgilendirilmelidir. Müşteri Onay Ekranı • Tedarikçi değişikliklerinde haksızlıkların yaşandığı tedarikçi beyanı yerine müşteri onayına dayalı bir e-Devlet uygulaması hayata geçirilmelidir. Bu tür bir uygulama aynı zamanda ıslak imza zorunluluğu da ortadan kaldırılacaktır. Taahhüt Süresi Bilgilendirmesi • Faturaların üzerinde müşteri tarafından verilmiş olan taahhüdün süresi, bitiş tarihi ve cayma bedeli tutarı belirtilmelidir. İkna Faaliyetlerinin Kısıtlanması • Portföy değişikliği talepleri sırasında elde edilen bilgilerin taleplerin geri alınması için kullanılmaması adına, talep sahiplerinin bilgileri mevcut tedarikçilere önceden iletilmemelidir. Endeks ve Okuma Tarihi Bilgileri • Müşteri şikayetlerinin yanıtlanabilmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılabilmesi adına, görevli perakende şirketlerinin sahip oldukları endeks bilgileri ve ilk/son okuma tarihleri, okuma tarihinden itibaren 24 saat içinde müşteriler ve tedarikçileri ile online ortamda paylaşılmalıdır. Aktif Denetim / Caydırıcı Yaptırımlar • Tedarikçi değişimi ve müşteri ilişkileri uygulamaları ile alakalı, denetimler sıklaştırılmalı, yaptırımlar caydırıcı hale getirilmelidir.
 8. 8. Yalan beyanın engellenmesi ve fatura detaylarına erişimin sağlanması için telekom sektöründekine benzer bir «enerji portalı» kurulmalıdır. 7Kaynak: Enerji Ticareti Derneği Tedarikçi Dağıtım Şirketi Tüketici Tedarikçi Tüketici tuketici.epdk.org.tr • Müşteri kayıt talebi • Taahhüt süresi ve bitiş tarihi • Cayma bedeli tutarı • Borç Bilgisi • Endeks bilgileri • İlk/Son okuma tarihleri • Tedarikçi değişim talebi onay/reddi • Tedarikçi değişim talebi onay/reddi • Endeks bilgileri • İlk/Son Okuma Tarihi • Tedarikçi bilgisi • Taahhüt süresi ve bitiş tarihi • Cayma bedeli tutarı • Endeks bilgileri • İlk/Son okuma tarihleri • Borç Bilgisi
 9. 9. Telekomünikasyon Sektöründen Örnekler (1/5) – e-Devlet Uygulaması 8Kaynak: Enerji Ticareti Derneği
 10. 10. Telekomünikasyon Sektöründen Örnekler (2/5) – Müşteri Portalı 9Kaynak: Enerji Ticareti Derneği
 11. 11. Telekomünikasyon Sektöründen Örnekler (3/5) – Aktif/Pasif Abonelik ve Borç Sorgulama Ekranı 10Kaynak: Enerji Ticareti Derneği
 12. 12. Telekomünikasyon Sektöründen Örnekler (4/5) – Taahhüt Süresi ve Bitiş Tarihi Gösterimi 11Kaynak: Enerji Ticareti Derneği Elektronik Haberleşme Sektöründe Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar – Bölüm 2 Madde 5 Fıkra 1
 13. 13. Telekomünikasyon Sektöründen Örnekler (5/5) – Tedarikçilerin İkna Faaliyetlerinin Kısıtlanması 12Kaynak: Enerji Ticareti Derneği Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği – İkinci Bölüm Madde 8
 14. 14. 13 Teşekkürler

×