Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Young Marketers Elite 2 Assignment 1 for Attendance - Lê Hoàng Dương

455 vues

Publié le

Bài làm Assignment để tham dự dự thính buổi học về Consumer Insight của Young Marketers Elite 2

Publié dans : Marketing
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Young Marketers Elite 2 Assignment 1 for Attendance - Lê Hoàng Dương

  1. 1. Lê Hoàng Dương
  2. 2. Consumer Insight Insight (sự thật ngầm hiểu) là sự thấu hiểu đến tận cùng một khía cạnh nào đó của cuộc sống người tiêu dùng, qua đó có thể mang lại cơ hội xây dựng brand trong tâm trí người tiêu dùng Ví dụ: Con người nói chung và giới trẻ nói riêng luôn có sự đắn đo khi đối diện với sự việc ảnh hưởng tới lợi ích của họ. Họ không muốn tham gia hiến máu là bởi họ thấy rằng cho đi máu là cho đi một thứ có giá trị rất lớn đối với họ (ảnh hưởng đến sức khỏe) mà họ chưa biết sẽ nhận được những gì có giá trị tương đương hoặc lớn hơn.
  3. 3. Làm thế nào để tìm insight? Bắt đầu từ quan sát hành vi người tiêu dùng, sau đó đặt các câu hỏi - What they say? Why they say what they say? - What they actually do? Why they do what they do? Ví dụ: Tìm kiếm insight của đối tượng giới trẻ về tham gia hiến máu: + What they say? “Hiến máu là có ích cho xã hội, là hoạt động cần được phát triển” + Why they say what they say? Mỗi con người đều có nhu cầu được cống hiến cho xã hội + What they actually do? Họ ngại đăng ký tham gia hiến máu của mình + Why they do what they do? Họ đắn đo khi cân nhắc giữa lợi ích mình mất đi với lợi ích mình có thể nhận được, cảm thấy lợi ích mất đi nhiều hơn nên không muốn hiến máu
  4. 4. THANK YOU

×