Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

4 176 vues

Publié le

Tedarik, tedarik zinciri, üretim planlama ve stok kontrol süreci, dağıtım ve lojistik süreci, tedarik zinciri gelişim aşamaları, tedarik zinciri temel alanları, tedarik zincirinde yer alan katılımcılar, basit tedarik zinciri, genişletilmiş tedarik zinciri.

Publié dans : Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

 1. 1. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri – Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü www.duranguler.com
 2. 2. Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme, parçalar, donanım, bitmiş ya da yarı bitmiş ürünler vb.) sağlanmasına yönelik bir süreç, faaliyet ya da sorumlulukları ifade etmektedir. www.duranguler.com
 3. 3. Tedarik Zinciri Ürünlerin ya da hizmetlerin üretim ve tesliminde yer alan birçok bağımsız birim/bölüm ya da organizasyondan ve bu birim/bölüm ya da organizasyonların tesisleri, fonksiyonları ve faaliyetlerinden oluşan bir zincirdir. www.duranguler.com
 4. 4. Tedarik Zinciri Örneği www.duranguler.com
 5. 5. Tedarik Zinciri Süreci www.duranguler.com
 6. 6. Bu süreç imalat ve depolama alt süreçlerini ve onların ara yüzlerini kapsamına alır. Daha spesifik olarak, üretim planlama, tüm imalat sürecinin tasarım ve yönetimi olarak tanımlanır. www.duranguler.com Üretim Planlama ve Stok Kontrol Süreci
 7. 7. Ürünlerin depolardan perakendecilere doğru nasıl aktarılacağını ve teslim edileceğini belirler. Ürünler perakendecilere doğrudan aktarılabileceği gibi önce dağıtım tesislerine daha sonra sırayla perakendecilere taşınabilir. Bu süreç envanter düzenleme, taşıma ve nihai ürünün tesliminin yönetimini kapsar. www.duranguler.com Dağıtım ve Lojistik Süreci
 8. 8. o Depolama ve Nakliye o Toplam Maliyet Yönetimi o Bütünleşik Lojistik Yönetimi o Tedarik Zinciri Yönetimi o E-Tedarik Zinciri Yönetimi www.duranguler.com Tedarik Zinciri Gelişim Aşamaları
 9. 9.  Üretim  Envanter  Konum  Taşıma  Bilgi www.duranguler.com Tedarik Zinciri Temel Alanları Bu alanlarıın her birindeki yeterlilik (talebi karşılayabilme) ve doğru bileşimi tedarik zincirinde; belli bir sürede fabrikanın işleyebileceği üretim miktarını artırırken eş zamanlı olarak stoklama ve işletim harcamalarını azaltır.
 10. 10. Hangi ürün, nasıl ve ne zaman üretilmeli? Fabrikaların Kurulum Yaklaşımları 1. Ürün odaklı yaklaşım 2. İşlevsel odaklı yaklaşım www.duranguler.com Üretim
 11. 11. Depolama Yaklaşımları 1. Stok izleme – tanımlama yönlü depolama 2. Parti depolama 3. Çapraz yükleme www.duranguler.com Üretim
 12. 12. Ne kadar üretilmeli, ne kadar depolanmalı? • Dönem Envanteri • Emniyet Stoğu • Mevsimlik Envanter www.duranguler.com Envanter
 13. 13. Ürün hareketleri ne şekilde ve ne zaman yapılmalı?  Gemi  Tren  Boru hattı  Kamyon  Uçak  Elektronik taşımacılık www.duranguler.com Taşıma
 14. 14. Faaliyetin en iyi yapılacağı yer neresi? www.duranguler.com Konum
 15. 15. Tedarik Zinciri bileşenlerine ilişkin karar almada temel unsur. Bilginin Kullanım Amaçları - Diğer dört tedarik zinciri unsurunun işlemesiyle ilgili günlük faaliyetlerin koordinasyonu - Gelecek taleplerin tahmini ve karşılanması için tahmin ve planlama yapılması www.duranguler.com Bilgi
 16. 16. • Tedarikçinin tedarikçisi / nihai tedarikçi • Müşterinin müşterisi / nihai müşteri • Zincirdeki tüm işletmeye servis sağlayan işletmeler + dağıtıcılar (distribütörler) / toptancılar, perakendeciler ve endüstriyel ve nihai tüketiciler zinciri oluştururlar. www.duranguler.com Tedarik Zincirinde Yer Alan Katılımcılar
 17. 17. www.duranguler.com Basit Tedarik Zinciri
 18. 18. www.duranguler.com Genişletilmiş Tedarik Zinciri
 19. 19. Üreticiler ya da imalatçılar, mal/hizmet üreten işletmelerdir. Hammadde üreticileri ve nihai ürünlerin üreticileri de bu gruba girer www.duranguler.com Üreticiler
 20. 20. Üreticilerden toptan olarak mal/hizmet alırlar ve müşterilere ilgili ürün hattından ulaştırırlar. Dağıtıcılar aynı zamanda toptancı olarak da bilinirler. Diğer işletmelere satış yaparlar ve bireysel müşterinin aldığından daha çok miktarda ürün alır ve satarlar. www.duranguler.com Dağıtıcılar (Distribütörler)
 21. 21. Ürün stoklar ve nihai tüketicilere küçük miktarlarda satış yaparlar. Perakendeciler aynı zamanda tercih ve talepleri yakından izler. www.duranguler.com Perakendeciler
 22. 22. Bir ürünü fiilen satın alıp, zincirdeki taraflar için kazanç yaratır. Ancak, nihai müşteri gibi bir işletme de müşteri olup ürün satın alabilir ve onu başka bir ürün üretmek ya da yeniden satmak üzere kullanabilir. www.duranguler.com Müşteriler
 23. 23. Bu işletmeler, üreticilere, dağıtıcılara, perakendecilere ve müşterilere hizmet sağlarlar. Hizmet sağlayan işletmeler, özel bilirkişilik/uzmanlık desteği verirler ve tedarik zinciri içerisinde gerek duyulan faaliyetle ile ilgili beceri birikimine sahiptirler. www.duranguler.com Hizmet Sağlayıcılar

×