Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
HỌC PHẦN
Mô đun MĐ 22
GIA CÔNG, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN- GIÀN GIÁO
Mã số mô đun: MĐ22
Thời gian mô đun: 155h ( Lý th...
2. Kỹ năng
- Làm được các công việ gia công sản xuất cốp pha gỗ và
lắp dựng, bảo dưỡng, tháo dỡ được ván khuôn, giàn giáo
...
Số
TT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian
Tổng
số
Lý
thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra*
1 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn
m...
Số
TT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian
Tổn
g số
Lý
thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra*
7 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn
...
Bài 1: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván
khuôn móng cột
Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ
- Trình bày được cấu tạ...
Ván khuôn móng cột hình chữ nhật
Ván khuôn móng cột hình chữ nhật
Ván khuôn móng cột dật cấp
Ván khuôn móng cột loại lớn
Ván khuôn cho móng cột lắp ghép
Ván khuôn móng cột bằng thép
Ván khuôn móng thiết bị
Ván khuôn móng thiết bị
1. Cấu tạo ván khuôn móng cột :
a. Móng cột không dật cấp.
b. Móng cột có dật cấp.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng cột....
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột:
a.An toàn đối với con người.
b. An toàn cho công trình.
Bài 2: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ
ván khuôn móng băng
Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ
- Trình bày được cấu t...
Ván khuôn cho móng băng tiết diện đơn giản.
Ván khuôn cho móng băng có tiết diện phức tạp.
Ván khuôn cho móng băng đơn giản.
Ván khuôn cho móng băng loại nhỏ.
Ván khuôn cho móng băng loại lớn.
1. Cấu tạo ván khuôn móng băng.
a. Móng băng không dật cấp.
b. Móng băng có dật cấp.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng bă...
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng.
a. Đọc bản vẽ cấu tạo móng băng.
b. Chọn vật liệu.
c. Gia c...
Bài 3: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván
khuôn cột tiết diện vuông - chữ
Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ
- Mô tả được cấ...
Ván khuôn cột bằng gỗ.
Ván khuôn cột bằng thép.
Phụ kiện
1. Cấu tạo ván khuôn cột tiết diện chữ nhật.
a. Cấu tạo mảng trong và ngoài cột
b. Cấu tạo hệ thống gông,nẹp, dây neo giữ ...
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện
chữ nhật:
a. Đọc bản vẽ kỹ thuật.
b. Chọn vật liệu.
c. G...
Cách lắp ghép :
• Vạch mặt cắt cột lên chân sàn, nền .
• - Ghim khung cố định chân cột bằng các đệm gỗ đặt sẵn trong
lòng ...
• - Đặt cây chống chữ T , đặt 2 cây chống sát cột, cố định 2 cột
chống, đặt thêm một số cột dọc theo tim dầm .
• - Rải ván...
• - Kiểm tra hình dáng kích thước theo Bảng 2-TCVN 4453 :
1995
• - Kiểm tra độ cứng vững của hệ đỡ, hệ chống.
• - Độ phẳng...
• Các bộ phận cốp pha, đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông
đã đóng rắn (cốp pha thành dầm, tường, cột) có thể được ...
Bài 4: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ
ván khuôn cột tròn
Mục tiêu của bài Thời gian: 1 giờ
- Trình bày được cấu tạ...
1. Cấu tạo ván khôn cột tròn.
a. Cấu tạo phần ván khuôn
b. Cấu tạo phần khung sườn
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột tròn....
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn.
a. Đọc bản vẽ chi tiết cột.
b.Chọn vật liệu.
c.Gia công ván ...
Bài 5: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ
ván khuôn lanh tô - ô văng
Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ
- Mô tả được cấ...
1. Cấu tạo ván khôn lanh tô - ô văng.
a. Cấu tạo lanh tô
b. Cấu tạo Ô văng
c.Hệ thống chống đỡ và chi tiết phu
2. Yêu cầu ...
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô
văng:
a. Đọc bản vẽ kỹ thuật .
b. Chọn vật liệu.
c. Gia cô...
Bài 6: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ
ván khuôn dầm liền sàn
Mục tiêu của bài Thời gian: 3 giờ
- Trình bầy được cấ...
1. Cấu tạo ván khôn dầm liền sàn:
a. Dầm chính.
b. Dầm phụ.
c. Ván khuôn sàn
d. Hệ thống khung chống đỡ
2. Yêu cầu kỹ thuậ...
c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
+ Gia công ván khuôn dầm chính
+ Gia công ván khuôn dầm phụ
+ Gia công...
Bài 7:Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu
thang hai nhịp
Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ
- Hiểu được cấ...
LÀM C U THANGẦ
1. Cấu tạo ván khuôn cầu thang.
a. Cấu tạo dầm chân thang, chiếu nghỉ, dầm chiếu tới
b. Cấu tạo đan thang, cốn thang
c. Cấ...
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu
thang hai nhịp.
a. Đọc bản vẽ kỹ thuật.
b.Chọn vật liệu.
c. Gia cô...
Bài 8: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ
ván khuôn tường
Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ
- Nêu được cấu tạo và nêu ...
1. Cấu tạo ván khuôn tường:
a. Cấu tạo phần ván khuôn tường
b. Cấu tạo phần khung sườn tường
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn...
3.Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường.
a. Đọc bản vẽ kỹ thuật.
b. Chọn vật liệu.
c. Gia công ván khuôn ...
Bài 9: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván
khuôn sê nô
Mục tiêu của bài Thời gian: 1 giờ
- Nêu được cấu tạo và nêu được các ...
1. Cấu tạo ván khôn sê nô.
a. Cấu tạo phần ván khuôn
b. Cấu tạo phần khung chống đỡ
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn sê nô:
a...
3.Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô.
a. Đọc bản vẽ kỹ thuật.
b. Chọn vật liệu.
c. Gia công ván khuôn ...
Bài 10: Lắp dựng và tháo dỡ cốp pha định
hình kíck thước bé
Mục tiêu của bài: Thời gian: 3 giờ
- Mô tả được cấu tạo, kích ...
1. Cấu tạo
a. Cấu tạo tấm khuôn kim loại
b. Các loại phụ kiện gia cố
c. Các loại thiết bị chống đỡ
2. Yêu cầu kỹ thuật chu...
3. Lắp đặt và tháo dỡ các vị trí:
a. Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha móng.
b.Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha cột.
c.Lắp đặt và tháo ...
Bài 11: Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ,
luồng
Mục tiêu của bài: Thời gian: 2 giờ
- Nêu được cấu tạo và nêu được các yêu ...
1. Cấu tạo giàn giáo gỗ, luồng
2. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị
a. Vật liệu
b. Dụng cụ
c. Thiết bị
3. Yêu cầu kỹ thuật giàn g...
Bài 12: Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo
kim loại (Giáo tuýp)
Mục tiêu của bài: Thời gian: 2 giờ
- Nêu được cấu tạo và ...
1. Cấu tạo giàn giáo kim loại
a. Khung giáo (khóa giáo)
b. Thanh giằng chéo
c. Tấm sàn công tác
d. Kích chân giáo
2. Yêu c...
3. Quy trình lắp dựng và tháo dỡ
a. Lắp dựng giàn giáo
+ Đặt chân kích
+ Lắp khung giáo
+ Lắp thanh giằng
+ Lắp tấm sàn cô...
Bài 13: Tính khối lượng vật liệu, nhân công
làm ván khuôn
Mục tiêu của bài Thời gian: 5 giờ
- Đọc được bản vẽ thiết kế.
- ...
1. Lập bảng thống kê:
a. Vật liệu.
b. Nhân công.
c. Khối lượng.
2. Lắp đơn giá:
a. Đơn giá vật liệu (Chính và phụ)
b. Đơn ...
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
- Vật liệu
+ Vở ghi chép, bút mực, bút chì, thước kẻ.
+ Vật liệu gỗ, đinh, dây neo, dây buộ...
+ Phiếu giao việc.
+ Bảng qui trình các bước công việc.
- Nguồn lực khác:
+ Mô hình trực quan.
+ Các bản vẽ phóng cấu tạo ...
2. Về kỹ năng: Được đánh giá bằng 4 bài thực hành sản phẩm
đạt các yêu cầu sau
- Gia công lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, g...
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được
sử dụng để giảng dạy cho trình độ...
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Vụ Đào tạo - Bộ xây dựng
1974
- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dự...
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Bài giảng về ván khuôn
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bài giảng về ván khuôn

37 027 vues

Publié le

bài giảng về ván khuôn

Bài giảng về ván khuôn

 1. 1. HỌC PHẦN Mô đun MĐ 22 GIA CÔNG, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN- GIÀN GIÁO Mã số mô đun: MĐ22 Thời gian mô đun: 155h ( Lý thuyết: 25giờ; Thực hành: 130giờ ) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN - Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các môn cơ sở như: Vẽ kỹ thuật, an toàn lao động, vật liệu, tổ chức sản suất. - Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc. II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 1. Kiến thức: Trình bày được nguyên tắc, cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước gia công sản xuất cốp pha gỗ, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cho các cấu kiện bê tông;
 2. 2. 2. Kỹ năng - Làm được các công việ gia công sản xuất cốp pha gỗ và lắp dựng, bảo dưỡng, tháo dỡ được ván khuôn, giàn giáo đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật; - Tính toán được khối lượng, vật liệu, nhân công; 3. Thái độ - Yêu nghề, rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm vật liệu - Chú ý an toàn lao động trong khi thi công cốp pha;
 3. 3. Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra* 1 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột 9 2 7 2 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng 9 2 7 3 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật 19 2 14 3 4 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn 5 1 4 5 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng 13 2 11 6 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn 27 3 21 3 III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
 4. 4. Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian Tổn g số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra* 7 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp 18 2 10 6 8 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường 10 2 8 9 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô 6 2 4 10 Chọn, lắp ghép và tháo dỡ cốp pha định hình kích thước bé 16 2 10 4 11 Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ, tre luồng 9 2 7 12 Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại (Giáo tuýp) 9 2 7 Tính khối lượng vật liệu nhân công làm ván khuôn 5 1 4 CỘNG 155 25 114 16
 5. 5. Bài 1: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ - Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công ván khuôn móng cột độc lập. - Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo móng cột; 2. Yêu cầu kỹ thuật; 3. Quy trình gia công lắp dựng và tháo dỡ; 4. An toàn lao động;
 6. 6. Ván khuôn móng cột hình chữ nhật
 7. 7. Ván khuôn móng cột hình chữ nhật
 8. 8. Ván khuôn móng cột dật cấp
 9. 9. Ván khuôn móng cột loại lớn
 10. 10. Ván khuôn cho móng cột lắp ghép
 11. 11. Ván khuôn móng cột bằng thép
 12. 12. Ván khuôn móng thiết bị
 13. 13. Ván khuôn móng thiết bị
 14. 14. 1. Cấu tạo ván khuôn móng cột : a. Móng cột không dật cấp. b. Móng cột có dật cấp. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng cột. a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Đảm bảo độ kín khít c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn. d. Lắp đặt đúng tim và cốt. e. Cấu tạo khoa học, tháo, lắp dễ dàng. 3. Quy trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột: a. Đọc bản vẽ cấu tạo móng. b. Chọn vật liệu. c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. d. Lắp dựng ván khuôn. e.Tháo dỡ ván khuôn
 15. 15. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột: a.An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình.
 16. 16. Bài 2: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ - Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công ván khuôn móng băng - Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo ván khuôn móng băng; 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng băng; 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ V/k móng băng; 4. An toàn lao động;
 17. 17. Ván khuôn cho móng băng tiết diện đơn giản.
 18. 18. Ván khuôn cho móng băng có tiết diện phức tạp.
 19. 19. Ván khuôn cho móng băng đơn giản.
 20. 20. Ván khuôn cho móng băng loại nhỏ.
 21. 21. Ván khuôn cho móng băng loại lớn.
 22. 22. 1. Cấu tạo ván khuôn móng băng. a. Móng băng không dật cấp. b. Móng băng có dật cấp. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng băng: a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Lắp đặt đúng tim và cốt móng. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông. e. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
 23. 23. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng. a. Đọc bản vẽ cấu tạo móng băng. b. Chọn vật liệu. c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. d. Lắp dựng ván khuôn. e. Tháo dỡ ván khuôn. 4. An toàn lao động a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình.
 24. 24. Bài 3: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ - Mô tả được cấu tạo và trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ nhật; - Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo ván khuôn cột tiết diện chữ nhật. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột tiết diện chữ nhật. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện chữ nhật: 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn cột tiết diện chữ nhật:
 25. 25. Ván khuôn cột bằng gỗ.
 26. 26. Ván khuôn cột bằng thép.
 27. 27. Phụ kiện
 28. 28. 1. Cấu tạo ván khuôn cột tiết diện chữ nhật. a. Cấu tạo mảng trong và ngoài cột b. Cấu tạo hệ thống gông,nẹp, dây neo giữ và cây chống. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột tiết diện chữ nhật. a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Lắp đặt đúng tim và độ cao. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và thẳng đứng. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông. e. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
 29. 29. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện chữ nhật: a. Đọc bản vẽ kỹ thuật. b. Chọn vật liệu. c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. + Gia công tấm khuôn trong, ngoài + Gia công gông, chống, nẹp d. Lắp dựng ván khuôn. + Lắp dựng hộp cột + Kiểm tra, chỉnh sửa, chống hoàn chỉnh e. Tháo dỡ ván khuôn. 4. An toàn lao động trong TC ván khuôn cột tiết diện chữ nhật: a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình.
 30. 30. Cách lắp ghép : • Vạch mặt cắt cột lên chân sàn, nền . • - Ghim khung cố định chân cột bằng các đệm gỗ đặt sẵn trong lòng khối móng để làm cữ . • - Dựng lần lượt các mảng phía trong rồi đến các mảng phía ngoài rồi đóng đinh liên kết 4 mảng với nhau , lắp gông và nêm chặt. • - Dùng dọi kiểm tra lại độ thẳng đứng của cột. • - Cố định ván khuôn cột bằng các neo hoặc cây chống. • Ván khuôn dầm. • Gồm 2 ván khuôn thành và 1 ván khuôn đáy. Cách lắp dựng như sau : • - Xác định tim dầm . • - Rải ván lót để đặt chân cột .
 31. 31. • - Đặt cây chống chữ T , đặt 2 cây chống sát cột, cố định 2 cột chống, đặt thêm một số cột dọc theo tim dầm . • - Rải ván đáy dầm trên xà đỡ cột chống T , cố định 2 đầu bằng các giằng . • - Đặt các tấm ván khuôn thành dầm, đóng đinh liên kết với đáy dầm, cố định mép trên bằng các gông , cây chống xiên , bu lông . • - Kiểm tra tim dầm , chỉnh cao độ đáy dầm cho đúng thiết kế . • Ván khuôn sàn . • - Dùng ván khuôn thép đặt trên hệ dàn giáo chữ A chịu lực bằng thép và hệ xà gồ bằng gỗ, dùng tối đa diện tích ván khuôn thép định hình, với các diện tích còn lại thì dùng kết hợp ván khuôn gỗ. • - Theo chu vi sàn có ván diềm ván diềm được liên kết đinh con đỉa vào thành ván khuôn dầm và dầm đỡ ván khuôn dầm. • Chú ý: Sau khi tiến hành xong công tác ván khuôn thì phải kiểm tra , nghiệm thu ván khuôn theo nội dung sau:
 32. 32. • - Kiểm tra hình dáng kích thước theo Bảng 2-TCVN 4453 : 1995 • - Kiểm tra độ cứng vững của hệ đỡ, hệ chống. • - Độ phẳng của mặt phải ván khuôn (bề mặt tiếp xúc với mặt bê tông). • - Kiểm tra kẽ hở giữa các tấm ghép với nhau. • - Kiểm tra chi tiết chôn ngầm. • - Kiểm tra tim cốt , kích thước kết cấu. • - Khoảng cách ván khuôn với cốt thép. • - Kiểm tra lớp chống dính, kiểm tra vệ sinh cốp pha. • Công tác tháo dỡ ván khuôn: • Cốp pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt được cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốp pha, đà giáo tránh gây ứng suất đột ngột hoặc va chạm
 33. 33. • Các bộ phận cốp pha, đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đóng rắn (cốp pha thành dầm, tường, cột) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ trên 50%daN/cm2. • Kết cấu ô văng, công xôn, sê nô chỉ được tháo cột chống và cốp pha đáy khi cường độ bê tông đủ mác thiết kế. • Khi tháo dỡ cốp pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực hiện như sau: • -Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông • -Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốp pha của tấm sàn dưới nữa và giữ lại cột chống “an toàn” cách nhau 3m dưới các dầm có nhịp lớn hơn 4m. • Đối với cốp pha đà giáo chịu lực của kết cấu ( đáy dầm, sàn, cột chống) nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ là 50% (7 ngày) với bản dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m, đạt cường độ 70% (10 ngày) với bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2-8m, đạt cường độ 90% với bản
 34. 34. Bài 4: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn Mục tiêu của bài Thời gian: 1 giờ - Trình bày được cấu tạo các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công ván khuôn cột tròn; - Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn tại công trình xây dựng; - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ; 1. Cấu tạo ván khôn cột tròn. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột tròn. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột tròn.
 35. 35. 1. Cấu tạo ván khôn cột tròn. a. Cấu tạo phần ván khuôn b. Cấu tạo phần khung sườn 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột tròn. a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Lắp đặt đúng tim và độ cao. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và thẳng đứng. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
 36. 36. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn. a. Đọc bản vẽ chi tiết cột. b.Chọn vật liệu. c.Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. d. Lắp dựng ván khuôn. e. Tháo dỡ ván khuôn. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột tròn. a. An toàn đối với con người. b.An toàn cho công trình.
 37. 37. Bài 5: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ - Mô tả được cấu tạo, hình dáng ván khuôn lanh tô - ô văng. - Nêu được yêu cầu kỹ thuật,quy trình gia công ván khuôn lanh tô ô văng. - Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo ván khôn lanh tô - ô văng. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ V/k lanh tô - ô văng 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn lanh tô - ô văng.
 38. 38. 1. Cấu tạo ván khôn lanh tô - ô văng. a. Cấu tạo lanh tô b. Cấu tạo Ô văng c.Hệ thống chống đỡ và chi tiết phu 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng. a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Lắp đặt đúng vị trí và độ cao. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và ngang bằng. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông. e. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
 39. 39. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng: a. Đọc bản vẽ kỹ thuật . b. Chọn vật liệu. c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. + Gia công phần ván khuôn + Gia công cây chống, đà đỡ d. Lắp dựng ván khuôn. e. Tháo dỡ ván khuôn. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn lanh tô - ô văng. a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình.
 40. 40. Bài 6: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn Mục tiêu của bài Thời gian: 3 giờ - Trình bầy được cấu tạo các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công ván ván khuôn dầm liền sàn. - Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo ván khôn dầm liền sàn: 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn dầm liền sàn. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ v/ khuôn dầm liền sàn. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn dầm liền sàn.
 41. 41. 1. Cấu tạo ván khôn dầm liền sàn: a. Dầm chính. b. Dầm phụ. c. Ván khuôn sàn d. Hệ thống khung chống đỡ 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn dầm liền sàn. a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Lắp đặt đúng tim và độ cao. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và bằng phẳng. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng v/k , kết cấu bê tông. e. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn. a. Đọc bản vẽ kỹ thuật. b. Chọn vật liệu.
 42. 42. c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. + Gia công ván khuôn dầm chính + Gia công ván khuôn dầm phụ + Gia công ván khuôn sàn + Gia công cây chống, đà đỡ d. Lắp dựng ván khuôn. + Lắp dầm chính + Lắp dầm phụ + Lắp sàn e. Tháo dỡ ván khuôn 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn dầm liền sàn. a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình.
 43. 43. Bài 7:Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ - Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công ván ván khuôn cầu thang hai nhịp. - Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhip tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo ván khuôn cầu thang. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cầu thang hai nhịp. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn cầu thang hai nhịp:
 44. 44. LÀM C U THANGẦ
 45. 45. 1. Cấu tạo ván khuôn cầu thang. a. Cấu tạo dầm chân thang, chiếu nghỉ, dầm chiếu tới b. Cấu tạo đan thang, cốn thang c. Cấu tạo hệ thống chống đỡ vv 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cầu thang hai nhịp. a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Lắp đặt, dầm, sàn chiếu nghỉ đan thang đúng tim,cốt đúng độ dốc. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông. e.Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
 46. 46. 3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp. a. Đọc bản vẽ kỹ thuật. b.Chọn vật liệu. c. Gia công ván, khung,đà chống đỡ. d. Lắp dựng ván khuôn. e. Tháo dỡ ván khuôn 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn cầu thang hai nhịp: a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình.
 47. 47. Bài 8: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường Mục tiêu của bài Thời gian: 2 giờ - Nêu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công ván ván khuôn tường - Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo ván khuôn tường: 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn tường: 3.Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn tường:
 48. 48. 1. Cấu tạo ván khuôn tường: a. Cấu tạo phần ván khuôn tường b. Cấu tạo phần khung sườn tường 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn tường: a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b.Lắp đặt đúng tim và độ cao, ván khuôn thẳng đứng. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông. e.Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
 49. 49. 3.Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường. a. Đọc bản vẽ kỹ thuật. b. Chọn vật liệu. c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. e. Lắp dựng ván khuôn. f. Tháo dỡ ván khuôn 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn tường: a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình
 50. 50. Bài 9: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô Mục tiêu của bài Thời gian: 1 giờ - Nêu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công ván ván khuôn sê nô. - Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo ván khôn sê nô. 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn sê nô: 3.Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô. 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn sê nô:
 51. 51. 1. Cấu tạo ván khôn sê nô. a. Cấu tạo phần ván khuôn b. Cấu tạo phần khung chống đỡ 2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn sê nô: a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. b. Lắp đặt đáy sê nô, thành sê nô đúng tim, cốt thiết kế. c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. d. Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông. e. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
 52. 52. 3.Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô. a. Đọc bản vẽ kỹ thuật. b. Chọn vật liệu. c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ. d. Lắp dựng ván khuôn. e. Tháo dỡ ván khuôn 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn sê nô: a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình.
 53. 53. Bài 10: Lắp dựng và tháo dỡ cốp pha định hình kíck thước bé Mục tiêu của bài: Thời gian: 3 giờ - Mô tả được cấu tạo, kích thước tấm cốp pha kim loại, - Nhận biết được các phụ kiện lắp dựng, thiết bị chống đỡ của tấm cốp pha kim loại. - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật chung của cốp pha kim loại. - Làm được các công việc chọn tấm cốp pha, phụ kiện, thiết bị chống đỡ cho từng cấu kiện tại công trình xây dựng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1.Cấu tạo 2. Yêu cầu kỹ thuật chung của cốp pha kim loại: 3. Lắp đặt và tháo dỡ các vị trí: 4. An toàn lao động trong thi công giàn
 54. 54. 1. Cấu tạo a. Cấu tạo tấm khuôn kim loại b. Các loại phụ kiện gia cố c. Các loại thiết bị chống đỡ 2. Yêu cầu kỹ thuật chung của cốp pha kim loại: a. Chất lượng tấm cốp pha. b. Chất lượng phụ kiện liên kết. c. Chất lượng thiết bị chống đỡ. d. Lắp đúng hình dáng, kích thước cấu kiện theo thiết kế. e. Lắp đặt đúng vị trí (Tim, cốt) , đảm bảo ổn định chắc chắn
 55. 55. 3. Lắp đặt và tháo dỡ các vị trí: a. Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha móng. b.Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha cột. c.Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha dầm. d..Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha sàn. 4. An toàn lao động trong thi công cốp pha kim loại định hình: a. An toàn đối với con người. b. An toàn cho công trình. c. Bảo quản tấm cốp pha.
 56. 56. Bài 11: Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ, luồng Mục tiêu của bài: Thời gian: 2 giờ - Nêu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của giàn giáo, gỗ luồng. - Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ, luồng. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1. Cấu tạo giàn giáo gỗ, luồng 2.Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 3.Yêu cầu kỹ thuật giàn giáo gỗ, luồng 4. Trình tự lắp dựng và tháo dỡ 5. An toàn lao động trong thi công giàn giáo gỗ, luồng:
 57. 57. 1. Cấu tạo giàn giáo gỗ, luồng 2. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị a. Vật liệu b. Dụng cụ c. Thiết bị 3. Yêu cầu kỹ thuật giàn giáo gỗ, luồng a. Đúng vị trí, đúng độ cao từng đợt giáo, sàn thao tác đảm bảo kích thước b Đảm bảo ổn định, chắc chắn. 4. Trình tự lắp dựng và tháo dỡ a. Lắp dựng. b. Tháo dỡ (ngược lại quy trình lắp) 5. An toàn lao động trong thi công giàn giáo gỗ, luồng: a.An toàn đối với con người. b. An toàn giàn giáo.
 58. 58. Bài 12: Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại (Giáo tuýp) Mục tiêu của bài: Thời gian: 2 giờ - Nêu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của giàn giáo kim loại - Làm được các công việc lựa chọn , lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ. 1.Cấu tạo giàn giáo kim loại 2. Yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng 3. Quy trình lắp dựng và tháo dỡ 4. An toàn lao động trong thi công giàn giáo kim loại
 59. 59. 1. Cấu tạo giàn giáo kim loại a. Khung giáo (khóa giáo) b. Thanh giằng chéo c. Tấm sàn công tác d. Kích chân giáo 2. Yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng a. Đúng vị trí, đúng cấu tạo b. Lắp đầy đủ phụ kiện c. Đảm bảo ổn định chắc chắn, an toàn
 60. 60. 3. Quy trình lắp dựng và tháo dỡ a. Lắp dựng giàn giáo + Đặt chân kích + Lắp khung giáo + Lắp thanh giằng + Lắp tấm sàn công tác b. Tháo dỡ giàn giáo ( ngược lai quy trình lắp) 4. An toàn lao động trong thi công giàn giáo kim loại: a. An toàn đối với con người. b. An toàn giàn giáo
 61. 61. Bài 13: Tính khối lượng vật liệu, nhân công làm ván khuôn Mục tiêu của bài Thời gian: 5 giờ - Đọc được bản vẽ thiết kế. - Nhận biết được nội dung của định mức vật liệu, nhân công trong công việc lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo. - Trình bày được các phương pháp tính toán. - Lập được bảng tính khối lượng các công việc; bảng tổng hợp nhân công, vật liệu. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, trong quá trình nhập số liệu, tính toán và tổng hợp. 1. Lập bảng thống kê: 2. Lắp đơn giá:
 62. 62. 1. Lập bảng thống kê: a. Vật liệu. b. Nhân công. c. Khối lượng. 2. Lắp đơn giá: a. Đơn giá vật liệu (Chính và phụ) b. Đơn giá nhân công. 3.Tính toán: a. Giá thành vật liệu. b. Chi phí nhân công. c. Tổng chi phí.
 63. 63. IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN - Vật liệu + Vở ghi chép, bút mực, bút chì, thước kẻ. + Vật liệu gỗ, đinh, dây neo, dây buộc.. + Tấm cốp pha kim loại, thiết bị gia cố và chống đỡ. - Dụng cụ và trang thiết bị + Các loại dụng cụ thủ công: Cưa, búa, cầu bào, thước đo, thước vuông, dây, quả dọi. + Các loại máy: Cưa đĩa cầm tay, Bào máy cầm tay . + Giàn giáo. + Bảo hộ lao động. - Học liệu + Hiện trường để lắp dựng ván khuôn. + Bản vẽ thiết kế.
 64. 64. + Phiếu giao việc. + Bảng qui trình các bước công việc. - Nguồn lực khác: + Mô hình trực quan. + Các bản vẽ phóng cấu tạo ván khuôn. V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 1. Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết. - Cấu tạo ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ nhật. - Các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng ván khuôn, giàn giáo. - Qui trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn. - Các quy định về an toàn lao động khi thi công ván khuôn, giàn giáo.
 65. 65. 2. Về kỹ năng: Được đánh giá bằng 4 bài thực hành sản phẩm đạt các yêu cầu sau - Gia công lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo đúng hình dáng kích thước thiết kế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. - Lắp dựng cốp pha kim loại đúng trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. - Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công và máy. 3. Về thái độ: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu: - Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, hiệu quả, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và hình thành tác phong công nghiệp trong sản xuất. - Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.
 66. 66. VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật Xây dựng. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: - Phần lý thuyết; học tại phòng học lý thuyết sử dụng phương pháp thuyết trình, trực quan. - Phần thực hành; giáo viên thao tác mẫu kết hợp giảng giải. - Phần hướng dẫn thường xuyên; giáo viên bao quát lớp để hướng dẫn bổ trợ, uốn nắn người học các lỗi trong thao tác. 3. Những trọng tâm mô đun: - Những yêu cầu kỹ thuật chung của cốp pha, giàn giáo. - Cấu tạo cốp pha của các bộ phận công trình. - Trình tự lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo.
 67. 67. 4. Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Vụ Đào tạo - Bộ xây dựng 1974 - Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993 - Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989. - Giáo trình Kỹ thuật thi công cốp pha - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. - Công nghệ dậy học Mô đun làm cốp pha – Tập thể giáo viên trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng tháng 2 năm 1997

×