Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Bezpieczni w sieci
Bezpieczni w sieci
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Plus récents (20)

Publicité

PL-g_25-d.zwiefka-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 19.12.2016 ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: godzina wychowawcza WPISAĆ WYBÓR: godzina wychowawcza WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA *zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy *uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. * wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci * poszerzenie wiedzy o formach jakie może przyjmować cyberprzemoc * jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar * jakie może nieść konsekwencje dla ofiar jak i sprawców KRYTERIA SUKCESU -zaangażowanie całego zespołu w zajęcia -zrozumienie poruszanego tematu - uważne wzajemne słuchanie siebie nawzajem uczniów jak i rodzica - uczniowie będą świadomi swojego postepowania, PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI  pogłębienie współpracy z rodzicami  zaangażowanie rodziców w procesy wychowawcze mające miejsce na terenie szkoły PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI  Potrafią traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.),  nie zamieszczają w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić,  pytają o zgodę, jeżeli chcą komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem,  nie rozsyłają za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość. NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW  uczeń będzie świadomy jaką krzywde można wyrządzić poprzez niewłaściwe i bezprawne korzystanie z cudzych zdjęć, dokumentów itp.  zna konsekwencje jakie można ponieść za stosowanie przemocy w sieci  będzie umiał przeciwdziałać przemocy w sieci, własciwie reagować NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE uczniowie nie będą świadomie stosowali przemocy poprzez : rejestrowanie niechcianych filmów lub zdjęć telefonem komórkowym, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie,rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu (SMS, MMS),wysyłanie wulgarnych SMS-ów,wyzywanie, straszenie,obrażanie w sieci i przez telefon komórkowy OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45` Część organizacyjna : Zapisanie tematu lekcji na tablicy, przedstawienie gości biorących
  3. 3. 3 udział w lekcji (pan Sławomir Gordon) 2. Wprowadzenie do lekcji: Pokazanie celów lekcji. 3. Krótka prezentacja wiedzy o cyberprzemocy : mini wykład ( prezentacja) Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Podstawowe formy cyberprzemocy to: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie np. przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w sieci pod cudzą tożsamość. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są m.in: -poczta elektroniczna, -czaty, -komunikatory, -strony internetowe, -blogi, -serwisy społecznościowe, -grupy dyskusyjne, -telefony komórkowe, -serwisy SMS i MMS. Charakterystyczna dla cyberbullingu jest również szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci. Kompromitujące zdjęcia, filmy lub informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką karierę, są wielokrotnie powielane, a ich całkowite usunięcie – zazwyczaj niemożliwe. 2.1. pokazanie filmu o cyberprzemocy ( projekcja 10 minutowego filmu z dot przemocy przy użyciu telefonów) uważne obejrzenie filmu. Zwrócenie uwagi, że film powstał na podstawie prawdziwych historii, które zdarzają się w szkołach. Mówi, że w filmie zobaczą wydarzenia oraz usłyszą wypowiedzi swoich rówieśników, do których będzie odnosić się dalsza część zajęć. 2.2. Analiza filmu ( praca w grupach problemowych) Uczniowie ustalają jakich form przemocy doznała bohaterka filmu - Dominika została sfilmowana wbrew swojej woli. - Film został rozesłany przy użyciu telefonu komórkowego. -Ktoś zamieścił film w Interneci -Dominika dostawała wulgarne SMS-y. 2.3 Uczniowie w zespołach zastanawiają się, jak mogą się czuć w takich sytuacjach ofiary cyberprzemocy? Uczniowie swoje przemyślenia i wnioski zapisują na kolorowych kartkach i przyklejają do tabliucy. Strach, wstyd, poczucie zagrożenia, złość Podsumowanie przez rodzica pracy uczniów, podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uwagami . 3. Formy cyberprzemocy: Uczniowie w grupach ustalają jakie mogą być formy cyberprzemocy. (Burza mózgów – nauczyciel zapisuje na tablicy wypowiedzi uczniów)  rejestrowanie niechcianych filmów lub zdjęć telefonem komórkowym,  publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie,  rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu (SMS, MMS),  wysyłanie wulgarnych SMS-ów,
  4. 4. 4

×