ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Σχολικό έτος: 2023-24
Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι
κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές,
μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με
συνθήκες αλληλοσεβασμού.
1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών
Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως
στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις
ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους
ιδιαιτερότητες.
• Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των
διδασκόντων.
• Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
2. Συμπεριφορά μαθητών
• Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και
θρησκευτικές αντιλήψεις.
• Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας,
σωματικής ή ψυχολογικής.
• Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με
οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν
παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι,
αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους.
3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη
• Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις
8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται
λίγο νωρίτερα.
• Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού
προγράμματος.
• Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας
και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη
και ευπρέπεια.
• Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται
να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη
σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
γίνεται συχνά) τιμωρείται.
• Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι
την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν
απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια.
• Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό
μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων.
4. Διδασκαλία
• Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για
μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία.
• Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών.
• Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική
μας εργασία.
• Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε,
με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα.
• Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα
σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού τμήματος.
• Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη
συγκατάθεση του διδάσκοντα.
5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια
• Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και
ζημιές.
• Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους
παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη.
• Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους
τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή
κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και
υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές.
• Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή
να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία
του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.
• Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από
άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής.
• Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και
γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το
γραφείο της διεύθυνσης.
• Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και
μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή.
• Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η
αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής
ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
6. Απουσίες
• Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την
αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το
Συμβούλιο του τμήματος.
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από
μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την
επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς
λόγους.
 Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ
ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.
 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των
απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.
 Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να
δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε
ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της
ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους.
7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές
• Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του
σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
• Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που
συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να
ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών.
8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών
• Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο
πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα
που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα,
δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
9. Κινητά τηλέφωνα
• Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από
τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που
κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο.
• Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς
επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε
παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.
• Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα
κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
• Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους
χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η
κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια
των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών.
11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:
- Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες
- Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες
- Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια
- Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία
προσώπων εντός του σχολικού χώρου
- Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους
• Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της
ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως
κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά
παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως
παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί
την αντίληψη της ατιμωρησίας.
12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς
Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον
εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το
παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας.
Συγκεκριμένα:
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με
τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και
υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση
σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές
συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών.
Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και
σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο
Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού
τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο
Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε
μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη
συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές
επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με
ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα
που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο.
• Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των
Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη
Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού
έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών
εκδηλώσεων.
• Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην
Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και
πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου.
Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια
Ο σύλλογος διδασκόντων
Τα μαθητικά συμβούλια

Recommandé

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf par
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
298 vues5 diapositives
Kanonismos leitoyrgias par
Kanonismos leitoyrgiasKanonismos leitoyrgias
Kanonismos leitoyrgiasStelios Karapiperis
563 vues9 diapositives
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας par
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ
2.5K vues6 diapositives
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου par
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουia1503
460 vues9 diapositives
Sxolikos kanonismos par
Sxolikos kanonismosSxolikos kanonismos
Sxolikos kanonismosElena Mitta
918 vues5 diapositives
53rd lyceum rules of procedure 2021 par
53rd lyceum  rules of procedure 202153rd lyceum  rules of procedure 2021
53rd lyceum rules of procedure 2021SepoliaLyceumAthens
353 vues6 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας par
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίαςElli Rota
290 vues9 diapositives
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου par
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
42 vues30 diapositives
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 par
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
372 vues32 diapositives
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 par
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_20202dimkoryd
813 vues4 diapositives
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 par
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Iliana Giannousi
997 vues25 diapositives
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 par
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20cristos
431 vues29 diapositives

Similaire à ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf(20)

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας par Elli Rota
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
Elli Rota290 vues
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 par cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos372 vues
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 par 2dimkoryd
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_2020
2dimkoryd813 vues
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 par Iliana Giannousi
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Iliana Giannousi997 vues
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 par cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos431 vues
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου par terziant
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουΕσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
terziant510 vues
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης par 4gymalex
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου ΑλεξανδρούποληςEσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
4gymalex4.6K vues
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou par eretrianews
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthouEswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
eretrianews 127 vues
Kanonismos2020 par 5dimkoryd
Kanonismos2020Kanonismos2020
Kanonismos2020
5dimkoryd139 vues
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ par 12dimagdi
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
12dimagdi613 vues
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf par 2lykkomo
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdfΕσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
2lykkomo27 vues
Kanonismos leitourgias2018 par 5dimkoryd
Kanonismos leitourgias2018Kanonismos leitourgias2018
Kanonismos leitourgias2018
5dimkoryd82 vues
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) par cristos
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
cristos1.3K vues

Plus de ELENA MITTA

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf par
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfELENA MITTA
92 vues1 diapositive
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf par
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfELENA MITTA
149 vues1 diapositive
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf par
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfELENA MITTA
313 vues2 diapositives
KALITEXNIKA_compressed.pdf par
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdfELENA MITTA
93 vues30 diapositives
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt par
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptELENA MITTA
299 vues14 diapositives
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf par
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdfELENA MITTA
303 vues10 diapositives

Plus de ELENA MITTA(20)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf par ELENA MITTA
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ELENA MITTA92 vues
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf par ELENA MITTA
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA149 vues
KALITEXNIKA_compressed.pdf par ELENA MITTA
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdf
ELENA MITTA93 vues
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt par ELENA MITTA
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ELENA MITTA299 vues
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf par ELENA MITTA
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
ELENA MITTA303 vues
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx par ELENA MITTA
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptxΗ διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
ELENA MITTA306 vues
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf par ELENA MITTA
ΑΦΙΣΑ_2023.pdfΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ELENA MITTA3.3K vues
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf par ELENA MITTA
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ELENA MITTA2K vues
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf par ELENA MITTA
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA2K vues
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf par ELENA MITTA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ELENA MITTA1.8K vues
Dieykrinistikes odigies par ELENA MITTA
Dieykrinistikes odigiesDieykrinistikes odigies
Dieykrinistikes odigies
ELENA MITTA1.9K vues
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση par ELENA MITTA
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
ELENA MITTA9.7K vues
ωρες ενημερωσης-γονεων par ELENA MITTA
ωρες ενημερωσης-γονεωνωρες ενημερωσης-γονεων
ωρες ενημερωσης-γονεων
ELENA MITTA249 vues
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01 par ELENA MITTA
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
ELENA MITTA947 vues

Dernier

Η Ασπρούδα par
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
14 vues19 diapositives
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
65 vues33 diapositives
ATT00004.pdf par
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
106 vues3 diapositives
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx par
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
11 vues71 diapositives
Γ.2.1.pptx par
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
6 vues46 diapositives
amea.pptx par
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
61 vues21 diapositives

Dernier(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 vues
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 vues
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 vues
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 vues
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c9 vues
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212543 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo990 vues
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 vues
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212411 vues

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

 • 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ Σχολικό έτος: 2023-24 Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με συνθήκες αλληλοσεβασμού. 1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: • Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες. • Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των διδασκόντων. • Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. 2. Συμπεριφορά μαθητών • Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις. • Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας, σωματικής ή ψυχολογικής. • Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι, αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους. 3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη • Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις 8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται λίγο νωρίτερα. • Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. • Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη και ευπρέπεια. • Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
 • 2. γίνεται συχνά) τιμωρείται. • Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια. • Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων. 4. Διδασκαλία • Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία. • Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών. • Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική μας εργασία. • Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε, με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα. • Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματος. • Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη συγκατάθεση του διδάσκοντα. 5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια • Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και ζημιές. • Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη. • Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές. • Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο. • Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής. • Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το γραφείο της διεύθυνσης. • Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή. • Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
 • 3. 6. Απουσίες • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το Συμβούλιο του τμήματος. • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς λόγους.  Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.  Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους. 7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές • Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό. • Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών. 8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών • Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα, δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 9. Κινητά τηλέφωνα • Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
 • 4. έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο. • Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις. • Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών • Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών. 11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται: - Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες - Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες - Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια - Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου - Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα: • Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
 • 5. συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. • Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο. • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων. • Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου. Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια Ο σύλλογος διδασκόντων Τα μαθητικά συμβούλια