Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Escodi Xavier Rivera d'I-Marketing Consulting, exposa les eines del màrqueting digital(20)

Publicité

Plus de ESCODI(20)

Publicité

Escodi Xavier Rivera d'I-Marketing Consulting, exposa les eines del màrqueting digital

 1. PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI NOVES EINES PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB ELS CLIENTS Xavier Rivera
 2. Pàg. 2 Email Marketing
 3. Pàg. 3 Email Marketing – Conceptes Previs Email Marketing està dins el camp del Permision Marketing. Aconseguir els Opt-in NO és fàcil i hem de donar Valor Afegit La segmentació i actualització del la base de dades/llistes és clau Utilitzar eines adients en l'enviament dels emails/butlletins
 4. Pàg. 4 Email Marketing – PUNTS FORTS - Econòmic : Les eines i editors actuals tenen preus molt assequibles o 0€. - Ratis d'obertura 18-20% / CRT 3-5% - Tràfic de qualitat amb Ratis de conversió per sobre la mitja. - Segmentació total dels nostres clients permeten una comunicació molt Personalitzada - Accessible a tothom : Retailer i Client - MES TRÀFIC A PUNT DE VENTA
 5. Pàg. 5 Email Marketing – ERRORS COMUNS - Errors en el Contingut i Valor Afegit - El dia i l'hora de l'enviament - No pensar en dispositius mòbils - No tenir la web mobile - No disposar d'una estratègia - No segmentar
 6. Pàg. 6 SMS i Mobile Messaging
 7. Pàg. 7 SMS i Mobile Messaging – Conceptes Previs També estem dins el camp del Permision Marketing. Ús dels Smartphones va creixent però encara no tothom en disposa d'un Es una forma de comunicació instantània on busquem una reacció immediata Canviarà molts conceptes: comunicació – ecommerce – pagaments online
 8. Pàg. 8 SMS i Mobile Messaging – PUNTS FORTS Comunicació molt efectiva- Ratis d'obertura molt alts Molt bona eina de fidelització, via cupons , descomptes, recordatoris No només text, links, imatges, vídeos. Conversió a clients a punt de venta A Espanya una eina predomina Existeixen plataformes d'enviament
 9. Pàg. 9 SMS i Mobile Messaging – ERRORS COMUNS Missatges amb poc valor afegit Els TEMPS i la constància. No facilitar el esborrar-se de la llista No comunicar-ho als clients Faltes ortogràfiques Les Eines
 10. Pàg. 10 APPs i Push Notifications
 11. Pàg. 11 APPs i Push Not. Conceptes Previs Permeten notificacions Utilització sense Internet Aprofitar recursos del propi dispositiu ( càmera, GPS, sensors,etc) Cost semblant a un web. Android i iOS dominen el mercat
 12. Pàg. 12 APPs i Push Not. PUNTS FORTS Ratis de visualització molt alts Cost “0” Incrementa un 540% el rati d'obertura Gran poder de fidelització Interacció amb el producte/marca de forma diferent Segmentació del missatges
 13. Pàg. 13 Social Media
 14. Pàg. 14 Social Media. Conceptes Previs Les xarxes actuals amb més usuaris són: Facebook, Twitter , Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest Les noves que venen: Snapchat i Vine Ha fet canviar l'ús d'Internet És una realitat imparable
 15. Pàg. 15 Social Media. Punts Forts Podem conèixer que vol el nostre públic objectiu Excel·lent canal de comunicació ...i de reclamacions Els usuaris busquen la informació més actualitzada en les xarxes socials i en els nostres perfils Podem aconseguir una bona Reputació Online que generi un Impacte en les nostres vendes. Comunicació pot ser pública o privada.
 16. Pàg. 16 Social Media. Errors Comuns Manca planificació i d'estratègia Falta de recursos Pensar que això no va per tu Respondre de forma no adequada No aportar valor als usuaris Poca professionalització
 17. Pàg. 17 SOLOMO
 18. Pàg. 18 SOLOMO. Foursquare
 19. Pàg. 19 SOLOMO. Foursquare
 20. Pàg. 20 SOLOMO.Google Places - G+ Local Business
 21. Pàg. 21 SOLOMO. Google Places - G+ Local Business
 22. Pàg. 22 SOLOMO - YELP
 23. Pàg. 23 SOLOMO - YELP
 24. Pàg. 24 Codis QR
 25. Pàg. 25 Codis QR Què pot contenir un QR? Text AdreAdreAdreAdreççççaaaa webwebwebweb (URL)(URL)(URL)(URL) SMS E-Mail vCard / MeCard Geocoordenades Cites Agenda Trucades Accés WIFI
 26. Pàg. 26 Codis QR 5 wins • Vincle suports físics amb web • Interacció eficient • Consultes/consum per impuls • Mètrica i conversió al món real • Implementació a cost 0 (o quasi)
 27. Pàg. 27 GrGrGrGrààààcies per la seva atencicies per la seva atencicies per la seva atencicies per la seva atencióóóó Xavier RiveraXavier RiveraXavier RiveraXavier Rivera TelfTelfTelfTelf,W,L,T,V : 600505042,W,L,T,V : 600505042,W,L,T,V : 600505042,W,L,T,V : 600505042 TwitterTwitterTwitterTwitter : @: @: @: @xavierriveraxavierriveraxavierriveraxavierrivera www.iwww.iwww.iwww.i----marketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.com xriveraxriveraxriveraxrivera@@@@iiii----marketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.com
Publicité