Publicité
Publicité

Klimatilpasning-paa-forkant.pdf

 1. EVA-temadag: På tværs af klimatilpasning│ Nyborg Strand, 19. maj 2022
 2. A Borrowed Planet - Inherited from our ancestors. On loan from our children. by Alisa Singer www.environmentalgraphiti.org © 2022 All rights reserved. Source: IPCC. https://www.ipcc.ch/
 3. Billede: Kystdirektoratet
 4. Hunderup Luftfoto/Kystdirektoratet
 5. http://www.nordfynskommuneplan.dk/page.asp?sideid=6641&zcs= 4534 Sommerhusene er i mange tilfælde opført på lejet grund, på parceller ned til 160 m2 og grundbredder helt ned til 6 m. Oprindeligt har bebyggelsen været små hytter bygget af appelsin- og sildekasser, så folk fra lokalområdet og inde fra Odense, havde et sted at gå i læ, når de var ved vandet. Senere hen er det blevet attraktivt at have et rigtigt sommerhus nær kysten. Området har gradvist skiftet karakter, og der er investeret større værdier i bygningerne. Efter bygningsvedtægten i 1971 afgrænsede området som sommerhusområde, og bygningsreglementet kom til som middel til at regulere bebyggelsen, er området blevet byggesagsbehandlet mere eller mindre konsekvent og lovløsheden og bygningernes omfang har bredt sig lige så stille.
 6. November 1872 Baltic Sea Storm Surge revisited *
 7. Flyfoto. Gengivet fra: Palle Brandt Det falsterske dige - Før og efter stormfloden d. 13 november 1872, Det falsterske digelag, 1997.
 8. Flyfoto. Gengivet fra: Palle Brandt Det falsterske dige - Før og efter stormfloden d. 13 november 1872, Det falsterske digelag, 1997.
 9. [cm] [timer] A a b e n r a a – Wa t e r l e v e l 1872: 24 h above max level in January 2017
 10. Grafik: Kommuniklame / Kystdirektoratet
 11. ​Oversvømmelser fra Kongeåen ved Gredstedbro, Esbjerg ​28. december 2015 ​Fotograf: AT Luftfoto for Kystdirektoratet
 12. Sandsynligheden for at området bliver oversvømmet Negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet i det pågældende område • Sandsynligheden for oversvømmelse (resultatet af fareanalysen) og • de potentielle konsekvenser af oversvømmelse for mennesket og dets værdier (resultatet af sårbarhedsanalysen). Oversvømmelsesrisiko – Hvad er det? / Kystdirektoratet / Oversvømmelsesdirektivet 1.01 21
 13. Forskellige former for sårbarheder
 14. Skadesmodeller og sårbarheder Billeder: Kystdirektoratets billeddatabase
 15. Kystplanlægger.dk – Langsigtet arbejde med risikobaseret klimatilpasning
 16. Source: nola.com Ca. 2000 fatalities (equivalent number as in Holland in 1953)
 17. 75% of Bangladesh < 10 m above sea level 1970 Bhola cyclone & floods; up to 500.000 fatalities.
 18. Source: Extended from Mudersbach (2009)
 19. Ebbensgaard, T., Frederiksen, L., Laustsen, K., Flindt, R.M, Canal-Vergés, P., 2022. Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen (COWI og SDU),161 sider.
 20. Hvordan vil vi møde vandet?
 21. Klimatilpasning skal være en integreret del af den grønne omstilling Vi slipper ikke for klimatilpasning, selvom vi når i mål med reduktionsmål mv. Vi kan ikke klimatilpasse samfundet uden at håndtere natur, miljø og biodiversitet Klimatilpasningsløsninger skal i sig selv understøtte den grønne omstilling Staten skal indgå som part i klimatilpasningen i Danmark, men hvordan? Klimatilpasning er tilpasning til nutidens og fremtidens klima
Publicité