Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Banta ng persia

Banta ng Persia at Digmaang Graeco-Persian

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Banta ng persia

  1. 1. BANTA NG PERSIA
  2. 2. Ang pagsikat ng Athens at Sparta, humarap ang Gresya sa iba’t-ibang banta ng pananakop. Mula sa mga persyano. • 550 B.C – itinatag ni Haring Cyrus ang kanilang Imperyo. • 546 B.C – Sinakop ng mga Persyano, ang mga kolonya ng Gresya sa Inoia sa may Asia Minor
  3. 3. • 499 B.C – ang lungsod-estado ng Miletus ay nag-aklas laban sa mga Persyano. Nagpadala ng hukbong pandagat ang Athens subalit sila ay natalo sa pwersa ni Darius I. • 490 B.C – muling naghanda ang mga Persyano upang sakupin sa Gresya na binubuo ng mahigit 200,000 na Persyano.
  4. 4. ANG DIGMAANG GRAECO-PERSIA ( 499-479 B.C.E ) • 490 B.C. – naganap ang unang pagsalakay ng Persia sa Greece. Tinawid ng plota ng Persia ang Aegean Sea at bumaba sa Marathon, isang kapatagan sa hilagang-silangan ng Athens. Tinalo nila ang 10,000 na puwersa ng Persia.
  5. 5. •Ipinagpatuloy ni Xerxes, anak ni Darius, ang tangkang pagpapabagsak ng Athens. •480 B.C – isang madugong labanan ang naganap sa Thermophylae, isang makipot na daanan sa gilid ng bundok at ang silangang baybayin ngt Greece. 300 sa mga ito ay taga Sparta sa ilalaim ni Leonidas laban kay Xerxes.
  6. 6. •Sinalakay at sinakop ni Xerxes ang Athens. Subalit dinala ni Themistocles ang labanan sa dalampasigan ng pulo ng Salamis kung saan ito ay makipot. Ang nalalabing hukbo ni Xerxes ay tinalo ng mga alyansa ng mga lungsod-estado ng Greece sa pamumuno ni Pausanias ng Sparta. Kabilang sa mga ito ang Athens, Sparta, Corinth at Megara.
  7. 7. Tatlong Mahahalagang Digmaan na naganap sa Pagitan ng Persia at Gresya. • Labanan sa Marathon ( Darius laban kay Miltiades ) • Labanan sa Thermohylae ( Xerxes laban kay Leonidas ) • Labanan sa Salamis ( Xerxes laban kay Themistocles )
  8. 8. THAT’S ALL THANK YOU!

×