Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Enric Queralt: Millorar la lectura

3 027 vues

Publié le

* Formació d’equips directius

* “Millorar la lectura (des de la direcció)”

* Enric Queralt

* 11 d’octubre de 2012

* Institut Blume d’Esplugues del Llobregat

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Enric Queralt: Millorar la lectura

 1. 1. http://ielesvinyes.net/ Millorar la lectura (des de la direcció) ST Baix Llobregat Enric Queralt i Catà - EQC -/09/11/12 1 Tardor de 2012
 2. 2. “mestre” escolaritat “escola” obligatòria minúscules http://www.uh.edu/engines/timesroman&durer.jpg09/11/12 - EQC -/ 2
 3. 3. penseu en els vostres alumnes i en els vostres mestres, per favor mestres09/11/12 - EQC -/ 3
 4. 4. Els miracles NO existeixen!!09/11/12 - EQC -/ 4
 5. 5. els parlaré de 6 coses:. llegir AVUI. COM ho tenim això del llegir (per què?). COMPETENT llegint. la llei. ÉS POSSIBLE millorar?. un CAMÍ de MILLORA a parer meu, és clar!09/11/12 - EQC -/ 5
 6. 6. tenim un problema amb la lectura! . 20% dels adults . 20% dels adolescents de 15 anys http://www.viza.md http://ec.europa.eu/education/literacy (setembre de 2012)09/11/12 - EQC -/ 6
 7. 7. degradació de l’entorn, la mundialització que fa augmentar les desigualtats. Avui, la crisieconòmica que s’escampaa escala planetària augmenta les amenaces que pesen sobre milions d’ells.7. Tots aquests infants tenen una cosa en comú: són desarrelats. Desarrelament físic,de vegades brutal, del seupaís o de l’indret on haurien de créixer; però també desarrelament psicosocial, mésíntim, causa d’un xoc més profundencara, quan no reben amor, ni són escoltats, quan viuen al marge d’una família o de lasocietat, quan no s’inscriuenen un llinatge, hereu d’una col·lectivitat humana vinculada a la seva cultura i a la sevahistòria. Aquests infants estroben “desarrelats” d’un indispensable espai humà de vida, de la possibilitat d’uncreixement equilibrat en unambient de respecte afectuós i veritable.8. Aquestinvertir en ens ha d’interpel·lar molt llarg termini, ser més ben desarrelament alfabetització, a seriosament; ha de escomprès, més ben estudiaten les seves causes i en lesen milers de milons d’euros!! present i tradueix seves greus conseqüències per a la humanitatfutura.9. Aquestes situacions no són ni excepcionals d’aquest o d’aquest altre país: milionsd’infants en el món viuen aquesta - EQC -/dramàtica pèrdua de referents, la qual, ineluctablement, els priva així mateix dels 7 09/11/12 seus
 8. 8. la lectura hauria de ser un dels temes centrals i de major interès en una societat democràtica que es diu lletrada. no podem deixar al marge de la lectura prop del 50 % de la població. Delia Lerner09/11/12 - EQC -/ 8
 9. 9. tenir l’hàbit de llegir correlaciona amb...Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005; Roos i cols.; 2006. resultats escolars. millora de la comprensió i la competència lectora. millora de l’expressió escrita. nivell de coneixements generals. comprensió d’altres cultures. comprensió de la naturalesa humana. capacitat de presa de decisions 09/11/12 - EQC -/ 9
 10. 10. no es pot anar per aquest món sense saber llegir , MOLT BÉ!09/11/12 - EQC -/ 10
 11. 11. per funcionar en una societat moderna cal saber llegir bé http://www.mqupblog.com. el mercat laboral exigeix aptituds de lectura cada cop més elevades.. la participació social i ciutadana en l’àmbit digital depèn cada cop més dels nivells d’alfabetització.. la digitalització està canviant el concepte d’alfabetització (tot gira al voltant de la paraula - EQC -/ escrita) 09/11/12 11
 12. 12. Què és la lectura? Ensenyar a llegir? Fer lectors? www.racocatala.cat www.aulavirtual.iesotura.es09/11/12 - EQC -/ 12
 13. 13. fa vint anys, les habilitats de CL que es anysnecessitaven per al creixement individual, laparticipació econòmica i la ciutadania erendiferents a les que esperem avui dia; i, ambtota probabilitat, el que sespera avui serandiferents de les daquí a vint anys.09/11/12 - EQC -/ 13
 14. 14. és un dret ineludible d’una ciutadania democràtica l’assoliment de la CL ...no només constitueix el fonament de l’adquisició daltres matèries del sistema educatiu, sinó que també és un prerequisit per participar amb èxit en la majoria d’àmbits de la vida adulta (Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)09/11/12 - EQC -/ 14
 15. 15. un DRET BÀSIC!!! http://blogs.cfr.org de TOT l’alumnat (en 13 anys d’escola!)09/11/12 - EQC -/ 15
 16. 16. l’alumne que no en sàpiga.... no se’n sortirà a la nostra escola.. no es graduarà. graduarà. veurà molt limitades les possibilitats laborals. laborals més, si és una noia.. dificultats per desenvolupar-se com a ciutadà i exercir els seus drets. drets Holloway (1999), les habilitats lectores són fonamentals per a lèxit acadèmic. Olson (1977a; 1977b)09/11/12 - EQC -/ 16
 17. 17. fem números....hi ha 165 dies/curs per treballar la lectura.hi ha alumnes que en tenen 200 més, a l’any.2.400 més que els seus companys, en 13 anys“ELLS”, NOMÉS, TENEN L’ESCOLA 09/11/12 - EQC -/ 17
 18. 18. un dèficit en competència lectora és una... porta d’entrada a l’exclusió social http://www.preset.org09/11/12 - EQC -/ 18
 19. 19. seguim.... llegir AVUI. COM ho tenim això del llegir (per què?). COMPETENT llegint. la llei. ÉS POSSIBLE millorar ?. un CAMÍ de MILLORA09/11/12 - EQC -/ 19
 20. 20. -1 1 2 3 4 1 12 24 35 23 1 19 27 33 18 1 18 24 29 21 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/12/07/14/08/786f1a6a-251a-4598-89d0-5f26880b8fd5.pdf09/11/12 - EQC -/ 20
 21. 21. La vostra avaluació externa de CL... diu el mateix ?09/11/12 - EQC -/ 21
 22. 22. el “llegir” de PISA 2009. recuperar informació. formar-se una comprensió general del text. desenvolupar una interpretació. reflexionar i avaluar el contingut d’un text. reflexionar i avaluar la forma d’un text09/11/12 - EQC -/ 22
 23. 23. requeriments de CL (no equiparables als de PISA)1. comprensió global : considerar el text com un tot, identificar idea principal o general del text2. obtenció d’informació literal: localitzar i extreure informació concreta (atenció de parts o fragments del text) “aquí punxem”3. interpretació del significat : capacitat de realitzar inferències i extreure informació no explícita4. reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les qualitats del text quan a la utilitat i rellevància de la informació09/11/12 - EQC -/ 23
 24. 24. per què? hi ha moltes raons... algunes d’importants09/11/12 - EQC -/ 24
 25. 25. llegir no és un hàbit que formi part de la nostra tradició social i escolar09/11/12 - EQC -/ 25
 26. 26. un exemple: http://www.forosperu.net http://christopherteh.com 09/11/12 - EQC -/ 26
 27. 27. hi ha una línia que defineix dues “europes” la lectura és a l’horari d’alumnes “tot el dia llegim i escrivim”des la dècada dels 70 s’instauren programes de lectura en http://cartografic.wordpress.com 09/11/12temps escolar. els darrers, França i Anglaterra - EQC -/ 27
 28. 28. des 1960 programes de lectura lliure isilenciosa a les aules de la majoria d’escoles http://www.vermontcouncilonreading.com09/11/12 - EQC -/ 28
 29. 29. http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=19809/11/12 - EQC -/ 29
 30. 30. Governs, institucions i empreses s’hi dediquen http://www.readingrevolution.co.uk http://beattiesbookblog.blogspot.com.e http://www.untrainedhousewife.com s 09/11/12 - EQC -/ http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00192950/encouraging-reading-for-pleasure 30
 31. 31. 1960 2005 197309/11/12 - EQC -/ 31
 32. 32. curs 2011-201209/11/12 - EQC -/ 32
 33. 33. costa trobar lectura en... Projectes de Direcció grao.com . SORTIDES . ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. INFORMACIÓ. . REUNIONS DE PARES ORGANIGRAMA. CALENDARI . REUNIONS ÒRGANS DE. SEP GOVERN. SERVEIS ESCOLARS . AVALUACIONS. TRANSPORT I MENJADOR . METEREOLOGIA Plans Generals Anuals. FESTES . LABORATORI. AVALUACIÓ INTERNA . BIBLIOTECA. EQUIPS DE CICLE . COORDINACIÓ EP-ESO. EAP . TEATRE. INFORMÀTICA . COL·LABORACIÓ. LLENGUA AJUNTAMENT. PCC I FORMACIÓ DEL . PREVENCIÓ DE RISCOS. PROFESSORAT AL CENTRE LABORALS . ACTIVITATS EXTRAESCOLARS . ORGANITZADES PER LAMPA Memòries anuals de centre cinemaclubdevid eo.com.ar 09/11/12 - EQC -/ 33
 34. 34. Horaris Actes de reunions Aules09/11/12 - EQC -/ 34 27/06/2012 - EQC - 54
 35. 35. i a taules de mestre! Universitat de BCN09/11/12 - EQC -/ 35
 36. 36. mestre, què faig, ja he acabat.. has fet els tres problemes de matemàtiques?. i el mapa conceptual de medi?. les dades de la biografia de... les has trobat?. ah! i aquells exercicis del quadernet dortografia, d’ahir?. sí! Ho tinc tot fet.. què faig ara? DONCS AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!!09/11/12 - EQC -/ 36
 37. 37. 09/11/12 - EQC -/ 37 http://uifoto.ning.com
 38. 38. i a secundària... toquen un llibre i... fitxa? resum per capítols? ressenya? examen? 09/11/12 - EQC -/ 38
 39. 39. què es fa a les aules quan s’acaba una lectura obligatòria?Control escrit 64%09/11/12 - EQC -/ 39
 40. 40. a educació primària... Medi natural 5è EP Medi social 6è EP les preguntes més habituals dels llibres 09/11/12 - EQC -/ 40
 41. 41. resposta correcta única!09/11/12 - EQC -/ 41
 42. 42. i a educació secundària poques vegades... en què s’assembla... en què es diferencia... com es pot saber... es pot demostrar que... com podria comprovar... què podria passar... què es pot fer per... que serà el més important... 09/11/12 - EQC -/ 42
 43. 43. PIRLS 2006 PISA 2009⋅ només el 5% dels escolars estan en els nivells més alts de resultats (8% de mitjana de lOCDE). “Espanya és lúltim estat dEuropa en millors estudiants”.⋅ la diferència de resultats entre els estudiants nadius i els nouvinguts és de 83 punts en CL EL PERIÓDICO. 09.12.10 09/11/12 - EQC -/ 43
 44. 44. alumnat estranger: quasi duplica les puntuacions a la franja baixa mitjana mitjana catalana estrangers català 28,6% 43,8% castellà 32,8% 47,3% matemàtiques 21,7% 42%09/11/12 - EQC -/ 44
 45. 45. per què? tenen una dificultat afegida, molt gran... a l’escola es parla i s’escriu de coses que “no hi són”09/11/12 - EQC -/ 45
 46. 46. això només és al cap, del mestre! cap mestre09/11/12 - EQC -/ 46
 47. 47. implícits culturals09/11/12 - EQC -/ 47
 48. 48. habilitats bàsiques de competència cognitiva i comunicació acadèmica de la llengua interpersonal (BICS) (CALP) 1-2 anys + de 5 anys. conversa cara a cara . interacció limitada. aquí i ara . més abstracte, més distant en. contingut familiar el temps i l’espai. vocubulari més freqüent . menys contingut familiar. molt contextualitzat . vocabulari menys freqüent. ambient distès . descontextualitzat . ambient més exigent09/11/12 - EQC -/ Elisabeth Coelho 48
 49. 49. no ens passa, només, a nosaltres... Thomas i Collier (USA, 1997). arribats entre els 8-11 anys (amb 2-5 anys d’escolarització prèvia en L1) triguen entre 5 i 7 anys a equiparar-se als nadius d’L2.. arribats abans dels 8 anys, triguen entre 7 i 10 anys a fer el procés d’equiparació. arribats després dels 12 anys (amb bona escolarització en L1) mai ho aconsegueixen. aconsegueixen09/11/12 - EQC -/ 49
 50. 50. i finalment...09/11/12 - EQC -/ 50
 51. 51. informe TALIS OCDE Rafael Feito /Complutense de Madrid enquesta 70.000 prof. de 23 països “espanya és un dels països en què el professorat practica més la docència basada en la transmissió directa", és a dir, en la qual el professor parla i l’alumne escolta i aprèn”. O no!!09/11/12 - EQC -/ 51
 52. 52. nivell d’activitat / nivell d’aprenentatge % de record al cap de 15 dies si s’escolta 5% si es llegeix 10 % si s’escolta i es veu 20 % si hi ha una demostració 30 % si es discuteix i es debat 50 % si es fa (resolució problema) 75 % si s’explica a un altre 90 %09/11/12 - EQC -/ 52 National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Adap. Roser Canals
 53. 53. som aquí...09/11/12 - EQC -/ 53
 54. 54. seguim.... llegir AVUI. COM ho tenim això del llegir (per què?). COMPETENT llegint. la llei. ÉS POSSIBLE millorar ?. un CAMÍ de MILLORA09/11/12 - EQC -/ 54
 55. 55. un lector competent és capaç d’utilitzar alhora diversos coneixements i habilitats relacionats amb la lectura per resoldre situacions de la vida personal, escolar i, més tard, laboral09/11/12 - EQC -/ 55
 56. 56. climatologia transports llengua economia art fotografia salut política quan us el gos! prepareu les geografia vacances ho feu, botànica no? zoologia història09/11/12 - EQC -/ 56
 57. 57. competent llegint bastant més que dir les lletrescomprendre i emprar els textos escrits i areflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir elsobjectius propis, desenvolupar el coneixement iel potencial de cadascú i participar en lasocietat. (PISA, 2009)
 58. 58. les competències no s’ensenyen, s’aprenen cal aprendre a “llegint de veritat” obtenir informació precisa informar-nos, en general informar-nos gaudir estudiar davant d’un auditori revisar i millorar un escrit seguir instruccions i actuar crear i dissenyar prendre decisions09/11/12 - EQC -/ 58
 59. 59. “el llegir” de PISA 2009 ho recordeu?. recuperació d’informació. formació d’una comprensió general. desenvolupament d’una interpretació. reflexió i avaluació del contingut d’un text. reflexió i avaluació de la forma d’un text09/11/12 - EQC -/ 59
 60. 60. PISA 2009: procedència dels textos: . àmbit personal (28%) . àmbit públic (28%) a l’escola també? . àmbit educatiu (28) . àmbit ocupacional (16%)09/11/12 - EQC -/ 60
 61. 61. i també amb pressupostos!!09/11/12 - EQC -/ 61
 62. 62. què els permetrà ser competents llegint?09/11/12 - EQC -/ 62
 63. 63. Sap llegirRelacions grafia-so (EI/CI) Percepció visaul Consciència fonològicaReconeixement de paraules Treball de frase Sap llegir per aprendre (EP/ESO) (CM/CS/ESO)Idees i relació entre idees Competència informacional Maneres de llegir(propòsits) Estructura dels Lectura d’estudi textos Estratègies de comprensió Llegeix per gust
 64. 64. saber llegir... EI/CI percepció consciència fonològica relacions grafofòniques reconeixement de paraules comprensió d’idees (frases) EP/ESO ? tipus d’idees i relació maneres de llegir (propòsits) estructura dels textos integració de la informació09/11/12 estratègiesEQC -/comprensió - de 64
 65. 65. Saber llegir... EI/CI Percepció Consciència fonològica ? Relacions grafia-so Sap llegir per aprendreReconeixement de paraules CM/CS/ESO Treball de frase Competència informacional EP/ESO Lectura d’estudiIdees i relació entre idees Maneres de llegir (propòsits) Estructura dels textos Llegir per gust Estratègies de comprensió
 66. 66. Escola d’Alió (Alt Camp) “l’única i més important activitat per construir la comprensió i les habilitats essencials per a l’èxit en l’aprenentatge de la lectura sembla ser llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998).International Reading Association i National Association for the Education of Young Children (1998):“Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol52, 2, 193-216. 09/11/12 - EQC -/ 66
 67. 67. Jaume Cela http://conversesfluvia.blogspot.com.es. no em pregunteu què podem fer per aconseguir que els alumnes llegeixin més.. preguntem-nos, més aviat, què podem fer per aconseguir que vegin més adults llegint09/11/12 - EQC -/ 67
 68. 68. Llegiu als alumnes, el mestre, en veu alta. cada dia una mica. i no els llegiu qualsevol cosa, no. Llibres que trobeu interessants, quetinguin qualitat” Francesco Tonucci
 69. 69. a casa nostra, costa trobar-ne www.painetworks.com09/11/12 - EQC -/ 69
 70. 70. la nostra tradició pedagògica no els té www.barbsbooks.com www.smartshopbuy.com www.mheonline.com09/11/12 - EQC -/ 70
 71. 71. tenim un problema!09/11/12 - EQC -/ 71
 72. 72. de 1r a 3r d’ESO es perden el 30% de lectors literaris Manresa (2009) 09/11/12 - EQC -/ 72 thehalftimeblog.com
 73. 73. Millor, en modalitats “autèntiques” http://travesia.mcu.es/receta.asp http://library.escondido.org09/11/12 - EQC -/ 73
 74. 74. Saber llegir Percepció visual Consciència fonològica Saber llegir per aprendreCorrespondència grafia/fonema Comprensió de les paraules (CM/CS/ESO)Relacions entre paraules (frase) Competència informacional (EP/ESO)Idees i relació entre idees Lectura d’estudi Propòsits de lectura Estructura dels textosEstratègies de comprensió Llegir per gust
 75. 75. Pressley et al., 2006; Pressley et al.,1989;Rosenshine i Meister, 1994; Rosenshine et al., 1996) per aprendre dels textos, el lector ha d’adoptar un paper actiu en la lectura, fent-hi inferències, omplint buits i generant macroestructures i elaboracions.09/11/12 - EQC -/ 75
 76. 76. el lector ha de poder supervisar la lectura .estic entenent, de manera suficient? .vaig bé? .la lectura respon al que necessito? .això no ho entenc, deu ser important?09/11/12 - EQC -/ 76 Isabel Solé 2011
 77. 77. ha de saber què fer quan té problemes. segueixo, no em sembla important.. a veure si el text m’ho explica més endavant?. deu ser un tipus de cèl·lula nou, potser.. potser que m’aturi i rellegeixi el paràgraf a poc a poc.. sembla important, torna a sortir, millor que en busqui el significat09/11/12 - EQC -/ 77
 78. 78. ho fa perquè quan s’estudia, de veritat, quan la no lecturapodria aprendre a l’escola? se’n és instrumental i epistèmica ∙ ens autointerroguem, contínuament ∙ relacionem idees /paràgrafs ∙ detectem buits de comprensió i els compensen de maneres diverses ∙ recapitulem rellegim, sovint ∙ identifiquem informació rellevant i secundària ∙ sintetitzem ∙ identifiquem o generem idees principals09/11/12 - EQC -/ 78 ∙
 79. 79. ningú li ha explicat i exemplificatCOM es llegeix per estudiar!! per què no?09/11/12 - EQC -/ 79
 80. 80. no podem “passar” la responsabilitat de l’estudi a les famílies! professionalment, no és de rebut!09/11/12 - EQC -/ 80
 81. 81. s’hauria d’acabar!09/11/12 - EQC -/ 81
 82. 82. però sobretot han de ser saber aprendre llegint no només llibres perquè els vostres alumnes són...09/11/12 - EQC -/ 82
 83. 83. nadius digitals, nosaltres no!! racocatala.cat http://humor.desvariandoando.com/2011/09/amor-moderno.html09/11/12 - EQC -/ 83
 84. 84. els nadius digitals... sobretot, llegeixen en pantalles! és el mateix?09/11/12 - EQC -/ 84
 85. 85. 09/11/12 - EQC -/ 8509/11/12 85
 86. 86. els alumnes naufraguen en oceans d’informació (Monereo,1998) competentes.wordpress.com 09/11/12 - EQC -/ 86
 87. 87. què feu per buscar informació dun tema determinat a internet?09/11/12 - EQC -/ 87
 88. 88. . vaig a la Viquipèdia i copio el que hi posa. ho busco al google i em quedo amb laprimera web, sempre és la que té raó TOT és vàlid, fiable i CERT! .com .org .edu = 09/11/12 - EQC -/ 88
 89. 89. urgent! 09/11/12 - EQC -/ 8909/11/12
 90. 90. seguim.... llegir AVUI. COM ho tenim això del llegir (per què?). COMPETENT llegint. la llei. ÉS POSSIBLE millorar ?. un CAMÍ de MILLORA09/11/12 - EQC -/ 90
 91. 91. d’un estat de dret...09/11/12 - EQC -/ 91
 92. 92. LOE: Títol 1 Capítol 1educació infantil5. correspon a les administracions educativesfomentar una primera aproximació a la lectura ia l’escriptura,09/11/12 - EQC -/ 92
 93. 93. LOE (2006) educació primàriaarticle 19.3...a fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha dededicar un temps diari. educació secundàriaarticle 26.2...per promoure l’hàbit de la lectura s’hi dedicarà untemps a totes les matèries.
 94. 94. decrets curriculars...09/11/12 - EQC -/ 94
 95. 95. aper aprendre a llegir Decrets 142 i 143/2207) l’annex 1 (comú dels bé cal parlar molt “s’aprèn a llegir i comprendre millor els textos i aescriure i a reflexionar i revisar com s’escriu,s’apren a pensar, a partir d’unes bonesinteraccions orals. En això juguen un paper claules preguntes, les que realitza el professorat i les quehan d’aprendre a formular els nois i noies”(Decrets (142 i 143/2007 DOGC 4915 –pàg. 21828) 09/11/12 - EQC -/ 95
 96. 96. Decret 181/2008, d’ensenyaments del segon cicle d’educació infantilANNEXCURRÍCULUM DEL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTILIntroducciól’ús funcional i significatiu de la lectura i de l’escripturaha de portar, doncs, amb la intervenció educativapertinent, a l’inici del coneixement i característiques deltext escrit, adquisició a què s’arribarà en el cicleinicial de l’educació primària. primària 09/11/12 - EQC -/ 96
 97. 97. DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableixl’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.objectiu de cicle número 9mostrar interès per la descoberta progressiva de lesrelacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’úsfuncional de la lectura ...09/11/12 - EQC -/ 97
 98. 98. DECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primàriaCapítol IDisposicions de caràcter generalArticle 3Objectius de leducació primàriaLeducació primària ha de contribuir a:e)  Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la llengua castellana i, si sescau, laranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura.09/11/12 - EQC -/ 98
 99. 99. DECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primàriaArticle 8. Competències bàsiques8.5... Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura. 09/11/12 - EQC -/ 99
 100. 100. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòriaarticle 7.5 els centres fomentaran la lectura entotes les matèries...article 8.2 en totes les matèries es treballarà lacomprensió lectora...09/11/12 - EQC -/ 100
 101. 101. És a l’ARTICULAT del Decret No a l’annex 2 (Currículum) 09/11/12 Qüestió d’escola! - EQC -/ 101
 102. 102. seguim.... llegir AVUI. COM ho tenim això del llegir (per què?). COMPETENT llegint. la llei. ÉS POSSIBLE millorar ?. un CAMÍ de la MILLORA09/11/12 - EQC -/ 102
 103. 103. és possible millorar?09/11/12 - EQC -/ 103
 104. 104. la feina dels mestres pot ser MOLT efectiva Proves de Cb EP i ESO (2012) mateixa zona geogràfica i econòmicadiferències de prop de 30 punts (sector econ. mitjà) diferències de > 16 punts (sector econòmic baix) 09/11/12 - EQC -/ 104
 105. 105. PISA 2000 [OCDE], 2002 www.igcla.wordpress.com que t’agradi llegir i llegir amb freqüència suposa un avantatge més gran que tenir uns pares amb un nivell educatiu superior i millor categoria professional09/11/12 - EQC -/ 105
 106. 106. http://pioneras.wikispaces.com http://www.elsingulardigital.cat els alumnes procedents de famílies desestructurades són la meitat del fracàs escolar, l’altra meitat són els seus fills, joves de famílies sense grans problemes EL PAIS. 01.10.1209/11/12 - EQC -/ 106
 107. 107. i a PISA 2009 hi ha alumnat implicat en la lectura:. llegeixen coses amb sentit. poden decidir. llegeixen junts i parlen del llegit. hi ha temps i entorns de lectura09/11/12 - EQC -/ 107
 108. 108. per tant,... és possible la millora? ho és MOLT!09/11/12 - EQC -/ 108
 109. 109. i arribem a la destinació final.... llegir AVUI. COM ho tenim això del llegir (per què?). COMPETENT llegint. la llei. ÉS POSSIBLE millorar ? d’escola. un CAMÍ de MILLORA09/11/12 - EQC -/ d’aula 109
 110. 110. el camí de millora “d’escola” ESCOLAhttp://www.cuspidis.es 09/11/12 - EQC -/ 110
 111. 111. d’on partiu ?09/11/12 - EQC -/ 111
 112. 112. on sou? saber llegir relacions grafia-so (EI/CI)reconeixement de paraules saber llegir per aprendre treball de frase (CM/CS/ESO) (EP/ESO) competència informacionalidees i relació entre idees lectura d’estudi maneres de llegir(propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió llegir per gust
 113. 113. on volem anar? com aconseguir-ho? som aquí!09/11/12 - EQC -/ 113
 114. 114. doncs, malament rai!http://www.fidemconsultores.com/Imagenes/img_Frases_Alicia.jpeg - em podria dir quin és el camí que he de prendre? - va demanar l’Alícia - això depèn d’on vols anar -va respondre el gat. - és que no sé on vull anar. 09/11/12 - llavors, tant se -val quin camí prenguis. EQC -/ 114 Carroll, L. Alícia al País de les Meravelles
 115. 115. gust per llegir ensenyar a llegir llegir per aprendre camí d’escola (treballar més, diferent o de bell nou) 1. lectura en els documents importants 2. equip de lectura 3. lectura en reunions de cicle i de departament 4. lectura “arreu” de l’escola arreu 5. recursos 6. famílies 09/11/12 - EQC -/ 115
 116. 116. 1 lectura en els documents “importants”09/11/12 - EQC -/ 116
 117. 117. lectura en el projecte de direcció objectius i compromisos concrets i mesurables grao.com09/11/12 - EQC -/ 117
 118. 118. revisió i anàlisi de resultats Cb i AD mesures de millora previstes Consell Escolar http://www.catalunyapress.cat/09/11/12 - EQC -/ 118
 119. 119. addenda de lectura al PGAC objectius de millora de lectura, a les actuacions i a l’avaluació INFORMACIÓ SORTIDES ORGANIGRAMA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT CALENDARI REUNIONS DE PARES SEP REUNIONS ÒRGANS DE GOVERN SERVEIS ESCOLARS AVALUACIONS TRANSPORT I MENJADOR METEREOLOGIA FESTES LABORATORI AVALUACIÓ INTERNA BIBLIOTECA EQUIPS DE CICLE COORDINACIÓ EP-ESO EAP TEATRE INFORMÀTICA COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT LLENGUA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PCC I FORMACIÓ DEL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PROFESSORAT AL CENTRE ORGANITZADES PER LAMPA09/11/12 - EQC -/ 119
 120. 120. si aneu a París... http://www.photosparis.fr/09/11/12 - EQC -/ 120
 121. 121. poseu les biblioteques a la llista de visites http://poppinsontheroad.blogspot.com.es http://www.nikon.es/microsites/d800/es_ES/architecture 09/11/12 - EQC -/ 121
 122. 122. estació central de ferrocarrils http://www.facebook.com/pages/Bookcrossing-en-català-els-llibres-Lliures09/11/12 - EQC -/ 122
 123. 123. Bookcrossing a Berlín http://catberlin.blog.cat09/11/12 - EQC -/ 123
 124. 124. o a Tortosa!!09/11/12 - EQC -/ 124
 125. 125. memòria anual revisió i valoració de resultats /efectivitat de les mesures de millora desenvolupades cinemaclubdevideo.com.ar09/11/12 - EQC -/ 125
 126. 126. lectura en els horaris 30’ 30’09/11/12 - EQC -/ 126
 127. 127. 2 equip de lectura09/11/12 - EQC -/ 127
 128. 128. entusiasta, però09/11/12 - EQC -/ 128
 129. 129. per què?per analitzar resultats i implementar estratègies de lectura en grups reduïts d’alumnes, per començar09/11/12 - EQC -/ 129
 130. 130. estudiar i analitzar “professionalment” els resultats de lectura Avaluació Obtenció d’informació Interpretació i inferència i s’han analitzat els resultats? reflexió09/11/12 - EQC -/ 130
 131. 131. proposar estratègies per a un grup, pilot, d’alumnesconcretes, directes i compartides per tothom 09/11/12 - EQC -/ 131
 132. 132. després de cada paràgraf atureu-vos, aprendrem a “supervisar” la pròpia lectura...09/11/12 - EQC -/ 132
 133. 133. per comprovar la vostra comprensió, pregunteu-vos:. què he entès fins aquí?. de quin tema ha tractat aquest paràgraf?, quines coses se n‘han dit més importants?. aquest paràgraf es relaciona amb l’anterior?, com?. i amb el subtítol del paràgraf següent?09/11/12 - EQC -/ 133
 134. 134. Pressley et al., 2006; Pressley et al.,1989; Rosenshine i Meister, 1994; Rosenshine et al., 1996) quan es donen estratègies cognitives i metacognitives als lectors, avancen molt més en termes de CL que no pas els estudiants acostumats als procediments instructius convencionals09/11/12 - EQC -/ 134
 135. 135. i a PISA 2009 hi ha alumnat implicat en la lectura: . llegeixen coses amb sentit . poden decidir . llegeixen junts i parlen del llegit . hi ha temps i entorns de lectura 06/ 10/2012 - EQC -/ 199 PISA a les aules09/11/12 - EQC -/ 135
 136. 136. per fer alumnes autònoms que puguin.... assolir una comprensió general dels texts. accedir i recuperar informació. integrar i interpretar informació. reflexionar i avaluar informació (contingut i forma)09/11/12 - EQC -/ 136
 137. 137. 3 lectura en reunions de mestres09/11/12 - EQC -/ 137
 138. 138. reunions de cicle i de departament menys “gestió escolar” més “reflexió pedagògica”09/11/12 - EQC -/ 138
 139. 139. (1995) la coherència pedagògica és un dels factors que permeten explicar l’èxit acadèmic de les institucions educatives.09/11/12 - EQC -/ 139
 140. 140. orientació bàsica http://www.kidsenabled.org
 141. 141. el meu cicle el meu departament EE la La La meva El meva NOSTRA matèria especialit Elmeu meu classe escola la meva ladepartamen mevaat cicle especialitat etapa t els meus alumnes la meva classeel treball en equip, professional i rigorós, esdevé imprescindible per millorar els nivells de competència lectora de l’alumnat 09/11/12 - EQC -/ 141
 142. 142. la lectura a l’odre del dia. reflexió escrita sobre didàctica de lectura. desplegament de components curriculars de lectura. què i com del treball amb la lectura s’ha fet abans i que caldrà fer després 09/11/12 - EQC -/ 142
 143. 143. http://www.dreamstime.com9002 de lectura diària http://pecagus.blogspot.com
 144. 144. quins textos es llegiran i s’ensenyarà a DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels llegir a cada àrea? ensenyaments de l’educació secundària obligatòriaarticle 7.5 els centres fomentaran la lectura en totesles matèries, com a factor bàsic per el desenvolupamentde les competències bàsiques i per l’adquisició delsobjectius educatius de l’etapa. quan i com? què,article 8.2 en totes les matèries es treballaran lacomprensió lectora, l’expressió oral i escrita, lacomunicació audiovisual, les tecnologies de la informació ila comunicació, i l’educació en valors. 09/11/12 - EQC -/ 144
 145. 145. 4 “veure” lectura arreu important en temps i en espai!09/11/12 - EQC -/ 145
 146. 146. que es vegi lectura a les aules09/11/12 - EQC -/ 146
 147. 147. 09/11/12 - EQC -/ 147
 148. 148. que es “trobi” anant per l’escola09/11/12 - EQC -/ 148
 149. 149. 09/11/12 - EQC -/ 149
 150. 150. 09/11/12 - EQC -/ 150
 151. 151. 09/11/12 - EQC -/ 151
 152. 152. 09/11/12 - EQC -/ 152
 153. 153. al bar de l’institut!!09/11/12 - EQC -/ 153
 154. 154. a l’escola, de llibres!09/11/12 - EQC -/ 154
 155. 155. alumnes de l’aula oberta!09/11/12 - EQC -/ 155
 156. 156. totes les celebracions amb lectura!!09/11/12 - EQC -/ 156
 157. 157. celebreu-lo!! http://biblioweb.blogspot.com09/11/12 - EQC -/ 157
 158. 158. feu-ne!09/11/12 - EQC -/ 158
 159. 159. feu-ne!09/11/12 - EQC -/ 159
 160. 160. Escola Andorrana de Batxillerat /TV309/11/12 - EQC -/ 160
 161. 161. 09/11/12 - EQC -/ 161
 162. 162. afavoriu-ne la creació!!DECRET 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i elpersonal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.(DOGC: 2885 de 10.05.1999)Article 5Comissions de lectura públicaEl desplegament de l’article 38 de la Llei del sistemabibliotecari de Catalunya correspon als consellscomarcals pel que fa a les comissions comarcals delectura pública i als ajuntaments pel que fa a lescomissions locals de lectura pública.09/11/12 - EQC -/ 162
 163. 163. 09/11/12 - EQC -/ 163
 164. 164. el Bruc: 1r municipi lector de Catalunya09/11/12 - EQC -/ 164
 165. 165. 5 recursos09/11/12 - EQC -/ 165
 166. 166. una escola sense una bona biblioteca és com una piscina sense aigua09/11/12 - EQC -/ 166
 167. 167. 09/11/12 - EQC -/ 167
 168. 168. 09/11/12 - EQC -/ 168
 169. 169. 09/11/12 - EQC -/ 169
 170. 170. Molt presents a les aules de parvulari i cicle inicial d’educació primària09/11/12 - EQC -/ 170
 171. 171. A les aules dels grans, també caldria! http://cpmaxcruzrebosa.juntaextremadura.net http://www.serenavall.org09/11/12 - EQC -/ 171
 172. 172. http://dev.nlmusd.k12.ca.us 09/11/12 - EQC -/ 172
 173. 173. 09/11/12 - EQC -/ 173 http://www.ac-nice.fr
 174. 174. signeu-hi convenis!! us deixaran MOLTS llibres09/11/12 - EQC -/ 174
 175. 175. “préstecs interbibliotecaris” LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari deCatalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993) Article 5: Integren el Sistema Bibliotecari deCatalunya:a) La biblioteca nacional de Catalunya.b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya.c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres densenyament no universitari i lesbiblioteques especialitzades.09/11/12 - EQC -/ 175
 176. 176. moltes escoles ja ho fan! Biblioteca Pública de Torreforta TARRAGONA09/11/12 - EQC -/ 176
 177. 177. Pissarres digitals Possibilitats infinites09/11/12 - EQC -/ 177
 178. 178. Qui vol llegir amb mi? Seguiu-me!!09/11/12 - EQC -/ 178
 179. 179. [1] http://www.ivoox.com/peix-nicolau-audios-mp3_rf_473236_1.html Va, doncs,segueix!E l N icola u er a u n n oi q u e v iv ia enu n p ob let d e p es ca d or s a la v or ad el m a r . D es d e b en p et it , lia gr a d a v a a n a r a la p la t ja i j u g a ra m b les on a d es , f er ca s t ells d e http://blogs.ua.ess or r a , collir p et xin es i p ed r esp et it es d e t ot s color s .L es p ed r es q u e m és li a gr a d a v ener en les d e cr is t a ll v er d , p er q u èd eia q u e er en t r -os s os d ’u n p a la u09/11/12 EQC -/ 179s u b m er git a les p r of u n d it a t s
 180. 180. ONDIÀ! SE M’HA ACABAT EL QUI EL DEMANA? SAFRÀ. MARE! ÉS BEN ESTRANY. JO VULL ANAR A SI NO HI HA NINGÚ!. COMPRAR SAFRÀ. BON DIA! I ARA!UNA PAPERINA DE QUE NO VEUS QUE SAFRÀ. ETS MASSA PETIT PATIM-PATAM- JO HI VULL ANAR! PATUM! HOMES I JO HI VULL ANAR! DONES DEL CAP JO HI VULL ANAR! 09/11/12 DRET - EQC -/ 180
 181. 181. porteu-los-hi, sovint! ajudeu a que se’n facin socis divulgueu-ne les activitats Escola Orlandai09/11/12 - EQC -/ 181
 182. 182. També a les llibreries http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z- SOVINT! eCPkU8/s1600/abacus.bmp09/11/12 - EQC -/ 182
 183. 183. 6 ajudeu les famílies...09/11/12 - EQC -/ 183
 184. 184. cal treballar molt amb les famílies el “permís” per aprendre i usar una llengua el donen les mares “llengua materna”que vegin que voleu el mateix que elles: el millor per als seus fills i filles!09/11/12 - EQC -/ 184
 185. 185. que els vegin llegir!09/11/12 - EQC -/ 185
 186. 186. que els llegeixin, molt!! http://tatianaboyle.photoshelter.com09/11/12 - EQC -/ 186
 187. 187. que llegeixin junts09/11/12 - EQC -/ 187
 188. 188. que estiguin a prop quan llegeixen http://reina-isabel-panti-argaez.qapacity.com09/11/12 - EQC -/ 188
 189. 189. que hi vagin http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-eCPkU8/s1600/abacus.bmp09/11/12 - EQC -/ 189
 190. 190. que els hi portin sovint que se’n facin socis09/11/12 - EQC -/ 190
 191. 191. fins aquí, en resum...09/11/12 - EQC -/ 191
 192. 192. tenir l’hàbit de llegir és un DRET! http://msbonzosppselcrew2011.blogspot.com.es de TOT l’alumnat (en 13 anys d’escola!)09/11/12 - EQC -/ 192
 193. 193. un hàbit que els acompanyi tota la vida http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com http://www.guardian.co.uk http://demisapuntes.over-blog.es09/11/12 - EQC -/ 193
 194. 194. Si volem... “Sens gira feina” POSSIBLE! http://footage.shutterstock.com09/11/12 - EQC -/ 194
 195. 195. l’alumnat espera el NOSTRE èxit S’HO MEREIX!!9 de noviembre de 2012 09/11/12 - EQC -/ - - EQC 195
 196. 196. Escola Baloo de Barcelona el meu agraïment per les imatgesEscola Casas de BarcelonaEscola de CollsupinaEscola Dr. Ferran i Clua de BarcelonaEscola La Barquera d’AlióEscola M. de Déu del Remei d’AlcoverEscola Martí Poch de l’Espluga de FrancolíEscola Olga Xirinacs de TarragonaEscola Orlandai de BarcelonaEscola Riera de Ribes de Sant Pere de RibesEscola Salvador Espriu de Sant Feliu de LlobregatInstitut Antoni Ballester de Mont-roig del CampInstitut Antoni Torroja de CerveraInstitut Castelló dEmpúries d’EmpúriesInstitut Eugeni d’Ors de Vilafranca del PenedèsInstitut Joan Amigó de l’Espluga de FrancolíInstitut La Roca de La Roca del VallèsInstitut Miquel Martí i Pol de Cornellà de LlobregatInstitut Pablo Ruiz Picasso de BarcelonaInstitut Puig Cargol de Calonge-Sant AntoniInstitut Santiago Apostol d’AlmendralejoInstitut Sól-de-riu d’AlcanarInstitut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet09/11/12 - EQC -/ 196
 197. 197. A 1r d’ESO poden saber llegir?09/11/12 - EQC -/ 197
 198. 198. ara, us toca a vosaltres.... fixar objectius. seleccionar i engrescar equips per aconseguir-los. superar els obstacles que, segur, us trobareu s’ho valdrà! 09/11/12 - EQC -/ 198
 199. 199. “hem d’aconseguir que les persones siguin responsables de les seves eleccions, no de les seves circumstàncies” John Rawls (filòsof nordamericà 1921-2002)09/11/12 - EQC -/ 199
 200. 200. gràcies! equeral2@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/ http://blocs.xtec.cat/llegintambelspeusaterra09/11/12 - EQC -/ 200
 201. 201. Matemàtiques09/11/12 - EQC -/ 201
 202. 202. Ciències09/11/12 - EQC -/ 202
 203. 203. Socials09/11/12 - EQC -/ 203
 204. 204. Anglès09/11/12 - EQC -/ 204
 205. 205. Francès09/11/12 - EQC -/ 205
 206. 206. Música09/11/12 - EQC -/ 206
 207. 207. Educació física09/11/12 - EQC -/ 207
 208. 208. Novel·la gràfica09/11/12 - EQC -/ 208
 209. 209. http://www.revistadehistoria.com.brPort d’Hamburg,1936 – en plena Alemanya Nazi – botadura d’un vaixell militar.El ciutadà es deia August Landmesse, operari de les drassanes. Ingressà al partitnazi l’any 1931, expulsat el 1935 per casar-se amb una jueva. Fou empresonat pertenir dues filles que “deshonraven la raça ària”. El 1941 fou alliberat i enviat alfront. Al cap de poc fou donat per desaparegut, després de ser interrogat per laGestapo. 09/11/12 - EQC -/ 209
 210. 210. Un fons renovat, periòdicament A segon els TOCA la sèrie....de l’editorial....09/11/12 - EQC -/ 210
 211. 211. Convenis de préstec interbibliotecari Poden deixar MOLTS llibres09/11/12 - EQC -/ 211
 212. 212. Moltes escoles ja ho fan! Biblioteca Pública de Torreforta TARRAGONA09/11/12 - EQC -/ 212
 213. 213. Perquè la llei ho permet, desquè? de 20 anys!! Per fa prop 09/11/12 - EQC -/ 213
 214. 214. “Préstecs interbibliotecaris” LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari deCatalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993) Article 5:Integren el Sistema Bibliotecari de Catalunya:a) La biblioteca nacional de Catalunya.b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya.c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques decentres densenyament no universitari i lesbiblioteques especialitzades. -/ 09/11/12 - EQC 214
 215. 215. Saber llegir Percepció visual Consciència fonològica Saber llegir per aprendreCorrespondència grafia/fonema Comprensió de les paraules (CM/CS/ESO)Relacions entre paraules (frase) Competència informacional (EP/ESO)Idees i relació entre idees Lectura d’estudi Propòsits de lectura Estructura dels textosEstratègies de comprensió Llegir per gust
 216. 216. E. Sánchez Miguel ...si no s’automatitzen aquestes operacions s’haurà de pensar per llegir i no es podrà www.leer.es pensar en el que es llegeix” . percepció . desenvolupament de la consciència fonològica . correspondència grafia/fonema . comprensió de les paraules . comprensió de les relacions entre les paraules (frase) 09/11/12 - EQC -/ 216SÁNCHEZ MIGUEL ,E. (1999: Los textos expositivos: estrategias para mejorar su comprensión. Madris. Ed. Santillana
 217. 217. hi ha una doble via de reconeixement dels mots Max Coltheart Via Via lèxica fonològicaColtheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In Underwood, G. (Ed.), Strategies of Information Processing. London: Academic Press.
 218. 218. !“Sgeons un etsdui d’nua uiventrsiat agnlsea,no ipmotra l’odrre en el qaul les llteersetsan ersciets, l’úicna csoa ipormtnat és que lapmrirea i l’útlmia lltera etsiugin ecsriets en lapsioció cocrrtea. La rstea peodn etsarttaolmnet dsedoredanes i tot i axií pordàslliegr snese pobrleems. Axiò és pquerè nolliegm cada lltera per ella metaxia snió que lapaarulra és un tot. Pesornamelnt em smelbaicrneilbe”. 09/11/12 - EQC -/ 218
 219. 219. el procés lectorProcessament ascendent Processament descendent (Processos de baix nivell) (Processos d’alt nivell) PROPÒSITreader “The ” Eduard Manet TEXT Formulació i verificació PARÀGRAF d’hipòtesis Accés al lèxic FRASE Anticipació Reconeixement de PARAULA Construcció paraules d’inferències LLETRA Descodificació Comprensió InterpretacióMemòria a curt termini “The reader” Eduard Manet Memòria a llarg termini CONTROL DEL PROCÉS i METACOMPRENSIÓ 09/11/12 - EQC -/ 219 Ruiz Bikandi, U. (2000): Didáctica de la segunda lengua. Madrid: Síntesis
 220. 220. lector propòsit text09/11/12 - EQC -/ 220
 221. 221. Els descriptors TCE són termes propis de la llenguacatalana que s’han escrit de manera completa, és dir, sensefer quan no podemni de signes de puntuació intercalats. ús d’abreviatures DIALOGAR, no entenem!!Aquests descriptors es presenten en lletra manuscrita a larelació alfabètica sistemàtica.Cada descriptor del TCE pot estar format per un o mésmots, els quals expressen la noció temàtica que es preténdelimitar. S’ha intentat que tingui el mínim nombre de ?mots en la seva composició per poder fer més assequible larecuperació de la informació; no obstant això, en els casosen què és freqüent i conegut l’ús de sintagmes sencers, s’haoptat per la precoordinació.
 222. 222. estratègies en el procés lector ABANS D U R A N T DESPRÉS09/11/12 - EQC -/ 222
 223. 223. “estratègia” conjunt dactuacions planificades per a lobtenció duna finalitat.alternativa dacció que es tria entre daltres de possibles per aconseguir uns objectius.09/11/12 - EQC -/ 223
 224. 224. “Estratègia” Conjunt dactuacions planificades per a lobtenció duna finalitat. Alternativa dacció que es tria entre daltres de possibles per aconseguir uns objectius. 06/02/2012 - EQC - 11 aplicat a la lectura?decidir de fer “unes coses”, o unes altres, llegint llegir d’una “manera”, o d’una altra09/11/12 - EQC -/ 224
 225. 225. Artelt et al., 2001; Brown et al., 2004. lensenyament explícit destratègies de comprensió comporta una millora de la CL.. el lector s’independitza del professor i les aplica sense gaire esforç.. el lector pot interactuar de manera efectiva amb el text (recordeu el diàleg?)09/11/12 - EQC -/ 225
 226. 226. agradar llegir, per força?09/11/12 - EQC -/ 226
 227. 227. que t’agradi llegir no admet l’imperatiu!!http://joanabagur.blogspot.co m Daniel Pennac Com una novel·la com estimar, somiar, respectar, passar-s’ho bé no admeten l’imperatiu (ESTIMA’M, RESPECTA’M,) són verbs que no admeten la imposició. les actituds entren per “una altra porta 09/11/12 - EQC -/ 227
 228. 228. els alumnes saben que llegiu, què llegiu, què us agrada, quan ho feu? els ho expliqueu? no, és que jo llegeixo a casa!09/11/12 Ah!? - EQC -/ 228
 229. 229. per què? http://www.ehow.com. canvi profund entre infància i adolescència (nous interessos, noves formes d’activitat, nous sentiments i sensacions). alteracions abruptes en el seu procés d’aprenentatge (i d’ensenyament) respecteEQC -/ 09/11/12 - letapa anterior. 229
 230. 230. http://profomar.blogspot.com.es/ Atenção aluno: Nunca aceite opiniões prontas e definitivas! Quando ler um texto, de qualquer assunto, sendo possível, procure outras fontes e autores, analise e tire sua própria conclusão!!09/11/12 - EQC -/ 230

×