Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Legure - Dragan Stojanović

Prezentacija za predmet "Hemija" 8. razred - "Legure"
Dragan Stojanović, dipl. hemičar
Osnovna škola „Božidar Dimitrijević Kozica” - Bradarac

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Legure - Dragan Stojanović

  1. 1. Dragan Stojanović, dipl. hemičar Osnovna škola „Božidar Dimitrijević Kozica” Bradarac
  2. 2. Legure su smeše jednog metala sa jednim ili više drugih hemijskih elemenata (metala ili nemetala) Postupak dodavanja hemijskih elemenata se naziva legiranje Hemijski element ili elementi koje dodajemo se nazivaju legirajući elementi
  3. 3.  Svaka legura ima drugačija svojstva (osobine) od svakog pojedinog sastojka
  4. 4.  Najvažnija legura Fe  Sadrži Fe i C (do 1,7%)  Može da sadrži Mn, Cr ili Ni  Odlikuju ga velika tvrdoća i elastičnost  Otporan je na koroziju  Navedite primenu čelika u svakodnevnom životu
  5. 5.  Legura Cu i Zn  Karakteristične je zlatno – žute boje i otporan je na mehanička oštećenja  Dobro se rasteže i lije  Otporan je na koroziju  Korsti se za izradu šarki, kvaka, brava, muzičkih instrumenata, municije,....
  6. 6.  Legura Cu i Sn  Može da sadrži P, Zn, Pb, Mn, Al ili Si  Ima veliku tvrdoću, dobar je provodnik elektriciteta  Koristi se za izradu umetničkih predmeta, zvona, novca, medalja, delova brodova, umetničkih predmeta,...
  7. 7.  Legura Al i Cu  Dobro se lije, ima dobra mehanička svojstva, otporna na koroziju  Koristi se u avio i motornoj industriji
  8. 8.  Legura Al i Si  Otporan je na koroziju, male je gustine, dobro se lije  Koristi se u avio i u automobilskoj industriji
  9. 9.  Legure Hg sa ostalim metalima (Ag, Au, Pt, Cu, Zn)  U stomatologiji  Problem hronična intoksikacija živom !!!!!!

×