Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptx(20)

Publicité

Dernier(20)

Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptx

 1. IT SOLUTION - CRM CONSENT. CONSENT MANAGEMENT ENVIRONMENT. - IN FINNISH: TIETOSUOSTUMUSTEN HALLINNAN YMPÄRISTÖ.
 2. Hello Client ! Heippa Asiakas ! Heippa! Mahtavaa että päätit olla partnerimme, ja lähteä rakentamaan “Consent Management” -palveluillesi Microsoft 365 & Azure Cloud Platform -pohjalta perinpohjaista roadmappia ja ratkaisua! Me Avauksella olemme tässä sinun luotettava ja osaava kumppanisi, tukesi ja turvasi. Tämän Roadmap-pohjan tavoitteena on auttaa sinua määrittämään ja kirjaamaan “Consent Management” -palvelujesi a) nyky- ja b) tavoitetila sekä se, miten ja millä c) teknologioilla ero näiden välillä saadaan kurottua umpeen. -> Lopputuloksena haluamme tarjota sinulle toimivat “Consent Management” -palvelut (systeemin), joka tarjoaa valmiin tuotteen = solution tähän tarpeeseen. Samalla tarjoamme systeemin supportin ja sen mitä täytyy HR-osaamisessa kehittää seuraavan 6–12 kk aikana, sekä mitä muita työkaluja ja teknologioita mahdollisesti tarvitsette tueksenne. -> Kehitys tapahtuu sovitusti, yleensä sprintteinä 4 viikon sykleissä, jossa jokaiselle viikkosprintille (1 vko) asetetaan selkeät tavoitteet, niin front-end, kuin back-end -kehittäjille. Aikataulut sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. - Yhteystiedot: Avaus & IT DevOps asiantuntija Eero Siljander, puh. 0407542200, Eerosiljander59@gmail.com. Nämä kalvopohjat ovat Tietokeskuksen Freewarea, eli saa käyttää ja
 3. OSA 1 Nykytila & tavoitteet - “Consent Management”
 4. OSA 1: Nykytila ja tavoitteet: Kohti uutta! ▪ Ennen kuin teet mitään muuta, sinulla täytyy olla selkeä kuva IT:si nykytilasta ja sen tavoitteista. Käytä tähän sisäisiä palavereja ja aikaa. Keskustelkaa asiasta tulevien loppukäyttäjien kanssa kuunnellen heidän tarpeita ja toiveita ja kirjatkaa ne ylös ja muodostakaa alustava käsitys Consent Management systeemin toiminnallisuuksista. Sitten aloitamme kanssanne ratkaisun DevOpsin teon. Yhteisen dokumentaation (Avaus & Client) kautta etenemisemme on sujuvaa ja pysymme kartalla “missä mennään”. ▪ Täytä seuraavat slidet niiltä löytyvien vinkkien ja tukikysymysten avulla. Mieti 3+1 Points: TARVE-TEKNOLOGIA-KUSTANNUS ja AIKATAULU. Älä hoppuile turhia, vaan tee tämä rauhassa, sillä mitä perinpohjaisempi olet, sitä parempaan lopputulokseen pääset. ▪ 3+1 Points: ▪ 1) NEEDS (The Product = New Consent System): mitkä ovat ne osat, jotka pitää muuttaa nykysysteemiin verrattuna ja miksi se on kriittisen-polun mukaista? ▪ 2) TECHNOLOGY (IT ratkaisu): halutaanko a) puhdas Microsoft 365:een pohjautuva pilviteknologia (Azure cloud) vai myös jotakin on-premise ratkaisua kylkeen (MS365 On-Prem.)? Pilviteknologian taso ja ulkoisen ja oman ylläpidon resurssit: SaaS, PaaS vai IaaS? Systeemin Ulkoistus kokonaisratkaisuna vai oma ylläpitotyö vai näiden hybridi-malli? ▪ 3) COSTS - (Hankkeen kustannukset): Mikä on ajatuksenne ratkaisubudjetista ja konsultoinnin tarve & tarve ylläpidolle? Vuosittainen ylläpidon framework-sopimus vai ylläpito pay-as-you-go tuntityönä? Koulutukset ja niiden henkilöstö & budjetti? ▪ 4) TIMETABLE (Hankkeen aikataulu ja käyttöönotto): Mikä on ajatuksenne hankkeelle sopivasta aikataulusta? Milloin tuote pitäisi olla loppukäyttäjien työkaluna? Koulutukset käyttöön ?
 5. Selvitä IT:si nykytila. Kalenteri laulamaan! ▪ Ensimmäinen askel on selvittää lähtötilanne, eli missä kunnossa Consent Management IT:si tällä hetkellä on. Mitä loppukäyttäjät siitä ajattelevat? ▪ Onko yrityksellesi tehty viime aikoina Consent Management IT:n Roadmappia tai järjestelmän sisäistä tai ulkoista auditointia ? Mitkä ovat sen havaitsemat kehityskohteet? ▪ Jos tällaista pohjatyötä ei ole vielä tehty, kannattaa siihen käyttää tovi aikaa. Käy läpi millaisia teknologioita, työkaluja teillä on Consent Managementissa käytössä ja miten IT- infra on rakennettu. Tämä pätee myös muihin IT-järjestelmiin. VINKKI: JÄRJESTÄ ASAP PALAVERI(T) KESKEISTEN SISÄISTEN CONSENT MANAGEMENT IT/ICT STAKEHOLDERIEN KANSSA JA KIRJAA TARPEET JA TOIVEET YLÖS.
 6. Listaa liiketoiminnan vaatimukset IT:lle. Nämä on esitetty dokumentaatiossa (PDF). Listaa seuraavalla slidelle, miten IT voisi auttaa liiketoimintaa ja liiketoimintajohtoa onnistumaan tavoitteissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Pohdi tässä mm.: ▪ Liiketoiminnalle kriittisiä sovelluksia ja työkaluja. Huomioi niiden toimivuus, sekä kustannukset silloin kun ne toimivat vs. silloin kun ne eivät toimi. ▪ Pilveistämisen ja automatisoinnin roolia: Microsoft 365 & Azure-palvelujen kattavuus (SaaS, PaaS, IaaS, RBAC-cotrol (AD-hallinta), Dynamics365, Azure Logic Apps etc.). ▪ Raportoinnin sujuvuutta: ▪ Kasvun tuomia haasteita ja mitä se vaatii käytössä olevalta teknologialta ▪ Asiakkaiden vaatimuksia nyt ja tulevien vuosien aikana ▪ Käsiteltävää dataa: kuinka sensitiivistä se on? ▪ Eero Siljander: nämä asiat on esitetty Avauksen lähettämässä dokumentissa: Case_Exercise_for_Data_Engineer___Architect.pdf ▪ Kohdat 1) The consent management should be centralised. Different tools shouldn’t no longer have contradicting consent values. ...-2)...-3)...-4)...-5) Proper audit trail should be in place, i.e., when, how and by whom the consent was given or changed.
 7. Listaa liiketoiminnan vaatimukset IT:lle Mitä yrityksen liiketoiminta tarvitsee IT:ltä onnistuakseen: 1. 2. 3. 4. VINKKI: Istu alas liiketoimintajohdon kanssa ja käykää yhdessä läpi liiketoimintastrategianne. Miettikää miten IT tukisi sitä parhaalla tavalla. Käy läpi KPI-indikaattori Dashboard ja raportointi- ideat ja kirjaa ne fläppitaululle/dokkarille ja sitten muistiin. Ota valokuva tarvittaessa, jotta ideat säilyvät. T. Eero Siljander.
 8. Listaa IT:n vaatimukset IT:lle Listaa seuraavalla slidelle, miten IT voisi auttaa IT-tiimiä onnistumaan työssään ja tavoitteissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Pohdi tässä mm.: ▪ IT-infran ja laitteiden hallittavuutta ▪ Datan sijaintia ▪ Nykyisiä työkaluja ▪ Pullonkauloja jotka hidastavat tai estävät kehitystä ▪ Nykyisiä kumppaneita
 9. Listaa IT:n vaatimukset IT:lle Mitä IT tarvitsee IT:ltä ja työkavereilta onnistuakseen: 1. Skaalautuvuutta - cloud services, eli pilvipalvelut joustavat prosessoritehon (CPU/GPU), storagen (disk space GB, TB, MB) ja WAN/WLAN/Gateway/VPN-yhteyden osalta tarpeen mukaan. Kukin 1)-2)-3) voi joustaa yksikseen riippumatta muista. (Eero Siljander). 2. Pay-as-you-Go palveluita (maksa vain siitä mitä käytät aika/resurssit/kapasiteetti). (Eero Siljander). 3. Work Buddy & Colleague järjestelmää -> mentoroidaan ja ohjataan ja autetaan kollegoita, ei jumiteta turhaan. Pidetään kunnosta huolta ja ollaan reippaana töissä. 4. Pidetään kuitenkin Eskalointi-kynnys korkeana, niin että ensin on ITSE ponnisteltu ja törkitty asiaa eteenpäin kovasti ja tsempattu sen eteen ennenkuin sillä ruvetaan vaivaamaan muita. Yleensä eskaloidaan käyttöoikeus (niiden puute johonkin järjestelmään) ja vastaavat asiat ja vain ne “asap” statuksella. 5. Ollaan aktiivisia daily scrumissa ja keskustellaan avoimesti kehitystyöstä ja ponnistellaan yhdessä eteenpäin. Ollaan kunnon kavereita ja tsempataan toisiamme eteenpäin ! :)
 10. Listaa työntekijöiden vaatimukset IT:lle Listaa seuraavalla slidelle, miten IT voisi auttaa työntekijöitä onnistumaan työssään ja tavoitteissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Pohdi tässä mm.: ▪ Käytössä olevia työkaluja ▪ Nykyisiä tukipyyntöjä ja vasteaikaa niiden ratkomisessa ▪ Arjen yleistä sujuvuutta ▪ Tiedon säilyttämistä ja jakamista ▪ Datan ja sovellusten saatavuutta ▪ Raportointia
 11. Listaa työntekijöiden vaatimukset IT:lle Listaa tähän, mitä työntekijät tarvitsevat IT:ltä onnistuakseen: 1. 2. 3. 4. VINKKI: Etkö ole varma mitä työntekijät kaipaavat IT:ltä ja mikä työnteossa tökkii? Jännittääkö se? Tee pieni anonyymi kysely tai/ja järjestä kanban 3M lapputaulu ja otsikolla DevOps ideas for CS solution. Muista että !anonyymi!anonymous! kysely/survey ja !anonymous! 3M taulu/board. T. Eero Siljander.
 12. OSA 2 CONSENT MANAGEMENT SOLUTION ! EERO SILJANDER.
 13. OSA 2: Roadmapin rakentaminen ▪ Kun sinulla on selvillä IT:n nykytila ja tavoitteet, seuraava (ja vaikeampi) askel on selvittää miten aukko näiden välillä saadaan kurottua umpeen. ▪ Tiivistä alkuun vierekkäin yrityksesi IT:n nykytila ja unelmainfra, jotta voit tarkastella näitä rinnakkain. ▪ Täytä lopuksi valmis IT roadmap -pohja. Käytä tätä ohjaavana dokumenttina tulevan vuoden kehitystyössä. ▪ Kohdat (AVAUS tehtäväPDF): Based on the given background information make a suggestion on ▪ - What kind of tools and overall architecture would you suggest to solve the client ▪ needs ▪ - What are the pros and cons of your suggestion both from technical point of view and ▪ business point of view ▪ - How would you ensure that Avaus could reuse this approach for other clients with ▪ similar challenges but with different technologies. ▪ - How would you build a reporting architecture based on the technical capabilities of ▪ you solution
 14. Nykytila vs. unelmainfra Nykytila: ▪ [Täytä tähän miltä IT-infra ja prosessit näyttävät tällä hetkellä sekä se, miten ne palvelevat liiketoiminnan, työntekijöiden ja IT-tiimin tavoitteita & arkea: Consent Management prosessit toimivat on-premise ympäristössä ja joissain tapauksissa vain desktop-versiona työntekijäkohtaisesti. Laite ja Active directory -AD hallinta on monimutkaista ja monitoimittajaympäristöä. Ylläpidetään useita päällekkäisiä CRM rekistereitä ja tietokantoja, joiden ristiintsekkaus vie paljon aikaa ja vaivaa asiakaskontaktoinnilta ja työltä. Asiakaspalvelijat ovat työssään usein ylibuukattuja tämän vuoksi ja KPI-raportointi johdolle ja stakeholdereille laahaa] AVAUS infra, Whats NEW? : ▪ KAIKKI RATKAISUT SAMASSA LAITE JA KÄYTTÄJÄYMPÄRISTÖSSÄ MICROSOFT 365 [Täytä tähän miltä IT-infra ja prosessit näyttäisivät parhaassa mahdollisessa tapauksessa. Miltä liiketoiminta näyttää? 1. NetFront & FrontEnd-työkalu asiakaspalveluun hakutoiminnolla: onko asiakas kieltänyt (uudelleen sallinut myöhemmin ja muut muutokset) tele/email markkinoinnin (.NET & Javascript) ? 2. Back- End ratkaisut: DW & SQL serverit ja tiedostojen tallennus, päivitys ja nouto sekä niiden logitus ja tietoturva: Microsoft Azure Cloud Platform on käytössä SaaS/PaaS ratkaisuna, sisältäen Office365, Slideshare, Logic Apps, RBAC control, Azure Advisor, Azure cost calculator, Azure Defender,Win Defender Azure Firewall, Azure Health Monitor, Azure Log Monitor, Remote Desktop, DataBricks, DataFactory, ML Studio, Azure SQL DB, CosmosDB, Storage Account (Queue, Blob storage, Files). 3. PowerBI on Raportiontityökalu sis. DAX. AI & ML: Jupyter Notebook Ipython & R studio - ML Studio - tekoäly ja analytiikka Consent Management ratkaisussa. ]
 15. OSA 2: Roadmapin rakentaminen: Consent Management (CRM). NYT ON UUDISTUSTEN AIKA, PILVISIIRTYMÄ: ▪ -> AVAUS tarjoaa skaalautuvaa “pay-as-you-go” cloud, eli pilvipalvelua: Pilveistämistä, analytiikkaa, automatisaatiota! Microsoft365 Azure Platform and Azure Solutions. Dynamics365 & Logic Apps. ML studio, Azure Synapse, Azure Databricks. PowerBI, ML studio, Jupyter Ipython. ▪ 2) Lisäksi AVAUS tarjoaa: jatkuvaa Tietoturvan tilan ja AD monitorointia ja DBA päivityksiä. AVAUS tukee Prosesseja, kuten työntekijöiden koulutusta ja onboardingia: löytyykö teiltä yhteiset pelisäännöt ja prosessit jotka tukevat kasvua? ▪ AVAUS tukee Consent Management prosessinne ajan Käytössä olevia resursseja ja osaamista: löytyykö teiltä tarvittava osaaminen, vai tarvitsetteko jossain osa-alueella kumppanin apua? ▪ --Syitä miksi Status quo (nykytila) on todennäköisesti hidas teknologian ja osaamisen rapautuma ja rappeutuma (koskien On-Premise ja desktop): NÄMÄ a) EIVÄT enää päivity ja b) EIVÄT skaalaudu (mukaudu joustavasti IT-tarpeeseen) tai täytä c) EIVÄT pay-as-you-go (maksa vain käytöstä) liittyen yrityksen kasvuun ja IT-tarpeisiin...Millaista olisi näiden käytön pitkittäminen? Todennäköisesti vain hidastuvaa työtä ja työläitä.--
 16. IT Roadmap – Eero Siljander esimerkki AVAUS- ratkaisu: TO-DO-LIST: Consent Management (CS). ■ Consent rekisterin- ja datamigraatio On- premisestä palveluista M365-pilveen: Azure SQL DB, Cosmos DB, Storage accounts. ■ MFA:n käyttöönotto ja Azure AD & AD connect. Azure Defender, Azure Firewall käyttöön yms. ■ NetFront ratkaisun kehittäminen Consent tsekkauksille. ■ Azure Virtual Desktop - virtuaalityöpöytien rakennus ■ Microsoft Intune IT:n laitehallinnan käyttöönotto ■ Consent Management työkalunTestaukset alkavat ja päättyvä Q2- Q3t. ■ Työntekijöiden valinta CS koulutukseen. ■ Microsoft Intune - työasemahallinnan käyttöönotto ■ Autopilotin asennus työasemille ■ Defender for Business - tietoturvakokonaisuude n käyttöönotto ■ M365 Office ja muiden tuki -tuotteiden määritys ■ Power Platformin hyödyntäminen: PowerAutomate & Power BI & ML Studio & python. ■ Datan suojaaminen ja salaaminen, turvapostien tuominen mukaan. ■ Logic Appsien ja hälytysten luonti virheellisten tilanteiden estämiseksi. ■ Stakeholderien tuominen mukaan ja KPI raportoinnin aloitus. INFRAN KEHITYS 6-12 KK+YLLÄPITO JATKOT Q1 Lähtötilanne ■ CS:n ja IT:n vasteaika pitkä. Tietomallin luominen Star / Snowflake yms. FrontEnd suunnitelma on. BackEnd suunnitelma on ja CI/CD-plans. ■ Tietoturvassa aukkoja. Data ei ole kaikkien työntekijöiden saatavilla helposti & tiedon jakamisessa haasteita. Azure Dfender & Firewall, Health Monitor, Advisor, AAD Connect, RBAC AD control. ■ LIFT AND SHIFT TIETOKANNAT: AZURE DB TOOL ((Nyt oli Rekisterit ja tietokannat useassa paikassa, ristiintsekkauksia, turhaa ajankäyttöä. ■ On-premise palvelut eivät ole enää tuettuja ja näkymät heikot.)) Tavoite saavutettu, Mission accomplished! Hallittu, skaalautuva ja turvallinen CONSENT MANAGEMENT infra WE HAVE RELIABLE, SAFE AND SCALABLE CONSENT MANAGEMENT! Q2 Q3 ■ Consent Management 100 % käytössä organisaatiossa. ■ Power Platformin hyödyntäminen: PowerAutomate & Power BI & ML studio & python ■ Datan suojaaminen ja salaaminen, turvapostien tuominen mukaan. ■ Järjestelmän ylläpidon luonti ja jatkaminen. ■ Työntekijöiden koulutus valmis ja päättyy. Q4
 17. Eikö pohjan täyttö oikein irtoa? TIETOKESKUS AD. Onko sinulla vaikeuksia selvittää miten pääset nykytilasta tavoitteisiin? Jos harjoitus ei vienyt sinua loppuun asti, anna osaavien konsulttiemme auttaa – heiltä löytyy vuosien kokemus ja näkemystä erilaisista teknologioista, ja heiltä irtoaa nopeasti juuri sinun yrityksesi tilanteen ratkaisemiseksi. MITEN TÄMÄ ONNISTUU? Vedämme teille neljän tunnin workshopin, jonka aikana löydämme vastaukset kinkkisempiinkin kysymyksiin. Sen pohjalta rakennamme kattavan kehityspolun seuraavalle 6–12 kuukaudelle. Kerromme siinä suoraan mitä työkaluja, teknologioita ja prosesseja yrityksesi tulisi ottaa käyttöön. HINTA: 1875 € (alv. 0 %) KESTO: 1,5 työpäivää ➡️ Tutustu kehitystyöpajaan ja varaa se täällä
Publicité