Yrittajatesti ES

Eero Siljander
Eero SiljanderData Scientist, IPMA D Project Manager, Economist. à Etteplan Oy, Finland.

Yrittäjätestin tulos.

1
YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO
Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia
ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita ja tavoitteita. Saat myös arviot vahvuuksistasi ja heikkouksistasi.
Otathan huomioon, että arviot perustuvat ainoastaan vastaamiisi kysymyksiin. Olet vastannut 30 kysymykseen yhteensä 32
kysymyksestä.
Arviot
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
5.0
Sinulla on erinomaiset henkilökohtaiset ominaisuudet yrittäjyyden näkökulmasta. Sinulla ei ole suuria
heikkouksia, mutta vahvuuksia sitäkin enemmän. Henkilökohtaisilla ominaisuuksillasi voit tarvittaessa
paikata paljonkin esimerkiksi kokemuksen puutetta tai vähäistä tietoa toimintaympäristöstä. Tulet
todennäköisesti menestymään yrittäjäurallasi.
Kokemus ja
osaaminen
2.8
Osaamisesi ja kokemustaustasi ei ole riittävän hyvä aloittaaksesi yritystoiminnan. Tarvitset todennäköisesti
lisää tietoa saadaksesi tietoa ja kokemusta yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Menestyminen vaatii sinulta
lujaa päättäväisyyttä.
Markkinat 3.8
Sinulla on hyvä kuva markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista. Joudut vielä miettimään paikkaasi
markkinoilla, ja sitä miten vastaat kilpailijoiden tarjontaan ja miten tuotteesi/palvelusi soveltuu valitsemallesi
toimialalle. Sinulla on mahdollisuudet onnistua.
Tavoitteet 2.0
Et aseta toiminnallesi selkeitä tavoitteita tai tavoitteesi ovat sangen maltillisia. Et hae yritystoiminnan kautta
suurta menestystä, mutta kuitenkin hyvää toimeentuloa. Usein turvallinen toimintaympäristö ja vakaat olot
ovat sinulle tärkeitä tekijöitä. Todennäköisesti päädyt yksinyrittäjäksi.
2
Vahvuudet
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Olet todella kiinnostunut kehittämään ominaisuuksiasi. Käytät tarvittaessa runsaasti aikaa ja varojasi, jotta saat
haluamasi asian paremmalle tasolle.
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Olet todella kiinnostunut tutkimaan kaikki mielenkiintoiset ja mahdollisesti sinulle hyödylliset kysymykset ennalta
ja oma-aloitteisesti. Olet hyvin valmistautunut useissa tilanteissa, koska olet jo hankkinut tietoa etukäteen.
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Olet todella kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja käytät itsetutkistelua jatkuvasti. Pyrit pitkäjänteisesti erittelemään
tunteitasi, tuntemuksiasi, uskomuksiasi sekä arvioimaan, miten käyttäytymisesi vaikuttaa ympäristöösi.
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Olet luottavainen omaan osaamiseesi sekä työelämässä että taitoihisi työelämän ulkopuolella. Olet saanut
runsaasti oppia ja kokemusta monesta asiasta, joten tiedät tarkasti mitä osaat ja mitä et. Olet valmis
panostamaan paljonkin kehittääksesi osaamistasi.
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Toimit hyvin itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Nautit siitä, kun saat itse päättää asioista etkä juuri kaipaa toisten
ihmisten mielipiteitä. Itsenäisyytesi vahvistaa uskoasi omiin kykyihisi, vaikka joskus tekisitkin vääriä ratkaisuja.
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Olet erinomaisen päättäväinen niissä asioissa, joihin ryhdyt. Sinusta löytyy tarvittaessa horjumattomuutta,
tarmoa ja lujaa luonnetta, jos asiat ovat hankalia ja niitä pitää viedä eteenpäin. Usein saat tämän takia paljon
aikaiseksi ja se lisää itseluottamustasi.
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Sinulle on luontaista, että analysoit tekemisesi, asetat kunnianhimoisiakin tavoitteita ja lähdet toteuttamaan niitä
systemaattisesti ja keskittyneesti. Useimmiten saavutat tavoitteesi, mikä lisää uskoa omiin kykyihisi ja
saavutuksiisi.
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
Luovuus on olennainen osa sinua. Näet lähes aina tilanteissa ja asioissa ratkaisuja tai ominaisuuksia, jotka eivät
tule muiden mieleen. Luot uusia asioita nopeasti ja haluat siirtyä jo kehittämään seuraavaa ideaasi.
Kokemus ja
osaaminen
Käytät monipuolisesti ja päivittäin internetin palveluja. Se on luontainen osa työ- ja vapaa-aikaasi. Haet tietoa
helposti ja nopeasti. Tämä antaa sinulle vahvan pohjan myös yritystoimintaan liittyvien tarpeiden hoitamiseen.
Markkinat
Sinulla on selkeästi syntynyt omat tärkeät tavoitteet, joita kohti ponnistelet. Olet valmis tekemään paljon töitä,
että taitosi ja osaamisesi kehittyvät siten, jotta sinulle on mahdollista toteuttaa tavoitteesi. Tällainen asetelma
auttaa sinua todella paljon yrittäjäurallasi.
Markkinat
Olet jatkuvasti ideoimassa ja kehittämässä uusia asioita. Luova ajattelu on sinulle luontaista. Uusien asioiden
kehittäminen yhdessä johdonmukaisen toteutuksen kanssa luo hyvän pohjan menestyvälle yritykselle.
Markkinat
Olet toiminut aktiivisesti sähköisessä mediassa jo pitkään. Sinulle on luontaista ajatella, että sähköinen
kaupankäynti on tulevaisuutta, etkä voisi ajatella yritystoimintaasi ilman näitä mahdollisuuksia.
Tavoitteet
Olet analysoinut asiakasryhmien tarpeet ja olet hyvin selvillä, mitä perusteluja tulet käyttämään myydessäsi
tuotteistasi/palvelujasi. Osaat vastata kysymykseen, mitä hyötyä asiakas saa tuotteesta/palvelusta.
Heikkoudet
Kokemus
ja
osaaminen
Sinulla ei ole kokemusta markkinoinnista, jonka avulla on edistetty tuotteen tai palvelun myyntiä. Markkinoinnin
perusteiden selvittäminen ja niiden hyödyntäminen omiin tuotteisiin ja palveluihin on tärkeää menestyksen kannalta.
Kokemus
ja
osaaminen
Sinulla on hieman kokemusta myynnistä. Olet toiminut myyjänä tai myynnin tukena tai vastaavana.
Myyntikokemuksesi on vähäistä ja sinun kannattaisi lisätä tietoa tuotteiden ja palveluiden myynnistä.
Tavoitteet
Et ole ollenkaan miettinyt, mistä tuotteesi/palvelusi hinta muodostuu. Sinun kannattaa selvittää mm. mitä asiakkaat
ovat valmiita maksamaan tuotteesta/palvelusta ja mitä tuottaminen/valmistaminen maksaa. Hinta muodostuu jostain
3
siltä väliltä.
Tavoitteet
Et ole ollenkaan miettinyt, minkälainen tuotteesi/palvelusi hinta on kilpailijoihin verrattuna. Sinun kannattaa selvittää
mm. tarjoaako tuotteesi/palvelusi enemmän, jolloin hintakin voi olla korkeampi. Vai onko hinta sama kilpailijoiden
kanssa. Tätä on tärkeää pohtia ennen myynnin aloitusta.
Tavoitteet
Et ole ollenkaan selvittänyt toimialan yleistä kilpailutilannetta. Sinun kannattaa selvittää, onko alalla paljon pieniä
toimijoita, vai muutama iso toimija. Oma paikka markkinoilla on hyvä tunnistaa ennen toiminnan aloitusta.
Tavoitteet
Et ole ollenkaan selvittänyt kilpailijoita. Sinun kannattaa selvittää pääkilpailijasi, ovatko ne muita pienyrityksiä vai
suuria toimijoita. On hyvä miettiä, miten saavuttaa kilpailuetu muihin nähden. Tätä on tärkeää ennen toiminnan
aloitusta.
Tavoitteet
Et ollenkaan miettinyt, minkälaista rahoitusta tarvitset. Sinun kannattaa selvittää mitä alkupääomaa tarvitset. Ota
yhteyttä esim. ELY-keskukseen eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi.
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Osa 1. Henkilökohtaiset ominaisuudet
Haluatko kehittää itseäsi jatkuvasti?: 5
Onko sinulle luontaista ottaa selvää asioista?: 5
Onko sinulla taipumusta itsetutkisteluun?: 5
Onko sinulla mielestäsi hyvä luottamus omiin kykyihisi?: 5
Pystytkö mielestäsi toimimaan itsenäisesti?: 5
Oletko mielestäsi päättäväinen?: 5
Onko sinulle luontevaa asettaa tavoitteita ja työskennellä niitä kohden?: 5
Pidätkö itseäsi luovana ihmisenä?: 5
Osa 2. Tiedot ja osaaminen
Onko sinulla kokemusta toimialalta, johon aiot yrittäjäksi?: Ei vastattu
Tukeeko koulutustaustasi yrittäjäksi ryhtymistä?: 3
Ymmärrätkö mistä yrityksen kulut ja tulot ylipäätään muodostuvat?: 3
Osaatko käyttää internetin tarjoamia palveluja?: 5
4
Oletko suorittanut yrittäjyyteen liittyviä opintoja?: 3
Onko sinulla kokemusta ihmisten johtamisesta?: Ei vastattu
Onko sinulla kokemusta tuotteiden tai palvelujen markkinoinnista?: 1
Onko sinulla kokemusta tuotteiden tai palvelujen myymisestä? : 2
Osa 3. Mitkä asiat askarruttavat?
Yrityksen talouteen liittyvät haasteet: Kyllä
Oma jaksaminen, työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen: Kyllä
Rahoitusosaaminen ja rahoitussuunnittelu: Ei
Toimintaympäristöön liittyvä tuntemus: Ei
Käytännön kokemuksen puute: Kyllä
Oman talouden kunnossapitäminen: Ei
Perheeseen/lähipiiriin liittyvät haasteet: Ei
Työntekijöihin liittyvät haasteet: Ei
Osa 4. Yrittämisen odotukset ja tavoitteet
Haluatko kasvattaa omaa osaamistasi omien tavoitteidesi mukaisesti?: 5
Haluatko itse päättää mitä teet?: 3
Haluatko luoda uusia juttuja?: 5
Haluatko luoda jotain omaa?: 3
Haluatko ansaita merkittävästi enemmän yrittäjänä?: 3
Haluatko, että yrityksesi kasvaa?: 3
Haluatko toimia kansainvälisesti?: 3
Haluatko käyttää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia?: 5
Osa 5. Yritysidea ja sen sisältö
5
Myyn tuotteita: Ei
Myyn palveluja: Kyllä
Myyn kuluttajille: Ei
Myyn yrityksille: Ei
Myyn paikallisesti: Ei
Myyn alueellisesti: Ei
Myyn koko Suomessa: Ei
Aion laajentua ulkomaille 1 vuoden sisällä: Ei
Myyn myös sähköisesti (verkossa): Kyllä
Osa 6. Tarjonta asiakkaille
Oletko selvillä, millä toimialalle aiot toimia?: 3
Oletko selvittänyt, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitasi?: 3
Oletko selvittänyt, mitä etuja ja hyötyjä tarjoat asiakkaillesi?: 5
Oletko miettinyt miten tuotteesi/palvelusi hinta muodostuu?: 1
Oletko selvittänyt, onko hinta alempi, sama vai kalliimpi kuin kilpailijoilla?: 1
Osa 7. Kilpailijat
Oletko selvittänyt millainen kilpailutilanne toimialalla on?: 1
Oletko selvittänyt ketkä ovat kilpailijoitasi?: 1
Oletko miettinyt, miten rahoitat toiminnan alkuvaiheen?: 1
Osa 8. Yrityksesi kilpailuedut
Tuotteen/palvelun laatu on parempi kuin kilpailijoilla: Kyllä
6
Tuotteen/palvelun hinta on parempi kuin kilpailijoilla : Ei
Tuote/palvelu on yksilöllisempi kuin kilpailijoiden tuote/palvelu : Ei
Tuote/palvelu on helpommin asiakkaan saatavilla kuin kilpailijoiden: Ei
Tuote/palvelu on helpommin sovitettavissa asiakkaan tarpeisiin kuin kilpailijoiden tuote/palvelu: Kyllä
Muu, mikä?: Korkea osaaminen, laatu, asiakaspalvelu, toimitusten nopeus.

Recommandé

Tekniikat menestyä freelancerina | Tony Henrik Halttunen par
Tekniikat menestyä freelancerina | Tony Henrik HalttunenTekniikat menestyä freelancerina | Tony Henrik Halttunen
Tekniikat menestyä freelancerina | Tony Henrik HalttunenTony Halttunen
176 vues16 diapositives
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteet par
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteetModernin saas-yhtiön johtamisen periaatteet
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteetMikko Seppä
24 vues74 diapositives
Hs mielipide heinäkuu_2012 par
Hs mielipide heinäkuu_2012Hs mielipide heinäkuu_2012
Hs mielipide heinäkuu_2012Eero Siljander
266 vues1 diapositive
Hoivapalvelut 2 14-001-052 aukeamat (2) par
Hoivapalvelut 2 14-001-052 aukeamat (2)Hoivapalvelut 2 14-001-052 aukeamat (2)
Hoivapalvelut 2 14-001-052 aukeamat (2)Eero Siljander
1.6K vues27 diapositives
Ipma d certificate par
Ipma d certificateIpma d certificate
Ipma d certificateEero Siljander
244 vues1 diapositive
TEK_jasentutkimus2006 par
TEK_jasentutkimus2006TEK_jasentutkimus2006
TEK_jasentutkimus2006Eero Siljander
267 vues11 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Yrittajatesti ES

Askel myynti esitys ari n_20141002 par
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002omniatopo
639 vues17 diapositives
Myyntityo par
MyyntityoMyyntityo
Myyntityoguestb6b0eb
22.7K vues71 diapositives
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään?  par
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? Turbiiniryhmä Oy
773 vues13 diapositives
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö... par
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Joni Salminen
1.9K vues100 diapositives
Tervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssille par
Tervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssilleTervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssille
Tervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssilleKirsi Vuonnala
79 vues5 diapositives
Osa 1 markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminen par
Osa 1  markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminenOsa 1  markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminen
Osa 1 markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminenIntotalo
186 vues7 diapositives

Similaire à Yrittajatesti ES(20)

Askel myynti esitys ari n_20141002 par omniatopo
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002
omniatopo639 vues
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään?  par Turbiiniryhmä Oy
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö... par Joni Salminen
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Joni Salminen1.9K vues
Tervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssille par Kirsi Vuonnala
Tervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssilleTervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssille
Tervetuloa mukaan wellness markkinoinnin kurssille
Kirsi Vuonnala79 vues
Osa 1 markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminen par Intotalo
Osa 1  markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminenOsa 1  markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminen
Osa 1 markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi ja kehittäminen
Intotalo186 vues
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen par SitraTalousTeema
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
SitraTalousTeema439 vues
Asiakas + Suosio + Myyntisauna par Juha Tahvonen
Asiakas + Suosio + MyyntisaunaAsiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + Myyntisauna
Juha Tahvonen479 vues
Uraverkosto valmentaa: Oman osaamisen markkinointi par Hanni Salo
Uraverkosto valmentaa: Oman osaamisen markkinointiUraverkosto valmentaa: Oman osaamisen markkinointi
Uraverkosto valmentaa: Oman osaamisen markkinointi
Hanni Salo94 vues
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -... par Sani Leino
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Sani Leino2.3K vues
Miten yritys pyörii ja miten yrittäjä jaksaa? par Redesan Oy
Miten yritys pyörii ja miten yrittäjä jaksaa?Miten yritys pyörii ja miten yrittäjä jaksaa?
Miten yritys pyörii ja miten yrittäjä jaksaa?
Redesan Oy534 vues
Myyntisauna – hyvä myyntipuhe par Juha Tahvonen
Myyntisauna – hyvä myyntipuheMyyntisauna – hyvä myyntipuhe
Myyntisauna – hyvä myyntipuhe
Juha Tahvonen3.4K vues
Voimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelulla par MS SOSTE
Voimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelullaVoimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelulla
Voimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelulla
MS SOSTE289 vues
Voimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelulla par Lari Karreinen
Voimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelullaVoimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelulla
Voimauta muutostilanteissa arvostavalla haastattelulla
Lari Karreinen1.8K vues
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu par Kati Keronen
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamuVaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Kati Keronen996 vues
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6. par Hallintoakatemia
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.
Hallintoakatemia185 vues
Z164 Minustako Yrittaja Handout Tulostus par Sami Liponkoski
Z164 Minustako Yrittaja Handout TulostusZ164 Minustako Yrittaja Handout Tulostus
Z164 Minustako Yrittaja Handout Tulostus
Sami Liponkoski208 vues

Plus de Eero Siljander

ES_CV_2023.pdf par
ES_CV_2023.pdfES_CV_2023.pdf
ES_CV_2023.pdfEero Siljander
6 vues8 diapositives
Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptx par
Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptxEero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptx
Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptxEero Siljander
39 vues17 diapositives
Certificate py code_efficient_ES_2021 par
Certificate py code_efficient_ES_2021Certificate py code_efficient_ES_2021
Certificate py code_efficient_ES_2021Eero Siljander
208 vues1 diapositive
Bof eerosiljander 200920 par
Bof eerosiljander 200920Bof eerosiljander 200920
Bof eerosiljander 200920Eero Siljander
45 vues14 diapositives
Certificate ds py_es par
Certificate ds py_esCertificate ds py_es
Certificate ds py_esEero Siljander
95 vues1 diapositive
Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021 par
Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021
Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021Eero Siljander
110 vues1 diapositive

Plus de Eero Siljander(20)

Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptx par Eero Siljander
Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptxEero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptx
Eero_Siljander_Consent_Management_Solution_Offer_2023_AVAUS.pptx
Eero Siljander39 vues
Certificate py code_efficient_ES_2021 par Eero Siljander
Certificate py code_efficient_ES_2021Certificate py code_efficient_ES_2021
Certificate py code_efficient_ES_2021
Eero Siljander208 vues
Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021 par Eero Siljander
Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021
Certificate datacamp scikitlearn-python_es_2021
Eero Siljander110 vues
Iot data structure_python_hub-converted par Eero Siljander
Iot data structure_python_hub-convertedIot data structure_python_hub-converted
Iot data structure_python_hub-converted
Eero Siljander145 vues
GUIDE_PROJECT_MANAGERS_MEMOLIST_ES_2020 par Eero Siljander
GUIDE_PROJECT_MANAGERS_MEMOLIST_ES_2020GUIDE_PROJECT_MANAGERS_MEMOLIST_ES_2020
GUIDE_PROJECT_MANAGERS_MEMOLIST_ES_2020
Eero Siljander239 vues
Statement of accomplishment python es par Eero Siljander
Statement of accomplishment python esStatement of accomplishment python es
Statement of accomplishment python es
Eero Siljander87 vues
Energy efficiency; IOT automation seminar es par Eero Siljander
Energy efficiency; IOT automation  seminar esEnergy efficiency; IOT automation  seminar es
Energy efficiency; IOT automation seminar es
Eero Siljander214 vues
Economics of Long-term care family decisions_ES par Eero Siljander
Economics of Long-term care family decisions_ESEconomics of Long-term care family decisions_ES
Economics of Long-term care family decisions_ES
Eero Siljander636 vues

Yrittajatesti ES

 • 1. 1 YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita ja tavoitteita. Saat myös arviot vahvuuksistasi ja heikkouksistasi. Otathan huomioon, että arviot perustuvat ainoastaan vastaamiisi kysymyksiin. Olet vastannut 30 kysymykseen yhteensä 32 kysymyksestä. Arviot Henkilökohtaiset ominaisuudet 5.0 Sinulla on erinomaiset henkilökohtaiset ominaisuudet yrittäjyyden näkökulmasta. Sinulla ei ole suuria heikkouksia, mutta vahvuuksia sitäkin enemmän. Henkilökohtaisilla ominaisuuksillasi voit tarvittaessa paikata paljonkin esimerkiksi kokemuksen puutetta tai vähäistä tietoa toimintaympäristöstä. Tulet todennäköisesti menestymään yrittäjäurallasi. Kokemus ja osaaminen 2.8 Osaamisesi ja kokemustaustasi ei ole riittävän hyvä aloittaaksesi yritystoiminnan. Tarvitset todennäköisesti lisää tietoa saadaksesi tietoa ja kokemusta yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Menestyminen vaatii sinulta lujaa päättäväisyyttä. Markkinat 3.8 Sinulla on hyvä kuva markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista. Joudut vielä miettimään paikkaasi markkinoilla, ja sitä miten vastaat kilpailijoiden tarjontaan ja miten tuotteesi/palvelusi soveltuu valitsemallesi toimialalle. Sinulla on mahdollisuudet onnistua. Tavoitteet 2.0 Et aseta toiminnallesi selkeitä tavoitteita tai tavoitteesi ovat sangen maltillisia. Et hae yritystoiminnan kautta suurta menestystä, mutta kuitenkin hyvää toimeentuloa. Usein turvallinen toimintaympäristö ja vakaat olot ovat sinulle tärkeitä tekijöitä. Todennäköisesti päädyt yksinyrittäjäksi.
 • 2. 2 Vahvuudet Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet todella kiinnostunut kehittämään ominaisuuksiasi. Käytät tarvittaessa runsaasti aikaa ja varojasi, jotta saat haluamasi asian paremmalle tasolle. Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet todella kiinnostunut tutkimaan kaikki mielenkiintoiset ja mahdollisesti sinulle hyödylliset kysymykset ennalta ja oma-aloitteisesti. Olet hyvin valmistautunut useissa tilanteissa, koska olet jo hankkinut tietoa etukäteen. Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet todella kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja käytät itsetutkistelua jatkuvasti. Pyrit pitkäjänteisesti erittelemään tunteitasi, tuntemuksiasi, uskomuksiasi sekä arvioimaan, miten käyttäytymisesi vaikuttaa ympäristöösi. Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet luottavainen omaan osaamiseesi sekä työelämässä että taitoihisi työelämän ulkopuolella. Olet saanut runsaasti oppia ja kokemusta monesta asiasta, joten tiedät tarkasti mitä osaat ja mitä et. Olet valmis panostamaan paljonkin kehittääksesi osaamistasi. Henkilökohtaiset ominaisuudet Toimit hyvin itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Nautit siitä, kun saat itse päättää asioista etkä juuri kaipaa toisten ihmisten mielipiteitä. Itsenäisyytesi vahvistaa uskoasi omiin kykyihisi, vaikka joskus tekisitkin vääriä ratkaisuja. Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet erinomaisen päättäväinen niissä asioissa, joihin ryhdyt. Sinusta löytyy tarvittaessa horjumattomuutta, tarmoa ja lujaa luonnetta, jos asiat ovat hankalia ja niitä pitää viedä eteenpäin. Usein saat tämän takia paljon aikaiseksi ja se lisää itseluottamustasi. Henkilökohtaiset ominaisuudet Sinulle on luontaista, että analysoit tekemisesi, asetat kunnianhimoisiakin tavoitteita ja lähdet toteuttamaan niitä systemaattisesti ja keskittyneesti. Useimmiten saavutat tavoitteesi, mikä lisää uskoa omiin kykyihisi ja saavutuksiisi. Henkilökohtaiset ominaisuudet Luovuus on olennainen osa sinua. Näet lähes aina tilanteissa ja asioissa ratkaisuja tai ominaisuuksia, jotka eivät tule muiden mieleen. Luot uusia asioita nopeasti ja haluat siirtyä jo kehittämään seuraavaa ideaasi. Kokemus ja osaaminen Käytät monipuolisesti ja päivittäin internetin palveluja. Se on luontainen osa työ- ja vapaa-aikaasi. Haet tietoa helposti ja nopeasti. Tämä antaa sinulle vahvan pohjan myös yritystoimintaan liittyvien tarpeiden hoitamiseen. Markkinat Sinulla on selkeästi syntynyt omat tärkeät tavoitteet, joita kohti ponnistelet. Olet valmis tekemään paljon töitä, että taitosi ja osaamisesi kehittyvät siten, jotta sinulle on mahdollista toteuttaa tavoitteesi. Tällainen asetelma auttaa sinua todella paljon yrittäjäurallasi. Markkinat Olet jatkuvasti ideoimassa ja kehittämässä uusia asioita. Luova ajattelu on sinulle luontaista. Uusien asioiden kehittäminen yhdessä johdonmukaisen toteutuksen kanssa luo hyvän pohjan menestyvälle yritykselle. Markkinat Olet toiminut aktiivisesti sähköisessä mediassa jo pitkään. Sinulle on luontaista ajatella, että sähköinen kaupankäynti on tulevaisuutta, etkä voisi ajatella yritystoimintaasi ilman näitä mahdollisuuksia. Tavoitteet Olet analysoinut asiakasryhmien tarpeet ja olet hyvin selvillä, mitä perusteluja tulet käyttämään myydessäsi tuotteistasi/palvelujasi. Osaat vastata kysymykseen, mitä hyötyä asiakas saa tuotteesta/palvelusta. Heikkoudet Kokemus ja osaaminen Sinulla ei ole kokemusta markkinoinnista, jonka avulla on edistetty tuotteen tai palvelun myyntiä. Markkinoinnin perusteiden selvittäminen ja niiden hyödyntäminen omiin tuotteisiin ja palveluihin on tärkeää menestyksen kannalta. Kokemus ja osaaminen Sinulla on hieman kokemusta myynnistä. Olet toiminut myyjänä tai myynnin tukena tai vastaavana. Myyntikokemuksesi on vähäistä ja sinun kannattaisi lisätä tietoa tuotteiden ja palveluiden myynnistä. Tavoitteet Et ole ollenkaan miettinyt, mistä tuotteesi/palvelusi hinta muodostuu. Sinun kannattaa selvittää mm. mitä asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta/palvelusta ja mitä tuottaminen/valmistaminen maksaa. Hinta muodostuu jostain
 • 3. 3 siltä väliltä. Tavoitteet Et ole ollenkaan miettinyt, minkälainen tuotteesi/palvelusi hinta on kilpailijoihin verrattuna. Sinun kannattaa selvittää mm. tarjoaako tuotteesi/palvelusi enemmän, jolloin hintakin voi olla korkeampi. Vai onko hinta sama kilpailijoiden kanssa. Tätä on tärkeää pohtia ennen myynnin aloitusta. Tavoitteet Et ole ollenkaan selvittänyt toimialan yleistä kilpailutilannetta. Sinun kannattaa selvittää, onko alalla paljon pieniä toimijoita, vai muutama iso toimija. Oma paikka markkinoilla on hyvä tunnistaa ennen toiminnan aloitusta. Tavoitteet Et ole ollenkaan selvittänyt kilpailijoita. Sinun kannattaa selvittää pääkilpailijasi, ovatko ne muita pienyrityksiä vai suuria toimijoita. On hyvä miettiä, miten saavuttaa kilpailuetu muihin nähden. Tätä on tärkeää ennen toiminnan aloitusta. Tavoitteet Et ollenkaan miettinyt, minkälaista rahoitusta tarvitset. Sinun kannattaa selvittää mitä alkupääomaa tarvitset. Ota yhteyttä esim. ELY-keskukseen eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi. KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Osa 1. Henkilökohtaiset ominaisuudet Haluatko kehittää itseäsi jatkuvasti?: 5 Onko sinulle luontaista ottaa selvää asioista?: 5 Onko sinulla taipumusta itsetutkisteluun?: 5 Onko sinulla mielestäsi hyvä luottamus omiin kykyihisi?: 5 Pystytkö mielestäsi toimimaan itsenäisesti?: 5 Oletko mielestäsi päättäväinen?: 5 Onko sinulle luontevaa asettaa tavoitteita ja työskennellä niitä kohden?: 5 Pidätkö itseäsi luovana ihmisenä?: 5 Osa 2. Tiedot ja osaaminen Onko sinulla kokemusta toimialalta, johon aiot yrittäjäksi?: Ei vastattu Tukeeko koulutustaustasi yrittäjäksi ryhtymistä?: 3 Ymmärrätkö mistä yrityksen kulut ja tulot ylipäätään muodostuvat?: 3 Osaatko käyttää internetin tarjoamia palveluja?: 5
 • 4. 4 Oletko suorittanut yrittäjyyteen liittyviä opintoja?: 3 Onko sinulla kokemusta ihmisten johtamisesta?: Ei vastattu Onko sinulla kokemusta tuotteiden tai palvelujen markkinoinnista?: 1 Onko sinulla kokemusta tuotteiden tai palvelujen myymisestä? : 2 Osa 3. Mitkä asiat askarruttavat? Yrityksen talouteen liittyvät haasteet: Kyllä Oma jaksaminen, työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen: Kyllä Rahoitusosaaminen ja rahoitussuunnittelu: Ei Toimintaympäristöön liittyvä tuntemus: Ei Käytännön kokemuksen puute: Kyllä Oman talouden kunnossapitäminen: Ei Perheeseen/lähipiiriin liittyvät haasteet: Ei Työntekijöihin liittyvät haasteet: Ei Osa 4. Yrittämisen odotukset ja tavoitteet Haluatko kasvattaa omaa osaamistasi omien tavoitteidesi mukaisesti?: 5 Haluatko itse päättää mitä teet?: 3 Haluatko luoda uusia juttuja?: 5 Haluatko luoda jotain omaa?: 3 Haluatko ansaita merkittävästi enemmän yrittäjänä?: 3 Haluatko, että yrityksesi kasvaa?: 3 Haluatko toimia kansainvälisesti?: 3 Haluatko käyttää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia?: 5 Osa 5. Yritysidea ja sen sisältö
 • 5. 5 Myyn tuotteita: Ei Myyn palveluja: Kyllä Myyn kuluttajille: Ei Myyn yrityksille: Ei Myyn paikallisesti: Ei Myyn alueellisesti: Ei Myyn koko Suomessa: Ei Aion laajentua ulkomaille 1 vuoden sisällä: Ei Myyn myös sähköisesti (verkossa): Kyllä Osa 6. Tarjonta asiakkaille Oletko selvillä, millä toimialalle aiot toimia?: 3 Oletko selvittänyt, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitasi?: 3 Oletko selvittänyt, mitä etuja ja hyötyjä tarjoat asiakkaillesi?: 5 Oletko miettinyt miten tuotteesi/palvelusi hinta muodostuu?: 1 Oletko selvittänyt, onko hinta alempi, sama vai kalliimpi kuin kilpailijoilla?: 1 Osa 7. Kilpailijat Oletko selvittänyt millainen kilpailutilanne toimialalla on?: 1 Oletko selvittänyt ketkä ovat kilpailijoitasi?: 1 Oletko miettinyt, miten rahoitat toiminnan alkuvaiheen?: 1 Osa 8. Yrityksesi kilpailuedut Tuotteen/palvelun laatu on parempi kuin kilpailijoilla: Kyllä
 • 6. 6 Tuotteen/palvelun hinta on parempi kuin kilpailijoilla : Ei Tuote/palvelu on yksilöllisempi kuin kilpailijoiden tuote/palvelu : Ei Tuote/palvelu on helpommin asiakkaan saatavilla kuin kilpailijoiden: Ei Tuote/palvelu on helpommin sovitettavissa asiakkaan tarpeisiin kuin kilpailijoiden tuote/palvelu: Kyllä Muu, mikä?: Korkea osaaminen, laatu, asiakaspalvelu, toimitusten nopeus.