Publicité

Helka kehittämispolku esite

16 Dec 2013
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Helka kehittämispolku esite(20)

Publicité

Helka kehittämispolku esite

  1. Helsingin paikallinen kehittämispolku AS YRI Kehrä TT I T K E H R Ä K O O RD I N UN K Ä JÄ U K KAAT Helsingin paikallinen kehittämispolku Paikallinen kehittämispolku on kaupunginosien kansalaislähtöisen kehittämisen malli Helsingissä. Kehittämispolun avulla paikalliset yhteisöt voivat parantaa aluettaan ja arkeaan. Malli tarjoaa kaupungin hallintokunnille yhteistyö - ja vuorovaikutuskanavan kaupunkilaisten kanssa. Paikallinen kehittämisryhmä KAU P STADIFOORUMIT avoimet työpajat TÄ OI K E H I T TÄ M I S PA IK A L L I S E S T I STADISÄIHKE avoin sähköinen kommunikointi Kehittämissuunnitelma EE T PAIKAHUBIT avoin tila ja kommentointi KSV HKR SOTE Kir NK OPEV Kulke KV ... Viestintä Helsinki KeskusHubi RahoittajaHanke- yhteistyö ITtuki ja tuki -hallinto AM IO AT M AT T NA ITUK RD I I-SUK K UL A-KO O Fasilitointi T E M A AT T I S E T H K AN K Rahoittajakumppanit: • Helsingin kaupunki • EU:n rakennerahastot (ESR, EAKR) • Muut EU:n rahastot • Ministeriöt • Sitra ja Tekes • RAY • Yritykset • Säätiöt 12.12.2013 Helka ry helka@helka.net Yhteistyössä: Helsingin yrittäjät ry Helsingin kaupunki Kehittämispolun esikuvana on maaseudun Leader-metodi, jota on muokattu Helsinkiin sopivaksi. Lisätietoja Suomen kylätoiminta ry, www.kylatoiminta.fi
  2. Paikallisen kehittämisen toimintaperiaatteet AVOIMUUS JA OSALLISUUS • Kaikki tervetulleita mukaan. • Tieto ja ideat näkyvät ja liikkuvat • Iloa yhdessä tekemällä KETTERYYS • Joustavia hankemuotoja • Tavoittellisuutta ja tehokkuutta työpajatyöskentelyllä KOLMIKANTA JA UUSIUTUVUUS • KEHRÄSSÄ kolmikantaperiaate (asukkaat / yrittäjät ja yhteisöt/ kaupunki) • Kehrän jäsenten kausi enintään kolme vuotta • Asukasjäsenet valikoituvat ja valitaan Stadifoorumissa ja SÄIHKEESSÄ • Alueen yrittäjä/yhteisöjäsenet valitaan neuvottelumenettelyn avulla • Kaupunkijäseninä voivat toimia paikalliset valtuutetut ja viranhaltijat PAIKAHUBIT (=nykyisin asukastilat) toimivat paikallisina infopisteinä ja kohtaamispaikkoina, jossa voi tutustua vireillä oleviin asioihin. Paikallinen kehittämispolku on kaupunginosien kansalaislähtöisen kehittämisen malli Helsingissä. Kehittämispolun avulla paikalliset yhteisöt voivat parantaa aluettaan ja arkeaan. Malli tarjoaa kaupungin hallintokunnille yhteistyö - ja vuorovaikutuskanavan kaupunkilaisten kanssa. Kehittämispolulla on kaksi tärkeää toimintoa: Paikallinen kehittämisryhmä = KEHRÄ kokoaa ihmiset valitsemaan kehittämisen painopisteitä ja tukee alueella syntyviä kehittämisideoita ja -teemoja. SUKKULA koordinoi kehittämistä ja tarjoaa ammattimaista tukea KEHRILLE ja kehittäjille. STADIFOORUMIT ovat kaikille avoimia fasilitoituja työpajoja. Fasilitoinnin avulla jokaisella on mahdollisuus tuoda näkemyksensä ja ideansa esille. STADISÄIHKE (sähköinen kaupunginosafoorumi) on paikallisen kehittämisen vuorovaikutteinen internet-sivu, jossa on esillä tärkeä info ja vireillä olevat asiat. Siellä voi kommentoida ja äänestää ideoista. SÄIHKE hyödyntää erilaisia joukkoistamiseen, osallistumiseen ja vuoropuheluun kehitettyjä sovelluksia. KEHRÄ on alueellaan uutta kaupunkikulttuuria luova ydinryhmä. • luo edellytyksiä kaupunkilaisten osallistumiselle. • kokoaa yhdessä työstetyt näkemykset kehittämissuunnitelmaksi ja hanke-ehdotuksiksi. • toteuttaa alueen hankehakuja. • tekee yhteistyötä SUKKULAN ja muiden KEHRIEN kanssa, esim. temaattisissa hankkeissa SUKKULA varmistaa paikalliskehittämisen jatkuvuuden, toimii koordinaattorina ja ammattitukena KEHRILLE ja kehittäjille. • Alueiden tuntemus (lähisukkulat) • Hankkeistamisen tuki ja hankehallinto • STADISÄIHKEEN IT-sovellusten ylläpito • Joukkoistamisen ja viestinnän tuki (fasilitointi, ym.) • Yhteistyö rahoittajien kanssa • Koordinointi ja yhteistyö Kehrien kanssa • KESKUSHUBIN toimintatilat SUKKULA ON • Yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta • Omistajiksi tavoitellaan helsinkiläisiä paikallisyhdistyksiä, kehittäjäyhteisöjä ja Helsingin kaupunkia. Toimintaa rahoitetaan julkisista varoista. • Korttelitalkkari • Kukkapenkin perustaminen • Pyöräkeskus • Tapahtumien huoltokonsepti • Sukupolvien uusyhteistyö • Mamut mukaan • Naapuriavun mallit • Ostari uusiksi • Asuntoyhtiöiden energiayhteistyö • Lähipuiston kunnostaminen • Asukastilasta toimintatilaksi
Publicité