Publicité

Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG

25 Jul 2020
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HÓA HỌC GV: NGUYỄN TRIỆU HUY BÀI 45 HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
 2. 2 NỘI DUNG BÀI HỌC I. MỞ ĐẦU. II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. 1. Ô nhiễm không khí. 2. Ô nhiễm nước. 3. Ô nhiễm đất. III. HÓA HỌC VỚI VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. 1. Nhận biết môi trường bị ô nhiễm. 2. Vai trò của hóa học trong việc xử lí chất gây ô nhiễm môi trường.
 3. 3 I. MỞ ĐẦU CÁC EM HÃY XEM VIDEO VÀ TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SAU
 4. 4 I. MỞ ĐẦU Nguồn Internet
 5. 5 I. MỞ ĐẦU 1. Các em hãy kể ra các dạng ô nhiễm môi trường mà video đã trình bày. 2. Các em hãy kể các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường mà video đã trình bày. 3. Ngoài các nguyên nhân kể trên, còn có nguyên nhân nào khác gây ra ô nhiễm môi trường hay không? Câu hỏi thảo luận
 6. 6 I. MỞ ĐẦU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Khái niệm: Là sự thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. Các dạng ô nhiễm môi trường thường gặp: Có 2 nguồn nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐÂT TỰ NHIÊN NHÂN TẠO
 7. 7 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề “Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường”  Phòng học được bố trí 3 góc học tập: Góc trải nghiệm, góc phân tích, góc áp dụng..  Lớp học được chia thành 4 tổ (đánh số 1,2,3,4). Các nhóm trưởng nhận phiếu thu hoạch.  Sau khi có tín hiệu bắt đầu:  Tất cả 4 nhóm di chuyển về “Góc trải nghiệm”.  Các nhóm có thời gian 6 phút để hoàn thành nhiệm vụ ở góc học tập này.  Sau đó, 4 nhóm được thành một nữa , nhóm 1 và nhóm 2 sẽ di chuyển về “Góc phân tích”, nhóm 3 và nhóm 4 sẽ di chuyển về “Góc áp dụng’’. Tại đây các bạn cũng sẽ có 6 phút để hoàn thành nhiệm vụ ở các góc học tập này.  Sau đó nhóm 1-2 thay đổi vị trí với nhóm 3-4 và tiếp tục có 6 phút làm việc.  Tổng thời gian làm việc của mỗi nhóm là 18 phút, có tín hiệu hết giờ các nhóm di chuyển trật tự về vị trí ngồi ban đầu.
 8. 8 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Nhiệm vụ của các góc học tập GÓC TRẢI NGHIỆM  Gợi ý: học sinh dựa vào kiến thức đã học, đọc sách giáo khoa, đọc những thông tin và quan sát những bức hình được bố trí ở “Góc trải nghiệm”.  Yêu cầu: Các em hãy trả lời một số câu hỏi sau đây vào phiếu thu hoạch: 1. Trình bày khái niệm của ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất. 2. Liệt kê một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất. 3. Liệt kê một số nguyên nhân (tự nhiên và nhân tạo) gây ra ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất.
 9. 9 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Nhiệm vụ của các góc học tập GÓC PHÂN TÍCH  Gợi ý: học sinh dựa vào kiến thức đã học, đọc sách giáo khoa, kiến thức thời sự, khái niệm và tác nhân.  Yêu cầu: Các em hãy giải thích hoặc minh họa dẫn chứng cho các nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất mà các em đã liệt kê. Từ đó rút ra tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất.  Ví dụ: Phương tiện giao thông gây ra ô nhiễm không khí vì trong quá trình hoạt động, động cơ đã đốt cháy nhiên liệu làm sản sinh ra lượng lớn khí CO2 (là tác nhân gây ra ô nhiễm không khí).
 10. 10 Nhiệm vụ của các góc học tập GÓC ÁP DỤNG  Gợi ý: học sinh dựa vào kiến thức đã học, đọc sách giáo khoa, kỹ năng giải bài tập.  Yêu cầu: Các em hãy hoàn thành 3 bài tập 5,6,7 (SGK lớp 12 cơ bản trang 205) vào phiếu thu thu hoạch. II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
 11. 11 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ  Khái niệm: Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho nó không sạch, có bụi, có mùi khó chịu, làm tầm giảm nhìn,…  Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm không khí như : CO, CO2, SO2, H2S, NOX, hợp chất CFC (Cloflocacbon), bụi,….
 12. 12 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí KHÓI BỤI NHÀ MÁY ĐỐT RƠM RẠ GTVT ĐỐT RÁC SINH HOẠT: ĐỐT THAN LỐC XOÁY GIÓ NÚI LỬA SƯƠNG MÙ TỰ NHIÊN NHÂN TẠO NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
 13. 13 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Những ảnh hưởng tiêu cực của ô nhiễm không khí Đối với Trái Đất Đối với Con Người Đối với Sinh Vật b. Tác hại của ô nhiễm không khí
 14. 14 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ b. Tác hại của ô nhiễm không khí Đối với Trái Đất Gây ra hiện tượng “hiệu ứng nhà kính” làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên dẫn đến các tác hại thứ cấp nặng nề: Phá hủy tầng ozon (là lá chắn tia cực tím của Trái Đất).
 15. 15 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Đối với Trái Đất Biến Đổi Khí Hậu Hiệu Ứng Nhà Kính Triều cường làm ngập ở các thành phố. Hạn hán do nhiệt độ tăng cao và kéo dài. Lũ lụt do mưa lớn kéo dài. b. Tác hại của ô nhiễm không khí
 16. 16 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Đối với Con Người b. Tác hại của ô nhiễm không khí BỆNH VỀ ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ TIM MẠCH GÂY TỬ VONG
 17. 17 Đối với Sinh Vật II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ b. Tác hại của ô nhiễm không khí MẤT ĐI MÔI TRƯỜNG SỐNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT GÂY CHẾT CHO CÁC LOÀI SINH VẬT
 18. 18 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC  Khái niệm: Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật.  Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước như là:  Các ion kim loại nặng: rất độc đối với sinh vật kể cả ở nồng độ rất thấp như: Hg2+, As3+, As5+,Pb2+,….  Các anion: 𝑵𝑶 𝟑 − , 𝑷𝑶 𝟒 𝟑− , 𝑺𝑶 𝟒 𝟐− ,…Ở nồng độ cao gây ra ô nhiễm môi trường, gây biến đổi sinh hóa trog cơ thể sinh vật và con người.  Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học: trong hoạt động nông nghiệp các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón sẽ ngấm vào ao hồ, sông suối làm biến đổi thành phần và tính chất của nước.  Các hợp chất hữu cơ: từ chất thải và sự phân hủy xác động thực vật cũng làm biến đổi thành phần và tính chất của nước.
 19. 19 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước Nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước TỰ NHIÊN NHÂN TẠO
 20. 20 TỰ NHIÊN II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước Mưa, tuyết tan Kéo theo các chất bẩn xuống ao hồ, sông suối gây ô nhiễm Lũ lụt, gió bão, sạc lở đất Núi lữa phun trào
 21. 21 NHÂN TẠO II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước Sử dụng thuốc bảo về thực vật và phân bón. Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi Nước thải chăn nuôi gia súc thải trực tiếp ra ao hồ, kênh gạch. Nước thải của việc nuôi trồng thủy sản thải ra ao hồ, kênh gạch.
 22. 22 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước NHÂN TẠO Hoạt động công nghiệp Hoạt động phát thải của các nhà máy vào môi trường nước, điển hình như: Nhà máy thép Formosa tại Hà Tĩnh xả thải làm cho cá chết hàng loạt. Nhà máy bột ngọt Vedan vi phạm việc phát trải vào sông Thị Vải.
 23. 23 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước NHÂN TẠO Hoạt động sinh hoạt của con người Xả rác xuống sông hồ, biển. Qúa trình đô thị hóa ồ ạt. Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý thải ra kênh gạch.
 24. 24 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC b. Tác hại của ô nhiễm môi trường nước Ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Ảnh hưởng đến sinh vật và hệ sinh thái Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người  Chi phí xử lý ô nhiễm.  Ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước tưới tiêu.  Ảnh hưởng tiêu cực đến nuôi trồng thủy sản.  Môi trường sống của sinh vật bị ảnh hưởng dẫn đến chết gây mất cân bằng sinh thái và giảm đa dạng sinh học.  Phát sinh dịch bệnh.  Mất nguồn nước sạch.  Gây ngộ độc và tử vong.
 25. 25 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT  Khái niệm: Ô nhiễm môi trường đất bao gồm các hiên tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất gây ra bởi các tác nhân ô nhiễm làm cho nồng độ các chất có trong đất tăng lên vượt quá mức an toàn.  Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất như là: H+ , Al3+ làm đất bị chua
 26. 26 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất Nguyên nhân ô nhiễm môi trường đất TỰ NHIÊN NHÂN TẠO
 27. 27 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất TỰ NHIÊN Núi lữa phun trào Lũ lụt, ngập úng Thủy triều xâm nhập mặn Làm biến đổi thành phần hóa học của đất
 28. 28 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất NHÂN TẠO Chặt phá rừng. Sử dụng thuốc bảo về thực vật và phân bón. Xã rác bừa bãi.
 29. 29 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất NHÂN TẠO Chôn lấp rác bừa bãi.Hoạt động khai thác khoáng sản. Bùn thải không được xử lý từ hoạt động công nghiệp.
 30. 30 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT b. Tác hại của ô nhiễm môi trường đất Đất bị thoái hóa, xuống cấp trầm trọng Ảnh hưởng đến sinh vật và hệ sinh thái Ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người Đất bi chai cứng, bạc màu, bị chua làm mất khả năng khai thác đất. Đất bị thay đổi tính chất dẫn đến môi trường sống thay đổi gây chết cho các loài sinh vật ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Hao hụt phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đất mất khả năng canh tác ảnh hưởng đến sản xuất. Các chất độc tích tụ trong đất đi vào chuỗi thức ăn thông qua thực vật và tích tụ qua các bậc dinh dưỡng đến con người sẽ có nồng độ rất cao gây ra ung thư.
 31. 31 III. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. NHẬN BIẾT MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM Thảo luận nhóm: Dựa vào kiến thức đã biết và sách giáo khoa, các em hãy kể ra một số cách nhận biết môi trường bị ô nhiễm:  Quan sát: thông qua màu sắc và mùi ta có thể nhận biết được môi trường không khí, môi trường nước có bị ô nhiễm hay không.  Xác định độ pH, xác định nồng độ các ion một số ion kim loại nặng: Pb2+, Ca2+, Mg2+,… chúng ta có thể nhận biết được môi trường đất, môi trường nước có bị ô nhiễm hay không.  Xác định ô nhiễm bằng các dụng cụ đo có thể xác định được hàm lượng và thành phần khí thải, nước thải từ đó nhận biết được môi trường không khí, nước có bị ô nhiễm hay không.
 32. 32 III. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. NHẬN BIẾT MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM Một số ví dụ minh họa 1. Ví dụ: quan sát thấy nước bị ô nhiễm thường có mùi hoặc có màu. 2. Ví dụ: đem một mẫu nước đi phân tích, thấy nồng độ Pb2+ cao, ta kết luận mẫu nước đã bị nhiễm kim loại nặng. 3. Ví dụ: đem một mẫu nước đi phân tích, thấy nồng độ Pb2+ cao, ta kết luận mẫu nước đã bị nhiễm kim loại nặng.
 33. 33 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC TRONG VIỆC XỬ LÍ CHẤT GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG  Thảo luận nhóm :Dựa vào kiến thức đã học và sách giáo khoa. Các em hãy đề xuất một số giải pháp xử lí các tác nhân ô nhiễm sau bằng phương pháp hóa học, viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). 1. Tác nhân gây ô nhiễm không khí: khí CO2, SO2, NO2. 2. Tác nhân gây ô nhiễm nước: Ca2+, Mg2+, Pb2+. 3. Tác nhân gây ô nhiễm đất: H+, Al3+.
 34. 34 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC TRONG VIỆC XỬ LÍ CHẤT GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT 1. Tác nhân gây ô nhiễm không khí: khí CO2, SO2, NO2 . Ta có thể hấp thụ các khí qua dung dịch bazo như: NaOH, Ca(OH)2. 2. Tác nhân gây ô nhiễm nước: Ca2+, Mg2+, Pb2+. Ta có thể kết tủa các ion kim loại bằng các anion kim loại thích hợp 3. Tác nhân gây ô nhiễm đất: H+, Al3+. Ta có thể kết tủa hoặc trung hòa các ion bằng cách cho mẫu nước qua dung dịch bazo như: NaOH, Ca(OH)2.
 35. 35 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC TRONG VIỆC XỬ LÍ CHẤT GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Một số phương pháp xử lí chất thải gây ô nhiễm môi trường  Phương pháp hấp thụ: hấp thụ khí thải bằng nước, xút. Sau đó tái sinh hoặc không tái sinh dung dịch đã hấp thụ. Ví dụ: xử lí các tác nhân CO2, SO2, NO2 CO2 + NaOH  Na2CO3 + H2O SO2 + NaOH  Na2SO3 + H2O NO2 + NaOH  NaNO3 + H2O
 36. 36 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC TRONG VIỆC XỬ LÍ CHẤT GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Một số phương pháp xử lí chất thải gây ô nhiễm môi trường  Phương pháp kết tủa: chuyển các ion kim loại nặng thành các kết tủa rồi lọc tách bỏ kết tủa Ca2+ + 𝑪𝑶 𝟑 𝟐−  CaCO3 Pb2+ + 𝑺 𝟐− PbS
 37. 37 II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC TRONG VIỆC XỬ LÍ CHẤT GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Một số phương pháp xử lí chất thải gây ô nhiễm môi trường  Phương pháp trung hòa: trung hòa H+ trong đất bằng kiềm H+ + OH-  H2O  Phương pháp oxi hóa khử: sử dụng các chất có tính oxi hóa mạnh để oxi hóa các chất gây ô nhiễm. Ví dụ: khí Cl2, khí O3,…
 38. 38 Ô CHỮ BÍ MẬT P H Â N B Ó N N H À K Í N H N Ú I L Ử A H Ấ P T H Ụ Đ Ấ T N H I Ệ T Đ Ộ N H Â N T Ạ O T R U N G H O À 1 2 3 4 6 7 5 8 1 2 3 4 5 8 7 6 1. Thuốc bảo vệ thực vật và …. …. chỉ cần sử dụng với lượng vừa đủ. Nếu sử dụng dư sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường nước và đất 2. Khí CO2 là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng hiệu ứng … …. ? 3. Là một cảnh quan thiên nhiên, khi nó hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất. Là biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Đó là gì? 4. Các khí CO2, SO2, NO2 được … …qua dung dịch xút để xử lí ô nhiễm không khí 5. Bạc màu, xói mò là những từ dung để mô tả tác hại của dạng ô nhiễm môi trường gì? 6. … … tăng cao gây ra hạn hán và băng tan. Điền vào chỗ trống 7. Khi tìm hiểu nguyên nhân của ô nhiễm môi trường, ta thường chia ra thành 2 nguồn: từ nhiên và … … 8. Để làm giảm độ chua của đất, người nông dân thực hiện bón vôi (CaO) để … …. H+ trong đất.
 39. 39 Trách nhiệm của học sinh Trang bị kiến thức về các tác nhân và nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường Học tập, nghiên cứu, để tìm ra những giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường Hành động cụ thể thông qua các hoạt động ngoại khóa góp phần bảo vệ môi trường Nhớ học bài này. Đề thi THPTQG sẽ cho 2 câu ở mức nhận biết thông hiểu! Tuyên truyền cho người than, bạn bè, cộng đồng ý thức bảo vệ môi trường Hình thành ý thức bảo vệ môi trường ở mọi lúc, mọi nơi
 40. GV: NGUYỄN TRIỆU HUY CHÚC CÁC EM CÓ MỘT KÌ THI THPTQG THẬT THÀNH CÔNG
Publicité