Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa

806 vues

Publié le

Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaari 12.5.2016
Signe Jauhiainen (PTT)

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa

  1. 1. Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa Signe Jauhiainen ja Henna Busk Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaari 12.5.2016
  2. 2. Tutkimuksen tavoitteet  Pellervon taloustutkimuksen, Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteinen tutkimushanke, mukana myös TEM ja Tela  Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota päätöksenteon tueksi tietoa maahanmuuttajien työurista, toimeentulosta ja eläketurvasta.  Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva maahanmuuttajien työurista. – Miten Suomessa asuttu aika jakaantuu eri työmarkkinatiloihin? – Onko työurissa eroja maahanmuuttajaryhmien välillä? – Miten maahanmuuttajien tulot kehittyvät maassaoloaikana?  Maahanmuuttajien työura on lyhyempi ja ansiot pienempiä, mikä johtaa myös pienempää eläkkeeseen. Osa maahanmuuttajista pysyttelee pitkiä aikoja työmarkkinoiden ulkopuolella. 12.5.2016
  3. 3. Tutkimusaineisto  Tutkimuksen aineistona on Tilastokeskuksen kokonaisaineisto vuosina 1995, 1996, 2000, 2001, 2005 ja 2006 Suomeen muuttaneista ulkomaan kansalaisista.  Aineistoon on yhdistetty tietoja Eläketurvakeskuksen rekistereistä.  Otoshenkilöistä on tiedot maahanmuuttovuodesta vuoteen 2013 asti.  Muuttaneiksi tilastoituvat ja aineistoon sisältyvät maahantulijat, joilla on ollut aikomus oleskella maassa vähintään 12 kuukautta.  Suomeen muutti tutkimusvuosina yhteensä lähes 58 000 ulkomaan kansalaista.  Tärkeitä taustamuuttujia ovat mm. sukupuoli, ikä, maahanmuuttoikä, maahanmuuttovuosi, maassaoloaika, kansalaisuus ja syntymävaltio. 12.5.2016
  4. 4. Työllisyys paranee maassaoloaikana (18-64-vuotiaat) 12.5.2016 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työllistenosuus 1995-1996 2000-2001 2005-2006 Kantaväestö
  5. 5. Työllisinä keskimäärin 40 % maassaoloajasta 12.5.2016 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki Mies Nainen 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Palkansaaja Yrittäjä Työtön Opiskelija Eläkeläinen Ulkopuolella muut

×