Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

FOREX (Валутна търговия)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

FOREX (Валутна търговия)

Télécharger pour lire hors ligne

Образователна презентация от ЕЛАНА Трейдинг: Какво представлява валутната търговия и как функционира тя.

globaltrader.elana.net

Образователна презентация от ЕЛАНА Трейдинг: Какво представлява валутната търговия и как функционира тя.

globaltrader.elana.net

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par ELANA Group (19)

Publicité

FOREX (Валутна търговия)

 1. 1. FOREX (Валутна търговия) www.elana.net
 2. 2. Съдържание • Какво e FOREX или накратко FX ? • Защо съществува? • Кой търгува FX? • Какво движи FX пазара? • Защо да търгуваме FX? • Пипсове и Спредове • FX търговия чрез платформата ELANA Global Trader • Добри съвети за търговия www.elana.net
 3. 3. Какво е Forex (Валутна търговия) Какво е FX? • Търговията на една валута спрямо друга www.elana.net
 4. 4. Защо съществува? • От бизнес цели, до спекулации за трилиони долари • Балансиране на търговията между държавите • Застраховане срещу валутен риск на инвестиции в чужбина • Спекулация с цел бързи печалби продажба продажба печалба печалба покупка покупка www.elana.net
 5. 5. Кой търгува FX? • Централни банки / финансови министерства • Фирми занимаващи с внос/износ, с цел застраховане срещу валутен риск • Спекуланти • Инвеститори отвъд граница, с цел застраховане срещу валутен риск www.elana.net
 6. 6. Какво движи FX пазара? • Централните банки • Хедж фондове • Новини • Политика www.elana.net
 7. 7. Защо да търгуваме FX? • Спекулация – бизнес за трилиони долари – Възползване от непостоянството с цел печалба на пазара – Спекулация с лихвените проценти – продажба на валута, носеща ниска лихва и закупуването на валута носеща висока лихва. • Застраховане срещу валутен риск /хеджиране/ – Застраховане срещу валутен риск на експозицията в чуждестранни ценни книжа – Намаляване на риска за компании, занимаващи се с международна търговия – Диверсификация на портфейла – Фундаментален елемент при управлението на риска www.elana.net
 8. 8. Предимства на ELANA Global Trader • Над 160 налични FOREX двойки • Нисък маржин – възможност да търгувате с до 100 пъти по-големи обеми от наличните средства по сметката Ви • Достъп до пазара от най-добрите доставчици • Разнообразие от инструменти - спот валутна търговия, търговия с ценни метали, търговия на нерегулирани пазари с валутни опции, валутен форуърд • Конкурентни спредове за покупка и продажба. www.elana.net
 9. 9. Пипс и спредове • Пипс: най- малкото ценово изменение, което дадена валута може да направи. – EURUSD цена 1.5104 – USDJPY цена 86.59 – ELANA Global Trader предлага ценообразуване в 0.1 пипса – има допълнителен знак след десетичната запетая: • EURUSD 1.51046 • USDJPY 86.597 • Спред: Разликата между цената, по която можете да купите и тази, на която можете да продадете. www.elana.net
 10. 10. Пресмятане стойността на пипса • Пресмятане стойността на пипса за една позиция: – EUR/USD при обменен курс от 1.5104 – (.0001 / 1.5104) X 100,000 = 6.6207 EUR – Закръглено ще бъде 6.62 EUR на пипс. – GBP/USD при обменен курс от 1.6640 – (.0001 / 1.6640) x 100,000 = 6.0096 GBP x 1.6640 = 9.9999 USD – Закръглено ще бъде 10 USD на пипс. www.elana.net
 11. 11. Преглед • Спот сделка - покупка или продажба на една валута срещу друга с вальор два работни дни след датата на сдеката. • Отворените спот позиции се прехвърлят с нов вальор на базата на Tom/Next и подлежат на корекция с определено суап число +/-. Суап числото изразява разликата в основните лихвени между първата и втората валута. • Нереализираните печалби/загуби са предмет на кредитна или дебитна лихва. www.elana.net
 12. 12. Свързани поръчки Поръчка за вход Поръчка за ограничаване на загубата Поръчка за реализира не на Цена на отваряне печалба Поръчка за ограничаване Поръчка за прибиране на печалба на загубата /Стоп/ www.elana.net
 13. 13. Плаващ стоп • Разстояние от пазара • Купуваме EUR/USD на 1.2745 • Изменение • Плаваща стоп поръчка е поставена на • Стъпка на промяна 1.2700 • Разстоянието от пазара е дефинирано като 45 пипса. • Стъпката е определена на 5 пипса • Стандартната стоп поръчка щеше да бъде изпълнена, в момента, в който пазарната цена достигне оригиналното ниво на поръчката от 1.2700, при 45 пипса загуба • Отваряне на позиция при 1.2745, изход при 1.2755 /с плаващ стоп/ www.elana.net
 14. 14. Извлечение по сметката www.elana.net
 15. 15. Полезни съвети за търговия • Дисциплина • Поставете си дългосрочни цели • Не надминавайте наличните си средства и управлявайте експозициите си • Диверсифицирайте и управлявайте портфейла си • Търгувайте с разума, не със сърцето си • Придържайте се към стратегията си: Планирайте как да търгувате и търгувайте по план • Търгувайте по плана си: Ако се провалите в планирането, ще се провалите и в търговията • Управлявайте позициите и поръчките си усърдно www.elana.net
 16. 16. Контакт ЕЛАНА Трейдинг Софарма Бизнес Тауърс ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756 тел: +359 2 81 000 29, факс: +359 2 95 815 23 globaltrader@elana.net metatrader@elana.net Skype: elana.trading http://www.elana.net/trading http://globaltrader.elana.net http://metatrader.elana.net Bloomberg: ELAN GO www.elana.net

×