Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

В какво да се спестява днес

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

В какво да се спестява днес

Télécharger pour lire hors ligne

Презентация, от която може да разберете защо падат лихвите по депозитите и докога ще бъдат ниски, каква е връзката между риск и доходност, както и какъв е реалистичният доход от различни видове вложения.

Презентация, от която може да разберете защо падат лихвите по депозитите и докога ще бъдат ниски, каква е връзката между риск и доходност, както и какъв е реалистичният доход от различни видове вложения.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à В какво да се спестява днес (15)

Plus par ELANA Group (17)

Publicité

В какво да се спестява днес

 1. 1. 1
 2. 2. Темите днес:  Защо падат лихвите  Как работят парите  Какво е реална доходност  Каква е връзката между риск и доходност  Как се печели от различни активи. Плюсове и минуси.  Каква е доходността на различни вложения  Как да взема решение да инвестирам  Как да избера инвестиционен мениджър  Въпроси и отговори
 3. 3. Как работят парите? Инфлация 2% Парични средства Доход 0% Стойност -2% Доход 1% Стойност -1% Доход от 2% до 10% Стойност от 0% до 8% Банков депозит Инвестиция
 4. 4. Защо падат лихвите? Източник: БНБ Банките разполагат с много свободен ресурс Лихвите ще бъдат на ниски нива дълго време В период от 5 години може да се върнат на максимум 4% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Лихвени проценти по нови депозити 1 месец 1 година9.46% 0.856.38% 0.64%
 5. 5. Какво търсим за спестяванията си? ЗАЩИТА ОТ ИНФЛАЦИЯ: Да запазим стойността на парите си или дори да ги увеличи в реално изражение. ДОХОДНОСТ: Допълнителен доход към работната заплата или пенсията. СИГУРНОСТ: Пари за „черни дни“ - допълнителна защита на доходите при финансови и икономически сътресения.
 6. 6. Какво е реална доходност? Ново увеличение на инфлацията ще заличи реалния доход Лихвите по депозитите вече не предпазват от инфлация -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Реална доходност Инфлация Лихва 14.5 9.7% 1.2% -2.6%
 7. 7. Риск и доходност Нулев риск Парични средства, краткосрочни ДЦК Гарантирани депозити Повече риск предполага по-висока възвръщаемост, но не е гаранция за това! Нисък риск ДЦК, облигации на големи компании Умерен риск Високодоходни облигации Имоти, Акции Злато, Суровини Висок риск
 8. 8. 9% 11% 14% 16% 19% 21% 24% 26% 28% 31% 33% 3.5% 4.1% 4.7% 5.3% 5.8% 6.4% 7.0% 7.6% 8.1% 8.7% 9.3% 0% -4% -7% -11% -15% -19% -22% -26% -30% -33% -37% Най добра Средна Най-лоша Риск и доходност: Портфейли с различен риск Рисковите активи носят по-голяма възвръщаемост, но и опасност от повече загуби за кратък период от време 100% Облигации 100% Акции Възвръщаемост на инвестиционен портфейл според съотношението акции и облигации за 2006-2015 г. 50% Облигации 50% Акции Средна доходност за 10 години на най-рисковия портфейл 9.3%
 9. 9. Риск и доходност: Диверсификация Златното правило на инвестициите за управление на риска!
 10. 10. Риск и доходност: Инвестиционен хоризонт 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В акции USA В депозит на 2% Начална инвестиция 1 000 лв. Допълнителни вноски 100 лв. на година Общо инвестирани за 10 години 1 900 лв. Резултат В депозит: 2 215.20 лв. Възвръщаемост 16% В акции: 3 571.50 лв. Възвръщаемост 88% Инфлация за периода: 48.2% Източник: БНБ и Bloomberg
 11. 11. Активи: Как се печели Актив Форма на доход Депозити Лихви Облигации Купонно плащане, лихви, капиталова печалба Имоти/земеделска земя Рента/наем, печалба при продажба Акции Капиталова печалба, годишен дивидент Финансови инструменти, свързани със суровини Капиталова печалба Взаимни фондове Капиталова печалба
 12. 12. Ниско рискови активи: Плюсове и минуси Депозити Облигации  Фиксиран доход  Гаранция за до 100 000 евро  Възможност за участие с малки суми  Ограничен достъп до парите, санкции при теглене  Понякога по-ниска доходност от инфлацията  Риск от загуба на големи суми над гарантираните  Данък 8% върху лихвите  Фиксиран доход  Сигурност за инвестицията при ДЦК  Ликвиден пазар – можете да купите и продадете без проблем  Понякога по-ниска доходност от инфлацията  Риск от загуба при корпоративни облигации  Инвестират се суми над 50 000 валутни единици  Плаща се данък върху дохода
 13. 13. Високорискови активи: Плюсове и минуси Акции Имоти/земя  Високи капиталови печалби в дългосрочен план  Доход от дивиденти  Висока ликвидност  Възможност за участие с малки суми  Няма данъци за печалба от акции на БФБ и в ЕС  Риск от загуба и намаляване на инвестицията  Няма гаранция за инвестицията  Изискват се финансови познания  Капиталови печалби в зависимост от пазарното развитие  Регулярен доход от рента/наем  Риск от спад на цената  Голяма инвестиция  По-ниска ликвидност – дълго време за продажба  Допълнителни разходи за поддръжка и сделки  10% данък върху печалбата
 14. 14. Взаимни фондове: Плюсове и минуси  По-висока доходност от инструментите с фиксиран доход  Различни инвестиционни стратегии  Достъп до парите във всеки момент без санкции  Възможност за инвестиция без финансови знания  Може да се инвестират малки суми  Висока ликвидност  Няма данъци за печалба от български фондове и фондове от ЕС  Риск от спад на инвестицията в краткосрочен план  Няма гаранция за инвестицията
 15. 15. Вложения: Доходност за последните 5 години Активното управление и диверсификация на активите са условията за успех Възвръщаемост на различните активи за периода 2011-2015 г. Актив Средногодишна доходност Най- добър резултат Най-лош резултат Депозит в лева 2.53% 3.99% 0.80% Доходност 5-год. БГ ДЦК 3.07% 5.09% 1.01% Рента/наем 6.43% 7.54% 5.99% Български акции 6.55% 42.28% -11.82% Акции в Европа 5.05% 24.70% -11.60% Акции в САЩ 12.66% 33.35% 0.29% Злато -5.00% 9.57% -28.33% Източник: БНБ, БФБ, Bloomberg
 16. 16. Взаимни фондове: Доходност за последните 5 години -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средногодишен доход от ниско рискови фондове /инфлация 2007 - 2015 г. Ниско рискови фондове Инфлация -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средногодишен доход от балансирани фондове/ инфлация 2007 - 2015 г. Балансирани фондове Инфлация Взаимните фондове покриват инфлацията в дългосрочен план дори и в кризисни времена (2008-2011) Източник: БАУД, НСИ
 17. 17. Реалистична доходност за следващите 3 години Актив Прогнозна средногодишна доходност за 3 години Депозит в лева 1.00% Доходност 5-год. БГ ДЦК 1.25% Рента/наем 6.00% Български акции 8.00% Акции в Европа 8.00% Акции в САЩ 5.00% Злато 10.00% Рисковите активи ще продължат да носят по-висока доходност, дори и по време на бавен икономически растеж по света
 18. 18. Български акции: Потенциал Дивидентните акции ще продължат да носят годишен доход 2% - 5% Акциите на компаниите от сектор имоти ще растат най-много -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Сектор Имоти Индекс SOFIX 0% 5% 10% 15% Монбат Трейс Груп Холд ЕМКА Спиди Стара планина Холд Корадо-България Елхим Искра М+С хидравлик Фазерлес Софарма Трейдинг ХЕС Елана Агрокредит Софарма имоти АДСИЦ Булгартабак холдинг Адванс Терафонд АДСИЦ Доход от дивидент 2015 г.
 19. 19. Как да взема решение да инвестирам  Защо да инвестирам?  Колко риск мога да поема и какво да очаквам от това?  Кога е необходим капитала ми?  Кой ще управлява спестяванията ми? Отговорите на тези въпроси са основата на управлението на спестяванията!
 20. 20. Активно инвестиране Пасивно инвестиране Електронни платформи Брокери Консултации Взаимни фондове Доверително управление Пасивно и активно инвестиране
 21. 21. Как да изберем инвестиционен мениджър?  История на компанията - опит и стаж на екипа  Представяне през годините  Прозрачност и пълнота на информацията  Отношение  Богатство на инвестиционните стратегии Парите Ви трябва да се управляват според Вашите цели!
 22. 22. Как може да се инвестира чрез ЕЛАНА: www.elana.net Най-награждаваните български фондове
 23. 23. Благодаря за вниманието! ЕЛАНА Трейдинг Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12 ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756 тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 29 trading@elana.net Bloomberg: ELAN GO www.elana.net Ние сме на разположение да обсъдим Вашата инвестиция!
 24. 24. Пояснителни бележки • Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. • Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк начин с изразената препоръка или мнения в този документ. • Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не е изрично споменато. • Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16 • Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на публично достъпна информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация по този документ е налична при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във връзка с изготвяните препоръки. • Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. • Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.

×