Publicité
Как парите работят за Вас
Как парите работят за Вас
Prochain SlideShare
ЕЛАНА Глобален Фонд АкцииЕЛАНА Глобален Фонд Акции
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Как парите работят за Вас

  1. Попитайте консултант на 02/ 81 000 70 Проверете www.elana.net Най-добър инвестиционен посредник за 2016 г. Най-добро управляващо дружество за 2016 г. К К П И Как печелят взаимните фондове Данните в графиките са от БНБ и БАУД. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9-00 и 17-30 ч. инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net. Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, може да прочетете на www.elana.net.
  2. Попитайте консултант на 02/ 81 000 70 Проверете www.elana.net Най-добър инвестиционен посредник за 2016 г. Най-добро управляващо дружество за 2016 г. К К П И Как печелят българските акции, които дават годишен дивидент Данните в графиките са от БФБ и БНБ. Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Компания от SOFIX Изменение на цена на акция за 2016 г. Стара Планина Холд 73% Първа инвестиционна банка 55% Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 52% Централна кооперативна банка 51% М+С Хидравлик 36% Холдинг Варна 35% Индустриален Капитал Холдинг 34% Неохим 30% Химимпорт 27% Монбат 25% Албена 24% Софарма 12% Индустриален Холдинг България 11% Адванс Терафонд АДСИЦ 6% Трейс груп холд -5%
Publicité