Publicité
ЕЛАНА Фонд Свободни Пари
ЕЛАНА Фонд Свободни Пари
Prochain SlideShare
ЕЛАНА ЕврофондЕЛАНА Еврофонд
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Plus de ELANA Group(20)

Publicité

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари

  1. НАЙ-НАГРАЖДАВАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ФОНДОВЕ Business New Europe: Best Balanced Fund in CEE 2013, 2015 and 2016 Business New Europe: Best Fixed-Income Fund 2009 Banks, Investments, Money: Best Investment Product 2007 Banks, Investment, Money: Best Financial Product 2003 Ползата за Вас от ЕЛАНА Фонд Свободни Пари:  Взаимен фонд с ниско рисков профил в български лева - фондът инвестира средствата на своите вложители във финансови инструменти с нисък риск като депозити и облигации.  Фондът играе ролята на алтернатива на разплащателната сметка, но предлага по-висок доход.  Средногодишният доход от ЕЛАНА Фонд Свободни Пари за периода 2007 - 2017 г. е 5%.  Не се плащат никакви такси при внасяне и теглене, така че честите вноски и тегления не водят до разходи.  Фондът е създаден през 2007 г. - за 10 години е увеличил вложенията на инвеститорите си с 43% (изчислена проста доходност, декември 2017).  Няма да платите данъци върху печалбата от фонда.  Фондът е изгоден за „паркиране“ на оборотни фирмени средства, тъй като осигурява по- висок доход без текущи такси за движението на парите.
  2. НАЙ-НАГРАЖДАВАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ФОНДОВЕ Business New Europe: Best Balanced Fund in CEE 2013, 2015 and 2016 Business New Europe: Best Fixed-Income Fund 2009 Banks, Investments, Money: Best Investment Product 2007 Banks, Investment, Money: Best Financial Product 2003 Как се представя ЕЛАНА Фонд Свободни Пари: Данни: БНБ и БАУД Постижения на фонда:  Награда за първо място в националната класация на облигационните фондове на Investor.bg за 2017 г.  Награда от сп. Business New Europe - “Най-добър ниско рисков фонд в Централна и Източна Европа за 2009 г.” - класиран сред всички фондове, които инвестират в ЦИЕ; На второ място по доходност сред фондовете в ЦИЕ в класацията за 2015 г.  Награда „Инвестиционен продукт 2007“ от Международното финансово изложение „Банки, инвестиции, пари“.  Управляващото дружество ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е с 16 години опит в управлението на активи - с 20 национални и международни награди, последната от която е „Най-добро управляващо дружество 2017 г.” - начело на класацията на в. Банкер за шеста година. Попитайте консултант: Тел. 02/ 81 000 70 mutualfunds@elana.net http://www.elana.net/fund-management Disclaimer: Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.
Publicité