Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de ELANA Group(17)

Publicité

Видове поръчки в ELANA Global Trader

 1. www.elana.net Видове ордери (поръчки) в ELANA Global Trader
 2. www.elana.net Съдържание • Пазарни ордери • Лимит ордери • Стоп, стоп при цена купува и стоп при цена продава • Плаващ стоп, плаващ стоп при цена купува и плаващ стоп при цена продава
 3. www.elana.net Видове ордери Когато пласираме ордер в платформата, имаме възможност да избираме между няколко различни вида. Важно е да се знае всеки един тях какво представлява.
 4. www.elana.net Пазарен ордер Започваме с най-лесния - пазарна поръчка или ордер. Това е ордер за покупка или продажба на текущата пазарна цена. Той гарантира изпълнение, но не гарантира цена. Валутните, както и повечето от основните борси за търговия с фючърси и акции са изключително ликвидни пазари, така че рядко ще има случаи, в които пазарният ордер ще бъде изпълнен на цена различна от тази, която виждате в момента на поставянето му.
 5. www.elana.net Лимит ордери Лимит ордер купува Лимит ордер продава Лимит ордерите се използват за да купите или продадете на цена по-добра от текущата в момента. Гарантира се цена, но не и изпълнение.
 6. www.elana.net Лимит ордери Лимит ордер купува Лимит ордер за покупка се използва , за да купите на по-ниска цена от моментната.
 7. www.elana.net Лимит ордери Лимит ордер продава Лимит ордер за продажба се използва, за да продадете на цена по-висока от текущата. Ордерите за затваряне на печеливша позиция или иначе казано за прибиране на печалба винаги са лимит ордери.
 8. www.elana.net Стоп ордери Стоп ордер за покупка Стоп ордер за продажба Стоп ордерите винаги се използват за покупка или продажба на по-неизгодна цена от тази в момента. Когато нивото зададено със съответния стоп ордер бъде достигнато, той автоматично става пазарен и се изпълнява възможно най-бързо.
 9. www.elana.net Стоп ордери Стоп ордер за покупка Стоповете за покупка се използват за купуване на по-висока от пазарната цена.
 10. www.elana.net Стоп ордери Стоп ордер за продажба Стоповете за продажба се използват за продаване на по-ниска от пазарната цена.
 11. www.elana.net Стоп при цена купува и стоп при цена продава ордери Стоп при цена купува– препоръчва се когато поставяте стоп ордер за покупка. Стоп при цена продава– препоръчва се когато поставяте стоп ордер за продажба. Стоп при цена продава (Stop if Offered). Пример: Пласирате ордер продажба от типа стоп при цена продава на 1.4998. Вашият стоп ордер ще бъде изпълнен, ако цена продава (Offer) достигне до 1.4998. В този момент ордерът Ви ще се изпълни на цена купува (Bid) и Вие ще продадете на 1.4996. Помнете, че цена купува (Bid) е тази на която брокера купува, а Вие съответно ще продадете. А цена продава (ask) е тази на която брокера продава а Вие съответно купувате.
 12. www.elana.net Плаващ стоп ордер Премества се автоматично ако пазарът се движи във вашата посока. Остава без промяна ако пазарът се движи срещу Вас. Обикновен стоп ордер– неподвижен Покупка Лимит ордер Стоп ордер Плаващ стоп ордер- променящ се Покупка Лимит ордер Плаващ стоп ордер Плаващият стоп е по-специфичен ордер от обикновения стоп. Подобно на него обаче, той се пласира на по-неизгодна от пазарната цена.
 13. www.elana.net Плаващ стоп ордер Премества се автоматично ако пазарът се движи във вашата посока. Остава без промяна ако пазарът се движи срещу Вас. Обикновен стоп ордер– неподвижен Покупка Лимит ордер Стоп ордер Плаващ стоп ордер- променящ се Покупка Лимит ордер Плаващ стоп ордер Когато цената на съответната валутна двойка или финансов инструмент се движи във Вашата посока, плаващият стоп се движи заедно с цената на определеното от Вас разстояние от нея. Когато обаче цената започне да се движи в негативна за Вас посока, плаващият стоп остава без промяна на последното достигнато от него ниво. Най-голямото предимство на този ордер е, че не се налага да местите ръчно стоп ордера си, а това става автоматично на предварително зададено от Вас разстояние от текущата пазарна цена.
 14. www.elana.net Плаващ стоп при цена купува и плаващ стоп при цена продава ордери Плаващ стоп при цена купува– препоръчва се когато поставяте плаващ стоп ордер за покупка. Плаващ стоп при цена продава– препоръчва се когато поставяте плаващ стоп ордер за продажба. Плаващ стоп при цена купува и съответно при цена продава са подобни на стандартните ордери стоп при цена купува и стоп при цена продава с тази разлика, че се местят автоматично, когато цената на финансовия инструмент, който сте закупили или съответно продали се движи във Вашата посока.
 15. www.elana.net Резюме • Пазарни ордери • Лимит ордери • Стоп, стоп при цена купува и стоп при цена продава • Плаващ стоп, плаващ стоп при цена купува и плаващ стоп при цена продава
 16. www.elana.net ЕЛАНА Трейдинг Софарма Бизнес Тауърс ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756 тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23 trading@elana.net bloomberg: ELAN GO За повече информация и въпроси не се колебайте да се свържете с нас!
Publicité