Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Elektroenerģijas ražošana uzņēmuma pašpatēriņam(20)

Plus de Elektrumlv(20)

Publicité

Elektroenerģijas ražošana uzņēmuma pašpatēriņam

 1. Elektroenerģijas ražošana uzņēmuma pašpatēriņam JURĢIS VINNIŅŠ Vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs
 2. Definīcija Elektrostacijas pieslēgums - elektroenerģijas ražošanas iekārta, kuru kopējā darba strāva pārsniedz darba strāvu 16 A fāzē (11.1 kW trīsfāžu pieslēgumam), bet ne vairāk, kā 14.999 MW*. * Elektrostacijas ar jaudu sākot no 15 MW pieslēdzamas AST elektrotīklā.
 3. Ražotāju skaits  Kopā 12951  Elektrostacijas 611  Mikroģeneratori 12340 19 33 124 39 400 944 9864 588 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SES Citi MĢ
 4. Jauda MW  Kopā 381.19 MW  Elektrostacijas 281.96 MW  Mikroģeneratori 99.23 MW 0.8 3.3 11.3 5.3 2.9 6.8 81.6 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SES Citi MĢ
 5. Ar ko sākt ?  Elektroenerģijas patēriņa audits e-st.lv  Elektrostacijas pieslēgšanas kārtība Sadalestikls.lv  Brīvo jaudu karte Sadalestikls.lv  Būvvaldes nosacījumi  EM atļauja (500+ kW)
 6. Elektrostaciju pieslēgumu vietas  Jāņem vērā esošā pieslēguma tehniskie parametri  Informācija pieejama e-st.lv Uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda Elektroenerģijas ražošanas moduļu tips Pieslēguma vieta ST elektrotīklā No 11.2 kW līdz 499.99 kW A tips 0.4 kV elektrotīkls No 500 kW līdz 4999 kW B tips 6 kV, 10 kV, 20 kV elektrolīnija No 5 MW līdz 14.999 MW C tips 6 kV, 10 kV, 20 kV kopnes 110 kV apakšstacijā
 7. Elektroenerģijas ražošanas moduļu pārbaudes nosacījumi
 8. Elektrostacijas pieslēgšanas process  Pieteikums (izvietojuma plāns, shēma, EM atļauja, utt.)  Tehniskās prasības (ar vai bez ST tīklu pārbūves, JRM, 60 d)  Pieslēguma līgums un maksājumi  Pieslēguma ierīkošana un elektrostacijas uzstādīšana  Sadales sistēmas pakalpojuma līgums  Elektrostacijas pārbaude un nodošana ekspluatācijā  Ražošanas uzsākšana
 9. Jaudas rezervācijas maksa (JRM)  JRM tiek piemērota, ja:  Eksporta jauda vai eksporta jaudas palielinājums lielāks par 50 kW un  Nepieciešama pieslēguma izbūve vai pārbūve (ST pusē)  Maksas apmērs par 1 kW rezervēšanu 21.63 EUR +PVN  Klienta izvēle :  Iemaksa kontā  Iesniegta kredītiestādes garantija  JRM tiek attiecināta uz pieslēguma maksas rēķinu tā veidošanas brīdī
 10. Ko darīt, ja jaudu kartē norādīts, ka brīvu jaudu šobrīd nav?  Noteikti iesniegt pieteikumu ST, lai varam atrast labāko risinājumu, jo katrs pieteikums tiek vērtēts individuāli, turklāt situācija elektrotīklā ir dinamiska:  Elektrostaciju, kurās ģenerācijas jauda paredzēta pašpatēriņam, ietekme uz sistēmas darbības drošumu var būt nebūtiska; tad izsniegsim tehniskās prasības projekta realizēšanai,  Izmantot ierobežotas eksporta jaudas risinājumu, un/vai  Iestāties elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā.  Uz mikroģeneratoru (līdz 11,1 kW) pieslēgumiem sadales elektrotīklam jaudu kartes informācija neattiecas!
 11. Kam ir paredzēts ierobežotas eksporta jaudas risinājums? Pieslēgums ar ierobežotu eksporta jaudu šobrīd pieejams elektrostacijām jeb tādām elektroenerģijas ražošanas iekārtām, kuru ražošanas jauda pārsniedz 11,1 kW. Šāds pieslēguma risinājums tiks piedāvāts, ja:  esošā elektrotīkla vai 110 kV transformatora tehnisko parametru dēļ pieslēguma vietā ir eksporta jaudas ierobežojumi;  klienta uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu jauda ir mazāka vai vienāda ar elektroenerģijas pieslēguma maksimālo atļauto patēriņa slodzi.
 12. Elektrostacija bez eksporta jaudas ierobežojuma  Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 200 kW.  Tūlītējā pašpatēriņā izmantotas 50 kW.  Saražotās jaudas pārpalikums ir 150 kW, kas varētu nonākt kopējā elektrotīklā.  Skaitītāja iestatījumos noteikts eksporta jaudas ierobežojums 0 kW.  Informācija par 150 kW pārpalikumu nosūtīta invertoram.  Invertors samazina ražošanas jaudu par 150 kW. Elektrostacija ar eksporta jaudas ierobežojumu
 13. Klienta ieguvumi Iespēja nekavējoties sākt darbu pie elektrostacijas attīstības Ietaupīta maksa par esošā elektrotīkla pārbūvi, ja tāda būtu nepieciešama, nododot saražoto elektroenerģiju tīklā Ātrāk uzsākta elektroenerģijas ražošana tūlītējam pašpatēriņam Iespēja vienlaikus iestāties elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā, lai pretendētu uz eksporta jaudas palielināšanu, kad pieslēguma punktā atbrīvosies vai "Sadales tīkla" investīciju projektu ietvaros tiks izbūvēta papildu jauda
 14. iecas tipiskākās kļudas, kas var beigties ar sm agu elekt rot raumu Jāņem vērā  Patēriņa datu analīze un iekārtu audits, lai noteiktu piemērotāko ražošanas jaudu  Pieteikums tiks reģistrēts tikai iesniedzot visus pieteikumā uzskaitītos dokumentus  Vai nepieciešama EM atļauja ?  Rūpīga iepazīšanās ar tehniskajām prasībām (vienošanās, līgums, JRM)  Jānoskaidro būvvaldes prasības  Ražošanas jaudas maksa, ja tā lielāka par patēriņa atļauto slodzi  Pieslēguma tehniskie parametri (ARI, vairāki ievadi, ģeneratori)  Iesniedzamo dokumentu kvalitāte
 15. Paldies !
Publicité