Publicité

Contenu connexe

Similaire à #NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei(20)

Publicité

#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei

 1. ATBALSTS UZŅĒMUMU ENERGOEFEKTIVITĀTEI ATJAUNOJAMAI ENERĢIJAI ELEKTROAUTO
 2. ATBALSTA FINANSĒJUMS UZŅĒMUMIEM NO ES ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS MEHĀNISMA ENERGOEFEKTIVITĀTEI ATJAUNOJAMAI ENERĢIJAI 45 000 000 EUR 25 750 840 EUR ELEKTROAUTO 5 000 000 EUR Programmas ieviešanu regulē 20.09.2022. MK noteikumi Nr.594 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” īstenošanas noteikumi”
 3. ATBALSTS ENERGOEFEKTIVITĀTEI UN ATJAUNOJAMAI ENERĢIJAI
 4. ATBALSTĀMIE ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI ►Nedzīvojamās ēkās, noliktavās, ražošanas teritorijās: būvdarbi norobežojošajās konstrukcijās energoefektivitātes paaugstināšanai inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem ►Energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās iekārtas JĀSASNIEDZ VISMAZ 30 % PRIMĀRĀS ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS
 5. ATBALSTĀMIE ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU PASĀKUMI ►Saules vai vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, arī sistēmas pieslēguma ierīkošana vai pārbūve ►Siltumsūkņu un cietās biomasas siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana, arī gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana biomasas siltumenerģijas iekārtām ►Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību" 10. pielikumā, ja minēto izejvielu īpatsvars kopējā izejvielu apjomā ir vismaz 60%) ►Citu AER tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas VISMAZ 80 % SARAŽOTĀS ENERĢIJAS JĀIZMANTO PAŠPATĒRIŅAM GADA GRIEZUMĀ ATTIECĪGAJĀ SISTĒMAS PIESLĒGUMĀ
 6. 30% ►AIZDEVUMI ar KAPITĀLA ATLAIDI ►AIZDEVUMI līdz 5 milj.EUR ar atmaksas termiņu līdz 15 gadiem ►KAPITĀLA ATLAIDE līdz 1.5 milj.EUR (līdz 30% no projekta kopējām izmaksām) ►KAPITĀLA ATLAIDI piemēro PĒC projekta mērķu sasniegšanas, dzēšot no tās aizdevuma pamatsummu ATBALSTS ENERGOEFEKTIVITĀTEI UN ATJAUNOJAMAI ENERĢIJAI
 7. ATBALSTA SAŅEMŠANAS PROCESS SAGATAVOŠANĀS PIETEIKUMS ATLASEI PIETEIKUMS AIZDEVUMAM PROJEKTA ĪSTENOŠANA KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
 8. ATBALSTA SAŅEMŠANAS PROCESS SAGATAVOŠANĀS PIETEIKUMS ATLASEI PIETEIKUMS AIZDEVUMAM PROJEKTA ĪSTENOŠANA KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
 9. SAGATAVOŠANĀS ► Pārbaudi atbilstību programmai (izslēgtās nozares, darbības, komersanti) ► Piesaisti sertificētu energoauditoru (saules / vēja elektroenerģijas ražošanai nav nepieciešams) ► Saplāno projektu: ► saņem nepieciešamās atļaujas ► sakārto tehnisko dokumentāciju ► atlasi pakalpojuma sniedzējus ► Sagatavo projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinu un pārliecinies, ka tiks sasniegti vismaz minimālie programmā noteiktie rādītāji ► Ievēro darbu sākuma nosacījumus: ► DE MINIMIS atbalsta pretendentu projekti var būt uzsākti ne agrāk kā 20.09.2022. ► VGAR atbalsta pretendentu projekti nedrīkst būt uzsākti pirms pieteikuma iesniegšanas dalībai programmā (atlasē)
 10. ATBALSTA SAŅEMŠANAS PROCESS SAGATAVOŠANĀS PIETEIKUMS ATLASEI PIETEIKUMS AIZDEVUMAM PROJEKTA ĪSTENOŠANA KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
 11. PIETEIKUMS ATLASEI ►notiks pavisam 3 atlases kārtas dalībai programmā ►katra atlases kārta tiks izsludināta Altum mājaslapā www.altum.lv ►pieteikumu pieņemšana katrā kārtā notiek 2 mēnešus portālā mans.altum.lv ►atlases kārtas rezultāti tiek paziņoti 1 mēneša laikā REĢISTRĒJIES JAUNUMU SAŅEMŠANAI ALTUM MĀJASLAPĀ, LAI SAŅEMTU E-PASTA PAZIŅOJUMU PAR 2.KĀRTAS ATVĒRŠANU!
 12. 1. ATLASES KĀRTAS REZULTĀTI ►118 pieteikumi aicināti pretendēt uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi REĢISTRĒJIES JAUNUMU SAŅEMŠANAI ALTUM MĀJASLAPĀ, LAI SAŅEMTU E-PASTA PAZIŅOJUMU PAR 2.KĀRTAS ATVĒRŠANU! AER vidējā investīcija ~480 tūkst.EUR, t.sk. pieprasītā kapitāla atlaide 144 tūkst.EUR EE vidējā investīcija ~850 tūkst.EUR, t.sk. pieprasītā kapitāla atlaide 257 tūkst.EUR
 13. KĀ TIKS VĒRTĒTS PIETEIKUMS ATLASĒ ATBILSTĪBA GATAVĪBA EFEKTIVITĀTE
 14. KĀ TIKS VĒRTĒTS PIETEIKUMS ATLASĒ ATBILSTĪBA: darbības nozares komersanti GATAVĪBA EFEKTIVITĀTE
 15. KĀ TIKS VĒRTĒTS PIETEIKUMS ATLASĒ ATBILSTĪBA GATAVĪBA: augsta vai vidēja EFEKTIVITĀTE
 16. KĀ TIKS VĒRTĒTS PIETEIKUMS ATLASĒ ATBILSTĪBA GATAVĪBA EFEKTIVITĀTE uz 1000 EUR atbalsta: primārās enerģijas ietaupījums CO2 emisiju samazinājums
 17. ATBALSTA SAŅEMŠANAS PROCESS SAGATAVOŠANĀS PIETEIKUMS ATLASEI PIETEIKUMS AIZDEVUMAM PROJEKTA ĪSTENOŠANA KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
 18. PIETEIKUMS AIZDEVUMAM BANKAS aizdevums Altum paralēlais aizdevums kapitāla atlaides apmērā * projektiem ar pieprasīto kapitāla atlaidi virs 50 tūkst.EUR - ja saņemts cita finansētāja atteikums / nav saņemta atbilde 20 darba dienu laikā vai ALTUM aizdevums* (tajā skaitā kapitāla atlaide) JĀNODROŠINA NE MAZĀKI SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI – PRIMĀRĀS ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS UN CO2 SAMAZINĀJUMS – KĀ UZRĀDĪTI PIETEIKUMĀ DALĪBAI PROGRAMMĀ
 19. ATBALSTA SAŅEMŠANAS PROCESS SAGATAVOŠANĀS PIETEIKUMS ATLASEI PIETEIKUMS AIZDEVUMAM PROJEKTA ĪSTENOŠANA KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
 20. PROJEKTA ĪSTENOŠANA ► Veic paša līdzekļu ieguldījumu un saņem aizdevumu projekta realizācijai ► Realizē projektu un sasniedz ne zemāku kā atlases pieteikumā norādīto rezultātu:  primārās enerģijas ietaupījumu vai CO2 emisiju samazinājumu ► 6 vai 14* mēnešu laikā pēc projekta realizācijas iesniedz Altum pārskatu par projekta rezultātiem un to pamatojošos dokumentus:  energoauditora ziņojumu (ja tāds bija jāiesniedz, piesakoties atlasei)  dokumentāciju, kas apliecina investīciju pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā
 21. ATBALSTA SAŅEMŠANAS PROCESS SAGATAVOŠANĀS PIETEIKUMS ATLASEI PIETEIKUMS AIZDEVUMAM PROJEKTA ĪSTENOŠANA KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
 22. KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA ALTUM: ► veic pārskata par projekta rezultātiem izvērtējumu, piesaistot neatkarīgus ārējos ekspertus ► pārliecinās, vai sasniegts ne mazāks kā atlases pieteikumā norādītais primārās enerģijas samazinājums un CO2 emisiju samazinājums ► pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu ► piemēro kapitāla atlaidi:  paralēlā aizdevuma pamatsummas dzēšanai vai  Altum aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai 30%
 23. ATBALSTS ELEKTROAUTO IEGĀDEI * IESNIEGTI PRIEKŠLIKUMI MK NOTEIKUMU GROZĪJUMIEM, NOSACĪJUMI VAR MAINĪTIES!
 24. ATBALSTĀMIE ELEKTROAUTO*) Izmaksas jauna, rūpnieciski ražota M1* kategorijas transportlīdzekļa iegādei: kura odometra rādījums reģistrācijas brīdī nepārsniedz 500 km kas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas* kura siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km* * IESNIEGTI PRIEKŠLIKUMI MK NOTEIKUMU GROZĪJUMIEM, NOSACĪJUMI VAR MAINĪTIES!
 25. ►GARANTIJA ar KAPITĀLA ATLAIDI finanšu līzingam ►KAPITĀLA ATLAIDE ⎼ līdz 5 tūkst.EUR vienam auto ⎼ ne vairāk kā 180 tūkst.EUR vienam komersantam ►KAPITĀLA ATLAIDI piemēro (dzēš attiecīgo līzinga pamatsummas daļu) PĒC 12 mēnešiem, ja ir sasniegts plānotais nobraukums ATBALSTS ELEKTROAUTO IEGĀDEI 30% * IESNIEGTI PRIEKŠLIKUMI MK NOTEIKUMU GROZĪJUMIEM, NOSACĪJUMI VAR MAINĪTIES!
 26. KAS VAR PIETEIKTIES ATBALSTAM ELEKTROAUTO IEGĀDEI ► Sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, vai lielais komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ► Komersants, kura pamatdarbības nozare IR apstrādes rūpniecība (NACE 2. red. C sadaļa, izņemot C12 «Tabakas izstrādājumu ražošana») ► Komersants, kas pēdējā noslēgtajā finanšu gadā eksportējis vismaz 51 % no saražotā vai vismaz 1 milj.EUR vērtībā ► Komersants, kura nodokļu parādi nepārsniedz 150 EUR (vai ir vienošanās par atmaksas kārtību) ► Komersants, kuram nav grūtībās nonākuša komersanta pazīmju * IESNIEGTI PRIEKŠLIKUMI MK NOTEIKUMU GROZĪJUMIEM, NOSACĪJUMI VAR MAINĪTIES!
 27. KĀ FINANSĒT ELEKTROAUTO IEGĀDI Garantija līzingam elektroauto iegādei Kapitāla atlaide (līzinga pamatsummas samazināšanai) Finanšu LĪZINGS
 28. KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA LĪZINGAM KOMERSANTS:  lieto elektroauto 12 mēnešus un sasniedz plānoto nobraukumu (vismaz 20 000 km)  iesniedz pārskatu par projekta rezultātiem un to pamatojošos dokumentus ALTUM:  pārbauda iesniegto pārskatu un pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu  izmaksā kapitāla atlaidi līzinga pamatsummas daļējai dzēšanai 30%
 29. ►GRANTS līdz 85% no tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām ►UZŅĒMUMAM līdz 2025.gada beigām JĀINVESTĒ ENERGOEFEKTIVITĀTĒ PIESAKIES GRANTAM MANS.ALTUM.LV ENERGOGRANTS TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANAI
 30. Līga Mellēna Uzņēmumu energoefektivitātes daļa Liga.Mellena@altum.lv 26664583
Publicité