Publicité

Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana

Elektrumlv
2 Mar 2023
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Publicité
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Publicité
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Publicité
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Publicité
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Publicité
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Publicité
Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana
Prochain SlideShare
Elektroauto iegāde, izmantojot valsts atbalsta programmuElektroauto iegāde, izmantojot valsts atbalsta programmu
Chargement dans ... 3
1 sur 30
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana

 1. Elektrum Energoefektivitātes centra vebinārs "Energoefektivitātes ceļvedis biznesam" Arturs Lešinskis par "Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana"
 2. 1.Visiem cilvēkiem neatkarīgi no to sociāli-ekonomiskā stāvokļa sabiedrībā ir tiesības elpot veselīgu, svaigu gaisu darba un atpūtas telpās. Telpu gaisa kvalitātei jāstimulē ražens darbs, mācības, arī prieks atpūtā. Arturs Lešinskis 2
 3. 2. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām jābūt projektētām/iebūvētām/apkalpotām tā, lai telpu lietotājiem iespējami mazinātu risku tikt pakļautiem kaitīgu gāzu, izgarojumu un putekļu ietekmei neatkarīgi vai to izcelsmes avots ir ārpus ēkas, vai ēkā. Arturs Lešinskis 3
 4. 3. Speciālistiem jādara viss iespējamais, lai personas, kuras pieņem lēmumus tiek informētas par telpu gaisa kvalitātes nozīmi. Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas nevar tikt projektētas/iebūvētas/apkalpotas balstoties uz maksimālas izdevumu samazināšanas principa. Arturs Lešinskis 4
 5. 4. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām jābūt projektētām/iebūvētām/apkalpotām tā, lai iespējami samazinātu enerģijas patēriņu, bet tas nedrīkst notikt uz telpu gaisa kvalitātes un temperatūras komforta nodrošināšanas rēķina. Arturs Lešinskis 5
 6. Arturs Lešinskis, Dr.sc.ing.,profesors. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projektēšana vai esošas sistēmas ekspertīze. 1. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projektēšana vai esošas sistēmas ekspertīze uzsākama tikai un vienīgi pēc telpas un tajā noritošo procesu analīzes, saskaņošanas un projektēšanas vai ekspertīzes uzdevuma sastādīšanas. 1.1. Projektēšanas uzdevumā jāformulē un jāvienojas par telpu izmantošanas režīmiem un telpās izvietotajiem tehnoloģiskajiem procesiem. 1.2. Jābūt detalizētai informācijai par telpu ārējām norobežojošajām un iekšējām konstrukcijām. 1.3. Ekspertīzes gadījumā jābūt detalizētai informācijai par esošo apkures sistēmu un tās darbību. 1.4. Projektēšanas uzdevumā jābūt fiksētam uz kādu temperatūras un iekštelpu gaisa mitruma komfortu sistēmas tiks vai tika projektētas. 2. Jāvienojas par projektējamo sistēmu tipu. 3. Jāvienojas un jāfiksē projektēšanas uzdevumā uz kādiem āra gaisa klimata parametriem ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas tiks vai tika projektētas. 4. Jāsastāda telpas siltuma un mitruma bilance, lai noteiktu gaisa stāvokļa izmaiņu procesa virzienu telpā vismaz trīs āra gaisa klimata parametriem (ziema, vasara, pārejas periods). 5. Jānosaka un projektēšanas uzdevumā jāvienojas par vēlamo iekštelpu gaisa kvalitātes klasi un jāveic kaitīgo izdalījumu novadīšanai nepieciešamā gaisa daudzuma aprēķins. 5.1. Gaisa daudzuma aprēķins ēkai vai sistēmai, kura apkalpo vairākas telpas, lielā mērā būs atkarīgs no pieņemtās iekštelpu gaisa kvalitātes automatizētās vadības sistēmas stratēģijas. 6. Jānosaka vēlamo vai no arhitektoniskā viedokļa iespējamo pieplūdes gaisa sadales un nosūces gaisa novadīšanas principu telpā, lai noteiktu gaisa sadales pilnvērtības koeficientu un pieplūdes, telpas un nosūces gaisa punktu izvietojumu uz procesa virziena vektora. 7. Tikai pēc šādiem priekšdarbiem var uzsākt piemērotas pieplūdes gaisa apstrādes tehnoloģijas izvēli vai esošās ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehnikas novērtēšanu, lai tā spētu, jeb vai tā spēj, veikt gaisa apstrādes procesu no (vismaz trīs) āra gaisa klimata parametriem līdz nepieciešamajiem pieplūdes gaisa parametriem. 8. Vienlaikus uz sausa gaisa un ūdens tvaika maisījuma diagrammas jāmodelē gaisa apstrādes procesi, lai atrastu no enerģijas patēriņa viedokļa visracionālāko gaisa apstrādes procesu un atbilstošu gaisa apstrādes iekārtu, kas spēj šo procesu īstenot. 9. Jāsaskaņo attiecīgu gaisa apstrādes iekārtu piegāde objektam, iekārtu cena, to ekspluatācijas izdevumi un attiecīgi atmaksāšanās laiks, ņemot vērā pārējo ēkas inženiersistēmu tāmes izmaksu samazinājumu. Arturs Lešinskis 6
 7. Ieteikumi, protams, ir atkarīgi no : • ēkas pielietojuma - ja apskatām publiskās ēkas, tad nepiemirsīsim, ka šajā kategorijā ietilps – biroji, bankas, tiesas, veikali, ārstniecības, tūrisma, kultūras un sporta būves un skolas; • ēkas noslodze ar darbiniekiem, apmeklētājiem, skolniekiem, pacientiem utt.utjp.; • kāds ir telpu izmantošanas, lietošanas veids un laika režīms; Arturs Lešinskis 7
 8. Arturs Lešinskis 8
 9. Arturs Lešinskis 9 katalogi.menerga.lv
 10. Uz kādu gaisa apmaiņas apjomu tad sistēmas ir jāprojektē? Vai tie ir taupīgi 15 m3/h uz cilvēku, kas minēti LBN 231 punktā 97, kā absolūtais minimums, ja cilvēks ir vienīgais telpas piesārņojuma avots. Vai arī projektēsim vadoties pēc iekštelpu gaisa kvalitātes kategorijām Arturs Lešinskis 10
 11. Arturs Lešinskis 11
 12. Arturs Lešinskis 12
 13. Arturs Lešinskis 13
 14. Arturs Lešinskis 14
 15. m3/h 72 50 29 20 15
 16. 16
 17. Arturs Lešinskis 17
 18. Arturs Lešinskis 18
 19. Arturs Lešinskis 19
 20. Arturs Lešinskis 20
 21. Arturs Lešinskis 21
 22. Ventilācijas galvenais uzdevums nav mainījies – no telpām ir jāizvada pieelpotais, piesārņotais gaiss un jāpiegādā svaigs, filtrēts, uzsildīts aukstajā gada laikā un ideāli, ja dzesēts karstajā gada laikā. Vēl labāk, ja paredzēta arī gaisa mitrināšana aukstajā gada laikā, kad āra gaisa mitruma saturs ir zems un telpās ir nepietiekams gaisa relatīvais mitrums. Patiesībā, ja gaisa apstrādes iekārta ir piemērota gaisa dzesēšanai un mitruma kontrolei, tad to dēvē par gaisa kondicionēšanu. Arturs Lešinskis 22
 23. Arturs Lešinskis 23
 24. Jāizvēlās kādu izvadāmā, piesārņotā gaisa siltuma atgūšanas metode tiks pielietota. Var tikt pielietoti rekuperatori, reģeneratori, kaloriferi ar starpsiltumnesēju Arturs Lešinskis 24
 25. Arturs Lešinskis 25
 26. Arturs Lešinskis 26
 27. http://katalogi.menerga.lv/ Arturs Lešinskis 27
 28. Ieteicams konsultēties ar AVK speciālistiem Arturs Lešinskis 28
 29. Menerga Baltic SIA AR un AVK konsultƗcijas, IlgspƝjƯgi, energoefektƯvi risinƗjumi, TE aprƝƷini, AVK projektƝšana InformƗciju par Menerga tehnoloƧijƗm Jnjs varat iegnjt elektroniski internetƗ :http://katalogi.menerga.lv/ menerga@menerga.lv Lafivents SIA VentilƗcijas un gaisa kondicionƝšanas sistƝmu projektƝšana, iekƗrtu piegƗde, uzstƗdƯšana, apkalpošana un Ɲku automatizƝšana, (BMS) projektu izstrƗde un Ưstenošana www.lafivents.lv lafivents@lafivents.lv O3FM SIA Apkures, ventilƗcijas un gaisa kondicionƝšanas sistƝmu pilns projektƝšanas cikls, failu un elektroniskƗs informƗcijas menedžments www.o3fm.lv info@o3fm.lv ACV SIA VentilƗcijas un gaisa kondicionƝšanas sistƝmu tirdzniecƯba. Carrier un Toshiba iekƗrtu pƗrstƗvis LatvijƗ www.acv.lv acv@acv.lv http://carrier.lv/ http://toshibalatvia.lv/ VentmontƗža SIA Visa veida mikroklimata uzturƝšanas iekƗrtu un sistƝmu montƗža www.ventmontaza.lv ventmontaza@ventmontaza.lv Lafivents Serviss SIA VentilƗcijas un gaisa kondicionƝšana, apkures iekƗrtu apkope, remonts. Freona sistƝmu serviss un montƗža. 24 stundu tehniskƗ palƯdzƯba. BMS sistƝmu uzraudzƯba www.lafivents.lv serviss@lafivents.lv ,PNBOEB*FLÝUFMQVGaisa Kvalitātes /PESPÝJOʆÝBOʆ IUUQGBJMJMBGJWFOUTMW NBIBY Arturs Lešinskis 29
 30. Elektrum Energoefektivitātes centra vebinārs Energoefektivitātes ceļvedis biznesam Arturs Lešinskis par Ventilācijas nozīme un pareiza plānošana Paldies par uzmanību! Lai visiem netrūkst svaigs gaiss un veselība! Arturs Lešinskis 30
Publicité