Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība

Elektrumlv
ElektrumlvElektrumlv
Pārsprieguma un zibensaizsardzības
sistēmas produktu grupas vadītājs
Ģirts Dziedātājs, OBO Bettermann SIA
Zibensaizsardzības sistēma, pilnībā (LPS)
1. Uztvērējsistēma
Aizsargāts
4. Pārspriegum -
aizsardzība
3. Potenciāl -
izlīdzināšana
2. Zemētājsistēma
2 Allgemeine Grundlagen Blitz- und Überspannungsschutz
Zemētājsistēma
 Ārējās zibensaizsardzības sistēmas daļa, kas paredzēta zibensstrāvas
novadīšanai un izkliedēšanai zemē.
Zemētājs:
 Zibens zemētājsistēmas daļa vai daļu grupa, kas veido tiešu kontaktu ar zemi un
izkliedē zibensstrāvu zemē.
Kas ir zibens zemētājsistēma ?
(LVS EN 62305-3)
3 Zemētājsistēma
Zemētājsistēmas uzdevums
Zemētājsistēmas uzdevumi ir:
 Novadīt zibensstrāvu uz zemi
 Potenciālu izlīdzināšana starp novadītājiem
 Potenciālu izlīdzināšana starp vadošām sienām un ēkas konstrukcijām
00
Zemētājsistēma
Zemējuma izvietojums
A Tipa
Horizontālais vai vertikālais zemējums
- Dziļuma zemētajs
- Zemējuma stienis
B Tipa
Virsmas zemētājs
- Gredzenveida zemētajs
- Pamatu zemētājs
Zemējuma elektrods Gredzenveida zemētājs Pamatu zemētajs
5 Erdungsanlagen
Zemētajsistēma A tips
Quelle: DIN VDE 0185-305-3
PAS
Zemejuma stienis Tips A
Savienojums
6 Zemētajsistēma
Zemētājsistema B tips
PAS
Virsmas zemētājs
7 Zemētājsistēma
- min. 1 m attālumā
- min. 0,8 m dziļumā
Virsmas zemētajs, 80% augsnē
- min. 1 m attalumā
- min. 0,8 m dziļumā
- min. 80% kontakts ar zemi
PAS
Zemējuma materiāli (LVS EN 62305-3; LVS EN 62561)
Produktbild Erdung (Obersdorf)
8 Zemētājsistēma
Dziļuma zemētāja uzstādīšanas princips (Zemētājsistēmas tips A)
Krustsavienojums
Pretkorozijas lenta
Apaļdzelzs/Plakandzelzs
Krustsavienojums
Zemējuma elektrods
9 Zemētājsistēma
• Elektrodi izgatavoti no cinkota vai V4A Tērauda, Ø 20 mm
• Caurules izgatavotas no cinkota vai V4A Tērauda, Ø 25 mm
• Plakandzelzs izgatavots no cinkota V4A Tērauda, 30 x 3,5 mm
• Apaļdzelzs izgatavots no cinkota vai V4A Tērauda, RD 10 Ø 10 mm
Gredzenveida zemētaja uzstādīšanas princips(Zemetājsistēmas Tips B)
Krustklemme
Pretkorozijas lenta
Apaļdzelzs
Plakandzelzs
s
Izvads no
zemētājsistemas
10 Zemetājsistēma
• Plakandzelzs no cinkota vai V4A Tērauda, 30 x 3,5 mm
• Apaļdzelzs cinkota vai V4A Tērauda, Ø 10 mm vai varš, Ø 8 mm
Zemētājsistēma B tipa
Neatbilstīga montāža
 Plakandzelzs nav ierakts zemē
 Savienojumi nav apstrādāti ar
pretkorozijas lentu
 Izvadam nav pretkorozijas aizsardzības
Pareiza montāžā
 Minimum: 0,8 m dziļumā un 1 m no
pamatiem
 Savienojumi apstrādāti ar pretkorozijas
lentu
 Izvadam ir pretkorozijas aizsardzība
Kas nav pareizi?
11 Zemētājsistēma
Zemētājsistēmas ierīkošanas princips pamatos
Plakandzelzs
Krustsavienojums ar pretkorozijas lentu
Pretkorozijas lenta
Pievienojums metāla
armatūrai
Diagonālklemme
Elektrods zemē
Zemejuma piesleguma punkts
12 Zemētajsistēma
• Plakandzelzs , cinkots vai VA tērauds, 30 x 3,5 mm
• Apaļdzelzs (stieple), cinkota vai VA tērauds, Ø 10 mm
10.05.2017 13
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Zemētājsistēma
Materiāls 30x3,5mm; 40x4mm
FE/ZN; V4A
Rūts izmers 10x10 m / 20x20m
Zemējuma izveide izolētos pamatos
370
Gredzenveida zemētājsV4A
-Ar zibensaizsardzības sist.: 10x10 m
-Bez zibensaizsardzības sist.: 20x20 m
Potenciālu izlīdzinošais vadītājs:
-Standarta: 20x20 m
-EMC (4 daļa): 5x5 m
Diagonālā klemme 250/A
Stiprinājuma
skava
OBO 1814
(ik pa 2 m)
15
CopyrightOBOBETTERMANN2014
10.05.2017
4.5.14 Системы заземления
Zemētājsistēma
Zemējums pamatos
Pamatu zemētājs
Creation of a lightning protection system00
Potencialu izlīdzināšana, personāla drošība
Blitzschutz17
Pielietojums
18 Zemētājsistēma
Pārsprieguma aizsardzības sistēmas
Iekšejā zibensaizsardzība
10.05.2017 20
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Kas ir Pārspriegums un kā no tā pasargāt elektroinstalāciju
un iekārtas?
Ir pavisam 4 veidu parspriegumi, kas var izraisīt elektroinstalacijas/iekārtu bojājumus:
- Atmosfēras pārspriegums, kuru izraisa tieša zibensizlāde vai indukcijas parādība;
- Pārspriegums, kas rodas ierīču ieslēgšanas un izslēgšanas darbības procesā, kuru izraisa
komutācijas procesi vai bojājums pašā tīklā;
- Pārejošs pārspriegums rūpniecības nozarē, īslaicīgs svārstīgs vai nesvārstīgs, parasti ātri
rimstošs pārspriegums;
- Elektrostatiskās izlādes radīti pārspriegumi.
Pārspriegums:
Jebkurš spriegums starp fāzi un zemi vai starp fāzēm, ja tā maksimālā vērtība pārsniedz
elektroiekārtas lielāko pieļaujamo spriegumu.
10.05.2017 21
Pārejoši pārspriegumi
Kas ir pārejošs pārspriegums?
Pārejoši pārspriegumi ir īslaicīga sprieguma paaugstināšanās un to ilgums mērāms mikrosekundēs –
tie vairākkārtīgi var pārsniegt blakus esošā elektrotīkla nominālo spriegumu!
30
26
22
18
10
6
2
14
K/
Pārsprieguma
faktors
1500
(I)
2500
(II)
4000
(III)
6000
(IV)
Ûr
v
Zibens pārspriegumi
Slēdžu pārspriegumi
Pārejoša sprieguma paaugstināšanās
Amplitūdu virsotņu
lēnas un ātras
sprieguma izmaiņas
Sprieguma kritumi
Īslaicīgi pārrāvumi
10.05.2017 22
CopyrightOBOBETTERMANN2010
.
 Kaitējums īpašumam, ko izraisa pārspriegums
 Ugunsbīstamība
 Kaitējums cilvēkiem
 Datu un informācijas zudums
 Ražošanas zaudejumi
 Krasi samazinās sistēmā saslēgtas tehnikas pieejamība
 Nekorektas informācijas pārraide
Bojajumi, ko izraisa pārspriegumi
00
10.05.2017 23
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Zibens spēriena ietekme: indukcija
Zibensizlādes kanāla strāva
Indukcija
10.05.2017 24
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Zibensstrāvas elektromagnētiskā iedarbe
10.05.2017 25
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Zibens enerģijas sadalījums
100% zibens enerģija sadalās šādi:
50% uz zemi
50% sadalās sekojoši :
aptuveni 10% uz ūdensvadu (metāls)
aptuveni 10% uz gāzes vadu (metāls)
aptuveni 10% uz eļļas vadu (metāls)
aptuveni 10% uz kanalizācijas vadu
aptuveni 10% uz elektroapgādes
ienākošo pievadu
max. 5% vai 5 kA sadalās pa visiem
datu posmiem
50 %
50 %
10.05.2017 26
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Pārspriegumaizsardzības ierīceces var uzstādīt tikai
tad, ja ir zemētājsistēma/ zemētājietaise.
Zemētājietaise:
- Zemētāju un savienotājvadu kopums, kas nepieciesams
elektroietaises iekārtu zemēšanai.
Zemētājs:
- Vadītājs vai vadītāju kopums, kas atrodas zemē un veido ar to
elektrisku kontaktu.
10.05.2017 27
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Ekvipotenciāla iezemēšana pretzibens aizsardzībai
W
EVU
Z
MSR
PAS
Zibensaizsardzības ekvipotenciāla izlīdzināšana ievadkabeļiem
Lightning protection - equipotential bonding423
H E S
Elektrība
Ārējāzibensaizsardzība
Ūdens
Gāze Z
Apkure
Tvertnes caurule ar katodaizsardzību
Pamatu zemētājs
Zibensaizsardzības ekvipotenciāla izlīdzināšana
LPZ 0
LPZ
1
TBS – Zibensstrāvas galveno potenciālu izlīdzināšana
Visu metālisko daļu
savienošana :
1. PEN kopnes pieslēgšana
ēkas zemētājsistēmai
Minimālais pieslēguma vada
šķērsagriezums ēkas
zemētājsistēmai 16 mm2 Cu
Savienojums ar ēkas
zemētājsistēmu
1
2
3
Kas būtu jāņem vērā pie potencialu izlīdzināšanas?
29 Potenciālu izlīdzināšana
Potenciālu izlīdzināšana - risinajumi
30 Potentialausgleich
10.05.2017 31
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Zibens aizsardzības klases
Zibens strāvas parametri LPL (zibens aizsardzības līmeni)
saskaņā ar DIN VDE 0185-305-1:2006-10
150 (kA)
0 (kA) 200 (kA)
3 (kA)
5 (kA)
10 (kA)
16 (kA)
100 (kA)
100 (kA)
200 (kA)
Pīķa zibens strāvas vērtības
Aizsardzības klase I
Aizsardzības klase III
Aizsardzības klase II
Aizsardzības klase IV
Zibens aizsardzības sistēma aizsargā ēkas
konstrukcijas
10.05.2017 32
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Zibensaizsardzības zonu definēšana
LPZ 0 B
Pretzibens
aizsardzības
zonu (LPZ)
koncepcija
LPZ = Lightning Protection Zone
LPZ 0 A
LPZ 1
LPZ 2
LPZ 3
Zonu saskarsmes: enerģijas samazināšana
LPZ 0 B
LPZ 0 A
LPZ 1
LPZ 2
Elektrolīnijām
*LPZ = Zibensaizsardzības zona
33 Parspriegumaizsardzība
LPZ 3
Pārspriegumaizsardzība
nepieciešama katrā
zonu pārejā
Pilnīgi aizsardzības pasākumi (spēka iekārtas)
1.(B) klases/tipa aizsardziba
MCD50-B / V50-BC
2.(C) klases/tipa aizsardziba
V20-C / V10 Compact
par līnijas garumiem > 10 m
3.(D) klases/tipa aizsardziba
FC-D, ÜSM-A
Ēka ar zibensaizsardzības sistēmu:
X
10.05.2017 35
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Pārsprieguma ierobežošanas princips
Tips 1 Tips 2 Tips 3
1
2
3
4
6
kV
Noteikts
4 kV
2.5 kV
1.5 kV
Aprīkojums
sistēmas ieejas
punktā Iekartas kā
stacionāras
sistēmas daļa
Iekārtas kas
pieslēdzamas
stacionārai sistēmai
Iekartas kam
nepieciešama
īpaša aizsardzība
Nodrošina OBO
Bettermann
aizsardzības ierīces
Piem. Galvenā
sadale
Piem.
Apakšsadale
Piem. Gala
patērētājs
6 kV
1.3 kV 1.3 kV
1 kV
LPZ2LPZ1LPZ0 LPZ3
Aizsardzības līmenis vai nepieciešamais noteiktā impulsa spriegums
230/400 V tīklā
(pēc IEC 60364-4-44, VDE 0100-443)
Potential dangers / choosing surge protection precautions36
10.05.2017 37
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Pārsprieguma novadītāju tipi
Tips 1: Zibensstrāvas novadītājs (kombinētais)
Novadīšanas jauda:ļoti liela: 50–150kA 10/350 µs
Noteikts IEC/EN 62305-3/4 (VDE 0185-305-3 un -4)
Tips 2: Pārsprieguma novadītājs
Novadīšanas jauda: vidēja: 10–20 kA 8/20 µs/ katrā fāzē
Noteikts IEC 60364-4-44 un EC/EN 62305-3/4
(VDE 0100-443 un VDE0185-305-4)
Tips 3: Pārsprieguma novadītājs(iekārtas aizsardzībai)
Novadīšanas jauda: zema: 2.5–5 kA 8/20 µs/katrā fāzē
Noteikts IEC 60364-4-44I un EC/EN 62305-3/4
(VDE 0100-443 un VDE0185-305-4)
LPZ
23
LPZ
12
LPZ
02
LPZ
02
LPZ
23
LPZ
12
Novadītāju tehnoloģijas īsumā
Kā var ierobežot parspriegumu?
Dzirksteļspraugas DiodesVaristori
38 Pārspriegumaizsardzība
I klase (B tips)
MCD 50/B 3+1
II+III klase
(C+D tips)
V10 Compact
II klase(C tips)
V20 3+1
Datorlīniju
aizsardzība
NetDefender
III klase (D tips)
FC-Serie
Energosistēmas
39 Potentialausgleich
TN-C Barošanas avota strāvvadošo daļu viena punkta tiešs
savienojums ar zemi (T = Terra, Zeme).
IT
Visas spriegumam pieslegtās strāvvadošās daļas izoletas no
zemes vai viens punkts rezistīvi savienots ar zemi (I =
izolēts).
TN-C-S Atklātu strāvvadošu daļu tiešs savienojums ar barošanas
avota zemēto punktu (maiņstravas sistēmas zemētais punkts
parasti ir neitrālpunkts)
TT Atklātu strāvvadošu daļu tiess savienojums ar zemi,
neatkarīgi no barošanas avota saites veida ar zemi
Pirmais burts= Barošanas avota iezemēšanas nosacījumi
Otrais burts= raksturo elektroiekārtu atklātu strāvvadošo daļu zemēšanu
Energosistēmas
40 Potentialausgleich
TN-C Darba un aizsargnulles funkcijas nodrošina viens vadītājs
(PEN vadītājs)
TN-S Darba nullvada un aizsargnullvada funkcijas nodrošina atsevišķi
vadītāji (N; PE vadītāji)
Pēdējie burti = raksturo darba un aizsargnullvadu
TN – barošanas avota neitrāle sazemēta, elektropatērētaju korpusi sanullēti;
TT – barošanas avota neitrāle un elektropatēretaju korpusi sazemēti, pie tam
zemētāji var būt atsevišķi;
IT – barošanas avota neitrāle izolēta, elektropatēretaju korpusi sazemēti;
TN – sistēmu iedala veidos:
TN-C – darba un aizsargnullvadi apvienoti;
TN-S – darba un aizsargnullvadi atdalīti;
TN-C-S – nullvadi elektrotīkla (līnijas) galvas daļā apvienoti, sākot ar kādu iecirkni
nullvads sadalīts divos: darba un aizsasrgnullvadā.
10.05.2017 41
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Instalācijas pamatshēma - TN-C-S tīkls
10.05.2017 42
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Instalēšana / vadītāju koordinēšana
1) Conductor of requirement class
Ja ir divas vai vairākas pārsprieguma aizsardzības ierīces vienā sistēmā, tad tās var ietekmēt viena
otru, kas nozīmē, ka vadītājiem būs nepieciešama koordinācija.
Dzirksteļsprauga
VaristorsB1)
Līnijas garums starp
B un C moduli
RA
C
1)
D1)
Ēkas ievadsadale
Līnijas garums starp
C un D moduli
Instalacijas noradījumi: drošinātājs pirms pārspriegumaizsardzības
Ja sadalnes ievada drošinātāja nomināls ir lielāks par parspriegumaizsardzības nominālo
strāvu, tad :  Pirms pārspriegumaizsardzības jāinstalē drošinātājs .
Installing surge protection equipment43
Var lietot bez atsevišķa drošinātaja:
Installing surge protection equipment44
1 tipa aizsardzība MCD50
 up to 500 A
1+2 Tipa aizsardzība V50
 up to 160 A
2 Tipa aizsardzība V20
 up to 160 A
2+3 Tipa aizsardzībaV10 Compact
 up to 63 A
3 Tipa aizsardzība FC sērija
 up to 16 A
3 Tipa aizsardzība ÜSMA sērija
 up to 16 A
10.05.2017 45
Prasību / klases sadalījums novadītājiem elektroapgādes sistēmā
Lietošanas
veids
Informācija Pārsprieguma
prasības (kA/µs)
Aizsardzības
līmeņa prasības
Tips pēc DIN EN
61643-11
Novadītājs
Ar
zibensaizsardzību
rūpniecība/ komrc.
(BZK1-4)
50–100 kA
10/350µs
< 2.5 kV Tips 1
Kombinēts
novadītājs
MCD50-B
Ar zibens
aizsardzību
Dzīvojamā ēka
(BZK3-4)
50 kA
10/350µs
< 2.5 kV Tips 1+2
Kombinetais
novadītājs
V50-B+C
Gaisvadu līnija
(ar vai bez zibens
aizsardzību)
25–50 kA
10/350µs
< 2.5 kV Tips 1+2
Kombinetais
novadītājs
V50-B+C
Bez
zibensaizsardzības
kabeļlīnija
rūpniecība/ komrc.
20 kA 10 kA
8/20µs
< 2.5 kV Tips 2
Komerc.: V20-C
Privātmāja: V10
Compact
Gala ierīces 20 kA
8/20µs
< 1.5 kV Tips 3
FC-D
ÜSM-A
00
Pārspriegumaizsardzība,
Elektrotehnikā,
III klase (D,Tips 3)
Pielietošanas piemērs : DSL kombinācijā ar ISDN
00
2
1
ISDN + DSL:
 2 ISDN kanāli: 2x 64 kBit
 1 DSL datu kanāls:768 kBit; 1.5 MBit …
 Spriegums pirms DSL sadalītāja 120 V
1
2 2
Sadalītājs
DSL modems
NTBA
2
Net DefenderRJ11-Tele/4-F
TeleDefender TKS-B1
2 2
1
Surge protection for telecommunications, data, ICA and TV systems
Pārspriegumaizsardzība,
Datu un Informācijas
tehnoloģijās
Stern-Netzwerk Ethernet
HUB/pāreja
Net Defender
Ārējā
Datu līnija
Tele-Defender
49 Überspannungsschutz
Pārspriegumaizsardzība,
Saules fotoelementu
sektorā
10.05.2017 51
CopyrightOBOBettermann2010
Zibens un pārsprieguma aizsardzības struktūra fotogalvanikas
sistēmās
10.05.2017 52
CopyrightOBOBETTERMANN2010
OBO BETTERMANN SIA
Piedrujas iela 7a, Rīga
Tehniskas palidzības linija:
Tālr.: +371 67802050
Fakss: +371 67802051
obo@obo.lv
Mājas lapa:
www.obo.lv
10.05.2017 53
CopyrightOBOBETTERMANN2010
Pateicos
par Jūsu
uzmanību!
1 sur 53

Recommandé

Zibens un pārsprieguma aizsardzība par
Zibens un pārsprieguma aizsardzībaZibens un pārsprieguma aizsardzība
Zibens un pārsprieguma aizsardzībaElektrumlv
697 vues34 diapositives
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība par
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaZibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaElektrumlv
1.2K vues79 diapositives
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm... par
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...Elektrumlv
1.4K vues130 diapositives
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra... par
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...
Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no pra...Elektrumlv
614 vues73 diapositives
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes par
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātesZibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātesElektrumlv
986 vues90 diapositives
Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai... par
Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai...Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai...
Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti. Zibensai...Elektrumlv
1.4K vues83 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs par
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsElektrumlv
2.2K vues13 diapositives
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... par
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vues8 diapositives
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā par
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklāPārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklāElektrumlv
542 vues19 diapositives
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur... par
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
2.4K vues53 diapositives
Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C... par
Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C...Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C...
Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C...Elektrumlv
1.3K vues45 diapositives
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai par
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
200 vues8 diapositives

Tendances(20)

Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs par Elektrumlv
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Elektrumlv2.2K vues
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... par ALTUM
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
ALTUM1K vues
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā par Elektrumlv
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklāPārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
Pārspriegumaizsardzība sadales sistēmas operatora tīklā
Elektrumlv542 vues
Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C... par Elektrumlv
Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C...Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C...
Ne visi kabeļi ir vienādi: jaunais instalācijas kabeļu standarts Latvijā un C...
Elektrumlv1.3K vues
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM411 vues
JAUDA sadalnes un to pielietojums par Elektrumlv
JAUDA sadalnes un to pielietojumsJAUDA sadalnes un to pielietojums
JAUDA sadalnes un to pielietojums
Elektrumlv1.8K vues

Plus de Elektrumlv

Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai par
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājaiKvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājaiElektrumlv
71 vues22 diapositives
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju par
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspējuEnerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspējuElektrumlv
73 vues25 diapositives
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā par
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanāInterneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanāElektrumlv
70 vues18 diapositives
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā par
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetāĒku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetāElektrumlv
71 vues44 diapositives
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi par
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumiIndustriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumiElektrumlv
72 vues26 diapositives
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocības par
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocībasSaules elektrostacijas izbūves priekšrocības
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocībasElektrumlv
71 vues7 diapositives

Plus de Elektrumlv(20)

Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai par Elektrumlv
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājaiKvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai
Kvalitatīva iekštelpu mikroklimata sistēma mūsdienīgai mājai
Elektrumlv71 vues
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju par Elektrumlv
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspējuEnerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju
Enerģijas pārvaldības izaicinājumi: Rēzeknes pašvaldības ceļš uz ilgtspēju
Elektrumlv73 vues
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā par Elektrumlv
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanāInterneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā
Interneta ierīču un datu platformu mijedarbība produktīva darba veicināšanā
Elektrumlv70 vues
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā par Elektrumlv
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetāĒku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā
Ēku pārvaldības sistēmas nepieciešamība mūsdienu laikmetā
Elektrumlv71 vues
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi par Elektrumlv
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumiIndustriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi
Industriālo ēku enerģiju taupošie risinājumi
Elektrumlv72 vues
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocības par Elektrumlv
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocībasSaules elektrostacijas izbūves priekšrocības
Saules elektrostacijas izbūves priekšrocības
Elektrumlv71 vues
Apgaismojuma automatizācija un kontrole par Elektrumlv
Apgaismojuma automatizācija un kontroleApgaismojuma automatizācija un kontrole
Apgaismojuma automatizācija un kontrole
Elektrumlv71 vues
Energoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmās par Elektrumlv
Energoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmāsEnergoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmās
Energoefektivitātes iespējas ventilācijas sistēmās
Elektrumlv71 vues
Klimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēma par Elektrumlv
Klimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēmaKlimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēma
Klimata pārmaiņu pārvaldība - plūdu aizsardzības sistēma
Elektrumlv5 vues
Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai... par Elektrumlv
Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai...Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai...
Latvijas Digitālā akseleratora atbalsta iespējas publiskā sektora digitālajai...
Elektrumlv5 vues
Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu? par Elektrumlv
Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu?Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu?
Kā izglītības iestādēs nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu?
Elektrumlv6 vues
Energodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībās par Elektrumlv
Energodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībāsEnergodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībās
Energodati.lv platformas lietošanas pieredze 18 pašvaldībās
Elektrumlv7 vues
Veiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumi par Elektrumlv
Veiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumiVeiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumi
Veiksmīgas energopārvaldības priekšnosacījumi
Elektrumlv6 vues
Saldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanā par Elektrumlv
Saldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanāSaldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanā
Saldus novada pašvaldības pieredze energopārvaldības sistēmas uzturēšanā
Elektrumlv6 vues
Kiberdrošība uzņēmumā par Elektrumlv
Kiberdrošība uzņēmumāKiberdrošība uzņēmumā
Kiberdrošība uzņēmumā
Elektrumlv29 vues
Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām par Elektrumlv
Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām
Atbalsts un iespējas digitālajām inovācijām
Elektrumlv31 vues
Mākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkās par Elektrumlv
Mākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkāsMākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkās
Mākslīgā intelekta analīzes rīks enerģētikas pārvaldībai daudzīvokļu ēkās
Elektrumlv29 vues
Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos par Elektrumlv
Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos
Mākslīgais intelekts, kā gudrais asistents datu analītikas jautājumos
Elektrumlv29 vues
Elektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumam par Elektrumlv
Elektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumamElektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumam
Elektroenerģijas analīzes rīks, kas pieejams jau ikvienam uzņēmumam
Elektrumlv29 vues
Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina... par Elektrumlv
Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina...Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina...
Tālredzīga un gudra biznesa resursu pārvaldība, kas taupa resursus un veicina...
Elektrumlv29 vues

Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība

 • 1. Pārsprieguma un zibensaizsardzības sistēmas produktu grupas vadītājs Ģirts Dziedātājs, OBO Bettermann SIA
 • 2. Zibensaizsardzības sistēma, pilnībā (LPS) 1. Uztvērējsistēma Aizsargāts 4. Pārspriegum - aizsardzība 3. Potenciāl - izlīdzināšana 2. Zemētājsistēma 2 Allgemeine Grundlagen Blitz- und Überspannungsschutz
 • 3. Zemētājsistēma  Ārējās zibensaizsardzības sistēmas daļa, kas paredzēta zibensstrāvas novadīšanai un izkliedēšanai zemē. Zemētājs:  Zibens zemētājsistēmas daļa vai daļu grupa, kas veido tiešu kontaktu ar zemi un izkliedē zibensstrāvu zemē. Kas ir zibens zemētājsistēma ? (LVS EN 62305-3) 3 Zemētājsistēma
 • 4. Zemētājsistēmas uzdevums Zemētājsistēmas uzdevumi ir:  Novadīt zibensstrāvu uz zemi  Potenciālu izlīdzināšana starp novadītājiem  Potenciālu izlīdzināšana starp vadošām sienām un ēkas konstrukcijām 00
 • 5. Zemētājsistēma Zemējuma izvietojums A Tipa Horizontālais vai vertikālais zemējums - Dziļuma zemētajs - Zemējuma stienis B Tipa Virsmas zemētājs - Gredzenveida zemētajs - Pamatu zemētājs Zemējuma elektrods Gredzenveida zemētājs Pamatu zemētajs 5 Erdungsanlagen
 • 6. Zemētajsistēma A tips Quelle: DIN VDE 0185-305-3 PAS Zemejuma stienis Tips A Savienojums 6 Zemētajsistēma
 • 7. Zemētājsistema B tips PAS Virsmas zemētājs 7 Zemētājsistēma - min. 1 m attālumā - min. 0,8 m dziļumā Virsmas zemētajs, 80% augsnē - min. 1 m attalumā - min. 0,8 m dziļumā - min. 80% kontakts ar zemi PAS
 • 8. Zemējuma materiāli (LVS EN 62305-3; LVS EN 62561) Produktbild Erdung (Obersdorf) 8 Zemētājsistēma
 • 9. Dziļuma zemētāja uzstādīšanas princips (Zemētājsistēmas tips A) Krustsavienojums Pretkorozijas lenta Apaļdzelzs/Plakandzelzs Krustsavienojums Zemējuma elektrods 9 Zemētājsistēma • Elektrodi izgatavoti no cinkota vai V4A Tērauda, Ø 20 mm • Caurules izgatavotas no cinkota vai V4A Tērauda, Ø 25 mm • Plakandzelzs izgatavots no cinkota V4A Tērauda, 30 x 3,5 mm • Apaļdzelzs izgatavots no cinkota vai V4A Tērauda, RD 10 Ø 10 mm
 • 10. Gredzenveida zemētaja uzstādīšanas princips(Zemetājsistēmas Tips B) Krustklemme Pretkorozijas lenta Apaļdzelzs Plakandzelzs s Izvads no zemētājsistemas 10 Zemetājsistēma • Plakandzelzs no cinkota vai V4A Tērauda, 30 x 3,5 mm • Apaļdzelzs cinkota vai V4A Tērauda, Ø 10 mm vai varš, Ø 8 mm
 • 11. Zemētājsistēma B tipa Neatbilstīga montāža  Plakandzelzs nav ierakts zemē  Savienojumi nav apstrādāti ar pretkorozijas lentu  Izvadam nav pretkorozijas aizsardzības Pareiza montāžā  Minimum: 0,8 m dziļumā un 1 m no pamatiem  Savienojumi apstrādāti ar pretkorozijas lentu  Izvadam ir pretkorozijas aizsardzība Kas nav pareizi? 11 Zemētājsistēma
 • 12. Zemētājsistēmas ierīkošanas princips pamatos Plakandzelzs Krustsavienojums ar pretkorozijas lentu Pretkorozijas lenta Pievienojums metāla armatūrai Diagonālklemme Elektrods zemē Zemejuma piesleguma punkts 12 Zemētajsistēma • Plakandzelzs , cinkots vai VA tērauds, 30 x 3,5 mm • Apaļdzelzs (stieple), cinkota vai VA tērauds, Ø 10 mm
 • 14. Zemējuma izveide izolētos pamatos 370 Gredzenveida zemētājsV4A -Ar zibensaizsardzības sist.: 10x10 m -Bez zibensaizsardzības sist.: 20x20 m Potenciālu izlīdzinošais vadītājs: -Standarta: 20x20 m -EMC (4 daļa): 5x5 m Diagonālā klemme 250/A Stiprinājuma skava OBO 1814 (ik pa 2 m)
 • 16. Pamatu zemētājs Creation of a lightning protection system00
 • 17. Potencialu izlīdzināšana, personāla drošība Blitzschutz17
 • 20. 10.05.2017 20 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Kas ir Pārspriegums un kā no tā pasargāt elektroinstalāciju un iekārtas? Ir pavisam 4 veidu parspriegumi, kas var izraisīt elektroinstalacijas/iekārtu bojājumus: - Atmosfēras pārspriegums, kuru izraisa tieša zibensizlāde vai indukcijas parādība; - Pārspriegums, kas rodas ierīču ieslēgšanas un izslēgšanas darbības procesā, kuru izraisa komutācijas procesi vai bojājums pašā tīklā; - Pārejošs pārspriegums rūpniecības nozarē, īslaicīgs svārstīgs vai nesvārstīgs, parasti ātri rimstošs pārspriegums; - Elektrostatiskās izlādes radīti pārspriegumi. Pārspriegums: Jebkurš spriegums starp fāzi un zemi vai starp fāzēm, ja tā maksimālā vērtība pārsniedz elektroiekārtas lielāko pieļaujamo spriegumu.
 • 21. 10.05.2017 21 Pārejoši pārspriegumi Kas ir pārejošs pārspriegums? Pārejoši pārspriegumi ir īslaicīga sprieguma paaugstināšanās un to ilgums mērāms mikrosekundēs – tie vairākkārtīgi var pārsniegt blakus esošā elektrotīkla nominālo spriegumu! 30 26 22 18 10 6 2 14 K/ Pārsprieguma faktors 1500 (I) 2500 (II) 4000 (III) 6000 (IV) Ûr v Zibens pārspriegumi Slēdžu pārspriegumi Pārejoša sprieguma paaugstināšanās Amplitūdu virsotņu lēnas un ātras sprieguma izmaiņas Sprieguma kritumi Īslaicīgi pārrāvumi
 • 22. 10.05.2017 22 CopyrightOBOBETTERMANN2010 .  Kaitējums īpašumam, ko izraisa pārspriegums  Ugunsbīstamība  Kaitējums cilvēkiem  Datu un informācijas zudums  Ražošanas zaudejumi  Krasi samazinās sistēmā saslēgtas tehnikas pieejamība  Nekorektas informācijas pārraide Bojajumi, ko izraisa pārspriegumi 00
 • 23. 10.05.2017 23 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Zibens spēriena ietekme: indukcija Zibensizlādes kanāla strāva Indukcija
 • 25. 10.05.2017 25 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Zibens enerģijas sadalījums 100% zibens enerģija sadalās šādi: 50% uz zemi 50% sadalās sekojoši : aptuveni 10% uz ūdensvadu (metāls) aptuveni 10% uz gāzes vadu (metāls) aptuveni 10% uz eļļas vadu (metāls) aptuveni 10% uz kanalizācijas vadu aptuveni 10% uz elektroapgādes ienākošo pievadu max. 5% vai 5 kA sadalās pa visiem datu posmiem 50 % 50 %
 • 26. 10.05.2017 26 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Pārspriegumaizsardzības ierīceces var uzstādīt tikai tad, ja ir zemētājsistēma/ zemētājietaise. Zemētājietaise: - Zemētāju un savienotājvadu kopums, kas nepieciesams elektroietaises iekārtu zemēšanai. Zemētājs: - Vadītājs vai vadītāju kopums, kas atrodas zemē un veido ar to elektrisku kontaktu.
 • 28. Zibensaizsardzības ekvipotenciāla izlīdzināšana ievadkabeļiem Lightning protection - equipotential bonding423 H E S Elektrība Ārējāzibensaizsardzība Ūdens Gāze Z Apkure Tvertnes caurule ar katodaizsardzību Pamatu zemētājs Zibensaizsardzības ekvipotenciāla izlīdzināšana LPZ 0 LPZ 1
 • 29. TBS – Zibensstrāvas galveno potenciālu izlīdzināšana Visu metālisko daļu savienošana : 1. PEN kopnes pieslēgšana ēkas zemētājsistēmai Minimālais pieslēguma vada šķērsagriezums ēkas zemētājsistēmai 16 mm2 Cu Savienojums ar ēkas zemētājsistēmu 1 2 3 Kas būtu jāņem vērā pie potencialu izlīdzināšanas? 29 Potenciālu izlīdzināšana
 • 30. Potenciālu izlīdzināšana - risinajumi 30 Potentialausgleich
 • 31. 10.05.2017 31 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Zibens aizsardzības klases Zibens strāvas parametri LPL (zibens aizsardzības līmeni) saskaņā ar DIN VDE 0185-305-1:2006-10 150 (kA) 0 (kA) 200 (kA) 3 (kA) 5 (kA) 10 (kA) 16 (kA) 100 (kA) 100 (kA) 200 (kA) Pīķa zibens strāvas vērtības Aizsardzības klase I Aizsardzības klase III Aizsardzības klase II Aizsardzības klase IV Zibens aizsardzības sistēma aizsargā ēkas konstrukcijas
 • 32. 10.05.2017 32 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Zibensaizsardzības zonu definēšana LPZ 0 B Pretzibens aizsardzības zonu (LPZ) koncepcija LPZ = Lightning Protection Zone LPZ 0 A LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3
 • 33. Zonu saskarsmes: enerģijas samazināšana LPZ 0 B LPZ 0 A LPZ 1 LPZ 2 Elektrolīnijām *LPZ = Zibensaizsardzības zona 33 Parspriegumaizsardzība LPZ 3 Pārspriegumaizsardzība nepieciešama katrā zonu pārejā
 • 34. Pilnīgi aizsardzības pasākumi (spēka iekārtas) 1.(B) klases/tipa aizsardziba MCD50-B / V50-BC 2.(C) klases/tipa aizsardziba V20-C / V10 Compact par līnijas garumiem > 10 m 3.(D) klases/tipa aizsardziba FC-D, ÜSM-A Ēka ar zibensaizsardzības sistēmu: X
 • 36. Tips 1 Tips 2 Tips 3 1 2 3 4 6 kV Noteikts 4 kV 2.5 kV 1.5 kV Aprīkojums sistēmas ieejas punktā Iekartas kā stacionāras sistēmas daļa Iekārtas kas pieslēdzamas stacionārai sistēmai Iekartas kam nepieciešama īpaša aizsardzība Nodrošina OBO Bettermann aizsardzības ierīces Piem. Galvenā sadale Piem. Apakšsadale Piem. Gala patērētājs 6 kV 1.3 kV 1.3 kV 1 kV LPZ2LPZ1LPZ0 LPZ3 Aizsardzības līmenis vai nepieciešamais noteiktā impulsa spriegums 230/400 V tīklā (pēc IEC 60364-4-44, VDE 0100-443) Potential dangers / choosing surge protection precautions36
 • 37. 10.05.2017 37 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Pārsprieguma novadītāju tipi Tips 1: Zibensstrāvas novadītājs (kombinētais) Novadīšanas jauda:ļoti liela: 50–150kA 10/350 µs Noteikts IEC/EN 62305-3/4 (VDE 0185-305-3 un -4) Tips 2: Pārsprieguma novadītājs Novadīšanas jauda: vidēja: 10–20 kA 8/20 µs/ katrā fāzē Noteikts IEC 60364-4-44 un EC/EN 62305-3/4 (VDE 0100-443 un VDE0185-305-4) Tips 3: Pārsprieguma novadītājs(iekārtas aizsardzībai) Novadīšanas jauda: zema: 2.5–5 kA 8/20 µs/katrā fāzē Noteikts IEC 60364-4-44I un EC/EN 62305-3/4 (VDE 0100-443 un VDE0185-305-4) LPZ 23 LPZ 12 LPZ 02 LPZ 02 LPZ 23 LPZ 12
 • 38. Novadītāju tehnoloģijas īsumā Kā var ierobežot parspriegumu? Dzirksteļspraugas DiodesVaristori 38 Pārspriegumaizsardzība I klase (B tips) MCD 50/B 3+1 II+III klase (C+D tips) V10 Compact II klase(C tips) V20 3+1 Datorlīniju aizsardzība NetDefender III klase (D tips) FC-Serie
 • 39. Energosistēmas 39 Potentialausgleich TN-C Barošanas avota strāvvadošo daļu viena punkta tiešs savienojums ar zemi (T = Terra, Zeme). IT Visas spriegumam pieslegtās strāvvadošās daļas izoletas no zemes vai viens punkts rezistīvi savienots ar zemi (I = izolēts). TN-C-S Atklātu strāvvadošu daļu tiešs savienojums ar barošanas avota zemēto punktu (maiņstravas sistēmas zemētais punkts parasti ir neitrālpunkts) TT Atklātu strāvvadošu daļu tiess savienojums ar zemi, neatkarīgi no barošanas avota saites veida ar zemi Pirmais burts= Barošanas avota iezemēšanas nosacījumi Otrais burts= raksturo elektroiekārtu atklātu strāvvadošo daļu zemēšanu
 • 40. Energosistēmas 40 Potentialausgleich TN-C Darba un aizsargnulles funkcijas nodrošina viens vadītājs (PEN vadītājs) TN-S Darba nullvada un aizsargnullvada funkcijas nodrošina atsevišķi vadītāji (N; PE vadītāji) Pēdējie burti = raksturo darba un aizsargnullvadu TN – barošanas avota neitrāle sazemēta, elektropatērētaju korpusi sanullēti; TT – barošanas avota neitrāle un elektropatēretaju korpusi sazemēti, pie tam zemētāji var būt atsevišķi; IT – barošanas avota neitrāle izolēta, elektropatēretaju korpusi sazemēti; TN – sistēmu iedala veidos: TN-C – darba un aizsargnullvadi apvienoti; TN-S – darba un aizsargnullvadi atdalīti; TN-C-S – nullvadi elektrotīkla (līnijas) galvas daļā apvienoti, sākot ar kādu iecirkni nullvads sadalīts divos: darba un aizsasrgnullvadā.
 • 42. 10.05.2017 42 CopyrightOBOBETTERMANN2010 Instalēšana / vadītāju koordinēšana 1) Conductor of requirement class Ja ir divas vai vairākas pārsprieguma aizsardzības ierīces vienā sistēmā, tad tās var ietekmēt viena otru, kas nozīmē, ka vadītājiem būs nepieciešama koordinācija. Dzirksteļsprauga VaristorsB1) Līnijas garums starp B un C moduli RA C 1) D1) Ēkas ievadsadale Līnijas garums starp C un D moduli
 • 43. Instalacijas noradījumi: drošinātājs pirms pārspriegumaizsardzības Ja sadalnes ievada drošinātāja nomināls ir lielāks par parspriegumaizsardzības nominālo strāvu, tad :  Pirms pārspriegumaizsardzības jāinstalē drošinātājs . Installing surge protection equipment43
 • 44. Var lietot bez atsevišķa drošinātaja: Installing surge protection equipment44 1 tipa aizsardzība MCD50  up to 500 A 1+2 Tipa aizsardzība V50  up to 160 A 2 Tipa aizsardzība V20  up to 160 A 2+3 Tipa aizsardzībaV10 Compact  up to 63 A 3 Tipa aizsardzība FC sērija  up to 16 A 3 Tipa aizsardzība ÜSMA sērija  up to 16 A
 • 45. 10.05.2017 45 Prasību / klases sadalījums novadītājiem elektroapgādes sistēmā Lietošanas veids Informācija Pārsprieguma prasības (kA/µs) Aizsardzības līmeņa prasības Tips pēc DIN EN 61643-11 Novadītājs Ar zibensaizsardzību rūpniecība/ komrc. (BZK1-4) 50–100 kA 10/350µs < 2.5 kV Tips 1 Kombinēts novadītājs MCD50-B Ar zibens aizsardzību Dzīvojamā ēka (BZK3-4) 50 kA 10/350µs < 2.5 kV Tips 1+2 Kombinetais novadītājs V50-B+C Gaisvadu līnija (ar vai bez zibens aizsardzību) 25–50 kA 10/350µs < 2.5 kV Tips 1+2 Kombinetais novadītājs V50-B+C Bez zibensaizsardzības kabeļlīnija rūpniecība/ komrc. 20 kA 10 kA 8/20µs < 2.5 kV Tips 2 Komerc.: V20-C Privātmāja: V10 Compact Gala ierīces 20 kA 8/20µs < 1.5 kV Tips 3 FC-D ÜSM-A 00
 • 47. Pielietošanas piemērs : DSL kombinācijā ar ISDN 00 2 1 ISDN + DSL:  2 ISDN kanāli: 2x 64 kBit  1 DSL datu kanāls:768 kBit; 1.5 MBit …  Spriegums pirms DSL sadalītāja 120 V 1 2 2 Sadalītājs DSL modems NTBA 2 Net DefenderRJ11-Tele/4-F TeleDefender TKS-B1 2 2 1 Surge protection for telecommunications, data, ICA and TV systems
 • 49. Stern-Netzwerk Ethernet HUB/pāreja Net Defender Ārējā Datu līnija Tele-Defender 49 Überspannungsschutz
 • 51. 10.05.2017 51 CopyrightOBOBettermann2010 Zibens un pārsprieguma aizsardzības struktūra fotogalvanikas sistēmās
 • 52. 10.05.2017 52 CopyrightOBOBETTERMANN2010 OBO BETTERMANN SIA Piedrujas iela 7a, Rīga Tehniskas palidzības linija: Tālr.: +371 67802050 Fakss: +371 67802051 obo@obo.lv Mājas lapa: www.obo.lv