Modernismul

Modernismul
Avatarurile poeziei moderne
Modernismul este un concept care se defineşte în opoziţie cu
tradiţionalismul şi, în sensul cel mai larg al termenului, “se aplică tuturor
curentelor şi tendinţelor inovatoare din istorie (religioase, filosofice,
artistice etc.), ansamblului mişcărilor de idei şi de creaţie, care convin
epocii recente, altfel spus “moderne”, în condiţii istorice date”, după cum
afirma criticul literar şi eseistul Adrian Marino, în studiul “Modern.
Modernism. Modernitate”. Orice mişcare ideologică, artistică, literară,
care, în mod spontan sau programat, se rupe de tradiţie sau chiar o
neagă, optând pentru atitudini, modalităţi de gândire şi de expresie
anticonservatoare, se situează pe direcţia modernismului.
Între termenii modern, modernism, modernitate exista
diferenţe de nuanţă, modern (din latinescul “modo” –
recent) având un sens mai cuprinzător, în cultură
referindu-se la tot ce este diferit de
tradiţie; modernism (un derivat de la modern, cu acelaşi
etimon latin) este o denumire generică dată, în cultura
occidentală, tendinţelor, mişcărilor, experimentelor
artistice novatoare, manifestate începând cu ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea, până în a doua jumătate
a secolului al XX-lea, iar modernitatea este un termen
mai imprecis în cultură, vizând ansamblul trăsăturilor
care definesc spiritul modern.
Modernismul în cultura
occidentală
Modernismul, raportat la culturile occidentale, este o direcţie extrem de eterogenă,
subordonând curente literare dintre cele mai diverse: simbolismul, expresionismul,
futurismul, apoi curentele literare avangardiste din primele două decenii ale
secolului al XX-lea – dadaismul, suprarealismul, cubismul, abstracţionismul,
ermetismul etc., cu prelungiri şi în perioada dintre cele două Războaie Mondiale. În
pofida diversităţii şi a diferenţelor majore, ceea ce au în comun toate acestea vizează
nonconformismul, negarea tradiţiei, adeseori în forme virulente, inovaţia la nivelul
limbajului şi eliberarea de orice constrângere formală, afirmarea unei subiectivităţi
accentuate, echivocul noţional etc.
Despre literatura începutului de secol XX,
Eugen Ionescu, celebrul scriitor de limba
franceză, de origine română, deschizător
de drumuri în teatrul absurdului, afirma
într-un “Discurs despre avangardă” că a
fost “conştientizarea şi dirijarea unei
schimbări care trebuia să se impună în cele
din urmă, o schimbare care trebuia, într-
adevăr, să schimbe totul” şi că “în timp ce
majoritatea artiştilor, a gânditorilor îşi
închipuie că sunt ai vremii lor, autorul
rebel (avangardist) e conştient că e
împotriva timpului său”.
Modernismul in
literatura romana
Modernismul în literatura română se defineşte în termeni
specifici, având în vedere că, în istoria şi în critica literară,
acest concept – modernismul – se foloseşte la noi cu
referire la perioada interbelică, fiind teoretizat de Eugen
Lovinescu, critic literar, conducător al revistei “Sburătorul”
(1919-1922, 1926-1927), în paginile căreia au şi fost promovate
opere moderniste.
➢ În viziunea lui Eugen Lovinescu, influenţat de filosofia francezului Gabriel Tarde,
există un “saeculum”, adică un “spirit al veacului”, definit ca “o totalitate de
condiţii materiale şi morale, configuratoare ale vieţii popoarelor europene,într-o
epocă dată”. În virtuteaacestui “spirit al veacului”, există o “lege a
sincronismului”, bazată pe o primă etapă a “imitaţiei”culturilor apusene.
➢ Mai exact, Eugen Lovinescusugera adoptareanoilor formule artistice mai întâi
prin imitaţie, deoarece “orice formă de artă apărută într-un centrucultural
dezvoltat se propagă aproape instantaneupeste toatăEuropa”, ulterior
sincronizareaproducând “mutaţii” ale valorilor estetice, având în vedere că
valorile artistice nu sunt imuabile, iar frumosul nu se defineşte la fel pentru
toate timpurile şi spaţiile culturale. O teorie contestatăde tradiţionalisti, la
vremearespectivă.
➢ Gândirea critică a lui Eugen Lovinescu, precum şi literaturanouă, de factură
modernistă, au exercitat o influenţă beneficăasupra literaturii româneşti
interbelice, consideratăun moment de vârf în cultura românească, atât în poezie,
cât şi în proză.
Modernismul în literatura română
interbelică a dus la lărgirea fără precedent
a orizontului tematic şi de viziune, a impus
formule literare noi şi este prima
desprindere categorică de prelungirile
tradiţionalismului secolului al XIX-lea. În
poezie, expresionismul şi suprarealismul,
ermetismul, poezia chtonică (a teluricului)
sau a fiorului metafizic, din operele unor
scriitori precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
Ion Barbu, au fost şi au rămas repere valorice
până astăzi.
Modernismul în literatura română interbelică –
Lucian Blaga şi expresionismul german
Primul mare poet român“care reuşeşte să
sincronizeze în mod definitivformele
poetice româneşti cucele europene”
(MarinMincu) este Lucian Blaga, a cărui
poezie, cel puţin cea din primele volume –
“Poemele luminii” (1919) şi “Paşii profetului” (1921) – stă sub semnul
expresionismului german, implicit al modernismului. Din expresionism vin, în
lirica blagiană, sentimentul absolutului, exacerbarea eului, elanul dionisiac,
interesul pentru fondul mitic primitiv, spiritualizarea peisajului. Poetul însuşi
mărturisea, în “Filosofia stiulului”, că “De câte ori un lucru este astfel redat încât
puterea, tensiunea sa interioară îl întrece, îl transcedentează, trădând relaţiuni
cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, avem de-a face cu un produs artistic
expresionist”.
Modernismul blagian se manifestă deopotrivă la nivelul
conţinutului şi al viziunii poetice, şi la nivel formal. Temele
literare frecvente în etapa de început a creaţiei sale sunt:
misterul universal, iubirea, timpul, trăirea vitalistă etc. De
altfel, prima poezie, a primului volum, “Poemele luminii”,
aşază eul creator, prin metaforele revelatorii (care
“revelează” latura ascunsăa lucrurilor, îmbogăţind cu noi
sensuri realitatea din care se inspiră), sub semnul
misterului care trebuie “protejat” şi transformat într-un
mister şi mai mare:
"Eu nu strivesc corola de minuni
a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori
morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului
ascuns
în adâncimi de întuneric,,
Chiar dacă în volumele următoare –
La cumpăna apelor, La curţile
dorului, Nebănuitele trepte – Lucian
Blaga se întoarce spre un univers
mai echilibrat, redescoperind
“sufletul satului”, miturile
autohtone, erosul, fragilitatea fiinţei
umane supuse trecerii, lirica sa
rămâne, în esenţă, reflexivă,
interiorizată, modernismul său
schimbând în mod esenţial drumul
poeziei româneşti, tot mai apropiat
de modernismul european.
Reprezentanti
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Din perspectiva literaturii de astăzi, modernismul
literaturii româneşti interbelice, manifestat în poezie
şi în proză deopotrivă, efortul de sincronizare cu
literatura occidentală, asimilarea firească şi originală
a unor formule literare inovatoare, şansa ivirii unor
talente excepţionale, toate au marcat valoric evoluţia
culturii româneşti, care a trebuit să facă mereu, până
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cel puţin,
efortul de a recupera sau de a arde etape, pentru a nu
rămâne o cultură izolată şi inerţială.
Bibliografie
https://destepti.ro/modernismul-in-
literatura-romana-interbelica-
avatarurile-poeziei-moderne
https://prezi.com/p/xh3itfo1ipkg/modern
ismul/?frame=165c5fac92e3851cc3c
c47c4a2ea889a94ecf746
1 sur 23

Recommandé

Mara par
MaraMara
MaraOlesea_Moldovan
878 vues14 diapositives
Hronicul si cantecul varstelor par
Hronicul si cantecul varstelorHronicul si cantecul varstelor
Hronicul si cantecul varstelorEmil Mustata
5.8K vues11 diapositives
eseu argumentativ.pptx par
eseu argumentativ.pptxeseu argumentativ.pptx
eseu argumentativ.pptxcrinacaba1
119 vues10 diapositives
Resurse educaționale deschise: ce înseamnă, cum le utilizăm și cum le creăm par
Resurse educaționale deschise: ce înseamnă, cum le utilizăm și cum le creămResurse educaționale deschise: ce înseamnă, cum le utilizăm și cum le creăm
Resurse educaționale deschise: ce înseamnă, cum le utilizăm și cum le creămCarmen Holotescu
2.3K vues23 diapositives
Vasile alecsandri par
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandripaladish
3.8K vues23 diapositives
Toiagul pastoriei - de Ion Druta par
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaToiagul pastoriei - de Ion Druta
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaAndrei O.
35.5K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Nuvela par
NuvelaNuvela
NuvelaTeddy Moldoveanu
5.6K vues19 diapositives
Grigore Vieru par
Grigore VieruGrigore Vieru
Grigore VieruBiblioteca Ialoveni Petre Stefanuca
14.4K vues53 diapositives
Rolul literaturii in perioada Pasoptista par
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada PasoptistaVlad Bodareu
100.7K vues19 diapositives
Mircea eliade, maitreyi par
Mircea eliade, maitreyiMircea eliade, maitreyi
Mircea eliade, maitreyi2906slideshare
2.6K vues12 diapositives
Suburbiile municipiului Chişinău : date generale par
Suburbiile municipiului Chişinău : date generaleSuburbiile municipiului Chişinău : date generale
Suburbiile municipiului Chişinău : date generaleBiblioteca de Arte Tudor Arghezi
17K vues30 diapositives
Sedinta cu parintii par
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiLiceul Banatean Otelu Rosu
30.9K vues10 diapositives

Tendances(20)

Rolul literaturii in perioada Pasoptista par Vlad Bodareu
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu100.7K vues
Legenda martisorului .ppt par Carmen Dinu
Legenda martisorului .pptLegenda martisorului .ppt
Legenda martisorului .ppt
Carmen Dinu7.6K vues
Importanta marilor clasici par Bianca Pavel
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
Bianca Pavel23.6K vues
Analiza la oda in metru antic par hostsname
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antic
hostsname43.9K vues
Mari clasici ai literaturii romane par katha23
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha2329.3K vues
Modele epice in romanul interbelic par Nina Sulea
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelic
Nina Sulea38.1K vues
Alegerea profesiei par Sima Sorin
Alegerea profesieiAlegerea profesiei
Alegerea profesiei
Sima Sorin5.6K vues
Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții. par Corinaurcanu1
Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții.Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții.
Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții.
Corinaurcanu1829 vues

Similaire à Modernismul

Modernismul eugen lovinescu par
Modernismul eugen lovinescuModernismul eugen lovinescu
Modernismul eugen lovinescualexmihai1821
1.3K vues2 diapositives
Arta poetica prezentare_profesor par
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorliliionela
19.4K vues43 diapositives
Teoria literaturii par
Teoria literaturiiTeoria literaturii
Teoria literaturiiNitu Gabriela
10.1K vues277 diapositives
0 modernismulbun par
0 modernismulbun0 modernismulbun
0 modernismulbunDan Temelie
230 vues2 diapositives
Curenteliterare par
CurenteliterareCurenteliterare
CurenteliterareHappysadrock Blackpinkforyou
3.1K vues14 diapositives
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1 par
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1escape719
14.2K vues2 diapositives

Similaire à Modernismul (20)

Modernismul eugen lovinescu par alexmihai1821
Modernismul eugen lovinescuModernismul eugen lovinescu
Modernismul eugen lovinescu
alexmihai18211.3K vues
Arta poetica prezentare_profesor par liliionela
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela19.4K vues
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1 par escape719
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
escape71914.2K vues
Studiu de-caz-1232716046983522-1 par predasorin22
Studiu de-caz-1232716046983522-1Studiu de-caz-1232716046983522-1
Studiu de-caz-1232716046983522-1
predasorin22784 vues
Matei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatii par diansasa
Matei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatiiMatei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatii
Matei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatii
diansasa15K vues
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista par Angesha
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Angesha59.6K vues
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02 par Angesha
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha2.6K vues
5 l g_2018_mold par 4book
5 l g_2018_mold5 l g_2018_mold
5 l g_2018_mold
4book2.1K vues
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02 par mariana4321
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
mariana43211.5K vues
Particularități ale textului poetic.docx par DorinPopa21
Particularități ale textului poetic.docxParticularități ale textului poetic.docx
Particularități ale textului poetic.docx
DorinPopa213 vues
identitate nationala par vioriben
identitate nationalaidentitate nationala
identitate nationala
vioriben1.5K vues
9 l g_2017 par 4book9kl
9 l g_20179 l g_2017
9 l g_2017
4book9kl864 vues
Literatura 9-klas-govornian-2017 par kreidaros1
Literatura 9-klas-govornian-2017Literatura 9-klas-govornian-2017
Literatura 9-klas-govornian-2017
kreidaros192 vues

Plus de Chircu Elena

CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual par
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual Chircu Elena
337 vues7 diapositives
Criticismul junimist.pdf par
Criticismul junimist.pdfCriticismul junimist.pdf
Criticismul junimist.pdfChircu Elena
170 vues24 diapositives
Atractii turistice istorice par
Atractii turistice istorice Atractii turistice istorice
Atractii turistice istorice Chircu Elena
98 vues14 diapositives
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice par
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice Chircu Elena
17 vues10 diapositives
Atractii turistice par
Atractii turistice Atractii turistice
Atractii turistice Chircu Elena
18 vues9 diapositives
Greseli gramaticale par
Greseli gramaticaleGreseli gramaticale
Greseli gramaticaleChircu Elena
147 vues18 diapositives

Plus de Chircu Elena(16)

CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual par Chircu Elena
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual
Chircu Elena337 vues
Atractii turistice istorice par Chircu Elena
Atractii turistice istorice Atractii turistice istorice
Atractii turistice istorice
Chircu Elena98 vues
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice par Chircu Elena
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice
Chircu Elena17 vues
Prima revolutie industriala par Chircu Elena
Prima revolutie industrialaPrima revolutie industriala
Prima revolutie industriala
Chircu Elena543 vues
Romania in al doilea razboi mondial par Chircu Elena
Romania in al doilea razboi mondialRomania in al doilea razboi mondial
Romania in al doilea razboi mondial
Chircu Elena546 vues
Directii de valorificare a metanului par Chircu Elena
Directii de valorificare a metanuluiDirectii de valorificare a metanului
Directii de valorificare a metanului
Chircu Elena1.9K vues
Hazardele endogene vulcanice par Chircu Elena
Hazardele endogene vulcaniceHazardele endogene vulcanice
Hazardele endogene vulcanice
Chircu Elena793 vues

Modernismul

 • 2. Modernismul este un concept care se defineşte în opoziţie cu tradiţionalismul şi, în sensul cel mai larg al termenului, “se aplică tuturor curentelor şi tendinţelor inovatoare din istorie (religioase, filosofice, artistice etc.), ansamblului mişcărilor de idei şi de creaţie, care convin epocii recente, altfel spus “moderne”, în condiţii istorice date”, după cum afirma criticul literar şi eseistul Adrian Marino, în studiul “Modern. Modernism. Modernitate”. Orice mişcare ideologică, artistică, literară, care, în mod spontan sau programat, se rupe de tradiţie sau chiar o neagă, optând pentru atitudini, modalităţi de gândire şi de expresie anticonservatoare, se situează pe direcţia modernismului.
 • 3. Între termenii modern, modernism, modernitate exista diferenţe de nuanţă, modern (din latinescul “modo” – recent) având un sens mai cuprinzător, în cultură referindu-se la tot ce este diferit de tradiţie; modernism (un derivat de la modern, cu acelaşi etimon latin) este o denumire generică dată, în cultura occidentală, tendinţelor, mişcărilor, experimentelor artistice novatoare, manifestate începând cu ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, iar modernitatea este un termen mai imprecis în cultură, vizând ansamblul trăsăturilor care definesc spiritul modern.
 • 4. Modernismul în cultura occidentală Modernismul, raportat la culturile occidentale, este o direcţie extrem de eterogenă, subordonând curente literare dintre cele mai diverse: simbolismul, expresionismul, futurismul, apoi curentele literare avangardiste din primele două decenii ale secolului al XX-lea – dadaismul, suprarealismul, cubismul, abstracţionismul, ermetismul etc., cu prelungiri şi în perioada dintre cele două Războaie Mondiale. În pofida diversităţii şi a diferenţelor majore, ceea ce au în comun toate acestea vizează nonconformismul, negarea tradiţiei, adeseori în forme virulente, inovaţia la nivelul limbajului şi eliberarea de orice constrângere formală, afirmarea unei subiectivităţi accentuate, echivocul noţional etc.
 • 5. Despre literatura începutului de secol XX, Eugen Ionescu, celebrul scriitor de limba franceză, de origine română, deschizător de drumuri în teatrul absurdului, afirma într-un “Discurs despre avangardă” că a fost “conştientizarea şi dirijarea unei schimbări care trebuia să se impună în cele din urmă, o schimbare care trebuia, într- adevăr, să schimbe totul” şi că “în timp ce majoritatea artiştilor, a gânditorilor îşi închipuie că sunt ai vremii lor, autorul rebel (avangardist) e conştient că e împotriva timpului său”.
 • 6. Modernismul in literatura romana Modernismul în literatura română se defineşte în termeni specifici, având în vedere că, în istoria şi în critica literară, acest concept – modernismul – se foloseşte la noi cu referire la perioada interbelică, fiind teoretizat de Eugen Lovinescu, critic literar, conducător al revistei “Sburătorul” (1919-1922, 1926-1927), în paginile căreia au şi fost promovate opere moderniste.
 • 7. ➢ În viziunea lui Eugen Lovinescu, influenţat de filosofia francezului Gabriel Tarde, există un “saeculum”, adică un “spirit al veacului”, definit ca “o totalitate de condiţii materiale şi morale, configuratoare ale vieţii popoarelor europene,într-o epocă dată”. În virtuteaacestui “spirit al veacului”, există o “lege a sincronismului”, bazată pe o primă etapă a “imitaţiei”culturilor apusene. ➢ Mai exact, Eugen Lovinescusugera adoptareanoilor formule artistice mai întâi prin imitaţie, deoarece “orice formă de artă apărută într-un centrucultural dezvoltat se propagă aproape instantaneupeste toatăEuropa”, ulterior sincronizareaproducând “mutaţii” ale valorilor estetice, având în vedere că valorile artistice nu sunt imuabile, iar frumosul nu se defineşte la fel pentru toate timpurile şi spaţiile culturale. O teorie contestatăde tradiţionalisti, la vremearespectivă. ➢ Gândirea critică a lui Eugen Lovinescu, precum şi literaturanouă, de factură modernistă, au exercitat o influenţă beneficăasupra literaturii româneşti interbelice, consideratăun moment de vârf în cultura românească, atât în poezie, cât şi în proză.
 • 8. Modernismul în literatura română interbelică a dus la lărgirea fără precedent a orizontului tematic şi de viziune, a impus formule literare noi şi este prima desprindere categorică de prelungirile tradiţionalismului secolului al XIX-lea. În poezie, expresionismul şi suprarealismul, ermetismul, poezia chtonică (a teluricului) sau a fiorului metafizic, din operele unor scriitori precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, au fost şi au rămas repere valorice până astăzi.
 • 9. Modernismul în literatura română interbelică – Lucian Blaga şi expresionismul german
 • 10. Primul mare poet român“care reuşeşte să sincronizeze în mod definitivformele poetice româneşti cucele europene” (MarinMincu) este Lucian Blaga, a cărui poezie, cel puţin cea din primele volume – “Poemele luminii” (1919) şi “Paşii profetului” (1921) – stă sub semnul expresionismului german, implicit al modernismului. Din expresionism vin, în lirica blagiană, sentimentul absolutului, exacerbarea eului, elanul dionisiac, interesul pentru fondul mitic primitiv, spiritualizarea peisajului. Poetul însuşi mărturisea, în “Filosofia stiulului”, că “De câte ori un lucru este astfel redat încât puterea, tensiunea sa interioară îl întrece, îl transcedentează, trădând relaţiuni cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, avem de-a face cu un produs artistic expresionist”.
 • 11. Modernismul blagian se manifestă deopotrivă la nivelul conţinutului şi al viziunii poetice, şi la nivel formal. Temele literare frecvente în etapa de început a creaţiei sale sunt: misterul universal, iubirea, timpul, trăirea vitalistă etc. De altfel, prima poezie, a primului volum, “Poemele luminii”, aşază eul creator, prin metaforele revelatorii (care “revelează” latura ascunsăa lucrurilor, îmbogăţind cu noi sensuri realitatea din care se inspiră), sub semnul misterului care trebuie “protejat” şi transformat într-un mister şi mai mare: "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi nu ucid cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc în calea mea în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncimi de întuneric,,
 • 12. Chiar dacă în volumele următoare – La cumpăna apelor, La curţile dorului, Nebănuitele trepte – Lucian Blaga se întoarce spre un univers mai echilibrat, redescoperind “sufletul satului”, miturile autohtone, erosul, fragilitatea fiinţei umane supuse trecerii, lirica sa rămâne, în esenţă, reflexivă, interiorizată, modernismul său schimbând în mod esenţial drumul poeziei româneşti, tot mai apropiat de modernismul european.
 • 22. Din perspectiva literaturii de astăzi, modernismul literaturii româneşti interbelice, manifestat în poezie şi în proză deopotrivă, efortul de sincronizare cu literatura occidentală, asimilarea firească şi originală a unor formule literare inovatoare, şansa ivirii unor talente excepţionale, toate au marcat valoric evoluţia culturii româneşti, care a trebuit să facă mereu, până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cel puţin, efortul de a recupera sau de a arde etape, pentru a nu rămâne o cultură izolată şi inerţială.