Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Publicité
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
3. Metodica-titularizare-2.output.pdf
Prochain SlideShare
Metodica predarii stiintelor economiceMetodica predarii stiintelor economice
Chargement dans ... 3
1 sur 140
Publicité

Contenu connexe

Publicité

3. Metodica-titularizare-2.output.pdf

 1. 1 DETALIEREA TEMELOR PENTRU EXAMENUL DE TITULARIZARE METODICA Conspect realizat de Iubu Anca Elena 1. Tradiţional şi modern în metodica desfășurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii: -curriculum pentru educaţia timpurie; plan de învăţământ, metodologia de aplicare a planului de învăţământ, obiective cadru şi obiective de referinţă, exemple de comportamente, domenii experienţiale, activităţi de învăţare, organizarea şi amenajarea spaţiului educaţional şi rolul ariilor de stimulare; Finalităţile, structura şi conţinutul curriculumului preşcolar În prezent s-a constituit o ştiinţă care se ocupă de construcţia curriculum-ului şi anume Teoria curriculum-ului. Originea ei se află în publicarea, în 1918, a operei americanului Franklin Bobbitt. În lucrarea sa „The Curriculum”, resemnifică conceptul şi include în sfera acestuia întreaga experienţă de învăţare a elevilor, respectiv atât activităţile formale, desfăşurate în mediul şcolar, cât şi pe cele desfãşurate în mediul extraşcolar, planificate şi proiectate în şcoală, în vederea realizării unei educaţii globale, integrative. Se consideră, însă, că prima formulare a Teoriei Curriculum-ului se găseşte în lucrarea lui Tyler (1950), el este considerat primul pedagog care a elaborat o formulare modernă a teoriei curriculum-ului. La noi, termenul a început să fie semnalat sporadic, încă din anii 1980, însă, din precauţie, el era evitat. Uneori era tradus folosindu-se termeni cum ar fi cel de programă. Însă, deschiderea necesară a avut loc abia după 1990 şi mai ales după 1997. Curriculumul este considerat “unul dintre conceptele cheie ale pedagogiei contemporane” (C. Bîrzea, 1993). În etapa tradiţională, curriculumul era centrat pe cunoștințe, în etapa modernă, curriculumul este centrat pe elev. Curriculumul este centrat pe copil, astfel încât acesta„devine soarele în jurul căruia gravitează dispozitivele pedagogiei; el este centrul în jurul căruia acestea se organizează.” (J. Dewey, 1977, p. 123). Franklin Bobbitt, prin lucrarea sa „The Curriculum” (1918), oferă noi semnificaţii conceptului şi include în sfera acestuia întreaga experienţă de învăţare a elevilor, respectiv atât activităţile formale, desfăşurate în mediul şcolar, cât şi pe cele desfăşurate în mediul extraşcolar,planificate şi proiectate în şcoală, în vederea realizării unei educaţii globale,integrative. Sintagma-cheie folosită de către pedagog în întreaga sa operă este „educaţia adevărată pentru viaţă”.
 2. 2 “Rolul central al curriculumului în sistemele educaţionale din lume este acela de a flexibiliza programele de studiu, de a permite trecerea în educaţie de la vechea paradigmă – elevul să se adapteze la şcoală, la o paradigmă modernă – şcoala să se adapteze la elev. “(Bocos, 2012,p.27) Curriculum: repere conceptuale Există o multitudine de definiţii ale conceptului de curriculum. „Conceptul central – curriculum – are o încărcătură de semnificaţii care îl plasează în zona conceptelor polisemantice, larg disputate”. Astăzi desemnează ansamblul structurat al experienţelor de predare şi de învăţare (obiective, conţinuturi, material didactic, activităţi de predare/învăţare/evaluare) planificate, oferite sub îndrumarea unei instituţii de învăţământ (în interiorul şi în afara acestei) în vederea atingerii obiectivelor prestabilite. În sens larg, „Curriculum-ul este ansamblul experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe parcursul traseului său şcolar”. În sens restrâns „Curriculum-ul reprezintă ansamblul documentelor şcolare care reglementează desfăşurarea activităţii şcolare: plan de învăţământ, programe şcolare, manuale, ghiduri de aplicare etc.” Tipuri de curriculum: Core curriculum (curriculum nucleu) • cuprinde ansamblul de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente obligatorii pentru toţi elevii cuprinse în planul cadru (obiectele de învăţământ şi numărul minim de ore pe săptămână pentru fiecare an de studiu); • el reprezintă trunchiul comun al planului de învăţământ (70-80% din totalul obiectelor de învăţământ). Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) • cuprinde ansamblul de conţinuturi-obiective centrate pe nevoile individuale ale elevilor (20 - 30% din totalul disciplinelor); • se elaborează în funcţie de resursele umane şi materiale ale şcolii, de interesele elevilor, de necesităţile comunităţii locale şi situaţii specifice şcolii; • se realizează sub mai multe ipostaze: aprofundare, extindere sau opţional. Aprofundarea reprezintă, pentru învăţământul general, acea formă a CDŞ care urmăreşte realizarea obiectivelor de referinţă / conţinuturilor prevăzute pentru curriculumul – nucleu prin diversificarea activităţilor de învăţare în număr maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline;
 3. 3 • se aplică în cazuri de recuperare pentru acei elevi care nu reuşesc să atingă nivelul minimal al obiectivelor prevăzute de programă în anii anteriori. Extinderea reprezintă, pentru învăţământul general, acea formă a CDŞ care urmăreşte completarea obiectivelor şi conţinuturilor prevăzute pentru curriculum - nucleu cu noi obiective de referinţă şi unităţi de conţinut, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline; • presupune parcurgerea programei în întregime. Opţionalul: • opţional la nivelul disciplinei - constă în activităţi, module, proiecte care nu sunt incluse în programa şcolară emisă de autoritatea centrală; o disciplină care nu este prevăzută în planul cadru sau nu apare la o anumită clasă / ciclu curricular; • opţional la nivelul ariei curriculare – presupune alegerea unei teme care implică cel puţin două discipline dintr-o arie curriculară; vor fi formulate obiective de referinţă pentru această temă, pornind de la obiectivele cadru; • opţional la nivelul mai multor arii curriculare – implică cel puţin două discipline aparţinând unor arii curriculare diferite; conţinuturile cu care elevii vor opera au caracter complex, permiţând dobândirea unor achiziţii cognitive de ordin înalt (generalizare, transfer). Hidden curriculum (curriculum ascuns, subliminal) • reprezintă ansamblul de valori încorporate de elevi, dar necuprinse în planificarea curriculară; • elemente ale culturii informale sau nonformale datorate structurii socio- culturale, familiei, grupurilor de prieteni, factorilor de personalitate; • se referă la dimensiunea morală, socială, la semnificaţiile date de indivizii aparţinând diferitelor grupuri sociale; • importantă este dobândirea competenţei de a înţelege semnificaţiile implicite, ascunse ale mesajelor, ritualurilor, regulilor, convenienţelor, procedurilor necesare facilitării integrării sociale; • poate fi determinat şi de ideologia sau cultura unei şcoli (ritualuri, reguli, convenienţe proprii acesteia). Clasificarea produselor/documentelor curriculare
 4. 4 Documentele curriculare pot fi clasificate astfel: • Principale: o Planul de învăţământ; o Programa şcolară: Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţă o Manualul şcolar. • Auxiliare: -ghiduri metodice pentru cadrele didactice; - caiete de muncă independentă pentru elevi; - pachete de învăţare; - seturi multimedia; - soft-uri educaţionale. Conceptul de curriculum deschide o direcţie fundamentală în proiectarea şi dezvoltarea educaţiei. Prima instituţie de învăţământ cu care copiii intră în contact este grădiniţa – instituţia menită să ocrotească şi să facă educaţia copiilor aflaţi la vârsta copilăriei mijlocii (3-6/7 ani). Curriculum pentru învăţământul preşcolar are în vedere atingerea următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii: ATENTIE A NU SE CONFUNDA FINALITATILE ED. TIMPURII CU FINALITATILE EDUCATIONALE AL INV. ROMANESC PE CARE LE REGASITI DETALIATE LA PAGINA 8!!! ▪ dezvoltarea liberă, integrată şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia; ▪ dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare; ▪ descoperirea de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; ▪ sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoala şi pe tot parcursul vieţii. Întrucât finalităţile educaţiei în perioada timpurie (de la naştere la 6/7 ani) vizează dezvoltarea globală a copilului, obiectivele cadru şi de referinţă ale curriculumului sunt formulate pe domenii experienţiale, ţinându-se cont de reperele stabilite de domeniile de dezvoltare. În acest sens, domeniile experienţiale devin instrumente de atingere a unor
 5. 5 obiective si, în acelaşi timp, instrumente de măsură pentru dezvoltarea copilului, în contextul în care ele indică deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare. Domeniile experienţiale sunt: 1. Domeniul estetic şi creativ 2. Domeniul om şi societate 3. Domeniul limbă şi comunicare 4. Domeniul ştiinţe 5. Domeniul psiho-motric. Domeniile de dezvoltare sunt: 1. Domeniul Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală 2. Domeniul Dezvoltarea socio-emoţională 3. Domeniul Dezvoltarea limbajului şi a comunicării 4. Domeniul Dezvoltarea cognitivă 5. Domeniul Capacităţi şi atitudini în învăţare În ceea ce priveşte finalităţile – prima coordonată pedagogică a reformei învăţământului preşcolar – gradiniţa de copii urmăreşte pe tot parcursul ariilor şi al ciclurilor sale curriculare, atingerea următoarelor două obiective de maximă generalitate, derivate din structura idealului educaţiei („formarea personalităţii autonome şi creative”), deschise, în acelaşi timp, în direcţia elaborării şi aplicării unor strategii optime de specificare şi de concretizare, productive în plan psihologic şi social: a) Dezvoltarea psihică şi fizică normală a copiilor, în conformitate cu ritmul propriu de dezvoltare a acestora, dar şi cu trebuinţele, activitate specifică vârstei preşcolare, situată între 3-6/7 ani; b) Socializarea copilului preşcolar şi pregătirea acestuia pentru debutul şcolarităţii – la nivel intelectual, afectiv-motivaţional şi psihomotor. Valori promovate de actualul curriculum pentru educaţia timpurie • Drepturile fundamentale ale copilului (dreptul la viaţă si sănătate, dreptul la familie, dreptul la educaţie, dreptul de a fi ascultat si de a se exprima liber etc.); • Dezvoltarea globală a copilului; • Incluziunea, ca proces de promovare a diversităţii si toleranţei; • Non-discriminarea si excluderea inechităţii sociale, culturale, economice si de gen (asigurarea de sanse egale tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie printr-o abordare educaţională echilibrată)
 6. 6 Curriculum pentru invatamantul preşcolar Finalităţi educaţionale Domenii experienţiale Teme Socializarea copilului (colaborare, cooperare, negociere, luarea deciziilor în comun) Obţinerea treptată a unei autonomii personale Pregătirea pentru şcoală Pregătirea pentru viaţa socială Limbă şi comunicare Ştiinţe Om şi societate Estetic şi creativ Psihomotric Cine sunt/suntem? Când/cum şi de ce se întâmplă? Cum este/a fost şi va fi aici, pe Pământ? Cine şi cum planifică/organizea ză o activitate? Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Ce şi cum vreau să fiu? Domeniile experienţiale transced graniţele dintre disciplinele tradiţionale vizând dezvoltarea globală a copilului pe domeniile de dezvoltare psihică şi motrică a acestuia (domeniul dezvoltare fizică,sănătate şi igienă personală, domeniul limbajului şi comunicării, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv, domeniul capacităţi şi atitudini de învăţare) fără a realiza însă o suprapunere a acestora. Noul curriculum preşcolar prefigurează două mari tendinţe de schimbare în interiorul sistemului preşcolar: acestea vizează crearea unui mediu educaţional adecvat, în vederea stimulării continue a învăţării spontane a copilului, accentuează ideea de folosire a contextului ludic şi a învăţării active în stimularea rutei individuale a învăţării.
 7. 7 Noul curriculum preşcolar se orientează asupra folosirii metodei proiectelor tematice de grup, selectate, proiectate şi elaborate cu ajutorul copilului, în care brainstorming-ul, lucrul în echipă şi acţiunea directă a copilului cu mediul sunt mijloacele de bază ale procesului de predare-învăţare. În proiectarea curriculară actuală conţinuturile sunt considerate mijloace prin care se vizează atingerea obiectivelor curriculare: cadru, de referinţă şi operaţionale propuse drept intermediari în procesul de formare şi dezvoltare la copii a unui sistem de competenţe educaţionale, intelectuale/cognitive, psihomotorii, afectiv-atitudinale, de comunicare şi relaţionare socială, de luare a deciziilor, de asumare a riscurilor, de adoptare a unor soluţii personale, a atitudinilor şi comportamentelor celor care se educă. Competenţa este realizabilă în intervale mai lungi de timp; specificarea unei competenţe presupune precizarea capacităţilor vizate, care se bazează, la rândul lor, pe anumite operaţii mentale. De multe ori, se iau ca elemente de referinţă procesele psihice (percepţie, gândire, memorie, imaginaţie) şi operaţiile specifice fiecăruia. Astfel, obiectivele centrate pe competenţe pun accentul pe formarea operaţiilor propriu-zise, care asigură atingerea unor performanţe. Avantajul major al obiectivelor axate pe competenţe este că accentuează caracterul formativ al învăţământului. Un posibil dezavantaj al lor ar putea fi reducerea operaţionalităţii, ceea ce ar genera o oarecare ambiguitate şi dificultăţi în proiectarea, realizarea, evaluarea şi reglarea activităţii educative. Este extrem de important ca în procesul de instruire interactivă să se vizeze nu numai dezvoltarea de competenţe disciplinare, ci şi de competenţe transversale/transferabile, formulate în termeni de achiziţii transferabile şi nu strict disciplinare. Elaborarea prezentului curriculum pentru învăţământul preşcolar prefigurează patru mari tendinţe de schimbare: 1. Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare, cu accent deosebit pe: a) Metodele activ-participative, care încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a deveni independent. Situaţiile de învăţare, activităţile şi interacţiunile adultului cu copilul trebuie să corespundă diferenţelor individuale în ceea ce priveşte interesele, abilităţile şi capacităţile copilului. Copiii au diferite niveluri de dezvoltare, ritmuri diferite de dezvoltare şi învăţare precum şi stiluri diferite de învăţare.
 8. 8 b) Jocul ca: formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie şi formă de învăţare cu importanţă decisivă pentru dezvoltarea şi educaţia copilului. Jocul este forma cea mai naturală de învăţare şi, în acelaşi timp, de exprimare a conţinutului psihic al fiecăruia. Un bun observator al jocului copilului poate obţine informaţii preţioase pe care le poate utiliza ulterior în activităţile de învăţare structurate. c) Evaluare care ar trebui să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la norme de grup (relative). Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate). Evaluarea ar trebui să îndeplinească trei funcţii: măsurare (ce a învăţat copilul?), predicţie (este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, şi în special pentru intrarea în şcoală?) şi diagnoză (ce anume frânează dezvoltarea copilului?). O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică în timpul diferitelor momente ale programului zilnic, dialogul cu părinţii, portofoliul copilului, fişe etc. 2. Mediul educaţional trebuie să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. Mediul trebuie astfel pregătit încât să permită copiilor o explorare activă şi interacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu adultul (adulţii) 3. Rolul familiei în aplicarea prezentului curriculum este acela de partener. Părinţii ar trebui să cunoască şi participe în mod activ la educaţia copiilor lor desfăşurată în grădiniţă. Implicarea familiei nu se rezumă la participarea financiară, ci şi la participarea în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, la prezenţa lor în sala de grupă în timpul activităţilor şi la participarea efectivă la aceste activităţi şi, în general, la viaţa grădiniţei şi la toate activităţile şi manifestările în care aceasta se implică. 4. Totodată, curriculumul pentru învăţământul preşcolar promovează conceptul de dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii. Perspectiva dezvoltării globale a copilului accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare a copilului1, în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, gîndirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.), dezvoltarea fizică (motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.).
 9. 9 Structural, prezentul curriculum aduce în atenţia cadrelor didactice următoarele componente: finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire şi sugestii privind strategiile de instruire şi de evaluare pe cele două niveluri de vârstă (3-5 ani şi 5-6/7 ani). Finalitatile educationale reprezinta o categorie integratoare, care se regaseste in practicile educationale sub forma idealului educational, a scopurilor educationale si a obiectivelor educationale. Ideal educational – urmareste sa atinga aspect definitorii pentru contextual istoric si socio- economic in care acesta urmeaza sa se realizeze in directia formarii si educarii omului Idealul educational consemnat In legea Educatiei Nationale art.2 alin.3: ”Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.” Scopurile educationale –sunt obiective de mare generalitate – in timp ce idealul educational este specific unei perioade sau epoci istorice, scopul educational este mai variat in functie de diversitatea actiunilor educationale prin intermediul carora acesta poate fi atins. Putem identifica astfel scopul unei laturi a educatiei (intelectuala, morala,estetica etc.), a unui ciclu de invatamant (prescolar, primar, gimnazial) etc. Scopul educational al invatamantului prescolar rmanesc este” dezvoltarea unie personalitati armonioase capabile sa socializeze, sa se adapteze cerintelor scolare sis a se integreze optim in ciclul primar” Obiectivele educationale sunt o reflectare anticipata a rezultatelor invatarii ele desemnand tipurile de achizitii (cunostinte, deprinderi,abilitati, atitudini) la care educabili trebuie sa ajunga intr-un anumit interval de instruire. In timp ce scopul educational reprezinta o intentionalitate pe termen lung, obiectivele educationale pot fi atinse in perioade mai scurte de timp. In functie de nivelul de generalitate distingem urmatoarele tipuri de categorii de obiective: Obiectivele cadru sunt formulate în termeni de generalitate şi exprimă competenţele care trebuie dezvoltate pe durata învăţământului preşcolar pe cele cinci domenii experienţiale. Obiectivele de referinţă, precum şi exemplele de comportament, ca exprimări explicite rezultatelor învăţării (conceptelor, cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor, dar şi ale
 10. 10 competenţelor vizate) sunt fromulate pentru fiecare temă şi fiecare domeniu experienţial în parte. Întrucât finalităţile educaţiei în perioada timpurie (de la naştere la 6/7 ani) vizează dezvoltarea globală a copilului, obiectivele cadru şi de referinţă ale prezentului curriculum sunt formulate pe domenii experienţiale ţinându-se cont de reperele stabilite de domeniile de dezvoltare. În acest sens, domeniile experienţiale devin instrumente de atingere a acestor obiective şi, în acelaşi timp, instrumente de măsură pentru dezvoltarea copilului, în contextul în care ele indică deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare. Domenii experienţiale Continutul domeniului experiential Domeniul limbă şi comunicare – DLC Acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Se apreciază că prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup, preşcolarii devin capabili să exploreze experienţele altor persoane şi să-şi extindă astfel propriul repertoriu de experienţe semnificative. Se urmăreşte ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu. Domeniul ştiinţe – DŞ Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune Domeniul om şi societate – DOS Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca si modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul. Domeniul psihomotric – DPM Acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia si fiziologia omului. Activităţile prin care preşcolarii pot fi puşi în contact cu acest domeniu sunt activităţile care implică mişcare corporală, competiţii între
 11. 11 Domenii experienţiale Continutul domeniului experiential indivizi sau grupuri, având ca obiect abilităţi psihomotorii, ca şi activităţile care pot avea drept rezultat o mai bună supleţe, forţă, rezistenţă sau ţinuta. Domeniul estetic şi creativ – DEC Acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare. OBIECTIVE CADRU DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţilor structurilor verbale orale. Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris. DOMENIUL ŞTIINŢE Dezvoltarea capacităţilor intelectuale prematematice. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi a utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un limbaj adecvat. Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice. Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare. Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum
 12. 12 şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale , temporale. Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător. Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi. Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi. Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă). Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii. Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român. Formarea şi consolidarea unor abilităţi specifice nivelului de dezvoltare motrică. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple. Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV Formarea deprinderilor de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje. Realizarea unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediu înconjurător (natură, artă şi viaţa socială). Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj. Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii. Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică. Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale. DOMENIUL PSIHOMOTRIC Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative.
 13. 13 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite. Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate. Cele 6 TEME ANUALE Nr crt. Denumire temă Descrierea temei 1. CINE SUNT/ SUNTEM? O explorare a naturii umane, a convingerilor si valorilor noastre, a corpului uman, a stării de sănătate proprii si a familiilor noastre, a prietenilor, comunităţilor şi culturilor cu care venim în contact (materială, fizică, sufletească, culturală şi spirituală), a drepturilor şi a responsabilităţilor noastre, a ceea ce înseamnă să fii om) 2. CÂND, CUM ŞI DE CE SE INTÂMPLĂ? O explorare a lumii fizice şi materiale, a universului apropiat sau îndepărtat, a relaţiei cauză – efect, a fenomenelor naturale şi a celor produse de om, a anotimpurilor, a domeniului ştiinţei şi tehnologiei) 3. CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT? O explorare a Sistemului solar, a evoluţiei vieţii pe Pământ, cu identificarea factorilor care întreţin viaţa, a problemelor lumii contemporane: poluarea, încălzirea globală, suprapopularea etc. O explorare a orientării noastre în spaţiu şi timp, a istoriilor noastre personale, a istoriei şi geografiei din perspectivă locală şi globală, a căminelor şi a călătoriilor noastre, a descoperirilor, explorărilor, a contribuţiei indivizilor şi a civilizaţiilor la evoluţia noastră) 4. CUM PLANIFICA M / ORGANIZA M O ACTIVITAT E? O explorare a modalităţilor în care comunitatea / individul îşi planifică şi organizează activităţile, precum şi a universului produselor muncii şi, implicit, a drumului pe care acestea îl parcurg. O incursiune în lumea sistemelor şi a comunităţilor umane, a fenomenelor de utilizare / neutilizare a forţei de munca şi a impactului acestora asupra evoluţiei comunităţilor umane, în
 14. 14 Nr crt. Denumire temă Descrierea temei contextul formării unor capacităţi antreprenoriale) 5. CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMŢIM? O explorare a felurilor în care ne descoperim şi ne exprimăm ideile, sentimentele, convingerile si valorile, îndeosebi prin limbaj şi prin arte. O incursiune în lumea patrimoniului cultural naţional şi universal). 6. CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? O explorare a drepturilor şi a responsabilităţilor noastre, a gândurilor şi năzuinţelor noastre de dezvoltare personală. O incursiune în universul muncii, a naturii şi a valorii sociale a acesteia. O incursiune în lumea meseriilor, a activităţii umane in genere, în vederea descoperirii aptitudinilor şi abilităţilor proprii, a propriei valori şi a încurajării stimei de sine). Obiective operationale – reprezinta finalitati ce se urmareste a fi atinse la sfarsitul unei activitati de invatare si descriu comportamentul pe care prescolarul/elevul trebuie sa il detina la sfarsitul activitatii.. Sunt formulare de catre cadrul didactic pentru fiecare activitate de invatare in parte, in concordanta cu obiectivele de referinta. In formularea unui obiectiv operational trebuie sa respectam urmatorii pasi (dupa R.F. Mager in Ezechil, Paisi – Lazarescu, 2011, p.89): =>stabilirea verbului de actiune : sa + verb de actiune (sa identifice, sa precizeze, sa enumere, sa defineasca, sa compare, sa descrie, sa clasifice, sa deseneze, sa rezolve, sa demonstreze, sa aplice, sa recunoasca, sa scrie, sa aseze, sa analizeze, sa ordoneze, sa rzeume, sa explice, sa compuna, sa argumenteze, sa creeze etc) =>stabilirea conditiilor in care se realizeaza actiunea =>formularea criteriilor de evaluare a comportamentului elevului -prin specificarea unui nr. Inim de raspunsuri corecte; -prin precizarea limitei maxime de timp; -prin precizarea unor conditii estetice (frumos, ingrijit, lizibil, cursiv, ritmic etc.)
 15. 15 PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Planul de învăţământ este un document oficial, obligatoriu in care sunt prevazute, pentru fiecare an scolar, disciplinele de invatamant si numarul de ore aferent fiecarei discipline. Acest document are caracter reglator-strategic şi reflectă filosofia şi politica educaţională a sistemului de învăţământ naţional. Importanţa planului de învăţământ este demonstrată prin efectele sale asupra tuturor celorlalte componente ale sistemului şi procesului de învăţământ Intervalul de vârstă Categorii de activităţi de învăţare Nr.de activităţi /săptămân ă Nr.ore/tură, din norma cadrului didactic, dedicate categoriilor de activităţi din planul de învăţământ O N * OP/ OS* 37 – 60 luni (3,1 – 5 ani) Activităţi pe domenii experienţiale 7 + 7 2h x 5 zile = 10h Jocuri si activităţi didactice alese 1 0 + 5 1,5h x 5 zile = 7,5h Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10 1,5h x 5 zile = 7,5h TOTAL 2 2 + 22 25 h 61 – 72 luni (5,1 - 6ani) Activităţi pe domenii experienţiale 1 0 + 10 3h x 5 zile = 15h Jocuri si activităţi didactice alese 1 0 + 5 1h x 5 zile = 5h Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11 1h x 5 zile = 5h
 16. 16 TOTAL 2 6 + 26 25 h Pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 3-5 ani, categoriile de activităţi desfăşurate cu copiii vor viza îndeosebi socializarea copilului (colaborare, cooperare, negociere, luarea deciziilor în comun etc.) şi obţinerea treptată a unei autonomii personale, iar pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 5-7 ani, accentul se va deplasa spre pregătirea pentru şcoală şi pentru viaţa socială a acestuia. Numărul de activităţi zilnice desfăşurate cu copiii variază în funcţie de tipul de program ales de părinţi (program normal – 5 ore sau program prelungit – 10 ore), iar numărul de activităţi dintr-o săptămână variază în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor (respectiv: 3 - 5 ani şi 5 - 6/7 ani). Totodată, pentru nivelul 3 -5 ani, unde sunt numai 7 activităţi integrate sau pe discipline se recomandă alternarea activităţilor artistico-plastice şi de educaţie muzicală sau a acestora cu activităţile practice. PROGRAM ZILNIC Pentru grupe cu program normal Repere orare Jocuri şi activităţi didactice alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală 8,00 – 9,00 Jocuri şi activităţi didactice alese - Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice) 9,00 – 11,30 Activităţi pe domenii experienţiale Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 minute) Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
 17. 17 Rutină: Gustarea (deprinderi specifice) 11,30 – 13,00 Jocuri şi activităţi didactice alese - Activitate opţională (singura de acest tip la nivelul I şi ambele –în zile diferite - la nivel II) Rutină şi tranziţie: În aer liber! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire) 13,00 - - Rutină: Plecarea acasă (deprinderi specifice)
 18. 18 CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SPECIFICE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR Sintagma activitate de învăţare are o dublă semnificaţie: ➢ în sens larg denumeşte orice tip de activitate în care copilul se află într-o situaţie de învăţare. În acest caz, activităţile de învăţare cuprind jocuri şi activităţi alese, activităţi de învăţare propriu-zise, activităţi opţionale şi extinderi, activităţi recreative şi de relaxare, activităţi de dezvoltare a aptitudinilor individuale şi activităţi recuperatorii. ➢ în sens restrâns înlocuieşte termenul de activităţi comune (activităţi obligatorii). Nu se mai numesc comune deoarece nu mai au un caracter exclusiv frontal, educatoarea putând desfăşura activitatea şi cu grupuri mici de copii. Aceste activităţi de învăţare se desfăşoară pe baza unui demers didactic riguros, ceea ce solicită atenţia şi capacitatea de concentrare a copiilor. Durata acestor activităţi nu poate depăşi anumite limite (maximum 15 – 20 minute la grupa mică, 20 – 25 minute la grupa mare şi 30 – 45 minute la grupa pregătitoare). Nr. crt. Categorii de activităţi de învăţare Abrevieri 1 Activităţi de învăţare - activităţi integrate; - activităţi monodisciplinare. ADE 2 Jocuri şi activităţi didactice alese ALA 3 Activităţi de dezvoltare personală ADP Tipuri de activităţi didactice de învăţare (după sarcina didactică) Tipul de activitate didactică Atribute Activitate didactică de predare – ➢ secvenţele didactice în care educatoarea comunică noi cunoştinţe deţin ponderea cea
 19. 19 învăţare de noi cunoştinţe mai mare în activitate comparativ cu celelalte secvenţe; ➢ copiii îşi însuşesc cunoştinţe noi; ➢ se formează şi se dezvoltă capacităţi instrumental - operaţionale, comportamente noi; Activitate didactică de formare a deprinderilor şi priceperilor intelectuale / practice ➢ secvenţele didactice de activitate independentă a copiilor are ponderea cea mai mare comparativ cu celelalte secvenţe; ➢ educatoarea are rolul de a preciza temele, de a descrie şi explica etapele şi de a demonstra modelul de realizare a activităţii; Activitate didactică de consolidare a cunoştinţelor şi deprinderilor ➢ sarcina didactică dominantă este fixarea / consolidarea, aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite anterior, prin repetarea şi sistematizarea lor pe baza activităţii independente a elevilor; ➢ scopul este atât lărgirea ariei de cunoştinţe cât şi aprofundarea şi fixarea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor precum şi acoperirea lacunelor, corectarea confuziile şi neînţelegerile prin explicaţii suplimentare; Activitate didactică de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor ➢ sarcina didactică o reprezintă, pe lângă consolidarea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor şi ordonarea, sistematizarea, completarea şi transferul conţinuturilor cuprinse în mai multe activităţi anterioare (sunt numite activităţi de sinteză sau activităţi finale); ➢ se realizează printr-o abordare interdisciplinară şi transdisciplinară care va favoriza coerenţa conţinuturilor;
 20. 20 Activitate didactică de evaluare a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor ➢ sarcina didactică oferă posibilitatea realizării unui feed-back constând în identificarea măsurii în care au fost realizate obiectivele propuse; ➢ oferă posibilitatea identificării modificărilor produse la nivelul cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; 1. Activităţi pe domenii experienţiale – ADE ➢ Activităţi didactice pe discipline de învăţământ Domenii experienţiale Activităţi de învăţare Domeniul limbă şi comunicare – DLC Activităţi de educarea limbajului Domeniul ştiinţe – DŞ Activităţi matematice Activităţi de cunoaşterea mediului Domeniul om şi societate – DOS Activităţi de educaţie pentru societate Activităţi practice Domeniul psihomotric – DPM Activităţi de educaţie fizică Domeniul estetic şi creativ – DEC Activităţi de educaţie muzicală Activităţi artistico – plastice Categorii de activităţi didactice pe domenii experienţiale Nr. crt. Discipline de învăţământ Categorii de activităţii didactice / Varianta de realizare 1 Activităţi de educarea limbajului ➢ Povestirea; ➢ Lectura educatoarei; ➢ Jocul didactic; ➢ Jocul – exerciţiu; ➢ Convorbirea; ➢ Memorizarea; ➢ Lectura după imagini;
 21. 21 2. Activităţi matematice ➢ Activităţi pe bază de exerciţii; ➢ Jocul didactic; ➢ Jocul logico – matematic. 3. Activităţi de cunoaşterea mediului ➢ Observare; ➢ Lectura după imagini; ➢ Lectura educatoarei; ➢ Convorbire; ➢ Joc didactic. 4 Activităţi de educaţie pentru societate ➢ Povestire; ➢ Lectura după imagini; ➢ Memorizare; ➢ Joc didactic; ➢ Joc de rol. 5. Activităţi practice ➢ Activităţi pe bază de exerciţii. 6 Activităţi de educaţie fizică ➢ Activităţi pe bază de exerciţii; ➢ Joc de mişcare; 7 Activităţi de educaţie muzicală ➢ Activităţi pe bază de exerciţii; ➢ Joc muzical; ➢ Joc cu cântec şi mişcare; ➢ Audiţii; 8 Activităţi artistico – plastice ➢ Desen; ➢ Pictură; ➢ Modelaj. ➢ Activităţi integrate
 22. 22 • sunt activităţi de învăţare care fac să interrelaţioneze diverse elemente pentru a constitui un tot armonios, de nivel superior, pentru a aduce părţi separate într-un întreg unitar, funcţional, armonios; • la nivel curricular integrarea presupune eliminarea barierelor dintre obiectele de studiu prin punerea în relaţie a acestora (cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională) şi stabilirea de relaţii de convergenţă între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile, valorile ce aparţin unei discipline şcolare distincte; • pornind de la experienţa de viaţă şi de la cunoştinţele anterioare însuşite din diferite domenii ale cunoaşterii copiii / elevii au posibilitatea prin rezolvarea de „probleme” cu care să confruntă să interpreteze, să reflecteze asupra conţinuturile învăţării; • integrarea se poate realiza la nivel multi / pluridisciplinar (o temă care aparţine unui domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, aceastea ramânând independente însă unele în raport cu altele, fiecare obiecte de studiu contribuind, în funcţie de specificul propriu, la clarificarea temei investigate), la nivel interdisciplinar (presupune ignorarea limitelor stricte ale obiectelor de studiu axându- se pe teme comune diferitelor discipline şi prin centrarea pe obiective de învăţare care vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie – învăţarea pe tot parcursul vieţii, gândirea critică, comunicativitate, lucrul în echipă, cetăţenie responsabilă, ocupabilitate) şi la nivel transdisciplinar (presupune dezvoltarea personală, integrală a copiilor / elevilor, centrarea pe viaţa reală, pe problemele semnificative, aşa cum apar ele în context cotidian, renunţarea completă la limitele disciplinelor de studiu, pornind de la nevoile, interesele şi caracteristicile individuale ale copiilor / elevilor, furnizând metode şi tehnici de muncă intelectuală şi ajutându-l „să-şi organizeze fiecare dintre demersurile sale în situaţii diverse” (Ciolian, 2008); • indiferent de nivelul de integrare la care se situează o anumită activitate de învăţare proiectarea tematică furnizează contexte de organizare progresivă a activităţilor în funcţie de dezvoltarea copiilor, de interesele acestora şi de gradul de cunoaştere a temei propuse; proiectele tematice presupun abordarea realităţii printr-un demers globalizat, holistic în care graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, se topesc într-un demers unitar, în cadrul căruia tema poate fi investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe;
 23. 23 • la nivelul curriculumului preşcolar integrarea poate îngloba toate activităţile care se desfăşoară pe parcursul unei zile, activităţile liber alese (ALA) şi activităţile pe domenii experienţiale (ADE) dintr-o zi, activităţile pe domenii experienţiale (ADE) dintr-o zi sau activitatea de bază este o anumită activitate didactică dintr-un domeniu experienţial (ADE) în care sunt înglobate elemente din mai multe domenii experienţiale (DE), indiferent de programul zilei. 2. Jocuri şi activităţi didactice alese - ALA ➢ se desfăşoară pe zone (sectoare, centre, arii de stimulare); • Biblioteca; Colţul căsuţei / Joc de rol; Construcţii; Jocuri de manipulare; Ştiinţă; Arte; Informatică; Nisip şi apă etc. ➢ au ca sarcină didactică atât socializarea progresivă a copilului cât şi cunoaşterea de către acesta a lumii fizice şi a mediului social şi cultural, a limbajului matematic, a comunicării orale şi scrise; ➢ se desfăşoară în grupuri mici, în perechi sau chiar individual, fie în etapa I (dimineaţa, înainte de începerea activităţilor pe discipline sau a activităţilor integrate), fie în etapa a III – a (în intervalul de timp de după activităţile de învăţare pe domnii experienţiale), fie în etapa a IV- a (în cazul programului prelungit în etapa de după relaxare); ➢ în unele cazuri ele pot să facă parte din activităţile integrate. Organizarea şi amenajarea spaţiului educaţional şi rolul ariilor de stimulare Spaţiul amenajat pe arii de stimulare ajută copiii să-şi dezvolte personalitatea prin faptul că le lasă posibilitatea de a alege singuri unde, cu ce, cu cine şi cât se joacă, îşi asumă responsabilităţi pentru alegerile făcute, percep activităţile ca fiind reuşite deoarece sunt potrivite nivelului lor de dezvoltare şi nu vor resimţi o frustrare ca urmare a faptului că sunt constrânşi să participe la activităţi care sunt fie prea dificile, fie prea uşoare. Alegând singuri şi asumându-şi responsabilitatea deciziei, copiii devin independenţi, capabili să se descurce singuri, încrezători în propriile forţe ceea ce duce la formarea unei imagini de sine pozitive. Ce sunt ariile/centrele/zonele de interes/de stimulare? Ariile sunt spaţii educative care stimulează dezvoltarea copiilor prin propunerile de joc pe care le oferă acestora. Este important ca ariile să fie aranjate astfel încât să exprime ordine şi siguranţă pentru copil. Ordinea este un element de bază dar care nu trebuie exagerat. Aşadar, jocurile şi jucăriile trebuie să fie ordonate dar accesibile copiilor care vor învăţa să le
 24. 24 aranjeze la locul lor după ce le-au folosit. De asemenea, un joc început nu se întrerupe iar o construcţie neterminată nu se descompune, pentru că valoarea produsului propriu este mai importantă pentru copii decât ordinea în sine. Ariile sunt o altă amenajare a spaţiului, prin împărţirea lui în spaţii diferite, cu scopuri de cunoaştere şi dezvoltare experienţială a copilului, o altă aşezare a jocurilor şi jucăriilor în sală, o altă antrenare în joc şi activitate a copiilor după reguli în care se stimulează motivaţia internă şi respectul de sine. Tipuri de centre/arii/sectoare =>Construcţii cu cuburi (un covor şi un raft în care sunt aşezate cuburi de diferite mărimi şi forme). Este o zonă consacrată cuburilor mari, cu ajutorul cărora copilul poate realiza diferite construcţii pe covor, implicând imaginaţia şi spiritul său creator, exersând mişcările largi şi cele fine. =>Joc de rol/imaginaţie/aria casei (o casă mică din carton sau lemn, cu obiecte de mărimea copiilor, ustensile şi mobilier, truse diferite pentru dramatizare, costume, măşti etc.). Este locul în care copiii desfăşoară activităţi casnice şi exersează diferite roluri sociale. Îşi dezvoltă deprinderi de cooperare, de comunicare, de limbaj, de manipulare a obiectelor de uz casnic, îşi exersează imaginaţia, învaţă să se exprime artistic. =>Zona senzorială/nisip şi apă (un vas mare cu nisip şi un lighean cu apă, diferite forme cu care se pot juca). Este zona care stimulează fantezia şi imaginaţia copilului. Acesta îşi dezvoltă capacitatea tactil – kinestezică, îşi dezvoltă musculatura şi îşi îmbunătăţeşte coordonarea senzorio - motorie. =>Joc de masă (măsuţă şi raft în care se găsesc jucării mici şi jocuri de masă). Este o zonă în care copilul capătă achiziţii în toate domeniile: cognitiv, socio – afectiv, fizic. =>Biblioteca/zona liniştită/colţul cărţii şi al poveştii (rafturi cu cărţi, caiete, instrumente de scris, imagini pe teme diferite, măsuţă). Această zonă are două mari roluri în grădiniţă:
 25. 25 - Să apropie copilul de carte şi de simbolurile limbajului; - Să ajute copilul să se echilibreze, să se odihnească în anumite momente. În acest sector, copiii fac cunoştinţă în mod organizat cu cartea şi cuvântul. Ei învaţă ce reprezintă ea, care este valoarea ei şi cum trebuie să o folosească. Cu cât copiii se vor apropia mai repede şi mai adecvat de cuvântul scris din cărţi, vor reuşi să descifreze mai repede scrisul şi cititul în perioada şcolară. =>Arte plastice (acuarele, guaşe, tempera, hârtie albă şi colorată, lipici, aţă, măsuţă şi raft în care sunt aşezate în ordine toate materialele). În această zonă copiii realizează activităţi de desen, dactilopictură, activităţi practice, colaje. Este o zonă liniştită, simplă, care trezeşte imaginaţia şi spiritul creator al copilului. =>Ştiinţa/colţul naturii vii (plante, mici animale de casă, acvariu cu peştişori, seminţe, vase pentru experienţe, etc.). Aici este locul unde copiii îşi asumă diferite responsabilităţi, realizează mici experienţe sub îndrumarea educatoarei, fac diferite observaţii. Pentru o bună desfăşurare a activităţilor în cadrul ariilor de stimulare, educatoarea împreună cu copiii stabilesc la începutul anului, atunci când sunt prezentate centrele şi materialele corespunzătoare, nişte reguli care trebuie respectate de către copii. Jocuri şi activităţi didactice alese Nr. crt. ZONA (sector, centru, arie de stimulare) Jocuri şi activităţi didactice alese 1 Biblioteca Lectură după imagini; Repovestire; Povestire creată de copii; Audiţie (poveşti, cântece etc.); Jocuri didactice de identificare a literelor şi cifrelor; Exerciţii grafice; Jocuri concurs;etc. 2 Ştiinţă Jocuri senzoriale (Spune ce ai gustat etc.) Jocuri intelectuale; jocuri logico – matematice;
 26. 26 Convorbiri libere problematizante (Dacă astăzi ninge; dacă faci focul, etc.); Observarea unor experimente simple (evaporarea, topirea, amestecarea etc.) 3 Construcţii Jocuri de construcţie ( Mozaic, Lego, Vitocomb, Rotodisc etc.) 4 Jocuri de manipulare (jocuri de masă) Puzzle, Lego, Domino, jocuri cu imagini, jocuri cu materiale a căror utilizare contribuie la formarea deprinderilor practice – de îmbinare, triere, clasificare, punere în corespondenţă – precum şi la dezvoltarea percepţiilor de culoare, mărime, formă etc. 5 Artă Pictură sau desen din imaginaţie; Modelaj; Audiţii muzicale; Vizionări filme pentru copii, desene animate, spectacole pentru copii etc. Dactilopictură; Jocuri ritmico – melodice de mişcare;Colaje; Confecţionarea unor lucrări din hârtie, materiale din natură, materiale textile etc. 6 Nisip şi apă Construcţii din nisip umed şi apă; 7 Jocuri de rol La magazin, la şcoală, În vacanţă, De-a poştaşul, Dramatizări, etc. 3. Activităţi de dezvoltare personală – ADP ➢ Rutinele – sunt activităţi care se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabilite, cu aproape aceleaşi conţinuturi (sosirea copilului în grădiniţă; întâlnirea de dimineaţă; micul dejun; igiena; masa de prânz; somnul, periada de relaxare de după – amiază; gustările; plecarea); întâlnirea de dimineaţă vizează: autocunoaşterea, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, managementul învăţării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor, medierea conflictelor); ➢ Tranziţiile – marchează trecerea de la o activitate de învăţare la alta prin activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţ desfăşurate pe muzică sau în
 27. 27 ritmul unor recitări, a unor frământări de limbă, a unor jocuri cu text şi cântec cunoscute de copii; ➢ Activităţi opţionale – sunt alese de părinţi din oferta educaţională prezentată de unitatea de învăţământ la începutul anului şcolar; − pot fi desfăşurate de către educatoare sau de un profesor specialist în colaborare cu educatoarea; − pentru grupa de vârstă 3 – 5 ani se poate desfăşura cel mult un opţional pe săptamână, iar pentru grupa de vârstă 5 – 7 ani cel mult două opţionale; 4.Activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, activităţi recreative, activităţi de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor - sunt activităţi de învăţare care respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile acestora; - ele sunt corelate cu tema săptamânii / tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei. IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.
 28. 28 Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. - sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; - aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; - vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi; - vizitarea centrului de plasament; - excursii; - plimbări în parc; - vizită la diferite muzee. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. -Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. - Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.
 29. 29 Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, picture, etc. La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 2. Proiectarea didactică – specificul proiectării didactice în grădiniţă: lectura personalizată a programelor, planificare calendaristică, proiectare secvenţială, proiect de activitate didactică, tema, scop, obiective operaţionale, evenimente didactice, activităţi de învăţare, teme anuale de studiu, teme independente, proiecte tematice; Conceptul de proiectare didactica. Proiectarea didactică reprezintă ansamblul operaţiilor de anticipare a
 30. 30 obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor didactice de predare - învăţare şi evaluare, precum şi a relaţiilor dintre acestea (Bocoş, Jucan, 2007, p. 112). Niveluri ale proiectării procesului de învăţământ Proiectarea didactică reprezintă fixarea mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea procesului instructiv – educativ. In functie de orizontul de timp luat ca referinta, distingem doua tipuri fundamentale de proiectare pedagogica: Proiectarea globală: - se realizează pe o perioadă mare de timp (an de studiu, ciclu curricular). - presupune elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare. Proiectarea eşalonată: Este activitatea de anticipare a etapelor predării şi a acţiunilor concrete de realizare a acesteia, realizată de către fiecare educator prin raportare la patru planuri temporale: ➢ anul şcolar; ➢ semestrul şcolar; ➢ sistem de activităţi; ➢ activitate şcolară. În învăţământul preşcolar, proiectarea demersului didactic se realizează prin următoarele acţiuni: ➢ proiectarea activităţii anuale (întocmirea planificării calendaristice anuale); ➢ proiectarea activităţii semestriale (întocmirea planificării calendaristice semestriale); ➢ proiectarea conţinuturilor săptămânale (întocmirea planificării săptămânale a proiectului tematic sau tema săptămânii); ➢ proiectarea unei activităţi didactice (întocmirea proiectului de activitate didactică); În acţiunea de proiectare trebuie să se aibă în vedere trei cadre de referinţă: 1. activitatea anterioară momentului în care este anticipat un anumit demers didactic (diagnoză)
 31. 31 2. situaţia prezentă care presupune cunoaşterea condiţiilor în care se va desfăşura activitatea (resurse, restricţii, potenţialul de învăţare al elevilor, a gradul în care ei stăpânesc cunoştinţele şi capacităţile) 3. activitatea viitoare şi rezultatele spre care aceasta tinde, prin raportare la programele şcolare şi alte acte normative. Conceptul de proiectare didactica s-a impus datorita preocuparii de a conferi activitatii instructiv-educative rigurozitate stiintifica si metodica si datorita aparitiei in didactica moderna a unor orientari si tendinte, cum ar fi: -pedagogia anticipativa si prospectiva -pedagogia obiectivelor -sistemul principiilor didactice generale a1 sistemul principiilor didactice specifice disciplinelor de studiu -organizarea instructiei si educatiei in functie de achizitiile din teoria invatarii -elaborarea planurilor calendaristice, a sistemelor de lectii, a planurilor tematice, a proiectelor de activitate didactica -aplicarea unor metode didactice moderne si eficiente (de exemplu instruirea asistata de calculator) -elaborarea unor instrumente obiective pentru evaluarea randamentului scolar al elevilor. Avand in vedere cele de mai sus, se poate afirma ca proiectarea activitatii didactice constituie premisa si conditia necesara pentru realizarea unui demers didactic eficient. Proiectarea activitatii didactice este determinata de cerinta cresterii calitatii si eficientei instruirii. Orice activitate trebuie sa fie eficienta si este cu atat mai eficienta cu cat este proiectata mai bine. Proiectarea activitatii didactice reprezinta un ansamblu de procese si operatii de anticipare a acesteia. I se asigura un caracter sistematic, rational . - procesul deliberativ de fixare mentala a pasilor ce vor fi parcursi in realizarea instructiei si educatiei; - un demers de anticipare a obiectivelor continuturilor, metodelor si mijloacele de invatare, a instrumentelor de evaluare si a relatiilor ce se stabilesc intre toate aceste elemente. In conducerea desfasurarii activitatilor instructiv-educative, profesorul exercita mai multe functii: =>orientarea si planificarea activitatilor instructiv-educative:
 32. 32 -se incepe cu studiul resurselor umane, materiale, al programelor scolare si al mijloacelor de invatamant; -precizarea obiectivelor si a continuturilor; -se aleg apoi strategiile didactice, metodele, mijloacele de invatare, formele de activitate cu elevii si instrumentele de evaluare. =>conceperea si desfasurarea metodica a lectiilor in concordanta cu obiectivele vizate; dirijarea proceselor de predare-invatare: dirijarea directa a proceselor de predare se obtine folosind metodelor de comunicare expozitive si interogative; dirijarea indirecta presupune folosirea partiala a metodelor interogative si, pe scara larga, a metodelor activ–participative (euristice); dirijarea euristica dezvolta la elevi creativitatea si ii ajuta sa redescopere noi adevaruri prin efort propriu de gandire. =>reglarea procesului de invatarea pe baza de feed-back: feed-back-ul are functia de control, de reglare si autoreglare; profesorul poate regla din mers predarea si invatarea; profesorul poate sa ia microdecizii in scopul optimizarii procesului predare-invatare mergand pana la o reproiectarea a instruirii. =>controlul si evaluarea activitatilor de invatarea a elevilor: •prin metode de control si evaluare. => optimizarea, ameliorarea si inovarea procesului de predare-invatare-evaluare; optimizarea se realizeaza prin: precizarea obiectivelor pedagogice; structurarea logica a continutului; adecvarea continutului la nivelul de intelegere al elevilor; folosirea mijloacelor moderne de invatamant; folosirea metodelor activ–participative; eficacitatea procesului de invatamant creste atunci cand profesorul comunica elevilor obiectivele operatiunilor (competitii specifice), ii motiveaza, ii determina sa participe activ la lectie; inovarea se obtine prin propunerea de noi mijloace si metode de invatamant, de noi programe si materiale scolare. =>evaluarea si autoevaluarea activitatilor instructiv–educative: evaluarea este realizata prin asistenta la ore, rapoarte de activitate, situatii statistice privind rezultatele la invatatura.
 33. 33 Componentele proiectarii activitatii didactice sunt: 1.stabilirea obiectivelor activitatii 2.determinarea continutului activitatilor 3.stabilirea strategiilor de predare–invatare in vederea realizarii obiectivelor precizate 4.evaluarea rezultatelor obtinute . Cerinte didactice : -proiectarea priveste intreaga activitate instructiv educativa, indiferent de amploarea ei, de cadrul de desfasurare -proiectarea trebuie sa fie o activitatea continua, permanenta care premerge demersul instructiv educativ, trebuie urmarite adoptarea unor decizii anticipative si stabilirea unui algoritm pe care trebuie sa il urmeze proiectarea -proiectarea presupune raportarea actiunilor la trei cadre de referinta : a) activitatea anterioara momentului in care este anticipat un anumit demers b)situatia existenta (cunoasterea conditiilor in care se va desfasura activitatea, a resurselor a mijloacelor disponibile) c) stabilirea modului de organizare si desfasurare a activitatilor viitoare si predictia rezultatelor ce urmeaza a fi obtinute. Etapele proiectarii didactice Etapele principale ale activitatii de proiectare a activitatilor didactice sunt: -incadrarea lectiei sau a activitatii didactice in sistemul de lectii sau in planul tematic -stabilirea obiectivelor operationale -prelucrarea si structurarea continutului stiintific -elaborarea strategiei didactice -stabilirea structurii procesuale a lectiei/activitatii didactice -cunoasterea si evaluarea randamentului scolar: -stabilirea modalitatilor de control si evaluare folosite de profesor -stabilirea modalitatilor de autocontrol si autoevaluare folosite de elevi Activitatea didactica are in fond un caracter procesual, ea se desfasoara in etape, secvente logic articulate. Rezulta ca stabilirea de obiective concrete urmeaza sa se suprapuna pe secvente de lectie/activitate. Profesorul trebuie sa-si puna urmatoarele intrebari:
 34. 34 Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cum voi sti daca ceaa ce trebuie dacut a fost facut? Raspunsurile la cele patru intrbari vor continua etapele proiectarii didactice: Ce voi face? - vizeaza obiectivele, care trebuie sa fie fixate si realizate; - obiectivele stabilite ce va sti si ce va sti sa faca elevul dupa lectie; obiectivele trebuie formulate explicit prin utilizarea unor „verbe de actiune‖. Cu ce voi face? -stabilirea resurselor educationale (delimitarea continutului invatarii, a resurselor psihologice, a resurselor materiale); -un profesor este cu atat mai bine cu cat reuseste sa-l invete pe elev exact ceea ce poate elevul si are realmente nevoie; orice copil poate fi invatat ceva, cu conditia alegerii celor mai potrivite metode si mijloace de educatie. Cum voi face? -vizeaza conturarea strategiilor didactice optime. Imaginatia pedagogica a cadrului didactic este cea care prezideaza aleferea si combinarea, mai mult sau mai putin fericite, a metodelor, materialelor si mijloacelor folosite in invatamant. Profesorul trebuie sa stabileasca scenariul didactic. Cum voi sti daca ceea ce trebuie facut a fost facut? -vizeaza stabilirea tehnicilor de evaluare a rezultatelor invatarii; -o activitate didactica este cu atat mai eficienta cu cat obiectivele ei au fost realizate intr-un timp cat mai scurt, cu cheltuieli minime de resurse materiale, cu mai putina oboseala si cu mai multa placere pentru efortul depus. Pornind de la cerintele invatarii se impune a gandi activitatea de proiectare in termeni de situatii problema, ceea ce tine atat de insusirea unor tehnici de lucru, cat si de experienta si imaginatia pedagogica a profesorului. Cristea distinge modelul modern sau curricular al proiectarii pedagogice de vechiul model, traditional sau didacticist, si sugereaza o analiza comparativa in functie de urmatoarele aspecte: Modelul didacticist al proiectarii pedagogice :
 35. 35 -este centrat pe continuturi, indeosebi pe actiuni specifice procesului de predare;continuturile isi subordoneaza obiectivele, metodologia si evaluarea didactica intr-o logica a invatamantului informativ"; -relatiile dintre elementele activitatii didactice sunt intamplatoare, nediferentiate si nedefinite pedagogic, stabilindu-se mai ales sub presiunea continutului si sarcinilor de predare; -intretine dezechilibre in formarea formatorilor - initiala si continua intre pregatirea de specialitate si pregatirea psihopedagogica. Modelul curricular al proiectarii pedagogice : -este centrat pe obiective si propune actiuni didactice specifice procesului complex de predare-invatare-evaluare; -punctul de plecare il constituie obiectivele stabilite pentru elev in spiritul unui invatamant formativ, bazat pe valorificarea potentialului de (auto)instruire-(auto)educatie al fiecarui elev/student; -intre toate elementele activitatii didactice (obiective - continut - metodologie -evaluare) se stabilesc raporturi de interdependenta, determinate de rolul central al obiectivelor pedagogice; -asigura echilibrul dintre pregatirea de specialitate a formatorilor (conceputa interdisciplinar, cu o disciplina ,,principala" si cel putin una ,,secundara") si pregatirea psihopedagogica. Documentele curriculare Continutul procesului educativ se organizeaza si planifica prin documente scolare ce au rolul de a-i imprima un caracter obiectiv, coerent si unitar , mai ales în conditiile în care pe lânga învatamântul public functioneaza o varietate de scoli particulare. Spunem astfel ca procesul de învatamânt si continuturile educationale se obiectiveaza prin documente scolare sau documente (produse) curriculare. Exista mai multe tipuri de asemenea produse, dupa importanta lor: -documente primare (planul de învatamânt si programele scolare); -documente secundare (manuale si metodicile speciale); -documente tertiare (orare, planificari calendaristice, proiecte pedagogice a) Planificarea calendaristică
 36. 36 Oferă o perspectivă mai îndelungată asupra predării, asigurând parcurgerea ritmică a materiei prevăzute de programa şcolară. Realizarea planificării presupune o viziune de ansamblu asupra tipului de activitate/obiectului de studiu, cunoaşterea temeinică a conţinuturilor şi a obiectivelor de referinţă. 1. Ce este proiectarea anuală? Este o proiectare eşalonată, reprezentând perspectiva întregului în ce priveşte predarea/învăţarea disciplinelor/categoriilor de activităţi şi presupune asigurarea unei corelaţii optime între planul-cadru de învăţământ şi programa şcolară. Se materializează în planificarea proiectelor tematice pentru cele 6 teme anuale de studiu şi a conţinuturilor ce vor fi asociate acestora. La nivelul 3-5 ani se pot atinge minimum 4 teme anuale, deci minimum 4 proiecte tematice. Numărul maxim de proiecte tematice poate fi de 7 cu o durată de maximum 5 săptămâni/proiect, sau un număr mai mare de proiecte tematice de mai mică amploare, variind între 1-3 săptămâni. Pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în nici un proiect, dar în care sunt stabilite teme săptămânale de interes pentru copii. 2.Ce implică realizarea proiectării anuale? Stabilirea bazei de plecare, altfel spus, a nivelului general de dezvoltare intelectuală a copiilor din grupă. Pentru aceasta educatoarea proiectează şi aplică, în primele două săptămâni ale anului şcolar, evaluările iniţiale, pentru fiecare categorie de activitate. Probele de evaluare se stabilesc prin raportarea la obiectivele terminale ale unor capitole abordate în anul şcolar anterior şi se concretizează în desfăşurarea unor activităţi, jocuri sau aplicarea unor teste, fişe de lucru. Rezultatele obţinute cu acest prilej se consemnează într-un tabel, urmând a fi analizate şi interpretate, în scopul determinării mediului adecvat de predare- învăţare al noilor conţinuturi, al adoptării unor măsuri de sprijinire/recuperare pentru anumiţi copii, precum şi al stabilirii obiectivelor, conţinuturilor şi a mijloacelor de realizare pentru extinderi şi activităţi opţionale; Exemplu: PLANIFICARE ANUALĂ A PROIECTELOR ÎN CADRUL TEMELOR DE STUDIU Cine sunt/ suntem? Cand/cum şi de ce se întâmplă? Cum este/a fost şi va fi pe pamânt? Cine şi cum planifică/orga nizează o activitate? Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Ce şi cum vreau sa fiu?
 37. 37 Proiect Proiect: Proiect Proiect: Proiect: Proiect: PERIOADA PERIOADA PERIOADA PERIOADA PERIOADA PERIOADA NOTĂ: Pentru proiectul transsemestrial nu se poate stabili perioada; el se va derula de-a lungul anului şcolar (vezi datele din planificarea calendaristică). De asemenea, pentru perioadele în care nu se derulează proiecte, temele săptămânale vor aborda fie aspecte legate de proiectul transsemestrial, fie aspecte care ţin de interesele de moment ale grupului de copii Exemplu pentru fiecare grupă: planificarea temelor pe săptămâni-grupa mică nr TEMA Nr. de săptămâni alocate temei Din care, pentru Proiecte conform metodei proiectelor alte subteme 1 Cine sunt/suntem? 10 3 7 2 Cand/cum şi de ce se întâmplă? 10 4 6 3 Cum este/a fost şi va fi pe pamânt? 0 0 0 4 Cine şi cum planifică/organizează o activitate? 0 0 0 5 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 8 1 7 6 Ce şi cum vreau sa fiu? 6 2 4
 38. 38 Exemplu grupa mare nr TEMA Nr. de săptămâni Din care, pentru proiecte alte subteme 1 Cine sunt/suntem? 5 3 2 2 Cand/cum şi de ce se întâmplă? 8 5 3 3 Cum este/a fost şi va fi pe pamânt? 5 2 3 4 Cine şi cum planifică/organizează o activitate? 5 1 4 5 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 5 2 3 6 Ce şi cum vreau sa fiu? 6 3 3
 39. 39 PROIECTAREA SEMESTRIALĂ 1. Ce este proiectarea semestrială? Este etapa când se repartizează pe săptămâni proiectele tematice şi temele săptămânale în cadrul temelor anuale. Două forme de proiectare alternează pe durata unui an şcolar: proiectarea tematică pe bază de proiect şi proiectarea pe o temă săptămânală, ponderea numerică şi temporală mai mare fiind deţinută de proiectarea tematică, pe bază de proiect. Deosebirea dintre aceste forme constă în faptul că proiectarea tematică, pe proiect , este un demers mult mai elaborat, care necesită o pregătire a cadrului didactic în ce priveşte utilizarea conceptelor şi conţinuturilor ştiinţifice şi că activităţile desfăşurate în cadrul proiectului necesită antrenarea părinţilor, specialiştilor, membrilor comunităţii sau a altor factori. Proiectarea pe o temă săptămânală recomandat doar în intervalele dintre un proiect şi altul, nu este o activitate mai puţin importantă sau mai puţin elaborată: se realizează pe baza unor obiective bine stabilite, a unor resurse şi strategii adecvate, dar nu are o asemenea amploare, fiindcă nu obligă la deschideri comparabile cu cele generate de lucru pe proiecte tematice. In cazul proiectării tematice pe baza de proiect tematic se va avea în vedere: ➢ Realizarea hărţii proiectului ➢ Realizarea pe parcursul derulării proiectului a portofoliului acestuia care va conţine harta acestuia lucrări sugestive-modele , albume, înregistrări, materiale create la evenimentul final Toate proiectele tematice derulate pe parcursul anului şcolar vor face parte din mapa grupei, alături de caietul educatoarei şi de celelalte documente: fişele de observaţii asupra copiilor, evaluarea copiilor , caietul profesional. Temele anuale de învăţare şi temele proiectelor sau temele săptămânale nu se parcurg neapărat în ordinea dată de Curriculum, ci în funcţie de copiii din grupă, de perioada de an sau alte variabile pe care fiecare educatoare le gestionează. La orice tip de proiectare ne referim, trebuie să ţinem seama de necesitatea selectării obiectivelor pentru întreaga perioadă a derulării proiectului tematic sau pentru săptămâna în care se desfăşoară activităţi pe o temă (corelate cu tema săptămânii). Succesul activităţii didactice este condiţionat de claritatea şi ordonarea obiectivelor pe care le urmăreşte, procesul de învăţământ fiind orientat spre realizarea unor obiective, spre producerea unor schimbări controlate şi dirijate, fiind caracterizat prin intenţionalitate.
 40. 40 b)Planificarea tematica Indiferent de nivelul integrării curriculare (monodisciplinaritate, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate sau transdisciplinaritate) proiectarea tematică a activităţilor de învăţare stimulează şi dezvoltă pe toate planurile personalitatea în curs de formare a copilului. Etape Momentele proiectului Conţinutul activităţii Etapa I (înainte de începerea proiectului) Stabilirea obiectivelor proiectului Alegerea subiectului / temei Analiza resurselor (umane, materiale de timp) Amenajarea centrul tematic Stabilirea direcţiilor de dezvoltare Alcătuirea inventarului de probleme Harta proiectului Planificarea activităţilor proiectului tematic săptămânal Proiectarea activităţilor de învăţare în funcţie de programul zilnic stabilit Etapa a II – a (pe parcursul unei săptamâni) Demersul didactic al subtemelor zilnice ale proiectului Momentul organizatoric (Întâlnirea de dimineaţă) Captarea atenţiei Enunţarea obiectivelor şi a subtemei proiectului Reactualizarea cunoştinţelor anterioare (Inventarul de probleme – Ce ştiu copiii? şi Ce doresc să afle?) Dirijarea învăţării şi obţinerea performanţei– se realizează în manieră integrată prin antrenarea copiilor în realizarea obiectivelor propuse atât în activităţile liber alese cât şi în activităţile pe domenii experienţiale, prin activitate individuală sau pe grupuri Asigurarea feed- back-ului – copiii precizează individual sau prin reprezentaţii grupului
 41. 41 constatările făcute prin participarea directă la activităţi Evaluarea şi retenţia – analizarea, aprecierea şi evaluarea performanţelor copiilor Etapa a III – a (la sfârşitul derulării proiectului) Identificarea funcţionalităţii şi utilităţii proiectului Se realizează de către copii sub îndrumarea educatoarei Evaluarea proiectului Se realizează de către copii împreună cu educatoarea Evaluarea performanţelor copiilor Educatoarea apreciază contribuţia fiecărui copil la realizarea proiectului şi le comunică rezultatele. Exemple de proiecte tematice: Nivel I (3-5 ani) Nivel II (5-6/7 ani) Familia mea Marea Grădiniţa Mijloacele de locomoţie Jucăriile mele Poveştile pădurii Căsuţa cu poveşti Jocurile iernii Crizantema Prietenii naturii Dovleacul Tradiţii şi obiceiuri de Paşti Urşii Cosmosul Fluturele În lumea insectelor c) Proiectarea activitatilor La nivelul grădiniţei activitatea instructiv-educativă are caracter organizat, sistemic, fiind subordonată obiectivelor ce vizează formarea personalităţii. Se diferenţiază de activitatea din familie, dar se deosebeşte şi de lecţie, fiind mai flexibilă, adecvată celor mici. Alegerea formelor de activitate are în vedere gradul de autonomie a copilului şi nivelul de socializare. Principalele forme de organizare a activităţii didactice în grădiniţă este jocul. In mod traditional o activitate didactica realizata in gradinita este proiectata respectand urmatoarea structura:
 42. 42 PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ (model) Data Clasa / Grupa Obiectul de învăţământ Aria curriculară / Domeniul experienţial Unitatea de învăţare / Tema Subiectul / Subtema Obiectivele operaţionale O1 - O2 - O3 - O4 - O5 - Strategia didactică ➢ Metodologia didactică: ➢ Mijloace de învăţământ: ➢ Forme de organizare a învăţării /predării: Tipul lecţiei / activităţii didactice: mixtă (combinată) Metode de evaluare Demersul didactic Nr. Crt Evenimentele (etapele, momentele) Ob. op. Conţinuturile esenţializate Strategia didactică 1 Momentul organizatoric - 2 Captarea
 43. 43 Nr. Crt Evenimentele (etapele, momentele) Ob. op. Conţinuturile esenţializate Strategia didactică atenţiei 3 Reactualizarea cunoştinţelor anterioare 4 Enunţarea (anunţarea) obiectivelor / subiectului /temei lecţiei 5 Dirijarea învăţării 6 Obţinerea performanţei şi transferul cunoştinţelor 7 Asigurarea conexiunii inverse 8 Evaluarea rezultatelor învăţării 9 Retenţia (fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor) 10 Tema pentru acasă (dacă este cazul)
 44. 44 3. Organizarea activităţilor de învăţare în educaţia timpurie (tipuri, importanţă, specific, organizare, desfăşurare, evaluare): activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese, activităţi de dezvoltare personală, activităţi integrate, activităţi transdisciplinare, activităţi opţionale, activităţi extraşcolare, activităţi extracurriculare, curriculum ascuns, mediul educaţional, ambianţa psiho-relaţională, modalităţi de organizare a grupei, modele de aranjare spaţială a grupei, grupa combinată; CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SPECIFICE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR Educaţia timpurie se constituie într-o abordare pedagogică ce acoperă intervalul de la naştere la 6/7ani, interval în care au loc transformări profunde şi achiziţii fundamentale în dezvoltarea copilului. Educatia timpurie reprezinta totalitatea experientelor individual realizate si social existente sau organizate, de care beneficiaza copilul în primii ani de viata, cu rol de a proteja, creste si dezvolta fiinta umana prin înzestrarea cu capacitati si achizitii fizice, psihice, culturale specifice care sa-i ofere identitate si demnitate proprie. Ea asigura fundamentele dezvoltarii fizice si psihice sanatoase, ale dezvoltarii sociale, spirituale si culturale complexe. Ceea ce învata copiii in primii ani reprezinta mai mult de jumatate decât vor învata tot restul vietii. Sintagma activitate de învăţare are o dublă semnificaţie: ➢ în sens larg denumeşte orice tip de activitate în care copilul se află într-o situaţie de învăţare. În acest caz, activităţile de învăţare cuprind jocuri şi activităţi alese, activităţi de învăţare propriu-zise, activităţi opţionale şi extinderi, activităţi recreative şi de relaxare, activităţi de dezvoltare a aptitudinilor individuale şi activităţi recuperatorii. ➢ în sens restrâns înlocuieşte termenul de activităţi comune (activităţi obligatorii). Nu se mai numesc comune deoarece nu mai au un caracter exclusiv frontal, educatoarea putând desfăşura activitatea şi cu grupuri mici de copii. Aceste activităţi de învăţare se desfăşoară pe baza unui demers didactic riguros, ceea ce solicită atenţia şi capacitatea de concentrare a copiilor. Durata acestor activităţi nu poate depăşi anumite limite (maximum 15 – 20 minute la grupa mică, 20 – 25 minute la grupa mare şi 30 – 45 minute la grupa pregătitoare). Nr. crt. Categorii de activităţi de învăţare Abrevieri 1 Activităţi de învăţare - activităţi integrate; ADE
 45. 45 - activităţi monodisciplinare. 2 Jocuri şi activităţi didactice alese ALA 3 Activităţi de dezvoltare personală ADP Tipuri de activităţi didactice de învăţare (după sarcina didactică) Tipul de activitate didactică Atribute Activitate didactică de predare – învăţare de noi cunoştinţe ➢ secvenţele didactice în care educatoarea comunică noi cunoştinţe deţin ponderea cea mai mare în activitate comparativ cu celelalte secvenţe; ➢ copiii îşi însuşesc cunoştinţe noi; ➢ se formează şi se dezvoltă capacităţi instrumental - operaţionale, comportamente noi; Activitate didactică de formare a deprinderilor şi priceperilor intelectuale / practice ➢ secvenţele didactice de activitate independentă a copiilor are ponderea cea mai mare comparativ cu celelalte secvenţe; ➢ educatoarea are rolul de a preciza temele, de a descrie şi explica etapele şi de a demonstra modelul de realizare a activităţii; Activitate didactică de consolidare a cunoştinţelor şi deprinderilor ➢ sarcina didactică dominantă este fixarea / consolidarea, aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite anterior, prin repetarea şi sistematizarea lor pe baza activităţii independente a elevilor; ➢ scopul este atât lărgirea ariei de cunoştinţe cât şi aprofundarea şi fixarea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor precum şi acoperirea lacunelor, corectarea confuziile şi neînţelegerile prin explicaţii
 46. 46 suplimentare; Activitate didactică de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor ➢ sarcina didactică o reprezintă, pe lângă consolidarea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor şi ordonarea, sistematizarea, completarea şi transferul conţinuturilor cuprinse în mai multe activităţi anterioare (sunt numite activităţi de sinteză sau activităţi finale); ➢ se realizează printr-o abordare interdisciplinară şi transdisciplinară care va favoriza coerenţa conţinuturilor; Activitate didactică de evaluare a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor ➢ sarcina didactică oferă posibilitatea realizării unui feed-back constând în identificarea măsurii în care au fost realizate obiectivele propuse; ➢ oferă posibilitatea identificării modificărilor produse la nivelul cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; Activităţi pe domenii experienţiale – ADE ➢ Activităţi didactice pe discipline de învăţământ Domenii experienţiale Activităţi de învăţare Domeniul limbă şi comunicare – DLC Activităţi de educarea limbajului Domeniul ştiinţe – DŞ Activităţi matematice Activităţi de cunoaşterea mediului Domeniul om şi societate – DOS Activităţi de educaţie pentru societate Activităţi practice Domeniul psihomotric – DPM Activităţi de educaţie fizică Domeniul estetic şi creativ – Activităţi de educaţie muzicală
 47. 47 Domenii experienţiale Activităţi de învăţare DEC Activităţi artistico – plastice Categorii de activităţi didactice pe domenii experienţiale Nr. crt. Discipline de învăţământ Categorii de activităţii didactice / Varianta de realizare 1 Activităţi de educarea limbajului ➢ Povestirea; ➢ Lectura educatoarei; ➢ Jocul didactic; ➢ Jocul – exerciţiu; ➢ Convorbirea; ➢ Memorizarea; ➢ Lectura după imagini; 2. Activităţi matematice ➢ Activităţi pe bază de exerciţii; ➢ Jocul didactic; ➢ Jocul logico – matematic. 3. Activităţi de cunoaşterea mediului ➢ Observare; ➢ Lectura după imagini; ➢ Lectura educatoarei; ➢ Convorbire; ➢ Joc didactic. 4 Activităţi de educaţie pentru societate ➢ Povestire; ➢ Lectura după imagini; ➢ Memorizare; ➢ Joc didactic; ➢ Joc de rol. 5. Activităţi practice ➢ Activităţi pe bază de exerciţii.
 48. 48 6 Activităţi de educaţie fizică ➢ Activităţi pe bază de exerciţii; ➢ Joc de mişcare; 7 Activităţi de educaţie muzicală ➢ Activităţi pe bază de exerciţii; ➢ Joc muzical; ➢ Joc cu cântec şi mişcare; ➢ Audiţii; 8 Activităţi artistico – plastice ➢ Desen; ➢ Pictură; ➢ Modelaj. ➢ Activităţi integrate • sunt activităţi de învăţare care fac să interrelaţioneze diverse elemente pentru a constitui un tot armonios, de nivel superior, pentru a aduce părţi separate într-un întreg unitar, funcţional, armonios; • la nivel curricular integrarea presupune eliminarea barierelor dintre obiectele de studiu prin punerea în relaţie a acestora (cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională) şi stabilirea de relaţii de convergenţă între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile, valorile ce aparţin unei discipline şcolare distincte; • pornind de la experienţa de viaţă şi de la cunoştinţele anterioare însuşite din diferite domenii ale cunoaşterii copiii / elevii au posibilitatea prin rezolvarea de „probleme” cu care să confruntă să interpreteze, să reflecteze asupra conţinuturile învăţării; • integrarea se poate realiza la nivel multi / pluridisciplinar (o temă care aparţine unui domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, aceastea ramânând independente însă unele în raport cu altele, fiecare obiecte de studiu contribuind, în funcţie de specificul propriu, la clarificarea temei investigate), la nivel interdisciplinar (presupune ignorarea limitelor stricte ale obiectelor de studiu axându- se pe teme comune diferitelor discipline şi prin centrarea pe obiective de învăţare care vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie – învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 49. 49 gândirea critică, comunicativitate, lucrul în echipă, cetăţenie responsabilă, ocupabilitate) şi la nivel transdisciplinar (presupune dezvoltarea personală, integrală a copiilor / elevilor, centrarea pe viaţa reală, pe problemele semnificative, aşa cum apar ele în context cotidian, renunţarea completă la limitele disciplinelor de studiu, pornind de la nevoile, interesele şi caracteristicile individuale ale copiilor / elevilor, furnizând metode şi tehnici de muncă intelectuală şi ajutându-l „să-şi organizeze fiecare dintre demersurile sale în situaţii diverse” (Ciolian, 2008); • indiferent de nivelul de integrare la care se situează o anumită activitate de învăţare proiectarea tematică furnizează contexte de organizare progresivă a activităţilor în funcţie de dezvoltarea copiilor, de interesele acestora şi de gradul de cunoaştere a temei propuse; proiectele tematice presupun abordarea realităţii printr-un demers globalizat, holistic în care graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, se topesc într-un demers unitar, în cadrul căruia tema poate fi investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe; • la nivelul curriculumului preşcolar integrarea poate îngloba toate activităţile care se desfăşoară pe parcursul unei zile, activităţile liber alese (ALA) şi activităţile pe domenii experienţiale (ADE) dintr-o zi, activităţile pe domenii experienţiale (ADE) dintr-o zi sau activitatea de bază este o anumită activitate didactică dintr-un domeniu experienţial (ADE) în care sunt înglobate elemente din mai multe domenii experienţiale (DE), indiferent de programul zilei. Jocuri şi activităţi didactice alese - ALA ➢ se desfăşoară pe zone (sectoare, centre, arii de stimulare); • Biblioteca; Colţul căsuţei / Joc de rol; Construcţii; Jocuri de manipulare; Ştiinţă; Arte; Informatică; Nisip şi apă etc. ➢ au ca sarcină didactică atât socializarea progresivă a copilului cât şi cunoaşterea de către acesta a lumii fizice şi a mediului social şi cultural, a limbajului matematic, a comunicării orale şi scrise; ➢ se desfăşoară în grupuri mici, în perechi sau chiar individual, fie în etapa I (dimineaţa, înainte de începerea activităţilor pe discipline sau a activităţilor integrate), fie în etapa a III – a (în intervalul de timp de după activităţile de învăţare pe domnii experienţiale), fie în etapa a IV- a (în cazul programului prelungit în etapa de după relaxare);
 50. 50 ➢ în unele cazuri ele pot să facă parte din activităţile integrate. Organizarea şi amenajarea spaţiului educaţional şi rolul ariilor de stimulare Spaţiul amenajat pe arii de stimulare ajută copiii să-şi dezvolte personalitatea prin faptul că le lasă posibilitatea de a alege singuri unde, cu ce, cu cine şi cât se joacă, îşi asumă responsabilităţi pentru alegerile făcute, percep activităţile ca fiind reuşite deoarece sunt potrivite nivelului lor de dezvoltare şi nu vor resimţi o frustrare ca urmare a faptului că sunt constrânşi să participe la activităţi care sunt fie prea dificile, fie prea uşoare. Alegând singuri şi asumându-şi responsabilitatea deciziei, copiii devin independenţi, capabili să se descurce singuri, încrezători în propriile forţe ceea ce duce la formarea unei imagini de sine pozitive. Ce sunt ariile/centrele/zonele de interes/de stimulare? Ariile sunt spaţii educative care stimulează dezvoltarea copiilor prin propunerile de joc pe care le oferă acestora. Este important ca ariile să fie aranjate astfel încât să exprime ordine şi siguranţă pentru copil. Ordinea este un element de bază dar care nu trebuie exagerat. Aşadar, jocurile şi jucăriile trebuie să fie ordonate dar accesibile copiilor care vor învăţa să le aranjeze la locul lor după ce le-au folosit. De asemenea, un joc început nu se întrerupe iar o construcţie neterminată nu se descompune, pentru că valoarea produsului propriu este mai importantă pentru copii decât ordinea în sine. Ariile sunt o altă amenajare a spaţiului, prin împărţirea lui în spaţii diferite, cu scopuri de cunoaştere şi dezvoltare experienţială a copilului, o altă aşezare a jocurilor şi jucăriilor în sală, o altă antrenare în joc şi activitate a copiilor după reguli în care se stimulează motivaţia internă şi respectul de sine. Tipuri de centre/arii/sectoare =>Construcţii cu cuburi (un covor şi un raft în care sunt aşezate cuburi de diferite mărimi şi forme). Este o zonă consacrată cuburilor mari, cu ajutorul cărora copilul poate realiza diferite construcţii pe covor, implicând imaginaţia şi spiritul său creator, exersând mişcările largi şi cele fine. =>Joc de rol/imaginaţie/aria casei (o casă mică din carton sau lemn, cu obiecte de mărimea copiilor, ustensile şi mobilier, truse diferite pentru dramatizare, costume, măşti etc.).
 51. 51 Este locul în care copiii desfăşoară activităţi casnice şi exersează diferite roluri sociale. Îşi dezvoltă deprinderi de cooperare, de comunicare, de limbaj, de manipulare a obiectelor de uz casnic, îşi exersează imaginaţia, învaţă să se exprime artistic. =>Zona senzorială/nisip şi apă (un vas mare cu nisip şi un lighean cu apă, diferite forme cu care se pot juca). Este zona care stimulează fantezia şi imaginaţia copilului. Acesta îşi dezvoltă capacitatea tactil – kinestezică, îşi dezvoltă musculatura şi îşi îmbunătăţeşte coordonarea senzorio - motorie. =>Joc de masă (măsuţă şi raft în care se găsesc jucării mici şi jocuri de masă). Este o zonă în care copilul capătă achiziţii în toate domeniile: cognitiv, socio – afectiv, fizic. =>Biblioteca/zona liniştită/colţul cărţii şi al poveştii (rafturi cu cărţi, caiete, instrumente de scris, imagini pe teme diferite, măsuţă). Această zonă are două mari roluri în grădiniţă: - Să apropie copilul de carte şi de simbolurile limbajului; - Să ajute copilul să se echilibreze, să se odihnească în anumite momente. În acest sector, copiii fac cunoştinţă în mod organizat cu cartea şi cuvântul. Ei învaţă ce reprezintă ea, care este valoarea ei şi cum trebuie să o folosească. Cu cât copiii se vor apropia mai repede şi mai adecvat de cuvântul scris din cărţi, vor reuşi să descifreze mai repede scrisul şi cititul în perioada şcolară. =>Arte plastice (acuarele, guaşe, tempera, hârtie albă şi colorată, lipici, aţă, măsuţă şi raft în care sunt aşezate în ordine toate materialele). În această zonă copiii realizează activităţi de desen, dactilopictură, activităţi practice, colaje. Este o zonă liniştită, simplă, care trezeşte imaginaţia şi spiritul creator al copilului. =>Ştiinţa/colţul naturii vii (plante, mici animale de casă, acvariu cu peştişori, seminţe, vase pentru experienţe, etc.). Aici este locul unde copiii îşi asumă diferite responsabilităţi, realizează mici experienţe sub îndrumarea educatoarei, fac diferite observaţii. Pentru o bună desfăşurare a activităţilor în cadrul ariilor de stimulare, educatoarea împreună cu copiii stabilesc la începutul anului, atunci când sunt prezentate centrele şi materialele corespunzătoare, nişte reguli care trebuie respectate de către copii. Jocuri şi activităţi didactice alese Nr. crt. ZONA (sector, centru, Jocuri şi activităţi didactice alese
 52. 52 arie de stimulare) 1 Biblioteca Lectură după imagini; Repovestire; Povestire creată de copii; Audiţie (poveşti, cântece etc.); Jocuri didactice de identificare a literelor şi cifrelor; Exerciţii grafice; Jocuri concurs;etc. 2 Ştiinţă Jocuri senzoriale (Spune ce ai gustat etc.) Jocuri intelectuale; jocuri logico – matematice; Convorbiri libere problematizante (Dacă astăzi ninge; dacă faci focul, etc.); Observarea unor experimente simple (evaporarea, topirea, amestecarea etc.) 3 Construcţii Jocuri de construcţie ( Mozaic, Lego, Vitocomb, Rotodisc etc.) 4 Jocuri de manipulare (jocuri de masă) Puzzle, Lego, Domino, jocuri cu imagini, jocuri cu materiale a căror utilizare contribuie la formarea deprinderilor practice – de îmbinare, triere, clasificare, punere în corespondenţă – precum şi la dezvoltarea percepţiilor de culoare, mărime, formă etc. 5 Artă Pictură sau desen din imaginaţie; Modelaj; Audiţii muzicale; Vizionări filme pentru copii, desene animate, spectacole pentru copii etc. Dactilopictură; Jocuri ritmico – melodice de mişcare;Colaje; Confecţionarea unor lucrări din hârtie, materiale din natură, materiale textile etc.
 53. 53 6 Nisip şi apă Construcţii din nisip umed şi apă; 7 Jocuri de rol La magazin, la şcoală, În vacanţă, De-a poştaşul, Dramatizări, etc. Activităţi de dezvoltare personală – ADP ➢ Rutinele – sunt activităţi care se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabilite, cu aproape aceleaşi conţinuturi (sosirea copilului în grădiniţă; întâlnirea de dimineaţă; micul dejun; igiena; masa de prânz; somnul, periada de relaxare de după – amiază; gustările; plecarea); întâlnirea de dimineaţă vizează: autocunoaşterea, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, managementul învăţării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor, medierea conflictelor); ➢ Tranziţiile – marchează trecerea de la o activitate de învăţare la alta prin activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţ desfăşurate pe muzică sau în ritmul unor recitări, a unor frământări de limbă, a unor jocuri cu text şi cântec cunoscute de copii; ➢ Activităţi opţionale – sunt alese de părinţi din oferta educaţională prezentată de unitatea de învăţământ la începutul anului şcolar; − pot fi desfăşurate de către educatoare sau de un profesor specialist în colaborare cu educatoarea; − pentru grupa de vârstă 3 – 5 ani se poate desfăşura cel mult un opţional pe săptamână, iar pentru grupa de vârstă 5 – 7 ani cel mult două opţionale; Activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, activităţi recreative, activităţi de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor - sunt activităţi de învăţare care respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile acestora; - ele sunt corelate cu tema săptamânii / tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei. Variante de organizare și de realizare a activităţilor de dezvoltare personală: rutine (întâlnirea de dimineață), tranziții, activități opționale,
Publicité