Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

inovaciq - prezentaciq.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à inovaciq - prezentaciq.pptx (20)

Plus récents (20)

Publicité

inovaciq - prezentaciq.pptx

 1. 1. Синергия на активното учене, знание и талант, модулирани в реална и електронна среда на образователни технологии Иновация на 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“ за периода от 2021 до 2025 г.
 2. 2. — Х. Форд „Да събереш хората заедно е само началото, да ги задържиш заедно е напредък, а да заработят заедно – е успех.“ — Алберт Айнщайн „Креативността е интелигентност, която се забавлява.“ — Пабло Пикасо „Винаги правя неща, които не мога, за да се науча да ги правя.“
 3. 3. История на 11 ОУ „Св. Пимен Зографкси“ Преди 44 години, на 3 ноември, 11 Основно училище гостоприемно отваря своите врати за многоброй ните детски ята. На 05.11.1977 г. година е тържественото откриване на 11 ОУ и оттогава до днес то пише своята история с много любов и всеотдай ност, с вдъхновение и постоянство. На 30.03.1994 г. с Протокол № 44 на Столичния общински съвет се оповестява решението за преименуването на 11 Основно училище в „Свети Пимен Зографски“. От този ден светецът е не само патрон, но и покровител на училището.
 4. 4. Иновации в дей ствие 2017 – 2021 г. 1 Функционална грамотност
 5. 5. Идея на иновацията ● Постигането на функционална грамотност чрез използване на нови методи за преподаване с цел изграждане на вътрешна мотивация за проява на научна любознателност през целия живот и умения за социализация и адаптация. ● Функционално грамотният ученик може да прояви самостоятелност при решаването на задачи с познавателна насоченост, има формирани умения за безпроблемна социализация към съответния колектив, проявява творчески потенциал, както и комуникативност и диалогичност с всички участници в дадена групата или ученическия колектив, част от кой то е и самият той . ● Учениците усъвършенстват способността си за учене, засилват критичното си мислене, развиват комуникативните си компетентности, своите способности за учене, мислене и търсене на необходима информация.
 6. 6. Роля на учителя Да направлява Да бъде модератор Да бъде консултант Да стимулира индивидуалността Да бъде партньор
 7. 7. Иновацията развива умения в учениците за: Откриване на съдържателни и смислови акценти в творби, авторовипосланияи др. Умения за цялостно изказване и критичномислене Представяне на собствена гледна точка и защита на лично мнение Комуникативност с другите и толерантност към чуждото мнение
 8. 8. 2 Иновации в дей ствие 2021 – 2025 г. Синергия на активното учене, знание и талант, модулирани в реална и електронна среда на образователни технологии
 9. 9. Идея на иновацията • Развитие на мета умения, свързани със самосъзнанието, креативността и устой чивостта на учениците за формиране на граждани на технотронното световно общество чрез усъвършенстване на технологично базирани модели и Световната мрежа /WWW/, чрез подходящи андрагогически и хьотагогически подходи за „естествено учене“ в дигиталния 21-ви век. • Терминът синергия произлиза от гръцката дума συνέργια, която означава „работят заедно“. Да работим заедно – учители, ученици, родители е необходимост. Да работим заедно е Синергия за бъдещето. • Иновацията е приложима в Начален етап и обхваща четиригодишен период 2021/2025 г. , като започва с първи клас за учебната 2021/2022 г. • Предметите, в които се интегрира и обхваща през годините са:  БЕЛ  Математика  Компютърно моделиране  Човекът и обществото  Човекът и природата  Изобразително изкуство  Технологии и предприемачество
 10. 10. Метод„Шестмислещишапки“ на Едуардде Боно Майстори на фантазията Методна Киплинг Фантазийниятбином ДжаниРодари „Плюс-Минус-Интересно“ на Едуардде Боно Дискусионниметоди-анализ „Дървото на решенията“ Реалнии виртуални екскурзии Проектнидейности Основни методи, включени в иновацията
 11. 11. Ролята на учителя Творец, насърчаващ учениците да осъзнаят своите дарби, да откриват своите грешки и слабости и да ги трансформират в креативни идеи, водещи до израстването им. Фасилитатор, който следва нуждите, интересите, концепциите на учениците и техните различни стилове на учене.
 12. 12. Очаквани постижения на учениците Ориентиране в дигитална среда Изграждане на система, подпомагаща емоционална стабилност Развиване на емоционалния интелект Постигане на баланс между лидерството на учителя, инициативата на ученика Изразяване на лично разбиране за фундаменталните понятия и категории
 13. 13. Галерия
 14. 14. Благодаря за вниманието!

×