Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros(20)

Publicité

Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros

 1. Valtaväestönperustarpeet on jotyydytetty.Vauraus ja vapaussekämarkkinoidenkasvanutvaikutusluoneetuusiahyvinvointihaasteita.
 2. Hyvinvoinnistapuhutaankuitenkinedelleen 60-luvun viitekehyksessä (tulot, köyhyys, sosiaaliturva, asunnot, jne.)
 3. Deprivaatio-ongelmatovatedelleentärkeitä.
 4. Teknologiat
 5. Väestö
 6. Kulttuuri (arvot ja normit)
 7. Talous
 8. Työelämä
 9. Perheenjäsen
 10. Sukulainen
 11. Ystävä
 12. Harrastaja
 13. Kansalaisaktivisti
 14. Muiden palveleminen
 15. Tämä tavoite on saavutettu erinomaisesti: Suomalaisilla on nykyään enemmän resursseja, toimintamahdollisuuksia, vapauksia ja vaihtoehtoja kuin koskaan aiemmin.
 16. Samalla arkielämästä on kuitenkin tullut aiempaa epävarmem-paa, monimutkaisempaa ja dynaamisempaa, ja siitä kunnialla selviäminen vaatii erilaista osaamista kuin aiemmin.
 17. Saatavilla olevan ja ihmisten prosessoiman tiedon määrä on räjähtänyt, aivojen kapasiteetti ei ole kasvanut (”infoähky”).
 18. Vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää toimi odotetusti muuttuneessa maailmassa.
 19. Perinteiset käyttäytymisnormit eivät enää rajaa ja tue päätöksentekoa sekä käyttäytymistä samoin kuin ennen. (normien rapautuminen)
 20. Rationaalinen päätöksenteko on vaikeutunut. Pitkän aikavälin suunnittelu sekä oman toiminnan seurausten ymmärtäminen aiempaa vaikeampaa.
 21. Terrorismi
 22. Talouden globalisaatio
 23. Työelämän muutos
 24. Finanssi- ja talouskriisi
 25. Euromaiden rahoituskriisi
 26. Käytännöt
 27. Kontekstit
 28. Viitekehykset
 29. Kielet
 30. Nuorten (16 - 29 v.) mielenterveyden häiriöiden vuoksi saamat sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet kasvoivat voimakkaasti vuosina 2000 - 2007 (Raitasalo ja Maaniemi 2008)
 31. Nuorten nukahtamis- ja unihäiriöt ovat kasvaneet jatkuvasti vuosina 1996 – 2004 (Rimpelä, Luopa, Räsänen ja Jokela 2006)
 32. Nuorten psyykelääkkeiden käyttö lisääntyi selvästi viime vuosikymmenen aikana (Autti-Rämö, Seppänen, Raitasalo, Martikainen ja Sorander 2009)
 33. Työperäiset univaikeudet ovat kasvaneet selvästi vuosina 1990 - 2003 (Härmä ja Sallinen 2006),
 34. Mielialalääkkeiden käyttö on kahdeksankertaistunut vuodesta 1990 (Lääkelaitos),
 35. Asukasta kohti laskettu alkoholinkulutus kasvoi 18 prosenttia 1995 - 2008 (THL),
 36. Teknologiat
 37. Väestö
 38. Kulttuuri (arvot ja normit)
 39. Talous
 40. Työelämä
 41. Perheenjäsen
 42. Sukulainen
 43. Ystävä
 44. Harrastaja
 45. Kansalaisaktivisti
 46. Muiden palveleminen
 47. Markkinatalous ja nyky-yhteiskunta tarjoavat monia uusia elämäntapoja ja toimintamalleja, jotka ovat parantavat yksilön hyvinvointia lyhyellä tähtäimellä (instantgratification), mutta vähentävät hänen hyvinvointiaan pitkällä aikavälillä.
 48. Oman toiminnan seurausten ymmärtämisen vaikeutuminen monimutkaisessa maailmassa.
 49. Kulttuurin pirstoutuminen ja yhteisten käyttäytymisnormien rapautuminen.
 50. Alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö  riippuvuudet, sairaudet ja kuolleisuus
 51. Ylikulutus  ylivelkaantuminen
 52. Kova panostus omaan työuraan ja harrastuksiin  läheissuhteet ja lasten kasvatus kärsivät, työperäiset mielenterveysongelmat lisääntyvät
 53. Lasten hankkimisen lykkääminen  lapsettomuus, väestön vanheneminen
Publicité