Publicité

Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika.pptx

8 Sep 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika.pptx

 1. Yunit I Yaman ng Wika Natin, Halina’t Tuklasin
 2. Aralin 1 Ang Mga Batayang Kaalaman sa Wika
 3. Layunin ng Talakayan matukoy ang kahulugan, kahalagahan, at kalikasan ng wika; makilala ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas; makapagbigay ng sariling pakahulugan sa wika; at makapagtala ng mga sitwasyong nagpapakita ng magkahiwalay na gamit ng dalawang opisyal na wika ng Pilipinas.
 4. Daloy ng Talakayan Kahulugan ng wika; Kahalagahan ng wika; Kalikasan ng wika; Ilan pang kaalaman hinggil sa wika,; at Dalawang opisyal na wika ng Pilipinas.
 5. Kahulugan Ng Wika Ayon kay:  Henry Gleason (mula sa Austero et al. 1999) Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.  Bernales et al. (2002) Ang wika ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring berbal o di-berbal.
 6.  Mangahis et al. (2005) May mahalagang papel na ginagampanan ang wika sa pakikipagtalastasan. Ito ang midyum na ginagamit sa maayos na paghahatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan.  Pamela C. Constantino at Galileo S. Zafra (2000) Ang wika ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan o makapag-usap ang isang grupo ng mga tao. Bienvenido Lumbera (2007) Parang hininga ang wika. Gumagamit tayo ng wika upang kamtin ang bawat pangangailangan natin. Kahulugan Ng Wika
 7. Alfonso O. Santiago (2003) Wika ang sumasalamin sa mga mithiin, lunggati, pangarap, damdamin, kaisipan o saloobin, pilosopiya, kaalaman at karunungan, moralidad, paniniwala, at mga kaugalian ng tao sa lipunan. UP Diksiyonaryong Filipino (2001) Ang wika ay lawas ng mga salita at sistema ng paggamit sa mga ito na laganap sa isang sambayanan na may iisang tradisyong pangkultura at pook na tinatahanan. Kahulugan Ng Wika
 8. Sa pangkalahatan… Ano nga ba ang wika? Ang wika ay kabuuan ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog na binibigkas o sinasalita at ng mga simbolong isinusulat. Bawat bansa ay may sariling wikang nagbibigkis sa damdamin at kaisipan ng mga mamamayan nito. Kahulugan Ng Wika
 9. Mahalaga ba ang WIKA????
 10. Kahalagahan ng Wika  Isa sa mga pangunahing gamit o kahalagahan ng wika ang pagiging instrumento nito sa komunikasyon.  Mahalaga ang wika sa pagpapanatili, pagpapayabong, at pagpapalaganap ng kultura ng bawat grupo ng tao.  Kapag may sariling wikang ginagamit ang isang bansa, nangangahulugang ito ay malaya at may soberanya.  Wika ang nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng mga karunungan at kaalaman.  Mahalaga ang wika bilang lingua franca o bilang tulay para magkausap at magkaunawaan ang iba’t ibang grupo ng taong may kani-kaniyang wikang ginagamit.  Hindi matatawaran ang kahalagahan ng wika sa pakikipagtalastasan at pakikipagugnayan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa.
 11. Kalikasan o Katangian ng Wika Ang wika ay masistemang balangkas Ang wika ay sinasalitang tunog Ang wika ay pinipili at isinasaayos Ang wika ay arbitraryo Ang wika ay patuloy na ginagamit Ang wika ay nakabatay sa kultura Ang wika ay nagbabago
 12. • Masistemang balangkas - pangunahing katangian ng isang tunay na agham ang pagiging sistematik. • Sinasalitang tunog - Ponolohiya ang tawag sa pag-aaral ng tunog. Ponema ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng tunog. • Ang wika ay arbitraryo – pagkakaroon ng sariling istilo ng paggamit ng wika, maging indibiduwal man o sa komunidad. • Ang wika ay patuloy na ginagamit – upang patuloy itong makilala at umunlad kailangan siyang gamitin araw-araw. • Ang wika ay nakabatay sa kultura – ginagamit ang wika ayon sa lugar na kinabibilangan nito. • Ang wika ay nagbabago – dahil sa modernisasyon, patuloy na nag-iiba, nadadagdagan, o maaaring mawala ang isang wika.
 13. Barayti ng Wika 1. DAYALEK/DAYALEKTO ang barayti ng wikang nalilikha ng dimensyong heograpiko. Tinatawag din itong wikain sa ibang aklat. Ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Ito ay makikilala hindi lamang sa pagkakaroon ng set na mga distinct na bokabularyo kundi maging sa punto o tono at sa estruktura ng pangungusap. Halimbawa: Maynila – Aba, Ang ganda! Bataan – Ka ganda ah! Batangas - Aba, ang ganda eh! Rizal – Ka ganda, hane!
 14. 2. SOSYOLEK – barayting nabubuo batay sa dimensyong sosyal. Tinatawag din itong sosyal na barayti ng wika dahil nakabatay ito sa pangkat panlipunan. Halimbawa nito ay ang mga wika ng estudyante, wika ng matatanda, wika ng mga kababaihan, wika ng mga preso, wika ng mga bakla at ng iba pang pangkat. (Gay Lingo, Cońo, Jejemon, Jargon) Halimbawa: Sinetch itey, na sumikat dahil sa kanyang opinion tungkol sa batas sa klasrum? Pare, takbo! Nandiyan na ang mga parak.
 15. 3. IDYOLEK - kani-kaniyang paraan ng paggamit ng wika. Ito ang dayalek na personal sa isang ispiker. Dahil sa kwaliti ng kanilang boses at katangiang pisikal na rin na nagtataglay ng baryasyon sa paggamit ng wika.
 16. 4. ETNOLEK – barayti ng wika na mula sa mga etnolingguwistikong grupo; nagmula sa pinagsamang etniko at dayalek. VAKUL PAYEW
 17. Ilan pang Kaalaman Hinggil sa Wika Heterogenous ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas dahil maraming wikang umiiral dito at may mga diyalekto o varayti ang mga wikang ito. Homogenous ang sitwasyong pangwika sa isang bansa kung iisa ang wikang sinasalita ng mga mamamayan dito. Ang Tagalog, Sinugbuanong Binisaya, Ilokano, Hiligaynon, Samar-Leyte, Pangasinan, Bikol, at iba pa ay mga wika. Ang diyalekto ay nangangahulugang varayti ng isang wika, hindi hiwalay na wika. Bernakular ang tawag sa wikang katutubo sa isang pook. Ang bilingguwalismo ay tumutukoy sa dalawang wika. Ngayon, hindi na bilingguwalismo kundi multilingguwalismo ang pinaiiral na patakarang pangwika sa edukasyon.
 18. Dalawang Opisyal na Wika – Filipino at Ingles Gagamitin ang Filipino bilang opisyal na wika sa pag-akda ng mga batas at mga dokumento ng pamahalaan. Gagamitin naman ang Ingles bilang isa pang opisyal na wika ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa mga banyagang nasa Pilipinas at sa pakikipagkomunikasyon sa iba’t ibang bansa sa daigdig.
 19. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.

Notes de l'éditeur

 1. Bago ang talakayan, ipasagot sa mga mag-aaral ang mga aktibidad sa Balik-Tanaw at Lusong-Kaalaman.
 2. Pagkaraan ay ilahad ang kahulugan ng wika batay sa kahulugan ng wika na makikita sa huling talata.
 3. Pagkatapos ng talakayan ay maaari nang ipagawa sa mga mag-aaral ang mga susunod na mga aktibidad na nasa worktext.
Publicité