Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Publicité
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)
Prochain SlideShare
العقبات الفكرية في البحث المقارن ميثاق طالب كاظم الظالميالعقبات الفكرية في البحث المقارن ميثاق طالب كاظم الظالمي
Chargement dans ... 3
1 sur 97
Publicité

Contenu connexe

Plus de Eman Oumi(20)

Publicité

نهائي دليل المتدرب لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي (التدريب )(55)

 1. 0 : ‫الحقيبة‬ ‫إعداد‬ ‫على‬ ‫أشرف‬ ‫للتدريب‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬‫التربوي‬‫واالبتعاث‬
 2. 1
 3. 2 ١‫اذتكٝب‬١ٝ‫ايتدزٜب‬ ‫ملػسٚع‬‫املدازع‬٠‫املعصش‬‫يًطًٛى‬ٞ‫اإلظتاب‬ )‫املتدزب‬ ٌٝ‫(دي‬ ‫إعداد‬ ٠‫اإلداز‬َ٘‫ايعا‬٘ٝ‫يًتٛد‬‫ٚا٫زغاد‬ ١ٓ‫ايًذ‬١ٜ‫ايٛشاز‬١ً‫املػه‬ (‫ايتدزٜب‬ٟٛ‫ايذلب‬,‫ايٓػاط‬ٞ‫ايط٬ب‬,‫ا٫غساف‬ٟٛ‫ايذلب‬,١ٝ‫ايتٛع‬١َٝ٬‫ا٫ض‬) ‫ٚايؿسٜل‬‫املطاْد‬َٔ‫بعض‬‫ادازات‬‫ا‬ًِٝ‫يتع‬ )١‫بٝػ‬,‫ٜٓبع‬,‫عطرل‬ٌٜ‫,ستا‬‫ايًٝح‬,٠‫ايكٓؿر‬,٤‫ا٭سطا‬,ٌ٥‫,سا‬‫,عطرل‬٠‫دد‬,‫,ايسٜاض‬٠‫املٓٛز‬١ٜٓ‫(املد‬
 4. 3 ٣ٛ‫احملت‬١‫ايضؿش‬ ١َ‫املكد‬4 ‫ايدلْاَر‬‫تٛصٝـ‬5 ‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬‫ختطٝط‬6 ‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬‫ختطٝط‬7 ١‫يًشكٝب‬١ٝ‫ايد٫ي‬‫ايسَٛش‬9 ‫املتد‬‫ازغادات‬‫زبني‬10 ‫ا٫ثس‬ ‫قٝاع‬١‫ادي‬12 ١ٝ‫ايتدزٜب‬‫ادتًطات‬‫ؾٗسع‬ ٍٚ٫‫ا‬ّٛٝ‫اي‬–‫ا٫ٚىل‬١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬13-21 ٍٚ٫‫ا‬ّٛٝ‫اي‬–١ْٝ‫ايجا‬١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬22-38 ْٞ‫ايجا‬ّٛٝ‫اي‬–‫ا٫ٚىل‬١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬39-49 ْٞ‫ايجا‬ّٛٝ‫اي‬–١ْٝ‫ايجا‬١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬50-59 ‫ايجايح‬ّٛٝ‫اي‬–‫ادتًط‬‫ا٫ٚىل‬١ٝ‫ايتدزٜب‬١60-74 ّٛٝ‫اي‬‫ايجايح‬–١ْٝ‫ايجا‬١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬75-88 ‫املسادع‬89-91
 5. 4 ١َ‫املكــــــــــــــــــد‬ ‫ايعاملني‬ ‫زب‬ ‫هلل‬‫اذتُد‬‫ا‬ًِ‫ايك‬ ٠‫"ضٛز‬) ِٝ‫عع‬ ‫خًل‬٢ً‫يع‬ ‫ٚإْو‬(ٌ٥‫يكا‬4‫ستُد‬ ‫ْبٝٓا‬ ٢ً‫ع‬ًِ‫ٚض‬ ‫اهلل‬ ٢ً‫ٚص‬"٢ً‫ص‬ ًِ‫ٚض‬ً٘ٝ‫ع‬‫اهلل‬‫بعجت‬‫إمنا‬(:ٌ٥‫ايكا‬‫اذتدٜح‬ِ‫زق‬,‫امحد‬‫َطٓد‬)‫ا٫خ٬م‬ّ‫َهاز‬ِ‫٭مت‬8595. ‫يكد‬‫أ‬,٠/‫يًطايب‬ٞ‫ا٫خ٬ق‬‫بادتاْب‬‫اٖتُاَٗا‬ًِٝ‫ايتع‬٠‫ٚشاز‬‫ٚيت‬‫إذ‬ٙ‫ساعس‬‫يف‬ٔ‫يًٛط‬١ٝ‫اذتكٝك‬٠ٚ‫ايجس‬ٙ‫تعد‬ ٠‫داٖد‬ ٢‫,ٚتطع‬ ً٘‫َٚطتكب‬‫إ‬ِٖٝ‫َؿا‬ ‫تسضٝذ‬ ٢ً‫ع‬ ٌُ‫ٚايع‬ ١‫ايطُٛس‬ ١ْ‫املتٛاش‬ ١ٝ‫ايػدض‬ ٤‫بٓا‬ ‫عًُٝات‬ ‫تعصٜص‬ ‫ىل‬ ‫ا‬ ِٝ‫ايك‬٘‫ب‬ ٫ٛ‫ٚص‬ , ٜ٘‫يد‬ ١ٝ‫اإلظتاب‬ ١ٝ‫يطًٛن‬‫إ‬٘‫زتتُع‬ ‫بكغاٜا‬ ٞ‫ٚايٛاع‬ ٘‫ْؿط‬ َٔ ‫ايٛاثل‬ ٔ‫املٛاط‬ ٕ‫ا٫ْطا‬ ‫ىل‬ .٘‫ٚاَت‬ ٜ٘‫عضس‬ ١ٜٛ‫تسب‬ ١٦ٝ‫ب‬ ‫إظتاد‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚاإلزغاد‬ ٘ٝ‫ايتٛد‬ ٠‫إداز‬ ‫يف‬ ١ً‫ممج‬ ًِٝ‫ايتع‬ ٠‫ٚشاز‬ ‫ضعت‬ ‫املٓطًل‬ ‫ٖرا‬ َٔٚ َٔ ّ‫ا‬‫ٖدؾ‬ ٙ‫باعتباز‬ ٞ‫إظتاب‬ ‫ضًٛى‬ ٌ‫يه‬ ٙ‫َٚعصش‬ ٘‫داذب‬‫أ‬‫ا‬ ‫ٖداف‬ٔ‫ميه‬ ٫ ‫إذ‬ ١ٜٛ‫ٚايذلب‬ ١ًُٝٝ‫ايتع‬ ١ًُٝ‫يع‬‫أ‬‫ْتضٛز‬ ٕ ‫اإل‬‫بايطًٛى‬‫ٜعتين‬٫ّ‫ا‬ًُٝ‫تع‬.ٙ‫ٚتعصٜص‬ٞ‫ظتاب‬ ١ًُٝٝ‫ٚتع‬ ١ٜٛ‫تسب‬ ‫َط٦ٛيٝات‬ٌُ‫تتش‬ ‫إذ‬ ٠‫ا٭ضس‬‫بعد‬ ٤‫يٮبٓا‬ْٞ‫ايجا‬ ٔ‫احملغ‬ ‫باعتبازٖا‬ ١‫املدزض‬ ١ُٖٝ‫٭‬ّ‫ا‬‫ْٚعس‬ ‫,ٚتع‬ ٘ٓ‫اذتط‬ ‫بايطًٛنٝات‬ ٤‫ٚا٫زتكا‬ ,ٞ‫ا٫ظتاب‬ ‫ايطًٛى‬ ‫ٚتعصٜص‬ ‫يػسع‬١ُ٥‫ايدا‬ ١ٜ‫ٚايسعا‬ ‫بايتػذٝع‬ ‫ٗدٖا‬ .‫ايطايب‬١ٝ‫غدض‬َٔ‫ٜتذصأ‬٫ّ‫ا‬٤‫دص‬‫تضبح‬‫عٝح‬,‫ٚمنا٥ٗا‬‫اضتُسازٖا‬ُٔ‫ٜغ‬ٛ‫ضت‬٢ً‫ع‬ ٌٝ‫دي‬ ‫بٛعع‬ ‫ٚاإلزغاد‬ ٘ٝ‫يًتٛد‬ ١َ‫ايعا‬ ٠‫اإلداز‬ ‫قاَت‬ ‫ضبل‬ ‫َا‬ ٤ٛ‫ع‬ ‫ٚيف‬‫إ‬‫يًطًٛى‬ ٠‫املعصش‬ ‫يًُدازع‬ ٞ٥‫دسا‬ َ‫ٚايدلا‬‫ٚارتطط‬ ‫ٚاملعاٜرل‬‫ايغٛابط‬ِٖ‫ا‬ٌُ‫ٜػ‬ٞ‫ا٫ظتاب‬ٚ‫املدازع‬ٙ‫هلر‬‫ر‬‫أ‬ِٖ‫أ‬‫اإل‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫ضايٝب‬ٞ‫ظتاب‬ .‫ٚاجملتُع‬‫ايؿسد‬٢ً‫ع‬‫بايٓؿع‬‫تعٛد‬‫اييت‬ ِٝ‫ايك‬‫يػسع‬ ‫ٚقد‬ٌٝ‫ايدي‬ ‫ٖرا‬ ‫أعد‬, ‫ٚاإلزغاد‬ ٘ٝ‫يًتٛد‬ ١َ‫ايعا‬ ٠‫اإلداز‬١‫َٚتابع‬ ‫اغساف‬ ‫حتت‬‫يًتدزٜب‬ ١َ‫ايعا‬ ٠‫اإلداز‬ ٟٛ‫ايذلب‬ٚ,‫ٚا٫بتعاخ‬:ُّٛ‫ايع‬‫مبػازن١إدازات‬‫ايٓػاط‬ٞ‫ايط٬ب‬,٫‫ا‬‫غساف‬ٟٛ‫ايذلب‬,١ٝ‫ايتٛع‬١َٝ٬‫ا٫ض‬. ‫ٚايؿسٜل‬‫املطاْد‬َٔ‫بعض‬‫ادازات‬ًِٝ‫ايتع‬(١ٜٓ‫املد‬٠‫املٓٛز‬,‫ايسٜاض‬,٠‫دد‬,‫عطرل‬,ٌ٥‫سا‬,٤‫ا٭سطا‬,٠‫ايكٓؿر‬, ‫ايًٝح‬,ٌٜ‫ستا‬‫عطرل‬,‫ٜٓبع‬,١‫بٝػ‬). ‫تع‬‫اهلل‬َٔ‫زادني‬,,‫يًذُٝع‬‫ٚايطداد‬‫ايتٛؾٝل‬‫اىل‬ ٠‫اإلداز‬ً‫ي‬١َ‫ايعا‬ٛ‫ت‬‫ٚاإلزغاد‬٘ٝ‫د‬
 6. 5 ‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬‫تٛصٝـ‬ ‫ايدلْاَر‬ِ‫اض‬‫ايتدزٜيب‬: ٞ‫ا٫ظتاب‬‫يًطًٛى‬٠‫املعصش‬‫املدازع‬ :ٞ‫ا٫ظتاب‬‫يًطًٛى‬٠‫املعصش‬‫املدازع‬‫َػسٚع‬ّٛٗ‫َؿ‬ ٢ً‫ع‬‫تستهص‬١‫ٚداذب‬٠‫ستؿص‬١٦ٝ‫ب‬ٍ٬‫خ‬َٔٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬١ُٝٓ‫ٚت‬ِ‫بدع‬٢ٓ‫ٜع‬‫َػسٚع‬ّٖٛ‫اضتددا‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫يتعصٜص‬١ًُٝ‫ع‬‫أضايٝب‬‫ٚايذل‬ٞ‫ٚا٫دتُاع‬ٞ‫ايٓؿط‬‫ايتٛاؾل‬‫يتشكٝل‬.‫يًطايب‬ٟٛ‫ب‬ ‫يًدلْاَر‬ّ‫ايعا‬‫اهلدف‬:‫ايتدزٜيب‬ ‫بٝ٦ات‬‫إظتاد‬.ٞ‫ا٫ظتاب‬‫يًطًٛى‬٠‫ستؿص‬١ٝ‫َدزض‬ :١‫ارتاص‬‫ا٭ٖداف‬ :٢ً‫ع‬ّ‫ا‬‫قادز‬ٕٛ‫ٜه‬ٕ‫أ‬‫ايتدزٜب‬‫ايدلْاَر‬‫سغٛز‬‫بعد‬‫املتدزب‬َٔ‫ٜتٛقع‬ 1.‫ت‬‫ٚايطايبات‬‫ايط٬ب‬ٟ‫يد‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫عصٜص‬.١ًُٝ‫ع‬‫بأضايٝب‬ 2.١ٝ‫ايطًب‬‫ايطًٛنٝات‬َٔ‫اذتد‬‫ايطًٛى‬ٌٜ‫تعد‬‫ٚؾٓٝات‬‫بأضايٝب‬ٟٛ‫ايذلب‬ٕ‫املٝدا‬‫يف‬. 3.‫زٚح‬‫بح‬‫بني‬‫ايتٓاؾظ‬‫املػسٚع‬‫يف‬١‫املػازن‬‫املدازع‬ٍٛ‫يًٛص‬‫إىل‬.ٞ‫ايطًٛن‬‫ايتُٝص‬ 4.‫ايطًيب‬‫ايطًٛى‬َٔ‫ٚاذتد‬ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫يف‬ِٝ‫ايك‬٢ً‫ع‬١ٝ‫ايذلب‬ ‫دٚز‬ٌٝ‫تؿع‬. 5.‫ا٭‬‫َ٪غسات‬١َٛ‫َٓع‬ٍ٬‫خ‬َٔٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬١‫َتابع‬١ٜٛ‫ايذلب‬‫ٚايٓٛاتر‬٤‫دا‬. 6.٢ً‫ع‬ُِٗٓٝٗ‫يت‬٣‫ا٭خس‬‫املدازع‬‫يف‬ٟٛ‫ايذلب‬ٌُ‫ايع‬١َٛ‫َٚٓع‬‫املسغدٜٔ/املسغدات‬‫َٚٗازات‬‫قدزات‬١ُٝٓ‫ت‬ .‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫ٚأضايٝب‬‫تكٓٝات‬‫تٓؿٝر‬‫طسم‬ :‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬َٕٔٛ‫املطتٗدؾ‬ ٜٛ‫ايذلب‬ٕٛ‫ٚاملػسؾ‬ ,١ٜٛ‫ايذلب‬‫ايكٝادات‬ٌَٔ‫ن‬‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬‫ٜطتٗدف‬ٕٕٛٛٝ‫ايط٬ب‬ٕٚ‫ٚاملسغد‬,‫يف‬ ‫يًُػسٚع‬١‫املطبك‬ًِٝ‫ايتع‬‫إدازات‬. :١ٝ‫ايتدزٜب‬‫ايدلْاَر‬‫ٚضاعات‬ّ‫أٜا‬‫عدد‬ .‫ايٛاسد‬ًّٛٝ‫ي‬١ٝ‫تدزٜب‬‫ضاعات‬١‫مخط‬ٍ‫مبعد‬ّ‫أٜا‬١‫ث٬ث‬‫يف‬ّ‫يٝكد‬‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬ُِ‫ص‬
 7. 6 :‫ايتدزٜب‬‫ٚأضايٝب‬‫طسا٥ل‬ ٠‫احملاعس‬ ‫ٚزش‬ٌُ‫ايع‬. ‫ايتطبٝل‬ًُٞ‫ايع‬. ‫اي‬‫اذتا٫ت‬١ٝ‫دزاض‬ ١‫املٓاقػ‬‫ٚاذتٛاز‬‫ٚايعضـ‬‫ايرٖين‬. ‫ايعسٚض‬١ٝ‫ايتٛعٝش‬. ‫ايعسٚض‬١ٝ‫ايتكدمي‬. ١‫املعًك‬‫املعازض‬ ‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬ِٜٛ‫تك‬ ‫أضايٝب‬: 1-.ٟ‫,ايبعد‬ًٞ‫ايكب‬ٞ‫ايرات‬ِٜٛ‫ايتك‬ 2-١ٝ‫ايتطبٝك‬١‫ٚا٭ْػط‬‫ايتدزٜبات‬. 3-.١‫امل٬سع‬
 8. 7 :‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬‫ختطٝط‬ ّٛٝ‫اي‬‫ا‬‫ملٛعٛع‬١‫ادتًط‬١‫ادتًط‬‫َٛعٛع‬َٔ‫ايص‬ ‫ا٭‬ٍٚ ‫اإل‬‫املدازع‬‫ملػسٚع‬ّ‫ايعا‬‫طاز‬ ‫ٚاضايٝب‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫يطًٛى‬٠‫املعصش‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬ ‫ا٭‬‫ٚىل‬٘‫ٚغاٜات‬‫يًدلْاَر‬ِٜ‫ٚتكد‬‫تعازف‬100‫د‬ ‫ا٭‬‫يًدلْاَر‬١َ‫ايعا‬‫ٖداف‬ ًٞ‫قب‬ٞ‫ذات‬ِٝٝ‫تك‬ ْٞ‫ايجا‬‫ا٫ظت‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬ٞ‫اب‬ 100‫د‬ ‫أ‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫ضايٝب‬ ٟ‫يتعص‬١ٝ٥‫ا٫دسا‬‫ارتطٛات‬ ْٞ‫ايجا‬ ‫ايطًٛى‬‫يف‬ِٝ‫ايك‬١ُٖٝ‫أ‬ ‫َٚ٪غسات‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫ٚدٚزايػسان‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫يف‬٤‫ا٭دا‬ ‫ا٭‬‫ٚىل‬ِٝ‫ايك‬ ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬ 100‫د‬ ‫ايطًٛى‬‫يف‬ِٝ‫ايك‬١ُٖٝ‫أ‬ ِٝ‫ايك‬٤‫بٓا‬‫خطٛات‬ ْ‫ايجا‬ٞ١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬100‫د‬ ‫يف‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬‫دٚز‬‫اي‬‫تعصٜص‬ ٤‫ا٭دا‬‫َ٪غسات‬ ‫ايجايح‬‫تعصٜص‬‫يف‬‫ايتكٓٝات‬‫بعض‬‫تطبٝل‬ ‫تعصٜص‬٠‫ٚدا٥ص‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬ ‫ا٭‬‫ٚىل‬١ٝٓ‫ايتك‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬ 100‫د‬ ١ٜٛ‫ايذلب‬١ًُٝ‫يًع‬١َ‫َٚاتكد‬١ٝٓ‫ايتك‬ ‫د‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫يف‬١ٝٓ‫ايتك‬‫ٚز‬ ‫ظٛابط‬‫يف‬١ٝٓ‫ايتك‬ّ‫اضتددا‬‫اي‬‫تعصٜص‬ ١ْٝ‫ايجا‬ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬٠‫ظا٥ص‬‫ايتعسٜـ‬. 100‫د‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬٠‫دا٥ص‬‫ؾ٦ات‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬٠‫دا٥ص‬١ُٖٝ‫أ‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬٠‫دا٥ص‬١ٝ‫آي‬ ‫ايبع‬ِٝٝ‫ايتك‬ٟ‫د‬
 9. 8 *‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬١‫أدي‬‫يف‬١َ‫املطتدد‬١ٝ‫ايد٫ي‬‫ايسَٛش‬ ‫ايسَص‬١‫ايد٫ي‬‫ايسَص‬١‫ايد٫ي‬ ‫ٚاإلزغادات‬‫ايتٛدٝٗات‬‫ايتطبٝل‬ ٞ‫اإلبداع‬ ١ٝ‫ايتدزٜب‬‫ادتًطات‬‫ارتدلات‬ ١ٝ‫ايتدزٜب‬ ‫املُٗات‬ ١ٝ٥‫ا٭دا‬‫املٛعٛع‬ ‫ايتدزٜيب‬‫ايٓػاط‬ ١‫ايضؿش‬ِ‫زق‬ ٤‫أدا‬١ٝ‫آي‬ ‫ايٓػاط‬ ّٛٝ‫اي‬ ‫ايتدزٜيب‬ ‫ايٓػاط‬َٔ‫ش‬ ‫ايتدزٜيب‬
 10. 9 :‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬َٔ٣ٛ‫ايكض‬٠‫يإلضتؿاد‬‫املتدزبني‬‫إزغادات‬ 1.َ٘ٓ‫اضتؿادتو‬٣‫َد‬٢ً‫ع‬‫ٜٓعهظ‬‫ايتدزٜيب‬‫يًدلْاَر‬ّ‫ا‬‫َبهس‬‫اذتغٛز‬٢ً‫ع‬‫سسصو‬. 2.ٔ‫ع‬ٌ‫تك‬٫١‫بٓطب‬‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬‫ضاعات‬‫يعدد‬‫سغٛزى‬85‫سغٛز‬٠‫غٗاد‬٢ً‫ع‬ٍٛ‫يًشض‬‫َتطًب‬%‫ايدلْاَر‬ . ‫ايتدزٜيب‬ 3.‫ا٭‬‫باملُٗات‬‫قٝاَو‬. ‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬‫ؾكسات‬َٔ‫ز٥ٝظ‬٤‫دص‬‫َٓو‬‫تطًب‬‫اييت‬١ٝ٥‫دا‬ 4.‫ؾ‬,ِ‫بٝٓه‬‫ارتدلات‬ٌ‫ْك‬١ًٝ‫ؾاع‬‫يف‬ِٗ‫ٜط‬‫زتُٛعتو‬٤‫ٚأعغا‬‫املدزب‬‫َع‬‫تؿاعًو‬‫أ‬.‫ذيو‬ًٞ‫ع‬‫سسظ‬ 5.,‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬٤‫إْتٗا‬‫بعد‬‫يو‬‫َسدعا‬ٕٛ‫يته‬‫املتدزب‬ٌٝ‫دي‬َٔ‫بٓطدتو‬‫استؿغ‬ُِٝ‫بتض‬‫قٝاَو‬‫عٓد‬ .١ٝ‫تدزٜب‬‫سكا٥ب‬ 6.,٠‫باملطاعد‬‫زغبتو‬ٍ‫سا‬‫ي‬ٙ‫صدز‬‫ٜتطع‬‫ايدلْاَر‬‫َدزب‬ٕ‫ؾإ‬.‫و‬
 11. 10 :‫ايتدزٜيب‬‫يًدلْاَر‬ِٜ‫يًتكد‬‫املدزب‬‫إزغادات‬ 1.‫ٜصٜدى‬,‫ايتدزٜيب‬‫يًدلْاَر‬‫تٓؿٝرى‬ٌ‫قب‬‫ستتٛاٖا‬١‫َٚسادع‬,١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫يًشكٝب‬١‫ايؿاسض‬‫قسا٤تو‬ٕ‫إ‬ ١َ‫ايتا‬١ٜ‫بادتاٖص‬‫عُكا‬.‫ايدلْاَر‬ِٜ‫يتكد‬ 2.٠‫َساعا‬َٔ‫ايص‬‫يف‬‫ايدلْاَر‬١‫بدق‬‫ٚاذتسظ‬٢ً‫ع‬‫اضتجُاز‬‫ايٛقت‬ّ٬َ‫نا‬‫ٚؾل‬١‫ارتط‬١‫املٛعٛع‬ٌ‫يه‬١‫دًط‬٬َ‫عا‬ ‫أضاضٝا‬‫يف‬‫حتكٝل‬‫أٖداف‬‫ايدلْاَر‬. 3.٤‫إعطا‬١‫ا٭ْػط‬١ٝ‫ايتدزٜب‬‫سكٗا‬ّ٬َ‫نا‬ََٔٔ‫ايص‬‫عتكل‬‫أٖداؾٗا‬. 4.ٌٝ‫تؿع‬‫دٚز‬‫املتدزب‬‫يف‬‫ايدلْاَر‬ٌ‫ظتع‬‫ايدلْاَر‬ٜ‫ايتدز‬‫يب‬‫أنجس‬ّ‫ا‬‫أثس‬ّ‫ا‬‫ٚتػٜٛك‬. 5.ٌٝ‫تػه‬‫اجملُٛعات‬ٌ‫بػه‬ٞ٥‫عػٛا‬‫تدزٜيب‬ٌّٜٛ‫ن‬‫يف‬ِٗ‫ٜط‬‫يف‬‫اذتؿاظ‬٢ً‫ع‬١ٜٛٝ‫س‬‫املتدزبني‬٠‫ٚا٫ضتؿاد‬َٔ ‫خدلات‬;١‫َتٓٛع‬٫‫إ‬‫إذا‬٢‫اقتغ‬‫ايٓػاط‬ٌٝ‫تػه‬‫زتُٛعات‬١‫َتذاْط‬‫عطب‬‫ايتدضط‬ّ٬‫َج‬. 6.‫اذتسظ‬٢ً‫ع‬ِٜٛ‫ايتك‬‫ايتهٜٛين‬٤‫أثٓا‬١ًُٝ‫ع‬‫ايتدزٜب‬‫ٜطاعد‬‫املتدزب‬‫يف‬‫بًٛؽ‬‫أٖداف‬١‫ادتًط‬١ٝ‫ايتدزٜب‬. 7..‫بتشكٝكٗا‬ّ‫ا٫يتصا‬٢ً‫ع‬‫ؾاسسظ‬,١‫ؾا٥ك‬١ٜ‫بعٓا‬‫بٓٝت‬‫ايدلْاَر‬‫ٖرا‬َٔ‫ايتدزٜب‬‫ْٛاتر‬ 8.‫ٚؾل‬‫يًتدزٜب‬١‫ارتُط‬ُٛٓ‫اي‬ٌ‫َساس‬‫باتباع‬٘‫أْػطت‬‫مجٝع‬ٌٝ‫ٚتؿع‬,‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬ِٜ‫تكد‬٢ً‫ع‬‫اسسظ‬ ‫ايدلْاَر‬٤‫بٓا‬‫مت‬‫سٝح‬;١ٝ‫ايتدزٜب‬‫يًشكا٥ب‬‫َاٜت‬ّ‫ْعا‬.٘‫ي‬ّ‫ا‬‫ٚؾك‬ 9.‫أ‬١٦ٝ‫ب‬‫يف‬‫يًتطبٝل‬ِٗ‫داؾعٝت‬٢ً‫ع‬‫اْعهاضات‬َٔ‫هلا‬‫ملا‬;ًِ‫يًتع‬‫املتدزبني‬١ٝ‫داؾع‬٢ً‫ع‬١‫احملاؾع‬٢ً‫ع‬‫سسظ‬ .ٌُ‫ايع‬ 10.‫أ‬.ِٗٓٝ‫ب‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايتٓاؾظ‬‫ٚتٛيٝد‬,‫اجملُٛعات‬ٍ‫أعُا‬‫إلبساش‬‫يًُذُٛعات‬‫املعازض‬ٌٝ‫تؿع‬٢ً‫ع‬‫سسظ‬ 11.‫ٚنت‬,٠‫ايضٛز‬‫بعض‬‫ٚإيتكاط‬‫ايتدزٜيب‬‫يًدلاْاَر‬‫تٛثٝكو‬ٚ١‫اب‬‫إ‬‫ٜطاعدى‬,ٙ‫تٓؿٝر‬ٍٛ‫س‬‫ايتكازٜس‬ٍ‫زضا‬ ‫املتدزبني‬‫ببٝاْات‬ٍٚ‫بأ‬٫ٚ‫أ‬١ٝ‫ا٭نادمي‬‫بتصٜٚد‬‫سسٜضا‬ٔ‫ن‬‫يرا‬;‫ايدلْاَر‬‫يف‬‫ايعًٝا‬‫يًُطتٜٛات‬٤‫ي٬زتكا‬ .‫ايدلاَر‬‫تٓؿٝر‬‫ٚتكسٜس‬
 12. 11 ‫ا٭‬‫قٝاع‬١‫أدي‬:)ِٜٛ‫ايتك‬‫تدقٝل‬(‫ثس‬ ٣ٛ‫املطت‬ِٜٛ‫ايتك‬‫أضايٝب‬‫ا٭داٚات‬١ٝ‫املط٦ٛي‬ ٌ‫ايؿع‬‫زد‬ ‫املتد‬‫اجتاٖات‬‫يف‬‫ايتػرل‬٣‫َد‬١‫َعسؾ‬ِ‫تت‬‫زبني‬ ‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬ٔ‫ع‬ِٖ‫ٚزعا‬ِٗ‫ٚقٓاعات‬ ٘‫ْٗاٜت‬‫ٚعٓد‬‫ايدلْاَر‬٠‫ؾذل‬١ًٝ‫ط‬ٟ‫دٚز‬ٌ‫بػه‬ ,‫ا٫ضتباْات‬,١ٝٗ‫ايػؿ‬١ً٦‫ا٭ض‬ ١‫املؿتٛس‬‫املكاب٬ت‬ ٠‫إداز‬,‫املدزب‬ ‫ايتدزٜب‬ ًِ‫ايتع‬ ّ‫يًكٝا‬‫املتدزبني‬١ٝ‫تٛد‬ٍ٬‫خ‬َِٜٔٛ‫ايتك‬ِ‫ٜت‬ ٌ‫داخ‬‫ٚايتطبٝكات‬,١‫املدتًؿ‬١‫با٭ْػط‬ ‫ايتد‬١‫ايكاع‬‫ايػسٚسات‬٤‫بأدا‬َِٗ‫ٚقٝا‬١ٝ‫زٜب‬ ًُِٗٝ‫ٚتط‬,‫باهلدف‬‫ٜتعًل‬‫ملا‬‫ٚايتؿطرلات‬ ‫بٗا‬‫نًؿٛا‬‫اييت‬١ٝ٥‫ا٭دا‬‫يًُُٗات‬ ,١ًُٝ‫ع‬‫عسٚض‬,١ٝ‫سا٥ط‬‫أٚزام‬ ١ٝ‫ْكاغ‬‫زتُٛعات‬ ‫ايرٖين‬‫ايعضـ‬‫املدزب‬ ‫ايتطبٝل‬ ًَِٗ‫تعا‬٤‫أثٓا‬‫املتدزبني‬‫ضًٛى‬١‫َ٬سع‬ِ‫تت‬ ‫تعصٜص‬‫يف‬ِْٗٚ‫تعا‬٣‫َد‬‫قٝاع‬,١‫ايطًب‬‫َع‬ ‫اي‬ِٜٗ‫يد‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫طًٛى‬ ١‫امل٬سع‬ ١ٜٛ‫ايذلب‬‫ايكٝادات‬ ٕٛ‫ٚاملػسؾ‬ ٕٜٛٛ‫ايذلب‬ ‫ايعا٥د‬ ٠٤‫قسا‬ٍ٬‫خ‬َٔ‫ايتدزٜب‬‫ايعا٥د‬‫قٝاع‬ِ‫ٜت‬ ٌ‫داخ‬ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬١ٜ‫زعا‬‫َ٪غسات‬ ‫ايط٬ب‬‫ضًٛنٝات‬ٔ‫حتط‬٣ٛ‫َٚطت‬‫املدزع‬ ٠‫املعصش‬١‫املدزض‬ِٝٝ‫تك‬٠‫اضتُاز‬ ‫يًطًٛى‬ ‫اإلزغًداد‬‫ٚسدات‬ ٞ‫ايط٬ب‬
 13. 12 ‫األول‬ ‫اليوم‬
 14. 13 ‫األوىل‬ ‫يبية‬‫ر‬‫التد‬ ‫اجللسة‬‫االول‬ ‫لليوم‬ ‫شاملة‬ ‫مقدمة‬ ‫والنتائج‬ ‫وغاايتو‬ ‫الربانمج‬ ‫وتقدًن‬ ‫االفتتاحية‬ ‫اجللسة‬‫املتوقعة‬ ‫منو‬ ‫و‬ ‫الربانمج‬ ‫عن‬ ‫وتقدًن‬ ‫تعارف‬‫أ‬‫مهيتو‬ ‫ييب‬‫ر‬‫التد‬ ‫للربانمج‬ ‫العامة‬ ‫األىداف‬
 15. 14 ١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬١‫خط‬‫ا٭ٚىل‬ ّ‫اإلدسا٤ات‬١‫بايدقٝك‬َٔ‫ايص‬ 1(‫تعازف‬‫ْػاط‬1/1/1ٟ‫ؾسد‬)25‫د‬ 2‫يًطًٛى‬٠‫املعصش‬‫املدازع‬‫ملػسٚع‬ٌ‫َدخ‬ ‫اضتعساض‬ .‫ا٫ظتابٞ(تعسٜـ‬‫أ‬,١ُٖٝ‫أ‬)‫ٖداف‬ 30‫د‬ 3‫ا٭‬‫ْػاط‬‫اي‬‫يًدلْاَر‬َ٘‫ايعا‬‫ٖداف‬(‫تدزٜيب‬1/1/2ٟ‫ؾسد‬)20‫د‬ 4(ًٞ‫ايكب‬ٞ‫ايرات‬ِٝٝ‫ايتك‬‫ْػاط‬1/1/3ٟ‫ؾسد‬)25‫د‬ ‫اجملُٛع‬100‫د‬
 16. 15 ‫يٓت‬‫ْتعازف‬‫آ‬‫يـ‬ ‫ب‬‫إ‬٘‫ي‬‫َٓاضبا‬ٙ‫َاٜسا‬‫سطب‬‫ايتعازف‬‫ْػاط‬‫تػرل‬‫املدزب‬ٕ‫َها‬ ‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬: 1-.ِ‫َٚٝٛهل‬ِٗ‫خدلات‬٢ً‫ع‬‫ٚا٫ط٬ع‬ِٗ‫بعغ‬٢ً‫ع‬‫ايتعسف‬َٔ‫املتدزبني‬ٔ‫ٜتُه‬ٕ‫أ‬ ,‫ْكاش‬,ٟ‫ؾسد‬ٜٔ‫متس‬:‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬ ١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬: .‫ايعبازات‬‫بٗا‬‫َهتٛب‬‫بطاقات‬‫َسؾل‬,‫أٚزام‬,١ًَْٛ‫بطاقات‬,ّ٬‫أق‬ 111ٟ‫ؾسد‬25‫تعازف‬
 17. 16 ‫ْػاط‬‫َسؾل‬1/1/1١ٝ‫ا٫ظتاب‬‫ايعبازات‬َٔ‫مناذز‬ ‫ٚذطٛ٠ش٘ا‬ ‫اٌزاخ‬ ‫ذّٕ١ح‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫أػّذ‬ ‫فأٔا‬ ,‫تٕاء‬ ‫ٔمذ‬ ً‫تى‬ ‫أسدة‬ ‫أد١ا‬ ٟ‫ٚلذسذ‬ ٟ‫لٛذ‬ ‫الخرثاس‬ ‫ِٚغرؼذ‬ , ٍُ‫ٌٍرؼ‬ ‫ِٚغرؼذ‬ , ‫ٌٍّغاِشج‬ ‫ِغرؼذ‬ ً‫ا‬ّ‫دائ‬ ‫أٔا‬.ٓ‫ػ‬ ً‫ا‬‫تؼ١ذ‬ ‫ٚا‬ ‫اٌمٍك‬.‫ٌرٛذش‬ .ٓ٠‫ا٢خش‬ ‫ِغ‬ ً‫ا‬‫صادل‬ ْٛ‫أو‬ ْ‫أ‬ ً‫لث‬ ٟ‫ٔفغ‬ ‫ِغ‬ ً‫ا‬‫صادل‬ ْٛ‫أو‬ ْ‫أ‬ ٍٝ‫ػ‬ ً‫ا‬ّ‫دائ‬ ٟ‫ٔفغ‬ ‫أدسب‬ ٝ‫در‬ ‫اٌؼطاء‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚاعرّش‬ , ٓ٠‫ٌألخش‬ ْٛ‫ٚاٌؼ‬ ‫اٌّغاػذج‬ ُ٠‫ذمذ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٟ‫د١اذ‬ ٟ‫ف‬ َٛ٠ ً‫و‬ ٟ‫ف‬ ٝ‫أعؼ‬ . ٓ٠‫األخش‬ ‫عؼادج‬ ‫تشؤ٠ح‬ ٝ‫تاٌشظ‬ ‫أشؼش‬ ‫أفؼ‬ ‫ِا‬ ٚ‫أ‬ , ًّ‫اٌؼ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛلد‬ ِٓ ‫اعرغشق‬ ُ‫و‬ ّٟٕٙ٠‫ال‬‫تمذس‬ , ‫اٌجٙذ‬ ‫تزي‬ ٜ‫ِذ‬ ٚ‫أ‬ , ‫تاٌّؼٍِٛاخ‬ ٍٗ .‫األٌٚٛ٠اخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌرشو١ض‬ ّٟٕٙ٠ ‫ِا‬ . ‫ٚاٌثمح‬ ًِ‫األ‬ ْٚ‫تذ‬ ًّ‫ػ‬ ٞ‫أ‬ ‫ئٔجاص‬ ٟٕٕ‫٠ّى‬ ‫ٚال‬ , ‫اإلٔجاص‬ ٌٝ‫ئ‬ ٞ‫٠إد‬ ٌٟ ‫تٕغثح‬ ً‫اٌرفائ‬ ٓ١‫ٚت‬ ٟٕ١‫ت‬ ‫إٌظش‬ ‫ٚجٙاخ‬ ‫اخرالف‬ ُٙ‫ٚأذف‬ َ‫ٚأدرش‬ ُٙ‫آسائ‬ ٓ‫ػ‬ ‫٠ؼثشٚا‬ ٟ‫ٌى‬ ٓ٠‫ٌألخش‬ ‫اٌّجاي‬ ‫اذ١خ‬ ٓ٠‫األخش‬ 1 2 3 4 5 6 7
 18. 17 . :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-.‫ايدلْاَر‬َٔ ِٗ‫تٛقعات‬ ٕٛ‫املػازن‬‫ٜعدد‬ٕ‫أ‬ 2-.‫ايدلْاَر‬ِ‫هل‬‫ضٝكدَٗا‬‫اييت‬‫ٚاملٗازات‬ ‫املعازف‬٢ً‫ع‬ٕٛ‫املػازن‬‫ٜتعسف‬ٕ‫أ‬ :‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬‫ْكاش‬,ٟ‫ؾسد‬ٜٔ‫متس‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ ‫أٚزام‬,١ًَْٛ‫بطاقات‬,ّ٬‫أق‬‫بطاقات‬,. ١ٝ‫ايتاي‬١ً٦‫ا٭ض‬٢ً‫ع‬‫أدب‬ ........... 112ٟ‫ؾسد‬20‫ايتدزٜيب‬‫يًدلْاَر‬١َ‫ايعا‬‫ا٫ٖداف‬ ‫؟‬ ‫اٌرذس٠ث١ح‬ ‫اٌذٚسج‬ ٟ‫ف‬ ‫ِؼاسف‬ ِٓ ٗ١ٍ‫ػ‬ ً‫ذذص‬ ْ‫ا‬ ‫ذرٛلغ‬ ‫ِارا‬ ‫؟‬ ٟ‫اال٠جات‬ ‫اٌغٍٛن‬ ‫ذؼض٠ض‬ ‫تّٛظٛع‬ ‫ٚذشذثػ‬ ‫ئٌ١ٙا‬ ‫ذذراج‬ ٟ‫اٌر‬ ‫ِاٌّٙاساخ‬ ‫ِارا‬‫ذرٛلغ‬‫أ‬ًْ‫ذذص‬ٗ١ٍ‫ػ‬ ِٓ‫ِؼاسف‬ٟ‫ف‬‫اٌذٚسج‬ ‫اٌرذس٠ث١ح‬‫؟‬ ‫ئٌ١ٙا‬ ‫ذذراج‬ ٟ‫اٌر‬ ‫ِاٌّٙاساخ‬ ‫ذؼض٠ض‬ ‫تّٛظٛع‬ ‫ٚذشذثػ‬ ‫؟‬ ٟ‫اال٠جات‬ ‫اٌغٍٛن‬ ...................................................................................... ...................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... .....................................................................................
 19. 18 ‫ْػاط‬‫َسؾل‬1/1/2‫ا٭‬‫ايتدزٜيب‬‫يًدلْاَر‬١َ‫ايعا‬‫ٖداف‬ ‫إىل‬‫ايتدزٜيب‬ٌٝ‫ايدي‬٢‫ٜطع‬:١ٝ‫اٯت‬‫ا٭ٖداف‬‫حتكٝل‬ 1.٠‫املعصش‬‫املدازع‬‫مبػسٚع‬‫املػازنني‬‫تعسٜـ‬‫اإل‬‫يًطًٛى‬.ٞ‫ظتاب‬ 2.‫اإل‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬١ٝ‫نٝؿ‬ٍٛ‫س‬‫املػازنني‬‫َٗازات‬١ُٝٓ‫ت‬‫با٭‬ٞ‫ظتاب‬.١‫املٓاضب‬‫ضايٝب‬ 3.‫اإل‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫يف‬‫ايتكٓٝات‬‫تطبٝل‬ٛ‫ضت‬‫املػازنني‬‫قدزات‬‫تعصٜص‬.ٞ‫ظتاب‬ 4..‫املدازع‬‫يف‬ِٝ‫ايك‬٤‫بٓا‬ٛ‫ضت‬‫املػازنني‬‫َٗازات‬‫ٚتطٜٛس‬١ُٝٓ‫ت‬ 5.‫تعصٜص‬‫أد‬‫تعصٜص‬‫تبين‬ٛ‫ضت‬‫املػازنني‬‫ٚاز‬.‫املدازع‬‫يف‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬ 6.‫اإل‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫يف‬‫ٚقٝاضٗا‬‫امل٪غسات‬١‫صٝاغ‬٢ً‫ع‬‫يًتعسف‬‫املػازنني‬‫َٗازات‬١ُٝٓ‫ت‬.ٞ‫ظتاب‬ 7.‫اإل‬‫ايطًٛى‬٠‫دا٥ص‬‫ٚسٛاؾص‬‫دٛا٥ص‬‫بأْٛاع‬‫املػازنني‬‫تعسٜـ‬.ٞ‫ظتاب‬ 8.‫ب‬‫املػازنني‬‫تبضرل‬‫أ‬‫ا٭‬‫َع‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬١ُٖٝ‫ٚامل‬٠‫ضس‬٪‫ا‬‫ضطات‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫يف‬١ًٝ‫حمل‬ ‫اإل‬ٞ‫ظتاب‬.
 20. 19 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-‫ايتدزٜب‬‫َٛعٛع‬ٔ‫ع‬ِٗ‫َٚعازؾ‬ِٗ‫خدلات‬ٕٛ‫املػازن‬‫عتدد‬ٕ‫أ‬ :‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬ٟ‫ؾسد‬ٜٔ‫متس‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ .ًٞ‫ايكب‬ِٝٝ‫ايتك‬ ‫منٛذز‬َٔ‫ْطذ‬ :٠٤‫إعا‬ ١‫اإلداب‬ّ‫عد‬َٔ‫٫تٓصعر‬ٟ‫أ‬ٔ‫ع‬‫أ‬١ً٦‫ض‬ًٞ‫ايكب‬ِٝٝ‫ايتك‬ٚ‫يف‬٢‫ٜعط‬‫ضٛف‬٘ٓ‫ع‬١‫ا٫داب‬‫تطتطٝع‬٫ٟ‫اير‬ ‫ايتدزٜيب‬‫ايدلْاَر‬. ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ........................................................................................................ 113ٟ‫ؾسد‬20ًٞ‫ايكب‬ِٝٝ‫ايتك‬١ً٦‫ض‬‫أ‬.
 21. 20 ‫ْػاط‬‫َسؾل‬1/1/3ًٞ‫ايكب‬ِٝٝ‫ايتك‬١ً٦‫أض‬ ‫أ‬):‫عبازتني‬‫اختاز‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬ٔ‫ع‬‫تعدل‬‫عبازات‬‫ٖٓاى‬ 1-‫إ‬‫ايرات‬‫ص٬ح‬□2-‫اإل‬‫ايتعبرل‬‫يف‬٠‫زاد‬□ 3-ٜ‫اإل‬ٌُ‫حت‬٤‫را‬□4-١‫صدق‬١‫ايطٝب‬١ًُ‫ايه‬□ )‫ب‬‫؟‬‫املدازع‬‫يف‬َِٗ‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫ملاذا‬ 1‫بدزدا‬‫ايط٬ب‬‫.يٓذاح‬ٞ‫ايدزاض‬ٌٝ‫ايتشض‬‫يف‬١ٝ‫عاي‬‫ت‬□ 2ٛ‫تع‬‫اييت‬١ٝ‫ا٫ظتاب‬ِٝ‫ايك‬‫يػسع‬.‫ٚاجملتُع‬‫ايؿسد‬٢ً‫ع‬‫بايٓؿع‬‫د‬□ 3‫.إلختٝاز‬١ْٜٛ‫ايجا‬ٌ‫َساس‬‫يف‬‫املٓاضب‬‫ايتدضط‬□ 4‫املطتٗدؾني‬٣‫يد‬‫ايرات‬‫تكدٜس‬٣ٛ‫َطت‬‫زؾع‬‫بطبب‬.□ 5١ٝ‫ايطًب‬‫ايطًٛنٝات‬‫ٚخؿض‬١ٝ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛنٝات‬‫اْتػاز‬١‫ْطب‬٠‫.شٜاد‬□ 6‫ت‬٢ً‫ع‬ٌُ‫ٜٚع‬‫ايطايب‬ٔ‫ع‬ّ‫ا‬ٝ‫اظتاب‬ ‫غعٛزا‬‫ايتعصٜص‬‫ٜٛيد‬.‫ج‬٘‫ٚاضتُسازٜت‬ٔ‫اذتط‬‫ايطًٛى‬‫بٝت‬□ ‫ز‬)‫تص‬‫اييت‬‫اإلدابات‬ ّ‫أَا‬٠‫إغاز‬‫عع‬‫املعصشات‬١ٝ‫ؾعاي‬َٔ‫ٜد‬: 1‫.اإل‬‫ايتعصٜص‬‫يف‬‫بداع‬□2‫ايتعصٜص‬ٌٝ‫.تأد‬□ 3‫ايتعصٜص‬١ُٝ‫ن‬.□4‫أضتكس‬ّ‫عد‬.‫ا‬‫ايتعصٜص‬‫ز‬□ 5‫ا٫غباع‬٣ٛ‫.َطت‬□6‫ايطًٛى‬ ١‫صعٛب‬١‫دزد‬.□ ‫د‬َ‫ؾكستني‬‫)اخذل‬:ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫اضايٝب‬ٔ 1‫املتكطع‬.□2ٞ‫.ا٫ظتاب‬□ 3١‫.ايُٓرد‬□4ٔ‫.املتُه‬□ 5ٔ‫.املتك‬□6‫بسمياى‬‫َبدأ‬.□ ‫ٖـ‬)‫اإل‬‫أخذل‬٠‫ايعباز‬٠‫هلر‬١‫املٓاضب‬١‫داب‬: ‫اإل‬()ٔ‫ايٛط‬‫ٚسب‬٤‫ْتُا‬ 1‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫أضايٝب‬َٔ. 2١‫ايطًب‬‫ْؿٛع‬‫يف‬٢ُٓ‫ت‬٢‫ايت‬ِٝ‫ايك‬َٔ. 3‫أ‬ َٔ.١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬ ‫دٚاز‬
 22. 21 ّ‫ؾ‬ًٜٞ‫مما‬١ً‫مج‬ٌ‫ن‬ّ‫اَا‬)‫خطأ‬ٚ‫أ‬‫(صح‬‫أسب‬ّ٬‫غ‬‫صح‬‫خطأ‬ 1ً‫بايتد‬ ُٞٝ‫ايك‬‫ايطًٛى‬‫ٜبدأ‬‫ل‬ً‫ايتد‬‫يف‬‫ٜٚطتُس‬ٞ‫ايتدزظت‬‫ل‬‫ٜضبح‬‫سيت‬ٞ‫ايطًٛن‬ُٛٓ‫ٚاي‬ ٠‫عاد‬. 2١ٝ‫ايعسب‬١‫املًُه‬‫يف‬ّ‫ايعا‬ًِٝ‫ايتع‬١ٝ‫اضذلاتٝذ‬‫أضظ‬٣‫إسد‬١ٝ‫ٚاجملتُع‬ ١ٜ‫ا٫ضس‬١‫ايػسان‬ ١ٜ‫ايطعٛد‬. 3‫امل‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعصٜص‬‫َع‬‫ٜتؿل‬‫مبا‬ٞ‫املدزض‬‫اجملتُع‬‫يف‬١‫ايضاذت‬١ٓ‫ٛاط‬.١َٝ٬‫ا٫ض‬ِٝ‫ايك‬ 4١ٝ‫ايٛاقع‬١ٝ‫خاص‬‫يًُ٪غس‬ٕٛ‫ٜه‬ٕ‫بأ‬٢ٓ‫تع‬١ٝ‫ايٛاقع‬. 5ْ٘‫املكاز‬ً٘ٝ‫قاب‬‫غرل‬٠‫ادتٝد‬‫امل٪غسات‬‫خضا٥ط‬َٔ. 6‫,َطُٛع‬٤ٚ‫,َكس‬ٞ٥‫َس‬‫اىل‬‫ايتكٓٝات‬‫تضٓـ‬. 7‫جت‬ّ٬‫ٚاؾ‬ٜٛ‫ؾٝد‬ٔ‫ع‬٠‫عباز‬ ‫دساؾٝو‬ٔ‫املٛغ‬١ٝ‫سٜب‬. 8‫ايبعض‬ِٗ‫ٚبعغ‬‫ا٭ؾساد‬‫بني‬ٌ‫تؿاع‬‫َٛاقع‬ٞ‫ا٫دتُ٬ع‬ٌ‫ايتٛاص‬ٌ٥‫ٚضا‬ 9‫املدازع‬‫ٚبعض‬‫ادتاَعات‬‫تطتددَٗا‬١ٝ‫ا٫ؾذلاع‬ٍٛ‫ايؿض‬‫بإ‬‫املٛاقع‬‫بعض‬ ّ‫ضتددا‬ ‫يريو‬٘‫املدضض‬. 10١ٝ‫ٚايتطٛع‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫املػازن‬٢ً‫ع‬١‫ايطًب‬‫حتؿص‬‫ادتٛا٥ص‬.
 23. 22 ‫اجل‬‫يبية‬‫ر‬‫التد‬ ‫لسة‬‫االول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫مفهوم‬‫وأمهية‬‫السلوك‬‫اإلجيايب‬ ‫اساليب‬‫يز‬‫ز‬‫تع‬‫السلوك‬‫اإلجيايب‬ ‫اخلطوات‬‫ائية‬‫ر‬‫اإلج‬‫يز‬‫ز‬‫لتع‬‫السلوك‬
 24. 23 ١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬١‫خط‬١ْٝ‫ايجا‬ ّ‫اإلدسا٤ات‬١‫بايدقٝك‬َٔ‫ايص‬ 1‫اإل‬‫ايطًٛى‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬‫ْػاط‬(ٞ‫ظتاب‬1/2/1ٞ‫مجاع‬)15‫د‬ 2‫اإل‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬‫ْػاط‬(ٞ‫ظتاب‬1/2/2ٞ‫)مجاع‬15‫د‬ 3‫اإل‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬١ُٖٝ‫أ‬‫ْػاط‬(ٞ‫ظتاب‬1/2/3ٞ‫)مجاع‬25‫د‬ 4‫تع‬‫اضايٝب‬‫ْػاط‬‫اإل‬‫ايطًٛى‬‫صٜص‬(ٞ‫ظتاب‬1/2/4ٞ‫مجاع‬)25‫د‬ 5‫اإل‬‫ارتطٛات‬‫ْػاط‬(ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫يتعصٜص‬ ١ٝ٥‫دسا‬1/2/5ٞ‫مجاع‬)20‫د‬ ‫اجملُٛع‬100‫د‬
 25. 24 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ ‫ا‬‫تعصٜص‬ّٛٗ‫َؿ‬ٍٛ‫س‬ِٖ‫آزا‬ ٕٛ‫املػازن‬ّ‫ٜكد‬ٕ‫أ‬‫اإل‬‫يطًٛى‬‫املدازع‬‫يف‬٠‫تعصٜص‬ِ‫ٜت‬ٟ‫اير‬ٞ‫ظتاب‬ :‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬ ‫ايرٖين‬ ‫ايعضـ‬ ٌُ‫ايع‬‫زتُٛعات‬ ٞ٥‫َس‬‫عسض‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ (١ٝ‫ايٛزق‬٠‫,ايطبٛز‬ّ٬‫أق‬Flip Chart.‫صٛز‬‫عسض‬ ًَْ٘ٛ‫بطاقات‬) ٠٤‫إعا‬ ‫ا٫ظتابٞ؟‬‫ايطًٛى‬ّٛٗ‫َؿ‬‫عسف‬ ......................................................................................................... ........................................................................................................ 121ٟ‫ؾسد‬20ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬
 26. 25 ‫؟‬٠‫ايضٛز‬‫يف‬‫ايٛاعح‬‫ايطًٛى‬‫اضتُساز‬ِ‫ٜت‬‫نٝـ‬ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ‫ْػاط‬‫َسؾل‬1/2/1ّٛٗ‫َؿ‬‫اي‬ٞ‫اإلظتاب‬‫طًٛى‬
 27. 26 ١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬1/2/1 :ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬ٕ‫بأ‬ٍٛ‫ايك‬ٔ‫ميه‬ ‫يف‬,ٌ‫يٮؾغ‬‫ايتػٝرل‬٠‫ٚإزاد‬,ٙ‫ٚإضعاد‬‫اجملتُع‬‫ٚإص٬ح‬,‫ٚإضعادٖا‬‫ايرات‬‫إص٬ح‬‫إىل‬‫ٜٗدف‬ٌ‫ؾع‬ٚ‫أ‬ٍٛ‫ق‬ٌ‫ن‬ ٬‫إْط‬.٘‫ٚآداب‬ّ٬‫اإلض‬ِٝ‫تعاي‬٤ٛ‫ع‬‫تعاىل‬٘‫قٛي‬َٔ‫قا‬َ‫و‬َِٝ‫ي‬ٔ‫إ‬ًَُّ٘‫اي‬ََٔ‫ط‬ِ‫س‬َ‫أ‬‫َا‬َُ‫ن‬ِِٔ‫ط‬ِ‫س‬َ‫أ‬َٚ:‫ايكضط‬٠‫ضٛز‬ 77ْ٘‫ضبشا‬٘‫ٚقٛي‬,َ‫ني‬ِِٓ‫ط‬ِ‫ش‬ُُِ‫ي‬‫ا‬ُّ‫ب‬ِ‫ش‬ًََُّٜ٘‫اي‬َّٕٔ‫إ‬‫ُٛا‬ِٓ‫ط‬ِ‫س‬َ‫أ‬َٚ:٠‫ايبكس‬٠‫ضٛز‬195: ًِ‫ٚض‬ً٘ٝ‫ع‬‫اهلل‬٢ً‫ص‬٘‫ٚقٛي‬, $٘‫يٓؿط‬‫عتب‬‫َا‬٘ٝ‫٭خ‬‫عتب‬٢‫ست‬,ِ‫أسدن‬َٔ٪ٜ٫#‫ايبد‬ٙ‫زٚا‬ٟ‫از‬, ‫ٚق‬ٍٛ:ًِ‫ٚض‬ً٘ٝ‫ع‬‫اهلل‬٢ً‫ص‬‫اهلل‬ٍٛ‫زض‬$‫ايػُظ‬٘ٝ‫ؾ‬‫تطًع‬ٌّٜٛ‫ن‬,١‫صدق‬ً٘ٝ‫ع‬‫ايٓاع‬َٔ٢َ٬‫ض‬ٌ‫ن‬#:ٍ‫قا‬ $١‫صدق‬٘‫َتاع‬‫عًٝٗا‬٘‫ي‬‫تسؾع‬ٚ‫أ‬,‫عًٝٗا‬ًُ٘‫ؾتش‬٘‫دابت‬‫يف‬ٌ‫ايسد‬‫ٚتعني‬,١‫صدق‬‫ا٫ثٓني‬‫بني‬ٍ‫تعد‬#:ٍ‫قا‬ $‫ا٭‬‫ٚمتٝط‬,١‫صدق‬٠٬‫ايض‬‫إىل‬‫متػٝٗا‬٠ٛ‫خط‬ٌ‫ٚن‬,١‫صدق‬١‫ايطٝب‬١ًُ‫ٚايه‬١‫صدق‬‫ايطسٜل‬ٔ‫ع‬٣‫ذ‬#
 28. 27 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-‫أ‬.‫ايتعصٜص‬ّٛٗ‫َؿ‬٢ً‫ع‬ٕٛ‫املػازن‬‫ٜتعسف‬ٕ :‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬ ٞ‫مجاع‬‫ْكاش‬ ‫ذٖين‬‫عضـ‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ ‫أ‬ًَْ٘ٛ‫ًَْٛ٘,اٚزام‬ّ٬‫ق‬ ‫َسا‬‫نًُات‬‫!ذنس‬‫زتُٛعتو‬‫َع‬ٕٚ‫بتعا‬‫؟‬‫ايتعصٜص‬١ًُ‫يه‬١‫دؾ‬ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ........................................................................................................ 122ٞ‫مجاع‬20‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬ّٛٗ‫َؿ‬ٞ‫ا٫ظتاب‬
 29. 28 ١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬1/2/2 ‫ايتعصٜص‬ Reinforcement ١‫إشاي‬ ٚ‫أ‬ ١ٝ‫إظتاب‬ ‫َجرلات‬ ١‫بإعاؾ‬ ٌ‫املطتكب‬ ‫يف‬ ٙ‫تهساز‬ ‫استُا٫ت‬ ٠‫شٜاد‬ ٚ‫أ‬ ‫املٓاضب‬ ‫ايطًٛى‬ ِٝ‫تدع‬ ١ًُٝ‫ع‬ ٖٛ ٛٗ‫ؾ‬ ,ٌ‫املطتكب‬ ‫يف‬ ‫ايطًٛى‬ ‫تهساز‬ ‫استُا٫ت‬ ٠‫شٜاد‬ ٢ً‫ع‬ ‫ايتعصٜص‬ ١‫ٚظٝؿ‬ ‫تكتضس‬ ٫ٚ .٘‫سدٚث‬ ‫بعد‬ ١ٝ‫ضًب‬ ‫َجرلات‬ ‫ا‬ َٔ ٞ‫إظتاب‬ ‫اثس‬ ٚ‫ذ‬)‫ايرات‬ ّٛٗ‫َؿ‬ ‫حتطني‬ ‫إىل‬ ‫ايتعصٜص‬ ٟ‫ٜ٪د‬ ‫(سٝح‬ ‫أٜغا‬ ١ٝ‫ا٫ْؿعاي‬ ١ٝ‫يٓاس‬...ٌٝ‫ايدي‬‫املٛسد‬ ‫ملضطًشات‬١‫اإلعاق‬١ٝ‫ٚايذلب‬١‫ارتاص‬ٌٖٝ‫ٚايتأ‬(2008),‫اإلغساف‬ًُٞ‫ايع‬:‫أ‬.‫د‬.ٍ‫مجا‬‫ستُد‬‫ارتطٝب‬ :‫ايتعصٜص‬ّٛٗ‫َؿ‬ ٟ‫أ‬٘‫َٛقؿ‬‫يف‬ًَ٘ٝ‫ش‬ٕ٬‫ؾ‬‫عصش‬ٍ‫ؾٝكا‬ِ‫ايدع‬ٖٛ١‫ايًػ‬ ‫يف‬‫ايتعصٜص‬.ٙ‫ٚقٛا‬ُ٘‫دع‬ :٤‫ا٫دسا‬‫سٝح‬َٔٚ 1-‫َجرل‬ ِٜ‫تكد‬ ١ًُٝ‫ع‬ ْ٘‫بأ‬ ‫ايتعصٜص‬ ‫ٜعسف‬‫إ‬‫ستبب‬ ٞ‫ظتاب‬‫أ‬ّ‫ايكٝا‬ ‫بعد‬ ٙ‫َباغس‬ ‫َ٪مل‬ ‫ضًيب‬ ‫َجرل‬ ١‫إشاي‬ ٚ .ٌ‫املطتكب‬‫يف‬‫ايطًٛى‬‫تهساز‬١ٝ‫استُاي‬َٔ‫ٜصٜد‬‫مما‬٘ٝ‫ؾ‬‫املسغٛب‬‫بايطًٛى‬ 2-٠‫شٜاد‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬ ‫ايتعصٜص‬ ُٔ‫ٜٚتغ‬‫أ‬‫املطتك‬ ‫يف‬ ‫ايطًٛى‬ ‫تهساز‬ ٍ‫ستُا‬ٞ‫اظتاب‬ ‫َعصش‬ ِٜ‫بتكد‬ ‫ٚذيو‬ ٌ‫ب‬ ‫يًػدط‬‫أ‬.‫ايطًٛى‬‫بريو‬َٕٛٛ‫ٜك‬‫عٓدَا‬‫ا٫غداظ‬ٚ
 30. 29 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-‫أ‬.‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬١ُٖٝ‫ا‬١‫َعسؾ‬َٕٔٛ‫املػازن‬ٔ‫ٜتُه‬ٕ :‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬ ٞ‫مجاع‬‫ْكاش‬ ‫ذٖين‬‫عضـ‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ ‫أ‬,ًَّْ٘ٛ٬‫ق‬‫أ‬ًَْ٘ٛ‫ٚزام‬ .‫املدازع‬‫يف‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬١ُٖٝ‫ا‬‫انتب‬ ‫زتُٛعتو‬‫َع‬ٕٚ‫بتعا‬ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... 123ٞ‫مجاع‬20‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬١ُٖٝ‫أ‬
 31. 30 ١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬1/2/3 ‫أ‬:‫املدازع‬‫يف‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬١ُٖٝ 1.١‫ْطب‬٠‫شٜاد‬‫أ‬‫ا‬‫ايطًٛنٝات‬‫ٚخؿض‬١ٝ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛنٝات‬ ‫ْتػاز‬. ١ٝ‫يطًب‬ 2..‫املطتٗدؾني‬٣‫يد‬‫ايرات‬‫تكدٜس‬٣ٛ‫َطت‬‫زؾع‬ 3..‫ٚا٫صتاش‬‫بايسعا‬‫املطتٗدؾني‬‫غعٛز‬ 4.‫ت‬‫اييت‬١ٝ‫ا٫ظتاب‬ِٝ‫ايك‬‫غسع‬.‫ٚاجملتُع‬‫ايؿسد‬٢ً‫ع‬‫بايٓؿع‬‫عٛد‬ 5.ّ‫ا‬‫غعٛز‬‫ايتعصٜص‬‫ٜٛيد‬‫إ‬٘‫ٚاضتُسازٜت‬ٔ‫اذتط‬‫ايطًٛى‬‫تجبٝت‬٢ً‫ع‬ٌُ‫ٜٚع‬,‫ايطايب‬‫عٓد‬ّ‫ا‬ٝ‫ظتاب‬.
 32. 31 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-ٕٛ‫املػازن‬‫ٜعدد‬ٕ‫ا‬‫أ‬.‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫ضايٝب‬ :‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬ ٞ‫مجاع‬‫ْكاش‬ ‫ذٖين‬‫عضـ‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ ًَْ٘ٛ‫ًَْٛ٘,اٚزام‬ّ٬‫اق‬ (‫ايٓػاط‬‫َسؾل‬‫يف‬١‫ايطًب‬‫ضًٛنٝات‬ٍ٬‫خ‬َٔ1/2/4)ًْٛ‫ض‬‫ْعصش‬‫نٝـ‬ ‫زتُٛعتو‬‫اؾساد‬‫َع‬‫كاش‬.٘‫ايطًب‬‫ى‬ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ........................................................................................................ 123ٞ‫مجاع‬20‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫اضايٝب‬
 33. 32 :‫ْػاط‬‫َسؾل‬1/2/4‫أ‬١ٝ‫ا٫ظتاب‬١‫ايطًب‬‫ضًٛنٝات‬‫يبعض‬١ً‫َج‬ 1-.‫َبهس‬‫ٚقت‬‫يف‬ ‫ايسٜاعٝات‬‫ٚادب‬ٌ‫س‬ٞ٥‫ا٫بتدا‬ٍٚ‫ا٭‬‫ايضـ‬‫طايب‬ 2-.٠‫عدٜد‬١ٝ‫اظتاب‬‫ضًٛنٝات‬ٌُ‫ع‬َٔ٠‫عدٜد‬‫ْكاط‬‫مجع‬١‫ايهػاؾ‬‫ؾسٜل‬‫يف‬‫طايب‬‫ستُد‬ 3-‫أ‬‫ايغعٝؿات‬٠‫َٚطاعد‬‫ايضـ‬ِٝ‫تٓع‬٢ً‫ع‬‫َعٗا‬ٌُ‫تع‬‫ٚبدات‬‫َٗا‬‫ظٛاز‬‫جتًظ‬ ٠‫َرل‬.ٔٗ‫دزٚض‬‫اضترنس‬‫يف‬ 4-‫يف‬ ٤‫ايجٓا‬ ‫بعبازات‬ ‫ستُد‬ ‫سؿص‬ ‫يػيت‬ ٠‫َاد‬ ًِ‫َع‬‫أ‬ٙ‫َس‬ ٍٚ‫أ‬ْٞ‫ايجا‬ ّٛٝ‫اي‬ ‫ٚيف‬ ًِ‫املع‬ ٍ‫ض٪ا‬ ٢ً‫ع‬ ‫داب‬‫أ‬ّ‫ا‬‫اٜغ‬ ًِ‫املع‬٢ٓ‫أث‬‫عٓدَا‬‫ستُد‬٢ً‫ع‬‫أ‬.١ٝ٥‫ا٫ثسا‬٠‫املاد‬ٍ‫ض٪ا‬٢ً‫ع‬‫داب‬ 5-‫ٚقد‬ ‫نجرل‬ ١‫ايسٜاع‬ ‫عتب‬ ‫ضعٝد‬‫أ‬‫نُا‬ ٤‫ا٫سٝا‬ ٠‫َاد‬ ‫يف‬ ًِ‫املع‬ ١ً٦‫اض‬ ٢ً‫ع‬ ‫داب‬‫أ‬ّ‫ا‬ُ٥‫دا‬ ْ٘٘٥٬َ‫ش‬ ‫ٜطاعد‬ .٘‫ي‬ِٗ‫سادت‬‫عٓد‬١‫ايطًب‬
 34. 33 ‫يٓػاط‬١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬1/2/4 ‫متٗٝد‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫أضايٝب‬: ‫إىل‬ ّ‫ا‬َٚ‫د‬ ‫ايؿسد‬ ‫عتتاز‬ ‫سٝح‬ ,‫ؾٝٗا‬ ‫َسغٛب‬ ‫تػرلات‬ ‫ٚإسداخ‬ ,ْٞ‫اإلْطا‬ ‫يًطًٛى‬ ٘ٝ‫تٛد‬ ١ًُٝ‫ع‬ ‫طبٝعتٗا‬ ‫يف‬ ١ٝ‫ايذلب‬ َٔ٘‫سٛي‬‫مبا‬‫ٜتأثس‬ٖٛٚ,ٌ‫ا٭ؾغ‬ٛ‫ضت‬٘‫ضًٛن‬ٌٜ‫تعد‬‫ٚادب‬َٔٚ,١ٝ‫ضًب‬٣‫ٚأخس‬١ٝ‫إظتاب‬١ٝ‫ضًٛن‬ّ‫ا‬‫أمناط‬‫ٜٚهتطب‬‫ظسٚف‬ .‫ايطايب‬٣‫يد‬ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬‫أمناط‬‫ٜٚعصش‬‫ّذ‬‫ض‬‫ٜس‬ٕ‫أ‬ٞ‫املسب‬ ‫ٚيكد‬‫أ‬‫ٜعٛد‬ ‫مبا‬ ,٠‫اذتٝا‬ ‫زتا٫ت‬ ‫مجٝع‬ ‫يف‬ ْٞ‫اإلْطا‬ ‫ايطًٛى‬ ١‫مبعادت‬ ًِ‫ٚض‬ ً٘ٝ‫ع‬ ‫اهلل‬ ٢ً‫ص‬ ٞ‫املسب‬ ٍٛ‫ايسض‬ ِ‫ٖت‬ ‫ذيو‬ ‫ٚزبط‬ ,‫بارترل‬ ‫ٚاجملتُع‬ ‫ايؿسد‬ ٢ً‫ع‬٘‫خطاب‬ ِ‫ٚاتط‬ ,٤‫با٫ضتجٓا‬ ‫ايعُس‬ ٌ‫َساس‬ ‫مجٝع‬ ‫َع‬ ٌَ‫ٚتعا‬ ٕ‫اإلميا‬ ٠‫بعكٝد‬ .ٍ‫اذتا‬٢‫َكتغ‬٠‫َٚساعا‬‫ٚايتًطـ‬١ٝ‫ٚاملٓطك‬‫بايٛعٛح‬ٟٛ‫ايذلب‬ ًٜ٘‫تٓص‬ ِ‫سته‬ ‫يف‬ ٍ‫قا‬ ٟ‫اير‬ ٌ‫ٚد‬ ‫عص‬ ‫اهلل‬ ًُ٘‫َع‬ ‫سٝح‬ ,ٍ‫بايهُا‬ ًِ‫ٚض‬ ً٘ٝ‫ع‬ ‫اهلل‬ ٢ً‫ص‬ ٍٛ‫ايسض‬ ١ٝ‫غدض‬ ‫متٝصت‬ ‫ٚيكد‬ ":ُِٔ‫ه‬َ‫ت‬َِِ‫ي‬‫َا‬ََ‫و‬ًَََُّ‫ع‬َٚ‫ّا‬ُِٝ‫ع‬َ‫ع‬َ‫و‬ًََِٝ‫ع‬ًِ٘ٓ‫اي‬ٌُِ‫غ‬َ‫ؾ‬َٕ‫َا‬‫ن‬ًََُِِٚ‫ع‬َ‫ت‬:١ٜ‫آ‬,٤‫(ايٓطا‬"113.) ٘‫ٚتسضٝد‬ ‫املسغب‬‫ايطًٛى‬‫سؿغ‬‫يف‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايتعصٜص‬‫اضايٝب‬َٔ‫ايعدٜد‬ًِ‫ٚض‬ً٘ٝ‫ع‬‫اهلل‬٢ً‫ص‬ٍٛ‫ايسض‬ّ‫اضتدد‬‫ٚقد‬ ٣‫يد‬‫أ‬ٖٛٚ ِٗٓ‫ع‬‫اهلل‬ٞ‫زع‬٘‫صشاب‬‫أ‬‫ا‬‫يف‬‫نُا‬‫اذتدٜح‬‫ايٓؿظ‬ًِ‫ع‬٘ٝ‫اي‬ٛ‫ٜدع‬ٟٛ‫تسب‬‫ضًٛب‬٢ً‫ٚع‬ ‫يطهٓس‬١ٝ‫ايطًٛن‬١ٜ‫يٓعس‬ ٢‫تًك‬ٕ‫أ‬ٛ‫ٚي‬ّ٤ٞ‫غ‬‫املعسٚف‬َّٔ‫ا‬‫حتكس‬ ٫"‫ايػسف‬ٟٛ‫ايٓب‬ٟ‫اهلد‬‫يف‬٤‫دا‬‫اذتط‬٫ٍ‫املجا‬ٌٝ‫ضب‬‫أ‬ٌ‫سٓب‬ٔ‫(اب‬"‫طًل‬٘‫بٛد‬‫خاى‬ 1999‫اجملًد‬34‫ظ‬237ٞ‫ٜ٬ق‬ٕ‫أ‬ًِ‫ٚض‬ً٘ٝ‫ع‬‫اهلل‬٢ً‫ص‬٘‫عادت‬َٕٔ‫ٚنا‬ )‫أ‬.١َ‫با٫بتطا‬ًِٗٝ‫ع‬‫اهلل‬ٕ‫زعٛا‬٘‫صشاب‬ ‫غو‬ َٔ ‫َٚا‬٘ٝ‫بايتٛد‬ ّ٬ُ‫ع‬ ,٘ٓ‫ع‬ ‫ٚا٭خر‬ ًِ‫ٚض‬ ً٘ٝ‫ع‬ ‫اهلل‬ ٢ً‫ص‬ ٍٛ‫بايسض‬ ٤‫ا٫قتدا‬ ّ‫ًٜتص‬ ٕ‫أ‬ ٞ‫ٜٓبػ‬ , ٞ‫املسب‬ ٕ‫أ‬ ‫يف‬ ":ْٞ‫ايكسآ‬َ‫س‬ِ‫خ‬‫اٯ‬ََِِّٛٝ‫ي‬‫َا‬ًََّٚ٘‫اي‬ُٛ‫د‬ِ‫س‬ََٜٕ‫َا‬‫ن‬َُِّٔ‫ي‬ْ١ََٓ‫ط‬َ‫س‬ْ٠َِٛ‫ض‬ُ‫أ‬ًَِّ٘‫اي‬ٍُٔٛ‫ض‬َ‫ز‬ِٞ‫ؾ‬ُِِ‫ه‬َ‫ي‬َٕ‫َا‬‫ن‬ِ‫د‬َ‫ك‬َ‫ي‬:١ٜ‫أ‬,‫(ا٭سصاب‬"21.) ً‫املع‬ٌٖ‫نا‬٢ً‫ع‬‫ٜٚكع‬.ٙ‫ٚتعصٜص‬ٔ‫اذتط‬‫ايطًٛى‬‫أمناط‬ِٗ‫ٚإنطاب‬ِٖ‫ٚإزغاد‬ ‫ايط٬ب‬٘ٝ‫تٛد‬,‫املدازع‬‫يف‬‫ُني‬ ,ٙ‫تهساز‬ ٢ً‫ع‬ ٌُ‫ٚايع‬ ٞ‫اإلظتاب‬ ‫ايطًٛى‬ ‫حتكٝل‬ ‫يف‬ ‫َتهاًَني‬ ‫نأضًٛبني‬ ,‫ٚايتػٜٛل‬ ‫ايتعصٜص‬ ١ُٖٝ‫أ‬ ‫إىل‬ ًٛ‫د‬ ‫ٜٚػرل‬ ٚ ١‫ايؿسص‬ ٘‫ي‬ ‫ضٓشت‬ ٕ‫إ‬ ٠‫َباغس‬ ٘ٝ‫إي‬ ١‫باذتاد‬ ٙ‫غعٛز‬ ‫بعد‬ ,‫َا‬ ‫أَس‬ ‫إىل‬ ‫ُػٛم‬ٜ ‫ؾايؿسد‬‫يف‬ ‫صتح‬ ٕ‫ؾإ‬ ,١ٝ‫َٛات‬ ‫ايعسٚف‬ ‫ناْت‬ .‫أنجس‬٘ٝ‫إي‬‫ّم‬ٛ‫ٚتػ‬٘‫ضًٛن‬‫تعصش‬‫ذيو‬
 35. 34 :‫ايتعصٜص‬١ٝ‫ؾعاي‬‫يف‬‫ت٪ثس‬‫اييت‬ٌَ‫ايعٛا‬ ٫ ‫ؾكد‬ ‫ذيو‬ َٔ ِ‫ايسغ‬ ٢ً‫ع‬ ٔ‫ٚيه‬ ‫يًؿسد‬ ّ‫ا‬‫ستبب‬ ٕٛ‫ٜه‬ ٟ‫اير‬ ‫املعصش‬ ٖٛٚ ‫يًؿسد‬ ِ٥٬‫ٚامل‬ ‫ايضشٝح‬ ‫املعصش‬ ‫طتتاز‬ ‫قد‬ ‫ا‬‫بعض‬‫زاعٝٓا‬‫إذا‬٫‫إ‬ّ٫‫ؾعا‬‫املعصش‬‫ٖرا‬ٕٛ‫ٜه‬:ٖٞٚ‫املعصشات‬١ٝ‫ؾعاي‬َٔ‫تصٜد‬‫اييت‬١ُٗ‫امل‬ٌَ‫يعٛا‬ 1-ٕ‫نا‬ٍٛ‫املكب‬‫بايطًٛى‬‫ايؿسد‬ّ‫قٝا‬‫بعد‬ّ‫ا‬‫ؾٛز‬‫ايتعصٜص‬ٞ‫أعط‬‫ؾهًُا‬:‫ايتعصٜص‬١ٜ‫ؾٛز‬‫أ‬.ٌ‫ؾغ‬ 2-١ٝ‫ْاس‬ َٔٚ ١ٝ‫ْاس‬ َٔ ‫ٖرا‬ , ّ‫ا‬‫َطبك‬ ُِ‫املض‬ ٍٚ‫ادتد‬ ‫سطب‬ ‫ايتعصٜص‬ ّ‫ْكد‬ ٕ‫أ‬ ٟ‫أ‬ : ‫ايتعصٜص‬ ‫ثبات‬‫أ‬ٕٛ‫ٜه‬ ٕ‫أ‬ ٣‫خس‬ ‫ايت‬ ١ًُٝ‫ع‬ ‫يف‬ ّ‫ا‬‫اتطاق‬ ‫ٖٓاى‬ٍٚ‫ادتد‬ ‫سطب‬ ٙٚ‫ٜعصش‬ ٕ‫ٚأ‬ ‫ايطًٛى‬ ‫ذيو‬ ‫تعصٜص‬ ٢ً‫ع‬ ‫ادتُٝع‬ ‫ٜتؿل‬ ٕ‫أ‬ ‫ظتب‬ ‫ٜعين‬ ‫عصٜص‬ .ً٘ٝ‫ع‬‫املتؿل‬ 3-‫ايتعصٜص‬ ١ُٝ‫ن‬ ‫ناْت‬ ‫نًُا‬ : ‫ايتعصٜص‬ ١ُٝ‫ن‬‫أ‬٘‫ؾعايٝت‬ ‫ناْت‬ ‫ندل‬‫أ‬‫ْٛع‬ ‫َع‬ ‫ايتعصٜص‬ ١ُٝ‫ن‬ ‫تتٓاضب‬ ٕ‫أ‬ ‫ظتب‬ ‫نُا‬ . ‫نجس‬ ٪‫ت‬٫ٞ‫ن‬١ُٝ‫ايه‬‫يف‬١‫املبايػ‬ّ‫عد‬‫ظتب‬‫نريو‬,‫ايؿسد‬٘‫ب‬ّٛ‫ٜك‬ٟ‫اير‬‫ايطًٛى‬‫ا٫غباع‬‫إىل‬ٟ‫د‬ 4-‫ايتعصٜص‬١ُٝ‫ن‬‫يف‬ٍ‫ا٫عتدا‬َٔ‫٫بد‬‫ٚيريو‬‫ايتعصٜص‬١ًٝ‫ؾاع‬‫ٓت‬ً‫ق‬‫اإلغباع‬٣ٛ‫َطت‬‫شاد‬‫نًُا‬:‫اإلغباع‬٣ٛ‫َطت‬ 5-‫ايطًٛى‬‫تعكٝد‬١‫دزد‬‫شادت‬‫نًُا‬:‫ايطًٛى‬١‫صعٛب‬١‫دزد‬‫أ‬‫ايتعصٜص‬َٔ‫أندل‬١ُٝ‫ن‬‫اىل‬٘‫اذتاد‬‫صبشت‬ 6-١‫َتٓٛع‬‫تعصٜصات‬ّ‫اضتددا‬:‫ايتعصٜص‬‫يف‬‫ايتٜٓٛع‬‫أ‬١ٝ‫ؾعاي‬‫نجس‬.‫ٚاسد‬‫َعصش‬ّ‫اضتددا‬َٔ 7-.١ٜ‫عُس‬١ً‫َسس‬ٌ‫يه‬ُٛٓ‫اي‬‫خضا٥ط‬‫َع‬١‫َٚتٛاؾك‬١‫َأيٛؾ‬‫ٚغرل‬٠‫َبتهس‬‫َعصشات‬ّ‫اضتددا‬:‫ايتعصٜص‬‫يف‬‫ا٫بداع‬
 36. 35 ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫أضايٝب‬: ‫ايتعصٜص‬‫اضًٛب‬ّٛٗ‫املؿ‬ٍ‫َجا‬ّ‫ا٫ضتددا‬‫ستاذٜس‬ ٞ‫اإلظتاب‬‫ايتعصٜص‬ Positive Reinforcemen. ٖٛ‫ايطًٛى‬‫بعد‬‫َجرل‬ِٜ‫تكد‬ٚ‫أ‬١‫إعاؾ‬ ٠‫شٜاد‬‫إىل‬ٟ‫ٜ٪د‬‫مما‬٠‫َباغس‬‫أ‬٘‫سدٚث‬ٍ‫ستُا‬ .١ً‫مماث‬‫َٛاقـ‬‫يف‬ٌ‫املطتكب‬‫يف‬ :ٖٞ‫أْٛاع‬٘‫ٚي‬ 1-١َ‫(ا٫بتطا‬:١ٝ‫ا٫دتُاع‬‫املعصشات‬ )‫ايهتـ‬٢ً‫ع‬‫/ايجٓا٤/ايتكدٜس/ايذلبٝت‬ 2-‫يف‬١‫املػازن‬(:١ٝ‫ايٓػاط‬‫املعصشات‬ ‫أ‬١ٝ‫زٜاع‬‫/ْػاطات‬١ُٝٝ‫تٓع‬ٍ‫عُا‬ ‫/شٜازا‬)٘ٝٗ‫تسؾ‬‫ت‬ 3-‫خطابات‬/‫اهلداٜا‬(:١ٜ‫املاد‬‫املعصشات‬ )‫ايػهس‬ -‫يًطايب‬٤‫ٚايجٓا‬‫املدح‬ِٜ‫تكد‬ .٘‫ب‬ّ‫قا‬ٞ‫إظتاب‬‫ضًٛى‬‫بعد‬ -‫عٓد‬‫ايطايب‬٢ً‫ع‬ًِ‫املع‬‫ٜجين‬ .١‫اذتض‬٤‫أثٓا‬٘‫َػازنت‬ -‫أ‬١‫املدزض‬‫قا٥د‬ّ‫بتطا‬‫أ‬ًِ‫املع‬ٚ .٘ٝ‫ؾ‬‫َسغٛب‬‫ضًٛى‬٘‫تأدٜت‬‫عٓد‬ -‫بعد‬‫يًطايب‬٠‫دا٥ص‬ِٜ‫تكد‬ ‫إ‬‫ضًٛى‬.٘‫ب‬ّ‫قا‬ٞ‫ظتاب‬ -١‫ٚايساس‬١‫باملتع‬‫ايؿسد‬‫غعٛز‬ .ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬٘٥‫أدا‬‫بعد‬ -‫ْػاط‬‫يف‬‫ايطايب‬١‫َػازن‬ .‫َسغٛب‬ٞ‫زٜاع‬ ‫حتدٜد‬ّ‫عد‬ ‫ؾإذا‬‫املعصشات‬١ُٝ‫ن‬ ‫ؾذلات‬‫ٚيف‬٠‫نبرل‬‫ناْت‬ ‫إىل‬ٟ‫ٜ٪د‬‫قد‬٠‫قضرل‬ ‫املعصش‬‫ٜؿكد‬‫مما‬‫اإلغباع‬ .٘‫قُٝت‬ ِٜ‫تكد‬‫عٓد‬ ٠‫َساعا‬‫ظتب‬‫املعصشات‬ ١ٝ‫ايضش‬‫املػه٬ت‬ ً‫ي‬. ‫ط٬ب‬ ‫يف‬‫ايتٜٓٛع‬ّ‫عد‬ ‫ؾاعًٝتٗا‬ًٌ‫ٜك‬‫املعصشات‬ . ١ْ‫املكاز‬‫جتٓب‬ ‫عٓد‬‫ايط٬ب‬‫بني‬ ‫ايتعصٜص‬ ‫يف‬‫ا٫ضٗاب‬ّ‫عد‬ ٟ‫املاد‬‫ايتعصٜص‬ّ‫اضتددا‬ ٔ‫اَه‬‫َا‬ًٌَ٘ٓٝ‫ٚايتك‬ ‫يًتعصٜص‬٠‫ٚايعٛد‬ ٞ‫ا٫دتُاع‬
 37. 36 ‫ايتعصٜص‬‫اضًٛب‬ّٛٗ‫املؿ‬ٍ‫َجا‬ّ‫ا٫ضتددا‬‫ستاذٜس‬ ‫ايتعصٜص‬‫املتكطع‬ Intermittent Reinforceme nt ٖٛ‫تعصٜص‬‫بعض‬‫يف‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬ ٕ‫ا٫سٝا‬ ‫ٖٚهرا‬ٕ‫ؾإ‬ٟ‫اير‬‫ايطًٛى‬‫غتغع‬ٍٚ‫دتد‬ ‫تعصٜص‬‫َتكطع‬ٕٛ‫ته‬٘‫َكاَٚت‬٤‫ي٬ْطؿا‬ ٠‫نبرل‬ َٔٚ‫اْٛاع‬‫ايتعصٜص‬‫املتكطع‬ًٜٞ‫َا‬: 1-‫ايتعصٜص‬‫املعتُد‬٢ً‫ع‬٠‫ايؿذل‬:٘ٝ‫ٚؾ‬ِ‫ٜت‬ ‫تعصٜص‬١‫ا٫ضتذاب‬‫ا٭ٚىل‬‫اييت‬‫حتدخ‬‫بعد‬ ‫َسٚز‬٠‫ؾذل‬ََٔٔ‫ايص‬.‫أَا‬‫ا٫ضتذابات‬‫اييت‬ ‫حتدخ‬ٌ‫قب‬‫ذيو‬‫املٛعد‬ٞٗ‫ؾ‬٫,‫تعصش‬ٚ‫قد‬ ٕٛ‫ته‬٠‫ايؿذل‬‫ٚقد‬ ١‫ثابت‬ٕٛ‫ته‬٠‫َتػرل‬ 2-‫ايتعصٜص‬‫املعتُد‬٢ً‫ع‬١‫ايٓطب‬:٘ٝ‫ٚؾ‬ ِ‫ٜت‬‫تعصٜص‬‫ايؿسد‬٠‫َباغس‬‫بعد‬َ٘‫قٝا‬‫بعدد‬ ‫َعني‬‫ٚستدد‬ّ‫ا‬‫َطبك‬َٔ‫ا٫ضتذابات‬,‫ٚقد‬ ٕٛ‫ته‬١‫ايٓطب‬١‫ثابت‬ٚ‫أ‬.٠‫َتػرل‬ 3-‫ايت‬َٔ‫ايٓٛع‬‫ٖرا‬ّ‫ٜكد‬‫يف‬‫عصٜص‬١ً‫َسس‬ ٘‫اضتُسازٜت‬٢ً‫ع‬١‫احملاؾع‬‫املهتطب‬‫ايطًٛى‬ ١ً‫َسس‬‫يف‬ّ‫ٜكد‬٫ٚ‫إ‬.‫ايطًٛى‬‫نتطاب‬ 1.‫ايتعصٜص‬‫املعتُد‬‫املتكطع‬٢ً‫ع‬ ّ٬‫اضت‬ٌ‫َج‬١‫ايجابت‬٠‫ايؿذل‬ ‫ايػٗس‬‫أخس‬‫ايسٚاتب‬‫املٛظؿني‬ 2.‫ايتعصٜص‬‫املعتُد‬‫املتكطع‬٢ً‫ع‬ ٤‫إدسا‬:ٌ‫َج‬٠‫املتػرل‬٠‫ايؿذل‬ ١ًَٛ‫َع‬‫غرل‬‫َٛاعٝد‬‫يف‬‫اختبازات‬ َ‫ضًٛى‬‫عتؿص‬‫ايت٬َٝر‬ٌ‫قب‬ٔ .‫املطتُس‬‫ا٫ضترناز‬ 3.‫ايتعصٜص‬‫املعتُد‬‫املتكطع‬٢ً‫ع‬ ‫تعصٜص‬:ٍ‫َجا‬١‫ايجابت‬١‫ايٓطب‬ ‫إدابات‬‫ث٬خ‬‫بعد‬‫يًطايب‬ًِ‫املع‬ ١‫صشٝش‬ 4.‫ايتعصٜص‬‫املعتُد‬‫املتكطع‬٢ً‫ع‬ ‫تعصٜص‬: ٌ‫َج‬٠‫املتػرل‬١‫ايٓطب‬ ‫بعد‬ ‫ايطايب‬3١‫صشٝش‬‫إدابات‬ ‫بعد‬ِ‫ث‬5‫بعد‬ِ‫ث‬ ‫اظتابات‬ 7‫ٚا‬‫اظتابات‬‫هلرا‬‫ارتاعع‬‫يطًٛى‬ َّٔٚ‫ا‬‫ٚثابت‬ّ‫ا‬ٜٛ‫ق‬ٕٛ‫ٜه‬‫ا٫ضًٛب‬ ٫‫ٖٓا‬‫ايطًٛى‬ٕ‫٭‬ٙ٩‫إطؿا‬‫ايضعب‬ .‫مخٛد‬٠‫بؿذل‬‫ميس‬ َٔ‫ايٓٛع‬‫ٖرا‬ّ‫ٜكد‬٫ ١ً‫َسس‬‫يف‬‫ايتعصٜص‬ ‫أ‬٫ٞ‫يه‬‫ايطًٛى‬‫نتطاب‬ ٤‫إطؿا‬١ًُٝ‫ع‬‫عتدخ‬ ٌ‫املػه‬‫يًطًٛى‬
 38. 37 ‫ايتعصٜص‬‫اضًٛب‬ّٛٗ‫املؿ‬ٍ‫َجا‬ّ‫ا٫ضتددا‬‫ستاذٜس‬ ‫بسمياى‬‫َبدأ‬ Premack principle ‫ايٓػاط‬ّ‫اضتددا‬‫احملبب‬‫ايطًٛى‬ٚ‫أا‬ ‫ايتعصٜص‬َٔ‫نٓٛع‬‫يًػدط‬. ٞ‫زٜاع‬‫بٓػاط‬‫ايطايب‬‫َهاؾآت‬ ٘‫ي‬‫ستبب‬ ‫أ‬١‫ا٫ْػط‬ٕٛ‫ته‬٫ٕ ٠‫خطس‬١َ‫املطتدد‬ ٟ‫ايسَص‬‫ا٫قتضاد‬ Token Economy ‫نايٓكاط‬ٍ‫ي٬ضتبدا‬١ً‫قاب‬‫يسَٛش‬ٔ‫ع‬٠‫عباز‬ ٘‫تأدٜت‬ٔ‫ع‬‫ايؿسد‬‫عًٝٗا‬ٌ‫عتض‬ّٛ‫ٚايٓذ‬ ٫‫ا‬‫يًطًٛى‬‫بعد‬‫ؾُٝا‬ٍ‫ٚتطتبد‬ٞ‫ظتاب‬ )١‫ٖداٜا/اْػط‬(١ٜ‫َاد‬‫مبعصشات‬ ٤‫بأدا‬َ٘‫قٝا‬‫بعد‬‫ايطايب‬٤‫إعطا‬ ١‫بطاق‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬ٚ‫أ‬ ‫مبعصش‬‫بعد‬‫ؾُٝا‬ ٍ‫تطتبد‬ ّٛ‫صت‬ . ‫ٚادتٛا٥ص‬‫ناهلداٜا‬ ‫أ‬‫غرل‬‫ايسَٛش‬ٕٛ‫ته‬ٕ . ٠‫خطس‬ ١ُٓٝ‫ايج‬‫ايسَٛش‬‫جتٓب‬ ١‫ايُٓرد‬ Modeling ٬‫خ‬َٔٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬١ُٝٓ‫ت‬ٍٖٞ .‫ايطًٛى‬‫هلرا‬١ٝ‫اظتاب‬‫مناذز‬١‫َ٬سع‬ ٘‫ٚي‬‫أ‬: ٖٞ ‫ْٛاع‬ 1.١‫منرد‬)٠‫سٝ١(َباغس‬:١‫َ٬سع‬(ٌ‫َج‬ )١َٝٛٝ‫اي‬‫املٛاقـ‬‫يف‬ٜٔ‫ا٫خس‬‫ضًٛى‬ 2.١‫منرد‬٠‫َضٛز‬:ّ٬‫(ا٭ؾ‬ٌ‫َج‬ٚ‫ٚايدلاَر‬ ١ْٜٝٛ‫ايتًؿص‬.) 3.١‫منرد‬١ُٓ‫املغ‬:ٚ‫ايكضط‬(ٌ‫َج‬ )‫ايسٚاٜات‬. ‫ايطايب‬‫عٓدَا‬‫ٜػاٖد‬ًِ‫املع‬ ً‫ض‬‫ميازع‬‫ٛى‬‫إ‬٘‫ب‬ٟ‫ؾٝشتر‬ٞ‫ظتاب‬ ٙ‫ٜٚكًد‬ ‫إذا‬‫أ‬ٞ‫املسب‬‫زاد‬‫أ‬ّ‫ا‬‫طايب‬ًِ‫ٜع‬ٕ ٚ‫أ‬١‫ايٓعاؾ‬ٚ‫أ‬ٞ‫ايضؿ‬‫ا٫ْغباط‬ ‫بايٛادبات‬ّ‫ايكٝا‬ٚ‫أ‬١‫املػازن‬ ‫إىل‬ً٘‫ْك‬‫إىل‬‫ٜعُد‬ْ٘‫ؾإ‬ ١ٝ‫املدزض‬ ٘‫ي‬‫ٚستبب‬‫زتد‬‫آخس‬‫طايب‬‫داْب‬ ٘‫ؾٝ٬سع‬٘‫ي‬ّ‫ا‬‫منٛذد‬ٙ‫ٜٚعتدل‬, ًَِ٘ٓ‫ٜٚتع‬٘‫ب‬ٟ‫ٜٚكتد‬ ١‫املسغٛب‬‫ايطًٛنٝات‬ ‫ايطرل‬‫عسض‬‫يًطًـ‬١ٝ‫ايرات‬٠ .‫ايٓادشني‬‫ٚا٫غداظ‬‫ايضاحل‬ ‫بني‬١ْ‫املكاز‬ّ‫*عد‬ .‫أخس‬‫ٚطايب‬‫ايطايب‬ ّ‫اضتددا‬‫عٓد‬‫اذترز‬* ٫ٕ‫بأ‬‫ٚايضٛز‬ ّ٬‫ا٫ؾ‬ .١ٝ‫ضًب‬ٌ٥‫زضا‬ُٔ‫تتغ‬
 39. 38 ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫يتعصٜص‬ ١ٝ٥‫ا٫دسا‬‫ارتطٛات‬ :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-‫أ‬.ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫٫ضايٝب‬١ٝ٥‫ا٫دسا‬‫ارتطٛات‬٢ً‫ع‬ ٕٛ‫املػازن‬‫ٜتعسف‬ٕ ‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬: ١‫خازط‬ِ‫زض‬ ٞ‫مجاع‬ٌُ‫ع‬ ِ‫زض‬ ١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬: ‫ا‬,ًَْ٘ٛ‫ًَْٛ٘,اٚزام‬ّ٬‫ق‬‫أ‬,‫,قضاصات‬٠‫نبرل‬‫ٚزام‬‫أ‬٘‫َتٓٛع‬‫دٚات‬ ‫ايطًٛى‬‫يتعصٜص‬١ٝ٥‫ا٫دسا‬‫ارتطٛات‬ِ‫يه‬‫َسؾل‬ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ب‬‫اي‬‫زتُٛعتو‬‫َع‬ٕٚ‫تعا‬‫ا‬‫تٛعح‬١‫خازط‬ِ‫زض‬ٙ‫ٖر‬ ‫ارتطٛات‬ ......................................................................................................... ......................................................................................................... 125ٟ‫ؾسد‬20‫ايطًٛى‬‫يتعصٜص‬ ١ٝ٥‫ا٫دسا‬‫ارتطٛات‬ ٫‫ا‬ٞ‫ظتاب‬
 40. 39 ‫يٓػاط‬١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬1/2/5 :ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫٭ضايٝب‬١ٝ٥‫ا٫دسا‬‫ارتطٛات‬ 1-.١‫بدق‬‫يًُطتٗدؾني‬٘‫ٚتٛعٝش‬ٙ‫تعصٜص‬‫املساد‬‫ايطًٛى‬‫تعسٜـ‬ 2-. ‫املعصشات‬٢ً‫ع‬ٍٛ‫اذتض‬‫ٚغسٚط‬‫َعاٜرل‬‫حتدٜد‬ 3-ِ‫ٜت‬‫إ‬ٍ٬‫خ‬َٔ‫املعصشات‬‫ختٝاز‬:ًٜٞ‫َا‬ ٍ‫ض٪ا‬‫ايطايب‬‫عُا‬٘‫عتب‬. ‫ضًٛى‬١‫َ٬سع‬.٘ٝ‫إي‬ٌٝ‫مي‬ٟ‫اير‬‫َٚا‬‫ايطايب‬ .١ًُ‫احملت‬‫املعصشات‬َٔ١ٓٝ‫ع‬‫عسض‬ .٠‫َباغس‬ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬ "‫ايتعصٜص‬١ٜ‫ؾٛز‬"ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬‫سدٚخ‬‫بعد‬٠‫َباغس‬ ‫ايتعصٜص‬ِٜ‫تكد‬ .‫ايطًٛى‬ٌٝ‫تػه‬ِ‫ٜت‬٢‫ست‬١ٜ‫ايبدا‬‫يف‬ِ‫َٓتع‬ٌ‫بػه‬‫املعصش‬ّ‫اضتدد‬ِ‫ٜت‬ ‫ا‬‫تؿكد‬٫٢‫ست‬‫املعصشات‬‫يف‬‫ايتٜٓٛع‬‫ظتب‬.‫ا٫غباع‬‫بطبب‬‫قُٝتٗا‬ ‫ملعصشات‬ ٟ‫جتد‬‫مل‬‫ؾإذا‬١ٝ‫ايٓػاط‬‫املعصشات‬ّ‫اضتددا‬ِ‫ٜت‬ٟ‫جتد‬‫مل‬‫ؾإذا‬١ٝ‫ا٫دتُاع‬‫املعصشات‬ّ‫اضتددا‬ٌ‫ٜؿغ‬ . ١ٜ‫املاد‬‫املعصشات‬ّ‫اضتددا‬ِ‫ؾٝت‬ ‫ط٬ب‬‫تٓاضب‬ٟ‫ايسَص‬‫ا٫قتضاد‬‫َعصشات‬ّ٬‫ؾُج‬(.١ٜ‫ايعُس‬١ً‫يًُسس‬ُٛٓ‫اي‬‫خضا٥ط‬‫َع‬‫املعصشات‬‫تٓاضب‬ ‫ا٫بت‬١ً‫املسس‬)١ْٜٛ‫ٚايجا‬١‫املتٛضط‬١ً‫املسس‬‫يف‬١ًٝ‫ؾاع‬‫أنجس‬ٕٛ‫ته‬١ٝ‫ا٫دتُاع‬‫ٚاملعصشات‬١ٝ٥‫دا‬. 4-:ٞ‫ا٫ت‬‫اتباع‬‫ؾٝذب‬ٟ‫ايسَص‬‫ا٫قتضاد‬‫اضًٛب‬ّ‫اضتددا‬‫ٚعٓد‬ .١ُ‫ايداع‬‫باملعصشات‬١ٜ‫ايسَص‬‫يًُعصشات‬‫ايضسف‬‫َٚٛعد‬‫أضًٛب‬‫حتدٜد‬ .‫اضتبداهلا‬ٔ‫ميه‬‫اييت‬١ُ‫ايداع‬‫املعصشات‬‫ٚعدد‬١ُٝ‫ايه‬‫حتدٜد‬ ‫حتدٜد‬.٘ٝ‫ؾ‬‫املسغٛب‬‫ايطًٛى‬١ٜ‫تأد‬‫عٓد‬‫عًٝٗا‬ٌ‫ضٝشض‬‫اييت‬‫ايسَٛش‬‫عدد‬ 5-:ٞ‫ا٫ت‬‫ٚؾل‬‫تكدميٗا‬ٔ‫ؾُٝه‬١‫ايُٓرد‬‫اضًٛب‬ّ‫اضتددا‬‫ٚعٓد‬ ١‫منرد‬)٠‫سٝ١(َباغس‬:)١َٝٛٝ‫اي‬‫املٛاقـ‬‫يف‬ٜٔ‫ا٫خس‬‫ضًٛى‬١‫َ٬سع‬(ٌ‫َج‬ ١‫منرد‬٠‫َضٛز‬:ّ٬‫(ا٭ؾ‬ٌ‫َج‬ٚ١ْٜٝٛ‫ايتًؿص‬‫ٚايدلاَر‬.) ١‫منرد‬١ُٓ‫املغ‬:‫ايك‬(ٌ‫َج‬)‫ايسٚاٜات‬ٚ‫ضط‬.
 41. 40 ‫الثاين‬ ‫اليوم‬
 42. 41 ‫القيم‬ ‫تعريف‬ ‫السلوك‬ ‫يف‬ ‫القيم‬ ‫أمهية‬ ‫القيم‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
 43. 42 ١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬١‫خط‬ ّ‫اإلدسا٤ات‬١‫بايدقٝك‬َٔ‫ايص‬ 1(ِٝ‫ايك‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬‫ْػاط‬2/1/1)20‫د‬ 2(‫ٚايطًٛى‬ِٝ‫ايك‬‫بني‬١‫ايع٬ق‬‫ْػاط‬2/1/2)20‫د‬ 3(‫املدازع‬‫يف‬ِٝ‫ايك‬٤‫بٓا‬‫خطٛات‬‫ْػاط‬2/1/3)25‫د‬ 4‫تٛص‬١ٝ‫ضًٛن‬‫َ٪غسات‬‫ٚٚعع‬ِٝ‫ايك‬‫ٝـ‬25‫د‬ 5‫عسض‬ّ٬‫أؾ‬١ٝ٥‫َس‬ٔ‫ع‬١‫جتسب‬‫تعصٜص‬ِٝ‫ايك‬‫َػسٚع‬‫زتتُع‬ِٝ‫ايك‬١ٜٛ‫ايٓب‬ (2/1/4) 10‫د‬ ‫اجملُٛع‬100‫د‬
 44. 43 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-‫أ‬. ِٝ‫ايك‬ّٛٗ‫َؿ‬٢ً‫ع‬ٕٛ‫املػازن‬‫ٜتعسف‬ٕ ‫مج‬‫ْكاش‬ٞ‫اع‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ ‫أ‬,ًَّْ٘ٛ٬‫ق‬‫أ‬‫.بطاقات‬ًَْ٘ٛ‫ٚزام‬ :١‫املتدزب‬‫أخيت‬‫املتدزب‬ٞ‫أخ‬ ٠‫املعدل‬‫ايهًُات‬‫أبسش‬‫ٚاضتدسز‬‫ـ‬١ٝ‫ٚاع‬٠٤‫قسا‬١ٝ‫ايتاي‬ِٝ‫ايك‬ِٖٝ‫َؿا‬‫اقسأ‬١‫اجملُٛع‬‫أؾساد‬ ‫َع‬ٕٚ‫بايتعا‬ ‫ايك‬ٔ‫ع‬‫ارتاظ‬‫َؿَٗٛو‬‫صؼ‬ِ‫ث‬ّٛٗ‫َؿ‬ٌ‫ن‬ّ‫أَا‬‫ْعسى‬١ٗ‫ٚد‬َِٔٝ‫ايك‬٢ً‫ع‬١‫ٚايداي‬‫ايهًُات‬ٙ‫ٖر‬َٔ‫َطتؿٝدا‬ِٝ ِٝ‫ايك‬ّٛٗ‫َؿ‬‫انتب‬‫زتُٛعتو‬‫َع‬ٕٚ‫بايتعا‬: ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... 211ٞ‫مجاع‬20ِٝ‫ايك‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬ ‫القي‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬‫م‬
 45. 44 )ٕ‫ؾرلَا‬ٛ‫(أيدلت‬ .‫ٚا٫ٖتُاَات‬‫ي٬جتاٖات‬١‫َسادؾ‬ ِٝ‫ايك‬ َٔ١‫َهتطب‬ٌٖٞٚ‫ٚايؿع‬‫با٫ختٝاز‬‫تتعًل‬‫تٓعُٝات‬ٔ‫ع‬٠‫عباز‬ِٝ‫ايك‬ )‫سٓا‬‫عصٜص‬(.١ٝ‫ا٫دتُاع‬‫ايعسٚف‬ ٚ‫أ‬‫ا٭غداظ‬ٛ‫ضت‬٘ٝ‫ٚاْؿعاي‬١ًٝ‫عك‬ّ‫٭سها‬٠‫َعكد‬‫تٓعُٝات‬ِٝ‫ايك‬ ‫ايتكدٜس‬‫ٖرا‬ٕ‫نا‬٤‫ضٛا‬,ْٞ‫املعا‬ٚ‫أ‬٤‫ا٭غٝا‬٠‫بضٛز‬٤ٞ‫ايػ‬‫ٖرا‬ٔ‫ع‬ّ‫ا‬٦‫ْاغ‬ )١ٝ‫(عط‬ .١ُٝٓ‫ع‬ٚ‫أ‬١‫صسعت‬ ً٘‫تؿاع‬ٍ٬‫خ‬َٔ‫ايؿسد‬٣‫يد‬ٕٛ‫تته‬ّ‫ٚا٭سها‬‫املعاٜرل‬َٔ١‫زتُٛع‬ِٝ‫ايك‬ ‫اختٝاز‬َٔ٘ٓ‫مته‬‫عٝح‬١ٝ‫ٚا٫دتُاع‬١ٜ‫ايؿسد‬‫ٚارتدلات‬‫املٛاقـ‬‫َع‬ ‫ٚتتذطد‬,٘‫إَهاْٝات‬‫يتٛظٝـ‬٠‫ددٜس‬‫ٜساٖا‬٘‫ذتٝات‬‫ٚتٛدٗات‬‫أٖداف‬ ٬‫خ‬َِٔٝ‫ايك‬‫يف‬ٞ‫ايًؿع‬ٚ‫أ‬ًُٞ‫ايع‬‫ايطًٛى‬ٚ‫أ‬‫ا٫جتاٖات‬ٚ‫أ‬‫ا٫ٖتُاَات‬ٍ )‫ايعٓني‬ٛ‫أب‬(.٠‫َباغس‬‫غرل‬ٚ‫أ‬٠‫َباغس‬١‫بطسٜك‬
 46. 45 ‫يٓػاط‬١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬2/1/1 :ِٝ‫ايك‬ :‫متٗٝد‬ ٟ‫اير‬ ٞ‫اإلظتاب‬ ‫ؾايطًٛى‬ ;‫ضبب‬ ١‫ع٬ق‬ ٖٞٚ ,١ٓٝ‫َٚت‬ ١‫ٚثٝك‬ ١‫ع٬ق‬ ٞ‫اإلظتاب‬ ‫ٚايطًٛى‬ ِٝ‫ايك‬ ‫بني‬ ١‫ايع٬ق‬ ٖٛ‫ايطايب‬َٔ‫ٜضدز‬‫ادتٗد‬‫تسنٝص‬ٕ‫ٚإ‬,‫ايطًٛى‬‫ستسنات‬ِٖ‫أ‬َِٔٝ‫ٚايك‬,‫عًٝٗا‬٘‫تسبٝت‬‫مت‬١ً‫ؾاع‬ِٝ‫ق‬١‫ْتٝذ‬ ٢ً‫ع‬ ‫ايٛادب‬ َٔٚ ٞ‫اإلظتاب‬ ‫ايطًٛى‬ ‫إىل‬ ‫ٜٚكٛد‬ ‫ايطًٛى‬ ١‫َتابع‬ ‫يف‬ ّ‫ا‬‫نبرل‬ ّ‫ا‬‫دٗد‬ ‫ٜٛؾس‬ ِٝ‫يًك‬ ‫ايضشٝح‬ ٤‫ايبٓا‬ ٢ً‫ع‬ ‫بدٚزٖا‬ّٛ‫تك‬ٕ‫أ‬‫يًطايب‬ْٞ‫ايجا‬ٔ‫احملغ‬ٖٞٚ١‫املدزض‬ٍ٬‫خ‬َِٔٝ‫ايك‬٢ً‫ع‬١ٝ‫ايذلب‬‫يف‬:ٞ‫ايتاي‬ ‫تٛؾرل‬‫َٛاقـ‬‫ٜعٝػٗا‬ ١ٝ‫س‬ ١ًُٝ‫ع‬٧‫ايٓاغ‬‫يف‬١‫املدزض‬,‫ٚتعصٜصٖا‬ ُ٘ٝ‫ق‬ ١‫ملُازض‬٢‫ٜهتؿ‬ ٫ ٕ‫ٚأ‬‫بأضايٝب‬‫ايٛعغ‬ .‫ؾكط‬‫ٚايتًكني‬ ٠ٚ‫بايكد‬ّ‫ا٫ٖتُا‬١‫ايضاذت‬.‫ٚممازضاتٗا‬‫أقٛاهلا‬‫يف‬ِٝ‫يًك‬١ًُٝٝ‫ايتع‬١َٛ‫املٓع‬ٌ‫متج‬ٍ٬‫خ‬َٔ‫تعٗس‬‫اييت‬ ١‫با٭ْػط‬ ّ‫ا٫ٖتُا‬١ٝ‫املدزض‬,١‫املتٓٛع‬‫ٚا‬‫ييت‬ٔ‫ميه‬َٔ‫خ٬هلا‬١‫ممازض‬:ِٝ‫ايك‬,٣‫نايػٛز‬,‫ٚاذتٛاز‬ ...ٕٚ‫ٚايتعا‬. ‫اإلظتابٞ؟‬‫يًطًٛى‬٠‫املعصش‬‫املدازع‬‫َػسٚع‬ ‫يف‬ِٝ‫ايك‬‫بتعصٜص‬ِ‫ْٗت‬‫ملاذا‬ .١‫يًُدزض‬١ُٗ‫امل‬‫ا٭دٚاز‬َِٔٝ‫ايك‬٢ً‫ع‬١ٝ‫ايذلب‬ ‫ا٫دتُاع‬‫ايبٝ٦ات‬ٌ‫أَج‬َٔ١‫ٚاملدزض‬;‫نبرل‬ٌ‫بػه‬ٞ‫ا٫دتُاع‬ٌ‫ايتؿاع‬٢ً‫ع‬‫تعتُد‬ِٝ‫ايك‬.‫يريو‬١‫احملكك‬١ٝ ‫أ‬.‫املعًُني‬٣‫يد‬١ٜٛ‫ايذلب‬٠‫ارتدل‬‫ضتجُاز‬ ١‫املدزض‬ٌ‫داخ‬ٞ‫اإلظتاب‬‫ايطًٛى‬١ُٝٓ‫ت‬‫يف‬١َُٗٚ١‫ْادع‬١ًٝ‫ٚض‬.
 47. 46 :ِٝ‫ايك‬‫تعسٜـ‬ ٔ‫ٚميه‬ ,‫إيٝٗا‬ ‫ايٓعس‬ ‫شٚاٜا‬ ‫باخت٬ف‬ ِٝ‫ايك‬ ‫تعسٜؿات‬ ‫ختتًـ‬‫تضٓٝـ‬‫َا‬‫متدض‬٘ٓ‫ع‬‫ايبشح‬ًُٞ‫ايع‬‫يف‬‫ٖرا‬ ‫ايطٝام‬‫إىل‬١‫ث٬ث‬‫أ‬:‫جتاٖات‬ ‫ا٫جت‬ٙ‫ا‬ٍٚ‫ا٭‬:ٖٞ١‫زتُٛع‬‫املعاٜرل‬‫ٚاملكاٜٝظ‬‫اييت‬ِ‫عته‬‫بٗا‬٢ً‫ع‬٤‫ا٭غٝا‬َٔ‫سٝح‬ٔ‫اذتط‬‫ٚايكبح‬ٍٛ‫ٚايكب‬ٚ‫أ‬ ‫ايسؾض‬. ٙ‫ا٫جتا‬ْٞ‫ايجا‬:‫تؿغٝ٬ت‬ٖٞ‫غتتازٖا‬‫ايؿسد‬. ٙ‫ا٫جتا‬‫ايجايح‬:ٖٞ‫سادات‬‫ٚدٚاؾع‬‫ٚاٖتُاَات‬ٚ‫إ‬‫جتاٖات‬‫َٚعتكدات‬‫تستبط‬.‫بايؿسد‬ (,‫ادت٬د‬2015.) ٝ‫ض‬ ‫املػسٚع‬ ‫ٖرا‬ ‫ٚيف‬٘‫أقٛاي‬ ‫يف‬ ‫آثازٖا‬ ‫ٚتعٗس‬ ,‫ايطايب‬ ‫ٜتبٓاٖا‬ ‫اييت‬ ٨‫ٚاملباد‬ ‫ا٭ضظ‬ "‫بـ‬ ِٝ‫ايك‬ ‫تعسٜـ‬ ِ‫ت‬ ٚ٘‫ٚأؾعاي‬‫أ‬."٘‫جتاٖات‬
 48. 47 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ 1-‫أ‬.‫ٚايطًٛى‬ِٝ‫ايك‬‫بني‬١‫ايع٬ق‬٘‫َعسؾ‬َٕٔٛ‫املػازن‬ٔ‫ٜتُه‬ٕ ‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬: ٞ‫مجاع‬‫ْكاش‬ ‫ذٖين‬‫عضـ‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ ‫ا‬,ًَّْ٘ٛ٬‫ق‬‫أ‬ًَْ٘ٛ‫ٚزام‬ ,‫ايطًٛى‬٢ً‫ع‬‫ٚتٓعهظ‬ٕ‫بايٛددا‬‫تستبط‬ِٝ‫ايك‬(١ًُٝ‫ايع‬٠‫يًٓػس‬‫قسا٤تو‬‫بعد‬2/1/3)‫تضٓٝـ‬ٍٛ‫س‬ ٚ١ْٝ‫ايٛددا‬‫يٮٖداف‬ٍٚٛ‫نساث‬‫زتُٛعتو‬‫َع‬ٕٚ‫بايتعا‬‫ا‬ٌ‫غه‬ِ‫زض‬ْٞ‫بٝا‬‫؟‬‫ٚايطًٛى‬ِٝ‫ايك‬ ‫بني‬١‫ايع٬ق‬‫ٜٛعح‬ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... 212ٞ‫مجاع‬25‫ٚايطًٛى‬ِٝ‫ايك‬‫بني‬١‫ايع٬ق‬
 49. 48 (‫يٓػاط‬١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬2/1/3) )‫اثوول‬‫ر‬‫ك‬‫(تصنيف‬ ‫الوجداين/االنفعايل‬ ‫اجملال‬ ‫وتؤدي‬ ،‫وميولو‬ ‫املتعلم‬ ‫مشاعر‬ ‫على‬ ‫أ‬‫ر‬‫تط‬ ‫اليت‬ ‫الداخلية‬ ‫ات‬‫ري‬‫التغ‬ ‫الوجداين‬ ‫اجملال‬ ‫يف‬ ‫بوية‬‫رت‬‫ال‬ ‫األىداف‬ ‫تتناول‬ .‫وتصرفاتو‬ ‫كو‬‫سلو‬ ‫توجو‬ ‫اليت‬ ‫والقيم‬ ‫واملعايري‬ ‫واملبادئ‬ ‫واالجتاىات‬ ‫املواقف‬ ‫تبنيو‬ ‫إىل‬ ‫ال‬ ‫اجملال‬ ‫مستوايت‬ ‫أبرز‬ ‫أما‬:‫فهي‬ ‫اثوول‬‫ر‬‫ك‬‫تصنيف‬ ‫حسب‬ ‫وجداين‬ ‫أ‬-( ‫واستقباهلا‬ ‫ات‬‫ري‬‫للمث‬ ‫االنتباه‬ ‫مستوى‬Receivingً‫ا‬‫اىتمام‬ ‫يبدي‬ ،‫يصغي‬ ،‫يف‬ ‫يرغب‬ ،‫(يستمتع‬ ) .)‫يسأل‬ ،‫يستقبل‬ ،ً‫ا‬‫بسيط‬ ‫ب‬-( ‫ات‬‫ري‬‫للمث‬ ‫اإلجيابية‬ ‫االستجابة‬ ‫مستوى‬Responding،ً‫ان‬‫استحسا‬ ‫يصفق‬ ،‫ابلعمل‬ ‫(يتطوع‬ ) ‫يبا‬ ،‫على‬ ‫يوافق‬ ،ً‫ا‬‫اىتمام‬ ‫يبدي‬.)‫على‬ ‫يساعد‬ ،‫يتعاون‬ ،‫يساعد‬ ،‫در‬ ‫ج‬-( ‫واملواقف‬ ‫لألشياء‬ ‫تقدير‬ ‫أو‬ ‫قيمة‬ ‫إعطاء‬ ‫مستوى‬Valuing،‫يربر‬ ،‫حيتج‬ ،‫مسامهتو‬ ‫يزيد‬ ،‫(يدعم‬ ) .)‫يف‬ ‫يشارك‬ ‫د‬-( )‫قيمي‬ ‫(نسق‬ ‫ابط‬‫رت‬‫م‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫القيم‬ ‫تنظيم‬ ‫مستوى‬Value Complex،‫يناقش‬ ،‫ينظم‬ ،‫(يقارن‬ ) ‫يصد‬ ،‫خيتار‬ ،ً‫ا‬‫موقف‬ ‫حيدد‬ ،‫األبدال‬ ‫يوازن‬.)ً‫ا‬‫أحكام‬ ‫ر‬ ‫ـ‬‫ى‬-‫أجلها‬ ‫من‬ ‫لتضحية‬ ‫واالستعداد‬ ‫هبا‬ ‫از‬‫ز‬‫واالعت‬ ‫السلوك‬ ‫يف‬ ‫القيمة‬ ‫متثل‬ ‫أو‬ ‫التجسيد‬ ‫مستوى‬ (Characterization by Value،‫يؤمن‬ ،‫يتابع‬ ،ً‫ال‬‫وفع‬ ً‫ال‬‫قو‬ ‫يعرب‬ ،‫يتجنب‬ ،‫اجع‬‫ر‬‫ي‬ ،‫ر‬ِّ‫ـد‬‫ق‬‫(ي‬ ) .)‫يضحي‬ ،‫يقرر‬ ،‫يلتزم‬ ،‫ديارس‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫حيدث‬ ‫والقيم‬ ‫واالجتاىات‬ ‫امليول‬ ‫اكتساب‬ ‫إن‬‫من‬ ‫تعلمها‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫تقدم‬ ‫كلما‬‫و‬ ،‫انمية‬ ‫اكمية‬‫ر‬‫ت‬ ، )‫والتضحية‬ ‫ام‬‫ز‬‫وااللت‬ ‫(لتمثل‬ ‫العليا‬ ‫املستوايت‬ ‫إىل‬ ،)‫واالختيار‬ ‫االستجابة‬ ‫مث‬ ‫(االستقبال‬ ‫األدىن‬ ‫املستوى‬ .‫وقوة‬ ً‫ا‬‫عمق‬ ‫القيمة‬ ‫أو‬ ‫للعمل‬ ‫االنتماء‬ ‫ازداد‬ ‫بوية‬‫رت‬‫ال‬ ‫لألىداف‬ ‫املختلفة‬ ‫اجملاالت‬ ‫أن‬ ‫ىنا‬ ‫وأتكيده‬ ‫ذكره‬ ‫جيدر‬ ‫ومما‬،ً‫ا‬‫كي‬‫سلو‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫تتكامل‬ ‫والتعلمية‬ ‫أو‬ ‫صرف‬ ‫وجداين‬ ‫أبنو‬ ‫وصفو‬ ‫ديكن‬ ‫سلوك‬ ‫ىناك‬ ‫فليس‬ ،‫هبا‬ ‫ويتأثر‬ ‫األخرى‬ ‫اجملاالت‬ ‫يف‬ ‫منها‬ ‫جمال‬ ‫كل‬ ‫ويؤثر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫كليهما‬‫عن‬ ‫التعبري‬ ‫وجيري‬ ،‫املعرفة‬ ‫يتطلبان‬ ‫والعاطفة‬ ‫امليل‬ ‫ألن‬ ،‫صرف‬ ‫كي‬‫نفسحر‬ ‫أو‬ ‫صرف‬ ‫معريف‬ ‫التعلي‬ ‫أىداف‬ ( .‫املالحظ‬ ‫السلوك‬، ‫ـا‬‫ه‬‫وتعلم‬ ‫والقيم‬ ‫ـات‬‫ى‬‫االجتا‬ ‫تعليم‬ ‫على‬ ‫كيز‬‫الرت‬ ‫مع‬ ‫م‬‫والتعل‬ ‫م‬2010) ‫م‬
 50. 49 ‫ْػاط‬‫َسؾل‬2/1/2 ‫املدازع‬‫يف‬ِٝ‫ايك‬٤‫بٓا‬‫خطٛات‬ ‫ْػاط‬‫َسؾل‬2/1/2 ١ُٝ‫ايك‬١ُٝ‫ايك‬‫تٛصٝـ‬١ٝ‫ايطًٛن‬‫امل٪غسات‬ ٤‫ا٫ْتُا‬ ‫ٚسب‬ ٔ‫ايٛط‬ ٔ‫املٛاط‬‫بني‬١ٝ‫َجاي‬١‫ع٬ق‬ ٘ٓ‫ٚط‬‫سب‬‫إىل‬ٙ‫تكٛد‬,٘ٓ‫ٚٚط‬ .٘ٓ‫ع‬١‫ٚاملداؾع‬ ................................................................. ................................................................ ................................................................ ٔ‫سط‬ ٌَ‫ايتعا‬ ‫َع‬ِٝ‫ٜطتك‬‫َا‬‫إىل‬ٛ‫ٜدع‬‫ضًٛى‬ ‫َع‬ِ‫ٜٚٓطذ‬,‫اذتٓٝـ‬‫ايػسع‬ ‫ٚاٯد‬‫ايرٚم‬ٌ‫ٚظتع‬,١َ‫ايعا‬‫اب‬ .‫ايٓاع‬َّٔ‫ا‬‫ستبٛب‬‫ايػدط‬ ................................................................. ................................................................ ................................................................ ّ‫اسذلا‬ ّ‫ايٓعا‬ ٫‫ا‬‫عتكل‬‫مبا‬ّ‫ايٓعا‬‫ٚتكدٜس‬ّ‫يتصا‬ ١ْٝ‫ا٭ْا‬‫ٚعتازب‬,‫ادتُٝع‬١‫َضًش‬ .١ٜ‫ايؿسد‬١‫ٚايٓصع‬ ................................................................. ................................................................ ................................................................ ٕٚ‫ايتعا‬‫غاٜات‬‫حتكٝل‬١ٝ‫بػ‬ّ‫ا‬ٜٛ‫ض‬ٌُ‫ايع‬ .١‫َػذلن‬١َ‫عا‬ ................................................................. ................................................................ ٕ‫ا٫تكا‬ ٠‫ٚادتٛد‬ ٠‫مبٗاز‬‫ٚايتهًٝؿات‬ٍ‫ايعُا‬١‫ممازض‬ ‫ٚد‬,١ٝ‫عاي‬.ّ‫اإلسها‬َٔ٠‫نبرل‬١‫زد‬ ................................................................. ................................................................ 1.‫اختٍبر‬ ‫القٍن‬ ‫الوستهدفت‬ 2.‫تىصٍف‬ ‫القٍوت‬ ‫ووضغ‬ ‫هؤشزاث‬ ‫لهب‬ ‫سلىكٍت‬ 3.‫التنىٌغ‬ ً‫ف‬ ‫و‬ ‫األسبلٍب‬ ‫الىسبئط‬ 4.‫تقىٌن‬ ‫السلىك‬ ً‫القٍو‬ ‫ببألدواث‬ ‫الونبسبت‬
 51. 50 ‫يٓػاط‬١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬2/1/2 ‫خطٛات‬٤‫بٓا‬ِٝ‫ايك‬‫يف‬:‫املدازع‬ 1.‫ا‬‫ختٝاز‬ِٝ‫ايك‬:١‫املٓاضب‬ ٞ‫ٜٓبػ‬٢ً‫ع‬١‫املدزض‬‫أ‬ٕ‫حتسظ‬٢ً‫ع‬‫أ‬‫ختٝاز‬ِٝ‫ايك‬١‫املٓاضب‬,‫يبٝ٦تٗا‬‫ٚاييت‬ِٗ‫تط‬‫يف‬٤‫ا٫زتكا‬‫بطًٛنٝات‬ ,‫ط٬بٗا‬‫ٚتعصٜص‬ٞ‫اإلظتاب‬,‫َٓٗا‬‫ٖٚٓايو‬‫بعض‬ِٝ‫ايك‬‫اييت‬‫حتتاز‬‫إيٝٗا‬١٦ٝ‫ايب‬,١ٝ‫املدزض‬ٌ‫َج‬:,ٍ‫ايعد‬ ,ٕ‫اإلسطا‬ٔ‫سط‬,ٌَ‫ايتعا‬ٕ‫ا٫تكا‬,٠‫ٚادتٛد‬ّ‫اسذلا‬,ّ‫ايٓعا‬ٌُ‫ايع‬,ٞ‫ايتطٛع‬٤‫ا٫ْتُا‬,١ٓ‫ٚاملٛاط‬‫غهس‬ِ‫ايٓع‬ ...,٫ٚ‫َاْع‬ٕ‫أ‬ّٛ‫تك‬١‫املدزض‬‫باختٝاز‬ِٝ‫ق‬‫غرلٖا‬‫ٚؾل‬‫أ‬,‫ستٝاداتٗا‬‫ٖٚٓايو‬‫بعض‬‫املعاٜرل‬‫اييت‬ِٗ‫تط‬‫يف‬ ‫ا٫ختٝاز‬ٌ‫ا٭َج‬١ُٝ‫يًك‬‫املساد‬١ٝ‫ايذلب‬‫عًٝٗا‬‫يف‬,١‫املدزض‬ٌ‫َج‬: ١‫ساد‬١٦ٝ‫ايب‬١ٝ‫املدزض‬. ِٗ‫تط‬‫يف‬ٌٜ‫تعد‬‫ايطًٛنٝات‬‫ا٭نجس‬ّ‫ا‬‫ظٗٛز‬‫يف‬١ُ٥‫قا‬‫املػه٬ت‬. ‫اختٝاز‬‫ا‬ِٝ‫يك‬١ٜ‫املسنص‬ٚ‫أ‬‫ايعًٝا‬. ‫َٓاضبتٗا‬‫َع‬‫خضا٥ط‬١ً‫املسس‬١ٜ‫ايعُس‬. ‫ايذلنٝص‬٢ً‫ع‬‫عدد‬َِٔٝ‫ايك‬;ٌ‫ٜٚؿغ‬ٕ‫أ‬٫‫تصٜد‬ٔ‫ع‬‫قُٝتني‬‫يف‬ٌ‫ن‬ٌ‫ؾض‬ٞ‫دزاض‬. ّ‫اضتددا‬‫ايطسم‬١ًُٝ‫ايع‬‫يف‬‫اختٝاز‬ِٝ‫ايك‬١‫املٓاضب‬. 2.‫تٛصٝـ‬١ُٝ‫ايك‬‫ٚٚعع‬‫َ٪غسات‬١ٝ‫ضًٛن‬:‫هلا‬ ٫ ٢‫ست‬ ١ُٝ‫يًك‬ ‫ايضشٝح‬ ‫ايتٛصٝـ‬ َٔ ‫٫بد‬‫ٚعع‬ ‫ٚنريو‬ ,‫عًٝٗا‬ ١ٝ‫ايذلب‬ ٢ً‫ع‬ ًَٕٛ‫ايعا‬ ‫تؿطرلٖا‬ ٢ً‫ع‬ ‫غتتًـ‬ .ِٜٛ‫ايتك‬١ٝ‫ؾعاي‬‫يف‬ِٗ‫ٚتط‬ٌ٥‫ايٛضا‬‫تٜٓٛع‬‫يف‬‫تؿٝد‬,‫هلا‬١ٝ‫ضًٛن‬‫َ٪غسات‬ 1.‫اختٍبر‬ ‫القٍن‬ ‫الوستهدفت‬ 2.‫تىصٍف‬ ‫القٍوت‬ ‫ووضغ‬ ‫هؤشزاث‬ ‫لهب‬ ‫سلىكٍت‬ 3.‫التزبٍت‬ ‫القٍن‬ ‫ػلى‬ ً‫ف‬ ‫والتنىٌغ‬ ‫األسبلٍب‬ 4.‫تقىٌن‬ ‫السلىك‬ ً‫القٍو‬ ‫ببألدواث‬ ‫الونبسبت‬
 52. 51 ١ً‫أَج‬: ١ُٝ‫ايك‬١ُٝ‫ايك‬‫تٛصٝـ‬١ٝ‫ايطًٛن‬‫امل٪غسات‬ ٤‫ا٫ْتُا‬ ‫ٚسب‬ ٔ‫ايٛط‬ ٔ‫املٛاط‬‫بني‬١ٝ‫َجاي‬١‫ع٬ق‬ ٘ٓ‫ٚط‬‫سب‬‫إىل‬ٙ‫تكٛد‬,٘ٓ‫ٚٚط‬ .٘ٓ‫ع‬١‫ٚاملداؾع‬ ................................................................. ................................................................ ................................................................ ٔ‫سط‬ ٌَ‫ايتعا‬ ‫َع‬ِٝ‫ٜطتك‬‫َا‬‫إىل‬ٛ‫ٜدع‬‫ضًٛى‬ ‫َع‬ِ‫ٜٚٓطذ‬,‫اذتٓٝـ‬‫ايػسع‬ ٌ‫ٚظتع‬,١َ‫ايعا‬‫ٚاٯداب‬‫ايرٚم‬ .‫ايٓاع‬َّٔ‫ا‬‫ستبٛب‬‫ايػدط‬ .١‫املدزض‬٤٬َ‫ش‬‫َع‬ٌَ‫ايتعا‬ٔ‫عتط‬ .١‫املدزض‬‫يف‬‫اذتُٝد‬‫يًطًٛى‬١‫ٚاملدايؿ‬١‫املصعذ‬‫ايتضسؾات‬‫ٜتذٓب‬ .‫اجملتُع‬‫متاضو‬‫يف‬ٙ‫ٚدٚز‬,‫ارتًل‬ٔ‫عط‬‫ايتُطو‬١ُٖٝ‫أ‬ٞ‫ٜع‬ ٍٛ‫ايك‬ٔ‫سط‬‫يف‬٘‫ٚصشابت‬ًِ‫ٚض‬ً٘ٝ‫ع‬‫اهلل‬٢ً‫ص‬ٍٛ‫بايسض‬ٟ‫ٜكتد‬ ‫ٚايؿع‬.ٌ ‫أ‬ّ‫سذلا‬ ّ‫ايٓعا‬ ‫مبا‬ّ‫ايٓعا‬‫ٚتكدٜس‬ّ‫ا٫يتصا‬ ,‫ادتُٝع‬١‫َضًش‬‫عتكل‬ ١‫ٚايٓصع‬١ْٝ‫ا٭ْا‬‫ٚعتازب‬ .١ٜ‫ايؿسد‬ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ٕٚ‫ايتعا‬‫حتكٝل‬١ٝ‫بػ‬ّ‫ا‬ٜٛ‫ض‬ٌُ‫ايع‬ .١‫َػذلن‬١َ‫عا‬‫غاٜات‬ .ٜٔ‫اٯخس‬‫َع‬ًَ٘‫تعا‬٤‫أثٓا‬ٕٚ‫ايتعا‬‫أخ٬قٝات‬‫ٜطبل‬ .١‫املدزض‬َٔ‫تٓطًل‬‫اييت‬١ٝ‫ايتطٛع‬‫ايٓػاطات‬‫يف‬‫ٜػازى‬ .ٞ‫ا٫دتُاع‬‫ٚا٫ْدَاز‬ٕٚ‫ايتعا‬‫بني‬١‫ايع٬ق‬‫ٜدزى‬ ‫اإل‬ٕ‫تكا‬ ٠‫ٚادتٛد‬ ‫اي‬١‫ممازض‬‫ٚايتهًٝؿات‬ٍ‫عُا‬ ٠‫نبرل‬١‫ٚدزد‬,١ٝ‫عاي‬٠‫مبٗاز‬ .ّ‫اإلسها‬َٔ .ٙ‫أَٛز‬‫مجٝع‬‫يف‬ًِٝ‫ايط‬‫ايتدطٝط‬٠‫َٗاز‬‫ميازع‬ .٘‫أعُاي‬َٔ٤‫ا٫ْتٗا‬‫بعد‬٘٥‫أدا‬ِٜٛ‫تك‬٢ً‫ع‬‫عتسظ‬ .ٟٚ‫ٚا٭خس‬ْٟٛٝ‫ايد‬‫بايٓذاح‬ٕ‫اإلتكا‬١‫ع٬ق‬‫ٜدزى‬
 53. 52 30١ٝ‫ايذلب‬٢ً‫ع‬ِٝ‫ايك‬‫ٚايتٜٓٛع‬‫يف‬‫ا٭ضايٝب‬ ‫ٜػرل‬‫بعض‬‫ايباسجني‬‫ٚاملٗتُني‬١ٝ‫بايذلب‬٢ً‫ع‬ِٝ‫ايك‬ٕ‫أ‬‫ٖٓايو‬‫قغاٜا‬‫يف‬١ٝ‫ؾعاي‬ٌٝ‫ايتػه‬‫ايضشٝح‬١ُٝ‫يًك‬‫يف‬١ٝ‫غدض‬,‫ايطايب‬‫َٚٓٗا‬: ‫اذتسظ‬‫عٓد‬٠‫اإلغاز‬ِٝ‫يًك‬٢ً‫ع‬١‫شتاطب‬٠‫ايؿطس‬١ًّ‫ب‬‫ٚادت‬١ْٝ‫اإلْطا‬١‫املٛدع‬‫بارترل‬١ًٝ‫ٚايؿغ‬. ‫تعد‬١‫شتاطب‬٠‫ايؿطس‬‫مبا‬‫ؾٝٗا‬َٔ‫اضتعدادات‬,‫يًدرل‬‫ًَٚهات‬١ًٝ‫ايؿغ‬‫ايباب‬‫ا٭ٚضع‬ٟ‫اير‬‫ًْر‬َ٘ٓ‫إىل‬ ١‫شتاطب‬ٌ‫ايعك‬‫ٚحتؿٝص‬,‫ايطًٛى‬‫ٚيرى‬‫٫بد‬َّٔ‫اضتددا‬ٌ٥‫ايٛضا‬‫ا٭ْطب‬‫يريو‬. ‫اضتجُاز‬‫امل٪ثسات‬١ٝ‫ايعاطؿ‬‫يف‬,ٕ‫اإلْطا‬ٌ‫َج‬:,١‫احملب‬,‫ٚارتٛف‬٠‫ٚايطعاد‬.,‫ٚشتاطبتٗا‬ٍَٔ٬‫خ‬‫ا٭ضايٝب‬ ١‫املٓاضب‬,‫يريو‬ٌ‫َج‬:‫عسب‬,ٍ‫ا٭َجا‬,‫ايذلغٝب‬١‫ايكض‬. ٫‫بد‬‫عٓد‬‫ايذل‬١ٝ‫ب‬٢ً‫ع‬ِٝ‫ايك‬َٔ‫ايتأضٝظ‬ْٞ٬‫ايعك‬‫املعتُد‬٢ً‫ع‬ٌٝ‫ايدي‬ٕ‫ٚايدلٖا‬‫ٚاإلقٓاع‬. ‫ايطًٛى‬‫ؾسع‬ٔ‫ع‬‫ايتضٛز‬ُٖٞٝ‫املؿا‬٤‫يٮغٝا‬‫ٚا٭سداخ‬,‫ٚاملهْٛات‬‫ٚيرى‬‫٫بد‬َٔ‫ايػسح‬‫ايٛاعح‬‫٭بعاد‬ِٝ‫ايك‬ ‫َٚا‬‫غتايـ‬ٌ‫ايتُج‬,‫بٗا‬ٌَٔٚ٥‫ايٛضا‬١‫املٓاضب‬‫يريو‬:‫اذتٛاز‬,١‫ٚاملٓاقػ‬‫ايعضـ‬,‫ايرٖين‬ًٛ‫أض‬‫ب‬ٌ‫س‬ ,‫املػه٬ت‬ًٌٝ‫حت‬‫ا٭سداخ‬,‫ٚاملٛاقـ‬‫ايدزاَا‬. ‫ٜبدأ‬‫ايطًٛى‬ُٞٝ‫ايك‬‫بايتدًل‬ٞ‫ايتدزظت‬‫ٜٚطتُس‬‫يف‬‫ايتدًل‬ُٛٓ‫ٚاي‬ٞ‫ايطًٛن‬٢‫ست‬‫ٜضبح‬٠‫عاد‬. ٢‫ٜساع‬‫عٓد‬١ٝ‫ايذلب‬٢ً‫ع‬;ِٝ‫ايك‬,١‫املتابع‬,١ٜ‫ٚا٫ضتُساز‬‫ٚايتعصٜص‬ٞ‫ايطًٛن‬. ‫ستو‬;ِٝ‫ايك‬ٖٛ‫صدم‬ّ‫ا٫يتصا‬‫بٗا‬ٌُ‫ٚايع‬‫مبكتغاٖا‬‫بداؾع‬‫د‬ًٞ‫اخ‬١‫ٚزقاب‬,١ٝ‫ذات‬‫ٚيريو‬‫٫بد‬٢ً‫ع‬ٞ‫املسب‬ٕ‫أ‬ ‫عتسظ‬٢ً‫ع‬ِٝ‫تدع‬‫ذيو‬. 4.ِٜٛ‫تك‬‫ايطًٛى‬ُٞٝ‫ايك‬‫با٭دٚات‬:١‫املٓاضب‬ ‫ٜكضد‬ِٜٛ‫بتك‬‫ايطًٛى‬ُٞٝ‫ايك‬‫إصداز‬ِ‫سه‬٢ً‫ع‬٣‫َد‬ٞ‫ٚع‬‫ايطايب‬١ُٝ‫بايك‬‫اييت‬٢‫تسب‬‫عًٝٗا‬َ٘‫ٚايتصا‬,‫بٗا‬ ٌُٖٛٚ‫ٜػ‬‫داْبني‬‫َُٗني‬ٕ٬‫ٜتُج‬‫يف‬: ّ٫ٚ‫أ‬:ٞ‫ايٛع‬‫اإلدز‬ٞ‫ان‬‫ٚاملعسيف‬١ُٝ‫بايك‬١ًُ‫املتع‬. ‫ثاْٝا‬:‫ايطًٛى‬ًٞ‫ايؿع‬‫املبين‬٢ً‫ع‬ٌ‫متج‬‫ايطايب‬‫يًُ٪غسات‬١ٝ‫ايطًٛن‬١‫ايداي‬٢ً‫ع‬١ُٝ‫ايك‬١ًُ‫املتع‬. ً٘ٝ‫ٚع‬ٕ‫ؾإ‬ِٜٛ‫تك‬‫ايطًٛى‬ُٞٝ‫ايك‬‫ٜتطًب‬َّٔ‫اضتددا‬ ٞ‫املسب‬‫أدٚات‬١ٝ‫تكٛمي‬‫تهػـ‬٘‫ي‬ٔ‫ع‬ٜٔ‫ٖر‬ٜٔ‫ايبعد‬ ‫ا٭ضاضٝني‬‫يف‬‫غسع‬ِٝ‫ايك‬٣‫يد‬‫ايطايب‬٠‫بضٛز‬َ٠‫طتُس‬١ًَ‫َٚتها‬.(,‫ادت٬د‬2015.)
 54. 53 ‫الثانية‬ ‫التدريبية‬ ‫اجللسة‬‫الثاين‬ ‫ليوم‬ ‫األداء‬ ‫ات‬‫ر‬‫ومؤش‬ ‫اجملتمعية‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫االجيايب‬ ‫السلوك‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫مشروع‬ ‫يف‬ ‫ودورىا‬ ‫اجملتمعية‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مفهوم‬ ‫األداء‬ ‫ات‬‫ر‬‫مؤش‬
 55. 54 ١ٝ‫ايتدزٜب‬١‫ادتًط‬١‫خط‬ ّ‫اإلدسا٤ات‬١‫بايدقٝك‬َٔ‫ايص‬ 1(١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬‫ْػاط‬2/2/1ٞ‫)مجاع‬15‫د‬ 2ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫َػسٚع‬‫يف‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬‫دٚز‬20‫د‬ 3(٤‫ا٫دا‬‫َ٪غسات‬‫تعسٜـ‬‫ْػاط‬2/2/2ٞ‫مجاع‬)20‫د‬ 4( ٤‫ا٫دا‬‫َ٪غسات‬‫خضا٥ط‬‫ْػاط‬2/2/3ٞ‫مجاع‬)20‫د‬ 5٤‫ا٫دا‬‫َ٪غسات‬١‫صٝاغ‬١ٝ‫نٝؿ‬25‫د‬ ‫اجملُٛع‬100‫د‬
 56. 55 :‫ايٓػاط‬‫ٖدف‬ ‫أ‬ٛ‫املػازن‬‫ٜتعسف‬ٕ.١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬ّٛٗ‫َؿ‬٢ً‫ع‬ٕ :‫ايتدزٜب‬١‫طسٜك‬ ٞ‫مجاع‬‫ْكاش‬ ‫ذٖين‬‫عضـ‬ :١َ‫اي٬ش‬‫املٛاد‬ ‫أ‬,ًَّْ٘ٛ٬‫ق‬‫أ‬ًَْ٘ٛ‫ٚزام‬ ‫زتُٛعتو‬‫َع‬ٕٚ‫بايتعا‬‫بني‬ٌ‫نٛص‬٠‫ايعباز‬‫اىل‬‫نًُات‬٘‫اعاؾ‬‫َع‬١ًَ‫نا‬٠‫عباز‬ٕٛ‫تته‬‫عٝح‬‫ايهًُات‬‫زتٝب‬ .‫ايهًُات‬ ......................................................................................................... ......................................................................................................... 221ٞ‫مجاع‬15‫ٚدٚزٖا‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعسٜـ‬ ٞ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫َػسٚع‬‫يف‬.
 57. 56 ‫ايٓػاط‬‫َسؾل‬2/2/1 ‫زتُٛعتو‬‫َع‬ٕٚ‫بتعا‬‫أ‬‫يف‬‫نتب‬‫ا‬ًْٛ‫امل‬‫يبطاقات‬.‫يًطًٛى‬٠‫املعصش‬‫املدازع‬‫َػسٚع‬ ‫يف‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬‫دٚز‬‫َا‬٘ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ‫التكامل‬‫التعاون‬ ‫االسرة‬ ‫املدرسة‬ ‫احمللي‬ ‫اجملتمع‬ ‫اجلهود‬ ‫النظم‬‫املنظمة‬ ‫اللوائح‬
 58. 57 ‫يٓػاط‬١ًُٝ‫ايع‬٠‫املاد‬2/2/1 ١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬ :‫متٗٝد‬ ‫تعد‬١‫ايػسان‬١ٜ‫ا٭ضس‬١ٝ‫ٚاجملتُع‬٣‫إسد‬‫أضظ‬١ٝ‫إضذلاتٝذ‬ًِٝ‫ايتع‬ّ‫ايعا‬‫يف‬١‫املًُه‬‫ايعس‬١ٝ‫ب‬١ٜ‫ايطعٛد‬‫سٝح‬ ‫دعت‬‫إىل‬ّ‫قٝا‬١‫َػازن‬١ٝ‫سكٝك‬‫َع‬‫قطاعات‬‫اجملتُع‬١‫ناؾ‬ٙ‫بأؾساد‬٘‫َٚ٪ضطات‬١َٝٛ‫اذته‬١‫ٚارتاص‬. ‫يرا‬‫غسعت‬٠‫ٚشاز‬ًِٝ‫ايتع‬ِٝ‫بتٓع‬‫ايػسانات‬١ٝ‫اجملتُع‬‫ٚذيو‬‫باعتُاد‬ٞ‫َعاي‬‫ٚشٜس‬ًِٝ‫ايتع‬ٌٝ‫ايدي‬ُٞٝ‫ايتٓع‬ ٞ٥‫ٚاإلدسا‬‫ا٫صداز‬‫ايجايح‬ُِٝ‫بايتع‬ِ‫زق‬37354124‫ٚتازٜذ‬17/2/1437‫ٖـ‬‫ٚنريو‬ُِٝ‫تع‬٘ٝ‫َعاي‬ِ‫زق‬ 37617168‫ٚتازٜذ‬1/4/1437‫ٖـ‬ٍٛ‫س‬‫ص٬سٝات‬ٟ‫قا٥د‬‫ٚقا٥دات‬‫املدازع‬ٟ‫ٚاير‬‫أند‬٢ً‫ع‬‫أ‬١ُٖٝ‫ايػسانات‬ ١ٝ‫اجملتُع‬ :١‫ايػسان‬ّٛٗ‫َؿ‬ ‫ٚايًٛا٥ح‬ ِ‫ايٓع‬ ‫ٚؾل‬ ًٞ‫احمل‬ ‫ٚاجملتُع‬ ٠‫ا٭ضس‬ ‫َع‬ ٌَ‫ٚايتها‬ ٕٚ‫ايتعا‬ ٍ‫زتا‬ ‫يف‬ ١‫املدزض‬ ‫تبرهلا‬ ‫اييت‬ ‫ادتٗٛد‬ .١ُ‫املٓع‬ ‫د‬:‫املػسٚع‬‫يف‬١ٝ‫اجملتُع‬١‫ايػسان‬‫ٚز‬ 1.:ًٜٞ‫ؾُٝا‬‫املػسٚع‬‫يف‬١‫ايػسان‬‫دٚز‬‫ٜدلش‬ 2..‫املتعًُني‬٣‫يد‬١ٝ‫ا٫ظتاب‬‫ايطًٛنٝات‬ِ‫ٚدع‬‫إلسداخ‬ًٞ‫احمل‬‫ٚاجملتُع‬٠‫ٚا٭ضس‬١‫املدزض‬‫بني‬١‫ايع٬ق‬‫تعصٜص‬ 3.‫امل‬َِٔٗ‫ٚمحاٜت‬٤‫ا٭بٓا‬١ٝ‫بذلب‬‫ٜتعًل‬‫ؾُٝا‬٠‫ٚا٭ضس‬‫املعًُني‬‫بني‬‫ارتدلات‬ٍ‫تباد‬‫يف‬٠‫املطاعد‬.١ٝ‫ايطًٛن‬‫ػه٬ت‬ 4.٘‫تٛاد‬ ‫اييت‬ ‫ايضعٛبات‬ ٌٝ‫ٚتري‬ , ٞ‫ا٫ظتاب‬ ‫ايطًٛى‬ ١‫ثكاؾ‬ ‫ٚتسضٝذ‬ ١‫املدزض‬ ‫َػه٬ت‬ ٌ‫س‬ ‫يف‬ ٠‫املطاعد‬ .‫املتعًُني‬ 5.ًٞ‫احمل‬ ‫ٚاجملتُع‬ ٠‫ا٭ضس‬ ٌُٝ‫حت‬ ٍ٬‫خ‬ َٔ ,١ٝ‫ٚا٫دتُاع‬ ١ٝٓ‫ٚايٛط‬ ١ًُٝٝ‫ايتع‬ ‫ايدلاَر‬ ‫إصتاح‬ ‫يف‬ ١ُٖ‫املطا‬ ‫ا٫ظت‬‫ايطًٛى‬‫تعصٜص‬‫يف‬١‫املدزض‬٠‫َطاْد‬١ٝ‫َط٪ٚي‬ٞ‫اب‬ 6..١ًُٝٝ‫ايتع‬١ًُٝ‫ايع‬١ُ‫املٗت‬١‫املدتًؿ‬‫ا٭طساف‬‫بني‬ٌَ‫ٚايتها‬ٕٚ‫ايتعا‬‫حتكل‬ 7..ًِٝ‫ايتع‬٠‫ٚٚشاز‬١‫املدزض‬‫ٚيٛا٥ح‬ِ‫ْع‬‫َع‬‫ٜتؿل‬‫مبا‬ٞ‫املدزض‬‫اجملتُع‬‫يف‬١‫ايضاذت‬١ٓ‫املٛاط‬ّٛٗ‫َؿ‬‫تعصٜص‬ 8.‫إ‬.‫املػسٚع‬‫بساَر‬‫يتٓؿٝر‬ّ‫اي٬ش‬ِ‫ايدع‬‫ظتاد‬
Publicité