Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Dinler ve Cinsellik

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 66 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Dinler ve Cinsellik

 1. 1. DİNLER VE CİNSELLİK Emirhan Karakuş
 2. 2. GİRİŞ ●Tarihsel süreç içinde ilk insanın ortaya çıktığı zaman dilimi iki yüz bin yıl kadar öncedir. Aynı zamanda bu ilk insanın çıkışı, ‘’Homo Sapiens’’ cinselliğinin başladığı ve dinlerin ortaya çıktığı zamana rastlar. Geçmişten günümüze kadar gelen süre zarfı içinde her daim dinlerin varlığından söz etmemiz mümkündür.
 3. 3. ● Canlıların ortak özelliklerinden biri olan cinselliğin, ilk insandan önce yaşanması ise kaçınılmaz bir gerçektir. Bu ortak özellik yeni bireyler oluşturmamıza ve neslimizin devam etmesine olanak verir. İnsan soyu devam ettikçe içgüdüsel olarak üremek ve neslimizi devam ettirebilmek için cinsellik kaçınılmaz olacağından, insan hayatını düzenleyen dinlerin cinsellikten söz etmemesi olanaksızdır. Din ve kutsal kitaplar cinsellikle ilgili o dönemin kültürüne, bakış açısına, sınırlarına ve tabularına ışık tutar.
 4. 4. İLK ÇİFT ● Tevrat: "Ve Rab Allah, yerin toprağından adamı yarattı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam, yaşayan can oldu." (Tekvin / 2:7)
 5. 5. ●Tevrat’a göre Havva, Adem’in 2. eşidir. İlk eşi cennetten kovulan Lilith’dir. Lilith’in cennetten kovulması sonucunda Adem yalnız kalır ve tanrıya yakarır. Bunun sonucunda da Tanrı bu kez Havva’yı yaratır. ● Tevrat: "Ve Rab Allah dedi: Adem’in yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım." (Tekvin / 2:18-23)
 6. 6. ●Tevrat: "Ve Rab Allah, adamın üzerine derin uyku getirdi ve o uyudu ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapadı ve Rab Allah, adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve adam dedi: Şimdi bu, benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir, buna Nisa denecek, çünkü o, insandan alındı. Bunun için insan, anasını ve babasını bırakacak ve karısına yapışacaktır ve bir beden olacaklardır." (Tekvin / 2:18-23)
 7. 7. ● İncil: ‘’... orada vahşi kediler, sırtlanlar, buluşur, iblisler birbirine çağırır; Lilith’in dinlendiği ve rahat etmek için bulduğu yerdir orası. (İsiah / 24:14) ●Kur’an ’da Havva’dan bahsedilir ama orijinal metinde adı geçmez. Meallerde parantez içinde yazar. Kur’an’ da bahsedilen kişinin Havva olduğunu ise diğer kutsal kitaplardan veya hadislerden elde etmekteyiz.
 8. 8. ●Bu Kutsal Kitaplar’da ki metinlerde dikkat edilmesi gereken husus insanların çiftler halinde yaratıldığından bahsedilmesidir. Adem’e eş olacak bir dişi düşünülmüştür. Adem’in yanına bayan bir eş verilmesi çoğalmanın ereğidir. Erkek ve dişi. Biri olmayınca öteki de olmaz, olamaz. Kadınsız erkek, erkeksiz kadın düşünülemez. Biri olunca öteki de olur. Yaşamın vazgeçilmez bir gerçeğidir bu. Kutsal kitaplarda yer verilen Adem ve Havva bu yaşam gerçeğinin dile getirilişidir. Adem yaratılmış, sonra onun yalnız kalması hoş görülmemiş ve hemen ardından bir eş, bir dişi, yani Havva da yaratılmıştır. Böylece Adem, dişisiz bırakılmamıştır.
 9. 9. ● Tevrat’ın anlayışıyla öylesine bir dişi verilmiş ki, Adem’in vücudunun bir parçası olmuş, "Kemiğinden kemik, etinden et“ durumuna gelmiştir. Tevrat, dişiyle erkeği bir beden gibi kabul etmektedir. Bu ayet Tevrat'ta cinselliğe ne denli değer verildiğinin apaçık ispatı gibidir.
 10. 10. ●Kutsal kitaplarda ‘’İlk Çift’’ adı altında Adem ve Havva anlatır. Bunu izleyen diğer ayetlerde ise ‘’İlk Günah’’ ve ‘’Aden Bahçesin’den (cennetten)’’ çıkışları anlatılır.
 11. 11. İLK GÜNAH ● Cennette Adem ve Havva’ya yasaklanan meyve neydi ve neden yasaklanmıştı? ● Bu konu hakkında çok çeşitli yorumlar mevcut olmakla birlikte bir yorum konumuz bakımından bizi ilgilendirmektedir. Bazı yorumculara göre yasak meyve Adem ile Havva’nın cinsel ilişkileriydi. Neden yasaklandığı konusu ise bazı din adamları, Adem ile Havva’nın meşru bir evliliğe girmeden önce cinsel ilişki kurmasınlar -yani yasak meyveyi yemesinler- önce bir süre arkadaşlık etmeleri gerektiğine bağlamaktadırlar.
 12. 12. ●Ne var ki bu yorum, pek tutarlı değildir. Yasak meyve eğer cinsel ilişkiyse, bu cennette kaldıkları süre boyunca yasaklanmıştı. Bu çift cennetten kovulmayı göze almadan yasak meyveye ulaşamayacak ve cinsel ilişkiye giremeyeceklerdi. Bu durumda bir seçim yapmaları gerekmekteydi ve cennetten kovulma pahasına cinsel ilişkiyi seçtiler.
 13. 13. ● Adem, yalnız başına kendi kendine yetmemiş ve Havva'nın arkadaşlığını gereksemiştir. Havva'nın yaratılışı, tek bir cinsin kendi başına ne hazzı ne de mutluluğu bulamayacağının bir anlatımıdır. Âdem günah işlemeyi ve dolayısıyla cennetten kovulmayı göze alarak Havva'nın kendisini baştan çıkarmasına razı olmuştur.
 14. 14. ●Bu da iki cinsin arasındaki çekiciliğin ne denli güçlü olduğunu gösterir. Âdem erkek ve Havva da kadın olarak birbirlerinden çok değişik olmakla birlikte birbirlerini tamamlayıcı niteliktedirler. Her ikisi de kendi başlarına eksik ve kendi kendilerine yetersizdirler.
 15. 15. ● Ancak sevgi, cinsel ilişki ve haz içinde birleşebildikleri zaman kendilerini tamamlayabilirler. Din kitaplarının işlediği Adem ile Havva, insanlığın en büyük gerçeğini dile getirmektedir. Kadın ve erkek, ancak birlikte oldukları zaman mutluluk meyvesini tadabilirler.
 16. 16. CİNSEL YÖNELİM ● Tevrat: Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma bu iğrençtir. (Tekvin 18:12) ●Tevrat: Bir erkek bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü haketmişlerdir. (Levililer / 20:13)
 17. 17. ● Yahudilikte eşcinsellik tevrat zamanına kadar dayanır ve Tekvin ile Levililer kitaplarında bahsedilir. Tekvin, Sodom ve Gomora’nın Tanrı tarafından yıkıldığından bahsedir. Sodom ve Gomora adı altında geçen bu kentler Lut Gölünün yanındaki kentler olduğu sanılmaktadır. Levililer kitabında erkeklerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeleri yasaklanmış ve bu eylem tiksinç bir hareket olarak sınıflandırılmıştır. Erkeklerin eşcinsel hareketinin cezası Yahudi kurallarınca idamdır.
 18. 18. ●İncil: ‘’... İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar.’’ (Romalılar / 1:24-27)
 19. 19. ●Yahudilik öğretisini içine alan ve Eski Ahit’i kabul eden Hristiyanlara göre eşcinsellik büyük bir günahtır.
 20. 20. ●Kur’an: ‘’...Ve Lut, toplumuna şöyle demişti: Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz? Siz, kadınları bırakıp şehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz sınır tanımayan bir topluluksunuz.’’ (Araf / 80-81) ●Kur’an: ‘’... Lut’u da gönderdik. Topluma şöyle demişti o. ‘’Öyle bir iğrençliğe bulaşıyorsunuz ki, sizden önce alemlerden bir tek kişi bunu yapmamıştır.’’ (Ankebut / 28)
 21. 21. ●Kur’an’a göre de yasak olan eşcinsel ilişki, Kur’an’da sapkınlık olarak nitelendirilerek Lut’un kavmi içerisinde sürekli yapıldığı belirtilen bir durumdur. Lut peygamberin gönderildiği kavmin erkekleri, birbirleriyle beraber oluyorlardı.
 22. 22. ●Kur’an’a göre; bu tür sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür. Allah, Lut peygamberden kavmini uyarmasını istemiş ve o da uyarmış anca kavmi, Lut peygamberi umursamamıştır. Bu yüzden Allah, Lut peygamberin ailesiyle beraber şehirden uzaklaşmasını, eşinin de helak olacağını bildirmiştir ve neticede Lut peygamberin eşi de Lut kavmiyle yok edilmiştir.
 23. 23. ●Kur’an’da eşcinselliğin cezası kesin olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle çeşitli mezheplerde farklı cezalandırma yollarına gidilmiştir. Bazı mezhepler kırbaç veya sopayla cezalandırma yoluna giderken bazı mezheplerde eşcinselliğin cezası sürgündür. Bu olay ve tek tanrıcı dinlerin yaklaşımlarından anlayacağımız üzere neredeyse tüm tek tanrıcı yaklaşımlarda eşcinselliğin yasaklanması üniversal bir fenomen olarak karşımıza çıkar.
 24. 24. ZİNA ● Zina, birbiriyle evli olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişkidir. İbrahimi dinlerde yasak olarak kabul edilmekle birlikte, büyük günahlardan sayılmaktadır. Zina bazı dinlerde cezayı gerektiren, meşru olmayan cinsel ilişkidir.
 25. 25. ●Tevrat: Biri başka birinin karısıyla, yani komşunun karısıyla zina ederse hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. (Levililer / 20-10) ●Tevrat: Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksınız. (Levililer / 20-22)
 26. 26. ●İncil: ‘’Din bilginleri zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa’ya, ‘’Bu kadın tam zina ederken yakalandı’’ dediler. ‘’Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu sen ne dersin?’’ Bunları İsa’yı sınamak amacıyla söylüyorlardı; onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. …’’
 27. 27. ● … Durmadan aynı soru sormaları üzerine doğruldu ve, ‘’Aranızda günahsız olan, ona ilk taşı atsın!’’ dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa’yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, ‘’Kadın, nerede onlar? Hiçbir seni yargılamadı mı?’’ diye sordu. Kadın, ‘’Hiçbiri, efendim’’ dedi. İsa, ‘’Ben de seni yargılamıyorum’’ dedi. ‘’Git, artık bundan sonra günah işleme!’’ (Yuhanna / 8)
 28. 28. ●Bazı din adamlarına göre; Hz. İsa bu sözüyle recmi kaldırmamış, sadece günahkar insanların şahitliğine dayanarak bu kadar ağır bir cezayı vermemiştir. Matta İncil’inde onun şu sözüne yer verilir: ●‘’Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.’’ (Matta / 5)
 29. 29. ●Kur’an: Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur. (İsra / 32) ●Kur’an: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin. (Nisa / 15) ●Kur’an: Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır. (Nur / 3)
 30. 30. ●Zina büyük günahlardan sayılmaktadır. İslam’da eylemler, sebep oldukları sonuçlara göre hüküm alırlar. İslam’da nahmarem bir kimseye cinsel arzu ile bakma, dokunma, tutma, öpme ve ilişkiye girme gibi fiillerin hepsi zina kapsamına girmektedir.
 31. 31. ●Kur’an’da zina günahının tövbe edilip pişman olunması halinde affedileceğine işaret eder. Fakat İslam’da tövbeyi gerektirecek kötü bir davranışta bulunmaktansa o davranışı başta yapmamanın daha hayırlı olduğu izah edilmektedir.
 32. 32. ENSEST ●Ensest diğer bir deyişle ‘’yasaksevi’’ yakın akrabalar arasındaki gönüllü veya gönülsüz cinsel ilişkidir. Çoğu kültürde ensest bir tabudur. Ensest, bir kişinin annesi, babası, kardeşi, amcası, dayısı, halası, teyzesi, torunları ile olan cinsel ilişkisidir. İlişki özellikle taraflardan birinin rızasına rağmen, zorla ve baskıyla ya da ödül ve kandırmayla ortaya çıktığında bir istismar konusu olarak görülmektedir.
 33. 33. ●Aile içi ya da akrabalar arası ilişkilerden yararlanılarak gerçekleştirilen, bir tarafın açık istismarına dayanan cinsel ilişki ensesti kendi bağlamının ötesinde de bir suç durumuna getirmektedir.
 34. 34. ●Tevrat: Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. (Levililer / 20:12) ●İncil: “Aranızda zina olduğu açık açık duyuluyor. Hem de öylesine bir zina ki, uluslar arasında bile eşine rastlanmaz! Adam babasının karısıyla yaşıyor. Siz de yas tutacak yerde bununla böbürleniyorsunuz. Bu işi yapanın içinizden sökülüp atılması gerekmez miydi?” (Korintliler / 5:112)
 35. 35. ●Kur’an: Size, şu kadınlarla evlenmek haram kılınmıştır: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan doğmuş olup evlerinizde oturan üvey kızlarınız -eğer anneleriyle birleşmemişseniz o takdirde sizin için bir günah yoktur- ve sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları. İki kız kardeşi birlikte almanız da haram kılınmıştır. Eskide kalanlar müstesna. Allah çok affedici, çok merhametlidir. (Nisa / 23)
 36. 36. ●Dinler ensest kavramının kapsamını kendi içlerinde tanımlamışlardır. İbrahimi dinlerde ensest yasaklanan büyük bir günahtır.
 37. 37. MASTÜRBASYON ●Mastürbasyon kişinin kendi cinsel organını cinsel tatmini için kendi başına kullanmasıdır. İbrahimi dinleri genel olarak incelediğimizde mastürbasyonun kutsal kitaplarda direk olarak geçmediği, diğer ayetlere bakılarak günah olması gerektiğine veya gerekmediğine karar verildiğini görmekteyiz. Kesin bir geçişin bulunmayışı farklı dinlerdeki, din adamlarının farklı düşünce ve yorum yapmasına yol açmıştır.
 38. 38. ●Yahudilik: Yahudi medeni kanunu olan Talmud’larda mastürbasyon erkeğin boşa meni akıtması için kullanılır. Bu kanunda mastürbasyonun tevratta anlatılan günahlardan daha büyük olduğu bahsedilmektedir. Hatta ve hatta Yahudilik’te evli bir erkeğinin menisinin eşinin vajinasına girmemesi bile bir nevi mastürbasyon sayılmaktadır. Kadının da mastürbasyon yapması yasaktır; çünkü, kadın erkekle ilgili fanteziler kurar. Bu tür düşünler ise günah olduğu için yasaklanmıştır.
 39. 39. ●Hristiyanlık: Bu konu üzerinde İncil’de bizzat açıklama bulunmamaktadır. Mastürbasyonun İncilde yer almamasının nedeni çeşitli din adamları tarafından o dönemde evliliklerin erken yaşta olmasına bağlanmıştır. Dolaylı olarak Hristiyanlıkta mastürbasyonu yasaklar. Çünkü, mastürbasyon sırasında şehvet dolu hayaller ön plandadır ve bu da İncil’e aykırıdır.
 40. 40. ●İslamiyet: Bizzat Kur’an’da geçmemektir. Bu nedenle mutlak haram, mübah -hoş değildir ama yapılabilir- ve vacip -zina yapmaktan iyidir- şeklinde üç tür görüş hakimdir. Kadınlara ait mastürbasyon hükmü erkeklerin aynısıdır. Bazı din adamlarınca elle boşalmak zaruri bir ihtiyaç olarak görülmemektedir. Zira Allah insanda atılmayan birikimleri rüyalanmak vasıtasıyla atacak bir sistem yaratmıştır görüşündedirler. Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi mastürbasyon mutlak haram olarak görülmeyeceği gibi şartsız helal de değildir.
 41. 41. SÜNNET ●Erkeklerde sünnet erkeklik organın ucundaki deri kılıfın alınmasıdır. Sünnetin çok eskiden Mısır’ da başladığını hiyerogliflerden anlamaktayız. İbrahimi inanca göre ise ilk sünnet olan ve kavmine sünneti tavsiye eden peygamber Hz. İbrahimdir.
 42. 42. ●Bir kural haline gelmesi ise Musa peygamber zamanına rastlar. Yahudilik dininde sünnet etme Musa peygamber zamanından beri ciddi bir emir olarak taviz vermeden uygulanmaktadır. Tevrat’ta Hz. İbrahim ve kavminin sünnet oluşu ve sünnet emiri açıkça geçmektedir.
 43. 43. ●Tevrat: Tanrı İbrahim’e, ‘’Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız.’’ dedi. Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız. Sünnet aranızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da soyunuzda olmayan bir yabancıya satın alınmış köleler dahil sekiz günlük her çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. (Tekvin 17 / 9- 12)
 44. 44. ●Tevrat: Tanrı İbrahim’le konuşmasını bitirince ondan ayrılıp yukarıya çekildi. İbrahim evindeki bütün erkekleri -oğlu İsmail’i, evinden doğanların, satın aldığı uşakların hepsini- Tanrı’nın kendisine buyurduğu gibi o gün sünnet ettirdi. İbrahim sünnet olduğunda doksan dokuz yaşındaydı. Oğlu İsmail on üç yaşında sünnet oldu. İbrahim, oğlu İsmail’le aynı gün sünnet edildi. İbrahim’in evindeki bütün erkeklerin onunla birlikte sünnet oldu. (Tekvin 17 / 22-27)
 45. 45. ● Günümüzde İsevilik’te, Katolikler dışında sünnet kısıtlıdır. Oysaki, Hristiyanlıkta da sünnet vardır. Sünneti İsa Peygamberde buyurmuştur. Fakat sünnet İncil’de geçmesine rağmen özellikle günümüzde Hristiyanlar sünnet olmazlar. ● İncil: Sekizinci gün bebeği sünnet etme zamanı geldi, ismini İsa koydular. bu onun ana rahmine düşmesinden önce söylenmiş olan ismiydi. (Luka / 2:21)
 46. 46. ●Kur’da sünnet ile ilgili ayet geçmemektir. Sünnetin olması gerektiği ise hadislerde bildirilmiştir. Durum böyle olunca din adamları sünnetin mecburiyeti konusunda fikirler ortaya koymuşlardır. Bu nedenle din adamlarının büyük bir kısmı sünnetin vacip olduğu konusunda birleşmişlerdir.
 47. 47. KADIN SÜNNETİ ●Kadın sünneti, klitoris kesimi veya genital sakatlama genellikle klitorisin kesilerek alınması şeklinde görülen uygulamadır. Özellikle Afrika toplumlarında ve bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde rastlanmaktadır. Hindistan, Malezya gibi ülkelerde amaç ritüeldir. Afrika toplumlarında ise kadının böylece saf bir bir anne olduğu inanılır. Bazı Yahudi toplumlarında yahudi kadın sünnetçiler tarafından yapılmaktadır. Kadın sünneti hakkında yapılan çalışmalarda bunun herhangi bir dinde geçmediği buna rağmen çeşitli İbrahimi dinlerde çeşitli din önderlerince kadınların buna mahkum edildiği görülmüştür.
 48. 48. ●Bazı araştırmacılar Afrika’da yaşayan ve İbrahimi dine sahip olan insanların bunu geleneklerini devam ettirmek için yaptığını ortaya koymuştur.
 49. 49. PORNOGRAFİ, TEŞHİRCİLİK VE TESETTÜR ● Pornografi kısaca açık saçık yayın veya resim olarak ifade edilir. ●Teşhircilik cinsel organını göstererek haz ve doyum sağlamadır. ●Tesettür ise örtünmek anlamına gelen İslam dini terimidir.
 50. 50. ●Yahudilik ve Hristiyanlık, pornografiyi genel çıkarım yaparak her yönden kötü ve günah olduğunu bildirir. Hz. Meryem’in başörtüsü bulunmayan tasviri yoktur. Rahibeler vücutlarını tamamen örten kıyafet, bazı Yahudi kadınlar ise çarşaf giymektedir.
 51. 51. ●Tevrat: Rebeka İshak'ı görünce deveden indi, İbrahim'in uşağına, “Tarladan bizi karşılamaya gelen şu adam kim?” diye sordu. Uşak, “Efendim” diye karşılık verdi. Rebeka peçesini alıp yüzünü örttü. (Tekvin / 64-65) ●İncil: Siz kendiniz karar verin: kadının örtüsüz başla Tanrı'ya dua etmesi uygun mu? (Korintoslular / 11:14)
 52. 52. ●İslamiyet: Teşhircilik ve çıplaklık, cinsel amaçla olsun veya olmasın Müslüman bir erkeğin göbekle diz kapakları arasını herhangi bir erkeğe veya kadına; Müslüman bir kadında ise el, ayak ve yüz dışındaki mahrem diye niteleyebileceğimiz organlarını erkek ve kadınlara açmasının haram olduğu vurgulanır. Bu nedenle her türlü göz zinasına sebebiyet verecek resim, film ve kişi gibi öğelerinin dışında İslam’da güzel bakmakta önemlidir. Zira bir çok din alimlerince ‘’Gözlerin zinası şehvetle bakmak’’ olarak nitelendirilmiştir.
 53. 53. ●Kur’an: "(Ey Muhammed!) Mümin erkeklere söyle, gözlerini şehvetli bakışlardan sakınsınlar, cinsel organlarını harama bulaştırmaktan korksunlar. Böyle davranmak onlar için daha temiz ve daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Nur / 30)
 54. 54. ●İbrahimi dinlerin pornografi bakış açısını açıklamamız gerekirse; insanoğlunun yeme içme istemi gibi cinsel istemi de oldukça baskın bir sistemdir. Eğer kontrol edebilirse bir nehrin kendi yatağında akması gibi sakince sürecektir. Eğer kontrol edilmezse işte o zaman insan birçok günahın içinde kalacaktır. İnsanoğlu cinselliği Allah’ın buyurdukları şekilde yapmazsa, bu konudaki iştah ve istem bizim için zorlu bir geleceğe hazırlarken, para kazanma peşinde koşan insanları harekete geçiren pornografik yayınlar ortaya konulmaktadır. Pornografi cinsel istemi uyarır, gözle ve düşünceyle günaha teşvik eder, kişilerde ve toplumlarda sorunlara yol açarak kötü sonuçlar doğurur.
 55. 55. ●Kur’an: Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar. Süslerini/zinetlerini, görünen kısımlar müstesna, açmasınlar. Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler: Kocaları yahut babaları yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının oğulları yahut kardeşleri yahut kardeşlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut ellerinin altında bulunanlar yahut ihtiyaç içinde olmayan erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar yahut kadınların kaygı duyulacak yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Süslerinden, gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, Allah'a topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz! (Nur / 31)
 56. 56. ●Kur’an: '’Ay halinden kesilmiş ve evlenme ümidi kalmayan yaşlı kadınların, ziynetlerini açığa vurmamak şartıyla dış örtülerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.'' (Nur / 60)
 57. 57. CİNSEL İLİŞKİ ● İbrahimi dinlerde ortak olarak cinsi münasebetin ana gayesinin neslin devamı olduğu belirtilmiş, kadının üreme organından olmak şartıyla ilişkinin şekil açısından serbest bırakıldığı bildirilmiştir.
 58. 58. ●Kur’an: “Sana kadınların adet halini soruyorlar. De ki, o bir eziyettir. Adet günleri onları rahat bırakın. Temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın. Tertemiz oldular mı, onlara Allah‘ın size buyurduğu yerden yaklaşın. Allah tövbe edenleri sever, tertemiz olanları da sever.’’ (Bakara / 222) ●Kur’an: ‘’Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendinize ön hazırlık yapın. Allah‘tan sakının ve ona kavuşacağınızı bilin. Bunu inananlara müjdele.” (Bakara / 222-223)
 59. 59. ● Buna göre cinsel ilişki, üreme organından -tarla bezetmesindeki amaç budur- olmak şartıyla her türlü ilişkinin helal olduğu bildirilmiştir.
 60. 60. ● Bazı Hristiyan din adamlarına göre cinsellik yalnızca üreme için bir amaçtır. Fakat bunun hatalı bir düşünce olduğunu söyleyen din adamları da vardır. Onlara göre; Kutsal Kitap bunu hiçbir zaman savunmaz. Eğer Kutsal Kitap’ın Süleyman’ın Meselleri bölümüne bakarsak cinselliğin çoğalmadan da öte evli iki kişinin derin ilişkisi için olduğunu da görebiliriz. Bu iki kişinin birbirlerinden zevk alabilmeleri öne sürülmektedir. Evlilik içi ilişkide utanç olmaksızın paklık içinde ve derin sevginin getirdiği adanmışlık ve bağlılıkta uygulanan cinselliğin hazzı tartışılmamalıdır.
 61. 61. ● Hristiyanlığa göre; Evlilikteki cinselliğin amacı karı ve kocanın bir beden olmasıdır ve bundan zevk alınmasıdır, hem de onların çocuklarının olmasıdır. Bu birliğin ruhsal ve fiziksel olarak en büyük bağlayıcısı ise hiç kuşkusuz cinselliktir. ●Tevrat: “Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.” (Tekvin / 2:24)
 62. 62. SONUÇ ●Kutsal metinlerde açıkça görülebileceği gibi Allah’ın özellikle cinsel yaşam için koyduğu düzen büyük bir önem taşımaktadır. Çoğu cinsel günah diğer günahlarla bir görülmüştür. Bu da cinselliğe verilen önemin bir ispatı değil midir? Cinselliğe verilen bir diğer önem ise en küçük aşamasına kadar kutsal metinlerde yer ayrılması olarak karşımıza çıkmaktadır. İbrahimi dinlerde cinsellik eşle yaşanıldığı taktirde kabul görmüştür. Bu sayede kişi sağlam, mutlu ve sağlıklı bir cinsel ilişki kurabilecektir.
 63. 63. ● Allah’ın bize buyurduğu şekilde cinselliği yaşayanlar hem bu dünyada hem de edebi hayatta mutlu bir yaşam süreceğini anlamaktayız. Eğer insan hayatını bir dine göre yaşamaktaysa, zorunlu olarak cinselliğini de o dinin öğretilerine göre yaşayacaktır. Dinlere göre, böylelikle kişi kendisini her türlü utanç, düş kırıklığı, ruhsal bunalım ve hastalıklardan korumuş olacak. Ebedi mutluluğa ulaşacaktır.
 64. 64. DİPNOTLAR Kitaplar (1)DURSUN, Turan, Din ve Cinsellik, Kaynak Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2014, s.7-9 (2)ÇIĞ, Muazzez İlmiye, Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümerdeki Kökeni, Kaynak Yayınları, 40. Baskı, İstanbul, 2015, s. 29-33 (3)FOUCAULT, Michel, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2007, s. 422-430
 65. 65. İnternet Siteleri (1) https://tr.wikipedia.org/wiki/Lut_Kavmi (2) http://www.tevhidnesli.de/37-.-1-.--Tevrat%26%238217%3Bta-Zina- Cezas%26%23305%3B.html (3) http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-zina-ile-ilgili-ayetler.html (4) https://tr.wikipedia.org/wiki/Zina (5) http://www.kuranmeali.org/4/nisa_suresi/23.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx (6) https://tr.wikipedia.org/wiki/Ensest (7) http://www.kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1116&mc=5&sc=1111 (8) http://www.hristiyan.net/hristiyanahlaki/5.htm (9) http://islamdacinsellik.com/node/1 (10)https://panteidar.wordpress.com/2013/09/21/kara-carsafin-kokeni (11)https://tr.wikipedia.org/wiki/Teşhircilik (12)http://www.kuranmeali.org/24/nur_suresi/31.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx (13)http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/13861/kadinlar-adet-doneminde-neden-ibadet- yapmaz.html (14)http://islamkultur.com/sorularla-cevabi-311.html (15)http://www.mustafaoselmis.com.tr/sunnet-torenleri/ (16)http://biblehub.com/tur/luke/2.htm (17)https://tr.wikipedia.org/w/index.php?search=eşcinsellik&title=Özel%3AAra&go=Git (18)http://bianet.org/bianet/bianet/62439-23-ulkede-escinsellige-idam-cezasi-var (19)http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/sunnet-olmak-bir-islam-gelenegi-midir.html (20)http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11868/escinsellik-kur-an-da-nasil-anlatiliyor- cinsiyet-degistirmek-gunah-mi.html (21)https://tr.wikipedia.org/wiki/Kadın_sünneti
 66. 66. TEŞEKKÜRLER

×