Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Shareleksveckan - Kollaborativ ekonomi

1 224 vues

Publié le

Presentationen från träffen "Hur funkar deltagarkultur online?" hos Social Media Club Göteborg den 12/6 2015. Eventet var en del av Shareleksveckan. Press av Emma Öhrwall, Kollaborativ Ekonomi Göteborg

Publié dans : Internet
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Shareleksveckan - Kollaborativ ekonomi

 1. 1. www.kollekogbg.se
 2. 2. www.kollekogbg.se | Facebook: Kollaborativ Ekonomi Göteborg | @kollekogbg Emma Öhrwall emma@kollekogbg.se
 3. 3. Kollaborativ Ekonomi Göteborg ”KEG är en ideell förening som vill underlätta och främja en kollaborativ ekonomi.” Kartor Event Föredrag Workshops Projekt Opinionsbildning www.kollekogbg.se
 4. 4. Den kollaborativa staden Göteborgs Stads budget: ”Staden ska uppmuntra framväxten av delandets ekonomi som bygger på cirkulära principer, förtroende och tillit.” ”Delandets ekonomi kan göra tillgångar billigare, tillgängliga för fler samt medföra mindre miljö- och klimatpåverkan än tidigare.”
 5. 5.  Kollaborera = samverka & samarbeta  Ekonomi = hushålla med resurser Kollaborativ ekonomi
 6. 6. Kollaborativ ekonomi
 7. 7. De fyra faserna
 8. 8. Förstadier
 9. 9. Drivkrafter Källa: Old Economy vs. New Economy (slideshare)
 10. 10. Vilket kommer förändra...
 11. 11. Gemensamma värden & principer
 12. 12. Exempel Göteborg Hoffice Sambil
 13. 13. Kartan www.kollekogbg.se
 14. 14. l 1. Deltagarkultur l 2. Platta strukturer och nätverk l 3. Transparens och öppenhet l 4. Ofta en blandning av organisationstyper och sektorer l 5. Minskar resursanvändningen Vad är kollaborativt? l Vill du veta mer? Se Rachel Botsmans inlägg: l ”Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption--And What Isn't?”
 15. 15. Tack! www.kollekogbg.se | Facebook: Kollaborativ Ekonomi Göteborg | @kollekogbg Emma Öhrwall emma@kollekogbg.se
 16. 16. Källor & läsvärt Slides 7 - 9 från Thomas Dönnebrinks presentation “Old Economy vs. New Economy “ (SlideShare) Illustrationer av: Thuy Chinh Duong. Thomas Dönnebrink OuiShare Connector Germany Freelancer Collaborative Economy www.about.me/thomasdoennebrink thomas@ouishare.net @tdoennebrink +49 176 32335744 Illustrations by Thuy Chinh Duong chinh@harry.do @chinhzilla Teorier av Rachel Botsman pionjär och författare till boken “What’s mine is Yours”. Finns även på Tedtalk, Youtubekanalen “OuiShare TV” samt hennes webb http://www.collaborativeconsumption.com/ Kollaborativ Ekonomi Göteborg, förening som underlättar för kollaborativ ekonomi i Gbg. Karta, ordlista och videoklipp m.m. http://www.kollekogbg.se/ Det Kollaborativa Samhället - inspiration på svenska om Kollaborativ Ekonomi och det växande Kollaborativa Samhället https://www.facebook.com/kollaborativasamhallet Delaeko, En svensk blogg om kollaborativ ekonomi http://delaeko.se/vad-ar/vad-ar-kollaborativ-ekonomi/ OuiShare, Det globala nätverket för kollaborativ ekonomi http://ouishare.net/en/about/collaborative_economy Collaborative Consumption, Globalt nätverk om kollaborativ konsumtion– rapporter och nyheter m.m. http://www.collaborativeconsumption.com/ Shareable, globalt nätverk om kollaborativ ekonomi http://www.shareable.net/

×