Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

STK'larda İzleme Raporlama

  1. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
  2. Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi Projenin Amaçları: ►Mersin ilinde engelli STK’ların kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri, engelli birey ve ailesinin haklarının savunulması için gereksinim duydukları kurumsal, organizasyonel ve uzmanlık kapasitelerini geliştirmek, gelişim süreçlerine proje ofisi ve “Mersin Engelsiz Yaşam Platformu” ile destek vermek, bu anlamda engelli STK’larda uzman ekip kadroları oluşturmak ►Engelli bireylerin ve engelli STK’ların eşit şekilde katılım sağlayabileceği, engellilerle ilgili sorun çözümünde itici güç olacak bir “Engelsiz Yaşam Platformu” oluşturmak, bu sayede Mersin ili genelinde engelli STK’larda kurumsal kapasite artırıcı, karar alma mekanizmalarına etkin katılımcı bir yapı kurarak aktif vatandaşlığı geliştirmek
  3. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi STK FAALİYETLERİNİ İZLEME, ARŞİVLEME, RAPOR HAZIRLAMA “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
  4. STK Faaliyetlerini İzleme, Arşivleme, Raporlama STK yöneticisi kuruluşun kamuoyuyla nasıl bir rapor paylaşmak istediğini, raporun hangi başlıklarla hangi bağlamda ele alınmasının arzu edildiğini, kısacası rapora ilişkin tahayyülünü yazım öncesinde yazar ile sade bir şekilde paylaşmalıdır. Raporun mutfak aşamasında STK’nın hassasiyetleri ve vizyonu yazara en başından dile getirilmelidir. Bu bağlamda yönetici ve yazarın dünya görüşünün birbiriyle uyumlu olması raporun gücünü artıracaktır. Şüphesiz ki Avrupa Birliği (AB) karşıtı bir yöneticinin AB yanlısı bir yazara; AB üzerine rapor yazdırması her iki kanadı da tatmin etmeyecektir. Her araştırma raporu yazarından editörüne, tasarımcısından tashihçisine bir ekip işidir. Bu nedenle ekip motivasyonu ve gayesi birbirine yakın olmalıdır. STK’lar aynı zamanda paydaşların ve gayedaşların bir aradalıklarıdır.
  5. STK Faaliyetlerini İzleme, Arşivleme, Raporlama Bunun yanında bir yönetici için raporda dile getirilmesi gereken en önemli noktalarından biri de raporun amacının yani bu raporun niçin yazıldığının giriş bölümünde açıkça ifade edilmesidir. Bir STK raporunda “sürpriz” sonda değil, başta verilmelidir. Raporun ulaştığı sonuç yahut ana fikir raporun girişinde cümlesinde kısa ve öz bir şekilde nokta atışı olarak okuyucuya ulaşmalıdır. Özellikle 20 sayfayı aşan uzun raporlara yazar; tüm raporun özetini ifade eden, öne çıkanları sunan, iddiasını daha en başından veren “Yönetici Özeti” kısmını eklemeyi unutmamalıdır. Unutulmamalıdır ki herkesin 150-200 sayfalık raporları okuyabilecek vakti bulunmayabilir. Yönetici Özeti’nde (Bu rapor ne söyler?) raporun can alıcı noktaları ifade edilir; öne çıkanlarla okuyucu buluşturulur.
  6. STK Faaliyetlerini İzleme, Arşivleme, Raporlama Ayrıca STK’lar kamuoyunu etkilemek için hassasiyet gösterdiği başlıklarda hazırladıkları raporları afiş haline getirebilirler. Bu afişleri sosyal medyada (uygun boyutlarda) paylaşarak içerik üretebilirler. İletişim literatüründe bir haber spotu haberin en önemli detaylarını özetleyen en çarpıcı bilgiyi veren ya da okuyucu ilgisini çekmeyi sağlayacak olan haber girişi manasına gelmektedir. Bir araştırma raporunda ise sayfa spotu ilgili sayfanın en önemli cümlesinin sayfa içinde yeniden ele alınarak öne çıkarılması anlamına geliyor.
  7. STK Faaliyetlerini İzleme, Arşivleme, Raporlama Raporun hemen hemen her sayfasında bir spotun bulunması sayfa içinde öne çıkması gerekeni sunmak için bir fırsattır. Özellikle raporu hızlıca taramak isteyenler için spotlar büyük bir kolaylık sağlarlar. Sporlar mümkünse 1 cümleyi aşmamalıdır. Uzun cümleler parantez içindeki üç nokta ile “[…]” kısaltılmalıdır. Bir raporda özellikle sayısal verili cümlelerin okuyucu tarafından kolaylıkla kavranabilmesi için destekleyici “mukayese cümleleri”nden yararlanılmalıdır. Örneğin okuyucu bir raporda geçen “2015 yılında Avrupa’da 23 milyon kişi işsiz kalmıştır.” cümlesindeki “23 milyon kişi” ifadesini tahayyül edemeyebilir. “Bu rakam 450 milyon kişilik Avrupa Birliği nüfusunun yaklaşık %6’sına tekabül etmektedir.” şeklindeki yardımcı bir cümleyle okuyucunun veriyi mukayese ederek daha kolay kavraması sağlanabilir.
  8. STK Faaliyetlerini İzleme, Arşivleme, Raporlama Belirli STK’lar genellikle kamu bütçeleriyle Türkiye çapında araştırmalar gerçekleştirmekte ve elde ettikleri verileri 200 ile 500 sayfa aralığındaki hacimli raporlarıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki gündelik hayatın meşgalelerinde söz konusu ciltleri okuyabilmek pek de mümkün değildir. Bu nedenle STK’ların hacimli raporlar için aynı raporun 20-30 sayfalık özetini içiren ikinci (özet) bir rapor hazırlaması raporun daha geniş kitlelerce okunabilmesi için fayda sağlayacaktır.
Publicité