Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

дидакт.игри

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
диктовки
диктовки
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus récents (20)

дидакт.игри

 1. 1. Дидактически игри по четене за І клас (при запознаване със звук, сричка, дума, изречение, текст) Методическо пособие за начални учители
 2. 2. „Верижка” А) „Звукова верижка”. С последния звук на дадена дума трябва да се измисли нова дума, която да започва с него. Пример: чин-нос-сол-лесен-небе-есен-нокът-тефтер-рафт-тънък- косъм-момче-единица. Б) „Сричкова верижка”. При този вариант елементът, който трябва да се свърже със следващата дума, е последната сричка, а не звукът; Пример: ваза-зала-лази-зима-маже-жега-гатанка-катерица-царевица- царица. В) „Верижка от думи”. При нея последната дума от дадено изречение трябва да стане първа от следващото изречение. Пример: Живял един цар. Царят имал жена. Жена му била добра и красива. Красива е гледката през прозореца. Прозорецът е чист. Чистият човек на всеки се харесва. Харесва ми да уча в училище. Училището ни е хубаво. (варианти)
 3. 3. "Моделиране на думи" Съобщава се думата и учениците я моделират с квадратчета за гласни и съгласни звукове. Прави се проверка на изпълнението. Варианти: А) Правят се модели по предложени предметни картинки, раздадени по групи;
 4. 4. "Моделиране на думи" Б) След като се моделира думата, децата откриват конкретен звук според мястото му в нея, например: първия, втория, петия звук и т. н., който трябва да се "вземе" с ръка;
 5. 5. "Моделиране на думи" В) Вместо с квадратчета думата се моделира с други нарисувани фигури: листенца, плодове, мъниста, предмети от бита, и т. н.
 6. 6. "Моделиране на думи" Г) Предметните картинки се разпределят към готови схеми; Д) Актуализират се думи по даден модел; Е) Актуализират се думи по даден модел, като се прибавя още едно условие - думите да принадлежат към дадена родова група, например да назовават: животни, цветя, дрехи, ученически принадлежности и т. н.
 7. 7. „Повтарящият се звук” Първоначално се предлагат на децата изречения, наситени с даден звук, който те откриват. Играта се усложнява, като се разделят на групи и следващата задача всяка група да измисли изречение, в което един конкретен звук да се повтаря най-много, и по възможност да се среща в почти всички думи. След като изречението се съобщава на другите участници, стремежът е по най-бързия начин останалите да открият търсения звук и да преброят колко пъти се чува. Примери: За буквата П: Поли падна под прозореца. За буквата Р: Рибарят хвърля мрежа от брега. За буквата О: В осем и половина отварям пощата.
 8. 8. „Звуково лото” Вариантите са няколко, но принципът е един и същ: показва се картина, в която децата трябва да „уловят” думи с посочения звук. А) Вариант според вида на картината: може да се използва сюжетна картина, илюстрация в буквара или да се раздадат готови карти с предметни картинки. При следващо разиграване самите деца да рисуват картинките, с които да участват в играта. Б) Вариант според броя на звуковете: новата задача е да се групират отделните картинки, на които са нарисувани думи с определен брой звукове: три, четири, пет или повече. В) Вариант според вида на звуковете: групират се думи с определен брой гласни или съгласни. Г) Вариант според броя на сричките.
 9. 9. „Звуково лото”
 10. 10. „Колко са?” Класът се разделя на групи. Всяка група намисля дума и я съобщава на останалите. Групата, която първа се справи, показва картонче тип "огледалце" с числото, съответстващо на броя на звуковете в думата. Варианти: А) Думата не се съобщава, а вместо това се показва предметна картинка. Б) Внася се ново правило, в което се поставя условие за поредност. Например „Кой по ред е звукът «с»?” В) Броят се срички в думата или думи в изречението; при сричките думата се изговаря със скандиране или пляскане с ръце; Г) Броят се само гласните или само съгласните; Д) Вместо картонче с числото, се подреждат звукови модели с квадратчета.
 11. 11. Техника „Живо пиано” Играта се изпълнява с групи деца по ръководството на учителя. Всяко дете е отделен звук, който се изсвирва, изрича от детето, след като учителят го докосне. Останалите деца слушат внимателно, за да разпознаят думата. Варианти: А) Всеки клавиш е отделна дума от изречение. След „изсвирване” се повтаря чутото изречение. Примери: Учителката носи книги. Вазата стои върху бюрото. Вземи чашата! Къде са моливите?
 12. 12. Техника „Живо пиано” Б) Учителят изсвирва само гласните или само съгласните звукове, а останалите ученици трябва да се досетят коя е думата. В) Всеки клавиш е отделна сричка и цялата дума се „изсвирва” на срички. Г) Изсвирва се само една от сричките, след което трябва да се познае думата; Д) Думите клавиши са разбъркани и пианото трябва да се поправи; Пример: часът, удари, започна, и, звънецът (Звънецът удари и часът започна.)
 13. 13. Техника „Живо пиано” Е) Прибавя се нов клавиш (или няколко клавиша) в чутото изречение. Децата трябва да съобразят каква подходяща дума да вмъкнат и къде трябва да „застане” тя. А също и обратният вариант: с отнемане на клавиш учениците в практически план наблюдават как се редактира чрез съкращаване. Заменя се дадена дума с друга. Пример: Момичето донесе чаша. Момичето донесе стъклена чаша. Ели донесе стъклена чаша. Ели донесе пластмасова чаша. Ели донесе бързо пластмасова чаша. Ели донесе бързо една пластмасова чаша от кухнята.
 14. 14. „Познай и довърши” Учителят съобщава дума, но без последния звук, а децата трябва да се досетят кой е звукът и да произнесат цялата дума. Пример: КАМИО..., ТРАКТО..., ПРОЗОРЕ..., ЧИ..., ТЕБЕШИ..., ЧАШ... Варианти: А) Изговаря се една сричка в устна форма, като се пита от кои думи е изпаднала тя. Б) Казва се дума без последната сричка. Целта е да се отгатне коя е сричката и съответно - думата; Пример: Кажете последната сричка от думата, която ще чуете: СМЕ-ТА-..., ХИ- МИ-КАЛ..., ТЕ-ЛЕ-ВИ-..., КАР-ТИ-..., У-ЧЕБ-..., У-ЧЕ-..., У-ЧИ-ЛИ-...,
 15. 15. „Познай и довърши” В) Съобщава се първият и последният звук от думата, като се уточнява родовото понятие, към което принадлежат думите. Пример: Думите означават ученически принадлежности: Г___А, Т______А, Ч_Н, Ф__________Р, Н__________Р, Ч_______А Г) Съобщава се изречение, но без последната дума, която те откриват с помощта на контекста. Пример: Навън изгря ярко ___________. Птичката снесе яйчица и си измъти _____________. Самолетът се отдели от летището и се издигна във _______________. Дядо Коледа раздава подаръци на добрите _____________.
 16. 16. „Звуково пътешествие” Търсят се думи с даден звук, които се срещат на определено място. Децата избират къде ще се пътешества. Например: в магазина за играчки или за храни, в зоопарка, в гората, на морето, в луна-парка, на улицата, в поликлиниката и т. н. Варианти А) Обратен вариант: да се назоват най-много думи, които не съдържат даден звук. Б) Търси се дума (или думи), която да съдържа не един, а два посочени звука. В) Поставя се нова задача с изброените думи да се състави изречение или да се измисли скоропоговорка, разказче или приказка.
 17. 17. "Къщата на звуковете" Всеки звук си има стая, а всяка къща има толкова стаи, колкото са звуковете в нея. Децата избират подходящата къща за думата. Пример с животни: Първоначалното се задава въпрос с колко стаи ще бъде къщата на заека, а децата броят звуковете и я рисуват, като внимават за всеки звук да има стая за живеене. Следващият въпрос е дали и други животни могат да се заселят в такава къща. Могат ли например в нея да живеят мечката, лисицата, вълка?
 18. 18. "Къщата на звуковете" Варианти: А) Дадени са няколко къщи, а децата трябва да открият в коя къща живее думата; Б) Оцветяват се гласните и съгласните; В) Вариант на техниката е домът да е нечий, като думата се избира от дадена група, която представлява родово понятие, например групата на: животните, играчките, ученическите пособия, цифрите, цветята, зеленчуците, плодовете и др.
 19. 19. - КРАЙ -

×