Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Triz sunum

1 573 vues

Publié le

Yaratıcı Problem Çözme Teorisi

Publié dans : Mode de vie

Triz sunum

 1. 1. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 3/65 YARATICILIK Ana rekabet faktörleri – TeknolojikGeli melerş – Kısalan ürün ömürleri – Mü teri beklentilerindeki hızlış de i imğ ş
 2. 2. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 4/65 • AnlıkCevap htiyacıİ • Sabırsız BirDünya • De i ime Kar ı Dirençğ ş ş • De i imin Tehlikeğ ş Yaratması • Zayıf Tanımlanmış Problem ve Hedefler • ‘Burada icat olmaz’ Sendromu • Alı kanlıklarş • Geçmi Tecrübelerş • Riski Göze Alamamak • Geçmi Tecrübelerden Dersş Alınmaması YARATICILI IN ÖNÜNDEK ENGELLERĞ İ YARATICILIK
 3. 3. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 5/65 Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch Теория Решения Изобретательских Задач YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ
 4. 4. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 6/65 Theory of Inventive Problems Solving YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ
 5. 5. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 7/65 1946 Genrich Altshuller 200.000patent
 6. 6. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 8/65 • Sistematiktir, • Admadmgeli ir,ı ı ş • Geni çözümönerileri içerisindeş rehberlikeder, • Tekrarlanabilirvegüvenilirdir, • Yaratcbilgi birikimininı ı tamamnaeri ilebilir.ı ş
 7. 7. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 9/65 PROBLEMÇÖZMETEKNKLERİ İ Problem ? Problem ? Problem ? Çözüm ! Çözüm ! Çözüm ! Kaos: “Bir deneyelim!” “Hepsini deneyelim!” “Direk çözüme ilerleyelim!” Beyin fırtınası vb. Morfolojik analiz vb. TRIZ
 8. 8. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 10/65 PROBLEM ÇEŞİTLERİ • Çözümübilinenproblemler • Çözümübilinmeyenproblemler
 9. 9. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 11/65 PROBLEM ÇEŞİTLERİ Çözümü bilinen problemler • Kitaplar, teknikdergileryadakonunun uzmanlarnadan larakçözülebilir.ı ışı Problem Çözümübilinen benzerproblem Benzerbilinen çözüm Çözüm
 10. 10. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 12/65 • Yaratcproblemolarakdabilinir.ı ı • “Çözümünbakabirproblemeyolaçtş ığı problem.” -Altshuller • Örnek: MetalLevha: Dayankllkı ı ı ↑ Ağırlık ↑ PROBLEM ÇEŞİTLERİ Çözümü bilinmeyen problemler
 11. 11. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 13/65 TRIZ TRIZ TEOR Sİ İ • Yaratclkı ı ı Seviyesi • Teknik Sistemlerin Geli imş Aamalarş ı • Mükemmelli k TRIZ ARAÇLAR I • 40Temel Prensip • Çeli ki veş Çeli ki Matrisiş
 12. 12. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 14/65 YARATICILIK SEVİYESİ • Gerçektenyaratcpatentlerde, patentı ı sahibi çeli kileri ortadankaldranbirş ı çözümönerisi geli tirmi tir.ş ş • Patentsahiplerininkarlatşı ş ığı problemlerin %90’ , çeitli teknikalanlarda, yalnzca40ı ş ı temelyaratcprensiptenbiri kullanlarakı ı ı çözülmütür.ş Altshuller’in Bulguları
 13. 13. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 15/65 • ncelenen200.000’unüzerindeki patentte,İ yalnzca40.000’i problemlereradikalveı yaratcbirçözümgetirmi tir; di erleriı ı ş ğ sadeceürünveyasistem parametrelerindeyaplanküçükı iyiletirmelerdenibarettir.ş YARATICILIK SEVİYESİ Altshuller’in Bulguları
 14. 14. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 16/65 Altshuller’in Problem Sınıflandırması Seviye Yaratıcılık Seviyesi Çözümlerin Yüzdesi Bilgi Kaynağı İncelenmesi Gereken Yaklaşık Çözüm Sayısı 1 Bilinen çözüm 32% Kişisel bilgi birikimi 10 2 Küçük iyileştirmeler 45% Şirketin bilgi birikimi 100 3 Büyük iyileştirmeler 18% Sektör içerisindeki bilgi birikimi 1000 4 Yeni bir konsept 4% Sektör dışındaki bilgi birikimi 100,000 5 Buluş (icat) 1% Bilinen her şey 1,000,000
 15. 15. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 17/65 Teknik Sistemlerin Gelişim Aşamaları • Doğuş • Büyüme Yeni bir ürün Büyüme Doğuş Olgunluk Düşüş Ürün FonksiyonuSatışlar Zaman Zaman • Olgunluk • Düşüş
 16. 16. U.MahirYILDIRIM/NejdetYILMAZ/DenizAKSOY 18/65 MÜKEMMELLİK SEVİYESİ • MükemmellikSeviyesi = • Fi = Faydalı Etkiler Hi = Zararlı Etkiler • Bu e ilimin limiti alındı ında, Ideal Final Result (IFR) teoremiğ ğ elde edilir • Teoremin sonsuza ula tı ı yerde, ortada olmayan birş ğ makinenin, tüm fonksiyonlarını yerine getirmesi durumuna ula ılmaktadır.ş Örnek: Araba ve çevre kirlili i.ğ ∑ ∑ H F i i
 17. 17. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 19 / 65
 18. 18. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 20 / 65
 19. 19. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 21 / 65
 20. 20. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 22 / 65
 21. 21. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 23 / 65
 22. 22. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 24 / 65
 23. 23. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 25 / 65
 24. 24. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 26 / 65
 25. 25. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 27 / 65
 26. 26. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 28 / 65
 27. 27. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 29 / 65
 28. 28. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 30 / 65
 29. 29. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 31 / 65
 30. 30. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 32 / 65
 31. 31. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 33 / 65
 32. 32. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 34 / 65
 33. 33. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 35 / 65
 34. 34. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 36 / 65
 35. 35. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 37 / 65
 36. 36. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 38 / 65
 37. 37. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 39 / 65
 38. 38. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 40 / 65
 39. 39. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 41 / 65
 40. 40. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 42 / 65
 41. 41. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 43 / 65
 42. 42. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 44 / 65
 43. 43. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 45 / 65
 44. 44. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 46 / 65
 45. 45. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 47 / 65
 46. 46. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 48 / 65
 47. 47. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 49 / 65
 48. 48. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 50 / 65
 49. 49. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 51 / 65
 50. 50. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 52 / 65
 51. 51. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 53 / 65
 52. 52. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 54 / 65
 53. 53. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 55 / 65
 54. 54. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 56 / 65
 55. 55. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 57 / 65
 56. 56. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 58 / 65
 57. 57. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 59 / 65 1. Hareketli nesnenin ağırlığı 14. Dayanıklılık, güç 27. Güvenilirlik 2. Sabit nesnenin ağırlığı 15. Hareketli nesnenin dayanıklılığı 28. Ölçülerin doğruluğu 3. Hareketli nesnenin uzunluğu 16. Sabit nesnenin dayanıklılığı 29. Üretimin doğruluğu 4. Sabit nesnenin uzunluğu 17. Sıcaklık 30. Nesneye etki eden zararlı faktörler 5. Hareketli nesnenin alanı 18. Parlaklık 31. Zararlı yan etkiler 6. Sabit nesnenin alanı 19. Hareketli nesnenin harcadığı enerji 32. Üretilebilirlik 7. Hareketli nesnenin hacmi 20. Sabit nesnenin harcadığı enerji 33. Kullanım kolaylığı 8. Sabit nesnenin hacmi 21. Güç 34. Tamir edilebilirlik 9. Hız 22. Enerji kaybı 35. Uyumluluk 10. Kuvvet 23. Madde kaybı 36. Sistemin karmaşıklığı 11. Gerilim ve basınç 24. Bilgi kaybı 37. Karmaşık kontrol 12. Şekil 25. Zaman kaybı 38. Otomasyon seviyesi 13. Nesnenin dengesi 26. Madde miktarı 39. Verimlilik
 58. 58. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 60 / 65 • Aşağıdaki durumlardan herbiri bir fiziksel çelişkiyi gösterir: – Bir sistem özelliği iki zıt durumda bulunmak zorunda ise, – Bir özellik, bileşen, eleman vb. hem olmalı hem de olmamalı ise ÇELİŞKİ ve ÇELİŞKİ MATRİSİ
 59. 59. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 61 / 65 • Fiziksel çelişkileri çözmek için aşağıdaki ayırma prensipleri kullanılabilir: – Zamanda ayırma – Mekanda ayırma – Parçalar ve bütün arasında ayırma – Duruma göre ayırma ÇELİŞKİ ve ÇELİŞKİ MATRİSİ
 60. 60. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 62 / 65 ÇELİŞKİ ve ÇELİŞKİ MATRİSİ
 61. 61. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 63 / 65 Sorun: Bir sunum çubuğu aşağıdaki birbirleriyle çelişen özelliklere sahip olmak zorundadır: • Uzun olmalı • Küçük olmalı Çelişki Matrisi ile çözülmüş bir örnek
 62. 62. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 64 / 65 Hareketli nesnenin ağırlığı Sabit nesnenin ağırlığı Hareketli nesnenin uzunluğu Sabit nesnenin uzunluğu Hareketli nesnenin alanı Sabit nesnenin alanı Hareketli nesnenin hacmi Sabit nesnenin hacmi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Hareketli nesnenin a ırlı ığ ğ + 15, 8, 29,34 29, 17, 38, 34 29, 2, 40, 28 2 Sabit nesnenin a ırlı ığ ğ + 10, 1, 29, 35 35, 30, 13, 2 5, 35, 14, 2 3 Hareketli nesnenin uzunlu uğ 8, 15, 29, 34 + 15, 17, 4 4, 7, 17, 35 4 Sabit nesnenin uzunlu uğ 35, 28, 40, 29 + 17, 7, 10, 40 35, 8, 2,14 5 Hareketli nesnenin alanı 2, 17, 29, 4 14, 15, 18, 4 + 7, 14, 17, 4 6 Sabit nesnenin alanı 30, 2, 14, 18 26, 7, 9, 39 + Geliştirilen Özellik Kötüleşen Özellik
 63. 63. U.Mahir YILDIRIM / Nejdet YILMAZ / Deniz AKSOY 65 / 65 •Kaynaklar Altshuller G. S., The innovation algorithm : TRIZ, systematic innovation and technical creativity http://en.wikipedia.org/wiki/Morphological_analysis http://www.machinedesign.com http://www.insankaynaklari.com http://www.kalder.org http://www.spac.com.tr/soft/triz.htm www.triz-journal.com

×