Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

דיבור חדש 47

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
’‫ה‬ ‫יום‬ ‫׀‬ 47 ‫גיליון‬
‫תשע”ו‬ ’‫ב‬ ‫אדר‬ ’‫כא‬
31.03.2016
‫שמיני‬ ‫השבוע‬ ‫פרשת‬
‫חדרה‬ ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫זמני‬
18:30 ‫נרות‬...
231.03.2016
3 31.03.2016
' 4
675,000
, " 150
750,000
'
490,000
' 5
' 4-
1,550,000
750,000 720,000
"
' 3 " 24
" + 3500-
,
950,000 !
500...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
דיבור חדש 53
דיבור חדש 53
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 40 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à דיבור חדש 47 (20)

Publicité

דיבור חדש 47

 1. 1. ’‫ה‬ ‫יום‬ ‫׀‬ 47 ‫גיליון‬ ‫תשע”ו‬ ’‫ב‬ ‫אדר‬ ’‫כא‬ 31.03.2016 ‫שמיני‬ ‫השבוע‬ ‫פרשת‬ ‫חדרה‬ ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫זמני‬ 18:30 ‫נרות‬ ‫הדלקת‬ 19:37 ‫שבת‬ ‫צאת‬ 1832‫צור‬ ‫מלכי‬ ‫מעורבת‬ ‫זוגיות‬ ‫על‬ ‫בארץ‬ ‫חדרה‬ ‫הפלאות‬ ‫הגיע‬ ‫אביב‬ ...‫בא‬ ‫פסח‬ ‫חורף‬ ‫מבצע‬ !‫מתנה‬ ‫תקליטן‬ ‫איש‬ 100 ‫מעל‬ ‫ברית‬ ‫אירוע‬ ‫בהזמנת‬ ‫איש‬ 200 ‫מעל‬ ‫ערב‬ ‫באירוע‬ ‫או‬ 24/6 ‫ה‬‫נ‬‫ח‬‫ת‬‫ת‬‫ר‬‫מ‬‫שו‬‫ת‬‫ב‬‫ש‬ 052-423-55-00 ‫׀‬ 04-6666-023‫עקיבא‬ ‫אור‬ 14 ‫הרחוב‬ ‫מוניות‬ ‫תחנת‬ ‫את‬ ‫מאמצים‬ ‫החי‬ ‫פיטורין‬ ‫מכתב‬ ‫העיר‬ ‫לראש‬ ‫הגיש‬ ,‫אליהו‬ ‫טל‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫מ"מ‬ ‫לקח‬ ‫העיר‬ ‫"ראש‬ :‫בתגובה‬ ‫העירייה‬ ‫׀‬ ‫על"ה‬ ‫עמותת‬ ‫מראשות‬ ‫ראש‬ ‫"אם‬ :‫בתגובה‬ ‫אליהו‬ ‫טל‬ ‫׀‬ "‫העמותה‬ ‫ניהול‬ ‫את‬ ‫לידיו‬ "‫זכותו‬ ‫זו‬ ,‫העמותה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לנהל‬ ‫שיצליח‬ ‫חושב‬ ‫העיר‬ ‫מהשטח‬ ‫מסקר‬ "‫חדש‬ ‫"דיבור‬ ?‫בחירות‬ ‫מריחים‬ ‫׀‬ "‫עירוני‬ ‫"טבע‬ ‫פרויקט‬ ‫במערכת‬ ‫כרכור‬ ‫חנה‬ ‫בפרדס‬ ‫המקומית‬ ‫החינוך‬ !‫פורים‬ ‫חגגה‬ ‫חדרה‬ ‫בסיקור‬ "‫חדש‬ ‫"דיבור‬ ‫האירועים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫חג‬ ‫במהלך‬ ‫וההתרחשויות‬ ‫ארז‬ ‫׀‬ !‫חדרה‬ ‫בעיר‬ ‫הפורים‬ ‫ומ.צברי‬ ‫נחום‬ 10 22 '‫עמ‬ '‫עמ‬ ‫לכל‬ ‫מוכנים‬ ‫תרחיש‬ 12'‫עמ‬ 16 14'‫עמ‬ ‫לחדרה‬ ‫הגיע‬ ‫אריאל‬ ‫השר‬‫בחווה‬ ‫ביקר‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫׀‬ ‫מיוחד‬ ‫לסיור‬ ,‫חדרה‬ ‫לעיר‬ ‫הגיע‬ ‫אריאל‬ ‫אורי‬ ‫החקלאות‬ ‫שר‬ .‫לשר‬ ‫התלווה‬ ‫חדש‬ ‫דיבור‬ ‫׀‬ ‫אולגה‬ ‫גבעת‬ ‫בשכונת‬ ‫התורני‬ ‫וברגעין‬ ‫׀‬ ‫החקלאית‬ ‫שרטון‬ ‫על‬ ‫חנה-כרכור‬ ‫פרדס‬ ?‫יש‬ ‫כבר‬ ‫שלך‬ ‫לעסק‬ ‫משאלה‬ 37 ‫בעמוד‬ ‫לפרטים‬15
 2. 2. 231.03.2016
 3. 3. 3 31.03.2016 ' 4 675,000 , " 150 750,000 ' 490,000 ' 5 ' 4- 1,550,000 750,000 720,000 " ' 3 " 24 " + 3500- , 950,000 ! 5000- 1,380,000 1,150,000 ' 5 ' 4 , , 1,990,000 820,000 800,000 , ' 3 ' 160/250 ! ' 3 . 2,500- ' 4 1,100,000 , ' 4 4- ' 3 ' 5 15 4 1,550,000 ' 5 ' 3 , + + 1,420,000 ' 2.5 , " 300 , 1,000,000 ' 4 " 1,080,000 ,' 5 2 ' 5 1,750,000 2,400,000 22
 4. 4. 431.03.2016 ‫היכן‬ ‫ביקרתם‬ ‫כבר‬ ,‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫ביקרתם‬ ‫כבר‬ ‫כבר‬ ‫האם‬ ,‫וקיסרים‬ ‫ומלכים‬ ‫נשיאים‬ ‫שהתהלכו‬ ‫האם‬ ?‫אבותיכם‬ ‫אבות‬ ‫שהתהלכו‬ ‫היכן‬ ‫ביקרתם‬ ?‫התגוררו‬ ‫אבותיכם‬ ‫שאבות‬ ‫היכן‬ ‫ביקרתם‬ ‫כבר‬ ,‫ולסביבותיה‬ ‫לפולין‬ ‫שורשים‬ ‫טיול‬ ‫מתכננים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ ‫לכם‬ ‫תסייע‬ ‫בפולין‬ ‫שלכם‬ ‫השגרירה‬ ‫ורשבסקי‬ ‫ת.מ.ר‬ ‫חברת‬ ‫אחרי‬ ‫משפחתכם‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ ‫המסע‬ ‫של‬ ‫בתכנון‬ ‫חברת‬ .‫אבותיכם‬ ‫אבות‬ ‫והתהלכו‬ ‫והתגוררו‬ ‫שחיו‬ ‫המקומות‬ ‫למשפחתכם‬ ‫המתאים‬ ‫פרטני‬ ‫תכנון‬ ‫תבצע‬ ‫ורשבסקי‬ ‫ת.מ.ר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫המקומות‬ ‫על‬ ‫לפסוח‬ ‫מבלי‬ ‫המסלול‬ ‫תכנון‬ .‫בפולין‬ ‫היהודי‬ ‫לעם‬ :‫הינם‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫שירותיה‬ .‫יהודי‬ ‫היבט‬ ‫עם‬ ‫למשפחות‬ ‫שורשים‬ ‫טיולי‬ • .‫לפולין‬ ‫מסעות‬ • ‫איתור‬ ‫לצורך‬ ‫וגם‬ ‫פולני‬ ‫דרכון‬ ‫לצורך‬ ‫גם‬ ‫מסמכים‬ ‫איתור‬ • .‫בפולין‬ ‫יהודי‬ ‫רכוש‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיתבצע‬ ‫משפחתכם‬ ‫על‬ ‫גנאלוגיה‬ ‫מחקר‬ • .‫פולני‬ ‫מחקר‬ .‫גבוהה‬ ‫הכי‬ ‫ברמה‬ ‫כשרות‬ • .‫צדיקים‬ ‫קברי‬ ‫מסעות‬ • .‫בפולין‬ ‫בריאות‬ ‫נופש‬ ‫חבילות‬ • .‫פולין‬ ‫ברחבי‬ ‫תיירותי‬ ‫מסע‬ • .‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בעקבות‬ ‫בגרמניה‬ ‫מסע‬ • .‫עברית‬ ‫דוברי‬ ‫פולניים‬ ‫או‬ ‫ישראלי‬ ‫מדריכים‬ ‫צוות‬ • 052-8086514 – ‫שפיר‬ shafir.h@tmrtours.com 053-3359064 - ‫גלעד‬ gilad.e@tmrtours.com www.tmrtours.com – ‫החברה‬ ‫באתר‬ ‫גם‬ ‫אותנו‬ ‫למצא‬ ‫יכולים‬ ?‫ביקרת‬ ‫כבר‬ ‫בפולין‬ ‫בס״ד‬ .‫באתר‬‫פרטים‬,‫בתאריכים‬‫שינויים‬‫*ייתכנו‬ ‫ולגרמניה‬ ‫לפולין‬ ‫למסעות‬ ‫הרשמה‬ ‫החלה‬ :‫הבאים‬ ‫בתאריכים‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בעקבות‬ 18/5-23/5 ,‫לובלין‬ ,‫(וורשה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בעקבות‬ ‫לפולין‬ ‫מסע‬ )‫ועוד‬‫טרבלינקה‬,‫אושוויץ‬,‫קראקוב‬,‫מיידנק‬ 17/8-22/8 -‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בעקבות‬ ‫לגרמניה‬ ‫מסע‬ .‫ומינכן‬ ‫ברלין‬ 22/6-27/6 ,‫לובלין‬ ,‫(וורשה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בעקבות‬ ‫לפולין‬ ‫מסע‬ )‫ועוד‬,‫טרבלינקה‬,‫חלמנו‬,‫לודז׳‬,‫אושוויץ‬,‫קראקוב‬,‫מיידנק‬ 12/7-17/7 ‫טירת‬ ,‫גדנסק‬ ,‫שצ׳צ׳ין‬ – ‫פולין‬ ‫לצפון‬ ‫תיירותי‬ ‫מסע‬ ‫האגמים‬,Niegocin‫אגם‬,‫הזאבים‬‫מאורת‬,‫מאלבורק‬ .‫וורשה‬‫אושוויץ‬,‫קראקוב‬,‫המז׳וריים‬ -‫אושוויץ‬ ‫ההשמדה‬ ‫במחנה‬ ‫ביקור‬ ‫כולל‬ ‫ראשון‬ ‫עד‬ ‫רביעי‬ ,‫בפולין‬ ‫בקרקוב‬ ‫מדהימים‬ ‫שבוע‬ ‫סופי‬ .‫לזוגות‬ ‫מתאים‬ ,‫מדהימים‬ ‫במחירים‬ ‫בירקנאו‬
 5. 5. 5 31.03.2016 ‫י‬‫ל‬‫ו‬‫א‬‫ש‬ ‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫מ‬‫ה‬ ‫ף‬‫י‬‫נ‬‫ס‬ ‫א‬‫ב‬‫י‬‫ק‬‫ע‬‫ר‬‫ו‬‫א‬ 204 ‫ויצמן‬ ‫הנשיא‬ ‫שדרות‬ ,‫עקיבא‬ ‫אור‬ 073-7108710 ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ‫ליד‬ ‫ם‬‫י‬‫ח‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫מ‬ ‫ר‬‫ו‬‫ז‬‫א‬‫ה‬‫ל‬‫כ‬‫ב‬‫א‬‫ב‬‫י‬‫ק‬‫ע‬‫ר‬‫ו‬‫א‬ ‫אקספרס‬‫שאולי‬
 6. 6. 31.03.2016 ››› ‫בקשר‬ ‫תהיו‬ ››› 6 ,‫יעקב‬ ‫זכרון‬ ,‫קיסריה‬ ,‫בינימינה‬ ,‫עקיבא‬ -‫אור‬ ,‫חדרה‬ ‫-כרכור‬ ‫פרדס-חנה‬ !‫עותקים‬ 20,000 -‫ב‬ ‫חינם‬ ‫מופץ‬ ‫תקשורת‬ ‫חדש‬ ‫דיבור‬ :‫מו"ל‬ ‫נחום‬ ‫ארז‬ :‫ובעלים‬ ‫מנכ"ל‬ ‫בקר‬ ‫ארי‬ :‫ראשי‬ ‫עורך‬ ‫ממן‬ .‫א‬ | ‫פולישוק‬ ‫איריס‬ :‫ועימוד‬ ‫עיצוב‬ ‫תמם‬ ‫עזרא‬ :‫לשונית‬ ‫עריכה‬ ‫מ.רוט‬ | ‫אסולין‬ ‫אברהם‬ :‫תוכן‬ ‫יועצי‬ ‫אסולין‬ ‫אברהם‬ :‫יח"צ‬ ‫שובייב‬ ‫איוב‬ :‫פרסום‬ ‫יועץ‬ ‫אשכנזי‬ ‫דוד‬ :‫צילום‬ :‫שטח‬ ‫כתבי‬ ‫כהן‬ ‫יעל‬ ‫׀‬ ‫ס.דניאל‬ ‫׀‬ ‫אילסון‬ ‫אבי‬ ‫׀‬ ‫מ.צברי‬ ‫א.מלאכי‬ | :‫מדורים‬ ‫משה‬ ‫׀‬ ‫צור‬ ‫מלכי‬ ‫׀‬ ‫נחום‬ ‫דנה‬ ‫׀‬ ‫חסין‬ ‫גילה‬ ‫א�ל‬ ‫הרב‬ | ‫קונפורטי‬ ‫שרון‬ | ‫אשר‬ ‫מתן‬ | ‫צב י‬ | ‫בלנרו‬ ‫יוסף‬ ‫הרב‬ | ‫ברדה‬ ‫סימה‬ | ‫וגנר‬ ‫מוג‬ ‫ואנונו‬ ‫יצחק‬ ‫הרב‬ ‫הפצות‬ ‫שי‬ :‫הפצה‬  053-4232257 :'‫טל‬ 050-7342667 :‫לפרסום‬ '‫טל‬ 04-6767051 :'‫פקס‬ newsay10@gmail.com :‫דוא"ל‬ :‫אחרנו‬ ‫עקבו‬‫חדש‬ ‫דיבור‬ ‫המודעות‬ ‫לתוכן‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ ‫חדש‬ ‫דיבור‬ ‫מערכת‬ ‫המפרסם‬ ‫אחריות‬ ‫על‬ ‫המודעות‬ .‫בעיתון‬ ‫המתפרסמות‬ ‫ללא‬ ‫ממנו‬ ‫חלק‬ ‫או‬ ‫שהוא‬ ‫חומר‬ ‫כל‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ .‫בלבד‬ ‫לקבל‬ ‫חייבת‬ ‫המערכת‬ ‫אין‬ .‫המערכת‬ ‫של‬ ‫בכתב‬ ‫אישור‬ ‫העיצוב‬ ‫זכויות‬ ‫כל‬ .‫שהוא‬ ‫גורם‬ ‫מכל‬ ‫מודעה‬ ‫לפרסם‬ ‫או‬ .‫למערכת‬ ‫שמורות‬ ‫והגרפיקה‬ 31.03.2016 ...‫פורים‬ ‫היה‬‫כתבה‬ ‫תראו‬ ‫העיתון‬ ‫את‬ ‫תפתחו‬ ‫אם‬ .‫פורים‬ ‫אחרי‬ ‫אנחנו‬ .‫זה‬ ‫זהו‬ ‫המ‬ ‫החג‬ ‫אחרי‬ ‫לגמרי‬ ‫שאנו‬ ‫שאומר‬ ‫מה‬ ,‫שהיו‬ ‫האירועים‬ ‫על‬‫ש‬ ‫אבל‬ ,‫וחברים‬ ‫תחפושות‬ ,‫ועליז‬ ‫שמח‬ ‫חג‬ ‫הוא‬ !‫נכון‬ !‫טוב‬ .‫תיש‬ .‫לשגרה‬ ,‫והופ‬ ‫לנו‬ ‫מספיק‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ...‫הי‬ ‫מע‬ ‫לדבר‬ ‫במערכת‬ ‫לב‬ ‫שמנו‬ ,‫הפורים‬ ‫יום‬ ‫על‬ ‫הסיקור‬ ‫בשולי‬‫ש‬ ,‫רבות‬ ‫טענות‬ ‫נשמעו‬ ,‫הפורים‬ ‫לחג‬ ‫שקדמו‬ ‫בחודשים‬ ‫בעוד‬ :‫ניין‬ ‫את‬ ‫מקיימת‬ ‫לא‬ ‫שהעירייה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ,‫בעיתון‬ ‫כאן‬ ‫הובאו‬ ‫שאף‬ ‫ה"אליסה‬ ‫אירוע‬ ,‫בפועל‬ ,‫המסורתיים‬ "‫ה"עדלאידע‬ ‫אירועי‬ ‫שמע‬ .‫למצופה‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫מדהימים‬ ‫היו‬ "‫הפלאות‬ ‫בארץ‬‫ש‬ ‫ו"מדוע‬ "?‫שנים‬ ‫של‬ ‫מסורת‬ ‫לבטל‬ ‫זה‬ ‫"מה‬ ‫על‬ ‫טענות‬ ‫המון‬ ‫נו‬ ‫מקו‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫תמיד‬ ‫שלא‬ ‫גילינו‬ ‫אבל‬ "...‫יש‬ ‫שלנו‬ ‫לשכנים‬‫ש‬ ‫לרחובות‬ ‫יצאו‬ ‫חדרתיים‬ ‫אלפי‬ ‫אז‬ .‫מזיק‬ ‫לא‬ ‫לגוון‬ ‫קצת‬ .‫בעים‬ ‫לכל‬ ‫כוח‬ ‫יישר‬ ‫לומר‬ ‫הזדמנות‬ ‫זו‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫הפלאות‬ ‫מארץ‬ ‫ונהנו‬ ‫והמפי‬ ‫המבצעים‬ ,‫והמתכננים‬ ‫ההוגים‬ ,‫במלאכה‬ ‫העוסקים‬‫ש‬ ‫על"ה‬ ‫לעמותת‬ ‫וכמובן‬ ,‫העיר‬ ‫לראש‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ...‫קים‬ ‫קרבים‬ ‫שאנו‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ,‫חלף‬ ‫פורים‬ ‫הרבה.ואם‬ ‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫לעיתון‬ ‫שנה‬ ‫הולדת‬ ‫יום‬ ‫נחגוג‬ ‫הבא‬ ‫בשבוע‬ .‫שנה‬ ‫גיליון‬ ‫לקראת‬ .‫מתרגשים‬ ‫במערכת‬ ‫ואנו‬ "‫חדש‬ ‫"דיבור‬ ‫רק‬ ,‫הרבה‬ ‫לחשוף‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫מרתק‬ ‫עיתון‬ ‫מבשלים‬ ‫שאנו‬ ‫לכם‬ ‫נאמר‬ ‫הכות‬ ‫מיטב‬ .‫הפתעות‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ,‫וייחודי‬‫ש‬ ‫של‬ ‫המנצח‬ ‫והצוות‬ ,‫הטורים‬ ‫מיטב‬ ,‫בים‬ ‫גיליון‬ ‫על‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫שוקדים‬ "‫חדש‬ ‫"דיבור‬ ‫יש‬ .‫ומפתיע‬ ‫עשיר‬ ...‫לחכות‬ ‫למה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ש‬‫ד‬‫ח‬ ‫י‬‫ח‬‫ו‬‫ו‬‫י‬‫ד‬ ‫ת‬‫מ‬‫א‬ ‫ן‬‫מ‬‫ז‬‫ב‬ ‫ה‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫ס‬‫ה‬‫ו‬ ‫ה‬‫ר‬‫ד‬‫ח‬‫מ‬ ,‫ר‬‫כו‬‫ר‬‫כ‬-‫ה‬‫חנ‬ ‫ס‬‫ד‬‫ר‬‫פ‬ ,‫א‬‫ב‬‫קי‬‫ע‬ ‫ר‬‫או‬ .‫ה‬‫רי‬‫ס‬‫קי‬ ,‫ב‬‫ק‬‫ע‬‫י‬ ‫ון‬‫ר‬‫כ‬‫ז‬ '‫ש‬‫ד‬‫ח‬ ‫ר‬‫בו‬‫די‬' ‫פ‬‫א‬‫ס‬‫ט‬‫וו‬‫ה‬‫ב‬‫בי‬‫ס‬‫ה‬‫ו‬ ‫ה‬‫ר‬‫ד‬‫ח‬‫ב‬ ‫ה‬‫ר‬‫קו‬‫ש‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ל‬‫כ‬.‫חת‬‫א‬ ‫בת‬‫תו‬‫בכ‬ ‫כל‬‫וה‬ ‫ות‬‫לונ‬‫ת‬ ,‫ים‬‫דל‬‫מח‬ ,‫ות‬‫אל‬‫ש‬ ,‫ות‬‫דש‬‫ח‬ ‫ה‬‫ע‬‫ד‬‫הו‬ ‫חו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫פו‬‫ר‬‫ט‬‫צ‬‫ה‬‫ל‬053-423-2257 :‫ר‬‫פ‬‫ס‬‫מ‬‫ל‬'‫ורת‬‫תקש‬ ‫חדש‬ ‫יבור‬‫'ד‬ ‫בית‬‫מ‬ '‫חדש‬ ‫דיבור‬' ‫טסאפ‬‫וו‬ ‫נחום‬ ‫ארז‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שלנו‬‫מילה‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ 01/04/16 ‫ב׳‬ ‫אדר‬ ‫כב׳‬ 24 10‫בלילה‬ ‫שבת‬ ‫יום‬ 02/04/16 ‫ב׳‬ ‫אדר‬ ‫כג׳‬ 28 13‫בלילה‬ ‫ראשון‬ ‫יום‬ 03/04/16 ‫ב׳‬ ‫אדר‬ ‫כד׳‬ 28 16‫בלילה‬ ‫שני‬ ‫יום‬ 04/04/16 ‫ב׳‬ ‫אדר‬ ‫כה׳‬ 27 16‫בלילה‬ ‫שלישי‬ ‫יום‬ 05/04/16 ‫ב׳‬ ‫אדר‬ ‫כו׳‬ 24 14‫בלילה‬ ‫רביעי‬ ‫יום‬ 06/04/16 ‫ב׳‬ ‫אדר‬ ‫כז׳‬ 24 13‫בלילה‬ ‫חמישי‬ ‫יום‬ 07/04/16 ‫ב׳‬ ‫אדר‬ ‫כח׳‬ 26 15‫בלילה‬ ‫הקרוב‬ ‫לשבוע‬ ‫האויר‬ ‫מזג‬ ‫תחזית‬
 7. 7. 7 31.03.2016 ‫א‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫ח‬ 04-6666-023 052-423-55-00 ‫עקיבא‬ ‫אור‬ 14 ‫החרוב‬ ‫רחוב‬ ‫ומוניות‬ ‫נהגים‬ ‫דרושים‬ ‫בס״ד‬ ‫מוניות‬ ‫תחנת‬ ‫ה‬‫נ‬‫ח‬‫ת‬‫ת‬‫ר‬‫מ‬‫ו‬‫ש‬‫ת‬‫ב‬‫ש‬24/6 ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫באישור‬ ‫מיוחדות‬ ‫נסיעות‬ ‫הארץ‬ ‫חלקי‬ ‫לכל‬ ‫משלוחים‬ ‫ואמין‬ ‫מקצועי‬ ‫שירות‬
 8. 8. 831.03.2016 ,‫ברחוב‬ ‫פעם‬ ‫שטייל‬ ‫הראשיים‬ ‫הרבנים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫מספרים‬ ‫בצד‬ ‫סינית‬ ‫למסעדה‬ ‫נכנס‬ ‫דתי‬ ‫באדם‬ ‫הבחין‬ ‫כשלפתע‬ ‫ולחרדתו‬ ‫במהירות‬ ‫הרחוב‬ ‫את‬ ‫חצה‬ ‫הרחוב. הרב‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫מזמין‬ ‫ההוא‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫ראה‬ ,‫החלון‬ ‫דרך‬ ‫כשהציץ‬ ,‫הרבה‬ .‫רב‬ ‫בתאבון‬ ‫הכול‬ ‫ואוכל‬ ‫שרימפס‬ ‫ולקינוח‬ ‫חזיר‬ ‫בשר‬ ‫מנת‬ ‫בצעקות‬ ‫המסעדה‬ ‫לתוך‬ ‫ופרץ‬ ‫להתאפק‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫הרב‬  "???‫הזאת‬ ‫התועבה‬ ‫את‬ ‫לאכול‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫"איך‬ :‫רמות‬ ‫אתה‬ ,‫הרב‬ ‫כבוד‬ ‫לי‬ ‫"תאמר‬ :‫הרב‬ ‫את‬ ‫שאל‬ ‫המופתע‬ ‫הסועד‬ "???‫אותו‬ ‫לי‬ ‫שמגישים‬ ‫ראית‬ ?‫האוכל‬ ‫את‬ ‫מזמין‬ ‫אותי‬ ‫ראית‬ ‫"וראית‬ :‫להקשות‬ ‫ממשיך‬ ‫והסועד‬ .‫הרב‬ ‫עונה‬ "!‫"בודאי‬ ‫"ראיתי‬ ‫הרב‬ ‫ענה‬ "!‫"בודאי‬ ?‫אותו‬ ‫אוכל‬ ‫שאני‬ ‫איך‬ ‫באמת‬ "!‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫אותך‬ ‫בשלווה "הכול‬ ‫הדתי‬ ‫הסועד‬ ‫אמר‬ "‫הבעיה‬ ‫מה‬ ,‫כך‬ ‫"אם‬ "...‫הראשית‬ ‫הרבנות‬ ‫בהשגחת‬ ‫נעשה‬ ?‫הזה‬ ‫בסיפור‬ ‫נזכר‬ ‫אני‬ ‫ולמה‬ ‫הש‬ ‫פרשת‬ .‫פרשת שמיני‬ ‫את‬ ‫הכנסת‬ ‫בבתי‬ ‫יקראו‬ ‫השבוע‬‫ש‬ ‫אסורים ומפור‬ ‫בדיני מאכלות‬ ‫השני‬ ‫בחלקה‬ ‫עוסקת‬ ‫בוע‬‫ש‬ ‫באכי‬ ‫האסורים‬ ‫והדגים‬ ‫העופות‬ ,‫הבהמות‬ ,‫החיות‬ ‫בה‬ ‫טים‬‫ש‬ ‫הרי‬ ,‫יחידים‬ ‫של‬ ‫נחלתם‬ ‫היה‬ ‫הכשרות‬ ‫נושא‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬ .‫לה‬ ‫המעדי‬ ‫רבים‬ ‫ישנם‬ ‫בתחום‬ ‫שחל‬ ‫המהפך‬ ‫בעקבות‬ ‫שכיום‬‫ש‬ "‫הכשרות‬ ‫"תעודת‬ ‫את‬ ‫לחפש‬ ‫וכן‬ ,‫כשר‬ ‫אוכל‬ ‫לרכוש‬ ‫פים‬ .‫השונות‬ ‫במסעדות‬ ‫השו‬ ‫המשחטות‬ ‫של‬ ‫המטבחיים‬ ‫בבית‬ ‫נעשה‬ ‫מה‬ ‫שיודע‬ ‫מי‬‫ש‬ ,‫אסורים‬ ‫מאכלות‬ ‫לאכול‬ ‫לא‬ ‫שמעוניין‬ ‫מי‬ ‫שכל‬ ‫יודע‬ ,‫נות‬ .‫כשרות‬ ‫משגיח‬ ‫של‬ ‫השגחה‬ ‫עבר‬ ‫המאכל‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫חייב‬ ‫שרק‬ ,‫סעיפים‬ ‫ותתי‬ ‫בסעיפים‬ ‫מלאה‬ ‫היהודית‬ ‫השחיטה‬ ,‫שנשחט‬ ‫העוף‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫יודע‬ ‫מנוסה‬ ‫כשרות‬ ‫משגיח‬ ‫בכל‬ ‫לסמל‬ ‫הפך‬ ‫אמנם‬ "‫חזיר‬ ‫"בשר‬ .‫לאו‬ ‫אם‬ ‫הוא‬ ‫כשר‬ ‫שאינו‬ ‫ודג‬ ‫עוף‬ ,‫בשר‬ ‫כל‬ ‫אך‬ ,‫אסורות‬ ‫למאכלות‬ ‫הקשור‬ .‫באכילה‬ ‫אסור‬ - ‫בכשרות‬ ‫אני‬ ,‫בעיר‬ "‫לאחים‬ ‫"לב‬ ‫פעילות‬ ‫כמזכיר‬ ‫תפקידי‬ ‫במסגרת‬ ‫לאחים‬ ‫לב‬ ‫יו"ר‬ ‫של‬ ‫במחיצתו‬ ‫רבות‬ ‫שעות‬ ‫ליישב‬ ‫זוכה‬ ,‫עיסוקיו‬ ‫יתר‬ ‫בין‬ ‫אשר‬ ,‫בורשטיין‬ )‫(בושי‬ ‫יעקב‬ ‫הרב‬ ,‫בעיר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫העירונית‬ ‫הכשרות‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫רמה‬ ‫ביד‬ ‫מנהל‬ ‫לשבת‬ ‫אפשרות‬ ‫ואין‬ ‫כמעט‬ .‫אחרות‬ ‫רבות‬ ‫כשרות‬ ‫מערכות‬ ,‫ירטוט‬ ‫שהטלפון‬ ‫בלא‬ ,‫בשיחה‬ ‫או‬ ‫בפגישה‬ ‫בושי‬ ‫הרב‬ ‫סביב‬ ‫לא‬ .‫קריטית‬ ‫שאלה‬ ‫עם‬ ‫כשרות‬ ‫משגיח‬ ‫יעמוד‬ ‫השני‬ ‫ובצד‬ ‫ההק‬ ‫ועל‬ ,‫הכשרות‬ ‫בנושאי‬ ‫שלו‬ ‫לשיחות‬ ‫נחשף‬ ‫אני‬ ‫פעם‬‫ש‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫יתנהל‬ ‫שהכל‬ ‫הרגיל‬ ‫מגדר‬ ‫היוצאת‬ ‫פדה‬ ‫מק‬ ‫וראיתי‬ ,‫אריזה‬ ‫בבתי‬ ‫עמו‬ ‫סיירתי‬ ‫אף‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ .‫ביותר‬‫ש‬ ‫של‬ ‫קוצו‬ ‫על‬ ‫מתפשרת‬ ‫שאינה‬ ‫הקפדנית‬ ‫ההשגחה‬ ‫את‬ ‫רוב‬ ,‫ומורכב‬ ‫מסועף‬ ‫הכשרות‬ ‫שנושא‬ ‫חשבתי‬ ‫פעם‬ ‫ואם‬ ,‫יו"ד‬ ‫שזה‬ ‫הבנתי‬ ,‫שהייתי‬ ‫וסיורים‬ ‫ששמעתי‬ ‫שיחות‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬ ---‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מאכלות‬ ‫מאכילת‬ ‫להימנע‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫שלי‬ ‫המלצה‬ ‫אז‬ ...‫כשרות‬ ‫תעודת‬ ‫ללא‬ ‫במסעדות‬ ‫מאכילה‬ ‫הימנעו‬ ,‫אסורות‬ ‫ושבוע‬ ‫פרשה‬ ‫רוט‬ ‫צבי‬ ‫משה‬›‫השבוע‬ ‫מפרשת‬ ‫אור‬ ‫אלומות‬ "‫יהודי‬ ‫לכל‬ ‫"כשרות‬ )'‫א‬ ‫(י"א‬ ‫ואהרן‬ ‫משה‬ ‫את‬ ‫מצווה‬ ‫הקב"ה‬ ‫השבוע‬ ‫בפרשת‬ '‫וכו‬ ‫תאכלו‬ ‫אשר‬ ‫החיה‬ ‫זאת‬ ‫לאמר‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫אל‬ ‫"דברו‬ ‫ונט‬ '‫וכו‬ ‫נפשותיכם‬ ‫את‬ ‫תשקצו‬ ‫אל‬ )‫מ"ג‬ ‫י"א‬ ‫(שם‬ ‫ונאמר‬‫ש‬ ‫לבו‬ ‫מטמטמת‬ ‫עבירה‬ ).‫(לט‬ ‫ביומא‬ '‫הגמ‬ ‫דרשה‬ .‫בם‬ ‫מאתם‬ .‫אדם‬ ‫של‬ ‫למי‬ ‫האיה‬ ‫ואת‬ ‫הדאה‬ ‫ואת‬ '‫וכו‬ ‫העוף‬ ‫מן‬ ‫תשקצו‬ ‫אלה‬ ‫ואת‬‫ש‬ )‫י"ג‬ ‫י"ב‬ ‫(י"ד‬ ‫ראה‬ ‫בפרשת‬ ‫והנה‬ ,‫טמא‬ ‫עוף‬ ‫הוא‬ ‫הדאה‬ ,‫נה‬ ‫התורה‬ ‫ושם‬ ‫והמותרים‬ ‫האסורים‬ ‫העופות‬ ‫על‬ ‫חוזרת‬ ‫התורה‬ ‫מהם‬ ‫תאכלו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫"וזה‬ ‫ראה‬ ‫בשם‬ ‫עוף‬ ‫לאותו‬ ‫קוראת‬ .‫והראה‬ ‫והעזניה‬ ‫והפרס‬ ‫הנשר‬ ‫שואלת‬ ‫דאה‬ ‫הוא‬ ‫ראה‬ ‫הוא‬ '‫הגמ‬ ‫אומרת‬ ):‫(ס"ג‬ ‫חולין‬ '‫ובמס‬ ‫'עומדת‬ ‫שבו‬ ‫הראיה‬ ‫כח‬ ‫שם‬ ‫על‬ ?‫ראה‬ ‫שמו‬ ‫נקרא‬ ‫ולמה‬ '‫הגמ‬ ‫הרי‬ ‫המפרשים‬ ‫שואלים‬ '‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫נבלה‬ ‫ורואה‬ ‫בבבל‬ ‫את‬ ‫מטמטם‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫כשר‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫לאכול‬ ‫האיסור‬ ‫שכל‬ ‫ידוע‬ ‫על‬ ‫לרעה‬ ‫משפיע‬ ‫וזה‬ ‫אכזריים‬ ‫שהם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫יש‬ ,‫הלב‬ ‫תכונה‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫ודאה‬ ‫ראה‬ ‫בשם‬ ‫שנקרא‬ ‫הזה‬ ‫העוף‬ ‫אולם‬ ‫האדם‬ ?‫אותו‬ ‫הטריפה‬ ‫התורה‬ ‫למה‬ ‫א"כ‬ ‫למרחוק‬ ‫שרואה‬ ‫טובה‬ ‫"יב‬ )'‫ה‬ ‫(קכח‬ ‫בתהילים‬ ‫אומר‬ ‫המלך‬ ‫דוד‬ ,‫רבותינו‬ ‫מבארים‬‫ש‬ ‫בק‬ ‫אפשר‬ "‫חייך‬ ‫ימי‬ ‫כל‬ ‫ירושלים‬ ‫בטוב‬ ‫וראה‬ ‫מציון‬ '‫ה‬ ‫רכך‬‫ש‬ ‫אנו‬ ‫אך‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫ועל‬ ‫ירושלים‬ ‫על‬ ‫חסרונות‬ ‫למצוא‬ ‫לות‬ ‫הטובים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫תחפש‬ ‫ירושלים‬ ‫בטוב‬ ‫וראה‬ ‫מצווים‬ .‫ודבר‬ ‫דבר‬ ‫ובכל‬ ‫בירושלים‬ ‫שיש‬ ‫ויש‬ ‫בבבל‬ ‫לה‬ ‫יושבת‬ ‫היא‬ ,‫ראה‬ ‫הנקראת‬ ‫מהדאה‬ ‫ההפך‬ ‫וזה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫נבלה‬ ‫רואה‬ ‫היא‬ ‫ומה‬ ‫חזק‬ ‫כ"כ‬ ‫ראיה‬ ‫כח‬ ‫לה‬ ‫הרי‬ ‫את‬ ‫ירושלים‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫את‬ ?‫רואה‬ ‫שאת‬ ‫הנוף‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫מהעוף‬ ‫תלמדו‬ ‫אל‬ ,‫טמא‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫כזה‬ ‫עוף‬ ?‫החרמון‬ ‫חצי‬ ‫ר"ת‬ ‫יוצא‬ ‫(חכם‬ ‫המלאה‬ ‫הכוס‬ ‫חצי‬ ‫את‬ ‫תחפשו‬ ‫הזה‬ )‫מלאה‬ ‫כוס‬ ‫ומעשה‬ ‫כתב‬ )'‫ו‬ ‫((פרק‬ ‫הכניעה‬ ‫שער‬ ‫הלבבות‬ ‫בחובות‬ ‫והנה‬ ‫שה‬ ‫כלב‬ ‫נבלת‬ ‫ליד‬ ‫תלמידיו‬ ‫בלוית‬ ‫פעם‬ ‫שעבר‬ ‫אחד‬ ‫בחסיד‬‫ש‬ ‫א"ל‬ ,‫זו‬ ‫נבילה‬ ‫מסריחה‬ ‫כמה‬ ‫תלמידיו‬ ‫לו‬ ‫אמרו‬ ‫מאד‬ ‫סריחה‬ ‫חסרונות‬ ‫בקלות‬ ‫למצוא‬ ‫אפשר‬ ,‫שיניה‬ ‫לבנות‬ ‫כמה‬ ‫החסיד‬ .‫שיניה‬ ‫לבנות‬ ‫כמה‬ ‫השנייה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫בחר‬ ‫החסיד‬ ‫אולם‬ ‫תן‬ ‫'אדרבה‬ ‫זיע"א‬ ‫מליז'נסק‬ ‫אלימלך‬ '‫ר‬ ‫בדברי‬ ‫נסיים‬ "‫חסרונם‬ ‫ולא‬ ‫חברינו‬ ‫מעלת‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫שנראה‬ ‫בלבנו‬ !‫ומבורך‬ ‫שלום‬ ‫שבת‬ ‫הפרשה‬ ‫בעין‬ ‫ואנונו‬ ‫יצחק‬ ‫הרב‬ › ‫שמיני‬ ‫פרשת‬ ‫היא‬ ,‫ראה‬ ‫הנקראת‬ ‫מהדאה‬ ‫ההפך‬ ‫וזה‬ ‫כ"כ‬ ‫ראיה‬ ‫כח‬ ‫לה‬ ‫ויש‬ ‫בבבל‬ ‫לה‬ ‫יושבת‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫נבלה‬ ‫רואה‬ ‫היא‬ ‫ומה‬ ‫חזק‬ ?‫רואה‬ ‫שאת‬ ‫הנוף‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫גניזה‬‫הטעונים‬‫דברים‬‫יש‬‫זה‬‫בעמוד‬
 9. 9. 9 31.03.2016 - 2 48 ‫פיצוץ‬ ‫מבצע‬ ‫החג‬ ‫לכבוד‬
 10. 10. 10 ‫חדשות‬ 31.03.2016 ,‫חגיגי‬ ‫הפנינג‬ ‫ערכו‬ ‫אולגה‬ ‫במתנ"ס‬ ,‫חדרה‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫פורים‬ ‫בקרנבל‬ ‫השתתפו‬ ‫תושבים‬ ‫אלפי‬ ‫כל‬ ,‫תחפושות‬ ‫תחרות‬ ‫ערכו‬ ‫עקיבא‬ ‫ובבני‬ ‫אסתר‬ ‫למגילת‬ ‫ענקיים‬ ‫אוהלים‬ ‫הקימו‬ ‫החב"דינקים‬ ‫וש‬ ‫משתנה‬ ,‫מנות‬ ‫משלוח‬ ,‫מגילה‬ ‫מקרא‬ ,‫היום‬ ‫מצוות‬ ‫בקיום‬ ‫ענקית‬ ‫פורים‬ ‫שמחת‬ ‫לצד‬ ‫זאת‬‫ו‬ ‫כמיטב‬ "‫"עדלאידע‬ :‫מציגה‬ ‫חדרה‬ ‫׀‬ ‫בעיר‬ ‫הרבים‬ ‫החסד‬ ‫ארגוני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאביונים‬ ‫ומתנות‬ ‫מחה‬ 2016 ‫פורים‬ ‫המרכזיים‬ ‫האירועים‬ ‫על‬ ‫נרחב‬ ‫בסיקור‬ ‫חדש‬ ‫דיבור‬ ‫׀‬ ‫המסורת‬ ‫ה�ש‬ ,‫חדרה‬ ‫העיר‬ ‫מתושבי‬ ‫אלפים‬  ‫במגוון‬ ‫הפורים‬ ‫חג‬ ‫במהלך‬ ‫תתפו‬ ‫וכן‬ ‫חדרה‬ ‫עיריית‬ ‫שארגנה‬ ‫אירועים‬ ‫משנים‬ ‫בשונה‬ .‫השונים‬ ‫המתנס"ים‬ ,‫עדלאידע‬ ‫הפנינג‬ ‫נערך‬ ‫בהן‬ ,‫קודמות‬ ‫לחגוג‬ ‫חדרה‬ ‫עיריית‬ ‫בחרה‬ ‫השנה‬ ‫כשהעיר‬ ,‫אחר‬ ‫בסגנון‬ ‫הפורים‬ ‫חג‬ ‫את‬ ‫בהש‬ ‫במיצגים‬ ‫כולה‬ ‫התעטרה‬ ‫חדרה‬‫ש‬ ."‫הפלאות‬ ‫מארץ‬ ‫"אליסה‬ ‫הסיפור‬ ‫ראת‬ ‫נערכו‬ ‫הפורים‬ ‫ימי‬ ‫במהלך‬ ,‫בנוסף‬ ‫תחפו‬ ‫הפנינג‬ ,‫מסיבות‬ ,‫רבים‬ ‫אירועים‬‫ש‬ ‫האר‬ .‫היום‬ ‫מצוות‬ ‫קיום‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫שות‬‫ש‬ ‫משלוחי‬ ‫חילקו‬ ‫בחדרה‬ ‫השונים‬ ‫גונים‬ ‫את‬ ‫קראו‬ ‫בעיר‬ ‫הכנסת‬ ‫בבתי‬ ,‫מנות‬ ‫בנתינת‬ ‫עסקו‬ ‫הצדקה‬ ‫ואגודת‬ ,‫המגילה‬ .‫הנצרכים‬ ‫לכל‬ ‫לאביונים‬ ‫מתנות‬ ‫הפלאות‬ ‫בארץ‬ ‫חדרה‬ ‫את‬ ‫השנה‬ ‫חגגו‬ ,‫כאמור‬ ,‫חדרה‬ ‫בעיר‬ ‫פורים‬ ‫אירועי‬ .‫אחר‬ ‫בסגנון‬ ‫הפורים‬ ‫חג‬ ‫בארץ‬ ‫"חדרה‬ ‫בסימן‬ ‫השנה‬ ‫התקיימו‬ ‫בת‬ ‫עוטרה‬ ‫חדרה‬ ‫העיר‬ ."‫הפלאות‬‫ש‬ ‫הק‬ ‫לסיפור‬ ‫ובמיצגים‬ ‫מדהימה‬ ‫פאורה‬‫ש‬ ‫תוך‬ ,‫הפלאות‬ ‫בארץ‬ ‫אליסה‬ ‫של‬ ‫לאסי‬ ."‫הפלאות‬ ‫בארץ‬ ‫"חדרה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫מתן‬ ‫ספלי‬ ,‫תה‬ ‫כמו‬ ‫מיצגים‬ ‫הוצבו‬ ‫בעיר‬ ,‫משחק‬ ‫קלפי‬ ,‫קטנטנות‬ ‫פטריות‬ ,‫ענק‬ .‫וכדומה‬ ‫המטורף‬ ‫הכובען‬ ‫של‬ ‫כובעים‬ ‫ילדיהם‬ ‫עם‬ ‫חגגו‬ ,‫העיר‬ ‫תושבים‬ ‫אלפי‬ ‫קרנבל‬ .‫העיר‬ ‫ברחובות‬ ‫הפורים‬ ‫חג‬ ‫את‬ ‫בסימון‬ ,‫ע.ל.ה‬ ‫עמותת‬ ‫בהפקת‬ ‫הפורים‬ ‫לרחו‬ ‫משך‬ ,"‫הפלאות‬ ‫בארץ‬ ‫"חדרה‬‫ש‬ ‫ממיצגים‬ ‫שנהנו‬ ‫תושבים‬ ‫אלפי‬ ‫בות‬ ,‫לקטנטנים‬ ‫הפעלה‬ ‫פינות‬ ,‫מרהיבים‬ ‫תחפושות‬ ‫תחרות‬ ‫עם‬ ‫מרכזית‬ ‫בימה‬ ‫התושבים‬ ‫אלפי‬ .‫מרהיב‬ ‫ריקוד‬ ‫ומופע‬ ‫מהמיצגים‬ ‫התרשמו‬ ,‫לרחובות‬ ‫שיצאו‬ ‫גנדל‬ ‫צביקה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ .‫המושקעים‬‫ש‬ ‫"העיר‬ :‫ואמר‬ ,‫באירועים‬ ‫נוכח‬ ‫היה‬ ,‫מן‬ ‫המקום‬ ‫וכאן‬ ,‫ושמחה‬ ‫צהלה‬ ‫חדרה‬ ‫על‬ ‫הנפלאים‬ ‫העירייה‬ ‫לעובדי‬ ‫להודות‬ ‫מל‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫כיף‬ ‫אין‬ .‫האירוע‬ ‫הפקת‬‫ש‬ ‫שמחים‬ ‫חדרתיים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫ראות‬ ."‫וצוהלים‬ ‫שעה‬ ‫בכל‬ ‫מגילה‬ ‫קריאת‬ ‫עגולה‬ ,‫הפורים‬ ‫ליום‬ ‫היטיב‬ ‫התכוננו‬ ‫שעוד‬ ‫מי‬ ‫מספר‬ ‫שכבר‬ ,‫המקומי‬ ‫חב"ד‬ ‫ארגון‬ ‫הם‬ ‫הקימו‬ ‫פורים‬ ‫הפורים‬ ‫יום‬ ‫טרם‬ ‫ימים‬ ,‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫ענקיים‬ ‫אוהלים‬ ‫מספר‬ ‫עגו‬ ‫שעה‬ ‫בכל‬ ‫המגילה‬ ‫קריאת‬ ‫לצורך‬‫ש‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ "‫מגילה‬ ‫"קריאת‬ ‫מצוות‬ .‫לה‬ ‫גם‬ ‫מתקיימת‬ ‫והקריאה‬ ,‫היום‬ ‫ממצוות‬ ‫תושבי‬ ‫שכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫ביום‬ ‫וגם‬ ‫בלילה‬ ‫המגי‬ ‫בקריאת‬ ‫להשתתף‬ ‫יוכלו‬ ‫העיר‬‫ש‬ ‫כל‬ ‫יכול‬ ‫ובהם‬ ,‫האוהלים‬ ‫הוקמו‬ ,‫לה‬ ‫את‬ ‫ולשמוע‬ ‫להשתתף‬ ‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫לי‬ .‫עגולה‬ ‫שעה‬ ‫בכל‬ ‫המגילה‬ ‫קריאת‬‫ש‬ ‫וכן‬ ‫והפתעות‬ ‫פרסים‬ ‫חולקו‬ ‫אף‬ ‫לדים‬ ‫במת‬ ‫הוקם‬ ‫ענק‬ ‫אוהל‬ .‫מנות‬ ‫משלוחי‬‫ש‬ ‫"לב‬ ‫לקניון‬ ‫בסמוך‬ ‫והאחר‬ "‫"מיקס‬ ‫חם‬ ‫לגב‬ ‫המגילה‬ ‫לקריאת‬ ‫בנוסף‬ ,"‫חדרה‬‫ש‬ ‫בבית‬ ‫שעה‬ ‫בכל‬ ‫שהתקיימה‬ ‫ונשים‬ ‫רים‬ ‫מ.צברי‬ ‫חגגה‬ ‫חדרה‬ ‫פורים‬ ‫הפלאות‬ ‫בארץ‬ ‫חדרה‬
 11. 11. 11 ‫חדשות‬ 31.03.2016 .‫בעיר‬ ‫חב"ד‬ ‫וביקרו‬ ‫חב"ד‬ ‫צעירי‬ ‫יצאו‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫ומ‬ ‫האבות‬ ‫בתי‬ ‫בכל‬ ‫קשישים‬ ‫מאות‬‫ש‬ ‫חיילים‬ ‫אלפי‬ ,‫בעיר‬ ‫לקשיש‬ ‫יום‬ ‫רכזי‬ ‫את‬ ‫והביאו‬ ,‫באזור‬ ‫הפזורים‬ ‫בבסיסים‬ ‫האש‬ ‫מכבי‬ ‫אנשי‬ ‫אל‬ ‫הפורים‬ ‫שמחת‬ ‫ביקורים‬ ‫נערכו‬ ‫כמו"כ‬ .‫מד"א‬ ‫וכונני‬ ‫המחלקות‬ ‫בכל‬ ‫חולים‬ ‫מאות‬ ‫אצל‬ ‫ו"שער‬ "‫יפה‬ ‫"הלל‬ ‫החולים‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫לא‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫שבאווירת‬ ‫כדי‬ "‫מנשה‬ ‫היום‬ ‫מצוות‬ ‫את‬ ‫המאושפזים‬ ‫ישכחו‬ .‫הפורים‬ ‫שמחת‬ ‫ואת‬ ‫אולגה‬ ‫בגבעת‬ ‫פורים‬ ‫שוק‬ ‫כבר‬ ‫החלו‬ ‫אצלם‬ ‫שהחגיגות‬ ‫כאלו‬ ‫יש‬ ‫ביום‬ .‫הפורים‬ ‫חג‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫עקיבא‬ ‫בני‬ ‫סניף‬ ‫באדר‬ ‫י"ב‬ ‫שלישי‬ ‫לחברי‬ ‫פורים‬ ‫שוק‬ ‫הרימו‬ ,‫אולגה‬ ‫גבעת‬ ‫של‬ ‫חודשיים‬ .‫השכונה‬ ‫ותושבי‬ ‫הסניף‬‫ש‬ ,‫השוק‬ ‫ארגון‬ ‫על‬ ‫הסניף‬ ‫בנות‬ ‫עמלו‬ ‫מים‬ ‫מא‬ ‫וחלק‬ ‫הסניף‬ ‫חברי‬ ‫שותפים‬ ‫היו‬ ‫לו‬‫ש‬ ‫בסניף‬ .‫התורני‬ ‫והגרעין‬ ‫הקהילה‬ ‫נשי‬ ‫דוכני‬ ,‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫פעילויות‬ ‫היו‬ ‫המטרה‬ .‫ועוד‬ ‫פרסים‬ ,‫מתנפחים‬ ,‫מזון‬ ‫פורים‬ ‫אווירת‬ ‫להכניס‬ ‫הייתה‬ ‫השוק‬ ‫של‬ .‫אולגה‬ ‫לגבעת‬ ‫חגיגית‬ ‫היו‬ ,‫המיוחד‬ ‫לשוק‬ ‫הצטרף‬ ‫שעוד‬ ‫מי‬ ‫בעלי‬ ‫לילדים‬ ‫עמותה‬ ,‫אילן‬ ‫עמותת‬ ‫שמלווים‬ ‫ומתנדבים‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫כמאתיים‬ .‫וליהנות‬ ‫לשמוח‬ ‫שבאו‬ ‫אותם‬ ‫שהוכתר‬ ,‫הפורים‬ ‫בשוק‬ ‫השתתפו‬ ‫איש‬ .‫רבה‬ ‫בהצלחה‬ ...‫בפורים‬ ‫גם‬ ,‫תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫התיק‬ ‫מחזיק‬ ‫של‬ ‫הנחייתו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫השנה‬ ,‫בוסקילה‬ ‫אליהו‬ ‫עו"ד‬ ‫תורנית‬ ‫לתרבות‬ ‫תורנית‬ ‫לתרבות‬ ‫המחלקה‬ ‫התפרסה‬ ‫השונות‬ ‫העיר‬ ‫בשכונות‬ ‫בפעילותה‬ ‫"גבעת‬ ‫ועד‬ ‫במזרח‬ "‫אליעזר‬ ‫מ"בית‬ ‫נהנו‬ ‫תושבים‬ ‫ואלפי‬ ,‫במערב‬ "‫אולגה‬ .‫המגוונת‬ ‫מהפעילות‬ ‫בסניף‬ '‫א‬ ‫ביום‬ ‫הייתה‬ ‫הפתיחה‬ ‫יריית‬ ‫קיימו‬ ‫שם‬ ,‫העיר‬ ‫שבמרכז‬ "‫עקיבא‬ ‫"בני‬ ,‫מזון‬ ‫של‬ ‫דוכנים‬ ‫עם‬ ‫פורים‬ ‫הפנינג‬ .‫שמחה‬ ‫והרבה‬ ‫ענק‬ ‫הגרלות‬ ,‫איפור‬ ‫התקיימו‬ – ‫פורים‬ ‫יום‬ - ‫רביעי‬ ‫ביום‬ ‫בש‬ ‫ועליזות‬ ‫שמחות‬ ‫פורים‬ ‫מסיבות‬‫ש‬ .‫ההסדר‬ ‫בישיבת‬ "‫אולגה‬ ‫"גבעת‬ ‫כונת‬ ‫בבית‬ "‫אליעזר‬ ‫"בית‬ ‫בשכונת‬ ‫במקביל‬ ‫התקיימה‬ "‫תשובה‬ ‫"רחמים‬ ‫הכנסת‬ ‫לציבור‬ ‫וריקודים‬ ‫המגילה‬ ‫קריאת‬ .‫הרחב‬ ‫פו‬ ‫מסיבת‬ ‫התקיימה‬ "‫"סלע‬ ‫בשכונת‬‫ש‬ ‫משוק‬ ‫נהנו‬ ‫והתושבים‬ ,‫להטוטן‬ ‫עם‬ ‫רים‬ ‫"נווה‬ ‫בשכונת‬ ‫גם‬ .‫ועליז‬ ‫ססגוני‬ ‫פורים‬ ‫פורים‬ ‫מסיבת‬ ‫המחלקה‬ ‫קיימה‬ "‫חיים‬ ‫תח‬ ‫תחרות‬ ,‫אורח‬ ‫אומן‬ ‫עם‬ ‫למבוגרים‬‫ש‬ ‫מערכונים‬ ‫תחרות‬ ‫היה‬ ‫והשיא‬ ‫פושות‬ ‫המשתתפים‬ ‫את‬ ‫שהשאירה‬ ‫ובדיחות‬ .‫ענק‬ ‫חיוך‬ ‫עם‬ ‫חגיגי‬ ‫פורימי‬ ‫הפנינג‬ ‫בצל‬ ‫ידם‬ ‫טמנו‬ ‫לא‬ ‫בעיר‬ ‫המתנס"ים‬ ‫גם‬‫ש‬ ‫המותאמים‬ ‫אירועים‬ ‫מגוון‬ ‫וארגנו‬ ,‫חת‬ ‫ערכו‬ ‫אולגה‬ ‫במתנ"ס‬ .‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫כבר‬ ‫שהחל‬ ,‫השכונה‬ ‫לתושבי‬ ‫הפנינג‬ ‫מאות‬ .‫הבוקר‬ ‫בשעות‬ ‫הפורים‬ ‫ביום‬ ‫העיר‬ ‫מתושבי‬ ‫וכן‬ ‫השכונה‬ ‫מתושבי‬ ‫מאווירה‬ ‫ונהנו‬ ,‫המיוחד‬ ‫להפנינג‬ ‫הגיעו‬ ‫תחפו‬ ‫תחרות‬ ,‫ושמחה‬ ‫עליזה‬ ‫פורימית‬‫ש‬ ‫לי‬ ‫מתנפחים‬ ‫מתקני‬ ,‫אוכל‬ ‫דוכני‬ ,‫שות‬‫ש‬ ‫כמי‬ ‫והפעלות‬ ‫פעילויות‬ ‫ומגוון‬ ‫לדים‬‫ש‬ ,‫מחופשים‬ ‫הגיעו‬ ‫הילדים‬ .‫המסורת‬ ‫טב‬ ‫על‬ ‫ביניהם‬ ‫התחרו‬ ‫ואף‬ ‫הפתעות‬ ‫קיבלו‬ .‫ושווים‬ ‫יוקרתיים‬ ‫פרסים‬ ...‫ושמחה‬‫צהלה‬‫חדרה‬‫והעיר‬ ‫הפו‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬ ‫בעיר‬ ‫שהסתובב‬ ‫מי‬‫ש‬ ‫ליהנות‬ ‫שלא‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ,‫רים‬ ‫מו‬ .‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫ששררה‬ ‫החג‬ ‫מאווירת‬‫ש‬ ‫ומ‬ ‫תחפושות‬ ,‫וריקודים‬ ‫שירים‬ ,‫זיקה‬‫ש‬ ‫העיר‬ .‫מרגשת‬ ‫פורימית‬ ‫ואווירה‬ ‫סיכות‬ ,‫שלה‬ ‫הפורים‬ ‫במסורת‬ ‫ידועה‬ ‫חדרה‬ ‫הפורים‬ ‫באווירת‬ ‫לחוש‬ ‫ניתן‬ ‫שנה‬ ‫ובכל‬ ‫וכן‬ ,‫הפורים‬ ‫לחג‬ ‫שקודמים‬ ‫בימים‬ ‫כבר‬ .‫עצמו‬ ‫ביום‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫הגיע‬ ,‫הפורים‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬ ,‫המלך‬ ‫כיד‬ ‫פורים‬ ‫בסעודת‬ ‫להשתתף‬ ‫לאחים‬ ‫לב‬ ‫יו"ר‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫שהתקיימה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ .‫בורנשטיין‬ ‫יעקב‬ ‫הרב‬ ‫בעיר‬ ‫תחו‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫וגם‬ ,‫לאחל‬ ,‫לברך‬ ‫הגיע‬‫ש‬ .‫הפורים‬ ‫ביום‬ ‫שותיו‬ ‫שקטו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫בעיר‬ ‫החסד‬ ‫מפעלי‬ ‫למש‬ ‫מנות‬ ‫אלפי‬ ‫וחילקו‬ ,‫הפורים‬ ‫ביום‬‫ש‬ .‫ועוד‬ ‫לאביונים‬ ‫מתנות‬ ,‫נזקקות‬ ‫פחות‬ ‫ל"דיבור‬ ‫אומר‬ ‫הארגונים‬ ‫ממנהלי‬ ‫אחד‬ ‫גאה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫חדרה‬ ‫"העיר‬ :"‫חדש‬ .‫ונותן‬ ‫נתבע‬ ‫הציבור‬ .‫הפורים‬ ‫חג‬ ‫לאחר‬ ‫משפחות‬ ‫מאות‬ ‫לשמח‬ ‫שזכינו‬ '‫ה‬ ‫וברוך‬ ‫של‬ ‫והתרומה‬ ‫הצדקה‬ ‫בזכות‬ ‫הזה‬ ‫ביום‬ ."‫התושבים‬ ‫כש‬ ,‫אירועים‬ ‫במגוון‬ ‫ננעל‬ ‫הפורים‬ ‫חג‬‫ש‬ ‫ול‬ ‫העיר‬ ‫לראש‬ ‫מודה‬ ‫התושבים‬ ‫ציבור‬‫ש‬ ‫המוש‬ ‫הפורים‬ ‫על‬ ,‫העיר‬ ‫הנהלת‬ ‫חברי‬‫ש‬ .‫שהפיקה‬ ‫והשמח‬ ‫קע‬ ‫עגולה‬ ‫שעה‬ ‫בכל‬ ‫מגילה‬ ‫קריאת‬
 12. 12. 12 ‫חדשות‬ 31.03.2016 "‫"יחד‬ ‫סיעת‬ ‫וראש‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫מ"מ‬  ‫הנ‬ ‫על"ה‬ ‫מעמותת‬ ‫התפטר‬ ,‫אליהו‬ ‫טל‬‫ש‬ ‫לתר‬ ‫(העמותה‬ ‫על"ה‬ ‫עמותת‬ .‫חשקת‬‫ש‬ ‫תקציבי‬ ‫מגוון‬ ‫על‬ ‫החולשת‬ )‫הפנאי‬ ‫בות‬ ‫נקלעה‬ ,‫ואירועים‬ ‫מתנס"ים‬ ,‫תרבות‬ ‫תקצי‬ ‫למצוקה‬ ‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬‫ש‬ ‫מיליוני‬ ‫כעשר‬ ‫של‬ ‫וחובות‬ ‫קשה‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ .‫כושל‬ ‫ניהול‬ ‫בעקבות‬ ‫שקלים‬ ‫מהקדנציה‬ ‫נגררו‬ ‫מהחובות‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ .‫הקודמת‬ ‫על"ה‬ ‫עמותת‬ ‫החלה‬ ,‫האחרונה‬ ‫בעת‬ ‫כיסוי‬ ‫לצורך‬ ‫הלוואה‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליך‬ .‫השוטף‬ ‫מהתקציב‬ ‫שינוכה‬ ,‫החובות‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫כי‬ ,‫נודע‬ "‫חדש‬ ‫ל"דיבור‬ ‫השבוע‬ ‫בראשית‬ ‫הודיע‬ ,‫גנלדמן‬ ‫צביקה‬ ‫לעקוב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כי‬ ,‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫למ"מ‬ ‫מתכנן‬ ‫הוא‬ ,‫החובות‬ ‫כיסוי‬ ‫אחר‬ ‫מקרוב‬ ‫על‬ ‫ולקחת‬ ,‫העמותה‬ ‫מראשות‬ ‫לפטרו‬ .‫העמותה‬ ‫ניהול‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫השבוע‬ ‫בראשית‬ ‫שנערכה‬ ‫בפגישה‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫עם‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫בלשכת‬ ‫חברי‬ ‫ביניהם‬ ,‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫אוהד‬ ‫עו"ד‬ ,‫דרי‬ ‫יניב‬ ‫עו"ד‬ ‫המועצה‬ ‫הע‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫לבייב‬ ‫נתן‬ ‫עו"ד‬ ,‫מרחב‬‫ש‬ ‫את‬ ‫החברים‬ ‫העלו‬ ,‫עפגין‬ ‫איל‬ ‫מותה‬ ‫מזה‬ ‫אשר‬ ,‫העמותה‬ ‫יו"ר‬ ‫על‬ ‫טענותיהם‬ ‫המ‬ ‫העברת‬ ‫את‬ ‫מעכב‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬‫ש‬ ‫משכ‬ ‫נוכה‬ ‫זה‬ ‫שכסף‬ ‫למרות‬ ,‫שכורות‬‫ש‬ ‫אומר‬ ‫בעירייה‬ ‫בכיר‬ .‫העובדים‬ ‫של‬ ‫רם‬ ,‫לי‬ ‫שידוע‬ ‫כמה‬ ‫"עד‬ :"‫חדש‬ ‫ל"דיבור‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫כחוק‬ ‫שלא‬ ‫נוכה‬ ‫הכסף‬ ‫למיטב‬ ,‫זה‬ ‫על‬ ‫ידעו‬ ‫העירייה‬ ‫עובדי‬ ‫אם‬ ."‫חוקי‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫הבנתי‬ ‫העמותה‬ ‫יו"ר‬ ‫הגיש‬ ,‫השבוע‬ ‫במהלך‬ ‫לראש‬ ‫התפטרות‬ ‫מכתב‬ ,‫אליהו‬ ‫טל‬ ‫כתיבת‬ ‫לשעת‬ ‫נכון‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ .‫העיר‬ ‫מתפ‬ ‫התפטרות‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ,‫השורות‬‫ש‬ ‫מתפקידיו‬ ‫ולא‬ ,‫על"ה‬ ‫עמותת‬ ‫יו"ר‬ ‫קיד‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫מקום‬ ‫ממלא‬ ‫כמו‬ ,‫האחרים‬ ."‫חדרה‬ ‫"מי‬ ‫תאגיד‬ ‫ויו"ר‬ ‫עיריית‬ ‫"ראש‬ :‫נמסר‬ ‫חדרה‬ ‫מעיריית‬ ‫לקחת‬ ‫החליט‬ ‫גנדלמן‬ ‫צביקה‬ ‫חדרה‬ ‫הפ‬ ‫לתרבות‬ ‫העמותה‬ ‫ניהול‬ ‫את‬ ‫לידיו‬‫ש‬ ‫הוצג‬ ‫גנדלמן‬ ‫בפני‬ .‫על"ה‬ ‫עמותת‬ ,‫נאי‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הקשה‬ ‫הכלכלי‬ ‫מצבה‬ ‫העמו‬ ‫רבים‬ ‫חודשים‬ ‫מזה‬ ‫כי‬ ‫והעובדה‬‫ש‬ ,‫השונות‬ ‫לקופות‬ ‫כסף‬ ‫העבירה‬ ‫לא‬ ‫תה‬ .‫העובדים‬ ‫של‬ ‫משכרם‬ ‫שנוכה‬ ‫לאחר‬ ‫מצב‬ ‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫בפני‬ ‫הוצג‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫מד‬ ‫אינם‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫שבו‬‫ש‬ ‫הכל‬ ‫מצבה‬ ‫על‬ ‫שוטפת‬ ‫בצורה‬ ‫ווחים‬‫ש‬ ."‫העמותה‬ ‫של‬ ‫כלי‬ ‫בת‬ ‫אומר‬ ‫אליהו‬ ‫טל‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫מ"מ‬‫ש‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫אם‬ " :"‫חדש‬ ‫ל"דיבור‬ ‫גובה‬ ‫העמותה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫חושב‬ ‫שהח‬ ‫לחדד‬ ‫חשוב‬ .‫זכותו‬ ‫זו‬ ,‫טוב‬ ‫יותר‬‫ש‬ ,‫גבי‬ ‫מאחוריי‬ ‫העיר‬ ‫לראש‬ ‫פנו‬ ‫לא‬ ‫ברים‬ ‫את‬ ‫תקבל‬ ‫שהעמותה‬ ‫לדאוג‬ ‫רצו‬ ‫אלא‬ ‫שאין‬ ‫להאמין‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫לה‬ ‫שמגיע‬ ‫מה‬ ‫באמת‬ ‫אלא‬ ,‫הזה‬ ‫במהלך‬ ‫אישי‬ ‫משהו‬ ‫גבוהים‬ ‫שהחובות‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ .‫העמותה‬ ‫את‬ ‫בעצמו‬ ‫לנהל‬ ‫שלו‬ ‫והרצון‬ ‫מע‬ ‫התפטרות‬ ‫מכתב‬ ‫הגשתי‬ ‫מבחינתי‬‫ש‬ ."‫בהצלחה‬ ‫לכולם‬ ‫ושיהיה‬ ‫על"ה‬ ‫מותת‬ .‫לעקוב‬ ‫ימשיך‬ "‫חדש‬ ‫"דיבור‬ ‫הנחשק‬ ‫לתפקיד‬ ‫מטעמו‬ ‫איש‬ ‫למנות‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫החליט‬ ,‫עתק‬ ‫וחובות‬ ‫תקציבי‬ ‫גרעון‬ ‫בעקבות‬ ‫שהכסף‬ ‫למרות‬ ‫למתנס"ים‬ ‫כספים‬ ‫העברת‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫התלוננו‬ ‫על"ה‬ ‫בעמותת‬ ‫רבים‬ ‫חברים‬ ,‫בנוסף‬ ‫׀‬ ‫העירייה‬ ‫שעובדי‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬ ‫"אני‬ :"‫חדש‬ ‫ל"דיבור‬ ‫בעירייה‬ ‫בכיר‬ ‫׀‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫משכרם‬ ‫נוכה‬ ‫הפרטים‬ ‫כל‬ ‫׀‬ "!‫חוקי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫נוכה‬ ‫שהכסף‬ ‫ידעו‬ ‫בעל״ה‬ ‫טלטלה‬ ‫מ.צברי‬
 13. 13. 13 31.03.2016 04-6332665 | 052-8534383 18 4,800 18 ¯ ¯ ¯ : , ¯ , , . clean Mis.clean
 14. 14. 14 ‫חדשות‬ 31.03.2016 .‫חדרה‬ ‫בעיר‬ ‫התקיים‬ ‫מיוחד‬ ‫סיור‬  ‫עם‬ ‫הגיעה‬ ,‫אריאל‬ ‫אורי‬ ‫החקלאות‬ ‫שר‬ ‫אחרי‬ ‫מקרוב‬ ‫לעקוב‬ ‫נכבדה‬ ‫משלחת‬ ,‫חדרה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ . ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫שלמשרדו‬ ‫שהתקיימה‬ ‫עבודה‬ ‫בישיבת‬ ‫החל‬ ‫הסיור‬ ‫סקר‬ ‫בה‬ ,‫בעירייה‬ ‫הישיבות‬ ‫באולם‬ ‫התפ‬ ‫את‬ ‫גנדלמן‬ ‫צביקה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬‫ש‬ ‫מספר‬ ‫השר‬ ‫בפני‬ ‫והעלה‬ ‫העיר‬ ‫תחות‬ ‫יכול‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫אשר‬ ‫נושאים‬ .‫בקידומם‬ ‫לסייע‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫ישיבת‬ ‫התקיימה‬ ‫בהמשך‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫מ"מ‬ ‫גם‬ ‫השתתפו‬ ‫בה‬ ,‫השר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫סגנית‬ ,‫אליהו‬ ‫טל‬ ‫עו"ד‬ ‫רומן‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫סגן‬ ,‫יחזקאלי‬ ‫חדוה‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬ ‫העיר‬ ‫הנהלת‬ ‫חברת‬ ,‫גישר‬ ‫זיג‬ ‫יעקב‬ ‫העירייה‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫בוסקילה‬‫ש‬ ‫מנה‬ ,‫שחר‬ ‫גיורא‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫עוזר‬ ,‫דון‬‫ש‬ ‫מנהל‬ ,‫אבוטבול‬ ‫לאה‬ ‫החינוך‬ ‫אגף‬ ‫לת‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫חומרי‬ ‫חיים‬ ‫החקלאית‬ ‫הוועדה‬ ‫עו"ד‬ "‫"נחלים‬ ‫חדרה‬ ‫לתיירות‬ ‫החברה‬ ‫מורחב‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫וכן‬ ,‫כחלון‬ ‫מתניה‬ .‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ,"‫אולגה‬ ‫ב"גבעת‬ ‫בסיור‬ ‫המשיך‬ ‫הסיור‬ ‫פעילותם‬ ‫את‬ ‫מקרוב‬ ‫לראות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫בשכונה‬ ‫התורני‬ ‫הגרעין‬ ‫של‬ ‫הברוכה‬ ‫שגדל‬ ‫הפעילות‬ ‫מהיקף‬ ‫התפעל‬ ‫השר‬ ‫הסיור‬ ‫במהלך‬ .‫בגרעין‬ ‫הקודם‬ ‫מביקורו‬ "‫"שילה‬ ‫בביה"ס‬ ‫לביקור‬ ‫השר‬ ‫הגיע‬ ‫וריקודים‬ ‫בשירה‬ ‫התקבל‬ ‫שם‬ ,‫בשכונה‬ ‫כמנהגו‬ .‫המורים‬ ‫וצוות‬ ‫התלמידים‬ ‫מפי‬ ‫לילדים‬ ‫וסיפר‬ ‫עץ‬ ‫נטע‬ ‫הוא‬ ,‫השר‬ ‫של‬ ‫בכל‬ ‫עץ‬ ‫נוטע‬ ‫היה‬ ‫זצ"ל‬ ‫קוק‬ ‫שהרב‬ ‫בארץ‬ ‫אליו‬ ‫מגיע‬ ‫שהיה‬ ‫חדש‬ ‫מקום‬ .‫ישראל‬ ‫עמד‬ ,‫הגרעין‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫הפגישה‬ ‫במהלך‬ ‫התורני‬ ‫הגרעין‬ ‫של‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫השר‬ ,‫הענפה‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫שיאכלס‬ ‫במבנה‬ ‫פעילויות‬ ,‫לתלמידים‬ ‫עזר‬ ‫שיעורי‬ ‫כמו‬ ‫המת‬ ,‫ועוד‬ ‫למשפחה‬ ‫מרכז‬ ,‫חסד‬‫ש‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מוקדים‬ ‫במספר‬ ‫כיום‬ ‫קיימות‬ ‫בה‬ ‫סיפר‬ ‫השר‬ .‫הולם‬ ‫למבנה‬ ‫זכתה‬ ‫לא‬‫ש‬ ‫עם‬ ‫שבפגישה‬ ‫הגרעין‬ ‫לחברי‬ ‫תרגשות‬ ‫וחבר‬ ‫זיגדון‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬ ‫העירייה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫בישר‬ ,‫בוסקילה‬ ‫אלהיו‬ ‫עו"ד‬ ‫המועצה‬ ‫פעי‬ ‫לטובת‬ ‫מבנה‬ ‫הקצאת‬ ‫על‬ ‫המנכ"ל‬‫ש‬ .‫בשכונה‬ ‫הגרעין‬ ‫של‬ ‫הברוכה‬ ‫לותה‬ ‫הפתי‬ ‫בישיבת‬ ‫דנו‬ ‫שבהם‬ ‫הנושאים‬ ‫בין‬‫ש‬ ‫בשטח‬ ‫בסיור‬ ‫גם‬ ‫נבחנו‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫חה‬ ‫עלה‬ ,‫חדרה‬ ‫תושבי‬ ‫חקלאים‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫בשט‬ ‫דרכים‬ ‫לשיפור‬ ‫סיוע‬ ‫בקשת‬‫ש‬ ‫לאבטחת‬ ‫סיוע‬ ‫וכן‬ ,‫החקלאיים‬ ‫חים‬ ,‫מצלמות‬ ‫כולל‬ ‫החקלאיים‬ ‫השטחים‬ ‫לשיתופי‬ ‫האפשרות‬ ‫בדיקת‬ ‫ובנוסף‬ ‫בחד‬ ‫חקלאית‬ ‫תיירות‬ ‫לקידום‬ ‫פעולה‬‫ש‬ ‫בחידוש‬ ‫הצורך‬ ‫עלה‬ ‫הסיור‬ ‫במרכז‬ .‫רה‬ ‫החקלאית‬ ‫בחווה‬ ‫היקפית‬ ‫וגדר‬ ‫מבנים‬ ‫ההרצאות‬ ‫היצע‬ ‫הרחבת‬ ‫וכן‬ ,‫לימודית‬ ‫חבר‬ .‫החקלאית‬ ‫בחווה‬ ‫וההדרכות‬ ‫סיפר‬ ‫בוסקילה‬ ‫אליהו‬ ‫עו"ד‬ ‫המועצה‬ ‫בחדרה‬ ‫כי‬ ‫החקלאים‬ ‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫לשר‬ ‫ויש‬ ,‫חקלאי‬ ‫שטח‬ ‫דונם‬ 35,000‫כ‬ ‫ישנם‬ .‫לכך‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫לשבח‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫ציין‬ ‫הסיור‬ ‫במהלך‬ ‫לעיר‬ ‫אריאל‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫מחויבותו‬ ‫את‬ ‫השר‬ ‫הוא‬ ‫אריאל‬ ‫"אורי‬ ‫כי‬ ‫ואמר‬ ,‫חדרה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הביקורים‬ ‫כמות‬ ‫אם‬ ‫למען‬ ‫רבות‬ ‫ועוזר‬ ‫הממשלה‬ ‫חברי‬ ‫מבין‬ ‫בכל‬ ‫פרויקטים‬ ‫וקידום‬ ‫העיר‬ ‫פיתוח‬ ‫מו‬ ‫אנחנו‬ ‫כן‬ ‫וכל‬ ,‫בממשלה‬ ‫תפקידו‬‫ש‬ ."‫לו‬ ‫דים‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ביקר‬ ‫השר‬ ‫הסיור‬ ‫בסוף‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫שם‬ ‫תחכמוני‬ ‫השר‬ .‫בחדרה‬ '‫'הסרוגים‬ ‫קהילת‬ ‫וחברי‬ ‫החשובה‬ ‫פעילותם‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫בירך‬ .‫בעיר‬ ‫מו‬ ‫"כולם‬ ‫הוסיף‬ ‫בעירייה‬ ‫בכיר‬ ‫גורם‬‫ש‬ ‫עזרתו‬ ‫על‬ ‫אראיל‬ ‫לשר‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫דים‬ ‫עור‬ ‫קורם‬ ‫אשר‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫בפרויקט‬ ".‫העיר‬ ‫במערב‬ ‫וגידים‬ ‫החק‬ ‫צרכי‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫בכדי‬ ‫מיוחד‬ ‫לסיור‬ ,‫חדרה‬ ‫לעיר‬ ‫הגיע‬ ‫אריאל‬ ‫אורי‬ ‫החקלאות‬ ‫שר‬‫ו‬ ‫בכדי‬ ,‫אולגה‬ ‫בגבעת‬ ‫התורני‬ ‫בגרעין‬ ‫גם‬ ‫השר‬ ‫סייר‬ ,‫בהמשך‬ ‫׀‬ ‫בהם‬ ‫מטפל‬ ‫שמשרדו‬ ‫לאות‬ .‫הענפה‬ ‫מהפעילות‬ ‫להתרשם‬ ‫אריאל‬ ‫אורי‬ ‫החקלאות‬ ‫שר‬ ‫בחדרה‬ ‫מיוחד‬ ‫בביקור‬ ‫א.מלאכי‬ ‫״שילה״‬ ‫בביה״ס‬ ‫עץ‬ ‫שותלים‬ ‫השר‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫ישיבת‬
 15. 15. 15 31.03.2016 050-734-2667 ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫הבא‬ ‫שבוע‬ ‫שנה‬ ‫הולדת‬ ‫יום‬ ‫גיליון‬ ‫חדש‬ ‫לדיבור‬
 16. 16. 16 ‫חדשות‬ 31.03.2016 ‫מוכנות‬ ‫בנושא‬ ‫מקצועית‬ ‫ישיבה‬  ‫בעיר‬ ‫התקיימה‬ ‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫העיר‬ ‫נציגי‬ ‫בהשתתפות‬ ‫בהובלת‬ ‫חדרה‬ ‫חירום‬ ‫(רשות‬ ‫רח"ל‬ ,‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ‫בישיבת‬ .‫נוספים‬ ‫חירום‬ ‫וגופי‬ )‫לאומית‬ ‫העי‬ ‫מנכ"ל‬ ‫גם‬ ‫השתתפו‬ ‫ההיערכות‬‫ש‬ ‫ביטחון‬ ‫אגף‬ ‫מנהל‬ ,‫זיגדון‬ ‫יעקב‬ ‫רייה‬ ‫רל‬ ‫ומנהלים‬ ‫לוי‬ ‫שולי‬ ‫בחדרה‬ ‫ואכיפה‬‫ש‬ .‫המוכנות‬ ‫בתחום‬ ‫נוספים‬ ‫וונטיים‬ ‫סט‬ ‫יואל‬ ‫האלוף‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ‫מפקד‬‫ש‬ ,‫לעיר‬ ‫לחירום‬ ‫ייחוס‬ ‫תרחיש‬ ‫הציג‬ ‫ריק‬ .‫המוכנות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫ועמד‬ ‫אפשרי‬ ‫תסריט‬ ‫מגדיר‬ ‫הייחוס‬ ‫תרחיש‬ ‫ובה‬ ‫בהיערכות‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫שלגביו‬‫ש‬ ‫המ‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫והוא‬ ,‫כנות‬‫ש‬ ‫והפגיעות‬ ‫האיומים‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫גדירות‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫להיערך‬ ‫הרשות‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .‫עבורם‬ ‫בחש‬ ‫הייחוס‬ ‫תרחיש‬ ‫מביא‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫ש‬ ‫של‬ ‫אסטרטגית‬ ‫קירבה‬ ‫כמו‬ ‫נתונים‬ ‫בון‬ ,‫חיוניים‬ ‫ולצירים‬ ‫התפר‬ ‫לקו‬ ‫הרשות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫מטרות‬ ‫של‬ ‫נוכחותן‬ ‫וכן‬ ‫מתקני‬ ,‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫כמו‬ ‫הרשות‬ ‫בשטח‬ .‫וכדומה‬ ‫חיוניות‬ ‫תשתיות‬ ‫שוטפים‬ ‫תרגולים‬ ‫מתקיימים‬ ‫בחדרה‬ ,‫החירום‬ ‫וארגוני‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ‫בשיתוף‬ ‫העי‬ ‫של‬ ‫והמוכנות‬ ‫ההיערכות‬ ‫לבחינת‬‫ש‬ ‫אף‬ ‫שעבר‬ ‫בחודש‬ .‫אגפיה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫רייה‬ ‫שנ‬ ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫צבאי‬ ‫תרגיל‬ ‫התקיים‬‫ש‬ ‫שהו‬ ‫במהלכם‬ ‫אשר‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫משך‬ ,‫וממונעים‬ ‫רגליים‬ ,‫צבא‬ ‫כוחות‬ ‫בעיר‬ ,‫וביבשה‬ ‫בים‬ ‫אויב‬ ‫מול‬ ‫לחימה‬ ‫שדימו‬ ‫מתקנים‬ ‫על‬ ‫פשיטה‬ ‫תרחישי‬ ‫תרגלו‬ ‫וכן‬ ,‫מקלטים‬ ,‫ספר‬ ‫בתי‬ ,‫ציבור‬ ‫ומוסדות‬ ,‫בבנייה‬ ‫קומות‬ ‫רבי‬ ,‫נטושים‬ ‫מבנים‬ .‫ועוד‬ ‫פארקים‬ ‫השתתפו‬ ‫שנציגיהם‬ ‫החירום‬ ‫גופי‬ ‫כל‬ ‫הפ‬ ‫שיתוף‬ ‫את‬ ‫נס‬ ‫על‬ ‫העלו‬ ‫בישיבה‬‫ש‬ ‫המפקדות‬ ‫עם‬ ‫חדרה‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫עולה‬ ‫שמשפר‬ ‫מה‬ ,‫הרלוונטיים‬ ‫והארגונים‬ .‫העיר‬ ‫של‬ ‫המוכנות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫רבות‬ ‫הפ‬ ‫שיתופי‬ ‫את‬ ‫שיבח‬ ‫סטריק‬ ‫האלוף‬‫ש‬ ‫שמובילה‬ ‫המוכנות‬ ‫רמת‬ ‫ואת‬ ‫עולה‬ ‫כך‬ ‫בשל‬ ‫כי‬ ‫הבטיח‬ ‫ואף‬ ,‫חדרה‬ ‫עיריית‬ ‫בנו‬ ‫מתוכנן‬ ‫סיוע‬ ‫לקדם‬ ‫מאמץ‬ ‫ייעשה‬‫ש‬ .‫העיר‬ ‫מוכנות‬ ‫שא‬ ‫העיר‬ ‫׀‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ‫אלוף‬ ‫השתתף‬ ‫בישיבה‬ ‫׀‬ ‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫היערכות‬ ‫ישיבת‬ ‫קיימה‬ ‫חדרה‬ ‫עיריית‬ ‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫ההיערכות‬ ‫בתחום‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫ועל‬ ‫המוכנות‬ ‫רמות‬ ‫על‬ ‫לשבחים‬ ‫זכתה‬ ‫תרחיש‬ ‫לכל‬ ‫מוכנים‬ ‫א.מלאכי‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ‫עם‬ ‫הערכות‬ ‫ישיבת‬
 17. 17. 17 31.03.2016 ‫ר‬‫א‬‫ק‬ ‫ל‬‫י‬‫ד‬‫ב‬‫כ‬‫ר‬ ‫ת‬‫ר‬‫י‬‫כ‬‫מ‬‫ו‬ ‫ה‬‫ר‬‫כ‬‫ש‬‫ה‬ ‫פיקדון/בטחונות/אשראי‬ ‫ללא‬ ‫רכב‬ ‫השכרת‬ ‫הרכבים‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫מכירת‬ .‫בשוק‬ ‫אטרקטיביים‬ ‫מחירים‬ ‫בלבד‬ ‫למבינים‬ ‫מלאה‬ ‫אחריות‬ ‫כולל‬ 055-8867671 052-4069641 ....‫מזמינים‬ ‫שאתם‬ ‫לפני‬ ‫טוחנים‬ ‫לא‬ ‫חדרה‬ ,26 ‫ירושלים‬ ‫רחוב‬ )‫התשעה‬ ‫(כיכר‬ 10:00-20:30 : ‫פתיחה‬ ‫שעות‬ ‫ם‬‫ני‬‫מ‬‫ז‬‫ו‬‫מ‬ ‫ם‬‫ת‬‫א‬
 18. 18. 18 ‫חדשות‬ 31.03.2016 ‫מ.צברי‬ ‫מ.צברי‬ :‫הטגנו‬ ‫לחובבי‬ ‫משמחת‬ ‫בשורה‬  ‫אמרי‬ ‫דרום‬ ‫מקצבי‬ ‫שכולו‬ ‫טנגו‬ ‫ערב‬‫ש‬ -‫באר‬ ‫הישראלית‬ ‫הסימפונייטה‬ ‫עם‬ ‫קה‬ ‫ביום‬ ‫החדרתי‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫ילהיב‬ ,‫שבע‬ ‫באולם‬ )20:30( ‫באפריל‬ 6-‫ה‬ ‫רביעי‬ ‫הסי‬ ‫תדגים‬ ‫המלהיב‬ ‫בערב‬ .‫שני‬ ‫רנה‬‫ש‬ ‫ואת‬ ‫טנגו‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬ ‫את‬ ‫מפונייטה‬ ‫ממכרות‬ ‫בהרמוניות‬ ,‫המוסיקלי‬ ‫עושרו‬ .‫סוחף‬ ‫ובמקצב‬ ‫דורון‬ ‫של‬ ‫בניצוחו‬ ‫שיתקיים‬ ,‫בקונצרט‬ ‫נבח‬ ‫יצירות‬ ‫התזמורת‬ ‫תבצע‬ ,‫סלומון‬‫ש‬ ‫אמריקניים‬ ‫דרום‬ ‫מלחינים‬ ‫מאת‬ ‫רות‬ ‫של‬ ‫מיוחד‬ ‫בעיבוד‬ ‫יוגשו‬ ‫אשר‬ ,‫ידועים‬ ,‫הווירטואוז‬ ‫הבנדוניאון‬ ‫ונגן‬ ‫המלחין‬ "‫ה"גראמי‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ,‫חאורנה‬ ‫ראול‬ .‫היוקרתי‬ ‫הטנגו‬ ‫מאסטר‬ ‫מכונה‬ ‫חאורנה‬ ‫ראול‬ ‫הגדו‬ ‫הבנדוניאון‬ ‫מנגני‬ ‫לאחד‬ ‫ונחשב‬‫ש‬ ‫וספג‬ ‫אורוגוואי‬ ‫יליד‬ ‫הוא‬ .‫בעולם‬ ‫לים‬ .‫מאביו‬ ‫הלטינית‬ ‫המוסיקה‬ ‫יסודות‬ ‫את‬ ‫והופיע‬ ‫תזמורת‬ ‫השתלב‬ 8 ‫בגיל‬ ‫כבר‬ ‫הופיע‬ 70-‫וה‬ 60-‫ה‬ ‫בשנות‬ .‫קהל‬ ‫מול‬ ‫אמרי‬ ‫דרום‬ ‫ביבשת‬ ‫רבות‬ ‫במדינות‬‫ש‬ ‫בכיר‬ ‫כמוזיקאי‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫וביסס‬ ‫קה‬ ‫בניו-יורק‬ ‫מתגורר‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ .‫ומבוקש‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫ומופיע‬ ‫השורשים‬ ‫את‬ ‫משלבת‬ ‫שלו‬ ‫המוסיקה‬ ‫הטנ‬ ‫סגנון‬ ‫עם‬ ‫הטנגו‬ ‫של‬ ‫העממיים‬‫ש‬ ‫חאורנה‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫הסגנון‬ .‫נואבו‬ ‫גו‬ ‫לאלתר‬ ‫מרבה‬ ‫והוא‬ ‫מג'ז‬ ‫גם‬ ‫מושפע‬ ‫עולמית‬ ‫להכרה‬ ‫זוכה‬ ‫הוא‬ .‫בהופעות‬ ‫סגנון‬ ‫ושכלול‬ ‫לפיתוח‬ ‫תרומתו‬ ‫על‬ ,‫באפריל‬ 6-‫ה‬ ‫רביעי‬ ‫יום‬ ,‫כאמור‬ .‫הטנגו‬ .‫שני‬ ‫רנה‬ ‫אולם‬ .20:30 ‫שעה‬ ,‫גנדלמן‬ ‫צביקה‬ ‫חדרה‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬  ‫בעלי‬ ‫לרווחת‬ ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫גם‬ ‫המכהן‬ ‫לכל‬ ‫פנה‬ ,‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫במרכז‬ ‫החיים‬ ‫להצט‬ ‫בבקשה‬ ‫בארץ‬ ‫הרשויות‬ ‫ראשי‬‫ש‬ ‫לאומי‬ ‫כלבים‬ ‫אימוץ‬ ‫יום‬ ‫ליוזמת‬ ‫רף‬ ‫שה‬ ‫לכלבים‬ ‫חם‬ ‫בית‬ ‫למצוא‬ ‫במטרה‬‫ש‬ ‫לדברי‬ .‫העירוניות‬ ‫בכלביות‬ ‫נמצאים‬ ‫הוועדה‬ ‫הוקמה‬ ‫כשנה‬ ‫לפני‬ ,‫גנדלמן‬ ‫השלטון‬ ‫במרכז‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫לנושא‬ ‫לתת‬ ‫והרצון‬ ‫הצורך‬ ‫מתוך‬ ‫המקומי‬ ‫בעלי‬ ‫לרווחת‬ ‫הנוגעות‬ ‫לסוגיות‬ ‫מענה‬ ‫כרא‬ ‫אחריותנו‬ ‫תחת‬ ‫הנמצאות‬ ,‫החיים‬‫ש‬ .‫רשויות‬ ‫שי‬ ‫משו�ת‬ ‫ביוזמה‬ ,‫באפריל‬ 4 ‫-ה‬ ‫שני‬ ‫ביום‬- ‫לחיות‬ ‫"תנו‬ ‫עמותת‬ ,‫הנשיא‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫פת‬ ‫למען‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫הגג‬ ‫וארגון‬ "‫לחיות‬ ‫ראשון‬ ‫אימוץ‬ ‫יום‬ ‫יתקיים‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ימ‬ ‫שם‬ ,‫בירושלים‬ ‫הנשיא‬ ‫בבית‬ ‫מסוגו‬‫ש‬ ‫המ‬ ‫כלבים‬ ‫עשרות‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫תינו‬‫ש‬ ‫להגיע‬ ‫יוזמן‬ ‫והציבור‬ ,‫חם‬ ‫בית‬ ‫חפשים‬ .‫ולאמצם‬ ‫למקום‬ ‫נתונים‬ ‫על-פי‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫גנדלמן‬ ‫מהכלבים‬ ‫אחוז‬ 30-‫כ‬ ,‫לכנסת‬ ‫שהוגשו‬ ‫כתוצאה‬ ‫מומתים‬ ‫הרשותיים‬ ‫בהסגרים‬ ‫לבוא‬ ‫הציבור‬ ‫"עידוד‬ .‫מקום‬ ‫מהיעדר‬ ‫העירוניים‬ ‫מההסגרים‬ ‫כלבים‬ ‫ולאמץ‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ,‫השונות‬ ‫ומהכלביות‬ ‫לצ‬ ‫לכולנו‬ ‫המשותף‬ ‫מהמאמץ‬ ‫נפרד‬‫ש‬ .‫הכלבים‬ ‫המתת‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫מצם‬ ‫למ‬ ,‫האימוץ‬ ‫יום‬ ‫באמצעות‬ ,‫ביכולתנו‬‫ש‬ ‫את‬ ‫ולהקל‬ ‫כלבים‬ ‫למאות‬ ‫בתים‬ ‫צוא‬ ."‫העירוניים‬ ‫בהסגרים‬ ‫העומסים‬ ‫איציק‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫השדולה‬ ‫ראשי‬ ‫ויעל‬ ‫השכל‬ ‫שרן‬ ,‫גרמן‬ ‫יעל‬ ,‫שמולי‬ ‫לדבר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬ ,‫פארן‬ ‫כהן‬ ‫גנדלמן‬ .‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫מרכז‬ ‫בשם‬ ‫לשיתוף‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫משרדי‬ ,‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫למען‬ ‫הפועלים‬ ‫והארגונים‬ ‫ממשלה‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אמ‬ ‫דרום‬ ‫מקצבי‬ ‫שכולו‬ ‫טנגו‬ ‫בערב‬ ,‫בחדרה‬ ‫תופיע‬ ‫באר-שבע‬ ‫הישראלית‬ ‫הסימפונייטה‬‫ו‬ ‫הבנדוניאון‬ ‫נגן‬ ,‫הגראמי‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ‫ובהשתתפות‬ ,‫סלומון‬ ‫דורון‬ ‫של‬ ‫בניצוחו‬ ,‫הערב‬ ‫׀‬ ‫ריקה‬ ‫בעיר‬ "‫שני‬ ‫"רנה‬ ‫בהיכל‬ ‫יתקיים‬ ‫המופע‬ ‫׀‬ ‫חאורנה‬ ‫ראול‬ ‫הווירטואוז‬ ‫ביום‬ ‫להשתתף‬ ‫בארץ‬ ‫הרשויות‬ ‫לראשי‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫קורא‬ ‫הנשיא‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫משותפת‬ ‫ביוזמה‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫גנדלמן‬ ‫׀‬ ‫לכלבים‬ ‫חם‬ ‫בית‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫עירוניות‬ ‫כלביות‬ ‫ייפתחו‬ ‫שבו‬ ,‫לאומי‬ ‫אימוץ‬ ‫הפועלים‬ ‫והארגונים‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ,‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫למען‬ ‫לחדרה‬ ‫מגיע‬ ‫המאסטר‬ ‫החי‬ ‫את‬ ‫מאמצים‬ ‫סולומון‬ ‫דורון‬ ‫המנצח‬
 19. 19. 19 31.03.2016 050-5779930 050-5318043 050-5705370 2 interechev.co.il 04-6226669 04-6226668 100% 053-2064748 : 050-5298585 : 2015 ‫קליאו‬ ‫רנו‬ ‫נמוך‬ ‫ק״מ‬ ‫חדשה‬ ‫צורה‬ ‫האטלנדר‬ ‫מציבישי‬ ‫מקומות‬ 7 2013 ‫טרקס‬ ‫שברולט‬ ‫סמק‬ 1800 2014 TSi 2013 ‫פאסט‬ ‫מפואר‬ ‫דגם‬ 2016 ‫אלמרה‬ ‫ניסן‬ ‫ק״מ‬ 0 2016 ‫קשקאי‬ ‫ניסן‬ ‫קמ‬ 0 i35 2012/3 ‫יונדאי‬2013 ‫ג'אז‬ ‫הונדה‬ 2005 ‫קאיין‬ ‫פורשה‬ ‫סמק‬ 3200 2013 500 ‫פיאט‬ ‫צבעים‬ ‫במגוון‬ 2013/4 ‫פיקנטו‬ ‫קיה‬ ‫צבעים‬ ‫מגוון‬ I 10 ‫יונדאי‬ ‫חדשה‬ ‫צורה‬ ‫צבעים‬ ‫במבחר‬
 20. 20. 2031.03.2016 adera.co.il | 04-6343536 | ‫חדרה‬ ,26 ‫הנשיא‬ ’‫רח‬ " 04-6343536 " ' ! ! 1 3 2 ! ' ' 5 " 165 ' ,' 5 , " 145 , 2 1,250,000 1,600,000 ' 4 " 110 3,500 ' 6 ' 2+4 - ( / ) ! ' 1 105 ' 4 + " , ' + ' 3 " 72 " , , 4,500 3,600 2,650 ' ' 4.5 " 120 , , ! ' ' 3 , ' ' 4 + " 14 + ! 3,400 2,800 3,700 4 8910 567
 21. 21. 21 31.03.2016 www.nadlan-hadera.co.il | success@nadlan-ha yankale@key1.co.il | www.key1.co.il 26 - ! , !!! ! ' , 3- 4 + ' 3 2 ' 6.5% 2,150,000 2,370,000 ' ' " 153 ' 6 " 250 1,890,000 ' ' 7 ! 420 220 " 80 + 3,200,000 ! ' 5 " 132 ' " 3 1,375,000 ' 2.5 375 , " 1,375,000 " ' 6 ' " 190 " 250 1,580,000 !' ' 5 ' 180 " 500 + 2,750,000 ' ' 5 420 " 225 2,550,000 ' " 186 ' 6 250 1,910,000 11 13 15 17 1920 18 16 12 14 www.nadlan-hadera.co.il | success@nadlan-ha yankale@key1.co.il | www.key1.co.il 26 - ! , !!! ! ' , 3- 4 + ' 3 2 ' 6.5% 2,150,000 2,370,000 ' ' " 153 ' 6 " 250 1,890,000 ' ' 7 ! 420 220 " 80 + 3,200,000 ! ' 5 " 132 ' " 3 1,375,000 ' 2.5 375 , " 1,375,000 " ' 6 ' " 190 " 250 1,580,000 !' ' 5 ' 180 " 500 + 2,750,000 ' ' 5 420 " 225 2,550,000 ' " 186 ' 6 250 1,910,000 11 13 15 17 1920 18 16 12 14
 22. 22. 22 ‫חדשות‬ 31.03.2016 ‫כהן‬ ‫יעל‬ ‫אסולין‬ ‫אברהם‬ ‫כרכור‬ ‫חנה‬ ‫בפרדס‬ "‫עירוני‬ ‫"טבע‬ ‫פרויקט‬ ‫מבתי‬ ‫תלמידים‬ ‫׀‬ ‫המקומית‬ ‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ,‫מקומיים‬ ‫טבע‬ ‫אתרי‬ ‫מאמצים‬ ‫בישוב‬ ‫ספר‬ ‫יצי‬ ‫לקראת‬ ‫אותם‬ ‫ומטפחים‬ ‫אותם‬ ‫חוקרים‬‫ו‬ ‫חיים‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫׀‬ ‫עירוני‬ ‫טבע‬ ‫שביל‬ ‫רת‬ ‫נער‬ ‫אליו‬ ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫בפרויקט‬ ‫"מדובר‬ :‫געש‬‫ו‬ "‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫כנו‬ ‫סגן‬ ‫של‬ ‫אמו‬ ,‫ע"ה‬ ‫כדורי‬ ‫שמחה‬ ‫מרת‬ ‫לע"נ‬ ‫ייכ‬ ‫התורה‬ ‫ספר‬ ‫׀‬ ‫כדורי‬ ‫יוסי‬ ‫מר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬‫ו‬ ‫"עולי‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫להיכל‬ ‫והדר‬ ‫פאר‬ ‫ברוב‬ ‫נס‬ ‫בעיר‬ "‫בבל‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫תלמידי‬  ‫חנה‬ ‫בפרדס‬ ‫הממלכתיים‬ ‫בחודשים‬ ‫יוצאים‬ ,‫כרכור‬ ‫לי‬ ‫לשיעורי‬ ‫האחרונים‬‫ש‬ ‫מקו‬ ‫טבע‬ ‫באתרי‬ ‫מוד‬‫ש‬ ‫בריכות‬ ,‫חורשות‬ -‫מיים‬ ‫גידול‬ ‫ובתי‬ ‫שדות‬ ,‫חורף‬ ‫את‬ .‫מקומיים‬ ‫חי‬ ‫למיני‬ ‫החורשה‬ ‫מחליפה‬ ‫הכיתה‬ ‫הלוח‬ ‫מול‬ ‫לשבת‬ ‫ובמקום‬ ‫לחקר‬ ‫יוצאים‬ ‫התלמידים‬ ‫האתרים‬ ‫ואימוץ‬ ‫טיפוח‬ ‫זה‬ ‫ייחודי‬ ‫פרויקט‬ .‫בשטח‬ ‫בתהליך‬ ‫נוסף‬ ‫שלב‬ ‫הינו‬ ‫המועצה‬ ‫מקדמת‬ ‫אותו‬ ‫לשימור‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫העירוני‬ ‫הטבע‬ ‫וטיפוח‬ ‫התוש‬ ‫לציבור‬ ‫וחשיפתו‬‫ש‬ ‫בקיום‬ ‫החל‬ ‫הפרויקט‬ .‫בים‬ ‫שזכה‬ ‫עירוני‬ ‫טבע‬ ‫סקר‬ ‫בקרב‬ ‫מרשימה‬ ‫להיענות‬ ‫מופו‬ ‫ובעזרתו‬ ‫התושבים‬ ‫הייחו‬ ‫והצומח‬ ‫החי‬ ‫מיני‬‫ש‬ .‫לאזור‬ ‫דים‬ ‫שילוב‬ ‫הינו‬ ‫הנוכחי‬ ‫השלב‬ ‫החי‬ ‫במערכת‬ ‫הפרויקט‬‫ש‬ ‫באמצעות‬ ‫המקומית‬ ‫נוך‬ ‫היחידה‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫לאגף‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫במס‬ .‫במועצה‬ ‫החינוך‬‫ש‬ ‫האח‬ ‫בחודשים‬ ‫זו‬ ‫גרת‬‫ש‬ ‫בתי‬ ‫תלמידי‬ ‫החלו‬ ‫רונים‬ ‫בה‬ ‫הממלכתיים‬ ‫הספר‬‫ש‬ ‫טבע‬ ‫אתרי‬ "‫"אימוץ‬ ‫ליך‬ .‫הישוב‬ ‫ברחבי‬ ‫מקומיים‬ ‫יצי‬ ‫היא‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬‫ש‬ ‫שביל‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫רה‬ ‫כלל‬ ‫עבור‬ ‫עירוני‬ ‫טבע‬ .‫התושבים‬ ‫ציבור‬ ,‫געש‬ ‫חיים‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫בפרויקט‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫נערכנו‬ ‫אליו‬ ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫לאחר‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הנר‬ ‫הטבע‬ ‫סקר‬ ‫עריכת‬‫ש‬ ‫וחשוב‬ ‫מרכזי‬ ‫שלב‬ ‫זהו‬ ‫חב‬ ‫וטיפוח‬ ‫קידום‬ ‫בתהליך‬ ‫מעו‬ ‫זה‬ ‫שלב‬ .‫עירוני‬ ‫טבע‬‫ש‬ ‫לסביב‬ ‫הילדים‬ ‫חיבור‬ ‫דד‬‫ש‬ ‫בא‬ ‫מודעות‬ ‫פיתוח‬ ,‫תם‬‫ש‬ ‫מיומנויות‬ ‫פיתוח‬ ‫מצעות‬ ‫ובמ‬ ‫לשטח‬ ‫ויציאה‬ ‫חקר‬‫ש‬ ‫הטבע‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫קביל‬ .‫בישוב‬ ‫לנו‬ ‫הייחודי‬ ‫החינוך‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬ ,‫זגול‬ ‫אילנה‬ ,‫במועצה‬ ‫החינוכי‬ ‫להיבט‬ ‫התייחסה‬ ‫הזדמנות‬ ‫"זוהי‬ :‫כי‬ ‫וציינה‬ ‫תוך‬ ‫אחרת‬ ‫ללמידה‬ ‫נוספת‬ ‫חקר‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫שילוב‬ ‫מתוק‬ ‫שיתופית‬ ‫ולמידה‬‫ש‬ ."‫שבת‬ ‫של‬ ‫מרומם‬ ‫מעמד‬  ‫יתקיים‬ ,‫התורה‬ ‫כבוד‬ ‫בעיר‬ ‫הבא‬ ‫בשבוע‬ ‫בס"ד‬ ‫הכנסת‬ ‫לבית‬ .‫עקיבא‬ ‫אור‬ ‫ייכנס‬ ‫בעיר‬ "‫בבל‬ ‫"עולי‬ ‫משפחת‬ ‫ע"י‬ ‫תורה‬ ‫ספר‬ ‫האמא‬ ‫לע"נ‬ ,‫וכדורי‬ ‫כהן‬ ‫בת‬ ‫ז"ל‬ ‫כדורי‬ ‫שמחה‬ ‫מרת‬ ‫ראש‬ ‫סגן‬ ‫של‬ ‫אמו‬ ,‫שרה‬ .‫כדורי‬ ‫יוסי‬ ‫מר‬ ‫העיר‬ ‫התורה‬ ‫ספר‬ ‫הכנסת‬ ,‫הבא‬ ‫שני‬ ‫ביום‬ ‫תתקיים‬ .)4.4.16( '‫ב‬ ‫אדר‬ ‫כ"ה‬ ‫האותיות‬ ‫כתיבת‬ ‫מעמד‬ ‫משפחת‬ ‫בבית‬ ‫יתקיים‬ ‫העם‬ ‫איחוד‬ ‫רחוב‬ ,‫כהן‬ .17:30 ‫בשעה‬ '‫א‬ 634 ‫הת�ה‬ ‫תצא‬ 19:00 ‫בשע ה‬ ‫והדר‬ ‫פאר‬ ‫ברוב‬ ‫לוכה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫הכנסת‬ ‫לבית‬ ‫מצווה‬ ‫סעודת‬ ‫תתקיים‬ .‫תורה‬ ‫ודברי‬ ‫להשתתף‬ ‫צפויים‬ ‫באירוע‬ ‫להשתתף‬ ‫צפויים‬ ‫באירוע‬ ,‫העיר‬ ‫ראש‬ ,‫העיר‬ ‫רבני‬ ‫אנשי‬ ,‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫חברי‬ ‫מתושבי‬ ‫רב‬ ‫וקהל‬ ‫ציבור‬ ‫והס‬ ‫עקיבא‬ ‫אור‬ ‫העיר‬‫ש‬ ‫כבוד‬ ‫לתת‬ ‫שיבואו‬ ,‫ביבה‬ ‫המרומם‬ ‫במעמד‬ ‫לתורה‬ ‫הצי‬ .‫תורה‬ ‫של‬ ‫לכבודה‬‫ש‬ .‫מוזמן‬ ‫בור‬ ‫טבע‬ ‫שיעור‬:‫הבא‬ ‫בשבוע‬ ‫הכנסת‬ ‫מעמד‬ ‫תורה‬ ‫ספר‬ ‫כרכור‬ ‫פרדס-חנה‬:‫עקיבא‬ ‫אור‬
 23. 23. 23 31.03.2016  
 24. 24. 2431.03.2016 050-5779930 050-5318043 050-5705370 2 interechev.co.il 04-6226669 04-6226668 100% ‫החודש‬ ‫מבצע‬ ‫אליזה‬ C ‫סיטרואן‬ ,301 ‫פיג'ו‬ 2013-2014 ‫במיוחד‬ ‫נמוך‬ '‫קילומטרז‬ ‫צבעים‬ ‫במבחר‬ ₪ 72,000 ‫מחירון‬ ‫מחיר‬ ₪ 55,000 ‫מבצע‬ ‫מחיר‬ ₪ 916 ‫של‬ ‫תשלומים‬ 60 ‫מקדמה‬ ‫וללא‬ ‫ריבית‬ ‫ללא‬ 053-2064748 : 050-5298585 :
 25. 25. 25 31.03.2016 ‫חורף‬ ‫מבצע‬‫רק‬ ‫צהריים‬ ‫אירוע‬ ‫למנה‬ & 100-‫ב‬
 26. 26. 2631.03.2016 ‫נחום‬ ‫ארז‬ ‫נדל״ן‬ ‫מדור‬ ‫נדל"ן‬ ‫דה‬ ‫טור‬ 054-6343536‫הרווחכולושלך‬ ‫מפתח‬ ‫איש‬ ‫ייעודי‬ ‫בדיקת‬ - ‫מגרשים‬ ‫קרקע‬ ‫את‬ ‫ולבנות‬ ‫מגרש‬ ‫לקנות‬ – ‫הדיור‬ ‫משפרי‬ ‫של‬ ‫חלומם‬ ‫סבלנות‬ ,‫נפשי‬ ‫כח‬ ‫המון‬ ‫מצריך‬ ‫אפשרי‬ ‫חלום‬ ‫ביתם‬ .‫עליו‬ ‫שחולמים‬ ‫לבית‬ ‫הנכון‬ ‫המגרש‬ ‫באיתור‬ ‫מחובתו‬ ‫עצמית‬ ‫לבניה‬ ‫מגרש‬ ‫לקנות‬ ‫הולכים‬ ‫כשאנו‬ ‫המדויקים‬ ‫נתוניהם‬ ‫אשר‬ ‫חשובות‬ ‫בדיקות‬ ‫כמה‬ ‫לבצע‬ .‫מיותרת‬ ‫נפש‬ ‫ועוגמת‬ ‫צרות‬ ‫המון‬ ‫יחסכו‬ – ‫הנקנה‬ ‫השטח‬ ‫של‬ ‫וחלקה‬ ‫גוש‬ ‫לבדוק‬ ‫יש‬ ‫הכול‬ ‫לפני‬ ‫הנדסה‬ ‫בעייריהמח‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ - .‫ת.ז‬ ‫כמו‬ ‫הר"מ‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ?‫מסחר‬ ,‫משרדים‬ ,‫למגורים‬ ‫בניה‬ – ‫הקרקע‬ ‫יעוד‬ .1 ‫הנרכש‬ ‫הנכס‬ ‫שווי‬ ‫את‬ ‫קובע‬ ‫אשר‬ ‫נתון‬ ‫משולב‬ ‫(או‬ ) ‫עליו‬ ‫בניה‬ ‫והאפשרויות‬ .‫המותרים‬ ‫הבניה‬ ‫אחוזי‬ .2 .‫בבניה‬ "‫ל"כסות‬ ‫ניתן‬ ‫המגרש‬ ‫מגודל‬ ‫כמה‬ – ‫תכסית‬ .3 ‫אפשרות‬ ‫כולל‬ ‫לדונם‬ ‫לבניה‬ ‫מותרות‬ ‫יחידות‬ ‫כמה‬ .4 .‫הגדלה‬ ‫(לא‬ ‫שמסביב‬ ‫השטחים‬ ‫יעוד‬ ‫בניה/ציבורי‬ ‫תוכניות‬ .5 ‫בחצר‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫או‬ ‫כדורגל‬ ‫מגרש‬ ‫עם‬ ‫להתעורר‬ ‫נרצה‬ .)!!! ‫שלנו‬ ‫מתוכנן‬ ‫מה‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫סביבתי‬ ‫פיתוח‬ .6 ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫פיתוח‬ ‫ללא‬ -.?? ‫משלמו‬ ‫ומי‬ ‫,עלותו‬ !‫בניה‬ ‫היתרי‬ ‫לקבל‬ ‫המגרש‬ ‫גודל‬ ‫מראש‬ ‫שנדע‬ ‫כדאי‬ – ‫עתידיות‬ ‫הפקעות‬ .7 ‫מצבים‬ ‫ישנם‬ (. ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫ההפקעות‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬ ‫יפה‬ ‫צמודה‬ ‫חצר‬ ‫עבור‬ ‫כספו‬ ‫במיטב‬ ‫משלם‬ ‫הרוכש‬ ‫בהם‬ ) .‫חבל‬ – ‫תופקע‬ ‫שבעתיד‬ ‫וגדולה‬ ‫לא‬ ‫לעסקה‬ ‫להפוך‬ ‫עלול‬ – ‫ומינהל‬ ‫השבחה‬ ‫תשלומי‬ .8 ‫לא‬ ‫והמוכר‬ ‫הרכישה‬ ‫לאחר‬ ‫יתבררו‬ ‫החובות‬ ‫באם‬ ‫כדאית‬ .‫שילמן‬ ‫למצוא‬ ‫תצטרכו‬ ‫זו‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובה‬ ‫את‬ – ‫ואויר‬ ‫אוירה‬ .9 .‫המתוכנן‬ ‫באזור‬ ‫ביקורכם‬ ‫בזמן‬ ‫ותחושתכם‬ ‫רגלכם‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫אהבו‬ ‫למקום‬ ‫תתחברו‬ ‫המלצותיי‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬ ‫שוב‬ .10 ,‫ספר‬ ‫לבתי‬ ‫נגישות‬ ‫בדקו‬ )‫השכנים‬ ‫בגלל‬ ‫(לא‬ ‫סביבתו‬ .‫ועוד‬ ,‫משחקים‬ ‫מגרשי‬ !‫בהצלחה‬ "‫צעיר‬ ‫זוג‬ ‫לגור‬ ‫"לך‬ .11 ‫יענקל׳ה‬ ‫דירות‬ ‫מבטיחה‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫למשתכן‬ ‫מחיר‬ ‫תוכנית‬  ‫מה‬ ‫אבל‬ .‫דירה‬ ‫בבעלותו‬ ‫שאין‬ ‫למי‬ ‫כלומר‬ ,‫לזכאים‬ ‫זולות‬ ,‫הלב‬ ‫מתשומת‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫לוקחים‬ ‫שהם‬ ‫למרות‬ ?‫השאר‬ ‫עם‬ ‫החלק‬ .‫הדירות‬ ‫מרוכשי‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫הם‬ ‫הדירה‬ ‫מחוסרי‬ .‫הדיור‬ ‫למשפרי‬ ‫ובעיקר‬ ‫למשקיעים‬ ‫שייך‬ ‫יותר‬ ‫הגדול‬ ‫המ‬ ‫שאולי‬ ‫ומקווים‬ ‫המוזלות‬ ‫לדירות‬ ‫מחכים‬ ‫שכולם‬ ‫בזמן‬‫ש‬ ‫להסתכל‬ ‫צריך‬ ,‫הממשלתית‬ ‫התוכנית‬ ‫בעקבות‬ ‫ירדו‬ ‫חירים‬ ‫דירות‬ ‫אלפי‬ ‫כמה‬ ‫כאן‬ ‫יהיו‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ ‫ולהבין‬ ‫בעניים‬ ‫לאמת‬ ‫הן‬ ‫שנים‬ 5 ‫ובעוד‬ ,‫למצמץ‬ ‫בלי‬ ‫אותן‬ ‫יבלע‬ ‫השוק‬ ,‫זולות‬ ‫שתוכנית‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫אז‬ ‫עד‬ .‫רגילים‬ ‫שוק‬ ‫במחירי‬ ‫יימכרו‬ .‫לגמרי‬ ‫תיעלם‬ ‫או‬ ‫משמעותית‬ ‫תצומצם‬ ‫כבר‬ ‫למשתכן‬ ‫מחיר‬ .‫משהו‬ ‫עוד‬ ‫עושה‬ ‫כחלון‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫התוכנית‬ ,‫במקביל‬ ‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫מוציאה‬ ‫שהמדינה‬ ‫המכרזים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הפכה‬ ‫היא‬ .‫מוזלות‬ ‫לדירות‬ ‫רק‬ ,‫אחד‬ ‫לדבר‬ ‫רק‬ ‫שמיועדים‬ ‫למכרזים‬ ‫הפ‬ ‫אבל‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫זולות‬ ‫לדירות‬ ‫הצעירים‬ ‫לזוגות‬ ‫לדאוג‬‫ש‬ ‫המכרזים‬ ‫שכל‬ ‫בגלל‬ .‫כמסוכנת‬ ‫להתברר‬ ‫עשויה‬ ‫רופורציה‬ ‫דירות‬ ‫לרוכשי‬ ‫אפיקים‬ ‫שני‬ ‫רק‬ ‫נותרו‬ ,‫למשתכן‬ ‫למחיר‬ ‫הם‬ ‫פרטית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫שנבנים‬ ‫פרויקטים‬ .‫דירה‬ ‫מחוסרי‬ ‫שאינם‬ ‫שה‬ ‫לכך‬ ‫מודעים‬ ‫הפרטית‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלי‬ .‫שנייה‬ ‫היד‬ ‫ושוק‬‫ש‬ ‫המחיר‬ ‫ולכן‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מבוקש‬ ‫להיות‬ ‫הפך‬ ‫שלהם‬ ‫מוצר‬ ‫ובינ‬ .‫לרוכשים‬ ‫הסופי‬ ‫הדירה‬ ‫מחיר‬ ‫גם‬ ‫יעלה‬ ‫ואיתו‬ ,‫עולה‬‫ש‬ ‫להרשות‬ ‫יכול‬ ‫ולא‬ ‫למשתכן‬ ‫למחיר‬ ‫זכאי‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ,‫תיים‬ ‫אלטרנטי‬ ‫עם‬ ‫יישאר‬ ‫יוקרה‬ ‫דירות‬ ‫או‬ ‫בוטיק‬ ‫דירות‬ ‫לעצמו‬‫ש‬ .‫שנייה‬ ‫יד‬ ‫דירות‬ - ‫אחת‬ ‫בה‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ,‫מתייצבים‬ ‫שהמחירים‬ ‫נראה‬ ‫בינתיים‬ ,‫נכון‬ ‫היחידה‬ ‫שהברירה‬ ‫העובדה‬ ‫אבל‬ .‫מסוים‬ ‫לשיא‬ ‫שהגענו‬ ‫יד‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫מהמשקיעים‬ ‫גדול‬ ‫וחלק‬ ‫המשפרים‬ ‫בפני‬ ‫יקרים‬ ‫יהיו‬ ‫ולכן‬ ‫יקרה‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫שיבנו‬ ‫פרויקטים‬ ‫או‬ ‫שנייה‬ ‫היד‬ ‫שוק‬ ‫ובעיקר‬ ,‫השוק‬ :‫אחת‬ ‫למסקנה‬ ‫שוב‬ ‫מובילה‬ ‫יותר‬ .‫לסעור‬ ‫עתיד‬ ‫שנייה‬ ‫שתוכנית‬ ‫ככל‬ ‫אבל‬ ,‫מחרתיים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ,‫מחר‬ ‫שלא‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫רק‬ ‫הסערה‬ ,‫המכרזים‬ ‫את‬ ‫להפקיע‬ ‫תמשיך‬ ‫למשתכן‬ ‫מחיר‬ ‫למצוא‬ ‫אפשר‬ ‫היה‬ ‫האפורים‬ ‫לשמיים‬ ‫ראשון‬ ‫סימן‬ .‫תתקרב‬ ‫אנשי‬ ‫ציינו‬ ‫בדוח‬ .‫שבוע‬ ‫לפני‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫שהוציא‬ ‫בדוח‬ ‫בעסקאות‬ ‫משמעותית‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫מעידים‬ ‫שהנתונים‬ ‫האוצר‬ .‫שנייה‬ ‫היד‬ ‫בשוק‬ ‫העד‬ ‫לשינוי‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫לשייך‬ ‫מעדיפים‬ ‫שבאוצר‬ ‫בזמן‬‫ש‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ,‫המיסוי‬ ‫מהעלאת‬ ‫ולתוצאה‬ ‫משקיעים‬ ‫של‬ ‫פות‬ ‫זורמים‬ ‫הגדולים‬ ‫שהביקושים‬ ‫לכך‬ ‫הראשונה‬ ‫הסנונית‬ ‫שזו‬ .‫שנייה‬ ‫יד‬ ‫דירות‬ - ‫שלהם‬ ‫שנשאר‬ ‫היחידי‬ ‫למקום‬ ‫הנדלן‬ ‫שוק‬ ‫עלייה‬ ‫במגמת‬
 27. 27. 27 31.03.2016 ‫ש‬‫ד‬‫ח‬ ‫אירועים‬ ‫מתחם‬ ‫כשר‬‫את‬ ‫להזמין‬ ‫ניתן‬ ‫הכשרויות‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬

×