Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Bio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe Mjedisi
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Biologji

  1. 1. Punoi: Sihana Sufa
  2. 2. Objektivat • “NJERIU”Ndikimi Pozitiv I tyre ne mjedis. • “NJERIU” Ndikimi Negattiv I tyre ne mjedis. • Konkluzione Dhe Rekomandime
  3. 3. “NJERIU”Ndikimi Negativ I tyre ne mjedis. • Shpyllëzimi. Pemët janë "mushkëritë" e Tokës, duke zbutur efektin negativ të ndikimit njerëzor në klimën e Tokës përmes transformimit dioksid karboni në oksigjen. Por, me sa duket, personi nuk ka nevojë për ndihmë. Në territoret ku pyjet e pakalueshme u rritën 20 vjet më parë, u vendosën autostrada dhe u mbollën arat. • Shkatërrimi, ndotja e tokës... Për të rritur rendimentin, përdoren plehra, pesticide dhe kimikate të tjera që ndotin tokën. Dhe një rritje e rendimentit nënkupton një konsum të shtuar të lëndëve ushqyese dhe mineraleve nga bimët në një zonë të veçantë. Rivendosja e përmbajtjes së tyre është një proces jashtëzakonisht i ngadaltë. Toka po shterron. • Rënia e popullsisë... Për të siguruar ushqim për popullsinë në rritje të Tokës, kërkohet tokë e re për fushat. Territore të reja duhet të ndahen për ta. Për shembull, prerja e pyjeve. Shumë kafshë, pasi kanë humbur habitatin e tyre natyror, vdesin. Ndryshime të tilla janë rezultat i të ashtuquajturës ndikim indirekt njerëzor. • Shkatërrimi i dhjetëra mijëra specieve të kafshëve dhe bimëve... Fatkeqësisht, ata nuk ishin në gjendje t'i përshtaten jetës në Tokë, të ndryshuar nga njeriu. Disa thjesht u shfarosën. Kjo është një metodë tjetër e ndikimit. • Ndotja e ujit dhe atmosferës…..
  4. 4. Ndotja e ujit është ndotja e trupave ujorë, zakonisht si rezultat i aktiviteteve njerëzore. Organet ujore përfshijnë për shembull liqenet, lumenjtë, oqeanet, akuiferët dhe ujërat nëntokësorë. Ndotja e ujit rezulton kur ndotësit futen në mjedisin natyror. Për shembull, lëshimi i ujërave të zeza të trajtuara joadekuat në trupat natyrorë të ujit mund të çojë në degradim të ekosistemeve ujorë . Nga ana tjetër, kjo mund të çojë në probleme të shëndetit publik për njerëzit që jetojnë në rrjedhën e poshtme. Ata mund të përdorin të njëjtin ujë të ndotur të lumenjve për të pirë ose banjë ose ujitje. Ndotja e ujit është shkaku kryesor në të gjithë botën i vdekjes dhe sëmundjeve, p.sh. për shkak të sëmundjeve të mbartura nga uji .
  5. 5. Ndotja e ajrit (apo ndotja atmosferike) është një lloj i ndotjes i karakterizuar nga një ndryshim i nivelit të cilësisë së pastërtisë së ajrit. Degradimi i ajrit zakonisht është rezultat i kombinimit të një kokteji ndotës i cili përbëhet nga grimcat (organike ose inorganike), apo substanca të tjera që përfshijnë ndër të tjera edhe gazet (si dioksidi i karbonit, monoksidi i karbonit, dioksidi i sulfurit, oksidet e nitratit, metani dhe klorfluorkarboni) tek të cilat shkalla e përqendrimit dhe zgjatja e pranisë është e mjaftueshme për të prodhuar një efekt toksik apo ekotoksik. Mund të shkaktojë sëmundje, alergji, madje dhe vdekje njerëzish; gjithashtu mund të shkaktojë dëme në organizmat e tjera të gjalla si kafshët dhe prodhimet ushqimore, dhe mund të dëmtojë mjedisin natyral ose të ndërtuar. Si aktiviteti njerëzor, ashtu dhe proceset natyale, mund të prodhojnë ndotje ajri.
  6. 6. “NJERIU”Ndikimi Pozitiv I tyre ne mjedis. • Zonat e mbrojtura, parqet, rezervatet e botës së egër po krijohen - vende ku ndikimi në natyrë është i kufizuar. Për më tepër, atje njerëzit madje mbështesin florën dhe faunën. Pra, disa specie të kafshëve tani jetojnë ekskluzivisht në rezerva. Pa to, ata do të ishin zhdukur nga faqja e Tokës kohë më parë. Pika e dytë: kanalet artificiale dhe sistemet e ujitjes bëjnë toka pjellore që, pa ndërhyrjen njerëzore, do të dukeshin të zhveshura si një shkretëtirë. Mbase kjo është e gjitha.
  7. 7. Ndotjet e mjedisit duhen percaktuar dhe vlersuar drejtë duke i kushtuar rendësi klasifikimit të tyre në të ngurta në shkarkimet e lengëta dhe ndotje të ajrit. Parimet me të rëndësishme për mbrojtjës së mjedisit:
  8. 8. • Shfrytëzimi racional i burimeve, reduktimi i emetimeve në ajër, reduktimi i ndotjes së ujit dhe tokës, dhe riciklimi i mbeturinave; • Ruajtja e vlerave biologjike-ekologjike të mjedisit nëpërmjet ruajtjes së florës dhe faunës, dhe të vlerave të trashëgimisë natyrore • Mbështetja në përdorimin e burimeve të ripërtërishme, bashkë-prodhimin e këtyre burimeve dhe të llojeve të ndryshme të energjisë; • Promovimi i kursimit të energjisë në mesin e publikut • Shfrytëzimi i pajisjeve shtëpiake me efikasitet të lartë, të tilla si llambat e dritës; • Reduktimi dhe riciklimi i mbeturinave.
  9. 9. Faleminderit Per Shikimin

×