4 Body and Mind - Work better, live smarter

4 Body and Mind - Work better, live smarter
HÅLLBARHET
45 % AV MEDARBETARNA HAR SÅ DÅLIG HÄLSA ATT
DET PÅVERKAR DERAS PRODUKTIVITET NEGATIVT
Endast för Sveriges 100 största
bolag, en kostnad på över 40
miljarder kronor årligen!
1
En majoritet av dagens aktiva organisationer har uttalat hållbarhet som en
nyckelfaktor i sin strategi.Trots detta glöms medarbetarens hållbarhet ofta bort. Det
ger lägre produktivitet och kostnader relaterade till ohälsa
VARFÖR HARVI DÅLIG HÄLSA?
TRÄNAR
OREGELBUNDET
DÅLIGAVANORÄTER ONYTTIGT
HÖG STRESS
FÖR MYCKET
STILLASITTANDE
OHÄLSOSAMMA MEDARBETARE KOSTAR ARBETSGIVARE
UPP TILL SEK 70 000 PER ÅR
1,2
Dålig hälsa handlar sällan om en specifik anledning utan det är oftast flera faktorer
inblandade. Gemensamt för personer med sämre hälsa är att de har fler vanor som
är skadliga än nyttig för hälsan
hjärtinfarktpatienter lyckas
skapa bestående förändring i
sin kost och träning
misslyckas med att hålla
sina nyårslöften relaterade
till bättre hälsa
av de som förlorar vikt under
en dietperiod återgår till
startvikten efter periodens slut
GRUNDPROBLEMET
UTMANINGEN LIGGER I ATT LÅNGSIKTIGT OCH BESTÅENDE
FÖRÄNDRA BETEENDEN TILL ATT BLI MER HÄLSOSAMT6
95 % 88 % 1 7
3 4 5
AV
4 BODY AND MIND
ATT GÖRA SMÅ FRAMSTEG INOM NÅGOT SOM ÄR
MENINGSFULLT ÄR BÄSTA SÄTTET NÅ STORA RESULTAT7
En personlig coach online som hjälper individen att förbättra sina vanor till att bli mer
hälsosamma. Programmet är utformat efter steg-för-steg principen och baseras på den
senaste forskningen inom hälsa och beteendeförändring
4 Body and Minds coacher har alla akademisk utbildning samt erfarenhet och certifiering
inom personlig träning, stresscoaching eller beteendeförändring
VÅR FILOSOFI
TRÄNA ÄTA ÅTERHÄMTA
Bra hälsa är när kroppen är full av energi. Då presterar vi som bäst fysiskt och mentalt,
både på arbetsplatsen och privat. För att maximera vår energi måste en individ undvika
onödig energiförbrukning och optimera sin återhämtning samt uppbyggnad
Vi tittar på områdena träna, äta, återhämta med individens egna mål och förutsättningar
som grund. Därefter ser vi hur individen med minsta möjliga insats kan göra en anpassning i
det vardagliga beteendemönstret för att generera största möjliga energieffekt
Självinsikt är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förändra beteende.Vi använder
tekniska hjälpmedel tillsammans med personlig regelbunden kontakt för att på ett enkelt
och motiverande sätt hjälpa individer att förstå sitt eget beteende
ATT SE SINA EGNA FRAMSTEG REGELBUNDET ÄR EN
STOR MOTIVATIONSFAKTOR SAMT SKAPAR GLÄDJE
PERSONLIG FEEDBACK OCH PÅMINNELSE OMVAD
INDIVIDEN BÖR GÖRA ÖKAR CHANSEN ATT NÅ MÅLET
VI KLARAR FÖRÄNDRING BÄTTRE OMVI FÅR ENKLA
STEG ATT FÖLJA ISTÄLLET FÖR ENBART INFORMATION
VETENSKAPLIG METOD
RESULTAT
FEEDBACK
ENKELHET
8
9
7
Vi använder oss av den senaste tekniken för att se vart varje individ befinner sig dag för dag.
Informationen används för att skapa och anpassa individanpassad steg-för-steg-program
Våra coacher guidar och motiverar på daglig basis för att regelbundet stötta individen
Vi bryter ner långsiktiga mål till delmål, veckomål och även dagsmål. Individen vet hela tiden hur
den ligger till via vår webapp. Uppnådda veckomål belönas med en donation till en välgörenhet
FÖR MEDARBETAREN
4 Body and Mind utgår ifrån en individ som har ont om tid men en vilja att göra en
förändring. Programmet kräver minimalt med tid och är helt anpassningsbart efter
individens förutsättningar
1. Medarbetaren svarar på en enkät om sitt mål, samt beskriver sin nuvarande livssituation
2. Baserat på enkäten skapar coachen ett program som bryter ner långsiktiga mål till veckomål
3. Programmet innefattar bland annat träningsövningar, kostråd samt metoder för att hantera stress
4. Medarbetaren får en Fitbit som bland annat mäter aktivitet, steg, stillasittande och sömn
5. Fitbit synkroniserar automatiskt trådlöst via mobilen så coachen kan se medarbetarens dagliga aktivitet
6. Varje medarbetare har som mål att nå 100/700 BAMs (4 Body and Mind poäng) per dag/vecka
7. Poängsystemet fungerar som ett handikapp i golf, olika individer får olika poäng beroende på nivå
8. Medarbetaren få daglig feedback och råd från sin coach på sina resultat vi 4 Body and Minds webbapp
9. När medarbetaren når sitt veckomål utgår en donation till en välgörenhet som medarbetaren själv väljer
10. Coachen uppdaterar medarbetarens program månadsvis via dialog efter uppnådda resultat
EFFEKTER AV BÄTTRE HÄLSA
FRISKDAGARBESLUTSFATTANDE
ENERGI
Effekterna av bättre är hälsa är otaliga. 4 Body and Mind listar de viktigaste effekterna
enligt oss av tjänsten
stärkt immunförsvar minskar
sjukfrånvaro och minskar
risken för allvarliga sjukdomar
När man har koherrens mellan
hjärta coh hjärna förbättras
förmågan att fatta beslut
Regelbunden träning ökar
individens livskraft och
syreupptagningsförmåga
Hälsosammare vanor förbättrar
bland annat kapaciteten både
hos hjärtat och hjärnan
PRODUKTIVITET
IMMUNFÖRSVAR
ökad energi förbättrar
koncentrations- och
inlärningsförmågan
Med en förbättrad stress-
tålighet stärker immunförsvaret
och minskar risken för övervikt
HJÄRTA & HJÄRNA
1011
FÖR MEDARBETAREN
FÖR ORGANISATIONEN
10
10
1213
RÄKNA MED BÄTTRE HÄLSA
Det är svårt att kalkylera samtliga besparingar som en investering i hälsofrämjande
aktiviteter innebär. Följande är tre viktiga variabler som baseras på en medelbruttolön på
30 000 sek och en organisation på 100 medarbetare.
MINSKAD SJUKFRÅNVARO MED 1
DAGAR SNITT SPARAR
En korttidssjukfrånvaro kostar arbetsgivaren ca 10 % av bruttolönen
(dag 1-14) Schablonen tar hänsyn till samtliga kostnader som lön,
avgifter och medarbetarens del av overheadkostnader. Under dag 1,
karensdagen, betalas inte sjuklön, men då antas störningen för arbetande
kollegor vara avsevärd och kosta motsvarande summa. Läs mer om
"Siffrorna bakom schablonen för korttidsfrånvaro" längre ner på sidan.
300 000 KRper år för en organisation på 100 medarbetare med en
medelbruttolön på 30 000 kr
14
Hälsan påverkar arbetskapaciteten mer vid fysiskt krävande arbeten,
men även tjänstemäns prestationer påverkas avsevärt av till exempel
dålig kondition och därmed dålig syreupptagningsförmåga. Syre är ju inte
enbart till för muskelarbete utan behövs även för hjärnarbete. En
vältränad person utnyttjar betydligt mer av sin maximala arbetsförmåga
än en otränad. 14
FÖRHÖJD ARBETSKAPACITET MED I SNITT
0,5 % SPARAR
765 000 KRper år för en organisation på 100 medarbetare med en
medelbruttolön på 30 000 kr
EN PERSON SOM FÖRBÄTTRAR SIN STRESSTÅLIGHET
OCH UNDVIKER ATT BLI UTBRÄND SPARAR
1 000 000 KRför organisationen om det är en tjänsteman. En högre chef
som blir utbränd kostar i snitt 4 miljoner kronor
DEN STÖRSTAVINSTEN FINNS ATT HÄMTA NÄR
MEDARBETARE KAN PRESTERA PÅ TOPPEN AV SIN FÖRMÅGA
Att förhindra utbrändhet är av stor betydelse både för företaget och
medarbetaren.Anledningen är att en utbränd medarbetare kan kosta
företaget några miljoner kronor i oplanerade kostnader, beroende på
lön och tjänst. För den utbrända medarbetaren kan de personliga
följderna bli katastrofala, i värsta fall sjukpensionering.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KÄLLOR
Euroaccident, Hälsoanalys av Sveriges 100 största bolag 2011
16th Annual Towers Watson/National Business Group on Health Employer Survey on PurchasingValue in Health Care
Teresa Amabile, Doctor in Psychology at Stanford University & Author of the book ”The Progress Principle”Teresa Amabile
Psychologist Richard Wiseman, 2007
Schwartz,Tony et al., ”Be excellent at anything:The four keys to transforming way we work and live (2000): 32
T. F. Heatherton et al., ”A 10-year longitudinal study of body weight, dieting, and eating disorder symptoms,” Journal of Abnormal Psychology 106 (1997): 118
Mobile and online technology: Bridging the gap to lasting behaviour change.
B.J. Fogg, Proffessor at Stanford University
S. Halko & J. Kientz, 2010 ”Personality & Persuasive Technology:An Exploratory Study on Health-Promoting Mobile Applications”
Förbättrat beslutsfattande (Carnevale & Isen, 1986)11.
FYSS,Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling
12. HeartMath institute, Nedsatt immunförsvar (Hiemke, 1994)
13. Healthy eating, SF Gate
14. Hälsoekonom Stefan Lundström, Livsviktigt.se
15. Edward Palmer professor vid Uppsala universitet och chef för Försäkringskassans enhet för forskning och utveckling
4 Body and Mind - Work better, live smarter
1 sur 12

Recommandé

Ett friskare Sverige - Kristina Hagström par
Ett friskare Sverige - Kristina Hagström Ett friskare Sverige - Kristina Hagström
Ett friskare Sverige - Kristina Hagström Acando Sweden
174 vues18 diapositives
Step by step Process (CD Cover) par
Step by step Process (CD Cover)Step by step Process (CD Cover)
Step by step Process (CD Cover)emilykj
344 vues7 diapositives
тк «етта» par
тк «етта»тк «етта»
тк «етта»lapatosh
285 vues10 diapositives
Step by step Magazine Advert par
Step by step Magazine AdvertStep by step Magazine Advert
Step by step Magazine Advertemilykj
204 vues7 diapositives
How I used YouTube for my coursework par
How I used YouTube for my courseworkHow I used YouTube for my coursework
How I used YouTube for my courseworkemilykj
270 vues5 diapositives
Step by Step par
Step by StepStep by Step
Step by Stepemilykj
276 vues7 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Thomas jefferson par
Thomas jeffersonThomas jefferson
Thomas jeffersonlapatosh
592 vues13 diapositives
CD cover practice par
CD cover practiceCD cover practice
CD cover practiceemilykj
228 vues8 diapositives
Tranportasi dan permasalahnnya par
Tranportasi dan permasalahnnya Tranportasi dan permasalahnnya
Tranportasi dan permasalahnnya Muhammad Al-Waigami
2.6K vues19 diapositives
MIT_linkedin par
MIT_linkedinMIT_linkedin
MIT_linkedinEmran Amin
726 vues18 diapositives
Storyboard par
StoryboardStoryboard
Storyboardemilykj
223 vues27 diapositives
Post_grad-seminar_2015 par
Post_grad-seminar_2015Post_grad-seminar_2015
Post_grad-seminar_2015Emran Amin
1.2K vues37 diapositives

Similaire à 4 Body and Mind - Work better, live smarter

Recruit modul 6 SV par
Recruit modul 6 SVRecruit modul 6 SV
Recruit modul 6 SVcaniceconsulting
133 vues31 diapositives
Förändring till ett hälsosamt arbetsliv par
Förändring till ett hälsosamt arbetslivFörändring till ett hälsosamt arbetsliv
Förändring till ett hälsosamt arbetslivEvensify
2.2K vues50 diapositives
Hälsoconvention 12 13 maj 2011 par
Hälsoconvention 12 13 maj 2011Hälsoconvention 12 13 maj 2011
Hälsoconvention 12 13 maj 2011Hälsolandslaget
658 vues10 diapositives
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online par
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online caniceconsulting
95 vues33 diapositives
Inledningstal av Micael larsen par
Inledningstal av Micael larsenInledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsenEvensify
183 vues20 diapositives
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN par
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSENRecruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSENcaniceconsulting
113 vues33 diapositives

Similaire à 4 Body and Mind - Work better, live smarter(20)

Förändring till ett hälsosamt arbetsliv par Evensify
Förändring till ett hälsosamt arbetslivFörändring till ett hälsosamt arbetsliv
Förändring till ett hälsosamt arbetsliv
Evensify2.2K vues
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online par caniceconsulting
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Inledningstal av Micael larsen par Evensify
Inledningstal av Micael larsenInledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsen
Evensify183 vues
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN par caniceconsulting
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSENRecruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
caniceconsulting113 vues
broschyr inför regionvalet Västra Götaland par maria
broschyr inför regionvalet Västra Götalandbroschyr inför regionvalet Västra Götaland
broschyr inför regionvalet Västra Götaland
maria206 vues
Val region par wartofta
Val regionVal region
Val region
wartofta217 vues
Saftig och säker en bok om säker livsmedelshantering par Josefine Larsson
Saftig och säker en bok om säker livsmedelshanteringSaftig och säker en bok om säker livsmedelshantering
Saftig och säker en bok om säker livsmedelshantering
Josefine Larsson281 vues
Vad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjuka par Martin Andersson
Vad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjukaVad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjuka
Vad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjuka
Martin Andersson247 vues
Vad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjuka par Staffan Lindström
Vad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjukaVad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjuka
Vad kan vi vinna på att göra de friska jobben sjuka
Staffan Lindström1.7K vues

4 Body and Mind - Work better, live smarter

 • 2. HÅLLBARHET 45 % AV MEDARBETARNA HAR SÅ DÅLIG HÄLSA ATT DET PÅVERKAR DERAS PRODUKTIVITET NEGATIVT Endast för Sveriges 100 största bolag, en kostnad på över 40 miljarder kronor årligen! 1 En majoritet av dagens aktiva organisationer har uttalat hållbarhet som en nyckelfaktor i sin strategi.Trots detta glöms medarbetarens hållbarhet ofta bort. Det ger lägre produktivitet och kostnader relaterade till ohälsa
 • 3. VARFÖR HARVI DÅLIG HÄLSA? TRÄNAR OREGELBUNDET DÅLIGAVANORÄTER ONYTTIGT HÖG STRESS FÖR MYCKET STILLASITTANDE OHÄLSOSAMMA MEDARBETARE KOSTAR ARBETSGIVARE UPP TILL SEK 70 000 PER ÅR 1,2 Dålig hälsa handlar sällan om en specifik anledning utan det är oftast flera faktorer inblandade. Gemensamt för personer med sämre hälsa är att de har fler vanor som är skadliga än nyttig för hälsan
 • 4. hjärtinfarktpatienter lyckas skapa bestående förändring i sin kost och träning misslyckas med att hålla sina nyårslöften relaterade till bättre hälsa av de som förlorar vikt under en dietperiod återgår till startvikten efter periodens slut GRUNDPROBLEMET UTMANINGEN LIGGER I ATT LÅNGSIKTIGT OCH BESTÅENDE FÖRÄNDRA BETEENDEN TILL ATT BLI MER HÄLSOSAMT6 95 % 88 % 1 7 3 4 5 AV
 • 5. 4 BODY AND MIND ATT GÖRA SMÅ FRAMSTEG INOM NÅGOT SOM ÄR MENINGSFULLT ÄR BÄSTA SÄTTET NÅ STORA RESULTAT7 En personlig coach online som hjälper individen att förbättra sina vanor till att bli mer hälsosamma. Programmet är utformat efter steg-för-steg principen och baseras på den senaste forskningen inom hälsa och beteendeförändring 4 Body and Minds coacher har alla akademisk utbildning samt erfarenhet och certifiering inom personlig träning, stresscoaching eller beteendeförändring
 • 6. VÅR FILOSOFI TRÄNA ÄTA ÅTERHÄMTA Bra hälsa är när kroppen är full av energi. Då presterar vi som bäst fysiskt och mentalt, både på arbetsplatsen och privat. För att maximera vår energi måste en individ undvika onödig energiförbrukning och optimera sin återhämtning samt uppbyggnad Vi tittar på områdena träna, äta, återhämta med individens egna mål och förutsättningar som grund. Därefter ser vi hur individen med minsta möjliga insats kan göra en anpassning i det vardagliga beteendemönstret för att generera största möjliga energieffekt Självinsikt är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förändra beteende.Vi använder tekniska hjälpmedel tillsammans med personlig regelbunden kontakt för att på ett enkelt och motiverande sätt hjälpa individer att förstå sitt eget beteende
 • 7. ATT SE SINA EGNA FRAMSTEG REGELBUNDET ÄR EN STOR MOTIVATIONSFAKTOR SAMT SKAPAR GLÄDJE PERSONLIG FEEDBACK OCH PÅMINNELSE OMVAD INDIVIDEN BÖR GÖRA ÖKAR CHANSEN ATT NÅ MÅLET VI KLARAR FÖRÄNDRING BÄTTRE OMVI FÅR ENKLA STEG ATT FÖLJA ISTÄLLET FÖR ENBART INFORMATION VETENSKAPLIG METOD RESULTAT FEEDBACK ENKELHET 8 9 7 Vi använder oss av den senaste tekniken för att se vart varje individ befinner sig dag för dag. Informationen används för att skapa och anpassa individanpassad steg-för-steg-program Våra coacher guidar och motiverar på daglig basis för att regelbundet stötta individen Vi bryter ner långsiktiga mål till delmål, veckomål och även dagsmål. Individen vet hela tiden hur den ligger till via vår webapp. Uppnådda veckomål belönas med en donation till en välgörenhet
 • 8. FÖR MEDARBETAREN 4 Body and Mind utgår ifrån en individ som har ont om tid men en vilja att göra en förändring. Programmet kräver minimalt med tid och är helt anpassningsbart efter individens förutsättningar 1. Medarbetaren svarar på en enkät om sitt mål, samt beskriver sin nuvarande livssituation 2. Baserat på enkäten skapar coachen ett program som bryter ner långsiktiga mål till veckomål 3. Programmet innefattar bland annat träningsövningar, kostråd samt metoder för att hantera stress 4. Medarbetaren får en Fitbit som bland annat mäter aktivitet, steg, stillasittande och sömn 5. Fitbit synkroniserar automatiskt trådlöst via mobilen så coachen kan se medarbetarens dagliga aktivitet 6. Varje medarbetare har som mål att nå 100/700 BAMs (4 Body and Mind poäng) per dag/vecka 7. Poängsystemet fungerar som ett handikapp i golf, olika individer får olika poäng beroende på nivå 8. Medarbetaren få daglig feedback och råd från sin coach på sina resultat vi 4 Body and Minds webbapp 9. När medarbetaren når sitt veckomål utgår en donation till en välgörenhet som medarbetaren själv väljer 10. Coachen uppdaterar medarbetarens program månadsvis via dialog efter uppnådda resultat
 • 9. EFFEKTER AV BÄTTRE HÄLSA FRISKDAGARBESLUTSFATTANDE ENERGI Effekterna av bättre är hälsa är otaliga. 4 Body and Mind listar de viktigaste effekterna enligt oss av tjänsten stärkt immunförsvar minskar sjukfrånvaro och minskar risken för allvarliga sjukdomar När man har koherrens mellan hjärta coh hjärna förbättras förmågan att fatta beslut Regelbunden träning ökar individens livskraft och syreupptagningsförmåga Hälsosammare vanor förbättrar bland annat kapaciteten både hos hjärtat och hjärnan PRODUKTIVITET IMMUNFÖRSVAR ökad energi förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan Med en förbättrad stress- tålighet stärker immunförsvaret och minskar risken för övervikt HJÄRTA & HJÄRNA 1011 FÖR MEDARBETAREN FÖR ORGANISATIONEN 10 10 1213
 • 10. RÄKNA MED BÄTTRE HÄLSA Det är svårt att kalkylera samtliga besparingar som en investering i hälsofrämjande aktiviteter innebär. Följande är tre viktiga variabler som baseras på en medelbruttolön på 30 000 sek och en organisation på 100 medarbetare. MINSKAD SJUKFRÅNVARO MED 1 DAGAR SNITT SPARAR En korttidssjukfrånvaro kostar arbetsgivaren ca 10 % av bruttolönen (dag 1-14) Schablonen tar hänsyn till samtliga kostnader som lön, avgifter och medarbetarens del av overheadkostnader. Under dag 1, karensdagen, betalas inte sjuklön, men då antas störningen för arbetande kollegor vara avsevärd och kosta motsvarande summa. Läs mer om "Siffrorna bakom schablonen för korttidsfrånvaro" längre ner på sidan. 300 000 KRper år för en organisation på 100 medarbetare med en medelbruttolön på 30 000 kr 14 Hälsan påverkar arbetskapaciteten mer vid fysiskt krävande arbeten, men även tjänstemäns prestationer påverkas avsevärt av till exempel dålig kondition och därmed dålig syreupptagningsförmåga. Syre är ju inte enbart till för muskelarbete utan behövs även för hjärnarbete. En vältränad person utnyttjar betydligt mer av sin maximala arbetsförmåga än en otränad. 14 FÖRHÖJD ARBETSKAPACITET MED I SNITT 0,5 % SPARAR 765 000 KRper år för en organisation på 100 medarbetare med en medelbruttolön på 30 000 kr EN PERSON SOM FÖRBÄTTRAR SIN STRESSTÅLIGHET OCH UNDVIKER ATT BLI UTBRÄND SPARAR 1 000 000 KRför organisationen om det är en tjänsteman. En högre chef som blir utbränd kostar i snitt 4 miljoner kronor DEN STÖRSTAVINSTEN FINNS ATT HÄMTA NÄR MEDARBETARE KAN PRESTERA PÅ TOPPEN AV SIN FÖRMÅGA Att förhindra utbrändhet är av stor betydelse både för företaget och medarbetaren.Anledningen är att en utbränd medarbetare kan kosta företaget några miljoner kronor i oplanerade kostnader, beroende på lön och tjänst. För den utbrända medarbetaren kan de personliga följderna bli katastrofala, i värsta fall sjukpensionering.15
 • 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. KÄLLOR Euroaccident, Hälsoanalys av Sveriges 100 största bolag 2011 16th Annual Towers Watson/National Business Group on Health Employer Survey on PurchasingValue in Health Care Teresa Amabile, Doctor in Psychology at Stanford University & Author of the book ”The Progress Principle”Teresa Amabile Psychologist Richard Wiseman, 2007 Schwartz,Tony et al., ”Be excellent at anything:The four keys to transforming way we work and live (2000): 32 T. F. Heatherton et al., ”A 10-year longitudinal study of body weight, dieting, and eating disorder symptoms,” Journal of Abnormal Psychology 106 (1997): 118 Mobile and online technology: Bridging the gap to lasting behaviour change. B.J. Fogg, Proffessor at Stanford University S. Halko & J. Kientz, 2010 ”Personality & Persuasive Technology:An Exploratory Study on Health-Promoting Mobile Applications” Förbättrat beslutsfattande (Carnevale & Isen, 1986)11. FYSS,Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling 12. HeartMath institute, Nedsatt immunförsvar (Hiemke, 1994) 13. Healthy eating, SF Gate 14. Hälsoekonom Stefan Lundström, Livsviktigt.se 15. Edward Palmer professor vid Uppsala universitet och chef för Försäkringskassans enhet för forskning och utveckling