Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Seminar 3 Impiante Makanike

  1. SEMINAR 3 HARXHIMI I NXEHTESISE NE NDERTESAT INDUSTRIALE
  2. HARXHIMI I NXEHTESISE NE NDERTESAT INDUSTRIALE Shembull n.1 Merrni parasysh një ndërtesë industriale me karakteristikat e mëposhtme gjeometrike dhe konstruktive [2, 4]: - sipërfaqja e mureve: SP = 5000 [m 2] - sipërfaqja e planifikuar e çatisë së tipit shed: SC * = 45000 [m2] - sipërfaqe opake efektive e mbulesës: SC = 1.075 × SC * - rezistenca termike e mureve: KP = 2.21 [W / m2 ° C] - rezistenca termike e mbuleses: KC = 0.99 [W/m2°C] - rezistenca termike e vetratave : KV = 4.07 [W/m2h°C] - kapaciteti termik i mureve: CP = 100 [kJ/m2°C] - kapaciteti termik i mbuleses : CC = 75 [kJ/m2°C] - kapaciteti termik i vetratave : CV = 0 [kJ/m2°C] - depertueshmeria e ajrit : n = 3 [m2/mh]
Publicité