Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

4.Oracle Day Sigortacili Mali Isler

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

4.Oracle Day Sigortacili Mali Isler

 1. 1. 2
 2. 2. Oracle Mali Đşler Çözümleri Ayşegül Dedeoğlu Master Principal Sales Consultant aysegul.dedeoglu@oracle.com 3
 3. 3. Oracle Mali Đşler Çözümleri Performans Yönetimi Gelir- Tahislat Yönetimi Gider Yönetimi • Đşlemler • Onay Akışlı Gider Kayıtları • Gelir kaydı • Tedarikçi Kayıtları • Alacak Yönetimi Finansal Kontrol • Ödemeler Ve Raporlama • Planlama ve Bütçeleme Sabit Kıymet Yönetimi • Konsolidasyon Nakit Yönetimi • Alım Đşlemleri • Mali Raporlama • Pozisyon Analizleri • Tanım Bilgileri • Nakit Akış Tahminleri • Finansal işlemler • BankaEntegrasyonu Yönetişim/ Risk ve Yasal uyumluluk Ortak Veri Modeli 4
 4. 4. Temel Hedef: Bilgi Odaklı Yönetim Đzlenebilirlik Đşlem bilgi ve tarihçe kayıtları Kontrol Sonuçlardan kaynaklara erişebilme Etkinlik Đş Akışları – Periyodik ve tekrarlı işlerde otomasyon 5
 5. 5. Mali Đşler Süreçlerinde Etkinlik Yönetim Karar Destek Etkinlik Đşlemleri Yönetim Raporlama ve Kontrol Karar Destek Đşlemleri Raporlama ve Đşlem ve Kontrol Operasyonel Kayıtlar Đşlem ve Operasyonel Kayıtlar 6
 6. 6. Temel Mali Đşler Uygulamaları Temel Mali Đşler Süreçleri Alacaklar Muhasebesi Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler Sabit Kıymetler GENEL MUHASEBE GENEL MUHASEBE Borçlar Muhasebesi Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri Nakit ve Hazine Đşlemleri • Raporlama ve mali analize uygun hesap planı yapısı • Farklı raporlama standartları için istenilen sayıda defter takibi • Dövizli işlemler ve yabancı para değerleme • Zaman ve kaynak yoğun işlemler için şablon tanımları 7
 7. 7. Birden Fazla Raporlama Defteri Takibi Ana Defter-VUK Kural Bazlı Kural Bazlı Muhasebe Muhasebe Kayıtları Kayıtları Dövizli Raporlama UFRS/ SPK Raporlama Defteri Tek işlem girişi , kurallara farklı raporlama standartlarına uygun muhasebe kayıtları 8
 8. 8. Đşlem Kaydı Üzerinden Farklı Defterlerdeki Muhasebe Kayıtlarının Karşılaştırması 9
 9. 9. Hesap Planı Yapısı Esnek ve Analiz Edilebilir Analiz edilebilir ve yönetim raporlamasına uygun olmalı. Değişen organizasyon yapılarını desteklemeli Kontrol edilebilir ve esnek bir yapıya sahip olmalı. Şirket Bölge Branş Hesap Detay Departman … Branş Bölge 30 Segment*25 Karakter 750 karaktere varabilen hesap kombinasyonları 10
 10. 10. Tüm Hesap Kodları için Tek Bir Tanım ve Hiyerarşi Yönetim Kaynağı Yeni değer yaratma Farklı hiyararşi seviyelerine, tarih bazlı sorgulama Hiyerarşileri sürükle bırak yöntemi ile yönetme Analiz amaçlı hesap grupları oluşturma 11
 11. 11. Temel Mali Đşler Uygulamaları Temel Mali Đşler Süreçleri Alacaklar Muhasebesi Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler Sabit Kıymetler GENEL MUHASEBE GENEL MUHASEBE Borçlar Muhasebesi Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri Nakit ve Hazine Đşlemleri Müşteri Cari Hesap Yönetimi ile Đlgili Tüm Đşlemler •Müşteri (Acente-Broker) Tanımlamaları –Müşteri sınıfı, kategorisi, adresleri, vergi bilgileri, muhasebe hesapları, ödeme koşulları, kredi risk limiti •Đşlem Kayıtları –Gelir bilgilerini oluşturacak işlemler. –Farklı ihtiyaçlar için tanımlanabilir işlem tipleri, fatura satırları •Tahsilatlar –Banka tahsilatları, kredi kartı tahsilatları , çek ve senet işlemleri. –Tahsilat eşleme •Yaşlandırma ve cari hesap analizleri –Hesap analizleri, yaşlandırma, bakiye takibi 12
 12. 12. Sigortacılık Üretim Muhasebesine ilişkin örnek veri / bilgi akışı E N Kurumsal Cari T Hesap Analizleri ve E Tahsilat Operasyonel G yönetimi Sistem R Alacaklar Poliçe/ A Muhasebesi Sözleşme S Y O N - A R Muhasebe Muhasebe Poliçe/ Fişleri A Genel Muhasebe Fişleri Sözleşme K A T M A N 1313
 13. 13. Finansal Muhasebeleştirme Servisi (FAH) Farklı Kaynak Sistemlerden Alınan Muhasebe Verilerinin Etkin Yönetimi Kurallar Muhasebe Finansal Veri Genel 3. Parti operasyonel uygulamalar Servisleri Kaynağı Muhasebe Politika Politika Transfer & Transfer & Denetim ve Denetim ve Kurallar Kurallar Tanımı Tanımı Muhasebe Muhasebe Analiz Analiz • Farklı muhasebe • Merkezi muhasebe • Đşlemlerden analitik • Mutabakat ve detay standartlarına göre kaydı oluşturma bakiyeler yaratma bilgiye erişim tanımlanabilir aktarım kuralları ve otomatik • Rapor • Genel Muhasebe’de politikaları doğrulama • Analiz Verileri otomatik • Kaynak işlem referansları muhasebeleştirme 14
 14. 14. Temel Mali Đşler Uygulamaları Temel Mali Đşler Süreçleri Alacaklar Muhasebesi Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler Sabit Kıymetler GENEL MUHASEBE GENEL MUHASEBE Borçlar Muhasebesi Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri Nakit ve Hazine Đşlemleri Tedarikçi Cari Hesap Yönetimi ile Đlgili Tüm Đşlemler •Tedarikçi Tanımlamaları • Fatura Kayıtları –Sipariş ile Eşlenen Stok/Hizmet Alımları –Doğrudan Kayıt Edilen Faturalar (Dağıtım kümesi, tekrarlı fatura vb.) •Ödemeler –Fatura üzerinde tutulan ödeme planları, bu planların ödeme kayıtları, banka talimatları, avans ödemeleri, toplu ödemeler •Yaşlandırma ve cari hesap analizleri –Hesap analizleri, bakiye takibi 15
 15. 15. Satınalmadan-Ödemeye Oracle Çözümü Talep aşamasından itibaren mali işler entegrasyonu Tüm işlemlerde ilişkili takip Ödeme Talep ve talimatları Sipariş Bilgileri Talep Satınalma Satı Teslimalma Fatura Ödeme Bankalar Bankalar Kontrol- Onay Fiyat ve tesellüm kontrolü Anlaşmalar Tedarikçi Bilgileri Tedarikç Muhasebe Kayıtları 16
 16. 16. Acente ve Reasürör Cari Hesaplarının Yönetimi Reasürör Tahakkukları Acente Komisyon Tahakkukları Operasyonel Borçlar Muhasebesi Sistem Kontrol Genel Muhasebe Muhasebe Fişleri Ödeme Planı Ödeme kontrol, değişiklik kaydı, banka talimatı 1717
 17. 17. Elektronik Masraf Yönetimi Çalışan harcamalarının etkin yönetimi • Seyahat • Gider raporu kaydı • Onay • Denetim • Ödeme • Harcama “Yönetim bütçesinde, masraf giderleri maaş ödemelerinden sonra ikinci en büyük gider kalemi.” Sürecin Otomasyonu ve Kontrolü için Kanıtlanmış Bir Uygulama Kullanım Gerekliliği 18
 18. 18. Elektronik Masraf Yönetimi Çalışan harcamalarının etkin yönetimi 19
 19. 19. Temel Mali Đşler Uygulamaları Temel Mali Đşler Süreçleri Alacaklar Muhasebesi Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler Sabit Kıymetler GENEL MUHASEBE GENEL MUHASEBE Borçlar Muhasebesi Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri Nakit ve Hazine Đşlemleri Nakit Pozisyon ve Tahminleri Pozisyon Yönetimi Hazine Đşlemleri Banka Entegrasyonu ve Otomatik Banka Mutabakatı 20
 20. 20. Nakit Akış Projeksiyonları ‘Tahmin şablon’ tanımları ile istenilen zaman aralıklarında, belirlenen nakit akış kaynakları ile nakit akış projeksiyonları Talepler ve Siparişler Sipariş Üretim Đşlemleri Faturalar, Planlanan Tahsilatlar Harcama Raporları Raporları Tedarik Ödemeleri Çek Vadeleri Vergi ve Yasal Ödemeler Hazine Đşlemleri Đşlemleri Bütçeler Dış Sistemler 21
 21. 21. Finansal Đşlemler Oracle Hazine Yönetimi ile Kapsamlı Hazine Đşlem Desteği Para Piyasası Döviz Đşlemler (FX) • Spots • Swaps • Krediler • Forwards • Options • Repolar • Vadeli Mevduat Türev Ürünler • Sabit getirili ürünler • Đleri vadeli kur anlaşmaları • Interest rate options (FRAs) • Bond options • Bonolar • Interest rate swaps • Swaptions • Banka transferleri Hisse Senetleri • Hisseler • Mutual funds • Hedge Funds 22
 22. 22. Temel Mali Đşler Uygulamaları Temel Mali Đşler Süreçleri Alacaklar Muhasebesi Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler Sabit Kıymetler GENEL MUHASEBE GENEL MUHASEBE Borçlar Muhasebesi Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri Nakit ve Hazine Đşlemleri •Sahip olunan ve kiralanan varlıkların •Marka, model, seri no gibi detay bilgileri •Zimmet ve lokasyon bilgileri •Amortisman yöntem ve oranları •Maliyet detayları) •Sigortalarının takibi •Garanti takibi •Sabit kıymet transferleri ve işlem tarihçesi •Muhasebe işlemlerin otomasyonu (amortisman, değerleme vb.) 23
 23. 23. Oracle Finansal Analitik Raporlama •Mali Tablolar (Bilanço, P&L, Nakit Akım) • Bakiyelerin segment detayında analizi • Oluşan giderler, tahsilat,ödeme ve cari hesap analizleri için hazır içerik •Anahtar performans göstergeleri •Proaktif uyarı mekanizmaları 2424
 24. 24. Oracle Mali Đşler Çözümleri Performans Yönetimi Gelir- Tahislat Yönetimi Gider Yönetimi • Đşlemler • Onay Akışlı Gider Kayıtları • Gelir kaydı • Tedarikçi Kayıtları • Alacak Yönetimi Finansal Kontrol • Ödemeler Ve Raporlama • Planlama ve Bütçeleme Sabit Kıymet Yönetimi • Konsolidasyon Nakit Yönetimi • Alım Đşlemleri • Mali Raporlama • Pozisyon Analizleri • Tanım Bilgileri • Nakit Akış Tahminleri • Finansal işlemler • BankaEntegrasyonu Yönetişim/ Risk ve Yasal uyumluluk Ortak Veri Modeli 25
 25. 25. Daha fazla bilgi için.... www.oracle.com/products/applications aysegul.dedeoglu@oracle.com 26
 26. 26. Soru - Cevap 2727
 27. 27. 4. ŞĐFRE TÜRKĐYE’ DE 28

×