Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Treball per projectes

721 vues

Publié le

Treball per projectes

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Treball per projectes

 1. 1. ESCOLA JOSEP MADRENYS VILOBÍ D’ONYAR CURS 2016-2017
 2. 2. ELS PROJECTES A L’ESCOLA Des d’EI3 a 6è. Partim d’un estímul. Formulem una pregunta d’investigació. Marquem uns objectius. El projecte té un producte final. Treballem dinàmiques de grup. Document de Pere Pujolàs i José Ramón Lago: http://cife-ei-caac.com/wp- content/uploads/2015/06/APRENENTATGE- COOPERATIU.pdf A primària, ens organitzem amb grups cooperatius. Utilitzem el portafolis per documentar el projecte: carpeta d’aprenentatge.
 3. 3. En tot projecte els alumnes sempre han d’aprendre més del que saben. Utilitzem l’autoavaluació i la coavaluació: l’ alumne ha de ser conscient de quin és el seu nivell, de com resol les tasques, els seus punts forts i febles i com pot millorar. Avaluem amb rúbriques. Potenciem l’autonomia de l’alumne. Intentem que els alumnes adquireixin estratègies que els siguin útils per altres situacions: tranferir coneixements, habilitats, actituds… El 2n trimestre treballem un projecte interdisciplinari comú a tots els nivells de l’escola: aquest curs el tema ha estat “Viatgem en el temps”.
 4. 4. PARTIM D’UN ESTÍMUL COM HO FEM? -Una notícia, un article… -Un documental, un reportatge… -Una persona externa. -Alguna cosa que porta un alumne i desperta l’interès de tots els alumnes.
 5. 5. FORMULEM LA PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ De què estan fets els cistells? De quina manera ha afectat el volcà de la Crosa a la gent de Vilobíd’Onyar? Com neixen els cargols? Com podem ajudar a organitzar la fira de la llet?
 6. 6. EXPERIMENTEM
 7. 7. TREBALL COOPERATIU COL LABORAR· / COOPERAR  AGRUPAMENTS
 8. 8.  REPARTIMENT DE TASQUES  NORMES DEL GRUP • Compartir-ho tot. • Treballar en silenci i quan calgui parlar en veu baixa. • Demanar la paraula abans de parlar. • Acceptar les decisions de la majoria. • Ajudar els companys. • Demanar ajuda quan es necessiti. • No rebutjar l’ajuda d’un company. • Fer la feina que em toca. • Participar en tots els treballs i les activitats de l’equip. • Complir aquestes normes i fer-les complir als altres. “Tots donem i rebem, tots ensenyem i aprenem”
 9. 9. PRODUCTE FINAL
 10. 10. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA Horari molt flexible. S’explica als alumnes i a les famílies. Planificació del dia. Projectes en l’ambit de coneixement del medi, en l’àrea de llengua catalana i plàstica. Sempre que es pot també en les altres àrees. Intervenció a l’aula de dos mestres. Important el rol d’aquests dos mestres. Exclusives: prioritzar les reunions de treball per projectes i de caire pedagògic, no informatives (correu). Molt acompanyament als mestres nous. Observacions a les aules entre nosaltres. És molt important explicar a les famílies els canvis metodològics que va fent l’escola.
 11. 11. PROJECTE A CICLE SUPERIOR: LA PESTA NEGRA: Quin és el procés d’encomanar una malaltia infecciosa? D’on ha sorgit el projecte? Mentre es treballava el projecte: Com va afectar a la població de Vilobí l’erupció del volcà de la Crosa? En una xerrada d’un expert es va parlar dels efectes que la pesta negra havia tingut al poble. Degut a l’interès que va despertar als alumnes es decideix treballar la pesta negra al 2n.trimestre. Com l’hem iniciat? Pla lector del Tarlà- hipòtesis. Buscar informació de la pesta negra: resum, mapa conceptual… Vídeo de la pesta negra. Fem grups cooperatius (mestres): càrrecs, objectius… Abans es recorden les funcions de cada càrrec. Barregem els dos 5è.
 12. 12. Sorgeixen preguntes d’investigació: Els morts poden encomanar una malaltia als vius? Fem hipòtesis. Quin és el procés d’encomanar una malaltia infecciosa? Fem venir un expert. Bases d’orientació d’un correu i d’una trucada. Reflexió sobre la conferència (interessant pregunta 4). Treballem altres malalties infeccioses. Cada grup n’escull una (activitat 12). Fem una fitxa científica (autoavaluació). Preparem exposicions orals del que hem après (coavaluació-autoavaluació).
 13. 13. Descobrim la importància de rentar-se bé les mans. Producte final: els alumnes elaboren un tríptic. Autoavaluació de la carpeta d’aprenentatge. Experiment: una biòloga ens fa un taller. Descripció i documentació del projecte: http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte235
 14. 14. FORMACIÓ DELS MESTRES Xarxa de competències bàsiques: grup impulsor. Formació en centre (assessorament). Formació personal (internet, articles…). Explicar-nos el que aprenem, el que anem descobrim…
 15. 15. M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre. (Confuci)

×